English E-mail
Odjeli i službe opće bolnice Dubrovnik Aktualni projektiSTACIONAR - PEDIJATRIJA
Alergološko-pulmološka pedijatrijska abmulanta


Naručivanje pacijenata:
tel. 431 - 824

Radno vrijeme:
- ČET: 08:30 - 15:30

EEG (pedijatrija)

Naručivanje pacijenata:
tel : 431 - 827

Radno vrijeme:
- UTO: 07:30 - 15:30
- ČET: 07:30 - 15:30
Endokrinološko pedijatrijska ambulanta

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 824 od 13:30 - 15:30

Radno vrijeme:
- SRI: 11:30 - 15:30
Hitna pedijatrijska ambulanta

Naručivanje pacijenata:
nema narudžbi

Radno vrijeme:
- NED: 00:00 - 24:00
- PON: 00:00 - 24:00
- UTO: 00:00 - 24:00
- SRI: 00:00 - 24:00
- ČET: 00:00 - 24:00
- PET: 00:00 - 24:00
- Sub: 00:00 - 24:00
Kardiološko pedijatrijska ambulanta

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 824 od 13:30 - 15:30
Radno vrijeme:
- SRI: 13:00 - 20:00
- PET: 08:30 - 12:00
Nefrološko pedijatrijska ambulanta

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 824 od 13:30 - 15:30
Radno vrijeme:
- PET: 12:00 - 14:00
Neonatološka ambulanta

Naručivanje pacijenata:
nema narudžbi

Radno vrijeme:
- PON: 14:00 - 16:00
- SRI: 12:00 - 14:00
- PET: 12:00 - 14:00
Neurološko pedijatrijska ambulanta

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 827

Radno vrijeme:
- UTO: 08:00 - 12:00
- ČET: 10:30 - 15:30
Pedijatrijska ambulanta

Naručivanje pacijenata:
nema narudžbi

Radno vrijeme:
- PON: 11:00 - 19:00
- UTO: 07:30 - 15:30
- SRI: 07:30 - 15:30 
- ČET: 07:30 - 15:30
- PET: 07:30 - 15:30
Pedijatrijska imunološko-alergološka dijagnostika

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 824 od 13:30 - 15:30

Radno vrijeme:
- UTO: 08:30 - 15:30
Pedijatrijska pulmološka dijagnostika

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 815 od 13:30 - 15:30

Radno vrijeme:
- UTO: 12:30 - 15:30
Ultrazvuk mozga (pedijatrija)


Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 827 od 13:30 - 15:30

Radno vrijeme:
- UTO: 13:30 - 15:30
- PET: 13:30 - 15:30

Ultrazvuk srca (pedijatrija)

Naručivanje pacijenata:
tel: 431 - 824 od 13:30 - 15:30

Radno vrijeme:
- SRI: 13:00 - 20:00
- PET: 08:30 - 15:30
Natjecaji i oglasi za posao
Korisne informacije
Dobro je znati