English E-mail
Odjeli i službe opće bolnice Dubrovnik Aktualni projekti
Natjecaji i oglasi za posao
Korisne informacije
Dobro je znati
>> Danas 30.07.2014 dežurna je:
>> Ljekarna GRUŽ [tel: 313-162; 418-995; 418-990] >

DR.ČERIMAGIĆ IMENOVAN ČLANOM POVJERENSTVA MINISTARSTVA ZDRAVLJA
Odlukom ministra zdravlja od 01. srpnja 2014. prim.dr.sc. Denis Čerimagić imenovan je članom Povjerenstva Ministarstva zdravlja za unaprjeđenje sustava kvalitete zdravstvene zaštite, analizu rizika i poboljšanje sigurnosti pacijenata u bolničkim zdravstvenim ustanovama.
Ugovor o suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu
Radi bolje komunikacije povremeno će na stranicam OB Dubrovnik biti plasirane informacije INFO/RAVNATELJ  sa događajima vezanim za rad bolnice
Unapređenje rada Palijativne skrbi
Od 14 do 18 07 2014. godine  u našoj bolnici će boraviti prof.dr.sc. Karmen Lončarek, dr.med.
Pročelnica Zavoda za palijativnu medicinu  Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
Cilj boravka je unapređenje odjela palijativne skrbi koji je nedavno otvoren
DOKTORU ZAJIMU ČUSTOVIĆU PRIZNAT NAZIV PRIMARIJUS
..
ZAHVALA GOSPOĐE JOON LEE ODJELU NEUROLOGIJE
Joon Lee kći gospođe Kim Mihye (Južna Koreja), koja je u lipnju o.g. liječena na Odjelu za neurologiju OB Dubrovnik mailom je uputila zahvalu liječnicima i medicinskim sestrama na pruženoj zdravstvenoj skrbi.

 
Opća bolnica Dubrovnik - Adresa: Dr. R. Mišetića b.b., 20000 Dubrovnik - Telefon: +385-20-431-777, - fax : +385-20-426-149 | Design & Development: Laus CC