Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA
„Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću“

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
„Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“

FINANCIRANJE
Europska unija

NOSITELJ PROJEKTA
Opća bolnica Dubrovnik

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
50.853.801,07 kuna

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
49.745.477,02 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE
siječanj 2020. – siječanj 2023.

VODITELJ PROJEKTA
Doc. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.

PROJEKTNI TIM

  • Darko Katić, dipl. ing., ovlašteni stručnjak javnog naručitelja za provedbu procedura javne nabave
  • Pavo Perić, dipl. oec., osoba za računovodstvo i financije
  • Luce Pećar, dipl. oec., ovlašteni stručnjak javnog naručitelja za provedbu procedura javne nabave
  • Ivana Čupić, dipl. oec., osoba za računovodstveno praćenje provedbe projekta
  • Cvijeta Djevojić, mag. oec., osoba za administriranje projektne dokumentacije

O PROJEKTU

Suvremena specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita smatra dnevne bolnice (DB) ključnim modalitetom bolničkog liječenja, dok se upotreba akutnih stacionarnih kapaciteta koristi samo u slučajevima potrebe. Bolnička skrb u Hrvatskoj se uglavnom bazira na akutnom liječenju bolesnika. S obzirom da u Metkoviću uopće nema bolnice a DB Dubrovnik treba adaptaciju, potrebna su ulaganja u DB koja bi rasteretila bolničke kapacitete OB Dubrovnik. Porastom potražnje za zdravstvenim uslugama dolazi do kontinuiranog pritiska na ograničene bolničke kapacitete, što rezultira niskom stopom obrade pacijenata i stvaranjem listi čekanja. Dodatna kompleksnost ovog problema leži u nemogućnosti pravovremenog i efektivnog prijema bolesnika i pružanja odgovarajuće zdravstvene njege. Jedno od rješenja spomenutih problema je stvaranje uvjeta za daljnji razvoj Opće bolnice Dubrovnik odnosno uspostava dnevne bolnice u Metkoviću i adaptacija DB Dubrovnik. Naime, dio Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) u kojem se nalaze gradovi Metković, Opuzen i Ploče zaostaje u pružanju definitivne zdravstvene skrbi pacijentima pošto udaljenost do najbližih bolnica, onih u Dubrovniku i Splitu, iznosi više od 100 km. Treba naglasiti da stanovnike ovog područja DNŽ od bolnice dijeli i granični prijelaz što stvara dodatan problem. Također, Ustavom RH se svakom jamči pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz tog razloga je OB Dubrovnik osnovala podružnicu u Metkoviću „DB Metković“. Izgradnjom i rekonstrukcijom odjela DB OB Dubrovnik u Metkoviću omogućit će se pacijentima iz tog područja pružanje bolje i brže zdravstvene skrbi. U sklopu projekta će se adaptirati postojeće prostorije unutar OB Dubrovnik (Objekt ‘C’) te će se nabaviti oprema za dnevnu oftalmološku i dermatološku bolnicu. Građevinski zahvat se odnosi na izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na dovršenju dijela oftalmološke poliklinike te dermatoloških polikliničkih sadržaja. U Metkoviću su planirani građevinski radovi na zgradi suda koja je dobila prenamjenu za izgradnju dnevne bolnice i to za sadržaj DB psihijatrije, pedijatrije, interne, kirurgije te ginekologije. Ravnatelj OB Dubrovnik je, sukladno Odluci Vlade o trogodišnjem financiranju opreme za DB Metković, donio odluku da se u sklopu ovog projekta financiraju građevinski radovi za DB.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je nadogradnja DB u Dubrovniku te uspostava DB Metković zbog povećanja kvalitete i učinkovitosti pružanja bolničkih usluga, smanjenja broja pacijenata na akutnom liječenju te povećanja bolničkih kapaciteta u DNŽ. Adaptacijom postojeće zgrade unutar OB Dubrovnik, rekonstrukcijom zgrade za DB Metković te nabavom i ugradnjom suvremene opreme očekuje se povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi i povećanje učinkovitosti te racionalizacije troškova poslovanja OB Dubrovnik. DB će imati značajan regionalni utjecaj s obzirom na broj osiguranih osoba koji gravitiraju OB Dubrovnik.

IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA – DNEVNA BOLNICA DUBROVNIK

IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA – DNEVNA BOLNICA METKOVIĆ

Dodatne poveznice:

  1. Europski strukturni i investicijski fondovi
  2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
  3. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

SVOJE UPITE VEZANO ZA PROJEKT MOŽETE POSLATI NA:
E-mail: eudb@bolnica-du.hr
Kontakt telefon: +385 20 431 701
Fax: +385 20 426 149

DNEVNA BOLNICA METKOVIĆ
Kontakt tel. za narudžbe: +385 20 431-866

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Opće bolnice Dubrovnik“