Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA
Objedinjeni hitni bolnički prijem

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
„Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“

FINANCIRANJE
Europska unija

NOSTITELJ PROJEKTA
Opća bolnica Dubrovnik

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
21.987.441,56 kuna

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
20.000.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE
rujan 2015. – kolovoz 2019.

VODITELJ PROJEKTA
Doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.

PROJEKTNI TIM

 • Darko Katić, dipl. ing., ovlašteni stručnjak javnog naručitelja za provedbu procedura javne nabave
 • Pavo Perić, dipl. oec., osoba za računovodstvo i financije
 • Anka Grbešić, oec., osoba za praćenje provedbe projekata financiranih iz EU sredstava
 • Ines Previšić, adm. tajnik, osoba za administriranje projektne dokumentacije

O PROJEKTU

Manji dio cijelog prostora za smještanje OHBP sada koristi Hitni bolnički prijem u potpuno neadekvatnim prostorima, što je posljedica ratnog preseljenja kompletnih sadržaja iz kompleksa „Stare bolnice“ u sadašnju bolnicu, te žurnog uređenja prostora za ambulantni pogon, ali na neadekvatnom mjestu, tj. na mjestu predviđenom za Objedinjeni hitni bolnički prijem. Za rekonstrukciju prostora za potrebe OHBP-a, prethodno su u lipnju 2016. uređeni prostori u objektu C, te izmješteni sljedeći sadržaji: oftalmološke ambulante, ORL ambulante, kardiološke ambulante, pulmološke ambulante, kirurške i ortopedske ambulante, urološke ambulante i gastroenterološke ambulante.

Kako bi se postigao cilj projekta (optimizacija poslovnog procesa bolnice i poboljšanje hitne zdravstvene usluge za pacijente), nužno je potrebno objediniti sve medicinske struke u jedan objedinjeni hitni prijem. Dakle, postojeći hitni prijem se mora preurediti kako bi primio i sve djelatnosti koje pružaju zdravstvene usluge u Općoj bolnici Dubrovnik.

Trenutno hitni bolnički prijem raspolaže s 0 akutnih kreveta, jer se proces hitnog bolničkog prijema završava trijažom pacijenata te se u slučaju potrebe oni hospitaliziraju na odgovarajućim bolničkim odjelima. Uz oko 125.000 osiguranika Dubrovačko-neretvanske županije, te broj turista koji je posjećuju tijekom turističke sezone (više od 1,7 milijuna u 2014.godini), a koji svi gravitiraju Općoj bolnici Dubrovnik, te uzimajući u obzir činjenicu da je u 2014. godini obrađeno više od 10.600 pacijenata u hitnom prijemu (oko 29 pacijenata dnevno), kao i da se bolesnici ne zadržavaju na hitnom prijemu već se u slučaju potrebe za hospitalizacijom prosljeđuju direktno na bolničke odjele, možemo zaključiti kako postojeći kapaciteti nisu dostatni za pravovremeno i kvalitetno zbrinjavanje pacijenata s hitnim stanjima.

Studijom izvodljivosti s analizom troškova i koristi opravdana je vrijednost ulaganja EU sredstava u ovaj projekt. Dobiveni rezultati ukazuju da iz financijske perspektive projekt nije profitabilan, ali ostvaruje društvene i ekonomske koristi koje nadmašuju troškove projekta. Iz navedenog proizlazi kako projekt predstavlja društveno korisnu investiciju. Projekt ostvaruje sljedeće osnovne grupe monetarnih i nemonetarnih ekonomskih koristi:

 • povećanje dostupnosti, učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenih usluga,
 • pozitivan utjecaj na privatni i poslovni život pacijenata,
 • modernizacija zdravstvenog sustava
 • smanjenje rizika od komplikacija uzrokovanog zakašnjelom dijagnostikom i kasnijom obradom
 • racionalizacija troškova OB Dubrovnik, ali i hrvatskog zdravstvenog sustava.

Realizacijom predmetnog projekta očekuju se sljedeći rezultati:

 • Uspostava izvorno projektirane komunikacijske sheme OB Dubrovnik
 • Objedinjavanje svih struka u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
 • Uspostava preduvjeta za moderno, multidisciplinarno i ekonomski isplativo liječenje hitnih pacijenata,
 • Skraćivanje vremena potrebnog za zbrinjavanje pacijenta, skraćivanje zadržavanja pacijenata na liječenju kao i brža dijagnostika
 • Poboljšanje pružene zdravstvene usluge te posljedično povećanje zadovoljstva pacijenata
 • Porast kvalitete pružene hitne zdravstvene skrbi kroz poboljšan način praćenja vitalnih funkcija pacijenata tijekom boravka na OHBP,
 • Učinkovitije upravljanje financijskim troškovima obrade pacijenta, uz optimizaciju potrošnje resursa po pacijentu s obzirom na kliničko stanje

Adaptacijom postojeće bolničke zgrade unutar kompleksa bolnice, te nabavom i ugradnjom suvremene opreme očekuje se povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi za hitna stanja, optimizacija poslovnog procesa bolnice u zbrinjavanju hitnih stanja te kvalitetnije i brže pružanje hitne medicinske pomoći.

Ciljne skupine obuhvaćaju stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije, te turiste koji borave na tom području tijekom godine. Potrebno je unaprijediti postojeće kapacitete za pravovremeno i kvalitetno zbrinjavanje pacijenata s hitnim stanjima, te će se provedbom ovog projekta izravno doprinijeti poboljšanju situacije ovih ciljnih skupina.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Dubrovnik kako bi se povećala dostupnost hitne zdravstvene skrbi pacijentima uz istodobno povećanje njezine kvalitete. Adaptacijom postojeće bolničke zgrade unutar kompleksa bolnice, te nabavom i ugradnjom suvremene opreme očekuje se povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi za hitna stanja, optimizacija poslovnog procesa bolnice u zbrinjavanju hitnih stanja te kvalitetnije i brže pružanje hitne medicinske pomoći. OHBP će imati značajan regionalni utjecaj obzirom na broj osiguranih osoba koji gravitiraju OB Dubrovnik.

IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA

Dodatne poveznice:

 1. Europski strukturni i investicijski fondovi
 2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 3. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

SVOJE UPITE VEZANO ZA PROJEKT MOŽETE POSLATI NA:

E-mail: euohbp@bolnica-du.hr
Kontakt telefon: +385 20 431 867
Fax: +385 20 426 149

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Opće bolnice Dubrovnik“