.

Liste čekanja

Radna skupinaDatum UpisaTermin NarudžbeŠifra pacijenta
Ultrazvuk dojke14.09.2021 13:5117.9.2021. 7:30JB100110099
RTG klasične pretrage14.09.2021 14:1917.9.2021. 7:30ŽĆ101133731
CT23.08.2021 8:3417.9.2021. 7:35VĐ155399587
RTG klasične pretrage16.09.2021 8:3917.9.2021. 7:45NL100547638
CT30.08.2021 13:3117.9.2021. 7:55ĐN100205008
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 10:117.9.2021. 8:00MM100100231
Onkološka dnevna bolnica20.08.2021 12:3617.9.2021. 8:00AO100115013
Spirometrija - pulmološka dijagnostika16.09.2021 13:2017.9.2021. 8:00VD100086961
Onkološka dnevna bolnica27.08.2021 9:1217.9.2021. 8:00MB100034475
Magnetska rezonanca19.01.2021 12:4517.9.2021. 8:00MK100347461
Ultrazvuk dojke10.09.2021 11:1717.9.2021. 8:00SS100446775
Dermatološka ambulanta08.09.2021 14:1417.9.2021. 8:00MJ100466303
Onkološka dnevna bolnica27.08.2021 10:5017.9.2021. 8:00NP100467833
Naručivanje - operacija katarakte23.03.2021 13:4517.9.2021. 8:00LV100471352
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 15:2117.9.2021. 8:00MK100497411
Ultrazvuk radiološki21.04.2021 13:4517.9.2021. 8:00NA100532856
Onkološka dnevna bolnica25.08.2021 10:2317.9.2021. 8:00JG100718603
Onkološka dnevna bolnica25.06.2021 9:3717.9.2021. 8:00NT100730284
Onkološka dnevna bolnica20.08.2021 11:3217.9.2021. 8:00MM100802904
Onkološka dnevna bolnica20.08.2021 12:3017.9.2021. 8:00PN101066445
RTG klasične pretrage20.07.2021 11:4217.9.2021. 8:00AČ101118530
Onkološka dnevna bolnica20.08.2021 11:3217.9.2021. 8:00KK101256737
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 15:4317.9.2021. 8:00VT101300282
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 16:3017.9.2021. 8:00PP265589330
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:2117.9.2021. 8:00KK265953621
CT29.06.2021 11:4717.9.2021. 8:15SD101092247
RTG klasične pretrage09.09.2021 12:5217.9.2021. 8:15LŠ159233217
Oftalmološka ambulanta02.09.2021 11:2817.9.2021. 8:15ĆL100099304
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 12:5817.9.2021. 8:20JT100020348
Dermatološka ambulanta02.09.2021 14:817.9.2021. 8:20AŽ101125961
Ultrazvuk radiološki22.04.2021 9:1217.9.2021. 8:20KV101074728
Fizikalna medicina19.05.2021 11:5717.9.2021. 8:30MA101073005
RTG klasične pretrage06.09.2021 12:5817.9.2021. 8:30SG100549507
Urološka ambulanta16.09.2021 8:4917.9.2021. 8:30MT101299891
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 13:2017.9.2021. 8:30MP159783817
ORL ambulanta26.08.2021 13:2417.9.2021. 8:30NJ167320075
Ultrazvuk dojke17.09.2020 7:5217.9.2021. 8:30MP138147659
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida16.09.2021 9:717.9.2021. 8:30TS100461957
Fizikalna medicina29.03.2021 13:2717.9.2021. 8:30MH100447519
Radna terapija PZMZD16.08.2021 12:2217.9.2021. 8:30KK265953621
Audiometrija24.08.2021 13:2517.9.2021. 8:30ČK264610426
Oftalmološka ambulanta03.09.2021 9:2417.9.2021. 8:35LI100437475
CT23.08.2021 13:5517.9.2021. 8:35JV100558277
Ultrazvuk radiološki21.04.2021 14:3417.9.2021. 8:40RV161854914
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 9:1617.9.2021. 8:40IM160167831
Dermatološka ambulanta08.09.2021 14:2617.9.2021. 8:40PK100073298
Magnetska rezonanca01.09.2021 12:1717.9.2021. 8:45SŽ100218762
RTG klasične pretrage08.09.2021 14:2017.9.2021. 8:45BP100388666
Fonetska jedinica PZMZD20.08.2021 9:1217.9.2021. 8:45VP264461945
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 13:4717.9.2021. 8:45AŠ263745542
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 9:1617.9.2021. 8:45RŽ267387775
CT13.07.2021 12:1917.9.2021. 8:55MK100362003
Oftalmološka ambulanta03.09.2021 12:4317.9.2021. 8:55NP100543508
Ultrazvuk radiološki15.09.2021 9:4717.9.2021. 9:00OB100553384
Ultrazvuk dojke17.09.2020 9:1517.9.2021. 9:00SM100601513
Onkološka ambulanta09.09.2021 19:1117.9.2021. 9:00AA100491751
Naručivanje - operacija katarakte24.03.2021 19:2417.9.2021. 9:00JS100934580
EMNG25.05.2021 13:617.9.2021. 9:00UŽ157159891
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta27.08.2021 13:4717.9.2021. 9:00AP162062801
Fizikalna medicina29.03.2021 16:1017.9.2021. 9:00IP163936538
Dermatološka ambulanta08.09.2021 15:3217.9.2021. 9:00VD139904153
Ortopedska ambulanta30.08.2021 11:4817.9.2021. 9:00DD153915742
EKG14.09.2021 8:5317.9.2021. 9:00PM101102657
Urološka ambulanta13.08.2021 9:2417.9.2021. 9:00NJ100299345
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 10:417.9.2021. 9:00MĐ100448432
RTG klasične pretrage25.05.2021 9:4917.9.2021. 9:00ĐG100468329
Fizikalna medicina20.05.2021 8:4217.9.2021. 9:00LB100137620
Kirurška ambulanta (opća)16.09.2021 11:217.9.2021. 9:00MB100175534
Neurološka ambulanta15.01.2021 10:1617.9.2021. 9:00BČ100104821
Traumatološka ambulanta02.09.2021 9:3617.9.2021. 9:00NL100038020
Radna terapija PZMZD16.08.2021 10:5517.9.2021. 9:00MB267588333
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida28.05.2021 12:817.9.2021. 9:00AS263147485
ORL ambulanta26.08.2021 13:2517.9.2021. 9:00IJ260992748
Traumatološka ambulanta02.09.2021 9:5617.9.2021. 9:10IK101280782
CT19.08.2021 13:5617.9.2021. 9:15VH101166259
Urološka ambulanta13.08.2021 9:5317.9.2021. 9:15FG100773470
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 12:2517.9.2021. 9:15PP100087688
RTG klasične pretrage16.09.2021 8:4517.9.2021. 9:15DI100406992
Ultrazvuk radiološki26.03.2021 9:4917.9.2021. 9:20ŠB100455609
Traumatološka ambulanta02.09.2021 10:3517.9.2021. 9:20LL100022132
Neurološka ambulanta27.07.2021 10:917.9.2021. 9:20MŠ101070636
Ortopedska ambulanta01.09.2021 11:1817.9.2021. 9:20BH101209557
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 9:1617.9.2021. 9:20NK101305724
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:3017.9.2021. 9:20RR264603762
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 11:1317.9.2021. 9:30VV264486781
Traumatološka ambulanta07.09.2021 9:3917.9.2021. 9:30LL264649385
Anesteziološka ambulanta06.09.2021 11:317.9.2021. 9:30AR265630106
Fonetska jedinica PZMZD30.08.2021 9:817.9.2021. 9:30NJ265236468
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta18.08.2021 10:1417.9.2021. 9:30MM262842515
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:017.9.2021. 9:30MB267588333
Psihijatrijska ambulanta06.08.2021 9:817.9.2021. 9:30FS101317446
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 9:1417.9.2021. 9:30IŠ101332261
Ultrazvuk dojke12.10.2020 12:4217.9.2021. 9:30AJ101094987
Ortopedska ambulanta01.09.2021 11:4017.9.2021. 9:30ŽD156933395
Doppler perifernih krvnih žila01.10.2020 9:5317.9.2021. 9:30MB101050472
Audiometrija23.08.2021 9:1317.9.2021. 9:30NK100727265
Magnetska rezonanca22.02.2021 12:2617.9.2021. 9:30MJ100685482
RTG klasične pretrage31.08.2021 10:517.9.2021. 9:30DL100207752
Fizikalna medicina20.05.2021 9:5717.9.2021. 9:30IA100454494
EMNG15.07.2021 12:2617.9.2021. 9:30NB100467937
Psihijatrijska ambulanta21.07.2021 10:5617.9.2021. 9:30MP100275206
Fizikalna medicina01.04.2021 9:2017.9.2021. 9:30LM100377834
Urološka ambulanta20.08.2021 9:1017.9.2021. 9:30MB100335684
CT17.03.2021 11:117.9.2021. 9:35PĆ100398466
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 8:5617.9.2021. 9:35TP163996315
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 13:117.9.2021. 9:40RD100811509
Ultrazvuk radiološki07.09.2021 9:3917.9.2021. 9:40JS101086346
Neurološka ambulanta15.01.2021 13:5317.9.2021. 9:40ŠŽ100471390
ORL ambulanta23.08.2021 13:3917.9.2021. 9:40DŠ100487471
Ortopedska ambulanta01.09.2021 12:2217.9.2021. 9:40AK100302921
Traumatološka ambulanta07.09.2021 12:2917.9.2021. 9:40MD267404726
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:3117.9.2021. 9:40LR265182978
Urološka ambulanta20.08.2021 9:2417.9.2021. 9:45NK100455469
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 10:2817.9.2021. 9:45RM100248637
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida16.09.2021 10:5117.9.2021. 9:45SR100198800
RTG klasične pretrage16.09.2021 8:5417.9.2021. 9:45IJ150860514
Traumatološka ambulanta10.09.2021 9:2317.9.2021. 9:50IB167289841
Ortopedska ambulanta01.09.2021 9:4117.9.2021. 9:50TM100869801
Psihijatrijska ambulanta13.08.2021 10:4617.9.2021. 9:50NP100221902
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 10:5817.9.2021. 9:50ĐH100064373
Psihijatrijska ambulanta18.08.2021 11:2817.9.2021. 9:50BK100120522
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 9:2617.9.2021. 9:55MV100224998
CT27.08.2021 10:5417.9.2021. 9:55JP100771243
ORL ambulanta19.08.2021 7:3617.9.2021. 9:55NK156490320
Nefrološka ambulanta18.09.2020 12:517.9.2021. 10:00AG158481515
Traumatološka ambulanta10.09.2021 9:5217.9.2021. 10:00SD162967424
Neurološka ambulanta25.03.2021 9:2417.9.2021. 10:00DR154035410
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 13:3117.9.2021. 10:00KR155257250
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 10:417.9.2021. 10:00SŠ155631572
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 12:1617.9.2021. 10:00KF123246689
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 13:1617.9.2021. 10:00TŽ101211883
EMNG27.08.2021 7:4917.9.2021. 10:00MU100805523
Fizikalna medicina20.05.2021 13:2617.9.2021. 10:00NT101049110
Fizikalna medicina07.09.2020 14:617.9.2021. 10:00ZV100500186
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 11:5017.9.2021. 10:00SK100604471
Doppler perifernih krvnih žila05.10.2020 10:4617.9.2021. 10:00JI100555446
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:5717.9.2021. 10:00JZ100570488
Ultrazvuk dojke12.05.2021 10:3417.9.2021. 10:00DK100215005
Urološka ambulanta20.08.2021 9:2417.9.2021. 10:00IB100138050
RTG klasične pretrage16.09.2021 8:5517.9.2021. 10:00VJ100135287
Ambulanta za kontrolu pacemakera10.09.2021 9:2117.9.2021. 10:00SZ100144553
Internistička ambulanta06.09.2021 8:317.9.2021. 10:00AP100112235
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 12:2717.9.2021. 10:00BC100049331
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 9:1717.9.2021. 10:00IP100448907
Naručivanje - operacija katarakte26.03.2021 13:2517.9.2021. 10:00AB100329054
Radna terapija PZMZD17.08.2021 8:2817.9.2021. 10:00LF264527922
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta20.08.2021 9:617.9.2021. 10:00KR262584719
Traumatološka ambulanta11.09.2021 11:1017.9.2021. 10:10MP100363158
Anesteziološka ambulanta08.09.2021 14:3817.9.2021. 10:10AP100093201
Psihijatrijska ambulanta20.08.2021 9:5617.9.2021. 10:10DM100207930
Denzitometrija27.08.2021 13:1417.9.2021. 10:10AC100803917
ORL ambulanta20.08.2021 9:4017.9.2021. 10:10PK101274326
Psihijatrijska ambulanta13.08.2021 11:2117.9.2021. 10:10EK101309676
Ortopedska ambulanta01.09.2021 13:3017.9.2021. 10:10DR162948131
Urološka ambulanta20.08.2021 9:3017.9.2021. 10:15VK161543464
Magnetska rezonanca22.02.2021 12:3617.9.2021. 10:15ŽD100787057
CT26.08.2021 8:3217.9.2021. 10:15JM100932029
RTG klasične pretrage16.09.2021 9:4417.9.2021. 10:15LS100606228
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida16.09.2021 13:617.9.2021. 10:15DT100231577
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 14:1217.9.2021. 10:15JL100122340
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 9:5917.9.2021. 10:15ĐT100020371
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.08.2021 10:4117.9.2021. 10:15AK265272553
Dermatološka ambulanta09.09.2021 9:117.9.2021. 10:20KP100176477
Endokrinološka ambulanta08.09.2021 9:4517.9.2021. 10:20DB100329482
Ortopedska ambulanta01.09.2021 14:117.9.2021. 10:20DK100989198
Nefrološka ambulanta18.09.2020 12:2817.9.2021. 10:20PR101087560
Internistička ambulanta14.09.2021 11:417.9.2021. 10:20MP101065659
Traumatološka ambulanta12.09.2021 10:5917.9.2021. 10:20KK125775420
Neurološka ambulanta30.04.2021 11:2217.9.2021. 10:20MJ153412021
ORL ambulanta24.08.2021 10:117.9.2021. 10:25MS160113052
Psihijatrijska ambulanta27.08.2021 13:1617.9.2021. 10:30SF159762918
Audiometrija19.08.2021 7:2817.9.2021. 10:30NK156490320
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta30.08.2021 10:3017.9.2021. 10:30NP163767709
Psihijatrijska ambulanta25.06.2021 10:2817.9.2021. 10:30JM100842424
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 9:2217.9.2021. 10:30SB100768224
Urološka ambulanta20.08.2021 9:3317.9.2021. 10:30DM100537927
Denzitometrija08.09.2021 14:1217.9.2021. 10:30MJ100466303
Ortopedska ambulanta01.09.2021 14:217.9.2021. 10:30TV100484299
Doppler perifernih krvnih žila01.10.2020 10:3617.9.2021. 10:30DS100195524
Ultrazvuk dojke17.09.2020 9:4117.9.2021. 10:30SK100214435
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.09.2020 9:2217.9.2021. 10:30MK100242233
RTG klasične pretrage16.09.2021 12:317.9.2021. 10:30MP100086726
Traumatološka ambulanta12.09.2021 20:5617.9.2021. 10:30MB265649037
Radna terapija PZMZD16.08.2021 12:3317.9.2021. 10:30PJ267290980
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 10:2717.9.2021. 10:35MV100063290
CT12.07.2021 12:3517.9.2021. 10:35DL101320408
Dermatološka ambulanta09.09.2021 11:1217.9.2021. 10:40BH101325875
Traumatološka ambulanta13.09.2021 8:3817.9.2021. 10:40AK160344712
Neurološka ambulanta26.02.2021 9:5417.9.2021. 10:40RH100505810
Internistička ambulanta15.09.2021 9:4217.9.2021. 10:40IN100589737
Endokrinološka ambulanta09.09.2021 8:617.9.2021. 10:40ĐD100482837
Nefrološka ambulanta23.09.2020 13:3117.9.2021. 10:40ŽO100455717
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.09.2020 12:417.9.2021. 10:45ZH100375950
RTG klasične pretrage16.09.2021 12:1617.9.2021. 10:45TŠ100388083
Urološka ambulanta10.09.2021 12:1617.9.2021. 10:45MŠ100533411
CT18.05.2021 13:4917.9.2021. 10:50AC100959798
Psihijatrijska ambulanta07.09.2021 13:5217.9.2021. 10:50AT101201551
Traumatološka ambulanta13.09.2021 8:4717.9.2021. 10:50ZB101087787
Denzitometrija07.09.2021 12:3417.9.2021. 10:50AČ101118530
Psihijatrijska ambulanta08.09.2021 12:1117.9.2021. 10:50NK100192110
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 10:3617.9.2021. 10:55MK100370752
Magnetska rezonanca30.08.2021 13:5317.9.2021. 11:00DB100368765
Nefrološka ambulanta25.09.2020 10:3517.9.2021. 11:00MČ100241610
RTG klasične pretrage15.09.2021 9:4517.9.2021. 11:00ML100098895
Naručivanje - operacija katarakte31.03.2021 13:1017.9.2021. 11:00KR101091925
Urološka ambulanta14.09.2021 13:817.9.2021. 11:00BD101124499
Traumatološka ambulanta13.09.2021 10:4317.9.2021. 11:00JM159413291
Dermatološka ambulanta09.09.2021 12:3817.9.2021. 11:00LO154803860
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.09.2020 14:1317.9.2021. 11:00BR101042819
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida01.09.2021 14:2017.9.2021. 11:00PG101076230
Fizikalna medicina08.06.2021 13:3517.9.2021. 11:00MČ100541465
Doppler perifernih krvnih žila01.10.2020 12:4117.9.2021. 11:00DL100521579
Internistička ambulanta15.09.2021 13:2617.9.2021. 11:00TP268308963
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.08.2021 9:817.9.2021. 11:00GD264269219
Radna terapija PZMZD16.08.2021 14:4017.9.2021. 11:00ĐK263775633
Psihijatrijska ambulanta06.09.2021 11:817.9.2021. 11:10IŠ261212079
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 9:3917.9.2021. 11:10IN100589737
Traumatološka ambulanta13.09.2021 12:2217.9.2021. 11:10OT100772167
ORL ambulanta23.08.2021 9:1217.9.2021. 11:10NK100727265
Psihijatrijska ambulanta02.07.2021 12:3017.9.2021. 11:10TV100885540
CT25.08.2021 11:5217.9.2021. 11:10VP100023681
Urološka ambulanta20.08.2021 9:4717.9.2021. 11:15NH100114551
RTG klasične pretrage16.09.2021 12:4717.9.2021. 11:15KD100192708
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.10.2020 7:4417.9.2021. 11:15DG100530173
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 10:4317.9.2021. 11:15KS101376780
Traumatološka ambulanta13.09.2021 22:717.9.2021. 11:20MP
Nefrološka ambulanta25.09.2020 13:2017.9.2021. 11:20JĆ100324956
CT23.08.2021 17:2817.9.2021. 11:25MM100342051
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.10.2020 7:5617.9.2021. 11:30AM100282410
Ultrazvuk dojke17.09.2020 10:1717.9.2021. 11:30VĐ100408382
EMNG27.08.2021 7:5117.9.2021. 11:30AŠ100061805
RTG klasične pretrage16.09.2021 15:2017.9.2021. 11:30AG100058769
Traumatološka ambulanta14.09.2021 0:1217.9.2021. 11:30FB100114922
Doppler perifernih krvnih žila06.10.2020 13:3817.9.2021. 11:30IB100129668
Psihijatrijska ambulanta27.08.2021 11:3017.9.2021. 11:30JU101179104
Neurološka ambulanta07.04.2021 10:2317.9.2021. 11:30SP143879292
Onkološka ambulanta24.08.2021 9:3417.9.2021. 11:30NM157446333
Fizikalna medicina09.04.2021 9:617.9.2021. 11:30VP163187283
Fizikalna medicina05.07.2021 14:1917.9.2021. 11:30VR101059103
Nefrološka pedijatrijska ambulanta11.08.2021 14:517.9.2021. 11:30IS268246743
Radna terapija PZMZD20.08.2021 12:1017.9.2021. 11:30NJ266882111
Nefrološka ambulanta29.09.2020 7:5617.9.2021. 11:40PN100121997
Traumatološka ambulanta14.09.2021 10:5717.9.2021. 11:40DM100201255
ORL ambulanta06.09.2021 13:517.9.2021. 11:40IV100419759
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 12:4517.9.2021. 11:40MB100453246
RTG klasične pretrage16.09.2021 15:3417.9.2021. 11:45NĆ100421731
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.10.2020 9:4917.9.2021. 11:45DĐ100334898
Magnetska rezonanca07.09.2021 10:617.9.2021. 11:45PR101087560
Magnetska rezonanca01.09.2021 12:4917.9.2021. 11:45PB159496434
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.08.2021 11:117.9.2021. 11:45LD267682966
Traumatološka ambulanta14.09.2021 14:5617.9.2021. 11:50NP263167278
Psihijatrijska ambulanta31.08.2021 13:4117.9.2021. 11:50MP137814562
Onkološka ambulanta01.09.2021 17:717.9.2021. 11:50DP108157440
Neurološka ambulanta02.04.2021 10:3617.9.2021. 12:00KC101121278
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 8:5417.9.2021. 12:00AP156573952
Traumatološka ambulanta14.09.2021 15:1917.9.2021. 12:00GP163835463
RTG klasične pretrage16.09.2021 15:4017.9.2021. 12:00ĐČ101058482
Ultrazvuk dojke17.09.2020 10:1917.9.2021. 12:00EH101056861
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 7:4417.9.2021. 12:00NO100605395
Nefrološka ambulanta05.10.2020 9:3917.9.2021. 12:00MG100577057
Doppler perifernih krvnih žila05.10.2020 12:217.9.2021. 12:00ML100567562
Fizikalna medicina23.07.2021 11:2017.9.2021. 12:00PP100330912
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 10:5417.9.2021. 12:00PZ100324284
Naručivanje - operacija katarakte31.03.2021 13:2317.9.2021. 12:00JK100149179
Nefrološka pedijatrijska ambulanta09.07.2021 7:5117.9.2021. 12:00LB266894100
Anesteziološka ambulanta16.09.2021 14:317.9.2021. 12:00TP268308963
Traumatološka ambulanta14.09.2021 15:3317.9.2021. 12:10GM262818495
Psihijatrijska ambulanta10.09.2021 13:2717.9.2021. 12:10PB100022753
Onkološka ambulanta03.09.2021 10:517.9.2021. 12:10VC100691449
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 8:217.9.2021. 12:15AG100530243
RTG klasične pretrage16.09.2021 15:5817.9.2021. 12:15AV100499066
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida02.09.2021 14:2117.9.2021. 12:15JM100080873
ORL ambulanta24.08.2021 12:2517.9.2021. 12:20PH100249194
Nefrološka ambulanta01.10.2020 9:4517.9.2021. 12:20NB100286358
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 11:417.9.2021. 12:20MŠ158917604
Neurološka ambulanta18.05.2021 13:2217.9.2021. 12:20NK160669045
Endokrinološka ambulanta10.09.2021 12:2917.9.2021. 12:20ND267925256
Fonetska jedinica PZMZD01.09.2021 12:2017.9.2021. 12:30FF266525607
Radna terapija PZMZD01.09.2021 12:2117.9.2021. 12:30FF266525607
RTG klasične pretrage16.09.2021 16:4817.9.2021. 12:30BŽ161251199
Nefrološka pedijatrijska ambulanta03.09.2021 10:517.9.2021. 12:30PM162062322
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 8:317.9.2021. 12:30PM100552691
Fizikalna medicina29.07.2021 11:5517.9.2021. 12:30MM100550426
Psihijatrijska ambulanta15.09.2021 13:1517.9.2021. 12:30SJ100726252
Ultrazvuk dojke17.09.2020 10:3617.9.2021. 12:30SN100351506
EMNG27.08.2021 9:3217.9.2021. 12:30IP100371708
Onkološka ambulanta03.09.2021 11:2517.9.2021. 12:30AB100127977
ORL ambulanta24.08.2021 13:2517.9.2021. 12:35ČK264610426
Nefrološka ambulanta02.10.2020 11:1617.9.2021. 12:40AR100434502
Neurološka ambulanta18.05.2021 15:2417.9.2021. 12:40ŽK100937157
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 11:3517.9.2021. 12:40AŠ101070405
Endokrinološka ambulanta10.09.2021 12:4317.9.2021. 12:40KP100605215
RTG klasične pretrage16.09.2021 17:4717.9.2021. 12:45MM101067778
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 9:5617.9.2021. 12:45NT100222309
Onkološka ambulanta09.09.2021 9:817.9.2021. 12:50SR100027218
ORL ambulanta26.08.2021 9:1817.9.2021. 12:50SO100341532
CT07.09.2021 14:4117.9.2021. 13:00MA100334135
Fizikalna medicina16.09.2021 13:3917.9.2021. 13:00LR100289526
Nefrološka ambulanta02.10.2020 11:5717.9.2021. 13:00MK100196058
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 12:1517.9.2021. 13:00IP100530991
RTG klasične pretrage16.09.2021 18:3417.9.2021. 13:00IK100533093
Endokrinološka ambulanta10.09.2021 12:5717.9.2021. 13:00MŠ163133299
Fizikalna medicina10.03.2021 12:717.9.2021. 13:00GM163583750
Neurološka ambulanta14.04.2021 10:4817.9.2021. 13:00RU101172639
Ultrazvuk dojke17.09.2020 11:4317.9.2021. 13:00LV101107249
CT09.09.2021 8:1817.9.2021. 13:00VT101300282
Defektološko - logopedska jedinica13.09.2021 9:217.9.2021. 13:00AG264336651
Nefrološka pedijatrijska ambulanta10.09.2021 12:2017.9.2021. 13:00TM263267096
ORL ambulanta26.08.2021 10:917.9.2021. 13:05SB263551667
Onkološka ambulanta13.09.2021 13:417.9.2021. 13:10NĆ101301488
RTG klasične pretrage16.09.2021 19:617.9.2021. 13:15NE167383181
Neurološka ambulanta19.05.2021 12:2517.9.2021. 13:20VM101175934
Nefrološka ambulanta18.08.2021 14:217.9.2021. 13:20IŠ100717770
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 13:917.9.2021. 13:20TM100146723
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 13:1017.9.2021. 13:20SR100013928
CT15.09.2021 11:5417.9.2021. 13:20AR100388134
ORL ambulanta30.08.2021 9:1717.9.2021. 13:30IL100356456
Ultrazvuk dojke16.09.2021 10:3317.9.2021. 13:30AP100110008
Magnetska rezonanca17.08.2021 9:5717.9.2021. 13:30NM100752232
EMNG27.08.2021 10:2417.9.2021. 13:30TM101125586
Nefrološka pedijatrijska ambulanta03.09.2021 10:1917.9.2021. 13:30MŽ266240194
Endokrinološka ambulanta13.09.2021 11:5917.9.2021. 13:40VU100083469
Nefrološka ambulanta02.10.2020 13:4117.9.2021. 13:40MS100098096
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 13:5917.9.2021. 13:40ID100333300
Psihologijska jedinica14.09.2021 8:1717.9.2021. 13:45LB262717880
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 8:5217.9.2021. 13:45MK167931350
Psihologijska jedinica PZMZD03.09.2021 16:2817.9.2021. 14:00DŽ260920971
Psihologijska jedinica PZMZD26.08.2021 8:1417.9.2021. 14:00ZV167572545
Ultrazvuk dojke17.09.2020 13:4017.9.2021. 14:00ES162540766
Magnetska rezonanca08.07.2021 12:2217.9.2021. 14:00LA101080826
Ultrazvuk dojke13.09.2021 8:5317.9.2021. 14:30DD100333156
Ultrazvuk dojke13.09.2021 8:5217.9.2021. 14:30JŠ100436477
Magnetska rezonanca09.07.2021 11:2717.9.2021. 14:30OV100467208
Defektološko - logopedska jedinica13.09.2021 9:417.9.2021. 14:30AŠ263745542
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:4717.9.2021. 14:45TČ265188074
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 13:3617.9.2021. 14:45SB163666418
Ultrazvuk dojke14.09.2021 10:1417.9.2021. 15:00DV100439077
Magnetska rezonanca09.07.2021 10:2517.9.2021. 15:00GD100265247
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:817.9.2021. 15:15LE158734264
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 8:5517.9.2021. 15:15NP264887520
Psihologijska jedinica13.09.2021 9:3617.9.2021. 15:15IK264597340
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:5317.9.2021. 15:30NL265751904
Psihologijska jedinica PZMZD25.08.2021 13:5217.9.2021. 15:30MB261199190
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 9:717.9.2021. 15:30NV163383086
Magnetska rezonanca12.07.2021 12:1517.9.2021. 15:30IM101395700
Magnetska rezonanca15.09.2021 14:317.9.2021. 16:00AK138451853
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 8:5317.9.2021. 16:00ŠA100090279
Psihologijska jedinica14.09.2021 11:117.9.2021. 16:00LB261469268
Defektološko - logopedska jedinica13.09.2021 9:517.9.2021. 16:00FF262798177
Psihologijska jedinica PZMZD25.08.2021 13:5317.9.2021. 16:15IB262363304
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:1317.9.2021. 16:15JN263769840
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 13:1817.9.2021. 16:15MD161368397
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 8:5417.9.2021. 16:20DP100486115
Psihologijska jedinica14.09.2021 11:217.9.2021. 16:30LB261469268
Endokrinološka ambulanta13.09.2021 8:3717.9.2021. 16:40SM100369477
Magnetska rezonanca14.07.2021 9:717.9.2021. 17:00MG100433608
Endokrinološka ambulanta13.09.2021 8:2417.9.2021. 17:00IK100141614
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:317.9.2021. 17:00ML265030659
Endokrinološka ambulanta10.09.2021 11:817.9.2021. 17:20SG100549507
Magnetska rezonanca15.07.2021 11:4617.9.2021. 17:30LB101071136
Defektološko - logopedska jedinica13.09.2021 9:617.9.2021. 17:30FK266769086
Endokrinološka ambulanta10.09.2021 11:2717.9.2021. 17:40DD163124571
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:4317.9.2021. 17:45TZ264630914
Magnetska rezonanca02.08.2021 12:4917.9.2021. 18:00IŠ262175432
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 10:4217.9.2021. 18:00PM100300380
Defektološko - logopedska jedinica13.09.2021 9:817.9.2021. 18:15KK266769071
Endokrinološka ambulanta13.09.2021 13:1817.9.2021. 18:20AB100453706
Magnetska rezonanca14.09.2021 10:3117.9.2021. 18:30MF100552598
Endokrinološka ambulanta16.09.2021 11:3517.9.2021. 18:40IŠ101065894
Endokrinološka ambulanta08.09.2021 10:2018.9.2021. 8:00PT100592525
Invazivni kardiološki laboratorij13.09.2021 11:3618.9.2021. 8:00BG100481044
Endokrinološka ambulanta08.09.2021 14:1818.9.2021. 8:20IŠ156269635
Invazivni kardiološki laboratorij13.09.2021 11:3718.9.2021. 8:30VJ123322156
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 9:3118.9.2021. 8:40JP100025194
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 8:3418.9.2021. 9:00PČ100005452
Endokrinološka ambulanta08.09.2021 9:018.9.2021. 9:00MF100553401
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 9:3018.9.2021. 9:20AZ100898294
Dijabetološka ambulanta07.01.2021 9:5618.9.2021. 9:20AŠ100216253
Dijabetološka ambulanta22.01.2021 11:1318.9.2021. 9:40MĐ100256784
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 11:718.9.2021. 9:40MT100877747
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 10:3318.9.2021. 10:00ŽG139045473
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 8:3818.9.2021. 10:00TŠ143558322
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 8:3918.9.2021. 10:20EZ160534722
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 11:818.9.2021. 10:20MM100881228
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 13:5618.9.2021. 10:40KG100920218
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 9:1218.9.2021. 10:40AS101288294
Endokrinološka ambulanta08.09.2021 14:1918.9.2021. 11:00MŠ155958198
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 8:3318.9.2021. 11:00ZK100020723
Endokrinološka ambulanta09.09.2021 10:3118.9.2021. 11:20SO100270402
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 9:1218.9.2021. 11:20ND100606571
Endokrinološka ambulanta10.09.2021 13:1218.9.2021. 11:40MN100959938
Dijabetološka ambulanta05.01.2021 12:718.9.2021. 11:40HS137586715
Endokrinološka ambulanta07.09.2021 11:3118.9.2021. 12:00DB151847724
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:2218.9.2021. 12:00ĐB100206152
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:3318.9.2021. 12:20MH100338157
Endokrinološka ambulanta11.09.2021 8:5818.9.2021. 12:20AM100570416
Endokrinološka ambulanta13.09.2021 9:2218.9.2021. 12:40NG100840818
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:4018.9.2021. 12:40DK100368924
Endokrinološka ambulanta13.09.2021 11:2718.9.2021. 13:00LB100793899
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:5918.9.2021. 13:00BS100635518
Endokrinološka ambulanta14.09.2021 10:2718.9.2021. 13:20NB100567613
Dijabetološka ambulanta16.09.2021 12:2618.9.2021. 13:20IO101328070
Endokrinološka ambulanta14.09.2021 11:018.9.2021. 13:40MP101065659
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 11:2218.9.2021. 13:40NB100338852
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 9:1318.9.2021. 15:00MK100158572
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:1118.9.2021. 15:20IM160167831
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:1518.9.2021. 15:40IR100045714
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:3918.9.2021. 16:00JL100537522
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 10:418.9.2021. 16:20MS101319226
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 11:4418.9.2021. 16:40IK100319998
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 11:4818.9.2021. 17:00IB156386186
Dijabetološka ambulanta11.01.2021 9:2918.9.2021. 17:20SM101118691
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 9:2118.9.2021. 17:40HB100143540
RTG klasične pretrage08.09.2021 16:3420.9.2021. 7:30NH100003352
Pedijatrijski holter kardiološki14.09.2021 12:5920.9.2021. 7:30LL167872188
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 8:5820.9.2021. 7:30TĆ264887291
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5020.9.2021. 7:30NK265238962
CT02.08.2021 7:5820.9.2021. 7:35SŽ100246607
RTG mamografija19.08.2021 9:3420.9.2021. 7:45ZP100484994
RTG klasične pretrage15.09.2021 11:1320.9.2021. 7:45MV101302132
CT28.07.2021 12:3220.9.2021. 7:55IP100350847
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 19:5620.9.2021. 8:00IK100418873
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 8:4520.9.2021. 8:00KB100400014
Onkološka dnevna bolnica23.08.2021 12:3020.9.2021. 8:00AŽ100248459
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 9:2620.9.2021. 8:00MM100211784
Holter kardiološki25.01.2021 15:120.9.2021. 8:00FN100049933
Spirometrija - pulmološka dijagnostika09.09.2021 10:2920.9.2021. 8:00FB100114922
Holter kardiološki14.04.2021 10:820.9.2021. 8:00MV104956780
Ultrazvuk radiološki22.04.2021 15:1120.9.2021. 8:00IS101116426
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 9:1520.9.2021. 8:00DB163230549
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:4020.9.2021. 8:00SM126584992
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 10:1020.9.2021. 8:00IK100500006
RTG klasične pretrage08.09.2021 9:520.9.2021. 8:00AM100507959
Holter tlaka29.01.2021 13:2020.9.2021. 8:00IB100555075
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:3020.9.2021. 8:00NB100545491
Naručivanje - operacija katarakte11.08.2021 8:620.9.2021. 8:00SL100546517
Onkološka dnevna bolnica23.08.2021 12:3520.9.2021. 8:00AR100727674
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:3820.9.2021. 8:00BK100750556
Magnetska rezonanca15.09.2021 9:2420.9.2021. 8:00ŽB100810572
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:5120.9.2021. 8:00AP264126280
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 11:3820.9.2021. 8:00MR261917587
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:4820.9.2021. 8:00MD267588189
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 8:5920.9.2021. 8:15NK265238962
RTG mamografija06.10.2020 7:3720.9.2021. 8:15JG100559400
RTG klasične pretrage08.09.2021 9:420.9.2021. 8:15IG123220863
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 10:1120.9.2021. 8:15NR105413795
Holter kardiološki14.04.2021 13:5820.9.2021. 8:15BH100114299
Holter kardiološki14.04.2021 11:3120.9.2021. 8:15IK100240612
Holter tlaka04.03.2021 8:720.9.2021. 8:15NM100142612
CT28.06.2021 12:620.9.2021. 8:15NI100310655
Ultrazvuk radiološki23.04.2021 14:320.9.2021. 8:20NK101085954
Audiometrija20.08.2021 10:3520.9.2021. 8:30SS101067636
ORL ambulanta27.08.2021 15:3920.9.2021. 8:30MD101042452
Holter tlaka21.04.2021 11:1620.9.2021. 8:30MT100300041
Ginekološka ambulanta23.08.2021 11:2520.9.2021. 8:30MČ100328291
Holter kardiološki15.04.2021 7:5120.9.2021. 8:30ĐP100397627
RTG mamografija30.09.2020 11:5020.9.2021. 8:30NR100485437
Anesteziološka ambulanta29.06.2021 11:2620.9.2021. 8:30AŠ100479288
Ultrazvuk dojke21.09.2020 8:4320.9.2021. 8:30EB100127981
RTG klasične pretrage21.06.2021 14:520.9.2021. 8:30KL100001869
CT26.08.2021 11:5920.9.2021. 8:35AD100420220
Oftalmološka ambulanta01.09.2021 10:1620.9.2021. 8:35IČ100362450
Ultrazvuk radiološki23.04.2021 7:3420.9.2021. 8:40MM100487113
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.09.2021 9:220.9.2021. 8:40AM100507959
RTG klasične pretrage14.09.2021 7:5420.9.2021. 8:45DL100521579
Magnetska rezonanca06.08.2021 8:020.9.2021. 8:45SA100744176
RTG mamografija01.10.2020 10:620.9.2021. 8:45EB101089266
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 10:3620.9.2021. 8:45IŠ163077862
Doppler karotida26.10.2020 8:1920.9.2021. 8:45IL100242017
Psihologijska jedinica PZMZD07.09.2021 8:1020.9.2021. 8:45MB262227867
Anesteziološka ambulanta06.07.2021 9:4220.9.2021. 8:50MM100455685
Oftalmološka ambulanta03.09.2021 11:4120.9.2021. 8:55MB100465470
CT29.06.2021 10:4920.9.2021. 8:55RA101216371
EKG28.06.2021 12:920.9.2021. 9:00SČ101127563
EEG laboratorij08.09.2021 11:4420.9.2021. 9:00ST160342059
Spirometrija - pulmološka dijagnostika06.09.2021 9:2120.9.2021. 9:00IG123220863
Traumatološka ambulanta30.08.2021 11:4520.9.2021. 9:00IK127768749
Psihijatrijska ambulanta16.08.2021 11:3020.9.2021. 9:00MP133376253
RTG mamografija30.09.2020 9:1220.9.2021. 9:00JL156027726
Naručivanje - operacija katarakte23.03.2021 9:3720.9.2021. 9:00ZK100737760
Neurološka ambulanta01.03.2021 14:2720.9.2021. 9:00ČI100845166
RTG klasične pretrage03.03.2021 12:5420.9.2021. 9:00MV100521954
Neurokirurška ambulanta03.09.2021 10:4820.9.2021. 9:00DH100536914
Ultrazvuk dojke21.09.2020 8:4020.9.2021. 9:00MT100470284
Ginekološka ambulanta23.08.2021 12:2320.9.2021. 9:00VP100383557
Neurokirurška ambulanta13.09.2021 10:1120.9.2021. 9:00MV100270309
Onkološka ambulanta02.09.2021 11:3620.9.2021. 9:00MP100049365
ORL ambulanta30.08.2021 12:2120.9.2021. 9:00JK100061260
Ultrazvuk radiološki09.04.2021 8:4120.9.2021. 9:00NP100113784
Neurokirurška ambulanta14.09.2021 11:5220.9.2021. 9:00MZ100102878
Neurokirurška ambulanta06.09.2021 10:1420.9.2021. 9:00IR261224975
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5120.9.2021. 9:00TĆ264887291
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 11:2420.9.2021. 9:00MR268717582
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 12:5520.9.2021. 9:001Ć268815101
Anesteziološka ambulanta07.07.2021 10:1420.9.2021. 9:10DI100406992
Psihijatrijska ambulanta29.03.2021 10:5020.9.2021. 9:10LK100847637
Traumatološka ambulanta01.09.2021 10:1620.9.2021. 9:10MN101152600
EKG30.08.2021 13:4720.9.2021. 9:10LV101107249
CT29.06.2021 9:5320.9.2021. 9:15NV100772519
RTG klasične pretrage08.09.2021 8:5020.9.2021. 9:15AV101066426
RTG mamografija22.10.2020 11:3920.9.2021. 9:15JM100602009
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 11:1320.9.2021. 9:15MK100101047
EKG10.09.2021 8:4820.9.2021. 9:20FJ100308899
Psihijatrijska ambulanta16.08.2021 11:3620.9.2021. 9:20NP101181695
Neurološka ambulanta10.03.2021 9:1920.9.2021. 9:20ID101282098
Ultrazvuk radiološki09.07.2021 13:3020.9.2021. 9:20MM106805865
Spirometrija - pulmološka dijagnostika16.09.2021 10:2420.9.2021. 9:20TM107156540
Traumatološka ambulanta02.09.2021 10:4920.9.2021. 9:20IŠ161780993
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 12:5520.9.2021. 9:202Ć268815116
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 14:1220.9.2021. 9:20LA268617800
Psihologijska jedinica PZMZD10.09.2021 9:4220.9.2021. 9:30GP168172719
Psihologijska jedinica PZMZD08.09.2021 11:3920.9.2021. 9:30AM159672425
EKG10.09.2021 12:720.9.2021. 9:30AM154705540
Ginekološka ambulanta24.08.2021 11:3020.9.2021. 9:30SU151482464
RTG klasične pretrage14.09.2021 8:5520.9.2021. 9:30PM101102657
Doppler karotida19.04.2021 11:4420.9.2021. 9:30DK100601335
EEG laboratorij14.09.2021 13:5320.9.2021. 9:30MF100581708
Ultrazvuk dojke21.09.2020 9:3120.9.2021. 9:30MK101075162
Anesteziološka ambulanta06.09.2021 11:3820.9.2021. 9:30AŽ101028851
Magnetska rezonanca15.09.2021 9:2620.9.2021. 9:30JB100709430
Traumatološka ambulanta04.09.2021 15:5820.9.2021. 9:30IG100335311
Audiometrija23.08.2021 9:2520.9.2021. 9:30DK100413675
Psihijatrijska ambulanta14.06.2021 14:920.9.2021. 9:30MK100099234
RTG mamografija02.10.2020 12:2920.9.2021. 9:30MM100143428
Ortopedska ambulanta01.09.2021 11:2420.9.2021. 9:30EN100188201
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 11:1420.9.2021. 9:35MK100101032
ORL ambulanta20.08.2021 9:5220.9.2021. 9:40BB100034140
EKG13.09.2021 8:1920.9.2021. 9:40TP100405439
Traumatološka ambulanta06.09.2021 12:2320.9.2021. 9:40MM100424882
Ortopedska ambulanta01.09.2021 14:1520.9.2021. 9:40IH100440009
Neurološka ambulanta25.02.2021 17:3320.9.2021. 9:40SĐ100367803
Ultrazvuk radiološki09.09.2021 11:3920.9.2021. 9:40KM100828170
Psihijatrijska ambulanta10.09.2021 11:5220.9.2021. 9:40TR100941371
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 14:1720.9.2021. 9:40MT268755918
Neurokirurška ambulanta15.09.2021 11:3720.9.2021. 9:45HM263845905
Defektološko - logopedska jedinica26.08.2021 12:4720.9.2021. 9:45FG266167804
RTG mamografija11.01.2021 12:3820.9.2021. 9:45VS101103481
RTG klasične pretrage14.09.2021 11:4520.9.2021. 9:45MB101135136
EKG14.09.2021 9:720.9.2021. 9:50KM101076673
Ortopedska ambulanta02.09.2021 7:3120.9.2021. 9:50DM100544313
Psihijatrijska ambulanta19.04.2021 11:2520.9.2021. 9:50MM100048333
Traumatološka ambulanta13.09.2021 9:3920.9.2021. 9:50MĐ100203571
Anesteziološka ambulanta08.09.2021 13:1620.9.2021. 9:50DV100142063
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 14:5920.9.2021. 9:55NM100177244
ORL ambulanta20.08.2021 10:3620.9.2021. 9:55SS101067636
CT24.02.2021 11:1020.9.2021. 9:55VM100730142
Neurološka ambulanta16.04.2021 13:220.9.2021. 10:00RB100743996
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:5020.9.2021. 10:00HP100713890
Naručivanje - operacija katarakte23.03.2021 10:1820.9.2021. 10:00JŠ101013548
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:5120.9.2021. 10:00LP100599768
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.10.2020 13:3220.9.2021. 10:00MK100537880
EKG14.09.2021 9:2120.9.2021. 10:00SV100500487
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:4220.9.2021. 10:00ŽM101137005
Onkološka dnevna bolnica25.08.2021 9:5420.9.2021. 10:00BZ101356023
RTG mamografija18.02.2021 11:220.9.2021. 10:00VT101309197
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:4220.9.2021. 10:00AM136791719
Endoskopija - gastroskopija29.06.2021 14:2420.9.2021. 10:00AN100143362
RTG klasične pretrage16.09.2021 13:4120.9.2021. 10:00DS100212424
Ultrazvuk dojke21.09.2020 10:3420.9.2021. 10:00AU100046110
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 11:1820.9.2021. 10:00EZ100370292
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 11:2120.9.2021. 10:00IB100296603
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:4820.9.2021. 10:00NT100313541
Psihijatrijska ambulanta09.09.2021 13:1520.9.2021. 10:00MM100268237
Pulmološka ambulanta12.03.2021 10:520.9.2021. 10:00SZ100290784
Kardiološka ambulanta22.12.2020 12:5620.9.2021. 10:00MV100440920
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 11:3520.9.2021. 10:00NH100433665
Ginekološka ambulanta24.08.2021 14:3520.9.2021. 10:00NB100408433
Hematološka ambulanta18.03.2021 11:3620.9.2021. 10:00RN100456471
Traumatološka ambulanta13.09.2021 9:5020.9.2021. 10:00LD261765739
Ortopedska ambulanta02.09.2021 7:5820.9.2021. 10:00KK262094199
Ortopedska ambulanta02.09.2021 8:3320.9.2021. 10:10JB268691725
EKG14.09.2021 10:3820.9.2021. 10:10AK100317760
ORL ambulanta20.08.2021 11:4420.9.2021. 10:10ZR100352082
Anesteziološka ambulanta08.09.2021 12:1720.9.2021. 10:10MM100079615
Traumatološka ambulanta13.09.2021 10:620.9.2021. 10:10MR101098157
Psihijatrijska ambulanta18.06.2021 9:5520.9.2021. 10:10ĐK101113629
Denzitometrija25.05.2021 9:1820.9.2021. 10:10DS100548496
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 12:1520.9.2021. 10:15RP100530987
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2620.9.2021. 10:15EH101056861
Magnetska rezonanca11.05.2021 8:820.9.2021. 10:15MF100647795
CT02.08.2021 7:5020.9.2021. 10:15FE100823023
Neurokirurška ambulanta09.09.2021 12:4720.9.2021. 10:15NS100795679
RTG klasične pretrage16.09.2021 18:820.9.2021. 10:15AA160048006
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 13:3720.9.2021. 10:15SB163666418
Doppler karotida11.06.2021 10:3720.9.2021. 10:15ŽP100217302
RTG mamografija15.03.2021 7:3620.9.2021. 10:15DB100426821
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 10:3220.9.2021. 10:15IM263804594
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5320.9.2021. 10:15MK266614684
Ortopedska ambulanta02.09.2021 10:1420.9.2021. 10:20LD264542432
Internistička ambulanta13.09.2021 8:3120.9.2021. 10:20SK267725728
Kardiološka ambulanta05.10.2020 11:720.9.2021. 10:20IB100436994
Pulmološka ambulanta15.03.2021 10:3220.9.2021. 10:20BK100279656
Traumatološka ambulanta06.09.2021 10:4920.9.2021. 10:20AB100203938
Hematološka ambulanta07.06.2021 12:3120.9.2021. 10:20MS100098096
EKG06.09.2021 14:1620.9.2021. 10:20AJ160142836
Neurološka ambulanta30.03.2021 10:5820.9.2021. 10:20MK100746863
Psihijatrijska ambulanta09.09.2021 12:3020.9.2021. 10:20ŽA100730231
ORL ambulanta23.08.2021 8:620.9.2021. 10:25SS162474961
RTG mamografija30.09.2020 11:3520.9.2021. 10:30AM162429966
Ortopedska ambulanta02.09.2021 8:5220.9.2021. 10:30RJ158023194
Endoskopija - kolonoskopija14.06.2021 10:1420.9.2021. 10:30MK100819364
Anesteziološka ambulanta06.09.2021 9:5220.9.2021. 10:30ZB101023899
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.08.2021 9:3920.9.2021. 10:30AJ100542622
Denzitometrija12.08.2021 10:4820.9.2021. 10:30VB100085357
Ultrazvuk dojke21.09.2020 11:1920.9.2021. 10:30DM100032303
Audiometrija23.08.2021 10:5620.9.2021. 10:30VR100019698
Traumatološka ambulanta13.09.2021 11:820.9.2021. 10:30LB100225464
Psihijatrijska ambulanta21.06.2021 14:4720.9.2021. 10:30MČ100333527
Ginekološka ambulanta25.08.2021 8:5020.9.2021. 10:30NR100331446
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 14:5720.9.2021. 10:35OV100872464
CT21.07.2021 12:120.9.2021. 10:35JK101088412
Traumatološka ambulanta13.09.2021 11:5920.9.2021. 10:40DC161126488
Internistička ambulanta14.09.2021 8:2920.9.2021. 10:40SR154046280
Psihijatrijska ambulanta16.08.2021 12:1520.9.2021. 10:40IŠ100611845
Pulmološka ambulanta26.04.2021 12:5920.9.2021. 10:40IP101077934
Kardiološka ambulanta08.10.2020 10:5320.9.2021. 10:40NM100564182
Hematološka ambulanta10.06.2021 11:5120.9.2021. 10:40AŠ100143220
Neurološka ambulanta13.04.2021 11:5020.9.2021. 10:40ŽB100136834
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.08.2021 11:220.9.2021. 10:45LP
RTG mamografija31.05.2021 12:2320.9.2021. 10:45JB101043681
Denzitometrija06.09.2021 11:1420.9.2021. 10:50AR100727674
Psihijatrijska ambulanta25.06.2021 10:120.9.2021. 10:50SB156745837
Anesteziološka ambulanta14.09.2021 8:5420.9.2021. 10:50PM101102657
Traumatološka ambulanta13.09.2021 12:620.9.2021. 10:50PZ113737831
CT30.03.2021 10:5320.9.2021. 10:50TR100201325
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 15:2220.9.2021. 10:55AV101119098
Naručivanje - operacija katarakte23.03.2021 11:3120.9.2021. 11:00MM101370688
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 11:020.9.2021. 11:00AB101326638
RTG mamografija06.09.2021 14:320.9.2021. 11:00LM101311625
Magnetska rezonanca25.08.2021 7:3520.9.2021. 11:00LK153355620
Hematološka ambulanta21.06.2021 10:5920.9.2021. 11:00DL100521579
RTG klasične pretrage14.09.2021 9:2320.9.2021. 11:00SV100500487
Traumatološka ambulanta13.09.2021 12:920.9.2021. 11:00PB100240650
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.08.2021 9:1420.9.2021. 11:00BK100279656
Kardiološka ambulanta12.10.2020 13:420.9.2021. 11:00NK100291091
Pulmološka ambulanta26.04.2021 15:2820.9.2021. 11:00NL100410401
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:5320.9.2021. 11:00OP264624591
Psihijatrijska ambulanta05.07.2021 10:2120.9.2021. 11:10DM100290197
ORL ambulanta30.08.2021 13:1820.9.2021. 11:10TP100266264
Traumatološka ambulanta13.09.2021 12:1620.9.2021. 11:10RČ100217317
Denzitometrija09.09.2021 12:3420.9.2021. 11:10JŠ100086209
CT25.08.2021 11:3920.9.2021. 11:10VT157905179
Anesteziološka ambulanta14.09.2021 9:420.9.2021. 11:10ŽJ101176684
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 15:2320.9.2021. 11:15PV101119100
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 9:4020.9.2021. 11:15NŠ100481364
Kardiološka ambulanta05.10.2020 12:4020.9.2021. 11:20JN100448254
Traumatološka ambulanta14.09.2021 9:2820.9.2021. 11:20PS
Pulmološka ambulanta29.04.2021 14:3020.9.2021. 11:20VR101107944
Hematološka ambulanta24.06.2021 13:3620.9.2021. 11:20MK100746863
CT24.08.2021 9:2720.9.2021. 11:25PŠ100436123
RTG klasične pretrage14.09.2021 10:3920.9.2021. 11:30AK100317760
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:020.9.2021. 11:30IS100302724
Neurološka ambulanta14.05.2021 11:3020.9.2021. 11:30AK100357793
Ginekološka ambulanta09.08.2021 10:2220.9.2021. 11:30VM100113888
Onkološka ambulanta17.05.2021 15:1820.9.2021. 11:30AT100203247
Ultrazvuk dojke21.09.2020 11:2020.9.2021. 11:30AR100171029
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 18:1720.9.2021. 11:30SK100741523
Denzitometrija13.09.2021 14:2020.9.2021. 11:30MS100612608
Psihijatrijska ambulanta19.07.2021 11:520.9.2021. 11:30JM101186304
Traumatološka ambulanta14.09.2021 21:4320.9.2021. 11:30PA161837219
Endoskopija - gastroskopija01.07.2021 12:220.9.2021. 11:30JO262519263
Doppler karotida20.05.2021 10:4420.9.2021. 11:30MM261742960
Hematološka ambulanta25.06.2021 11:2820.9.2021. 11:40LK101083271
Traumatološka ambulanta15.09.2021 9:5420.9.2021. 11:40NŽ100066952
Kardiološka ambulanta14.10.2020 14:2520.9.2021. 11:40ŽS100280927
Pulmološka ambulanta06.08.2021 10:4120.9.2021. 11:40MP100282980
ORL ambulanta30.08.2021 15:5920.9.2021. 11:40SK100412427
Magnetska rezonanca15.06.2021 9:120.9.2021. 11:45ZG100221620
Magnetska rezonanca13.08.2021 9:220.9.2021. 11:45LA100520689
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 13:3020.9.2021. 11:45TP261632280
Traumatološka ambulanta15.09.2021 15:1720.9.2021. 11:50KF100391863
Onkološka ambulanta21.06.2021 15:3920.9.2021. 11:50MŽ100324015
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:520.9.2021. 11:50NO100352805
Kardiološka ambulanta08.10.2020 11:2120.9.2021. 12:00ĐS100425170
Ultrazvuk dojke21.09.2020 13:320.9.2021. 12:00DF100486007
Neurološka ambulanta18.05.2021 12:1620.9.2021. 12:00NŠ100232768
Naručivanje - operacija katarakte20.05.2021 9:3620.9.2021. 12:00ZP100136618
EKG07.09.2021 9:1620.9.2021. 12:00AM100532396
Hematološka ambulanta28.06.2021 9:4620.9.2021. 12:00AD100500260
Pulmološka ambulanta30.04.2021 19:1220.9.2021. 12:00MP101085507
Psihijatrijska ambulanta06.09.2021 13:4020.9.2021. 12:00MM100880906
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 7:4020.9.2021. 12:00AS155692574
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 11:5420.9.2021. 12:00IA101227536
Ginekološka ambulanta31.08.2021 8:4420.9.2021. 12:00KP109101667
Traumatološka ambulanta16.09.2021 9:720.9.2021. 12:00HL261698230
Endoskopija - kolonoskopija01.07.2021 12:120.9.2021. 12:00JO262519263
Onkološka ambulanta21.06.2021 16:220.9.2021. 12:10BF101319175
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:420.9.2021. 12:10IŠ101083977
Traumatološka ambulanta16.09.2021 19:3620.9.2021. 12:10IŽ100440032
Doppler karotida11.05.2021 8:820.9.2021. 12:15PS100254538
Hematološka ambulanta29.06.2021 11:1820.9.2021. 12:20VK100199480
ORL ambulanta23.08.2021 10:5520.9.2021. 12:20VR100019698
Kardiološka ambulanta08.10.2020 11:2220.9.2021. 12:20SS100425185
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 13:4220.9.2021. 12:20JN100448254
Psihijatrijska ambulanta06.08.2021 8:5020.9.2021. 12:20NT100358895
Neurološka ambulanta21.05.2021 9:2720.9.2021. 12:20OM100527370
Pulmološka ambulanta03.05.2021 16:1920.9.2021. 12:20MR101214924
Anesteziološka ambulanta16.09.2021 9:2720.9.2021. 12:20DA161893281
Psihijatrijska ambulanta14.09.2021 15:2120.9.2021. 12:20LO264837399
Ginekološka ambulanta02.09.2021 7:5420.9.2021. 12:30VS161617531
Fizikalna medicina11.03.2021 12:620.9.2021. 12:30MJ162156447
Magnetska rezonanca15.09.2021 12:2420.9.2021. 12:30MP159783817
Ultrazvuk dojke21.09.2020 13:5520.9.2021. 12:30RM101053439
Kardiološka ambulanta16.09.2021 12:5820.9.2021. 12:30KĐ100334794
Fizikalna medicina30.07.2021 13:4920.9.2021. 12:30BŽ100337820
Onkološka ambulanta21.07.2021 16:1020.9.2021. 12:30KH100172864
Fizikalna medicina12.08.2021 10:2320.9.2021. 12:30DK100260369
ORL ambulanta23.08.2021 13:120.9.2021. 12:35MR101258019
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 9:1320.9.2021. 12:40IC160846960
Kardiološka ambulanta23.11.2020 12:1520.9.2021. 12:40DL100207752
Hematološka ambulanta22.07.2021 9:2420.9.2021. 12:40DP100035261
Neurološka ambulanta24.05.2021 12:1320.9.2021. 12:40BS100360295
Pulmološka ambulanta06.05.2021 11:3820.9.2021. 12:40AB100304877
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:620.9.2021. 12:50MK100442005
ORL ambulanta25.08.2021 7:5920.9.2021. 12:50MG100100617
Onkološka ambulanta02.08.2021 17:4420.9.2021. 12:50NV155079831
Psihijatrijska ambulanta22.07.2021 11:2120.9.2021. 12:50DK100731704
Ultrazvuk dojke17.03.2021 11:4920.9.2021. 13:00AP100825087
Neurološka ambulanta25.05.2021 8:4120.9.2021. 13:00TT100528311
Hematološka ambulanta01.07.2021 18:3420.9.2021. 13:00KD100573444
CT02.09.2021 13:2320.9.2021. 13:00VM151016009
Pulmološka ambulanta07.05.2021 7:4120.9.2021. 13:00IP153926199
Fizikalna medicina10.03.2021 12:3520.9.2021. 13:00MM167472981
CT10.09.2021 10:4620.9.2021. 13:00LS101262286
Ginekološka ambulanta09.09.2021 11:4620.9.2021. 13:00NT100099041
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 9:3320.9.2021. 13:00VŠ100103664
Doppler karotida21.12.2020 9:2620.9.2021. 13:00ĐS100047960
Fizikalna medicina11.08.2021 9:3620.9.2021. 13:00JM100253864
Fizikalna medicina14.07.2021 12:4620.9.2021. 13:00SJ100318951
Endoskopija - gastroskopija06.07.2021 11:1620.9.2021. 13:00LĆ100352928
ORL ambulanta27.08.2021 10:3720.9.2021. 13:05NT100060737
Onkološka ambulanta30.08.2021 15:4620.9.2021. 13:10NŠ153704316
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:120.9.2021. 13:10AF156095631
Psihijatrijska ambulanta23.07.2021 11:1020.9.2021. 13:10JB100544116
CT16.09.2021 11:3420.9.2021. 13:20IK101036212
Pulmološka ambulanta07.05.2021 15:2420.9.2021. 13:20MP136610379
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 10:920.9.2021. 13:20PL101333236
Neurološka ambulanta25.05.2021 10:820.9.2021. 13:20LR100262384
Hematološka ambulanta02.07.2021 11:2520.9.2021. 13:20TC100397167
Ginekološka ambulanta07.09.2021 14:1520.9.2021. 13:30DV100394444
Ultrazvuk dojke25.09.2020 7:4420.9.2021. 13:30AU100145585
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:320.9.2021. 13:30IB100062470
Fizikalna medicina12.08.2021 8:3420.9.2021. 13:30BK
Fizikalna medicina19.02.2021 13:720.9.2021. 13:30LD162886602
Endoskopija - kolonoskopija19.07.2021 11:820.9.2021. 13:30MV101047792
Magnetska rezonanca08.07.2021 14:2520.9.2021. 13:30ZO100810430
ORL ambulanta30.08.2021 18:1020.9.2021. 13:30JP100785154
Onkološka ambulanta06.09.2021 16:3820.9.2021. 13:30MM100522187
Fizikalna medicina29.07.2021 12:1720.9.2021. 13:30SS100488361
Pulmološka ambulanta07.05.2021 16:1020.9.2021. 13:40BK101067087
Neurološka ambulanta14.06.2021 16:3220.9.2021. 13:40MM158372365
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 10:2020.9.2021. 13:40MK100471263
Hematološka ambulanta02.07.2021 12:1920.9.2021. 13:40MV100363340
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:3620.9.2021. 13:45AK100277490
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:00SČ100320031
Fizikalna medicina12.08.2021 10:2220.9.2021. 14:00JM100439147
Fizikalna medicina26.07.2021 16:3020.9.2021. 14:00JR100131960
Ginekološka ambulanta08.09.2021 8:020.9.2021. 14:00IA157178915
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:00DB157286467
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:00NS101047631
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:00DB101045033
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:00NB101056077
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:3720.9.2021. 14:00MČ100888668
Magnetska rezonanca15.07.2021 12:120.9.2021. 14:00MV100566846
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 11:1420.9.2021. 14:00VV264486781
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 12:2520.9.2021. 14:00ST262307479
Fizikalna medicina25.02.2021 13:1120.9.2021. 14:00KM262559883
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:4620.9.2021. 14:00RP267955544
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:15HČ266799641
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:15AR266917828
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:3820.9.2021. 14:15MS100991946
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:15MZ156220401
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:15GI163558567
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:15MV138663008
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:30MR122771084
Dermatološka ambulanta06.09.2021 8:4220.9.2021. 14:30ZP154518770
Magnetska rezonanca15.07.2021 10:3820.9.2021. 14:30KŠ101332990
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:30MŠ101122420
Ultrazvuk dojke06.11.2020 13:820.9.2021. 14:30JB101116214
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:30MĐ101053354
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:30AS101067602
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:30AP266936379
Radna terapija PZMZD09.09.2021 12:5320.9.2021. 14:30PD262772953
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 10:420.9.2021. 14:45FF262798177
Psihologijska jedinica PZMZD07.09.2021 9:2420.9.2021. 14:45MP263362212
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 9:5520.9.2021. 14:45MŠ265469876
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:45SM101132945
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:45JS101133549
Mamografija nacionalni program07.09.2021 11:5120.9.2021. 14:45MM158863885
Mamografija nacionalni program08.09.2021 11:3720.9.2021. 14:45MJ100109447
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4620.9.2021. 14:45FB100339526
Dermatološka ambulanta09.09.2021 17:1320.9.2021. 14:50SM159346592
Fizikalna medicina15.03.2021 17:1420.9.2021. 15:00IM167384739
Mamografija nacionalni program16.09.2021 8:5320.9.2021. 15:00ZT162184495
Ultrazvuk dojke16.09.2021 10:4420.9.2021. 15:00NS154545782
Magnetska rezonanca15.07.2021 14:920.9.2021. 15:00ŽM101395607
Mamografija nacionalni program13.09.2021 9:2620.9.2021. 15:00IP100926999
Fizikalna medicina10.08.2021 11:3520.9.2021. 15:00MP100438312
Mamografija nacionalni program10.09.2021 11:2120.9.2021. 15:00DO100416951
Mamografija nacionalni program15.09.2021 13:1820.9.2021. 15:00MĐ100469365
Mamografija nacionalni program14.09.2021 11:1720.9.2021. 15:00IH100485348
Fizikalna medicina12.08.2021 9:5120.9.2021. 15:00MG100228774
Radna terapija PZMZD27.08.2021 8:320.9.2021. 15:00JG265442893
Dermatološka ambulanta08.09.2021 8:3420.9.2021. 15:10AV100598539
Mamografija nacionalni program16.09.2021 10:5020.9.2021. 15:15MN101323243
Ultrazvuk dojke16.09.2021 10:4720.9.2021. 15:30AC101119685
Fizikalna medicina12.08.2021 10:020.9.2021. 15:30FD153387506
Dermatološka ambulanta10.09.2021 8:3520.9.2021. 15:30RB127542719
Fizikalna medicina15.03.2021 18:620.9.2021. 15:30MM167279276
Magnetska rezonanca16.07.2021 11:5220.9.2021. 15:30GM100603702
Fizikalna medicina13.08.2021 10:3620.9.2021. 15:30NM100428739
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.08.2021 8:2520.9.2021. 15:30MB265195096
Radna terapija PZMZD25.08.2021 10:1720.9.2021. 15:30PP265589330
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 11:2320.9.2021. 15:30IM265171050
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 13:520.9.2021. 15:30PŠ262231085
Dermatološka ambulanta10.09.2021 8:4220.9.2021. 15:50RB264520944
Psihologijska jedinica14.09.2021 16:3920.9.2021. 16:00KP264510580
Radna terapija PZMZD18.08.2021 12:1420.9.2021. 16:00AP266423816
Fizikalna medicina07.07.2021 9:320.9.2021. 16:00JV100183592
Fizikalna medicina12.08.2021 10:2620.9.2021. 16:00LJ167433266
Fizikalna medicina12.08.2021 12:5620.9.2021. 16:00AJ163091571
Ultrazvuk dojke28.07.2021 7:1720.9.2021. 16:00MV162207089
Magnetska rezonanca19.07.2021 11:1220.9.2021. 16:00MC153736687
Dermatološka ambulanta08.09.2021 9:4620.9.2021. 16:10ZT163144701
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 13:2820.9.2021. 16:15IK264597340
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 13:820.9.2021. 16:15BD265171188
Psihologijska jedinica PZMZD02.09.2021 11:1820.9.2021. 16:15FZ264863843
Radna terapija PZMZD16.08.2021 10:1820.9.2021. 16:30LC265123582
Ultrazvuk dojke16.09.2021 10:5920.9.2021. 16:30IM156900863
Fizikalna medicina12.08.2021 10:3720.9.2021. 16:30VB100183450
Dermatološka ambulanta08.09.2021 9:4820.9.2021. 16:30HZ100088296
Fizikalna medicina12.07.2021 18:1820.9.2021. 16:30PP
Fizikalna medicina19.07.2021 18:3820.9.2021. 16:30NK100439217
Dermatološka ambulanta10.09.2021 10:4120.9.2021. 16:50BB161853530
Magnetska rezonanca06.07.2021 11:5820.9.2021. 17:00IL100809418
Fizikalna medicina13.08.2021 9:320.9.2021. 17:00DM100445669
Ultrazvuk dojke18.01.2021 11:520.9.2021. 17:00MH100417926
Fizikalna medicina16.08.2021 13:3620.9.2021. 17:00SĐ100106673
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:1820.9.2021. 17:00LC265123582
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 9:020.9.2021. 17:00TZ264630948
Fizikalna medicina28.07.2021 11:1520.9.2021. 17:00ZI267025600
Dermatološka ambulanta10.09.2021 11:4420.9.2021. 17:10MB100324848
Magnetska rezonanca31.08.2021 9:5620.9.2021. 17:30LD100153961
Fizikalna medicina18.08.2021 10:1920.9.2021. 17:30DP100229753
Fizikalna medicina16.08.2021 14:1820.9.2021. 17:30KB100250249
Dermatološka ambulanta09.09.2021 18:1920.9.2021. 17:30AB100245219
Fizikalna medicina06.08.2021 13:3920.9.2021. 17:30MM161506436
Ultrazvuk dojke16.09.2021 10:5120.9.2021. 17:30RK158376758
Psihologijska jedinica PZMZD08.09.2021 18:320.9.2021. 17:30MK265138909
Neurofeedback PZMZD16.08.2021 12:5920.9.2021. 17:30RB262989575
Psihologijska jedinica16.09.2021 17:1220.9.2021. 17:30RL262009546
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 13:3420.9.2021. 17:45IK264597340
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.08.2021 9:3220.9.2021. 17:45DC265456412
Neurofeedback PZMZD09.09.2021 12:5120.9.2021. 18:00PD262772953
Fizikalna medicina30.04.2021 12:5420.9.2021. 18:00MV163506193
Ultrazvuk dojke16.09.2021 11:320.9.2021. 18:00NV100457287
Edukacijska rehabilitacija PZMZD01.09.2021 12:4120.9.2021. 18:30MB262757907
Fonetska jedinica PZMZD03.09.2021 12:1220.9.2021. 18:30NV261579134
Pedijatrijski holter kardiološki03.09.2021 10:3521.9.2021. 7:30KM263884376
RTG mamografija15.09.2021 8:521.9.2021. 7:30SM266839979
RTG klasične pretrage02.09.2021 11:5921.9.2021. 7:30IV101330941
CT06.08.2021 11:4121.9.2021. 7:35EZ100370292
RTG mamografija14.09.2021 14:921.9.2021. 7:45MM100355373
CT21.07.2021 9:3721.9.2021. 7:55IP100590073
Onkološka dnevna bolnica06.09.2021 10:1121.9.2021. 8:00MM100655279
Onkološka dnevna bolnica29.06.2021 9:4421.9.2021. 8:00LI101386364
Ultrazvuk radiološki23.04.2021 14:2721.9.2021. 8:00NI109508443
RTG mamografija07.10.2020 10:221.9.2021. 8:00AV101098710
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:3821.9.2021. 8:00MT150497645
Holter tlaka23.07.2021 8:3521.9.2021. 8:00KP145204984
Onkološka dnevna bolnica26.08.2021 12:3421.9.2021. 8:00MM100371214
Holter kardiološki15.04.2021 8:1521.9.2021. 8:00AP100377196
Holter kardiološki28.12.2020 10:4421.9.2021. 8:00TŠ100275691
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 9:4621.9.2021. 8:00MS100290695
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 9:5521.9.2021. 8:00AM100487132
Onkološka dnevna bolnica29.06.2021 14:4221.9.2021. 8:00FP100438079
Onkološka dnevna bolnica23.08.2021 10:4321.9.2021. 8:00MB100255409
Onkološka dnevna bolnica29.06.2021 9:2221.9.2021. 8:00MM100156260
Spirometrija - pulmološka dijagnostika16.09.2021 7:5821.9.2021. 8:00SB100164276
Dermatološka ambulanta06.09.2021 8:4721.9.2021. 8:00NN100141243
Magnetska rezonanca08.02.2021 9:221.9.2021. 8:00SV100203548
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.08.2021 10:2721.9.2021. 8:00MP268611676
Psihologijska jedinica PZMZD07.09.2021 12:5421.9.2021. 8:00AU265122298
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 8:5821.9.2021. 8:00NV264657579
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:4921.9.2021. 8:00OI264797771
Radna terapija PZMZD23.08.2021 10:3321.9.2021. 8:00LF265852241
Pedijatrijski holter tlaka15.09.2021 14:2921.9.2021. 8:00DH263611236
Holter kardiološki15.04.2021 9:1321.9.2021. 8:15SN100120062
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 10:4721.9.2021. 8:15KM100409982
Kabinet za retinu14.09.2021 10:1021.9.2021. 8:15MB100478260
Holter tlaka23.07.2021 10:4921.9.2021. 8:15NM100377938
Holter kardiološki15.04.2021 10:3721.9.2021. 8:15VM100358950
RTG mamografija14.10.2020 11:5921.9.2021. 8:15MO130921703
CT22.07.2021 9:3321.9.2021. 8:15ML101302503
Dermatološka ambulanta10.09.2021 12:5521.9.2021. 8:20NL160112603
Ultrazvuk radiološki26.04.2021 9:3121.9.2021. 8:20SB100304646
RTG klasične pretrage14.09.2021 15:521.9.2021. 8:30MŠ100061858
RTG mamografija14.10.2020 12:021.9.2021. 8:30NB137494442
ORL ambulanta26.08.2021 10:3621.9.2021. 8:30MŠ149969824
Holter kardiološki15.04.2021 11:4421.9.2021. 8:30ML101302503
Ultrazvuk dojke14.07.2020 13:321.9.2021. 8:30LN101099691
Holter tlaka23.07.2021 13:1521.9.2021. 8:30VL101109601
Urološka ambulanta15.06.2021 9:1321.9.2021. 8:30FS101161652
Anesteziološka ambulanta10.09.2021 10:2821.9.2021. 8:30AK100511459
Audiometrija26.08.2021 9:5921.9.2021. 8:30IR267372141
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.07.2021 9:1621.9.2021. 8:30ED268405823
Kabinet za retinu14.09.2021 10:3521.9.2021. 8:35RJ262841432
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 8:2021.9.2021. 8:35JT100109856
CT26.08.2021 12:5421.9.2021. 8:35MB100292244
Ultrazvuk radiološki26.04.2021 11:921.9.2021. 8:40MJ100472045
Dermatološka ambulanta13.09.2021 7:4621.9.2021. 8:40ZM100225394
RTG mamografija14.10.2020 12:121.9.2021. 8:45KL100521511
Doppler karotida06.04.2021 9:4921.9.2021. 8:45IV100836839
Urološka ambulanta29.06.2021 9:1721.9.2021. 8:45ŽP100993209
RTG klasične pretrage13.09.2021 14:2721.9.2021. 8:45SD101074520
Magnetska rezonanca02.08.2021 12:821.9.2021. 8:45MD163332700
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.08.2021 11:5421.9.2021. 8:45PV262270387
Fonetska jedinica PZMZD19.08.2021 12:1721.9.2021. 8:45TC264323274
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 9:1721.9.2021. 8:45RŽ267387775
Anesteziološka ambulanta13.09.2021 9:1721.9.2021. 8:50DD160503722
CT17.08.2021 13:3521.9.2021. 8:55AP157987474
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 10:2321.9.2021. 8:55LK101097568
Kabinet za retinu14.09.2021 10:121.9.2021. 8:55MS100677566
EMNG23.08.2021 11:5821.9.2021. 9:00VV100809352
EEG laboratorij08.09.2021 11:5721.9.2021. 9:00SM101064311
Fizikalna medicina21.05.2021 8:1121.9.2021. 9:00ML100533017
RTG mamografija29.09.2020 8:1321.9.2021. 9:00KK101134299
Dermatološka ambulanta06.09.2021 10:4621.9.2021. 9:00AĆ160908790
Vaskularna kirurgija09.07.2021 11:721.9.2021. 9:00ZR159561103
Psihijatrijska ambulanta17.06.2021 9:2721.9.2021. 9:00AB152194375
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 14:4221.9.2021. 9:00MN100256712
ORL ambulanta27.08.2021 8:3321.9.2021. 9:00LK100256182
Psihijatrijska ambulanta09.07.2021 10:2321.9.2021. 9:00ZM100239977
RTG klasične pretrage16.09.2021 8:2221.9.2021. 9:00SB100164276
Ultrazvuk radiološki26.04.2021 11:1521.9.2021. 9:00MK100113835
EKG09.09.2021 9:721.9.2021. 9:00ŽN100007463
Onkološka ambulanta25.08.2021 13:221.9.2021. 9:00AM100010887
Vaskularna kirurgija16.03.2021 8:5621.9.2021. 9:00MR100474889
Urološka ambulanta15.01.2021 10:321.9.2021. 9:00IS100446313
Ultrazvuk dojke22.09.2020 8:2821.9.2021. 9:00VS100446737
Ortopedska ambulanta02.09.2021 7:4321.9.2021. 9:00AR100273182
Traumatološka ambulanta30.08.2021 13:821.9.2021. 9:00MB100301868
Spirometrija - pulmološka dijagnostika16.09.2021 10:3921.9.2021. 9:00DG100348116
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.07.2021 11:5121.9.2021. 9:00MĐ267769414
Radna terapija PZMZD16.08.2021 10:5721.9.2021. 9:00MB267588333
Ambulanta za rehabilitaciju djece01.07.2021 9:3621.9.2021. 9:00JK268688180
Traumatološka ambulanta31.08.2021 10:3321.9.2021. 9:10IM100355388
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 11:1721.9.2021. 9:10ŽV100024923
Ortopedska ambulanta02.09.2021 8:3021.9.2021. 9:10HP162302760
EKG13.09.2021 14:2721.9.2021. 9:10SD101074520
Kabinet za retinu14.09.2021 10:3621.9.2021. 9:15JS101065409
Urološka ambulanta30.03.2021 9:3421.9.2021. 9:15SČ100586516
CT27.08.2021 8:4421.9.2021. 9:15ML100433805
RTG mamografija23.10.2020 11:421.9.2021. 9:15SM100424312
Oftalmološka ambulanta02.09.2021 13:3821.9.2021. 9:15NK100448235
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 14:4321.9.2021. 9:20AC100478434
Psihijatrijska ambulanta20.07.2021 10:5121.9.2021. 9:20TŠ100441308
Onkološka ambulanta28.06.2021 11:3421.9.2021. 9:20MZ100382845
Dermatološka ambulanta13.09.2021 9:721.9.2021. 9:20AK100027970
Ultrazvuk radiološki11.08.2021 8:1021.9.2021. 9:20GD100092171
Traumatološka ambulanta03.09.2021 12:2521.9.2021. 9:20SK100199029
Ortopedska ambulanta02.09.2021 10:5421.9.2021. 9:20ŽD100788322
Vaskularna kirurgija24.08.2021 11:5921.9.2021. 9:20MT101110982
Psihijatrijska ambulanta01.07.2021 13:721.9.2021. 9:20TB268375226
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.07.2021 10:1021.9.2021. 9:30KM268414644
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:3221.9.2021. 9:30LK265849909
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta15.09.2021 8:5721.9.2021. 9:30NM261883606
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 10:2321.9.2021. 9:30AB161636631
Fonetska jedinica PZMZD07.09.2021 10:2121.9.2021. 9:30LH162996358
EKG07.09.2021 14:4921.9.2021. 9:30AL159054857
Traumatološka ambulanta07.09.2021 9:4121.9.2021. 9:30DG100809297
Urološka ambulanta08.09.2021 15:3321.9.2021. 9:30AK100772453
EMNG27.07.2021 10:5021.9.2021. 9:30MJ100756362
Magnetska rezonanca21.01.2021 10:2421.9.2021. 9:30NĐ100194545
Doppler karotida22.03.2021 13:1821.9.2021. 9:30MC100083736
RTG mamografija12.04.2021 11:3621.9.2021. 9:30DR100011902
Ortopedska ambulanta02.09.2021 11:721.9.2021. 9:30AT100379741
Ultrazvuk dojke17.03.2021 11:2221.9.2021. 9:30MM100305786
Audiometrija23.08.2021 9:2721.9.2021. 9:30GŽ100430660
EEG laboratorij14.09.2021 11:5921.9.2021. 9:30ZM100480188
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 9:5821.9.2021. 9:35BK
CT24.03.2021 11:2921.9.2021. 9:35ZM100785455
Kabinet za retinu14.09.2021 10:4121.9.2021. 9:35NG101188921
Vaskularna kirurgija25.08.2021 14:2121.9.2021. 9:40PU101097765
Ortopedska ambulanta02.09.2021 11:4021.9.2021. 9:40NT101231233
Traumatološka ambulanta07.09.2021 12:121.9.2021. 9:40IV159241716
Dermatološka ambulanta13.09.2021 11:2921.9.2021. 9:40SM139422198
ORL ambulanta23.08.2021 14:1221.9.2021. 9:40NP100763721
Psihijatrijska ambulanta01.07.2021 13:2121.9.2021. 9:40MM100532409
Psihijatrijska ambulanta10.08.2021 10:3821.9.2021. 9:40RG100528063
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 14:5221.9.2021. 9:40MŠ100313467
Ultrazvuk radiološki10.09.2021 9:1321.9.2021. 9:40AD100352010
RTG mamografija08.09.2021 12:1821.9.2021. 9:45DT100228986
Urološka ambulanta16.06.2021 10:4421.9.2021. 9:45LP101148640
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.07.2021 13:4021.9.2021. 9:45VŠ264995975
Traumatološka ambulanta10.09.2021 10:2121.9.2021. 9:50MS160325044
Ortopedska ambulanta02.09.2021 11:4821.9.2021. 9:50SČ100527351
CT02.08.2021 12:021.9.2021. 9:55NM100554310
Kabinet za retinu14.09.2021 12:4621.9.2021. 9:55NP136716571
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 11:4921.9.2021. 9:55KT100099018
ORL ambulanta27.08.2021 9:2921.9.2021. 9:55ND100428160
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 10:1721.9.2021. 10:00VR100410793
UZV srca06.10.2020 8:5021.9.2021. 10:00PĐ100405068
Pulmološka ambulanta16.02.2021 11:4021.9.2021. 10:00RL100475675
Psihijatrijska ambulanta17.08.2021 10:2821.9.2021. 10:00EL100470918
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 10:1821.9.2021. 10:00IP100341301
Internistička ambulanta08.09.2021 14:1121.9.2021. 10:00ZZ100381531
Ultrazvuk dojke21.09.2020 11:5021.9.2021. 10:00JR100308920
RTG mamografija16.08.2021 8:1121.9.2021. 10:00MŠ100108345
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 14:5821.9.2021. 10:00AB100127888
Fizikalna medicina21.05.2021 10:321.9.2021. 10:00NL100020102
Gastroenterološka ambulanta10.03.2021 12:4021.9.2021. 10:00ZM100060173
Hematološka ambulanta16.03.2021 10:2521.9.2021. 10:00MD100195365
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 13:2921.9.2021. 10:00MB100203266
Dermatološka ambulanta27.08.2021 10:5321.9.2021. 10:00PP159622109
Urološka ambulanta08.06.2021 12:3021.9.2021. 10:00MS101387273
Ortopedska ambulanta02.09.2021 11:5721.9.2021. 10:00IV101330941
Kardiološka ambulanta26.01.2021 9:2321.9.2021. 10:00VŽ100548994
Onkološka ambulanta16.09.2021 13:321.9.2021. 10:00IB100535812
Psihijatrijska ambulanta01.07.2021 13:5221.9.2021. 10:00IP100785807
EMNG25.05.2021 12:921.9.2021. 10:00AV100831965
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 10:2521.9.2021. 10:00JM100846041
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 10:2121.9.2021. 10:00JV100872144
Vaskularna kirurgija01.10.2020 9:5421.9.2021. 10:00MB101050472
Vaskularna kirurgija09.09.2021 9:2421.9.2021. 10:00VB168106354
Traumatološka ambulanta10.09.2021 11:3321.9.2021. 10:00KR262584719
Ambulanta za rehabilitaciju djece01.06.2021 11:5221.9.2021. 10:00AG268143969
Radna terapija PZMZD03.09.2021 12:021.9.2021. 10:00NJ266882111
Ortopedska ambulanta03.09.2021 7:5821.9.2021. 10:10AR101063169
Traumatološka ambulanta11.09.2021 13:621.9.2021. 10:10RM100554325
ORL ambulanta30.08.2021 10:5621.9.2021. 10:10KŠ101332990
Denzitometrija06.09.2021 10:521.9.2021. 10:10AH100296482
Kabinet za retinu14.09.2021 12:2421.9.2021. 10:15MŠ100313467
RTG mamografija07.09.2021 8:4321.9.2021. 10:15JM100122798
Magnetska rezonanca13.09.2021 10:121.9.2021. 10:15NU101130652
CT26.08.2021 13:2221.9.2021. 10:15TP155799065
Urološka ambulanta27.10.2020 9:3821.9.2021. 10:15IB100555075
Doppler karotida23.03.2021 11:5921.9.2021. 10:15AM100558864
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 9:3421.9.2021. 10:15MG100501485
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 10:3021.9.2021. 10:15LM263804626
Psihologijska jedinica PZMZD10.09.2021 9:4121.9.2021. 10:15GP168172719
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 9:3321.9.2021. 10:15LK265341691
Internistička ambulanta16.09.2021 9:1421.9.2021. 10:20PG155368341
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 9:1621.9.2021. 10:20MN103880936
Gastroenterološka ambulanta16.03.2021 14:321.9.2021. 10:20IS101288928
Traumatološka ambulanta13.09.2021 9:5821.9.2021. 10:20MK100103734
Psihijatrijska ambulanta26.08.2021 11:2621.9.2021. 10:20PJ100056527
Kardiološka ambulanta11.02.2021 11:421.9.2021. 10:20VE100053147
Ortopedska ambulanta03.09.2021 8:121.9.2021. 10:20MB100056141
Dermatološka ambulanta13.09.2021 12:2921.9.2021. 10:20DG100007567
Psihijatrijska ambulanta06.07.2021 9:4021.9.2021. 10:20PV100248779
Vaskularna kirurgija27.08.2021 13:621.9.2021. 10:20MR100371125
Pulmološka ambulanta16.02.2021 12:2421.9.2021. 10:20ST100471884
Hematološka ambulanta16.03.2021 11:2821.9.2021. 10:20JL100472331
ORL ambulanta30.08.2021 8:1321.9.2021. 10:25KB100543936
Ortopedska ambulanta03.09.2021 8:421.9.2021. 10:30JT101063154
Denzitometrija09.09.2021 11:5321.9.2021. 10:30SK100896175
RTG mamografija20.05.2021 11:2521.9.2021. 10:30IM101307218
UZV srca07.10.2020 13:4221.9.2021. 10:30TV101392566
Ultrazvuk dojke22.09.2020 7:5021.9.2021. 10:30PP100422462
Audiometrija03.09.2021 10:4721.9.2021. 10:30AČ100291142
Urološka ambulanta16.06.2021 11:3521.9.2021. 10:30NK100213615
Traumatološka ambulanta13.09.2021 10:5521.9.2021. 10:30NM100040003
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.07.2021 10:321.9.2021. 10:30MB266904690
CT02.06.2021 11:1021.9.2021. 10:35JD100103202
Oftalmološka ambulanta02.09.2021 13:3921.9.2021. 10:35TK100448610
Kabinet za retinu14.09.2021 12:3321.9.2021. 10:35VR101059103
Hematološka ambulanta25.02.2021 12:221.9.2021. 10:40AE100898044
Traumatološka ambulanta14.09.2021 14:1321.9.2021. 10:40NB101389053
Pulmološka ambulanta16.02.2021 12:2421.9.2021. 10:40MT140684340
Kardiološka ambulanta11.02.2021 12:4021.9.2021. 10:40LK100470960
Psihijatrijska ambulanta29.06.2021 12:121.9.2021. 10:40AD100407172
Vaskularna kirurgija30.08.2021 10:621.9.2021. 10:40SB100269377
Gastroenterološka ambulanta18.03.2021 10:3121.9.2021. 10:40SH100307759
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 8:2921.9.2021. 10:40VB100297654
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 9:1821.9.2021. 10:40NT100060737
Dermatološka ambulanta13.09.2021 15:3821.9.2021. 10:40ER266493018
Urološka ambulanta30.08.2021 13:2721.9.2021. 10:45MM100424806
RTG mamografija25.02.2021 13:1021.9.2021. 10:45MB100603609
CT30.03.2021 13:721.9.2021. 10:50AB101078769
Denzitometrija10.09.2021 8:1921.9.2021. 10:50SŠ100303084
Traumatološka ambulanta15.09.2021 10:3921.9.2021. 10:50IP100363181
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 11:221.9.2021. 10:55AT100379741
Kabinet za retinu14.09.2021 12:3521.9.2021. 10:55LK101066017
Vaskularna kirurgija28.06.2021 13:021.9.2021. 11:00MK100746863
Fizikalna medicina28.12.2020 14:1821.9.2021. 11:00IR100556317
RTG mamografija15.09.2021 12:321.9.2021. 11:00DM100531491
Psihijatrijska ambulanta27.04.2021 12:121.9.2021. 11:00RM100518899
Gastroenterološka ambulanta18.03.2021 11:3321.9.2021. 11:00AM101388430
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 9:1221.9.2021. 11:00NR101330138
Magnetska rezonanca06.08.2021 8:3021.9.2021. 11:00DM101187497
Kardiološka ambulanta15.02.2021 13:5521.9.2021. 11:00PM100371854
Traumatološka ambulanta15.09.2021 12:2421.9.2021. 11:00MB100394745
Hematološka ambulanta10.06.2021 10:321.9.2021. 11:00KV100088811
Dermatološka ambulanta14.09.2021 9:1821.9.2021. 11:00MŠ100068592
Pulmološka ambulanta16.02.2021 12:4021.9.2021. 11:00PB100209975
Radna terapija PZMZD17.08.2021 9:3721.9.2021. 11:00LK265341691
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:5421.9.2021. 11:00NL265751904
UZV srca07.10.2020 10:1721.9.2021. 11:00MM261742960
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.07.2021 8:5021.9.2021. 11:00AK262300575
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.06.2021 13:1921.9.2021. 11:00VB267847551
Ambulanta za rehabilitaciju djece03.09.2021 9:821.9.2021. 11:00ŽŠ268930402
Vaskularna kirurgija30.08.2021 14:4721.9.2021. 11:00FA268953327
ORL ambulanta02.09.2021 9:2321.9.2021. 11:10RM100218832
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 11:221.9.2021. 11:10II101711141
CT25.08.2021 13:221.9.2021. 11:10JS146955885
Denzitometrija24.03.2021 11:3021.9.2021. 11:10ZM100785455
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 9:1221.9.2021. 11:15ZM100480188
RTG mamografija16.09.2021 8:4921.9.2021. 11:15KJ100373831
Hematološka ambulanta25.06.2021 13:3421.9.2021. 11:20NI100471244
Kardiološka ambulanta16.02.2021 11:2421.9.2021. 11:20NM100206542
Gastroenterološka ambulanta02.10.2020 8:1221.9.2021. 11:20PI100172099
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 10:421.9.2021. 11:20MB100010463
Psihijatrijska ambulanta06.07.2021 13:821.9.2021. 11:20ŽZ100775922
Vaskularna kirurgija06.09.2021 10:5721.9.2021. 11:20AD163583854
Pulmološka ambulanta18.02.2021 9:4921.9.2021. 11:20KP103555851
CT26.08.2021 13:4821.9.2021. 11:25AV156745998
RTG mamografija16.09.2021 9:321.9.2021. 11:30FS158983513
Ginekološka ambulanta01.09.2021 9:4921.9.2021. 11:30MB116440203
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:1121.9.2021. 11:30LM101317770
Ultrazvuk dojke22.09.2020 8:721.9.2021. 11:30MP101112781
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 13:5821.9.2021. 11:30AA100601161
Fizikalna medicina29.06.2021 9:1421.9.2021. 11:30NK100053170
EMNG11.05.2021 13:1421.9.2021. 11:30MK100069266
Denzitometrija13.09.2021 14:1521.9.2021. 11:30PM100435892
Onkološka ambulanta09.03.2021 13:2821.9.2021. 11:30MK100335241
Urološka ambulanta21.06.2021 11:2521.9.2021. 11:30ŽP100358861
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.07.2021 13:4021.9.2021. 11:30PS268140292
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.09.2021 13:1321.9.2021. 11:30ES268162999
UZV srca07.10.2020 10:2721.9.2021. 11:30MM263154223
Radna terapija PZMZD01.09.2021 12:2221.9.2021. 11:30FF266525607
Kardiološka ambulanta16.02.2021 11:2521.9.2021. 11:40NM100282317
ORL ambulanta07.09.2021 12:4621.9.2021. 11:40PM100446493
Pulmološka ambulanta12.03.2021 8:2021.9.2021. 11:40DH100548886
Hematološka ambulanta28.06.2021 9:5421.9.2021. 11:40AK100859700
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 10:1321.9.2021. 11:40IČ101077065
Vaskularna kirurgija07.09.2021 9:2821.9.2021. 11:40DŽ101026003
Psihijatrijska ambulanta07.07.2021 9:5421.9.2021. 11:40NŠ101174550
Gastroenterološka ambulanta19.06.2019 10:5021.9.2021. 11:40FD101280551
RTG mamografija16.09.2021 10:2621.9.2021. 11:45DP100546184
Magnetska rezonanca14.09.2021 11:321.9.2021. 11:45ML100343740
Magnetska rezonanca08.09.2021 13:5121.9.2021. 11:45IK100149747
Urološka ambulanta01.10.2020 9:4621.9.2021. 11:45DK100146333
Neurofeedback PZMZD01.09.2021 12:2321.9.2021. 11:45FF266525607
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.06.2021 12:2921.9.2021. 11:45AG268152421
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:821.9.2021. 11:50VP100321523
Onkološka ambulanta11.03.2021 12:1121.9.2021. 11:50MB100677890
Vaskularna kirurgija08.09.2021 14:1621.9.2021. 11:50SM154661545
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 11:3221.9.2021. 12:00ST101235151
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 12:2321.9.2021. 12:00MR101214924
Ginekološka ambulanta01.09.2021 12:5421.9.2021. 12:00IM102029677
Ultrazvuk dojke11.06.2021 13:3521.9.2021. 12:00IB101703579
Kardiološka ambulanta16.02.2021 13:1221.9.2021. 12:00NV101099719
RTG mamografija16.09.2021 13:4021.9.2021. 12:00IB100535812
Pulmološka ambulanta22.02.2021 12:4621.9.2021. 12:00JB100360454
Urološka ambulanta30.09.2020 9:3421.9.2021. 12:00BČ100396667
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 13:1521.9.2021. 12:00KL100422636
Fizikalna medicina14.09.2021 13:321.9.2021. 12:00AK100482818
Gastroenterološka ambulanta23.03.2021 10:2421.9.2021. 12:00AV100460323
UZV srca07.10.2020 11:121.9.2021. 12:00DM100183427
Kabinet za retinu14.09.2021 10:321.9.2021. 12:00RV100104111
Hematološka ambulanta02.07.2021 7:5721.9.2021. 12:00TB100111487
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 9:4821.9.2021. 12:00VŠ100061720
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 10:3521.9.2021. 12:00ML100020085
Vaskularna kirurgija10.09.2021 8:3621.9.2021. 12:10AD101081148
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:721.9.2021. 12:10MG158641449
Onkološka ambulanta16.03.2021 12:721.9.2021. 12:10DT262962041
Urološka ambulanta06.10.2020 10:5921.9.2021. 12:15PD101285571
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 10:5021.9.2021. 12:20IM101103744
Pulmološka ambulanta27.05.2021 12:1921.9.2021. 12:20IO101116040
ORL ambulanta13.09.2021 11:5921.9.2021. 12:20ML101128063
Hematološka ambulanta02.07.2021 18:021.9.2021. 12:20ZR159940464
Kabinet za retinu14.09.2021 12:3621.9.2021. 12:20MĐ100575347
Gastroenterološka ambulanta29.03.2021 11:2621.9.2021. 12:20DĐ100058006
Kardiološka ambulanta16.02.2021 14:021.9.2021. 12:20MM100421411
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 13:2521.9.2021. 12:20JO100414762
Vaskularna kirurgija13.09.2021 11:121.9.2021. 12:30AV100422960
EMNG18.08.2021 13:5321.9.2021. 12:30KD100254260
Psihijatrijska ambulanta14.09.2021 17:3221.9.2021. 12:30OK100949521
Urološka ambulanta06.09.2021 14:4121.9.2021. 12:30MM100740968
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:921.9.2021. 12:30SZ100862467
Ultrazvuk dojke03.09.2021 11:1221.9.2021. 12:30DM157372247
Ginekološka ambulanta02.09.2021 11:1021.9.2021. 12:30KB155183268
UZV srca07.10.2020 11:2721.9.2021. 12:30JR155046375
Onkološka ambulanta17.03.2021 16:121.9.2021. 12:30EH145676239
Fizikalna medicina14.09.2021 11:5121.9.2021. 12:30TL264661562
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.06.2021 10:1621.9.2021. 12:30RR268470880
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.03.2021 11:2921.9.2021. 12:30MV267199973
ORL ambulanta13.09.2021 14:1721.9.2021. 12:35RB100585560
Gastroenterološka ambulanta31.03.2021 12:3421.9.2021. 12:40DP100945497
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 11:021.9.2021. 12:40PB101074817
Kabinet za retinu24.08.2021 9:5021.9.2021. 12:40MT101291650
Hematološka ambulanta05.07.2021 13:4821.9.2021. 12:40SD100231825
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 9:4021.9.2021. 12:40ZR100088506
Pulmološka ambulanta23.02.2021 11:421.9.2021. 12:40TŠ100390066
Urološka ambulanta08.12.2020 12:2721.9.2021. 12:45IK100342189
Neurofeedback PZMZD01.09.2021 8:4321.9.2021. 12:45ST262307479
Kardiološka ambulanta16.09.2021 13:1021.9.2021. 12:50PM100435892
ORL ambulanta13.09.2021 14:4721.9.2021. 12:50NĐ100424596
Onkološka ambulanta24.05.2021 12:1221.9.2021. 12:50GD100092171
Hematološka ambulanta06.07.2021 9:721.9.2021. 13:00DS100172690
Ginekološka ambulanta07.09.2021 8:1221.9.2021. 13:00AS100197658
Kardiološka ambulanta19.02.2021 9:021.9.2021. 13:00BJ100191803
CT31.08.2021 11:3221.9.2021. 13:00ĐB100474662
Kabinet za retinu14.09.2021 12:5121.9.2021. 13:00NK101120335
CT13.09.2021 13:4621.9.2021. 13:00PH101166155
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 9:4121.9.2021. 13:00ZT162231471
Gastroenterološka ambulanta31.03.2021 12:4621.9.2021. 13:00SB162249794
Urološka ambulanta13.07.2021 10:621.9.2021. 13:00AM101061622
Ultrazvuk dojke22.09.2020 8:2721.9.2021. 13:00NU101064650
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 11:921.9.2021. 13:00ZC100600731
Pulmološka ambulanta02.09.2020 9:721.9.2021. 13:00MS100550036
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:021.9.2021. 13:00NĆ263220742
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.05.2021 14:4621.9.2021. 13:00PV263452796
ORL ambulanta14.09.2021 11:4221.9.2021. 13:05MG154837992
Urološka ambulanta16.08.2021 7:4821.9.2021. 13:15ZB100402769
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 14:3921.9.2021. 13:15FL100075294
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 10:1421.9.2021. 13:20NJ100124760
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 11:3621.9.2021. 13:20KL100410897
Gastroenterološka ambulanta02.04.2021 10:4721.9.2021. 13:20AP100498142
Pulmološka ambulanta21.01.2020 11:3321.9.2021. 13:20ĐB101066939
Hematološka ambulanta05.07.2021 17:121.9.2021. 13:20AV100747452
Onkološka ambulanta29.06.2021 11:821.9.2021. 13:30IĆ100498087
Ultrazvuk dojke22.09.2020 10:3021.9.2021. 13:30DB155694138
Magnetska rezonanca20.07.2021 10:3821.9.2021. 13:30SŠ154296684
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.06.2021 9:4621.9.2021. 13:30MK163337792
Ginekološka ambulanta07.09.2021 13:021.9.2021. 13:30AF158181319
EMNG27.08.2021 8:321.9.2021. 13:30AO158202480
ORL ambulanta13.09.2021 12:2321.9.2021. 13:30MK101158794
Urološka ambulanta23.08.2021 12:2421.9.2021. 13:30SL101216795
Hematološka ambulanta06.07.2021 11:5621.9.2021. 13:40LU101075923
Kardiološka ambulanta25.02.2021 9:2021.9.2021. 13:40VJ100961963
Gastroenterološka ambulanta06.04.2021 12:4921.9.2021. 13:40MO100476391
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 8:921.9.2021. 13:40ZŠ100485456
Pulmološka ambulanta23.02.2021 13:1521.9.2021. 13:40NŽ100109413
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 10:2921.9.2021. 13:40HB100137014
Urološka ambulanta04.08.2021 8:5821.9.2021. 13:45NK100338123
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:121.9.2021. 13:45GB262796236
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 13:1021.9.2021. 14:00BĆ263795977
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 11:3921.9.2021. 14:00MR261917587
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 11:3721.9.2021. 14:00AA266402620
Ultrazvuk dojke22.09.2020 10:3121.9.2021. 14:00SM100449661
Magnetska rezonanca20.07.2021 14:2621.9.2021. 14:00VM100411753
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:00MS101080972
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:00PB101067706
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:00KS101067212
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:00MV101064735
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.05.2021 14:3321.9.2021. 14:00LV163534428
Ginekološka ambulanta08.09.2021 9:3421.9.2021. 14:00AS153832479
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:00MM137071700
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:15DP161994318
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:15ZB158550282
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:15NB100776066
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:15SK100542887
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:30AP101087363
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:30SR101109137
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:30KK101102479
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:30LM101099780
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:30KG100417803
Magnetska rezonanca22.07.2021 9:2821.9.2021. 14:30IB100211816
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.07.2021 10:4921.9.2021. 14:30IM265201323
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:221.9.2021. 14:30VL262355623
Kardiološka pedijatrijska ambulanta02.08.2021 11:5521.9.2021. 14:30OS268432110
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 10:621.9.2021. 14:45AZ262515720
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 10:921.9.2021. 14:45VB261209115
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 12:5721.9.2021. 14:45GR265147950
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:45RČ100413213
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:45IG101105793
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:45KM101115377
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:45MP101112847
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 14:45NO101113277
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 15:00SČ101112160
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 15:00PČ101127900
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 15:00KR127859017
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 15:00ZP125977928
Magnetska rezonanca23.07.2021 9:921.9.2021. 15:00BK100421712
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 14:5421.9.2021. 15:00IŠ100280147
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.07.2021 13:3021.9.2021. 15:00LJ261095967
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:221.9.2021. 15:15MH263754518
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3421.9.2021. 15:15DS154587985
Psihologijska jedinica14.09.2021 13:2921.9.2021. 15:15NĐ162705737
Mamografija nacionalni program27.07.2021 9:4921.9.2021. 15:15AU101130718
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3421.9.2021. 15:15LS101161370
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3421.9.2021. 15:15PH101166193
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3421.9.2021. 15:15KD101169003
Dijabetološka ambulanta14.09.2021 14:5521.9.2021. 15:20MH157990968
Magnetska rezonanca26.07.2021 8:821.9.2021. 15:30NC100572696
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 8:821.9.2021. 15:30RK263316045
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.07.2021 14:321.9.2021. 15:30AS262237224
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 13:5921.9.2021. 15:30AS262014078
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 9:5421.9.2021. 15:30MM265238178
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 13:321.9.2021. 15:40ŽO100455717
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 9:921.9.2021. 16:00BS100499600
Magnetska rezonanca26.07.2021 10:4921.9.2021. 16:00VV100618857
Kardiološka pedijatrijska ambulanta07.07.2021 13:1821.9.2021. 16:00LN161755757
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5221.9.2021. 16:00VL262355623
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:321.9.2021. 16:00IL262907208
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1521.9.2021. 16:00DG262700161
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 12:2521.9.2021. 16:15LP262569895
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 15:021.9.2021. 16:15AB266609086
Psihologijska jedinica PZMZD08.09.2021 11:4021.9.2021. 16:15AM159672425
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 8:5521.9.2021. 16:20FP100481311
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.07.2021 14:1821.9.2021. 16:30LJ162910469
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1621.9.2021. 16:30DG262700161
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 10:2321.9.2021. 16:40NB101106842
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.03.2021 18:4321.9.2021. 17:00IP163109402
Dijabetološka ambulanta15.09.2021 9:1421.9.2021. 17:00MT100860545
Magnetska rezonanca20.07.2021 9:3621.9.2021. 17:00SL100157733
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:321.9.2021. 17:00ML265030659
Dijabetološka ambulanta16.09.2021 8:2021.9.2021. 17:20MP100387899
Magnetska rezonanca13.09.2021 10:3021.9.2021. 17:30LV100067490
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:621.9.2021. 17:30JG264482280
Dijabetološka ambulanta16.09.2021 9:921.9.2021. 17:40EČ100359643
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:5021.9.2021. 17:45TZ264630948
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5321.9.2021. 18:15JG264482280
Defektološko - logopedska jedinica15.09.2021 9:421.9.2021. 18:15LM262195530
Psihologijska jedinica14.09.2021 13:3221.9.2021. 18:15AČ161609390
RTG mamografija07.06.2021 11:422.9.2021. 7:30MS100495167
RTG klasične pretrage15.09.2021 7:5522.9.2021. 7:30SP100271383
CT12.08.2021 9:2322.9.2021. 7:35JC100386636
RTG mamografija15.04.2021 13:3522.9.2021. 7:45JH100531720
CT15.09.2021 13:4522.9.2021. 7:55VŠ100120626
Holter kardiološki15.04.2021 14:422.9.2021. 8:00DA100095960
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 15:2022.9.2021. 8:00MĆ100043510
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 12:4522.9.2021. 8:00VG100228647
Magnetska rezonanca09.03.2021 9:5022.9.2021. 8:00MB100276524
Holter kardiološki15.04.2021 12:2622.9.2021. 8:00MS100307833
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 12:822.9.2021. 8:00MR100307195
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 9:1322.9.2021. 8:00BB100602193
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:2422.9.2021. 8:00MO100893753
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:2322.9.2021. 8:00MJ100685514
Onkološka dnevna bolnica01.09.2021 13:4722.9.2021. 8:00NV100757676
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 15:2322.9.2021. 8:00NT100730284
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 12:4822.9.2021. 8:00MV161873041
Psihologijska jedinica PZMZD26.08.2021 8:1422.9.2021. 8:00ZV167572545
Holter tlaka27.07.2021 8:522.9.2021. 8:00AB155564661
RTG mamografija20.10.2020 12:1322.9.2021. 8:00ZP155340869
Spirometrija - pulmološka dijagnostika13.09.2021 10:3722.9.2021. 8:00MG129269021
Ultrazvuk radiološki26.04.2021 12:622.9.2021. 8:00NG101123289
Onkološka dnevna bolnica01.09.2021 8:5222.9.2021. 8:00MC101280250
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 8:5822.9.2021. 8:00HH263602881
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 12:3122.9.2021. 8:00PM266748863
Holter tlaka27.07.2021 13:1722.9.2021. 8:15JB101326604
Holter kardiološki16.04.2021 9:4622.9.2021. 8:15MC101108783
CT14.06.2021 10:3922.9.2021. 8:15ZB139905310
Holter kardiološki15.04.2021 13:5022.9.2021. 8:15AO101044923
RTG mamografija17.03.2021 12:3122.9.2021. 8:15AM100558864
Kabinet za retinu14.09.2021 12:5922.9.2021. 8:15CK100535032
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 14:2522.9.2021. 8:15PK100073298
Spirometrija - pulmološka dijagnostika16.09.2021 9:122.9.2021. 8:20KB100001426
Ultrazvuk radiološki27.04.2021 11:022.9.2021. 8:20IS100325329
Holter kardiološki15.04.2021 12:222.9.2021. 8:30GT100286659
Holter tlaka28.07.2021 8:1422.9.2021. 8:30ZS100530281
Ultrazvuk dojke22.09.2020 10:5122.9.2021. 8:30NM100526029
RTG mamografija08.03.2021 9:822.9.2021. 8:30DK100494741
Fizikalna medicina21.05.2021 10:3822.9.2021. 8:30NM101044105
Urološka ambulanta18.08.2021 11:5822.9.2021. 8:30AN100960607
Anesteziološka ambulanta14.09.2021 9:722.9.2021. 8:30KM101076673
RTG klasične pretrage14.09.2021 14:3022.9.2021. 8:30PJ101074643
Audiometrija23.08.2021 8:3122.9.2021. 8:30SM100897741
Ginekološka ambulanta20.08.2021 8:1522.9.2021. 8:30IK100901955
Ambulanta za rehabilitaciju djece12.07.2021 13:1922.9.2021. 8:30AL268474794
ORL ambulanta25.08.2021 18:4022.9.2021. 8:30NZ263911146
CT31.08.2021 8:5022.9.2021. 8:35ZM162548259
Kabinet za retinu14.09.2021 13:022.9.2021. 8:35AV100368483
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 9:422.9.2021. 8:35FD100257833
Ultrazvuk radiološki24.06.2021 12:4622.9.2021. 8:40MB100448606
Urološka ambulanta16.09.2021 9:3522.9.2021. 8:45BV100306125
RTG mamografija14.06.2021 14:3822.9.2021. 8:45TŽ100183893
Magnetska rezonanca23.10.2020 9:5922.9.2021. 8:45JM100080873
Psihologijska jedinica PZMZD30.08.2021 13:2322.9.2021. 8:45RV158911465
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 10:3122.9.2021. 8:45DĐ157849244
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.08.2021 9:1222.9.2021. 8:45RP265715664
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 12:422.9.2021. 8:50NB100331978
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 9:1822.9.2021. 8:55ZO100358397
CT18.08.2021 11:4222.9.2021. 8:55MH100114316
Kabinet za retinu14.09.2021 13:222.9.2021. 8:55LG101080883
Neurološka ambulanta20.05.2021 12:5522.9.2021. 9:00MŠ101058656
ORL ambulanta23.08.2021 8:3322.9.2021. 9:00SM100897741
EMNG17.03.2021 9:2922.9.2021. 9:00TK100730674
Urološka ambulanta16.03.2021 12:4622.9.2021. 9:00ĐB100506221
RTG mamografija01.02.2021 8:3822.9.2021. 9:00DM100531612
Ultrazvuk radiološki27.04.2021 16:2722.9.2021. 9:00IZ100581445
Traumatološka ambulanta03.09.2021 8:4022.9.2021. 9:00VT157905179
EKG15.09.2021 13:2222.9.2021. 9:00MM101125571
Fizikalna medicina21.05.2021 10:5222.9.2021. 9:00AH
Ginekološka ambulanta17.08.2021 8:2022.9.2021. 9:00LM100137476
Psihijatrijska ambulanta08.06.2021 8:1322.9.2021. 9:00RI100139203
Ultrazvuk dojke22.09.2020 12:722.9.2021. 9:00ID100401667
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5322.9.2021. 9:00RD263951376
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 14:2222.9.2021. 9:00MK268745893
Ultrazvuk lokomotornog sustava01.09.2021 9:1222.9.2021. 9:00ŽĐ268746143
Traumatološka ambulanta08.09.2021 9:1822.9.2021. 9:10LH261815762
Psihijatrijska ambulanta21.07.2021 13:3922.9.2021. 9:10NĐ162705737
CT31.08.2021 11:2222.9.2021. 9:15SP126884351
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 9:1322.9.2021. 9:15PK101123363
RTG klasične pretrage14.09.2021 12:922.9.2021. 9:15ZM101190088
Kabinet za retinu14.09.2021 13:622.9.2021. 9:15MN100711593
Urološka ambulanta17.03.2021 12:4822.9.2021. 9:15PB101054259
RTG mamografija06.08.2021 9:3622.9.2021. 9:15AP100339687
Traumatološka ambulanta08.09.2021 10:4822.9.2021. 9:20NŽ100348794
Ultrazvuk radiološki24.08.2021 12:1522.9.2021. 9:20DĆ100893645
Neurološka ambulanta21.05.2021 9:2722.9.2021. 9:20MĆ101156552
Psihijatrijska ambulanta18.08.2021 13:3722.9.2021. 9:20VB116994863
Ultrazvuk lokomotornog sustava01.09.2021 9:5622.9.2021. 9:20MP268758984
Ultrazvuk lokomotornog sustava01.09.2021 12:5622.9.2021. 9:20RM268672555
Ambulanta za rehabilitaciju djece14.07.2021 9:3522.9.2021. 9:30MB268528250
Ginekološka ambulanta13.09.2021 9:522.9.2021. 9:30BK262135005
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 9:2722.9.2021. 9:30IĐ266541172
Ultrazvuk dojke14.06.2021 13:3822.9.2021. 9:30AM101114951
Magnetska rezonanca15.04.2021 10:2122.9.2021. 9:30KT149103178
Psihologijska jedinica PZMZD02.09.2021 13:4522.9.2021. 9:30OM159026353
Audiometrija23.08.2021 8:3222.9.2021. 9:30DM100897652
Urološka ambulanta10.02.2021 10:5622.9.2021. 9:30IB100743854
Traumatološka ambulanta09.09.2021 11:1022.9.2021. 9:30LK100533676
Psihijatrijska ambulanta20.08.2021 10:822.9.2021. 9:30BT100354356
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 8:222.9.2021. 9:30IM100367697
Fizikalna medicina21.05.2021 11:422.9.2021. 9:30AB100406244
RTG mamografija25.09.2020 13:3822.9.2021. 9:30MB100428955
EMNG29.07.2021 9:4722.9.2021. 9:30TS100472929
Ortopedska ambulanta02.09.2021 10:1522.9.2021. 9:30MB100230884
EEG laboratorij09.10.2020 10:4622.9.2021. 9:30JB100046017
CT13.04.2021 10:3022.9.2021. 9:35KO100062095
Kabinet za retinu14.09.2021 13:922.9.2021. 9:35PP100262539
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 9:4222.9.2021. 9:35LG100466500
Ultrazvuk radiološki05.11.2020 13:2222.9.2021. 9:40TP100266264
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 10:1122.9.2021. 9:40NM100138915
Traumatološka ambulanta10.09.2021 11:4122.9.2021. 9:40LR100095369
Ortopedska ambulanta02.09.2021 18:422.9.2021. 9:40LV100889789
ORL ambulanta27.08.2021 13:1522.9.2021. 9:40MS163761201
Neurološka ambulanta09.10.2020 9:5322.9.2021. 9:40AA101205287
Ultrazvuk lokomotornog sustava01.09.2021 14:4022.9.2021. 9:40ŽO268774717
RTG mamografija13.07.2021 8:322.9.2021. 9:45KB101131966
Psihologijska jedinica14.09.2021 11:322.9.2021. 9:45LB162977652
Urološka ambulanta27.08.2021 16:422.9.2021. 9:45IG137801575
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.09.2021 9:1022.9.2021. 9:45VS100583831
Traumatološka ambulanta14.09.2021 21:3022.9.2021. 9:50NO100491766
Ortopedska ambulanta03.09.2021 8:522.9.2021. 9:50AR101063173
Psihijatrijska ambulanta08.09.2021 9:1222.9.2021. 9:50JK100201683
ORL ambulanta17.08.2021 9:5222.9.2021. 9:55IS100302724
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 10:1122.9.2021. 9:55RZ100328681
Kabinet za retinu14.09.2021 13:1022.9.2021. 9:55PD100349862
CT03.08.2021 10:2522.9.2021. 9:55NT100730284
Psihijatrijska ambulanta04.08.2021 10:5822.9.2021. 9:55AP161461451
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:3622.9.2021. 10:00MS161277050
Kabinet za kliničku psihologiju25.08.2021 12:3322.9.2021. 10:00MM160999737
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 12:5222.9.2021. 10:00NK153842211
Pulmološka ambulanta08.09.2021 12:3722.9.2021. 10:00PU101130760
EMNG09.06.2021 9:2122.9.2021. 10:00JP101153384
Gastroenterološka ambulanta31.03.2021 10:5022.9.2021. 10:00PŠ101091323
Urološka ambulanta12.08.2021 12:5822.9.2021. 10:00AH101233403
Neurološka ambulanta21.05.2021 12:722.9.2021. 10:00IT100824708
UZV srca05.07.2021 11:3222.9.2021. 10:00ĐV101074624
Traumatološka ambulanta15.09.2021 12:3922.9.2021. 10:00KP100587726
Psihijatrijska ambulanta17.08.2021 10:2422.9.2021. 10:00DL100598702
Ultrazvuk dojke22.09.2020 12:1122.9.2021. 10:00SV100364067
Fizikalna medicina01.09.2021 13:522.9.2021. 10:00JR100302866
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 11:4222.9.2021. 10:00SS100310782
Dijabetološka ambulanta05.01.2021 9:5922.9.2021. 10:00BK100294880
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:2422.9.2021. 10:00MP100485526
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.10.2020 7:4722.9.2021. 10:00NG100423545
Ortopedska ambulanta03.09.2021 8:3322.9.2021. 10:00ML100410308
Kardiološka ambulanta15.03.2021 11:3722.9.2021. 10:00AS100089311
Ginekološka ambulanta20.08.2021 13:122.9.2021. 10:00JT100101757
Internistička ambulanta09.09.2021 9:822.9.2021. 10:00ŽN100007463
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 23:4822.9.2021. 10:00JK100020761
Psihijatrijska ambulanta09.09.2021 13:3122.9.2021. 10:10JB100491624
Denzitometrija05.03.2021 8:5122.9.2021. 10:10JD100532682
ORL ambulanta20.07.2021 14:522.9.2021. 10:10MO100804949
Traumatološka ambulanta15.09.2021 13:1022.9.2021. 10:10LS157557439
Ortopedska ambulanta03.09.2021 8:3622.9.2021. 10:10PK163597727
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 13:1822.9.2021. 10:15MD161368397
Psihologijska jedinica PZMZD30.08.2021 14:522.9.2021. 10:15DČ162605783
RTG mamografija22.10.2020 13:5522.9.2021. 10:15KG153925824
Urološka ambulanta27.10.2020 12:5822.9.2021. 10:15NO100842956
CT01.09.2021 12:3922.9.2021. 10:15BB100198815
Magnetska rezonanca16.04.2021 10:322.9.2021. 10:15ZK100431211
Kabinet za retinu14.09.2021 13:1222.9.2021. 10:15MR100438613
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.10.2020 13:4622.9.2021. 10:15MH100338157
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:3522.9.2021. 10:15PJ267290980
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 8:5422.9.2021. 10:15MT262463404
Pulmološka ambulanta09.09.2021 9:4222.9.2021. 10:20TG100365421
Internistička ambulanta13.09.2021 10:622.9.2021. 10:20LB100451447
Gastroenterološka ambulanta31.03.2021 11:1822.9.2021. 10:20KB100756451
Kardiološka ambulanta16.04.2021 11:1122.9.2021. 10:20MK101083322
Traumatološka ambulanta15.09.2021 14:3022.9.2021. 10:20FL100563593
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 10:2722.9.2021. 10:20LB100552969
Ortopedska ambulanta03.09.2021 9:322.9.2021. 10:20SP140253951
Neurološka ambulanta21.05.2021 13:822.9.2021. 10:20LM101194470
ORL ambulanta06.09.2021 10:3222.9.2021. 10:25MT101291650
RTG mamografija04.03.2021 13:2322.9.2021. 10:30MK107843647
Ultrazvuk dojke22.09.2020 12:3222.9.2021. 10:30PG101132894
Ginekološka ambulanta23.08.2021 12:3422.9.2021. 10:30IB156562336
Psihijatrijska ambulanta10.09.2021 15:1922.9.2021. 10:30NB100557531
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.04.2021 11:1322.9.2021. 10:30AK101083943
Urološka ambulanta31.08.2021 8:1022.9.2021. 10:30SZ100726750
Denzitometrija30.08.2021 10:422.9.2021. 10:30SB100269377
Audiometrija30.08.2021 13:3422.9.2021. 10:30IS100302724
Traumatološka ambulanta15.09.2021 18:5422.9.2021. 10:30MP100132174
UZV srca05.07.2021 13:1722.9.2021. 10:30SN100120062
Ortopedska ambulanta03.09.2021 9:3822.9.2021. 10:30NS267754810
CT13.07.2021 8:2322.9.2021. 10:35AP100278450
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 10:1922.9.2021. 10:35NŠ100449182
Kabinet za retinu14.09.2021 13:1622.9.2021. 10:35AU101139868
Pulmološka ambulanta08.09.2021 12:3622.9.2021. 10:40GK131370840
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 11:622.9.2021. 10:40VA100585467
Gastroenterološka ambulanta31.03.2021 13:2422.9.2021. 10:40MB100421888
Kardiološka ambulanta21.04.2021 8:3722.9.2021. 10:40EG100341956
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 11:5322.9.2021. 10:40DT168109113
Urološka ambulanta31.08.2021 11:5222.9.2021. 10:45NM100333777
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 7:5522.9.2021. 10:45SR100250605
Anesteziološka ambulanta09.09.2021 9:922.9.2021. 10:50ŽN100007463
Denzitometrija09.09.2021 13:1422.9.2021. 10:50MM100268237
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 10:3322.9.2021. 10:50OŽ100501466
CT26.10.2020 13:422.9.2021. 10:50NO101106965
Kabinet za retinu14.09.2021 13:2822.9.2021. 10:55PD101047326
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 10:2122.9.2021. 10:55MŠ100449445
Magnetska rezonanca16.04.2021 10:322.9.2021. 11:00ZK100431211
Pulmološka ambulanta23.02.2021 11:4422.9.2021. 11:00DP100433824
Kardiološka ambulanta21.04.2021 11:2222.9.2021. 11:00MŽ100376889
Gastroenterološka ambulanta01.04.2021 7:5222.9.2021. 11:00KB100069548
UZV srca06.07.2021 9:1022.9.2021. 11:00JB100231045
Urološka ambulanta31.08.2021 11:5622.9.2021. 11:00NN100221508
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.10.2020 11:3222.9.2021. 11:00GC100156345
Psihijatrijska ambulanta18.08.2021 8:3822.9.2021. 11:00MB100719940
Fizikalna medicina08.06.2021 14:3822.9.2021. 11:00KD100500561
RTG mamografija16.02.2021 12:1522.9.2021. 11:00AB100589597
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.08.2021 8:4122.9.2021. 11:00MD263584907
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.08.2021 11:2622.9.2021. 11:00SM268285227
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 11:5422.9.2021. 11:10GT168109109
ORL ambulanta23.08.2021 8:3422.9.2021. 11:10DM100897652
Denzitometrija14.09.2021 13:3722.9.2021. 11:10DŠ101105670
CT24.08.2021 13:2022.9.2021. 11:10JP130314825
Psihijatrijska ambulanta14.09.2021 13:622.9.2021. 11:10ŽV153915189
RTG mamografija25.09.2020 7:4222.9.2021. 11:15AU100145585
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 8:522.9.2021. 11:15TK100338513
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 10:5322.9.2021. 11:15MM100426554
Pulmološka ambulanta08.09.2021 10:5922.9.2021. 11:20JČ100011211
Gastroenterološka ambulanta02.04.2021 9:1922.9.2021. 11:20LL101321228
Kardiološka ambulanta21.04.2021 11:3022.9.2021. 11:20JM100976980
Dijabetološka ambulanta07.01.2021 14:5422.9.2021. 11:20CA101080915
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 11:5922.9.2021. 11:20MC100509866
CT24.08.2021 13:2122.9.2021. 11:25MB101149278
UZV srca06.07.2021 9:1722.9.2021. 11:30LČ101334643
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 17:822.9.2021. 11:30AL161108579
EMNG17.05.2021 9:2122.9.2021. 11:30JL100537522
Neurološka ambulanta24.05.2021 14:1722.9.2021. 11:30MS100766622
Ginekološka ambulanta24.08.2021 8:5122.9.2021. 11:30MC100188254
Onkološka ambulanta25.05.2021 11:2922.9.2021. 11:30SM100421500
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 13:722.9.2021. 11:30JV100476141
Ultrazvuk dojke22.09.2020 13:4222.9.2021. 11:30AP100342028
ORL ambulanta30.08.2021 18:2822.9.2021. 11:40FP100461196
Pulmološka ambulanta08.09.2021 11:922.9.2021. 11:40DB100415332
Dijabetološka ambulanta08.01.2021 9:022.9.2021. 11:40AČ101077455
Kardiološka ambulanta21.04.2021 11:5822.9.2021. 11:40JM100976976
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 12:3322.9.2021. 11:40MM160999737
Gastroenterološka ambulanta04.04.2021 19:1522.9.2021. 11:40KB101092533
Magnetska rezonanca03.08.2021 13:1822.9.2021. 11:45GK101301632
Magnetska rezonanca08.02.2021 12:2522.9.2021. 11:45VŽ100801291
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 14:1122.9.2021. 11:45AJ100310918
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.08.2021 10:1622.9.2021. 11:45LS265999507
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.06.2021 12:1522.9.2021. 11:45LP268124074
Onkološka ambulanta23.07.2021 11:3022.9.2021. 11:50SJ100166802
Traumatološka ambulanta31.08.2021 14:822.9.2021. 12:00JŠ100061222
Gastroenterološka ambulanta07.04.2021 8:4022.9.2021. 12:00NV100074506
Ultrazvuk dojke22.09.2020 14:522.9.2021. 12:00TJ100092862
Neurološka ambulanta24.05.2021 15:5222.9.2021. 12:00PB100083420
UZV srca07.05.2021 13:4422.9.2021. 12:00JA100266921
Fizikalna medicina21.05.2021 11:2022.9.2021. 12:00PA100286216
Kardiološka ambulanta24.05.2021 9:2822.9.2021. 12:00LM100333813
Kabinet za retinu14.09.2021 13:3522.9.2021. 12:00AL100367004
Pulmološka ambulanta21.04.2021 11:4922.9.2021. 12:00AB100406244
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 12:4722.9.2021. 12:00IB100395777
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 11:122.9.2021. 12:00AB100514311
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.10.2020 10:2922.9.2021. 12:00LC101120941
Ginekološka ambulanta24.08.2021 13:3722.9.2021. 12:00LK159048301
Urološka ambulanta02.09.2021 8:1922.9.2021. 12:00TK153919228
Onkološka ambulanta08.09.2021 16:3922.9.2021. 12:10TP100266264
Urološka ambulanta14.10.2020 12:222.9.2021. 12:15IK101093584
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 8:3122.9.2021. 12:15BI101388708
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5522.9.2021. 12:15LS262869095
Psihijatrijska ambulanta11.08.2021 12:2522.9.2021. 12:20VB261209115
ORL ambulanta07.09.2021 15:722.9.2021. 12:20LŠ101110380
Kardiološka ambulanta22.04.2021 13:1922.9.2021. 12:20ZL143740799
Kabinet za retinu14.09.2021 13:3222.9.2021. 12:20IB100504583
Gastroenterološka ambulanta07.04.2021 13:3922.9.2021. 12:20MS101086609
Neurološka ambulanta21.05.2021 14:2222.9.2021. 12:20ND100477154
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 13:2822.9.2021. 12:20BV100128871
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.10.2020 9:3022.9.2021. 12:30SZ100263005
Fizikalna medicina14.07.2021 13:4122.9.2021. 12:30ZA100286220
Ultrazvuk dojke23.09.2020 7:5422.9.2021. 12:30TD100327908
Ginekološka ambulanta24.08.2021 13:3822.9.2021. 12:30TC100325206
Urološka ambulanta03.09.2021 7:5922.9.2021. 12:30AR101063169
UZV srca03.09.2021 10:5422.9.2021. 12:30MK101068136
Onkološka ambulanta08.09.2021 16:4422.9.2021. 12:30HB160252280
EMNG27.08.2021 8:922.9.2021. 12:30AK268169591
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.07.2021 12:722.9.2021. 12:30PB268332519
ORL ambulanta13.09.2021 8:622.9.2021. 12:35JR100014042
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 13:1522.9.2021. 12:40SM100005274
Dijabetološka ambulanta14.01.2021 8:3022.9.2021. 12:40SL100246147
Kardiološka ambulanta23.04.2021 8:5622.9.2021. 12:40IP100227155
Kabinet za retinu14.09.2021 13:3922.9.2021. 12:40LR100305413
Gastroenterološka ambulanta09.04.2021 14:2922.9.2021. 12:40NG100372994
Urološka ambulanta07.09.2021 9:4022.9.2021. 12:45NH101321016
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.10.2020 8:1922.9.2021. 12:45KĐ100575690
ORL ambulanta08.09.2021 11:4122.9.2021. 12:50NM167969413
Kardiološka ambulanta23.04.2021 11:5122.9.2021. 13:00JV100558277
UZV srca14.09.2021 13:2822.9.2021. 13:00MK100544629
Urološka ambulanta06.09.2021 10:3122.9.2021. 13:00ŽL101261907
Ginekološka ambulanta25.08.2021 8:3822.9.2021. 13:00IV101245905
Ultrazvuk dojke23.09.2020 7:5822.9.2021. 13:00KD101093902
CT15.09.2021 11:3422.9.2021. 13:00MD161932233
CT16.09.2021 11:2922.9.2021. 13:00MC153736687
Gastroenterološka ambulanta12.04.2021 8:4722.9.2021. 13:00MM155722230
Fizikalna medicina30.07.2021 9:1422.9.2021. 13:00PV155022414
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 13:3622.9.2021. 13:00ZH100375950
Neurološka ambulanta25.05.2021 12:3822.9.2021. 13:00MS100406333
ORL ambulanta08.09.2021 12:5222.9.2021. 13:05LO266482084
Urološka ambulanta10.09.2021 12:4422.9.2021. 13:15MM101122736
Kardiološka ambulanta24.04.2021 10:1822.9.2021. 13:20RA101174067
Gastroenterološka ambulanta19.04.2021 11:4922.9.2021. 13:20EP155342263
Neurološka ambulanta26.05.2021 10:5422.9.2021. 13:20EČ100104840
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 13:5222.9.2021. 13:20MG100076748
Magnetska rezonanca07.09.2021 11:5722.9.2021. 13:30SV100075114
ORL ambulanta31.08.2021 8:4922.9.2021. 13:30NJ101314051
EMNG05.05.2021 9:522.9.2021. 13:30MŠ100594945
Ginekološka ambulanta25.08.2021 13:4522.9.2021. 13:30PB101056289
Urološka ambulanta25.08.2021 12:3322.9.2021. 13:30AT101057126
Ultrazvuk dojke21.08.2020 11:1422.9.2021. 13:30PV265738061
Kardiološka ambulanta26.04.2021 10:822.9.2021. 13:40AB263032419
Dijabetološka ambulanta15.01.2021 12:1022.9.2021. 13:40ES160098835
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 13:5322.9.2021. 13:40GG100076752
Neurološka ambulanta27.05.2021 11:3622.9.2021. 13:40VB100206148
Gastroenterološka ambulanta12.04.2021 15:3222.9.2021. 13:40KM100459739
Urološka ambulanta25.08.2021 9:3722.9.2021. 13:45AŠ155226142
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3422.9.2021. 14:00MS140541849
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3422.9.2021. 14:00GD114604938
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3422.9.2021. 14:00LK101170257
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3422.9.2021. 14:00MB101167435
Magnetska rezonanca20.07.2021 9:122.9.2021. 14:00DT100228986
Ginekološka ambulanta26.08.2021 11:922.9.2021. 14:00NV100080892
Ultrazvuk dojke23.09.2020 10:5422.9.2021. 14:00MS100100424
Fonetska jedinica PZMZD19.08.2021 9:5422.9.2021. 14:00LG263570131
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:3422.9.2021. 14:00DH263611236
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 11:1422.9.2021. 14:00VV264486781
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3422.9.2021. 14:00BR267029637
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:15VD100005202
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:15HD101321891
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:15SM101324504
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:15MH101317906
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:15MB100576932
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:30MV100556533
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:30AK101332562
Dermatološka ambulanta31.08.2021 11:222.9.2021. 14:30MF101129907
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:30IF136721188
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:30VB158582613
Magnetska rezonanca20.07.2021 9:122.9.2021. 14:30DT100228986
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:30IG100410064
Kardiološka pedijatrijska ambulanta22.04.2021 14:422.9.2021. 14:30RJ268201512
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 14:1822.9.2021. 14:45LK265187004
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:3622.9.2021. 14:45FH265983093
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 14:2922.9.2021. 14:45LJ261850192
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 14:45TS100353930
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 14:45TL100303027
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 14:45KO100131585
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 14:45GS100180827
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:3622.9.2021. 14:45NP101311184
Dermatološka ambulanta02.09.2021 9:1522.9.2021. 14:50AP153994456
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.07.2021 9:1522.9.2021. 15:00NG160753098
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:00BS104163208
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:00MT100536793
Ultrazvuk vrata (ORL)20.08.2021 12:3722.9.2021. 15:00MP100797035
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:00MB100007105
Magnetska rezonanca22.07.2021 9:5122.9.2021. 15:00EK100119567
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:00MC100087014
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:00DP100375823
Post - COVID pulmološka ambulanta08.09.2021 11:2422.9.2021. 15:00BP100388666
Dermatološka ambulanta14.09.2021 9:5322.9.2021. 15:10TJ152951635
Psihologijska jedinica16.09.2021 16:722.9.2021. 15:15MM163738739
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:15AV100552761
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:15JP100390757
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:15SU100346162
Ultrazvuk vrata (ORL)31.08.2021 7:5522.9.2021. 15:15KB100021793
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4022.9.2021. 15:15NK100053170
Mamografija nacionalni program07.09.2021 11:4622.9.2021. 15:15SG100217340
Post - COVID pulmološka ambulanta08.09.2021 11:2522.9.2021. 15:20RB100413139
Ultrazvuk vrata (ORL)31.08.2021 10:2822.9.2021. 15:30MŠ100479733
Magnetska rezonanca14.09.2021 13:1222.9.2021. 15:30LM100343596
Dermatološka ambulanta14.09.2021 9:5922.9.2021. 15:30TB139889940
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 13:622.9.2021. 15:30PŠ262231085
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.07.2021 10:422.9.2021. 15:30DJ266395501
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 9:5722.9.2021. 15:30MV265651626
Radna terapija PZMZD30.08.2021 9:622.9.2021. 15:30NJ265236468
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:1222.9.2021. 15:30NF265321786
Post - COVID pulmološka ambulanta08.09.2021 13:1722.9.2021. 15:40MK100452271
Ultrazvuk vrata (ORL)31.08.2021 10:4222.9.2021. 15:45OP100114119
Dermatološka ambulanta14.09.2021 10:122.9.2021. 15:50AB
Ultrazvuk vrata (ORL)01.09.2021 9:3322.9.2021. 16:00MV100227719
Post - COVID pulmološka ambulanta09.09.2021 8:4122.9.2021. 16:00TP100459372
Magnetska rezonanca14.09.2021 13:5822.9.2021. 16:00MD100394270
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.04.2021 13:3622.9.2021. 16:00MĆ264465929
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1122.9.2021. 16:00AŠ262344280
Radna terapija PZMZD19.08.2021 12:3922.9.2021. 16:00VD267682951
Dermatološka ambulanta31.08.2021 9:122.9.2021. 16:10AD101196693
Ultrazvuk vrata (ORL)01.09.2021 9:4122.9.2021. 16:15VR100126377
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:4122.9.2021. 16:15MB266904690
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 12:822.9.2021. 16:15FF264644420
Post - COVID pulmološka ambulanta09.09.2021 11:4622.9.2021. 16:20ZK100525336
Dermatološka ambulanta31.08.2021 9:322.9.2021. 16:30RD101196710
Ultrazvuk vrata (ORL)01.09.2021 10:1822.9.2021. 16:30RA100272199
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.07.2021 15:2622.9.2021. 16:30KŠ263649252
Post - COVID pulmološka ambulanta13.09.2021 10:2022.9.2021. 16:40DS100212424
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 10:122.9.2021. 16:45NK100511124
Dermatološka ambulanta31.08.2021 9:422.9.2021. 16:50LD159411469
Magnetska rezonanca13.09.2021 8:3122.9.2021. 17:00DP140807157
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 9:3922.9.2021. 17:00RB100268684
Post - COVID pulmološka ambulanta13.09.2021 10:2022.9.2021. 17:00IŠ100424651
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 12:022.9.2021. 17:00PM264465666
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5322.9.2021. 17:00JC264415443
Radna terapija PZMZD16.08.2021 14:3422.9.2021. 17:00LK265849909
Dermatološka ambulanta31.08.2021 9:4822.9.2021. 17:10AD156003254
Kardiološka pedijatrijska ambulanta18.03.2021 14:4722.9.2021. 17:10AV162481146
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 10:2522.9.2021. 17:15SP100073334
Post - COVID pulmološka ambulanta15.09.2021 12:3122.9.2021. 17:20IB100494281
Magnetska rezonanca16.09.2021 8:4222.9.2021. 17:30BM100901086
Dermatološka ambulanta14.09.2021 10:1222.9.2021. 17:30FP162671565
Neurofeedback PZMZD16.08.2021 12:5922.9.2021. 17:30RB262989575
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 11:5822.9.2021. 17:45JC264415443
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5622.9.2021. 17:45PM264465666
Neurofeedback PZMZD09.09.2021 12:5122.9.2021. 18:00PD262772953
Magnetska rezonanca16.09.2021 9:3522.9.2021. 18:00IJ137951099
Edukacijska rehabilitacija PZMZD27.08.2021 12:3422.9.2021. 18:30AK264779595
Pedijatrijski holter kardiološki16.09.2021 13:4623.9.2021. 7:30JK163652761
RTG mamografija17.05.2021 9:5323.9.2021. 7:30MĐ100598670
CT23.08.2021 9:723.9.2021. 7:35DM101187497
RTG mamografija23.08.2021 14:1023.9.2021. 7:45MV100250304
CT15.07.2021 7:3023.9.2021. 7:55SO100406988
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 9:2223.9.2021. 8:00ZO100290483
Onkološka dnevna bolnica01.07.2021 10:3023.9.2021. 8:00MM100245100
Holter kardiološki11.05.2021 10:2523.9.2021. 8:00LL100216041
RTG mamografija30.09.2020 11:3623.9.2021. 8:00LB100220406
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 10:1223.9.2021. 8:00MB100097365
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 9:3523.9.2021. 8:00PM100086815
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 9:2423.9.2021. 8:00EK101309676
Holter tlaka27.08.2021 13:923.9.2021. 8:00MK114782298
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 13:1223.9.2021. 8:00AL161108579
Ultrazvuk radiološki27.04.2021 18:5223.9.2021. 8:00JB158261433
Onkološka dnevna bolnica02.09.2021 13:4723.9.2021. 8:00SF153248689
Magnetska rezonanca14.01.2021 12:2823.9.2021. 8:00JB100506236
Holter kardiološki16.04.2021 11:2423.9.2021. 8:00KM100524709
Onkološka dnevna bolnica02.09.2021 13:5623.9.2021. 8:00LC101066568
Onkološka dnevna bolnica02.09.2021 13:5523.9.2021. 8:00KB101078716
Fonetska jedinica PZMZD19.08.2021 10:323.9.2021. 8:00LM264408559
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:3723.9.2021. 8:00ĐK263775633
Radna terapija PZMZD16.08.2021 12:5023.9.2021. 8:00MD267588189
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.09.2021 9:1323.9.2021. 8:00KK268821799
Psihologijska jedinica15.09.2021 9:1823.9.2021. 8:15NR158444597
RTG mamografija30.09.2020 13:1523.9.2021. 8:15IP100089523
Holter kardiološki19.04.2021 11:5323.9.2021. 8:15JM100080873
CT08.09.2021 12:023.9.2021. 8:15MČ100241610
Oftalmološka ambulanta02.09.2021 11:3823.9.2021. 8:15JC100161746
Holter tlaka02.08.2021 8:1523.9.2021. 8:15AV100313293
Holter kardiološki16.04.2021 12:2423.9.2021. 8:15JZ100319042
Ultrazvuk radiološki08.09.2021 10:2623.9.2021. 8:20IV100503725
Ultrazvuk dojke23.09.2020 11:2623.9.2021. 8:30AK100518013
Holter tlaka06.08.2021 8:4623.9.2021. 8:30MŠ100585679
Audiometrija30.08.2021 9:3523.9.2021. 8:30PS100771703
RTG mamografija01.10.2020 9:3223.9.2021. 8:30MT113211569
Anesteziološka ambulanta28.06.2021 12:623.9.2021. 8:30SČ101127563
Fizikalna medicina14.09.2021 11:1523.9.2021. 8:30VC100429455
Ginekološka ambulanta19.08.2021 11:3523.9.2021. 8:30AP100468935
Holter kardiološki17.05.2021 13:2523.9.2021. 8:30KR100182842
Fizikalna medicina08.06.2021 13:4023.9.2021. 8:30SB100214187
ORL ambulanta23.08.2021 8:5523.9.2021. 8:30TS100123211
Radna terapija PZMZD06.09.2021 17:3723.9.2021. 8:30BH261486770
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 11:2523.9.2021. 8:35IR101088427
Ultrazvuk radiološki29.04.2021 7:2923.9.2021. 8:40LA101110056
Spirometrija - pulmološka dijagnostika18.08.2021 12:4423.9.2021. 8:40AV100460323
Doppler karotida23.03.2021 10:2523.9.2021. 8:45AV100460323
RTG mamografija01.10.2020 12:623.9.2021. 8:45DK100158549
Magnetska rezonanca03.02.2021 7:4623.9.2021. 8:45LK139883142
Psihologijska jedinica PZMZD10.09.2021 9:4123.9.2021. 8:45GP168172719
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:3923.9.2021. 8:45PK263775648
Fonetska jedinica PZMZD20.08.2021 9:1223.9.2021. 8:45VP264461945
Anesteziološka ambulanta10.09.2021 12:4423.9.2021. 8:50NČ154878519
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 13:1923.9.2021. 8:55ML100433805
Fizikalna medicina14.06.2021 15:1923.9.2021. 9:00VB100455666
ORL ambulanta23.08.2021 9:3423.9.2021. 9:00PB100481190
Naručivanje - operacija katarakte13.09.2021 11:4523.9.2021. 9:00AČ100483233
Ultrazvuk dojke23.09.2020 11:3623.9.2021. 9:00VB100285716
Psihijatrijska ambulanta07.07.2021 10:3323.9.2021. 9:00NB100368233
Neurološka ambulanta25.05.2021 9:1523.9.2021. 9:00MA100227494
RTG mamografija01.10.2020 12:2823.9.2021. 9:00AC100256106
Ginekološka ambulanta19.08.2021 12:2423.9.2021. 9:00MM153920541
Ultrazvuk radiološki29.04.2021 9:3523.9.2021. 9:00MM101123325
CT13.07.2021 10:3423.9.2021. 9:00NK101309638
Traumatološka ambulanta07.09.2021 8:4523.9.2021. 9:00PĐ101042378
Psihijatrijska ambulanta24.06.2021 10:1723.9.2021. 9:00PM100538499
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.06.2021 14:2523.9.2021. 9:00MO264781741
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 13:1823.9.2021. 9:00EK268692600
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 12:3323.9.2021. 9:00MF268697300
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.07.2021 10:723.9.2021. 9:00MD268734493
Anesteziološka ambulanta14.09.2021 9:2423.9.2021. 9:10SV100500487
Traumatološka ambulanta07.09.2021 10:2823.9.2021. 9:10MK100412380
Oftalmološka ambulanta30.08.2021 10:5423.9.2021. 9:15FŽ100403470
RTG mamografija05.10.2020 11:523.9.2021. 9:15ŠS101046578
Psihijatrijska ambulanta24.06.2021 10:5123.9.2021. 9:20JK100513718
Neurološka ambulanta24.09.2020 10:1823.9.2021. 9:20MR101095881
Traumatološka ambulanta07.09.2021 11:5823.9.2021. 9:20ZŠ150300434
Ultrazvuk radiološki11.09.2020 7:3423.9.2021. 9:20MM100240006
Ultrazvuk lokomotornog sustava01.09.2021 14:5323.9.2021. 9:20EB268869810
Ultrazvuk lokomotornog sustava02.09.2021 7:4923.9.2021. 9:20ŽD268786922
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:223.9.2021. 9:30MB267588333
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 9:3823.9.2021. 9:30TM266825131
Audiometrija24.08.2021 8:523.9.2021. 9:30JN266144472
Fonetska jedinica PZMZD30.08.2021 9:823.9.2021. 9:30NJ265236468
Ultrazvuk dojke23.09.2020 12:1223.9.2021. 9:30KP100238907
Magnetska rezonanca31.05.2021 7:5023.9.2021. 9:30JT100211430
Doppler karotida15.06.2021 10:3223.9.2021. 9:30NM100189233
Traumatološka ambulanta08.09.2021 12:1523.9.2021. 9:30RM100099145
RTG mamografija21.06.2021 8:4923.9.2021. 9:30KL100013218
Fizikalna medicina24.06.2021 11:4123.9.2021. 9:30PM100299805
Ginekološka ambulanta23.08.2021 7:2123.9.2021. 9:30MŠ160325542
Ortopedska ambulanta01.09.2021 9:4523.9.2021. 9:30MS101316946
Oftalmološka ambulanta03.09.2021 10:3723.9.2021. 9:35MP100450241
Neurološka ambulanta19.02.2021 9:1323.9.2021. 9:40NP100485009
Spirometrija - pulmološka dijagnostika15.07.2021 13:1323.9.2021. 9:40PŠ100286771
Ultrazvuk radiološki21.06.2021 14:423.9.2021. 9:40KL100001869
CT08.09.2021 13:4723.9.2021. 9:40HV100153919
Ortopedska ambulanta01.09.2021 10:3723.9.2021. 9:40MI164048120
Psihijatrijska ambulanta02.07.2020 9:5923.9.2021. 9:40DH155950722
Traumatološka ambulanta09.09.2021 10:523.9.2021. 9:40MG139756774
Psihijatrijska ambulanta26.08.2021 10:5623.9.2021. 9:40DK101083515
ORL ambulanta23.08.2021 8:2723.9.2021. 9:40IB100656351
Ultrazvuk lokomotornog sustava02.09.2021 9:323.9.2021. 9:40FA268770822
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.07.2021 11:5623.9.2021. 9:45ŠK265812666
Psihologijska jedinica15.09.2021 12:223.9.2021. 9:45ZP264472442
RTG mamografija02.09.2021 13:1923.9.2021. 9:45RŠ155802497
Ortopedska ambulanta03.09.2021 8:4423.9.2021. 9:50AA100256962
Traumatološka ambulanta09.09.2021 10:4223.9.2021. 9:50SD100472558
ORL ambulanta23.08.2021 9:223.9.2021. 9:55NT101224103
Oftalmološka ambulanta03.09.2021 9:4523.9.2021. 9:55MM101123325
Naručivanje - operacija katarakte15.09.2021 11:1323.9.2021. 10:00JK155006145
Traumatološka ambulanta13.09.2021 13:2923.9.2021. 10:00SV148302478
Fizikalna medicina15.12.2020 10:2323.9.2021. 10:00LK131373440
Hematološka ambulanta25.03.2021 11:2823.9.2021. 10:00GB159794969
Ortopedska ambulanta03.09.2021 9:5123.9.2021. 10:00MR100714865
Imunološko - alergološka dijagnostika12.07.2021 12:5623.9.2021. 10:00KV101073857
Ergometrija18.03.2021 10:2823.9.2021. 10:00DČ100495754
CT19.05.2021 12:2423.9.2021. 10:00PD100533587
Neurološka ambulanta03.05.2021 9:4223.9.2021. 10:00DS100521193
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 12:5623.9.2021. 10:00NŽ100575614
Ambulanta za kontrolu pacemakera07.06.2021 8:1823.9.2021. 10:00IN100602526
Endoskopija - gastroskopija28.07.2021 11:723.9.2021. 10:00NB100431404
Psihijatrijska ambulanta26.08.2021 11:1523.9.2021. 10:00ŠK100295056
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk01.10.2020 12:1523.9.2021. 10:00ID100277217
Psihijatrijska ambulanta08.07.2021 9:3523.9.2021. 10:00JM100308634
Ultrazvuk dojke23.09.2020 12:1523.9.2021. 10:00SĆ100237595
RTG mamografija11.09.2020 7:3523.9.2021. 10:00MM100240006
Fizikalna medicina13.09.2021 12:123.9.2021. 10:00JŠ100217092
Ginekološka ambulanta25.08.2021 11:3323.9.2021. 10:00PM100200948
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.08.2021 10:2923.9.2021. 10:00FK268860183
ORL ambulanta24.08.2021 7:3323.9.2021. 10:10PK265682058
Denzitometrija06.11.2020 11:1023.9.2021. 10:10IJ100235052
Traumatološka ambulanta14.09.2021 9:2223.9.2021. 10:10OB100488959
Ortopedska ambulanta03.09.2021 10:2723.9.2021. 10:10KĐ159394893
Fonetska jedinica PZMZD07.09.2021 10:2223.9.2021. 10:15LH162996358
CT23.06.2021 11:4123.9.2021. 10:15JB155539586
RTG mamografija22.10.2020 11:3323.9.2021. 10:15KV100605605
Magnetska rezonanca10.12.2020 9:223.9.2021. 10:15IS100008955
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 8:3723.9.2021. 10:15MČ100082297
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 9:3023.9.2021. 10:15IS265000074
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 12:1323.9.2021. 10:15AB263134905
Ortopedska ambulanta03.09.2021 12:523.9.2021. 10:20AS262218355
Psihijatrijska ambulanta26.08.2021 11:1823.9.2021. 10:20NJ100104658
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk16.11.2020 13:2123.9.2021. 10:20VK100116026
Psihijatrijska ambulanta08.07.2021 12:1623.9.2021. 10:20ME100432671
Ambulanta za kontrolu pacemakera01.10.2020 11:423.9.2021. 10:20AS100493550
Traumatološka ambulanta15.09.2021 11:3023.9.2021. 10:20DK101071475
Imunološko - alergološka dijagnostika07.07.2021 14:2923.9.2021. 10:20IM155936290
Hematološka ambulanta25.03.2021 11:4823.9.2021. 10:20TŽ157359659
Neurološka ambulanta26.05.2021 10:5823.9.2021. 10:20VP101104649
ORL ambulanta24.08.2021 7:4023.9.2021. 10:25MM265932968
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.07.2021 14:3323.9.2021. 10:30FB268093579
Audiometrija03.09.2021 13:1823.9.2021. 10:30PV101121352
RTG mamografija11.11.2020 15:623.9.2021. 10:30AP101169747
Ultrazvuk dojke23.09.2020 12:3823.9.2021. 10:30DK149420548
Endoskopija - kolonoskopija04.05.2021 8:2523.9.2021. 10:30MŠ124779644
Traumatološka ambulanta15.09.2021 11:5523.9.2021. 10:30MR101072685
Ginekološka ambulanta30.08.2021 10:3423.9.2021. 10:30ZK100825941
Ergometrija21.04.2021 11:1523.9.2021. 10:30MT100300041
Denzitometrija13.09.2021 9:5223.9.2021. 10:30JL100289403
Ortopedska ambulanta03.09.2021 12:2723.9.2021. 10:30MM100359959
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 8:3823.9.2021. 10:35NH100114551
CT03.08.2021 11:4923.9.2021. 10:35JR101255508
Hematološka ambulanta29.03.2021 11:3623.9.2021. 10:40RK153587778
Imunološko - alergološka dijagnostika13.07.2021 7:2923.9.2021. 10:40AK155188165
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk01.10.2020 12:5823.9.2021. 10:40MV100182128
Psihijatrijska ambulanta15.04.2021 10:5323.9.2021. 10:40AL100342992
Psihijatrijska ambulanta08.07.2021 14:123.9.2021. 10:40AT100477489
RTG mamografija06.10.2020 9:4223.9.2021. 10:45ZM100945054
Anesteziološka ambulanta10.09.2021 13:3623.9.2021. 10:50AĐ100809494
CT19.05.2021 13:223.9.2021. 10:50LI100786538
Denzitometrija14.09.2021 11:4423.9.2021. 10:50AZ100377478
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 8:5723.9.2021. 10:55KS156291468
Fizikalna medicina08.07.2021 11:1423.9.2021. 11:00MJ153343218
RTG mamografija07.09.2021 8:5623.9.2021. 11:00IŠ125930885
Hematološka ambulanta26.04.2021 13:3423.9.2021. 11:00AP101312924
Imunološko - alergološka dijagnostika13.07.2021 8:4323.9.2021. 11:00LV100799169
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk01.10.2020 13:3223.9.2021. 11:00VK100609152
Psihijatrijska ambulanta09.07.2021 8:3323.9.2021. 11:00NK101083430
Kabinet za kliničku psihologiju24.08.2021 11:3623.9.2021. 11:00PM100538499
Fizikalna medicina17.06.2021 13:423.9.2021. 11:00BZ100373085
Magnetska rezonanca20.05.2021 10:5523.9.2021. 11:00JŠ100264380
Psihijatrijska ambulanta31.08.2021 8:3323.9.2021. 11:00IL100125561
Ergometrija15.06.2021 12:2323.9.2021. 11:00ST100108646
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.07.2021 12:623.9.2021. 11:00ZS268546511
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 9:5223.9.2021. 11:00IS265000074
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.08.2021 8:4923.9.2021. 11:00DM265062676
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta03.08.2021 14:3023.9.2021. 11:00MT264811094
ORL ambulanta25.08.2021 7:3923.9.2021. 11:10AK100229912
Anesteziološka ambulanta13.09.2021 12:023.9.2021. 11:10MB100665628
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 9:3223.9.2021. 11:15JN106909883
RTG mamografija10.09.2021 12:2123.9.2021. 11:15MH100240720
Ambulanta za kontrolu pacemakera09.10.2020 14:3423.9.2021. 11:20ĐV100022077
Psihijatrijska ambulanta01.09.2021 9:4323.9.2021. 11:20SJ100056531
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk01.10.2020 13:4623.9.2021. 11:20MB100324443
Psihijatrijska ambulanta12.07.2021 10:2723.9.2021. 11:20LP100480506
Imunološko - alergološka dijagnostika13.07.2021 10:1123.9.2021. 11:20SP154035779
Hematološka ambulanta21.06.2021 11:3523.9.2021. 11:20DM100604594
Ultrazvuk dojke23.09.2020 12:4123.9.2021. 11:30MV100581873
Onkološka ambulanta13.10.2020 12:3223.9.2021. 11:30ST101078839
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.07.2021 14:3123.9.2021. 11:30IR162931086
Fizikalna medicina17.05.2021 17:4723.9.2021. 11:30LB163783630
CT17.08.2021 13:3023.9.2021. 11:30MB101199630
Ginekološka ambulanta31.08.2021 8:2723.9.2021. 11:30IB100478896
Doppler karotida16.06.2021 10:4823.9.2021. 11:30LL100454371
Ergometrija01.07.2021 11:3223.9.2021. 11:30LJ100209532
Fizikalna medicina14.06.2021 13:5623.9.2021. 11:30MS100184853
Neurološka ambulanta27.05.2021 9:4323.9.2021. 11:30JC100161746
Endoskopija - gastroskopija04.08.2021 13:4923.9.2021. 11:30VS262315925
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.09.2021 11:4423.9.2021. 11:30GM268357711
Imunološko - alergološka dijagnostika14.07.2021 13:2923.9.2021. 11:40TV268096959
Psihijatrijska ambulanta31.08.2021 10:2923.9.2021. 11:40NS100326401
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk12.01.2021 12:3423.9.2021. 11:40NP101331564
Psihijatrijska ambulanta09.09.2021 13:2923.9.2021. 11:40MD140640688
Hematološka ambulanta21.06.2021 13:4223.9.2021. 11:40JD101080741
ORL ambulanta25.08.2021 12:3123.9.2021. 11:40VN100602263
Magnetska rezonanca30.08.2021 17:1423.9.2021. 11:45RK101312407
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.08.2021 10:4123.9.2021. 11:45AK265272553
CT02.09.2021 9:5323.9.2021. 11:50MV100525868
Onkološka ambulanta29.07.2021 11:4323.9.2021. 11:50SB101000300
Imunološko - alergološka dijagnostika14.07.2021 14:2523.9.2021. 12:00PP152840417
Fizikalna medicina09.04.2021 12:3823.9.2021. 12:00MĆ163896516
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.09.2021 13:4523.9.2021. 12:00LK161952473
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 9:5323.9.2021. 12:00JL100289403
Neurološka ambulanta15.09.2021 10:2123.9.2021. 12:00PP100282995
Ergometrija01.09.2021 12:1923.9.2021. 12:00LP100480506
Kardiološka ambulanta03.09.2021 10:4123.9.2021. 12:00ML100263467
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.01.2021 9:3823.9.2021. 12:00EV100056137
Hematološka ambulanta21.06.2021 14:423.9.2021. 12:00KL100001869
Endoskopija - kolonoskopija15.06.2021 14:2323.9.2021. 12:00MB
Ultrazvuk dojke23.09.2020 13:1623.9.2021. 12:00KŠ100108222
Fizikalna medicina12.07.2021 16:2823.9.2021. 12:00MN100086995
Ginekološka ambulanta31.08.2021 12:3923.9.2021. 12:00IM263948200
CT27.08.2021 12:2323.9.2021. 12:10JK100431283
Onkološka ambulanta09.08.2021 16:2223.9.2021. 12:10DK100608008
ORL ambulanta27.08.2021 12:5623.9.2021. 12:20AG100529818
Hematološka ambulanta24.06.2021 12:1923.9.2021. 12:20JM100492660
Imunološko - alergološka dijagnostika15.07.2021 13:1223.9.2021. 12:20PŠ100286771
Kardiološka ambulanta03.09.2021 11:2423.9.2021. 12:20NB100268699
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:623.9.2021. 12:20DP100248092
Neurološka ambulanta27.05.2021 12:4223.9.2021. 12:20AB263981876
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.08.2021 11:3623.9.2021. 12:30ED265195185
Onkološka ambulanta13.09.2021 10:3623.9.2021. 12:30ŠČ100179202
Fizikalna medicina20.07.2021 9:1323.9.2021. 12:30KB100103236
Psihijatrijska ambulanta10.08.2021 8:5923.9.2021. 12:30NP100321684
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 9:5623.9.2021. 12:30FM100306055
Ginekološka ambulanta26.08.2021 12:4823.9.2021. 12:30RM100484161
Ergometrija04.08.2021 10:1723.9.2021. 12:30SL100472810
CT26.08.2021 13:5823.9.2021. 12:30FM100548157
Fizikalna medicina08.04.2021 10:2423.9.2021. 12:30LC163986290
Ultrazvuk dojke27.01.2021 14:423.9.2021. 12:30DJ101302791
ORL ambulanta30.08.2021 8:4223.9.2021. 12:35ML100199103
Kardiološka ambulanta07.09.2021 7:3923.9.2021. 12:40IZ100201626
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:923.9.2021. 12:40JM100262929
Hematološka ambulanta05.07.2021 12:423.9.2021. 12:40BK100119336
Imunološko - alergološka dijagnostika19.07.2021 9:4923.9.2021. 12:40AM100277749
Neurološka ambulanta27.05.2021 16:3723.9.2021. 12:40MI100573798
ORL ambulanta31.08.2021 8:923.9.2021. 12:50MV100582049
Hematološka ambulanta05.07.2021 15:5323.9.2021. 13:00BZ100570473
Imunološko - alergološka dijagnostika19.07.2021 14:1423.9.2021. 13:00DB100498960
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk15.10.2020 10:4923.9.2021. 13:00AR100918199
CT09.09.2021 11:623.9.2021. 13:00VS101212398
Fizikalna medicina12.02.2021 13:2123.9.2021. 13:00KK161622932
Ergometrija19.08.2021 14:1023.9.2021. 13:00DZ160091452
Ginekološka ambulanta01.09.2021 11:5823.9.2021. 13:00DK155513760
Neurološka ambulanta28.05.2021 13:4923.9.2021. 13:00LM100339371
Ultrazvuk dojke23.09.2020 13:1823.9.2021. 13:00MB100431264
Kardiološka ambulanta07.09.2021 7:4023.9.2021. 13:00MN100171372
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:2923.9.2021. 13:00AN100143362
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.08.2021 13:5123.9.2021. 13:00TM264514371
Fizikalna medicina14.05.2021 11:3823.9.2021. 13:00JB261307793
ORL ambulanta31.08.2021 8:3623.9.2021. 13:05LZ263651911
Psihijatrijska ambulanta19.07.2021 14:3123.9.2021. 13:15FŠ161456084
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 10:1423.9.2021. 13:15PM100923157
Neurološka ambulanta31.05.2021 9:1423.9.2021. 13:20MG100845005
Hematološka ambulanta03.08.2021 14:1923.9.2021. 13:20PM100570153
Imunološko - alergološka dijagnostika20.07.2021 11:3123.9.2021. 13:20BK100013453
Kardiološka ambulanta07.09.2021 10:2323.9.2021. 13:20JB100039048
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:4923.9.2021. 13:20MŠ100279548
Magnetska rezonanca08.09.2021 12:2223.9.2021. 13:30TL100518009
Ginekološka ambulanta12.08.2021 12:323.9.2021. 13:30KB154899456
Ultrazvuk dojke24.03.2021 14:623.9.2021. 13:30IŠ125930885
Ergometrija06.08.2021 10:3523.9.2021. 13:30MR101101517
Endoskopija - kolonoskopija27.07.2021 13:2023.9.2021. 13:30SA101088287
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.08.2021 10:1023.9.2021. 13:30MP261014532
ORL ambulanta01.09.2021 10:1623.9.2021. 13:30AB265538834
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 15:1923.9.2021. 13:35NP100387047
Psihijatrijska ambulanta20.07.2021 12:4023.9.2021. 13:35SB100086514
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:5623.9.2021. 13:40KM100240171
Kardiološka ambulanta09.09.2021 12:5123.9.2021. 13:40NK101104827
Hematološka ambulanta06.07.2021 9:623.9.2021. 13:40SČ101192845
Neurološka ambulanta01.09.2021 10:5923.9.2021. 13:40IM139204233
Imunološko - alergološka dijagnostika21.07.2021 12:3923.9.2021. 13:40ZM100595356
Doppler karotida15.06.2021 10:623.9.2021. 14:00MA100604217
Magnetska rezonanca29.03.2021 7:4223.9.2021. 14:00NG100546038
Doppler karotida27.08.2021 10:5123.9.2021. 14:00RG100507357
Doppler karotida13.08.2020 8:5523.9.2021. 14:00KJ100639629
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:00DJ125918299
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:00SL135535993
Ginekološka ambulanta09.09.2021 8:3323.9.2021. 14:00LK155215170
Doppler karotida06.04.2021 12:3023.9.2021. 14:00PM146704799
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:00SM161593494
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 8:2223.9.2021. 14:00KF162392855
Psihologijska jedinica PZMZD30.08.2021 8:923.9.2021. 14:00IR162855710
Ultrazvuk dojke06.04.2021 11:2923.9.2021. 14:00MP101302908
Doppler karotida14.06.2021 13:4523.9.2021. 14:00NS100243424
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:00GŠ100195011
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:00GB100386960
Doppler karotida02.09.2021 13:1123.9.2021. 14:00AG100352097
Doppler karotida18.03.2021 9:2823.9.2021. 14:00VM100432953
Doppler karotida25.11.2020 9:523.9.2021. 14:00BO100414565
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.07.2021 13:5823.9.2021. 14:00DM265062676
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:1723.9.2021. 14:00SB262028665
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:15AR100422123
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:15KT100106616
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:15MV136659812
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:15ZO100516888
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:30AJ100548551
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.09.2021 9:5223.9.2021. 14:30IŠ163077862
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:30SV101363257
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4023.9.2021. 14:30VM100089557
Dermatološka ambulanta14.09.2021 10:3823.9.2021. 14:30SG100190398
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4123.9.2021. 14:30MA100402928
Magnetska rezonanca23.08.2021 10:223.9.2021. 14:30NP100474963
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4123.9.2021. 14:30DS100374651
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 14:45MV100426592
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 14:45JR100175074
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 14:45DS100036005
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 14:45AV100595271
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4123.9.2021. 14:45SD100507253
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 13:3223.9.2021. 14:45LĆ262830761
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 12:5623.9.2021. 14:45RB262989575
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 14:323.9.2021. 14:45LK167725423
Dermatološka ambulanta14.09.2021 10:5623.9.2021. 14:50TC100593025
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:00IM100536331
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:00JD122138366
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:00NT100180634
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:00SŽ100269502
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 8:123.9.2021. 15:00JM100322678
Dermatološka ambulanta14.09.2021 10:5923.9.2021. 15:10ED100270440
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:15MT100196132
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:15DK100256214
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:15IL100020206
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 9:2623.9.2021. 15:15LB101316715
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:15SD100581267
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4423.9.2021. 15:15ZŠ100550182
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 10:3223.9.2021. 15:30NI101042950
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 10:2023.9.2021. 15:30DK163936612
Dermatološka ambulanta14.09.2021 11:523.9.2021. 15:30JS100311032
Magnetska rezonanca13.09.2021 8:2423.9.2021. 15:30PŽ100461162
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 13:3723.9.2021. 15:30SH261943887
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 13:523.9.2021. 15:30MM262746028
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 12:623.9.2021. 15:45AI100842481
Dermatološka ambulanta14.09.2021 13:1123.9.2021. 15:50LP159314240
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 10:2823.9.2021. 16:00MR100307195
Magnetska rezonanca13.09.2021 10:5823.9.2021. 16:00ĐB100048441
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1723.9.2021. 16:00DG262700161
Dermatološka ambulanta14.09.2021 13:1223.9.2021. 16:10KP161168958
Psihologijska jedinica PZMZD19.08.2021 8:1523.9.2021. 16:15NČ163231477
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 12:5923.9.2021. 16:15DV100322894
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 12:5323.9.2021. 16:15LP262510842
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:323.9.2021. 16:15ML265030659
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1723.9.2021. 16:30DG262700161
Dermatološka ambulanta14.09.2021 13:1423.9.2021. 16:30SP163855275
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:2023.9.2021. 16:30PT131723967
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:3523.9.2021. 16:45ZH100547036
Dermatološka ambulanta15.09.2021 7:5023.9.2021. 16:50AŽ163052833
Magnetska rezonanca13.09.2021 14:3723.9.2021. 17:00JS100500595
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:4723.9.2021. 17:00JZ100077784
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:2123.9.2021. 17:00AD265554728
Dermatološka ambulanta15.09.2021 10:223.9.2021. 17:10PV101118193
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:2623.9.2021. 17:15NM100444158
Magnetska rezonanca22.04.2021 11:2423.9.2021. 17:30KP120873118
Dermatološka ambulanta15.09.2021 10:4923.9.2021. 17:30MD140119349
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:4423.9.2021. 17:45TZ264630914
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1823.9.2021. 18:15AL159054857
Psihologijska jedinica10.09.2021 14:1923.9.2021. 19:00AL159054857
RTG mamografija07.10.2020 13:2424.9.2021. 7:30MJ100466303
CT23.08.2021 9:524.9.2021. 7:35NH100433665
RTG mamografija22.03.2021 8:724.9.2021. 7:45ZA100286220
CT13.08.2021 11:5024.9.2021. 7:55ŽK101247899
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 9:924.9.2021. 8:00NV163383086
Psihologijska jedinica PZMZD02.09.2021 9:1224.9.2021. 8:00ŠM167572687
RTG klasične pretrage13.08.2021 8:1324.9.2021. 8:00LS100496485
Ultrazvuk radiološki29.01.2021 13:1724.9.2021. 8:00IB100555075
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 10:2224.9.2021. 8:00AV100591029
Magnetska rezonanca04.05.2021 8:4224.9.2021. 8:00KE100596424
Naručivanje - operacija katarakte01.04.2021 20:224.9.2021. 8:00AF101039880
Dermatološka ambulanta10.09.2021 9:1224.9.2021. 8:00LB101072100
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 15:2024.9.2021. 8:00MČ101063648
Onkološka dnevna bolnica27.08.2021 11:2724.9.2021. 8:00JK100360399
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 9:4124.9.2021. 8:00SA100421515
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 15:2424.9.2021. 8:00MH100004172
Onkološka dnevna bolnica27.08.2021 10:4724.9.2021. 8:00SJ100263289
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 8:5624.9.2021. 8:00AS100245810
RTG mamografija30.06.2021 12:5424.9.2021. 8:00NB100142241
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 13:824.9.2021. 8:00ML264338925
Radna terapija PZMZD09.09.2021 8:1124.9.2021. 8:00BH261486770
CT04.06.2021 14:2724.9.2021. 8:15ZB100207841
RTG mamografija01.10.2020 14:3524.9.2021. 8:15MM100474982
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 9:2124.9.2021. 8:15LB101072100
Dermatološka ambulanta15.09.2021 15:424.9.2021. 8:20AR155424204
Ultrazvuk radiološki29.04.2021 13:2924.9.2021. 8:20TČ106918929
Audiometrija31.08.2021 9:3724.9.2021. 8:30SK163144580
ORL ambulanta27.08.2021 9:1924.9.2021. 8:30IS100618128
Fizikalna medicina21.05.2021 14:2724.9.2021. 8:30ND100477154
RTG mamografija13.10.2020 8:2124.9.2021. 8:30IŠ100441990
Ultrazvuk dojke24.09.2020 10:324.9.2021. 8:30KA100089222
Anesteziološka ambulanta01.09.2021 12:1024.9.2021. 8:30MB100109818
Fizikalna medicina14.06.2021 14:3424.9.2021. 8:30MZ263230383
CT02.09.2021 11:3524.9.2021. 8:35LM100471282
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 13:4224.9.2021. 8:35ML100345446
Dermatološka ambulanta14.09.2021 12:3224.9.2021. 8:40JB138160730
Ultrazvuk radiološki04.05.2021 9:2624.9.2021. 8:40LS101323686
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 17:724.9.2021. 8:45LJ163828418
Doppler karotida17.03.2021 12:824.9.2021. 8:45VV100772523
Magnetska rezonanca15.03.2021 10:1224.9.2021. 8:45JM100358486
RTG mamografija01.09.2021 12:4224.9.2021. 8:45KT100385341
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 8:4924.9.2021. 8:45DB266500211
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 13:4124.9.2021. 8:45DB266500211
Anesteziološka ambulanta13.09.2021 10:1924.9.2021. 8:50LB100451447
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 10:124.9.2021. 8:55AM101082767
CT19.08.2021 14:3824.9.2021. 8:55SL100584666
RTG mamografija05.10.2020 9:5624.9.2021. 9:00SM101050152
Dermatološka ambulanta14.09.2021 12:3324.9.2021. 9:00RB162881762
EEG laboratorij23.06.2021 13:4224.9.2021. 9:00AC155046534
EMNG07.06.2021 11:5524.9.2021. 9:00ET101200426
Traumatološka ambulanta03.09.2021 12:724.9.2021. 9:00BB101104278
Ultrazvuk radiološki04.05.2021 17:4824.9.2021. 9:00SP101124997
Urološka ambulanta20.08.2021 11:1924.9.2021. 9:00MM100447627
Naručivanje - operacija katarakte08.04.2021 10:724.9.2021. 9:00JL100472435
Fizikalna medicina24.05.2021 8:1324.9.2021. 9:00DR100281925
Ultrazvuk dojke24.09.2020 8:3524.9.2021. 9:00JN100319061
Ortopedska ambulanta31.08.2021 14:4924.9.2021. 9:00KŠ100068959
ORL ambulanta30.08.2021 17:3924.9.2021. 9:00IM267285005
Radna terapija PZMZD16.08.2021 12:3324.9.2021. 9:00PJ267290980
Ortopedska ambulanta02.09.2021 9:2224.9.2021. 9:10SZ100154743
Traumatološka ambulanta09.09.2021 9:2424.9.2021. 9:10JT167616080
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 8:4624.9.2021. 9:15IR101083835
RTG mamografija16.06.2021 12:2624.9.2021. 9:15HK100532790
CT19.08.2021 10:4624.9.2021. 9:15VR100456734
Traumatološka ambulanta10.09.2021 9:1524.9.2021. 9:20ST100575099
Ortopedska ambulanta02.09.2021 14:524.9.2021. 9:20AV101054846
Dermatološka ambulanta15.09.2021 15:524.9.2021. 9:20JJ161491716
Ultrazvuk radiološki24.05.2021 11:4924.9.2021. 9:20NV101132752
Magnetska rezonanca22.01.2021 9:2824.9.2021. 9:30MG101205501
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 10:3124.9.2021. 9:30DĐ157849244
Audiometrija20.08.2021 8:3524.9.2021. 9:30NP101057249
RTG mamografija29.03.2021 8:2024.9.2021. 9:30MK101075162
Ortopedska ambulanta03.09.2021 7:2924.9.2021. 9:30MB101064877
EMNG16.07.2021 10:4024.9.2021. 9:30VM100783938
Psihijatrijska ambulanta21.05.2021 11:924.9.2021. 9:30MZ100476777
Fizikalna medicina24.05.2021 8:3024.9.2021. 9:30BP100322945
Psihijatrijska ambulanta06.07.2021 12:2424.9.2021. 9:30FG100213437
Ultrazvuk dojke24.09.2020 8:4124.9.2021. 9:30MK100113835
Doppler karotida16.06.2021 13:2724.9.2021. 9:30SP100063106
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 13:3524.9.2021. 9:30NM267199812
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5324.9.2021. 9:30MK266614684
Traumatološka ambulanta10.09.2021 9:2724.9.2021. 9:30EK265699565
Fizikalna medicina21.05.2021 11:5724.9.2021. 9:30MB167701318
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 9:3824.9.2021. 9:35JČ100396671
CT20.05.2021 10:2624.9.2021. 9:35IV100945016
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:1824.9.2021. 9:40LB125435348
Dermatološka ambulanta06.09.2021 11:5124.9.2021. 9:40SP101280087
Ultrazvuk radiološki24.05.2021 12:4924.9.2021. 9:40NV101132752
Traumatološka ambulanta10.09.2021 10:1524.9.2021. 9:40SŠ261333612
ORL ambulanta24.08.2021 8:624.9.2021. 9:40JN266144472
RTG mamografija14.09.2021 13:1924.9.2021. 9:45PM100574442
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:3724.9.2021. 9:50VŠ101049623
Psihijatrijska ambulanta23.07.2021 9:5424.9.2021. 9:50MV101081129
Psihijatrijska ambulanta16.07.2021 10:724.9.2021. 9:50MG157476941
Traumatološka ambulanta10.09.2021 10:5824.9.2021. 9:50TC100473221
ORL ambulanta27.08.2021 8:3924.9.2021. 9:55PV123275521
CT03.05.2021 13:424.9.2021. 9:55SF100692790
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:4524.9.2021. 9:55ZS100512813
Nefrološka ambulanta13.11.2020 13:1724.9.2021. 10:00DB100776155
Dermatološka ambulanta10.09.2021 14:1424.9.2021. 10:00MD100777276
RTG klasične pretrage13.09.2021 14:4124.9.2021. 10:00MD101085992
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:3824.9.2021. 10:00ML123016561
Fizikalna medicina24.05.2021 11:3924.9.2021. 10:00MP157369251
EMNG10.06.2021 12:4824.9.2021. 10:00MM101206105
Ultrazvuk dojke24.09.2020 8:4824.9.2021. 10:00BF101309233
Fizikalna medicina20.05.2021 11:2624.9.2021. 10:00MR100369532
Naručivanje - operacija katarakte08.04.2021 13:4924.9.2021. 10:00AB100086798
RTG mamografija29.09.2020 8:2924.9.2021. 10:00BB100258013
Traumatološka ambulanta10.09.2021 10:5924.9.2021. 10:00PĐ100181488
Radna terapija PZMZD17.08.2021 11:3624.9.2021. 10:00AA266402620
Psihijatrijska ambulanta20.08.2021 11:024.9.2021. 10:10AP100359817
Denzitometrija06.09.2021 11:5024.9.2021. 10:10SP101280087
Traumatološka ambulanta10.09.2021 11:3224.9.2021. 10:10AP160324811
ORL ambulanta20.08.2021 13:1624.9.2021. 10:10TT125434087
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:4924.9.2021. 10:10RR137371269
Psihijatrijska ambulanta19.08.2021 9:824.9.2021. 10:10MT100592402
RTG mamografija22.04.2021 12:4524.9.2021. 10:15PD100581464
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 11:2624.9.2021. 10:15PN100535475
Magnetska rezonanca04.08.2021 11:3324.9.2021. 10:15SB100812013
CT03.09.2021 10:824.9.2021. 10:15MK100356155
Doppler karotida17.06.2021 7:4824.9.2021. 10:15AK100294857
Urološka ambulanta03.09.2021 12:1424.9.2021. 10:15IO100414527
Psihologijska jedinica PZMZD07.09.2021 8:1324.9.2021. 10:15NČ262298090
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 13:3224.9.2021. 10:15NM267199812
Traumatološka ambulanta15.09.2021 9:5524.9.2021. 10:20DŠ100297902
Dermatološka ambulanta14.09.2021 9:4624.9.2021. 10:20TC100682774
Nefrološka ambulanta27.11.2020 10:4524.9.2021. 10:20DR100653003
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:5724.9.2021. 10:20ML101334662
ORL ambulanta20.08.2021 8:3624.9.2021. 10:25NP101057249
Denzitometrija14.09.2021 9:224.9.2021. 10:30VD100918057
Anesteziološka ambulanta29.06.2021 13:4824.9.2021. 10:30VV100772523
Ortopedska ambulanta03.09.2021 17:324.9.2021. 10:30ŠM101279416
Urološka ambulanta27.08.2021 9:5124.9.2021. 10:30NM101303997
Psihijatrijska ambulanta24.08.2021 13:1224.9.2021. 10:30NC154579081
Ultrazvuk dojke24.09.2020 8:5324.9.2021. 10:30SM159946938
Audiometrija06.09.2021 13:2824.9.2021. 10:30MJ100286979
RTG mamografija05.10.2020 10:5824.9.2021. 10:30AK100277490
Psihijatrijska ambulanta20.08.2021 10:5924.9.2021. 10:30FP100446671
Traumatološka ambulanta15.09.2021 10:2324.9.2021. 10:30AM100230761
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 11:4524.9.2021. 10:35VZ100283211
CT14.07.2021 7:5224.9.2021. 10:35AP100497479
Traumatološka ambulanta15.09.2021 10:5124.9.2021. 10:40MK100782249
Nefrološka ambulanta27.11.2020 13:1124.9.2021. 10:40FH100470231
Dermatološka ambulanta15.09.2021 16:024.9.2021. 10:40AK167876689
Urološka ambulanta27.08.2021 9:3224.9.2021. 10:45MM100096564
Denzitometrija14.09.2021 12:1224.9.2021. 10:50BM100455596
Psihijatrijska ambulanta18.06.2021 12:124.9.2021. 10:50MO100804949
CT24.05.2021 8:2424.9.2021. 10:50OJ100749478
Psihijatrijska ambulanta24.08.2021 12:3624.9.2021. 10:50IM157042458
Traumatološka ambulanta15.09.2021 11:724.9.2021. 10:50AO265138788
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 11:5624.9.2021. 10:55KK100525321
Urološka ambulanta27.08.2021 10:024.9.2021. 11:00MM100513807
Magnetska rezonanca22.01.2021 10:324.9.2021. 11:00LS100606228
Fizikalna medicina16.07.2021 11:2424.9.2021. 11:00DZ138201854
Naručivanje - operacija katarakte08.04.2021 13:5124.9.2021. 11:00TB101149403
Nefrološka ambulanta15.01.2021 12:5724.9.2021. 11:00TM100461340
Dermatološka ambulanta15.09.2021 18:1824.9.2021. 11:00TĐ100090175
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 12:5824.9.2021. 11:00MM264662217
Traumatološka ambulanta16.09.2021 9:2924.9.2021. 11:00DB265632757
Fizikalna medicina21.05.2021 9:3724.9.2021. 11:00PB167731220
CT27.08.2021 9:5124.9.2021. 11:10ĐT100020371
Traumatološka ambulanta16.09.2021 9:4124.9.2021. 11:10MM100386585
Psihijatrijska ambulanta01.09.2021 11:4824.9.2021. 11:10DL153338809
ORL ambulanta19.08.2021 7:2424.9.2021. 11:10SF100692790
Psihijatrijska ambulanta15.09.2021 11:4224.9.2021. 11:10DR100724203
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 12:024.9.2021. 11:15ZŽ100294132
Nefrološka ambulanta29.01.2021 13:1624.9.2021. 11:20IB100555075
Traumatološka ambulanta16.09.2021 9:4924.9.2021. 11:20IK161493341
CT31.08.2021 13:2424.9.2021. 11:25SO101389566
EEG laboratorij12.07.2021 11:3724.9.2021. 11:30MP159629375
EMNG27.08.2021 8:1524.9.2021. 11:30JK153624738
Doppler karotida16.06.2021 10:1724.9.2021. 11:30ZV136857151
Ultrazvuk dojke24.09.2020 9:924.9.2021. 11:30MD101085992
Neurološka ambulanta24.05.2021 13:3624.9.2021. 11:30RB100411556
Fizikalna medicina15.09.2021 14:2224.9.2021. 11:30BS100031061
Traumatološka ambulanta16.09.2021 11:3024.9.2021. 11:30MG100103132
Psihijatrijska ambulanta30.07.2021 11:5224.9.2021. 11:30KB100168048
Fizikalna medicina14.05.2021 11:5524.9.2021. 11:30MD167789006
Nefrološka pedijatrijska ambulanta30.08.2021 10:5924.9.2021. 11:30TD263676334
Traumatološka ambulanta16.09.2021 11:5324.9.2021. 11:40SČ100275352
ORL ambulanta30.08.2021 17:4724.9.2021. 11:40MM100796747
Nefrološka ambulanta19.03.2021 14:2324.9.2021. 11:40RJ100896279
Magnetska rezonanca03.09.2021 13:3524.9.2021. 11:45NŠ100353057
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 9:1424.9.2021. 11:45LD264816038
Psihijatrijska ambulanta14.09.2021 11:4324.9.2021. 11:50DB100429173
Traumatološka ambulanta17.09.2021 0:2824.9.2021. 11:50MP100113854
Ultrazvuk dojke24.09.2020 9:1024.9.2021. 12:00MP100357365
Nefrološka ambulanta30.03.2021 9:3224.9.2021. 12:00MŠ100343204
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 12:124.9.2021. 12:00MŽ100293929
Naručivanje - operacija katarakte08.04.2021 14:224.9.2021. 12:00SR154046280
Neurološka ambulanta25.05.2021 8:2224.9.2021. 12:00MP159629375
Fizikalna medicina29.04.2021 13:1924.9.2021. 12:00MM163056959
Nefrološka pedijatrijska ambulanta03.09.2021 10:4124.9.2021. 12:00TB267739268
Psihijatrijska ambulanta23.07.2021 10:3824.9.2021. 12:10VR100928995
Doppler karotida25.05.2021 12:2624.9.2021. 12:15IB100395705
ORL ambulanta02.09.2021 10:3924.9.2021. 12:20NK100547820
Nefrološka ambulanta30.04.2021 13:5924.9.2021. 12:20DN163915446
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 12:2424.9.2021. 12:20LM101317770
Fizikalna medicina16.04.2021 13:2224.9.2021. 12:30PK163377274
Magnetska rezonanca16.09.2021 10:724.9.2021. 12:30MH100937053
EMNG11.06.2021 12:1924.9.2021. 12:30MN100070310
Ultrazvuk dojke24.09.2020 9:1124.9.2021. 12:30IV100057296
Nefrološka pedijatrijska ambulanta03.09.2021 10:4224.9.2021. 12:30MB267739253
ORL ambulanta06.09.2021 10:5024.9.2021. 12:35IS100079738
Nefrološka ambulanta09.08.2021 13:224.9.2021. 12:40KM100453782
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 12:4524.9.2021. 12:40LB161436802
ORL ambulanta06.09.2021 13:2924.9.2021. 12:50MJ100286979
Nefrološka ambulanta10.08.2021 11:3024.9.2021. 13:00RK100292329
Fizikalna medicina09.04.2021 11:3024.9.2021. 13:00PM162688362
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 11:5224.9.2021. 13:00SP101280087
Doppler karotida02.09.2021 13:4924.9.2021. 13:00NK101267018
Nefrološka pedijatrijska ambulanta08.09.2021 12:3224.9.2021. 13:00SP261188157
ORL ambulanta07.09.2021 10:2624.9.2021. 13:05MJ101050966
Nefrološka ambulanta23.08.2021 17:4924.9.2021. 13:20KL100568240
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 12:5024.9.2021. 13:20AS100349364
Magnetska rezonanca27.07.2021 10:3824.9.2021. 13:30AH100205718
EMNG21.05.2021 12:3624.9.2021. 13:30NU101130686
Ultrazvuk dojke24.09.2020 12:424.9.2021. 13:30PC101095010
ORL ambulanta31.08.2021 8:5524.9.2021. 13:30MK155558205
Nefrološka pedijatrijska ambulanta26.08.2021 9:1824.9.2021. 13:30MK265685851
Neurološka ambulanta27.05.2021 19:224.9.2021. 13:40AM264995138
Nefrološka ambulanta24.08.2021 10:3124.9.2021. 13:40BV100823697
Oftalmološka ambulanta14.07.2021 12:4124.9.2021. 13:40SV100364067
Ultrazvuk dojke24.09.2020 13:1724.9.2021. 14:00ZB101084231
Magnetska rezonanca27.07.2021 9:5824.9.2021. 14:00VK100548015
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 9:1724.9.2021. 14:00LD264816038
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.08.2021 11:224.9.2021. 14:00LD267682966
Magnetska rezonanca30.07.2021 14:5024.9.2021. 14:30DM100804807
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.08.2021 10:1524.9.2021. 14:45PP265589330
Fonetska jedinica PZMZD19.08.2021 12:1224.9.2021. 14:45IB261128399
Magnetska rezonanca02.08.2021 9:2624.9.2021. 15:00ME119102941
Magnetska rezonanca03.08.2021 9:3024.9.2021. 15:30VV100557014
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 13:724.9.2021. 15:30PŠ262231085
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:2924.9.2021. 15:30SŽ264753375
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 8:2624.9.2021. 15:30LF264527922
Magnetska rezonanca03.08.2021 13:124.9.2021. 16:00AD139355766
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 14:424.9.2021. 16:15AV264405520
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 12:3124.9.2021. 16:15SŽ264753375
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 13:5524.9.2021. 17:00NV263178803
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 13:5924.9.2021. 17:00NV263178803
Magnetska rezonanca01.09.2021 8:5424.9.2021. 17:00HB100137014
Magnetska rezonanca09.09.2021 12:2124.9.2021. 17:30TS101387235
Psihologijska jedinica PZMZD08.09.2021 18:3124.9.2021. 17:30MK265138909
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 14:724.9.2021. 17:45AV264405520
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.08.2021 10:024.9.2021. 17:45LM264408559
CT24.05.2021 13:2427.9.2021. 7:35NM136868104
RTG mamografija21.06.2021 9:3627.9.2021. 7:45SB100331408
CT27.08.2021 8:327.9.2021. 7:55KD100486577
Ultrazvuk radiološki05.05.2021 12:3327.9.2021. 8:00KP100421591
Holter kardiološki20.04.2021 7:5227.9.2021. 8:00IM100335082
Onkološka dnevna bolnica28.07.2021 12:1527.9.2021. 8:00IP100350847
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 19:5627.9.2021. 8:00ID100375132
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:127.9.2021. 8:00MB100291053
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 13:727.9.2021. 8:00JB100173684
Holter tlaka25.11.2020 12:3927.9.2021. 8:00VM100170800
Magnetska rezonanca04.08.2021 12:4227.9.2021. 8:00MF100225214
Onkološka dnevna bolnica01.09.2021 9:2527.9.2021. 8:00MK163312763
RTG klasične pretrage16.09.2021 10:5627.9.2021. 8:00BK160713417
Holter kardiološki12.04.2021 9:1827.9.2021. 8:00MJ109001285
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 13:3627.9.2021. 8:00TM101284291
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:127.9.2021. 8:00AC101119685
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:227.9.2021. 8:00KL100536454
Naručivanje - operacija katarakte26.03.2021 14:1327.9.2021. 8:00CM100686298
Spirometrija - pulmološka dijagnostika26.05.2021 9:4227.9.2021. 8:00AR101057817
Fonetska jedinica PZMZD19.08.2021 10:427.9.2021. 8:00LM264408559
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 13:4727.9.2021. 8:00AŠ263745542
Holter tlaka14.01.2021 12:3627.9.2021. 8:15JB100506236
RTG mamografija14.10.2020 11:4627.9.2021. 8:15IS154588023
CT19.07.2021 13:1727.9.2021. 8:15FD153387506
Oftalmološka ambulanta08.09.2021 12:2427.9.2021. 8:15NB100286358
Holter kardiološki20.04.2021 12:5427.9.2021. 8:15SM100284474
Holter kardiološki20.04.2021 11:3727.9.2021. 8:15VM100410473
Spirometrija - pulmološka dijagnostika06.09.2021 9:5427.9.2021. 8:20MS101387729
Ultrazvuk radiološki05.05.2021 14:3927.9.2021. 8:20PD100516727
Urološka ambulanta06.09.2021 10:427.9.2021. 8:30IB100597831
Anesteziološka ambulanta25.05.2021 12:4927.9.2021. 8:30JA100817902
Ginekološka ambulanta25.08.2021 9:327.9.2021. 8:30JŠ101129076
RTG klasične pretrage10.09.2021 12:4627.9.2021. 8:30LM155484602
ORL ambulanta31.08.2021 9:3827.9.2021. 8:30JĐ128024023
Holter tlaka06.08.2021 12:427.9.2021. 8:30RE159364641
Audiometrija26.08.2021 11:4727.9.2021. 8:30AD100420220
Ultrazvuk dojke28.09.2020 7:4027.9.2021. 8:30AP100336409
Holter kardiološki21.04.2021 8:3127.9.2021. 8:30KP100176161
CT10.08.2021 12:2027.9.2021. 8:35ĐP100397627
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 13:2527.9.2021. 8:35FČ101063370
Ultrazvuk radiološki06.05.2021 11:727.9.2021. 8:40OV100394675
Doppler karotida17.06.2021 11:1127.9.2021. 8:45MK101062866
Magnetska rezonanca22.01.2021 13:1527.9.2021. 8:45NČ157755774
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:3527.9.2021. 8:45DH263611236
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 9:1927.9.2021. 8:45LD264816038
Anesteziološka ambulanta21.07.2021 13:2527.9.2021. 8:50AM100532396
CT23.08.2021 7:1927.9.2021. 8:55AM100851264
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 15:527.9.2021. 8:55GS262178032
EEG laboratorij25.08.2021 12:3827.9.2021. 9:00SM265653406
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.08.2021 13:2027.9.2021. 9:00ŽB268794336
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 9:227.9.2021. 9:00ŽM268797383
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 12:427.9.2021. 9:00IK100853877
Ultrazvuk radiološki06.05.2021 9:4827.9.2021. 9:00SR101055350
Traumatološka ambulanta15.09.2021 11:5127.9.2021. 9:00KJ157494259
Onkološka ambulanta28.06.2021 11:1527.9.2021. 9:00OB160147748
Urološka ambulanta17.06.2021 13:2927.9.2021. 9:00BS101170613
Naručivanje - operacija katarakte13.09.2021 13:1327.9.2021. 9:00EB101358528
Neurološka ambulanta16.03.2021 13:3227.9.2021. 9:00IP100418549
Neurokirurška ambulanta07.09.2021 13:4227.9.2021. 9:00MM100473857
Ginekološka ambulanta30.08.2021 14:027.9.2021. 9:00TC100358359
ORL ambulanta31.08.2021 11:3027.9.2021. 9:00JZ100377660
Neurokirurška ambulanta16.09.2021 11:2927.9.2021. 9:00NO100179170
EKG12.08.2021 9:5227.9.2021. 9:00ML100251942
EMNG08.06.2021 13:3027.9.2021. 9:00AV100061716
Neurokirurška ambulanta14.09.2021 13:2627.9.2021. 9:00MD100026243
Ultrazvuk dojke28.09.2020 7:5327.9.2021. 9:00EL100012332
EKG14.09.2021 10:2727.9.2021. 9:10PF100061148
Psihijatrijska ambulanta21.06.2021 10:4227.9.2021. 9:10EŽ100176123
Traumatološka ambulanta16.09.2021 9:1827.9.2021. 9:10MG101385277
Anesteziološka ambulanta10.09.2021 12:227.9.2021. 9:10AM154705540
Urološka ambulanta07.09.2021 12:2027.9.2021. 9:15LL158896754
CT06.05.2021 9:2427.9.2021. 9:15RB159504797
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 7:4327.9.2021. 9:15PB100173561
Traumatološka ambulanta16.09.2021 10:2127.9.2021. 9:20AN100143362
Ultrazvuk radiološki10.09.2021 9:5427.9.2021. 9:20VM100113888
Spirometrija - pulmološka dijagnostika01.09.2021 9:3427.9.2021. 9:20KM100424539
Neurološka ambulanta13.04.2021 10:1227.9.2021. 9:20ZR100397966
Onkološka ambulanta02.08.2021 9:2127.9.2021. 9:20ZM101277886
EKG15.09.2021 9:627.9.2021. 9:20LD101071649
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 12:527.9.2021. 9:20MK100853862
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 14:527.9.2021. 9:20ŽK268798131
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 13:5427.9.2021. 9:20MP268707636
Fonetska jedinica PZMZD27.08.2021 8:527.9.2021. 9:30JG265442893
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:3727.9.2021. 9:30FH265983093
Audiometrija23.08.2021 11:2327.9.2021. 9:30PK263775648
Psihologijska jedinica PZMZD07.09.2021 9:2427.9.2021. 9:30MP263362212
Ultrazvuk dojke28.09.2020 8:2327.9.2021. 9:30JJ100896298
Magnetska rezonanca17.08.2021 9:4427.9.2021. 9:30MV100815681
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 13:2327.9.2021. 9:30MM101125571
EKG16.09.2021 9:5127.9.2021. 9:30LG159683897
Urološka ambulanta16.08.2021 10:3227.9.2021. 9:30IV137825924
Ortopedska ambulanta30.08.2021 11:2927.9.2021. 9:30NR137560660
Psihijatrijska ambulanta19.07.2021 10:4627.9.2021. 9:30GG100417146
EMNG07.09.2021 14:1527.9.2021. 9:30ŽM100470513
Ginekološka ambulanta01.09.2021 8:5027.9.2021. 9:30TŠ100112216
Doppler karotida17.06.2021 13:627.9.2021. 9:30MM100083083
Traumatološka ambulanta16.09.2021 11:1427.9.2021. 9:30BM100042141
Oftalmološka ambulanta06.09.2021 13:4927.9.2021. 9:35PN100953159
Neurološka ambulanta20.04.2021 9:5027.9.2021. 9:40NG100777670
EKG16.09.2021 13:3027.9.2021. 9:40ML160081493
Ultrazvuk radiološki02.09.2021 14:627.9.2021. 9:40AK103916466
Ortopedska ambulanta03.09.2021 11:527.9.2021. 9:40AB100150204
Traumatološka ambulanta16.09.2021 11:2127.9.2021. 9:40MI100363317
ORL ambulanta23.08.2021 11:2427.9.2021. 9:40PK263775648
Onkološka ambulanta08.03.2021 9:327.9.2021. 9:40MH266517911
Ultrazvuk lokomotornog sustava02.09.2021 10:2627.9.2021. 9:40MK268643918
Urološka ambulanta07.09.2021 17:1827.9.2021. 9:45AT100571560
Psihijatrijska ambulanta26.07.2021 12:1727.9.2021. 9:50DL100565551
Ortopedska ambulanta06.09.2021 9:1327.9.2021. 9:50ZM100480188
CT23.06.2021 12:3727.9.2021. 9:55NZ100317826
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 8:3527.9.2021. 9:55NS100572484
ORL ambulanta20.08.2021 12:3727.9.2021. 9:55MP100797035
Neurološka ambulanta11.03.2021 11:2327.9.2021. 10:00AD100807958
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:027.9.2021. 10:00AR100727674
Onkološka ambulanta08.03.2021 10:4727.9.2021. 10:00AF100655283
EMNG13.05.2021 12:3527.9.2021. 10:00VŠ101032440
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.10.2020 8:3027.9.2021. 10:00MD101085992
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 11:2227.9.2021. 10:00MR100588480
Naručivanje - operacija katarakte31.03.2021 13:5527.9.2021. 10:00ND101165496
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:027.9.2021. 10:00AM101114951
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 19:5927.9.2021. 10:00DO157679243
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:027.9.2021. 10:00CR161259071
Internistička ambulanta09.09.2021 10:3027.9.2021. 10:00ML143286649
Ortopedska ambulanta06.09.2021 9:2227.9.2021. 10:00FH100390263
Endoskopija - gastroskopija14.07.2021 12:1827.9.2021. 10:00NĐ100336396
Hematološka ambulanta26.04.2021 11:927.9.2021. 10:00NG100477188
Ultrazvuk dojke28.09.2020 8:5327.9.2021. 10:00AF100448396
Pulmološka ambulanta08.03.2021 11:2327.9.2021. 10:00KM100424539
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 19:5927.9.2021. 10:00NS100398729
Urološka ambulanta07.09.2021 17:2727.9.2021. 10:00VM100131231
RTG klasične pretrage14.09.2021 11:3327.9.2021. 10:00MC100245562
Kardiološka ambulanta18.12.2020 14:227.9.2021. 10:00PK100228702
Ginekološka ambulanta06.09.2021 8:3927.9.2021. 10:00AB100092152
Psihijatrijska ambulanta27.07.2021 11:1327.9.2021. 10:10AM100031926
Ortopedska ambulanta06.09.2021 10:027.9.2021. 10:10PP100485545
ORL ambulanta23.08.2021 11:5827.9.2021. 10:10SM100326350
Denzitometrija14.09.2021 10:3427.9.2021. 10:10MD100633329
CT03.09.2021 11:5927.9.2021. 10:15MM100655279
Urološka ambulanta07.09.2021 19:727.9.2021. 10:15TM100972704
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.09.2021 10:2027.9.2021. 10:15JK100538164
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 8:5027.9.2021. 10:15SM160092323
Magnetska rezonanca25.01.2021 8:927.9.2021. 10:15LM101099831
Doppler karotida08.06.2021 13:3027.9.2021. 10:15AV100061716
Fonetska jedinica PZMZD01.09.2021 12:2727.9.2021. 10:15IK264597340
Ortopedska ambulanta06.09.2021 10:3827.9.2021. 10:20JR264942993
Internistička ambulanta10.09.2021 8:5027.9.2021. 10:20FJ100308899
Kardiološka ambulanta25.01.2021 12:5227.9.2021. 10:20NM100473255
Neurološka ambulanta09.04.2021 15:027.9.2021. 10:20NK100394711
Hematološka ambulanta28.06.2021 13:3427.9.2021. 10:20KK101332721
Onkološka ambulanta08.03.2021 11:3127.9.2021. 10:20LR101236925
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 12:2227.9.2021. 10:20MB153630817
Pulmološka ambulanta07.05.2021 11:3727.9.2021. 10:20LS100496485
ORL ambulanta26.08.2021 11:4827.9.2021. 10:25AD100420220
Ortopedska ambulanta06.09.2021 18:2227.9.2021. 10:30DF100436320
Ultrazvuk dojke28.09.2020 8:3627.9.2021. 10:30MB100354197
Psihijatrijska ambulanta27.07.2021 11:1327.9.2021. 10:30AM100030909
Urološka ambulanta27.08.2021 10:1527.9.2021. 10:30MH100004172
Neurokirurška ambulanta15.09.2021 12:2327.9.2021. 10:30SB100086514
Ginekološka ambulanta31.08.2021 11:5827.9.2021. 10:30IV100067240
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.09.2021 10:5327.9.2021. 10:30MD100244988
Audiometrija26.08.2021 12:027.9.2021. 10:30TM100168423
Endoskopija - kolonoskopija28.06.2021 14:027.9.2021. 10:30DK101064788
Denzitometrija14.09.2021 11:4327.9.2021. 10:30NJ100729242
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 8:5427.9.2021. 10:35MM162199031
CT06.09.2021 9:3827.9.2021. 10:35MS101387729
Pulmološka ambulanta10.05.2021 12:3127.9.2021. 10:40LI101257909
Hematološka ambulanta02.06.2021 11:2727.9.2021. 10:40MU159665545
Neurološka ambulanta20.04.2021 11:3227.9.2021. 10:40DM158791117
Onkološka ambulanta08.03.2021 12:2127.9.2021. 10:40MN100822468
Kardiološka ambulanta04.02.2021 11:5427.9.2021. 10:40ZT100439429
Urološka ambulanta08.09.2021 12:4127.9.2021. 10:45NA100215274
Anesteziološka ambulanta10.09.2021 8:5127.9.2021. 10:50FJ100308899
Psihijatrijska ambulanta28.07.2021 9:1827.9.2021. 10:50KN100277128
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 18:1827.9.2021. 10:50NU100716787
CT10.02.2021 12:3327.9.2021. 10:50IB156255620
Denzitometrija16.09.2021 12:5827.9.2021. 10:50SP143879292
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 9:1127.9.2021. 10:55KU100607372
Naručivanje - operacija katarakte31.03.2021 15:5127.9.2021. 11:00MB100859359
Onkološka ambulanta03.09.2021 15:727.9.2021. 11:00JŽ155887208
Hematološka ambulanta05.07.2021 12:627.9.2021. 11:00MV101159237
Pulmološka ambulanta11.05.2021 9:1427.9.2021. 11:00SD101167384
Urološka ambulanta08.09.2021 15:127.9.2021. 11:00NŠ101129818
Magnetska rezonanca21.06.2021 8:1027.9.2021. 11:00FŠ100292850
Kardiološka ambulanta05.02.2021 8:3227.9.2021. 11:00IT100255521
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.08.2021 9:827.9.2021. 11:00GD264269219
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 10:3027.9.2021. 11:00LM263804626
ORL ambulanta31.08.2021 13:5527.9.2021. 11:10MĆ264465929
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 13:2627.9.2021. 11:10LA100031964
CT30.08.2021 9:5027.9.2021. 11:10AP100043262
Anesteziološka ambulanta07.09.2021 11:4227.9.2021. 11:10TP100405439
Urološka ambulanta09.09.2021 10:5927.9.2021. 11:15VM100214859
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 9:3327.9.2021. 11:15MV101100294
Hematološka ambulanta06.07.2021 13:1127.9.2021. 11:20DI100718425
Onkološka ambulanta04.09.2021 17:627.9.2021. 11:20MĆ100512917
Pulmološka ambulanta11.05.2021 9:4627.9.2021. 11:20BN100532998
Kardiološka ambulanta29.01.2021 12:5827.9.2021. 11:20IR100224216
CT01.09.2021 9:4027.9.2021. 11:25DT100035134
Endoskopija - gastroskopija21.07.2021 12:4027.9.2021. 11:30RD100105069
Doppler karotida27.10.2020 12:1027.9.2021. 11:30KF100241837
Ultrazvuk dojke28.09.2020 9:927.9.2021. 11:30MK100376592
Neurološka ambulanta04.05.2021 9:4627.9.2021. 11:30MV100558313
EMNG26.07.2021 11:5427.9.2021. 11:30AB100553350
Onkološka ambulanta23.03.2021 13:527.9.2021. 11:30NĐ101101555
Psihijatrijska ambulanta03.08.2021 13:2927.9.2021. 11:30IĆ163572539
Ginekološka ambulanta09.09.2021 11:5627.9.2021. 11:30AR267960023
Hematološka ambulanta06.07.2021 15:927.9.2021. 11:40IH157110244
Onkološka ambulanta07.09.2021 19:5427.9.2021. 11:40SČ100863107
Kardiološka ambulanta05.02.2021 13:1027.9.2021. 11:40PR100281906
Pulmološka ambulanta12.05.2021 7:4627.9.2021. 11:40IS100446313
ORL ambulanta31.08.2021 14:627.9.2021. 11:40LJ100000432
Magnetska rezonanca26.07.2021 12:2427.9.2021. 11:45PP101165922
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.08.2021 11:327.9.2021. 11:45LD267682966
Onkološka ambulanta23.03.2021 13:727.9.2021. 11:50VP100158055
Urološka ambulanta09.09.2021 8:4127.9.2021. 12:00DM100081373
Ultrazvuk dojke28.09.2020 9:1227.9.2021. 12:00RB100321044
Neurološka ambulanta18.05.2021 9:1727.9.2021. 12:00MM100361645
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 9:3427.9.2021. 12:00PV101100275
Kardiološka ambulanta05.02.2021 14:1427.9.2021. 12:00MB101304726
Pulmološka ambulanta13.05.2021 15:027.9.2021. 12:00VP101326943
Hematološka ambulanta15.04.2021 11:4027.9.2021. 12:00IK145904014
Naručivanje - operacija katarakte01.04.2021 19:627.9.2021. 12:00IR101077277
Ginekološka ambulanta09.09.2021 12:627.9.2021. 12:00JK100504738
Anesteziološka ambulanta13.09.2021 8:2827.9.2021. 12:00IP265285841
Onkološka ambulanta24.03.2021 16:1527.9.2021. 12:10NM129050282
Urološka ambulanta07.09.2021 12:1727.9.2021. 12:15MJ101973125
Doppler karotida04.05.2021 9:5027.9.2021. 12:15GV100558328
Kardiološka ambulanta10.03.2020 14:727.9.2021. 12:20LB100492586
Neurološka ambulanta16.08.2021 12:427.9.2021. 12:20DB151847724
Pulmološka ambulanta14.05.2021 8:027.9.2021. 12:20NK100352595
Hematološka ambulanta07.07.2021 8:827.9.2021. 12:20AG100445438
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 8:1327.9.2021. 12:20KB100084005
Psihijatrijska ambulanta23.08.2021 17:627.9.2021. 12:20ED100041726
ORL ambulanta26.08.2021 12:127.9.2021. 12:20TM100168423
Urološka ambulanta09.09.2021 11:4727.9.2021. 12:30MT100158939
Fizikalna medicina08.09.2021 11:4727.9.2021. 12:30IT100015943
Ginekološka ambulanta09.09.2021 12:1727.9.2021. 12:30AB100378654
Fizikalna medicina02.04.2021 11:3727.9.2021. 12:30VŠ163240137
Fizikalna medicina09.06.2021 11:5827.9.2021. 12:30NL101119276
EMNG09.07.2021 11:4427.9.2021. 12:30LŠ101110380
Onkološka ambulanta24.05.2021 11:3827.9.2021. 12:30NV101132752
Ultrazvuk dojke28.09.2020 10:227.9.2021. 12:30SM100564197
Fonetska jedinica PZMZD01.09.2021 8:4527.9.2021. 12:30ST262307479
ORL ambulanta27.08.2021 8:4527.9.2021. 12:35ML100433805
Kardiološka ambulanta08.02.2021 13:4227.9.2021. 12:40DD100532714
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 9:4827.9.2021. 12:40KM100524709
Hematološka ambulanta07.07.2021 16:1427.9.2021. 12:40MJ100756362
Neurološka ambulanta31.05.2021 13:2127.9.2021. 12:40BF101187177
Pulmološka ambulanta14.05.2021 10:3627.9.2021. 12:40LV101333522
Urološka ambulanta09.09.2021 11:5627.9.2021. 12:45JŠ100522030
ORL ambulanta30.08.2021 9:4127.9.2021. 12:50SK101067937
Psihijatrijska ambulanta10.08.2021 10:4227.9.2021. 12:50IZ100939685
Onkološka ambulanta11.08.2021 17:127.9.2021. 12:50MS100350442
Fizikalna medicina27.07.2021 11:427.9.2021. 13:00RG100340712
Fizikalna medicina06.09.2021 15:4227.9.2021. 13:00SP100463173
Doppler karotida23.09.2020 14:5727.9.2021. 13:00AJ100101780
Ultrazvuk dojke28.09.2020 10:4827.9.2021. 13:00VL100170919
Pulmološka ambulanta14.05.2021 10:4327.9.2021. 13:00NN100221508
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 13:527.9.2021. 13:00PK100211318
Hematološka ambulanta08.07.2021 11:2327.9.2021. 13:00AČ100492800
Neurološka ambulanta19.05.2021 11:4827.9.2021. 13:00KĆ100509777
Urološka ambulanta13.09.2021 10:1327.9.2021. 13:00DJ158561343
Ginekološka ambulanta09.09.2021 12:2727.9.2021. 13:00TK123792203
Fizikalna medicina25.03.2021 10:527.9.2021. 13:00AP263717585
ORL ambulanta30.08.2021 10:1427.9.2021. 13:05NK100458317
Psihijatrijska ambulanta09.08.2021 10:3727.9.2021. 13:10NL100307918
Onkološka ambulanta16.08.2021 17:3327.9.2021. 13:10IM100227526
Urološka ambulanta16.09.2021 8:5427.9.2021. 13:15IJ150860514
Hematološka ambulanta09.07.2021 9:5127.9.2021. 13:20SJ100581572
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 10:527.9.2021. 13:20RK100606389
Neurološka ambulanta20.05.2021 13:1127.9.2021. 13:20ZK100351421
Pulmološka ambulanta17.05.2021 8:3527.9.2021. 13:20NL100442912
Ultrazvuk dojke01.06.2020 7:3627.9.2021. 13:30DB100426821
Endoskopija - kolonoskopija10.08.2021 11:4827.9.2021. 13:30MK100456683
Magnetska rezonanca04.08.2021 13:5227.9.2021. 13:30ZB100465061
Fizikalna medicina07.09.2021 9:1327.9.2021. 13:30JO100298794
Ginekološka ambulanta15.09.2021 12:1027.9.2021. 13:30AI100596250
EMNG22.04.2021 8:4527.9.2021. 13:30NS100576913
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:4227.9.2021. 13:30RK158376758
ORL ambulanta02.09.2021 13:2827.9.2021. 13:30BČ101201778
Fizikalna medicina25.03.2021 12:2927.9.2021. 13:30EG167712031
Fizikalna medicina09.04.2021 10:1327.9.2021. 13:30RM260915496
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 10:1027.9.2021. 13:40PK101103301
Hematološka ambulanta08.03.2021 11:227.9.2021. 13:40SŠ100524662
Neurološka ambulanta07.09.2021 11:5427.9.2021. 13:40FP100461196
Pulmološka ambulanta17.05.2021 9:4527.9.2021. 13:40DD100428423
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:4327.9.2021. 13:45MT100072374
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:00SR100047299
Fizikalna medicina08.09.2021 9:2427.9.2021. 14:00NG100235457
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:4827.9.2021. 14:00AV100422439
Magnetska rezonanca06.08.2021 11:4027.9.2021. 14:00FM100786326
Fizikalna medicina26.03.2021 12:4727.9.2021. 14:00PM162062322
Psihologijska jedinica PZMZD30.08.2021 14:627.9.2021. 14:00DČ162605783
Ginekološka ambulanta14.09.2021 8:927.9.2021. 14:00DJ153751464
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:00RB154518499
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:00EB136834843
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 9:2727.9.2021. 14:00AB261094653
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:00LP261665662
Radna terapija PZMZD16.08.2021 14:4127.9.2021. 14:00ĐK263775633
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:1327.9.2021. 14:00IG266076845
Fizikalna medicina10.06.2021 12:1827.9.2021. 14:00NZ263937154
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:15MG101128345
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:15LB100399549
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:15SC100281018
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:15JT100267239
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:15DB100167497
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:4827.9.2021. 14:15DR100011902
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:30JB100002886
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:30MK100018115
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4527.9.2021. 14:30IŠ100074879
Dermatološka ambulanta01.09.2021 9:4427.9.2021. 14:30BT100191697
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4427.9.2021. 14:30NE100398292
Magnetska rezonanca13.01.2021 14:327.9.2021. 14:30GM100460427
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4527.9.2021. 14:30LJ100559792
Radna terapija PZMZD17.08.2021 8:2927.9.2021. 14:30LF264527922
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:4427.9.2021. 14:45JV265766955
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 9:2827.9.2021. 14:45AB263416380
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4527.9.2021. 14:45MM100526300
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 14:45HG143609852
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 14:45IP126124832
Psihologijska jedinica PZMZD30.08.2021 8:927.9.2021. 14:45IR162855710
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 14:45AL100209138
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 14:45JC100048687
Dermatološka ambulanta01.09.2021 9:5027.9.2021. 14:50AT100191733
Magnetska rezonanca03.08.2021 9:4127.9.2021. 15:00KP100256708
Fizikalna medicina08.09.2021 11:1927.9.2021. 15:00AM100043116
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:00AL100022058
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:00SĐ100459298
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:00MB100392753
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:00AK100355547
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:00LV159731246
Fizikalna medicina24.05.2021 17:5327.9.2021. 15:00AŽ105831695
Fizikalna medicina02.04.2021 9:3127.9.2021. 15:00IO261382201
Radna terapija PZMZD03.09.2021 12:127.9.2021. 15:00NJ266882111
Dermatološka ambulanta30.08.2021 14:3627.9.2021. 15:10LP100395419
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:15BL100355710
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:15DS101115803
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:15VŠ136844484
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:15VB100934650
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4927.9.2021. 15:15EŠ101038187
Psihologijska jedinica14.09.2021 13:3427.9.2021. 15:15MM264237583
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:727.9.2021. 15:30VB263927674
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 12:5327.9.2021. 15:30LP262510842
Fizikalna medicina07.09.2021 11:5827.9.2021. 15:30OT160511761
Psihologijska jedinica PZMZD19.08.2021 9:4027.9.2021. 15:30ML161766023
Dermatološka ambulanta01.09.2021 10:3027.9.2021. 15:30BB101111919
Fizikalna medicina09.08.2021 15:3327.9.2021. 15:30RŠ100295501
Fizikalna medicina06.07.2021 13:3927.9.2021. 15:30DD100030222
Dermatološka ambulanta01.09.2021 15:1827.9.2021. 15:50OŠ100320385
Fizikalna medicina12.08.2021 8:4127.9.2021. 16:00AP100377196
Fizikalna medicina03.09.2021 8:4527.9.2021. 16:00PK163597727
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5627.9.2021. 16:00NP167464069
Fizikalna medicina03.08.2021 13:2327.9.2021. 16:00DB146839730
Radna terapija PZMZD17.08.2021 9:3727.9.2021. 16:00LK265341691
Dermatološka ambulanta01.09.2021 16:4227.9.2021. 16:10MV100295681
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 10:2027.9.2021. 16:15IŠ163457276
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 10:3627.9.2021. 16:15IŠ163077862
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:5427.9.2021. 16:15NL265751904
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5727.9.2021. 16:30GR263312343
Dermatološka ambulanta01.09.2021 17:3027.9.2021. 16:30NJ155738612
Fizikalna medicina13.09.2021 13:2027.9.2021. 16:30DK100784495
Fizikalna medicina06.09.2021 17:1327.9.2021. 16:30MM100474802
Fizikalna medicina28.07.2021 14:227.9.2021. 16:30AB100150204
Dermatološka ambulanta01.09.2021 17:3127.9.2021. 16:50ĐV101078788
Fizikalna medicina13.09.2021 14:1527.9.2021. 17:00JP101213447
Fizikalna medicina22.04.2021 9:2527.9.2021. 17:00IČ100191837
Fizikalna medicina06.09.2021 17:5827.9.2021. 17:00DH100359906
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:1327.9.2021. 17:00JN263769840
Radna terapija PZMZD19.08.2021 9:3427.9.2021. 17:00DC265456412
Dermatološka ambulanta02.09.2021 16:2527.9.2021. 17:10IČ167820950
Fizikalna medicina10.03.2021 10:3727.9.2021. 17:30MV263720180
Neurofeedback PZMZD16.08.2021 13:027.9.2021. 17:30RB262989575
Fizikalna medicina06.09.2021 16:5927.9.2021. 17:30LM100484212
Dermatološka ambulanta02.09.2021 17:5327.9.2021. 17:30PK163563864
Psihologijska jedinica14.09.2021 13:3727.9.2021. 17:30AS161956052
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 9:5527.9.2021. 17:45MM265238178
Dermatološka ambulanta02.09.2021 16:2627.9.2021. 17:50IR101087274
Fizikalna medicina30.04.2021 13:2127.9.2021. 18:00ML163930219
Neurofeedback PZMZD09.09.2021 12:5227.9.2021. 18:00PD262772953
Dermatološka ambulanta01.09.2021 16:1927.9.2021. 18:10JM100383928
Dermatološka ambulanta01.09.2021 16:127.9.2021. 18:30DO100416951
Neurofeedback PZMZD09.09.2021 8:1127.9.2021. 18:30BH261486770
Pedijatrijski holter kardiološki08.09.2021 12:4528.9.2021. 7:30MO167493024
CT31.08.2021 8:728.9.2021. 7:35LM101101485
CT03.09.2021 7:3728.9.2021. 7:55MD100419941
Magnetska rezonanca29.06.2021 13:728.9.2021. 8:00LF100436369
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 8:5228.9.2021. 8:00FP100487058
Onkološka dnevna bolnica06.07.2021 11:828.9.2021. 8:00ĐB100474662
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 10:5028.9.2021. 8:00AM100182293
Onkološka dnevna bolnica28.08.2021 21:3628.9.2021. 8:00SM100131212
Onkološka ambulanta24.08.2021 11:2728.9.2021. 8:00RI100143748
Dermatološka ambulanta03.09.2021 9:2228.9.2021. 8:00ĐP100225341
Holter kardiološki21.04.2021 10:5528.9.2021. 8:00AM100004030
Onkološka dnevna bolnica28.08.2021 21:3728.9.2021. 8:00ML100041020
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 12:3428.9.2021. 8:00NK101161328
Onkološka dnevna bolnica30.08.2021 19:4328.9.2021. 8:00JM115801838
Onkološka dnevna bolnica28.08.2021 21:3828.9.2021. 8:00JF101381005
Holter kardiološki21.04.2021 10:5428.9.2021. 8:00DM158343427
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 15:528.9.2021. 8:00KM157010360
RTG klasične pretrage15.09.2021 11:1528.9.2021. 8:00JG155437348
Ultrazvuk radiološki07.05.2021 9:2728.9.2021. 8:00VL138291154
Holter tlaka11.08.2021 9:028.9.2021. 8:00AB100605588
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 12:3928.9.2021. 8:00VM100605624
Psihologijska jedinica PZMZD07.09.2021 8:1128.9.2021. 8:00MB262227867
Psihologijska jedinica PZMZD23.08.2021 11:5528.9.2021. 8:00PV262270387
Radna terapija PZMZD23.08.2021 10:3328.9.2021. 8:00LF265852241
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:4828.9.2021. 8:00MD267588189
Onkološka ambulanta14.09.2021 12:128.9.2021. 8:10BT100129032
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 10:2828.9.2021. 8:15FF100061152
CT21.06.2021 8:928.9.2021. 8:15FŠ100292850
Holter kardiološki21.04.2021 11:1528.9.2021. 8:15MT100300041
Holter kardiološki21.04.2021 12:228.9.2021. 8:15PB100569200
Holter tlaka12.08.2021 11:5228.9.2021. 8:15AM100494313
Dermatološka ambulanta03.09.2021 9:3128.9.2021. 8:20DM100553581
Ultrazvuk radiološki07.05.2021 13:5528.9.2021. 8:20DS100195007
Ultrazvuk dojke28.09.2020 11:328.9.2021. 8:30LZ100131602
Urološka ambulanta27.07.2021 10:1628.9.2021. 8:30MM100260566
Holter kardiološki21.04.2021 12:2328.9.2021. 8:30IV100247234
Holter tlaka12.08.2021 12:528.9.2021. 8:30IF100466939
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 8:1628.9.2021. 8:30LD101071649
Fizikalna medicina08.06.2021 13:5028.9.2021. 8:30DD136677187
Audiometrija01.09.2021 9:3528.9.2021. 8:30VS137203395
ORL ambulanta31.08.2021 9:3928.9.2021. 8:30FN162199188
Radna terapija PZMZD16.08.2021 12:2228.9.2021. 8:30KK265953621
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.09.2021 12:1928.9.2021. 8:30KA266519369
Oftalmološka ambulanta09.09.2021 10:2828.9.2021. 8:35PJ101219179
CT03.09.2021 12:2628.9.2021. 8:35PK100402523
Ultrazvuk radiološki30.06.2020 13:728.9.2021. 8:40VM100442645
Dermatološka ambulanta03.09.2021 10:1528.9.2021. 8:40DP157108327
Psihologijska jedinica PZMZD31.08.2021 13:2828.9.2021. 8:45NV161595857
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 9:1628.9.2021. 8:45DB163230549
Magnetska rezonanca01.07.2021 9:828.9.2021. 8:45LV141002729
Urološka ambulanta07.09.2021 10:4828.9.2021. 8:45IM100207663
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 12:3128.9.2021. 8:45PM266748863
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 10:5928.9.2021. 8:55MB100361931
CT24.08.2021 13:4128.9.2021. 8:55MR101214924
Neurološka ambulanta25.05.2021 14:3128.9.2021. 9:00JB101307260
Traumatološka ambulanta31.08.2021 10:028.9.2021. 9:00AS105506375
Ultrazvuk dojke28.09.2020 11:1528.9.2021. 9:00MP105336891
Vaskularna kirurgija26.04.2021 12:428.9.2021. 9:00NG101123289
Onkološka ambulanta16.03.2021 15:2228.9.2021. 9:00KB101092834
EMNG10.06.2021 9:3828.9.2021. 9:00MV100858952
Ultrazvuk radiološki20.04.2021 13:4828.9.2021. 9:00DR100366364
EKG02.09.2021 7:4828.9.2021. 9:00FB100438933
Dermatološka ambulanta06.09.2021 14:4928.9.2021. 9:00MM100407026
ORL ambulanta31.08.2021 11:2328.9.2021. 9:00BR100249315
Urološka ambulanta24.06.2021 9:1428.9.2021. 9:00IW100193405
Neurološka ambulanta21.05.2021 10:1828.9.2021. 9:00AB100005236
Fizikalna medicina21.05.2021 10:1928.9.2021. 9:00AB100005236
Psihijatrijska ambulanta28.05.2021 8:1528.9.2021. 9:00LV100129850
Vaskularna kirurgija29.06.2021 11:3128.9.2021. 9:00KM100068639
Radna terapija PZMZD19.08.2021 12:3928.9.2021. 9:00VD267682951
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta04.08.2021 12:2928.9.2021. 9:00NP267317295
Ultrazvuk lokomotornog sustava02.09.2021 13:4428.9.2021. 9:00MM268689460
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.09.2021 9:5028.9.2021. 9:00ZB268724195
Ultrazvuk lokomotornog sustava02.09.2021 10:3128.9.2021. 9:00VL268838238
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5828.9.2021. 9:00JV262571295
Traumatološka ambulanta31.08.2021 10:1128.9.2021. 9:10AB167995376
Anesteziološka ambulanta10.09.2021 9:1328.9.2021. 9:10ŽG100958287
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 11:1328.9.2021. 9:15SŠ100542035
Urološka ambulanta24.06.2021 10:1128.9.2021. 9:15AK100109362
CT03.09.2021 13:4728.9.2021. 9:15JO100414762
Ultrazvuk radiološki31.05.2021 12:2528.9.2021. 9:20MV100462599
Onkološka ambulanta19.05.2021 11:328.9.2021. 9:20JH100455702
Vaskularna kirurgija12.08.2021 12:4028.9.2021. 9:20IB100278003
Neurološka ambulanta27.05.2021 12:228.9.2021. 9:20MD100244988
Neurološka ambulanta25.05.2021 18:4328.9.2021. 9:20ZJ100497430
Dermatološka ambulanta06.09.2021 15:2928.9.2021. 9:20DM100498320
Psihijatrijska ambulanta29.07.2021 11:4628.9.2021. 9:20AP104541749
Traumatološka ambulanta31.08.2021 10:3728.9.2021. 9:20KD264850362
Ultrazvuk lokomotornog sustava03.09.2021 8:2028.9.2021. 9:20MB268857342
Ultrazvuk lokomotornog sustava03.09.2021 8:228.9.2021. 9:20VĐ267988517
Ambulanta za rehabilitaciju djece14.07.2021 11:3028.9.2021. 9:30RR268518268
Radna terapija PZMZD17.08.2021 12:3428.9.2021. 9:30PM266748863
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5428.9.2021. 9:30MK266614684
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.06.2021 12:728.9.2021. 9:30MM263369385
Traumatološka ambulanta06.09.2021 12:828.9.2021. 9:30ZČ155049488
Audiometrija23.08.2021 10:5728.9.2021. 9:30NM162985598
Psihologijska jedinica PZMZD23.08.2021 13:2628.9.2021. 9:30OS161728302
EMNG27.08.2021 11:3528.9.2021. 9:30MV100854324
Urološka ambulanta03.09.2021 12:2228.9.2021. 9:30AR100752001
Ultrazvuk dojke28.09.2020 11:2628.9.2021. 9:30SL100235955
Magnetska rezonanca30.04.2021 12:2628.9.2021. 9:30NP100130854
Ortopedska ambulanta30.08.2021 11:1828.9.2021. 9:30NR
Fizikalna medicina25.05.2021 9:4128.9.2021. 9:30NK100019734
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 12:3228.9.2021. 9:35AK100277490
CT27.08.2021 11:4228.9.2021. 9:35AG100417748
Ultrazvuk radiološki19.08.2021 8:5428.9.2021. 9:40JJ100036325
Neurološka ambulanta27.05.2021 9:828.9.2021. 9:40AS100080604
Dermatološka ambulanta06.09.2021 16:3928.9.2021. 9:40DR100253455
Ortopedska ambulanta03.09.2021 13:1628.9.2021. 9:40PP100753419
Onkološka ambulanta08.06.2021 18:2228.9.2021. 9:40MŠ100564534
Traumatološka ambulanta06.09.2021 9:4028.9.2021. 9:40GR162035965
ORL ambulanta23.08.2021 10:5828.9.2021. 9:40NM162985598
Psihijatrijska ambulanta29.07.2021 12:4128.9.2021. 9:40TM105257402
Vaskularna kirurgija09.06.2021 14:128.9.2021. 9:40LG101132409
Neurološka ambulanta27.05.2021 12:1128.9.2021. 9:40MM101164411
Ultrazvuk lokomotornog sustava03.09.2021 8:5928.9.2021. 9:40MM268748440
Urološka ambulanta07.09.2021 11:4328.9.2021. 9:45MV100181331
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:1528.9.2021. 9:50AL262737512
Traumatološka ambulanta10.09.2021 11:928.9.2021. 9:50RS262976198
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 12:4128.9.2021. 9:55ĐV100452568
ORL ambulanta07.09.2021 12:5528.9.2021. 9:55NK100291091
CT06.09.2021 9:928.9.2021. 9:55SF153248689
Neurološka ambulanta27.05.2021 11:4628.9.2021. 10:00ZM155950366
Onkološka dnevna bolnica01.09.2021 8:3028.9.2021. 10:00TP155799065
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:1828.9.2021. 10:00AN162416714
Psihijatrijska ambulanta29.07.2021 10:1628.9.2021. 10:00MK161898032
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 20:1428.9.2021. 10:00LB160523892
EMNG18.05.2021 12:1228.9.2021. 10:00PV101121352
Gastroenterološka ambulanta06.04.2021 8:4228.9.2021. 10:00MM101396111
Vaskularna kirurgija07.09.2021 13:1028.9.2021. 10:00IB101329026
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 15:4728.9.2021. 10:00ST101235151
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 10:1928.9.2021. 10:00ŽR101206590
Fizikalna medicina25.05.2021 9:4628.9.2021. 10:00NB100557531
Ultrazvuk dojke28.09.2020 11:3828.9.2021. 10:00ZB100542783
Urološka ambulanta07.09.2021 12:5928.9.2021. 10:00PS100674237
UZV srca08.10.2020 10:2428.9.2021. 10:00BC100960471
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 15:1528.9.2021. 10:00MB101049089
Pulmološka ambulanta25.02.2021 13:2428.9.2021. 10:00NR100285400
RTG klasične pretrage20.04.2021 13:4828.9.2021. 10:00DR100366364
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 15:2128.9.2021. 10:00AČ100483233
Onkološka ambulanta29.06.2021 15:4528.9.2021. 10:00AE100432629
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 10:2328.9.2021. 10:00ŽM100202249
Vaskularna kirurgija16.07.2021 9:1228.9.2021. 10:00MV100169898
Neurološka ambulanta22.01.2021 10:3628.9.2021. 10:00BM100086675
Hematološka ambulanta23.02.2021 12:2428.9.2021. 10:00AB100026559
Traumatološka ambulanta14.09.2021 10:3528.9.2021. 10:00AG262071946
Dermatološka ambulanta06.09.2021 17:1728.9.2021. 10:00MB167723107
Radna terapija PZMZD16.08.2021 14:3528.9.2021. 10:00LK265849909
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.08.2021 14:4428.9.2021. 10:00PS267557028
Traumatološka ambulanta14.09.2021 11:328.9.2021. 10:10JS263699653
Ortopedska ambulanta03.09.2021 14:3928.9.2021. 10:10VI100247658
Denzitometrija16.09.2021 10:228.9.2021. 10:10MZ100310640
Anesteziološka ambulanta16.09.2021 9:5128.9.2021. 10:10LG159683897
ORL ambulanta08.09.2021 7:2628.9.2021. 10:10MČ162614195
Psihologijska jedinica PZMZD30.08.2021 13:2328.9.2021. 10:15RV158911465
Magnetska rezonanca22.01.2021 10:3328.9.2021. 10:15FV157152790
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 13:2428.9.2021. 10:15MG100595286
CT09.09.2021 10:3328.9.2021. 10:15LF100436369
Urološka ambulanta14.09.2021 9:2728.9.2021. 10:15AB100411522
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 10:3328.9.2021. 10:15IM263804594
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 9:1428.9.2021. 10:15LD264816038
Traumatološka ambulanta14.09.2021 11:4828.9.2021. 10:20NK100398822
Gastroenterološka ambulanta06.04.2021 14:228.9.2021. 10:20ML100481504
Vaskularna kirurgija10.09.2021 11:028.9.2021. 10:20MV100471259
Psihijatrijska ambulanta03.08.2021 9:5028.9.2021. 10:20NK100378813
Dermatološka ambulanta01.09.2021 15:428.9.2021. 10:20NB100264018
Ortopedska ambulanta06.09.2021 8:1328.9.2021. 10:20ME100191273
Hematološka ambulanta15.06.2021 10:5728.9.2021. 10:20IŠ100113017
Neurološka ambulanta28.05.2021 10:1428.9.2021. 10:20IT100779569
Pulmološka ambulanta02.03.2021 10:1928.9.2021. 10:20PT101120886
Neurološka ambulanta28.05.2021 15:1828.9.2021. 10:20NG101128699
Onkološka ambulanta20.07.2021 16:4728.9.2021. 10:20JK101088412
ORL ambulanta08.09.2021 9:5628.9.2021. 10:25VB100448343
Denzitometrija16.09.2021 11:3328.9.2021. 10:30BB100330081
Ortopedska ambulanta06.09.2021 9:5828.9.2021. 10:30ZH100280359
Audiometrija07.09.2021 8:2128.9.2021. 10:30PB100250107
Anesteziološka ambulanta16.09.2021 10:4628.9.2021. 10:30NS100769203
Urološka ambulanta14.09.2021 12:3328.9.2021. 10:30ĐV101078330
UZV srca07.10.2020 12:5228.9.2021. 10:30KŠ100579829
Ultrazvuk dojke28.09.2020 12:4928.9.2021. 10:30AS100530296
Traumatološka ambulanta13.09.2021 11:5628.9.2021. 10:30KK265229855
Radna terapija PZMZD19.08.2021 9:1428.9.2021. 10:30RP265715664
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 13:3928.9.2021. 10:35DK100608008
CT15.07.2021 11:328.9.2021. 10:35IB163888093
Psihijatrijska ambulanta27.07.2021 13:628.9.2021. 10:40ED157253988
Neurološka ambulanta28.05.2021 15:5128.9.2021. 10:40LD101117284
Onkološka ambulanta21.07.2021 14:1528.9.2021. 10:40DF101558802
Hematološka ambulanta15.06.2021 12:5228.9.2021. 10:40ML100731136
Traumatološka ambulanta16.09.2021 12:2528.9.2021. 10:40SM100779766
Gastroenterološka ambulanta09.04.2021 16:928.9.2021. 10:40ML101079521
Vaskularna kirurgija14.09.2021 8:1028.9.2021. 10:40NM100585984
Dermatološka ambulanta06.09.2021 17:2828.9.2021. 10:40RV100104111
Neurološka ambulanta28.05.2021 12:4828.9.2021. 10:40JJ100013538
Pulmološka ambulanta02.03.2021 10:3128.9.2021. 10:40MŠ100061858
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.08.2021 14:5228.9.2021. 10:45MB265758973
CT25.08.2021 11:4328.9.2021. 10:50ES100483303
Oftalmološka ambulanta14.09.2021 13:3928.9.2021. 10:55DŠ101105670
UZV srca08.10.2020 11:2228.9.2021. 11:00ID101181252
Hematološka ambulanta23.02.2021 10:1728.9.2021. 11:00MM101167632
Psihijatrijska ambulanta03.08.2021 11:2128.9.2021. 11:00DS117272454
Kabinet za kliničku psihologiju29.07.2021 10:1728.9.2021. 11:00MK161898032
Vaskularna kirurgija06.08.2021 11:628.9.2021. 11:00RR101085920
Gastroenterološka ambulanta12.04.2021 13:4028.9.2021. 11:00IU101075853
Pulmološka ambulanta24.08.2021 11:5728.9.2021. 11:00DĆ100893645
Dermatološka ambulanta03.09.2021 12:1928.9.2021. 11:00NM100764698
Vaskularna kirurgija14.09.2021 10:5228.9.2021. 11:00HB100455492
Magnetska rezonanca19.03.2021 13:628.9.2021. 11:00AM100444321
Onkološka ambulanta28.07.2021 12:1528.9.2021. 11:00IP100350847
Fizikalna medicina10.08.2021 11:1328.9.2021. 11:00AA100256962
Pulmološka ambulanta02.03.2021 10:4128.9.2021. 11:00PK100196043
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.08.2021 9:1328.9.2021. 11:00RP265715664
Radna terapija PZMZD18.08.2021 9:2028.9.2021. 11:00LD264816038
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.07.2021 12:4528.9.2021. 11:00ŠF268381771
ORL ambulanta01.09.2021 9:4828.9.2021. 11:10KZ100240307
CT01.09.2021 11:5528.9.2021. 11:10JK100094534
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 7:3628.9.2021. 11:15DS100321608
Onkološka ambulanta10.03.2021 12:1128.9.2021. 11:20DV100322894
Hematološka ambulanta06.07.2021 12:1428.9.2021. 11:20MR100346730
Pulmološka ambulanta02.03.2021 10:5028.9.2021. 11:20SK100023747
Dermatološka ambulanta06.09.2021 18:628.9.2021. 11:20SJ100207926
Gastroenterološka ambulanta15.04.2021 14:4428.9.2021. 11:20ZO100487645
Psihijatrijska ambulanta03.08.2021 11:2928.9.2021. 11:20HS158983763
Pulmološka ambulanta03.09.2021 11:5628.9.2021. 11:20JK107694672
Vaskularna kirurgija14.09.2021 11:928.9.2021. 11:20AK101300884
CT02.09.2021 12:4828.9.2021. 11:25NK100216323
UZV srca04.03.2021 11:1428.9.2021. 11:30AV100061716
Fizikalna medicina04.08.2021 14:5028.9.2021. 11:30IT100079901
Neurološka ambulanta31.05.2021 9:628.9.2021. 11:30NP100112540
Ultrazvuk dojke28.09.2020 13:3128.9.2021. 11:30AR100319678
Neurološka ambulanta15.01.2021 11:328.9.2021. 11:30NG101197403
EMNG06.07.2021 12:5728.9.2021. 11:30AL139579910
Ginekološka ambulanta31.08.2021 14:2128.9.2021. 11:30AČ100492800
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta06.08.2021 12:2328.9.2021. 11:30KF264309828
Radna terapija PZMZD27.08.2021 8:328.9.2021. 11:30JG265442893
Onkološka ambulanta14.07.2021 12:3828.9.2021. 11:40GM263867520
ORL ambulanta01.09.2021 10:2328.9.2021. 11:40LM263933467
Hematološka ambulanta06.07.2021 12:3128.9.2021. 11:40DK100544690
Pulmološka ambulanta02.03.2021 11:4828.9.2021. 11:40IB100291424
Dermatološka ambulanta06.09.2021 15:1328.9.2021. 11:40DL100334934
Gastroenterološka ambulanta20.04.2021 10:2428.9.2021. 11:40DB100361842
Pulmološka ambulanta07.09.2021 12:3928.9.2021. 11:40KM100448413
Vaskularna kirurgija14.09.2021 11:5128.9.2021. 11:40MZ100102878
Psihijatrijska ambulanta06.08.2021 8:5028.9.2021. 11:40KC100206932
Magnetska rezonanca08.07.2021 13:4128.9.2021. 11:45JR100131960
Magnetska rezonanca16.08.2021 10:2728.9.2021. 11:45JM101137378
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.08.2021 10:1728.9.2021. 11:45LS265999507
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.07.2021 11:3928.9.2021. 11:45AD268397674
Vaskularna kirurgija14.09.2021 13:4628.9.2021. 11:50MA100334135
Urološka ambulanta31.08.2021 9:5128.9.2021. 12:00MP100333442
Onkološka ambulanta09.03.2021 15:4728.9.2021. 12:00MS100295785
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 7:5228.9.2021. 12:00SP100271383
Dermatološka ambulanta06.09.2021 15:4728.9.2021. 12:00JK100230047
Ultrazvuk dojke28.09.2020 13:3428.9.2021. 12:00SK100237468
Neurološka ambulanta26.01.2021 12:1628.9.2021. 12:00RV100104111
Gastroenterološka ambulanta22.04.2021 9:1028.9.2021. 12:00MĐ101124484
Pulmološka ambulanta02.03.2021 12:4128.9.2021. 12:00KB101302999
Neurološka ambulanta31.05.2021 10:4228.9.2021. 12:00MS101319226
Ginekološka ambulanta13.09.2021 10:3128.9.2021. 12:00IM146485993
UZV srca08.10.2020 13:2928.9.2021. 12:00MM100548937
Hematološka ambulanta07.07.2021 7:4928.9.2021. 12:00JB100557508
Fizikalna medicina08.07.2021 12:1428.9.2021. 12:00LA101080826
Pulmološka ambulanta07.09.2021 13:428.9.2021. 12:00LL101081275
Vaskularna kirurgija15.09.2021 14:3228.9.2021. 12:10IB100338778
Psihologijska jedinica14.09.2021 9:5928.9.2021. 12:15RK159793640
ORL ambulanta08.09.2021 13:1528.9.2021. 12:20AŽ100970252
Pulmološka ambulanta13.09.2021 12:728.9.2021. 12:20AJ100911223
Hematološka ambulanta07.07.2021 13:928.9.2021. 12:20DR100281925
Gastroenterološka ambulanta22.04.2021 12:5128.9.2021. 12:20IM100319767
Pulmološka ambulanta02.03.2021 13:4228.9.2021. 12:20VK100103749
Onkološka ambulanta09.03.2021 16:428.9.2021. 12:20PO100239017
Dermatološka ambulanta06.09.2021 17:5228.9.2021. 12:20BR100232857
Neurološka ambulanta31.05.2021 14:2928.9.2021. 12:20AJ100204813
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 8:828.9.2021. 12:20KV100197639
EMNG08.06.2021 10:3528.9.2021. 12:30GĆ100377251
UZV srca08.10.2020 14:2828.9.2021. 12:30IM100565091
Ginekološka ambulanta14.09.2021 12:3228.9.2021. 12:30DD100497905
Fizikalna medicina16.08.2021 15:1128.9.2021. 12:30ĐB101134123
Ultrazvuk dojke01.10.2019 7:3528.9.2021. 12:30LK101094703
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.07.2021 12:1328.9.2021. 12:30ŽĆ268390107
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta18.08.2021 10:4528.9.2021. 12:30NH167764763
ORL ambulanta08.09.2021 13:2328.9.2021. 12:35MŽ100970267
Gastroenterološka ambulanta23.04.2021 12:5528.9.2021. 12:40JŠ100732685
Pulmološka ambulanta02.03.2021 14:4128.9.2021. 12:40DČ100495398
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 8:1028.9.2021. 12:40JC100529216
Neurološka ambulanta31.05.2021 16:1928.9.2021. 12:40MP101112847
Neurološka ambulanta31.05.2021 18:2228.9.2021. 12:40KĐ101124412
Pulmološka ambulanta15.09.2021 11:4328.9.2021. 12:40MP100439823
Hematološka ambulanta08.07.2021 7:1828.9.2021. 12:40VŠ100103664
Onkološka ambulanta09.03.2021 16:3428.9.2021. 12:40MB100130962
Dermatološka ambulanta06.09.2021 16:2828.9.2021. 12:40
ORL ambulanta10.09.2021 11:2828.9.2021. 12:50VF155778630
Oftalmološka ambulanta30.08.2021 10:4928.9.2021. 13:00ŽP136729910
Fizikalna medicina22.07.2021 12:5028.9.2021. 13:00BD145319866
Ginekološka ambulanta15.09.2021 13:3028.9.2021. 13:00GJ130113203
Ultrazvuk dojke28.09.2020 15:228.9.2021. 13:00NŽ131467565
Neurološka ambulanta31.05.2021 18:4528.9.2021. 13:00PM100552704
Gastroenterološka ambulanta23.04.2021 14:128.9.2021. 13:00NK101085954
Pulmološka ambulanta03.03.2021 8:3428.9.2021. 13:00MP101076457
Neurološka ambulanta01.06.2021 8:5828.9.2021. 13:00TK100247677
Hematološka ambulanta08.07.2021 7:4528.9.2021. 13:00MV100419689
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.08.2021 11:3228.9.2021. 13:00LK266601292
ORL ambulanta10.09.2021 11:3628.9.2021. 13:05MA100319432
Pulmološka ambulanta03.03.2021 10:4028.9.2021. 13:20AM100346622
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 8:1628.9.2021. 13:20PK100248162
Neurološka ambulanta01.06.2021 9:2128.9.2021. 13:20VD100814058
Neurološka ambulanta01.06.2021 12:828.9.2021. 13:20VM137887040
Hematološka ambulanta08.07.2021 17:1328.9.2021. 13:20IJ101141732
Gastroenterološka ambulanta23.04.2021 14:2628.9.2021. 13:20NI109508443
Magnetska rezonanca06.09.2021 10:1728.9.2021. 13:30DF101558802
Ultrazvuk dojke29.09.2020 8:1228.9.2021. 13:30KK101134299
ORL ambulanta01.09.2021 11:5228.9.2021. 13:30BM101108088
EMNG08.06.2021 9:4628.9.2021. 13:30IG155051634
Ginekološka ambulanta16.09.2021 8:5228.9.2021. 13:30MD100782751
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.08.2021 14:4628.9.2021. 13:30KK264681726
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 8:1928.9.2021. 13:40BR100797707
Pulmološka ambulanta03.03.2021 12:5328.9.2021. 13:40MV100521954
Gastroenterološka ambulanta26.04.2021 10:2228.9.2021. 13:40MP113017461
Neurološka ambulanta01.06.2021 12:1928.9.2021. 13:40MN100086995
Neurološka ambulanta01.06.2021 9:3628.9.2021. 13:40LM100382811
Hematološka ambulanta21.07.2021 15:2328.9.2021. 13:40SB100274176
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:00LA100353343
Ultrazvuk dojke29.09.2020 8:2828.9.2021. 14:00BB100258013
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:00KS100253188
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:00LL100207983
Magnetska rezonanca14.09.2021 11:4128.9.2021. 14:00AŽ155453053
Ginekološka ambulanta16.09.2021 9:1728.9.2021. 14:00DK139013140
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:00ML136177946
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:00MS100516214
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5028.9.2021. 14:00OI264797771
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta27.07.2021 13:3028.9.2021. 14:00JK264258177
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 8:1428.9.2021. 14:00NF265321786
Psihologijska jedinica PZMZD13.09.2021 12:1328.9.2021. 14:00AB263134905
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:15KO100085427
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:15PK100080337
Mamografija nacionalni program10.09.2021 11:1528.9.2021. 14:15KM100362234
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:15MJ100294429
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:15MC100396934
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:30TJ100294433
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:30DR100287197
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:30MM100269610
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5028.9.2021. 14:30LB100195280
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:4928.9.2021. 14:30SJ126259244
Kardiološka pedijatrijska ambulanta16.08.2021 9:4828.9.2021. 14:30KM161467751
Psihologijska jedinica PZMZD09.09.2021 10:2428.9.2021. 14:45AB161636631
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 13:5528.9.2021. 14:45LH162996358
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 14:45SS100143659
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 14:45SL100235955
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 14:45DN100106423
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5028.9.2021. 14:45MK100286305
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 14:45RS100399905
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 9:3528.9.2021. 14:45LK265341691
Kardiološka pedijatrijska ambulanta13.07.2021 8:3028.9.2021. 15:00LG264701762
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:00KĆ100398574
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:00MJ100390776
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:00DK100359751
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:00KA100167196
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:00SĐ120082900
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:15SN156408265
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:15SM100023003
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:15DK100049469
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:15NZ100268326
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5428.9.2021. 15:15MT100415756
Psihologijska jedinica PZMZD02.09.2021 11:2028.9.2021. 15:30LJ163828418
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 12:828.9.2021. 15:30FF264644420
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 12:2928.9.2021. 15:30SŽ264753375
Kardiološka pedijatrijska ambulanta14.07.2021 11:3928.9.2021. 15:30SS265800323
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.07.2021 10:4628.9.2021. 16:00RŠ161223761
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5528.9.2021. 16:15PM264465666
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 11:5828.9.2021. 16:15JC264415443
Psihologijska jedinica PZMZD10.09.2021 9:4228.9.2021. 16:15GP168172719
Kardiološka pedijatrijska ambulanta15.07.2021 8:3028.9.2021. 16:30MM263946026
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5428.9.2021. 17:00JC264415443
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 11:5928.9.2021. 17:00PM264465666
Kardiološka pedijatrijska ambulanta22.03.2021 16:5628.9.2021. 17:00GR268518380
Neurofeedback PZMZD03.09.2021 12:1428.9.2021. 17:45NV261579134
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 10:428.9.2021. 17:45FF262798177
CT01.09.2021 12:5929.9.2021. 7:35IK100921659
CT13.08.2021 9:1829.9.2021. 7:55AP100060652
Spirometrija - pulmološka dijagnostika15.09.2021 9:2329.9.2021. 8:00JL100078265
Holter kardiološki21.04.2021 14:3229.9.2021. 8:00AM100068107
RTG mamografija07.10.2020 13:4029.9.2021. 8:00MK100168724
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 8:5629.9.2021. 8:00MB100265707
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:3529.9.2021. 8:00ND100275742
Magnetska rezonanca20.04.2021 11:3629.9.2021. 8:00IM100359520
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 8:2229.9.2021. 8:00MB100343007
Ultrazvuk radiološki07.05.2021 14:4829.9.2021. 8:00MR100551918
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:3429.9.2021. 8:00NM100554310
Onkološka dnevna bolnica04.08.2021 9:4429.9.2021. 8:00LT101238917
Holter tlaka17.08.2021 11:4929.9.2021. 8:00TČ101127845
Holter kardiološki22.04.2021 9:5529.9.2021. 8:00KB263220386
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.08.2021 10:029.9.2021. 8:00LM264408559
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 8:5929.9.2021. 8:00NV264657579
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:3629.9.2021. 8:00SR265947097
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 8:2629.9.2021. 8:15VT100575262
Holter kardiološki22.04.2021 10:2929.9.2021. 8:15BR100438628
Holter kardiološki22.04.2021 10:5529.9.2021. 8:15MV100139858
CT25.08.2021 13:4329.9.2021. 8:15VŠ100061720
Holter tlaka17.08.2021 13:629.9.2021. 8:15SH100026436
Spirometrija - pulmološka dijagnostika15.09.2021 13:5829.9.2021. 8:20ML101302503
Ultrazvuk radiološki07.05.2021 17:2529.9.2021. 8:20IR265298453
Ambulanta za rehabilitaciju djece31.08.2021 14:729.9.2021. 8:30AŠ265918017
Holter kardiološki23.04.2021 9:3329.9.2021. 8:30AM159491306
ORL ambulanta01.09.2021 11:5929.9.2021. 8:30FP127239404
Ultrazvuk dojke29.09.2020 8:5729.9.2021. 8:30MV133455384
Ginekološka ambulanta25.08.2021 12:029.9.2021. 8:30IM154307715
Fizikalna medicina25.05.2021 9:5529.9.2021. 8:30VS100551301
Anesteziološka ambulanta14.09.2021 10:2729.9.2021. 8:30PF100061148
Holter tlaka18.08.2021 10:529.9.2021. 8:30AB100141826
Audiometrija24.08.2021 14:829.9.2021. 8:30NM100449159
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 8:5529.9.2021. 8:35AS100009440
CT09.09.2021 10:3929.9.2021. 8:35NB101041558
Ultrazvuk radiološki10.05.2021 8:4329.9.2021. 8:40LB100555107
Magnetska rezonanca12.07.2021 12:4929.9.2021. 8:45KL100303258
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.08.2021 10:1529.9.2021. 8:45PP265589330
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 13:2029.9.2021. 8:45MS264602976
Doppler karotida30.09.2020 9:5129.9.2021. 8:45AĆ167728023
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 10:5229.9.2021. 8:55FP100000042
CT26.08.2021 12:4229.9.2021. 8:55TN100662905
Traumatološka ambulanta08.09.2021 10:929.9.2021. 9:00LĆ100746168
Onkološka ambulanta13.09.2021 13:1829.9.2021. 9:00MJ100912503
Neurokirurška ambulanta13.09.2021 14:929.9.2021. 9:00MS100550036
Fizikalna medicina07.06.2021 14:529.9.2021. 9:00MŠ101307951
Onkološka ambulanta17.03.2021 10:029.9.2021. 9:00RD101205484
Onkološka ambulanta07.09.2021 12:5229.9.2021. 9:00NĆ101171541
Ginekološka ambulanta26.08.2021 12:229.9.2021. 9:00LC100021435
Urološka ambulanta23.06.2021 8:1529.9.2021. 9:00FF100175248
Ultrazvuk dojke29.09.2020 9:1729.9.2021. 9:00NM100480474
Psihijatrijska ambulanta30.06.2021 9:4329.9.2021. 9:00DF100486007
Ultrazvuk radiološki10.05.2021 9:3529.9.2021. 9:00RH100468070
Neurološka ambulanta31.03.2021 9:2629.9.2021. 9:00BČ100396667
ORL ambulanta01.09.2021 12:229.9.2021. 9:00JB168217888
Ultrazvuk lokomotornog sustava13.09.2021 7:4029.9.2021. 9:00MB268847792
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 9:229.9.2021. 9:00MB268806649
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 11:529.9.2021. 9:10KK261057451
Traumatološka ambulanta10.09.2021 9:1429.9.2021. 9:10VK100348027
Urološka ambulanta07.09.2021 10:1329.9.2021. 9:15ĐR100416824
CT20.08.2021 9:4429.9.2021. 9:15MP100561949
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:529.9.2021. 9:15KM100741114
Traumatološka ambulanta15.09.2021 9:2329.9.2021. 9:20KM100571166
Neurološka ambulanta06.09.2021 14:229.9.2021. 9:20SB100524821
Psihijatrijska ambulanta28.07.2021 10:5729.9.2021. 9:20IV101387080
Ultrazvuk radiološki26.08.2021 8:1829.9.2021. 9:20SZ162765374
Onkološka ambulanta17.03.2021 12:5229.9.2021. 9:20RN100077286
Ultrazvuk lokomotornog sustava01.09.2021 13:2129.9.2021. 9:20ŽD268761927
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.08.2021 8:5829.9.2021. 9:20MM268696730
Ortopedska ambulanta03.09.2021 9:329.9.2021. 9:30AK268357745
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:4629.9.2021. 9:30RP267955544
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.08.2021 9:729.9.2021. 9:30LK268211276
Psihijatrijska ambulanta27.08.2021 11:1829.9.2021. 9:30AN167940805
Fonetska jedinica PZMZD20.08.2021 9:1329.9.2021. 9:30VP264461945
Audiometrija19.08.2021 9:4229.9.2021. 9:30LB100072444
Doppler karotida30.09.2020 10:5029.9.2021. 9:30KB100154279
Magnetska rezonanca26.08.2021 9:4529.9.2021. 9:30MS100379826
Ultrazvuk dojke29.01.2021 9:3529.9.2021. 9:30IS154588023
Urološka ambulanta08.09.2021 11:929.9.2021. 9:30DT101149649
Ginekološka ambulanta26.08.2021 13:029.9.2021. 9:30SP101110605
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.10.2020 7:4329.9.2021. 9:30OS100493688
Traumatološka ambulanta15.09.2021 10:3229.9.2021. 9:30MK100804690
Fizikalna medicina25.05.2021 14:4629.9.2021. 9:30MR101083892
CT21.05.2021 9:029.9.2021. 9:35DP100991927
Oftalmološka ambulanta13.09.2021 10:729.9.2021. 9:35AM161403261
Onkološka ambulanta18.03.2021 10:2029.9.2021. 9:40JK156869578
Ortopedska ambulanta07.09.2021 9:2829.9.2021. 9:40PP101095699
Spirometrija - pulmološka dijagnostika09.08.2021 14:3729.9.2021. 9:40TP100606675
Psihijatrijska ambulanta28.07.2021 10:1529.9.2021. 9:40AM100326825
ORL ambulanta23.08.2021 9:2629.9.2021. 9:40DK100413675
Neurološka ambulanta26.05.2021 13:4529.9.2021. 9:40SV100165537
Ultrazvuk radiološki31.08.2021 14:1529.9.2021. 9:40AŠ100143220
Traumatološka ambulanta15.09.2021 11:4029.9.2021. 9:40MJ261592818
Ultrazvuk lokomotornog sustava03.09.2021 9:3329.9.2021. 9:40PM268688941
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.10.2020 8:5729.9.2021. 9:45MM101055971
Urološka ambulanta08.09.2021 14:3529.9.2021. 9:45PL162924026
Psihijatrijska ambulanta08.09.2021 11:5529.9.2021. 9:50AZ
Ortopedska ambulanta07.09.2021 10:1729.9.2021. 9:50AM100406263
ORL ambulanta23.08.2021 9:2729.9.2021. 9:55GŽ100430660
CT03.09.2021 10:3129.9.2021. 9:55JV100147651
Psihijatrijska ambulanta04.08.2021 14:829.9.2021. 9:55MŽ162353286
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 10:5729.9.2021. 9:55ĐJ100605427
Psihijatrijska ambulanta30.06.2021 9:3629.9.2021. 10:00MR100602761
Fizikalna medicina26.05.2021 8:1329.9.2021. 10:00NK100580837
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.10.2020 11:5929.9.2021. 10:00MV100581873
Ultrazvuk dojke29.09.2020 9:2229.9.2021. 10:00SM100568698
Neurološka ambulanta27.05.2021 9:4029.9.2021. 10:00DE100970619
UZV srca16.06.2021 8:3529.9.2021. 10:00MP100797035
Internistička ambulanta16.09.2021 13:3129.9.2021. 10:00ML160081493
Ginekološka ambulanta26.08.2021 15:3929.9.2021. 10:00KD153857987
Urološka ambulanta04.08.2021 8:1029.9.2021. 10:00MJ127821984
Ergometrija17.06.2021 12:2929.9.2021. 10:00JS101189366
Neurokirurška ambulanta02.09.2021 13:3729.9.2021. 10:00HV100169046
Doppler perifernih krvnih žila15.10.2020 8:029.9.2021. 10:00MM100204565
Pulmološka ambulanta18.06.2021 10:829.9.2021. 10:00AD100409501
Gastroenterološka ambulanta10.12.2020 13:3029.9.2021. 10:00DP100484477
Onkološka ambulanta18.03.2021 10:4529.9.2021. 10:00AK100277490
Ortopedska ambulanta07.09.2021 11:5229.9.2021. 10:00NL100294749
Kardiološka ambulanta27.04.2021 10:729.9.2021. 10:00AK100388929
ORL ambulanta24.08.2021 14:929.9.2021. 10:10NM100449159
Ortopedska ambulanta08.09.2021 11:3329.9.2021. 10:10NB100391967
Psihijatrijska ambulanta15.09.2021 10:2329.9.2021. 10:10DV100142063
Anesteziološka ambulanta15.09.2021 13:3729.9.2021. 10:10DM100080958
Denzitometrija07.09.2021 12:529.9.2021. 10:10MP101797327
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 11:129.9.2021. 10:15MH103662085
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.10.2020 7:4329.9.2021. 10:15MM101090683
Urološka ambulanta09.09.2021 8:4229.9.2021. 10:15DM139893173
Magnetska rezonanca02.08.2021 10:5729.9.2021. 10:15DB146839730
Doppler karotida23.10.2020 12:3629.9.2021. 10:15PD100514472
Fonetska jedinica PZMZD13.09.2021 9:3229.9.2021. 10:15TM266825131
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:3729.9.2021. 10:15ĐK263775633
CT09.09.2021 11:1729.9.2021. 10:15ĐB264540313
Onkološka ambulanta18.03.2021 10:5629.9.2021. 10:20FB100924916
Pulmološka ambulanta27.01.2021 11:3129.9.2021. 10:20AP154035745
Ortopedska ambulanta08.09.2021 11:3629.9.2021. 10:20BJ158680346
Neurološka ambulanta24.03.2021 11:1929.9.2021. 10:20IJ101103994
Kardiološka ambulanta27.04.2021 12:1929.9.2021. 10:20AB101213004
Psihijatrijska ambulanta28.07.2021 11:3229.9.2021. 10:20IH100028432
Gastroenterološka ambulanta07.10.2020 11:4029.9.2021. 10:20DB100229202
ORL ambulanta19.08.2021 9:4329.9.2021. 10:25LB100072444
Ultrazvuk dojke19.02.2021 11:3829.9.2021. 10:30TT100247408
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 7:5829.9.2021. 10:30BB100258013
Doppler perifernih krvnih žila07.01.2019 10:2429.9.2021. 10:30DR100484068
Ergometrija29.07.2021 11:3129.9.2021. 10:30DŠ100482324
Urološka ambulanta13.09.2021 18:3729.9.2021. 10:30VB101308057
UZV srca06.07.2021 12:2129.9.2021. 10:30AP101087734
Denzitometrija13.09.2021 10:329.9.2021. 10:30KM100741114
Ginekološka ambulanta27.08.2021 11:1529.9.2021. 10:30RI100734041
Ortopedska ambulanta08.09.2021 12:929.9.2021. 10:30PB264771797
Audiometrija08.09.2021 9:2329.9.2021. 10:30MF265899233
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 11:1929.9.2021. 10:35KT100341015
CT15.07.2021 13:3329.9.2021. 10:35PŠ100286771
Pulmološka ambulanta10.03.2021 11:5929.9.2021. 10:40HA100483695
Onkološka ambulanta18.03.2021 12:3029.9.2021. 10:40LB100451447
Psihijatrijska ambulanta28.07.2021 12:2329.9.2021. 10:40NP100134325
Psihijatrijska ambulanta06.08.2021 13:1429.9.2021. 10:40MO163672107
Kardiološka ambulanta28.04.2021 8:5329.9.2021. 10:40DD136677187
Urološka ambulanta09.09.2021 9:5829.9.2021. 10:45TT160536659
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.10.2020 14:4329.9.2021. 10:45JM100413016
CT25.05.2021 12:5429.9.2021. 10:50EB100059856
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 9:1429.9.2021. 10:55TD100188095
Internistička ambulanta15.09.2021 10:2529.9.2021. 11:00DV100142063
Magnetska rezonanca13.07.2021 11:4029.9.2021. 11:00MD100064439
Pulmološka ambulanta28.04.2021 12:3629.9.2021. 11:00DP100035261
Onkološka ambulanta08.06.2021 16:5329.9.2021. 11:00NV100074506
Ergometrija13.09.2021 12:4629.9.2021. 11:00AS100108699
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.10.2020 9:429.9.2021. 11:00JV100297777
Urološka ambulanta09.09.2021 15:1829.9.2021. 11:00AK100377603
Doppler perifernih krvnih žila15.10.2020 12:129.9.2021. 11:00DK100368943
Psihijatrijska ambulanta04.08.2021 10:5229.9.2021. 11:00MV100505420
UZV srca07.07.2021 9:4829.9.2021. 11:00ML100542590
Kardiološka ambulanta19.11.2020 14:729.9.2021. 11:00JŽ100575671
Fizikalna medicina03.09.2021 9:1429.9.2021. 11:00NS100576913
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:4029.9.2021. 11:00PK263775648
Fonetska jedinica PZMZD16.08.2021 10:3129.9.2021. 11:00LM263804626
Ambulanta za rehabilitaciju djece28.04.2021 11:4929.9.2021. 11:00PP267741096
Psihijatrijska ambulanta11.08.2021 13:3229.9.2021. 11:10MO261287668
CT01.09.2021 13:1729.9.2021. 11:10DV101065235
ORL ambulanta01.09.2021 12:1629.9.2021. 11:10MR163373854
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.10.2020 9:829.9.2021. 11:15SĐ100513417
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 11:2329.9.2021. 11:15EB263484135
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 13:1029.9.2021. 11:20PV100659144
Onkološka ambulanta17.08.2021 11:4329.9.2021. 11:20MB161267301
Kardiološka ambulanta28.04.2021 11:4629.9.2021. 11:20MA100113337
Pulmološka ambulanta31.03.2021 10:3929.9.2021. 11:20MV100169898
CT07.09.2021 11:3829.9.2021. 11:25DT101186906
Ginekološka ambulanta30.08.2021 13:5829.9.2021. 11:30VM155220209
Ergometrija09.08.2021 14:3629.9.2021. 11:30TP100606675
Doppler perifernih krvnih žila21.10.2020 14:3829.9.2021. 11:30AM100569060
Ultrazvuk dojke29.09.2020 9:5629.9.2021. 11:30TM100240260
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 10:5029.9.2021. 11:30DF100102562
Fizikalna medicina13.09.2021 15:4229.9.2021. 11:30AL100385549
UZV srca07.07.2021 10:1729.9.2021. 11:30MB100343007
Onkološka ambulanta29.10.2020 12:2629.9.2021. 11:30KK100409075
Neurološka ambulanta07.06.2021 14:5329.9.2021. 11:30AI264201258
Psihijatrijska ambulanta03.09.2021 9:3429.9.2021. 11:40AM100433218
Kardiološka ambulanta28.04.2021 11:5129.9.2021. 11:40EČ100359643
Onkološka ambulanta10.03.2021 11:2029.9.2021. 11:40SL100042245
Pulmološka ambulanta31.03.2021 13:1029.9.2021. 11:40LV100246289
ORL ambulanta01.09.2021 12:4129.9.2021. 11:40RĆ138642518
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.10.2020 8:4029.9.2021. 11:45NN100017278
Magnetska rezonanca07.07.2021 10:629.9.2021. 11:45DM100122035
Magnetska rezonanca28.07.2021 9:2529.9.2021. 11:45TB100066416
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.08.2021 11:729.9.2021. 11:45VD267682951
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.07.2021 12:1029.9.2021. 11:45PA268326425
Onkološka ambulanta15.07.2020 15:3529.9.2021. 11:50MM100240006
Neurološka ambulanta31.05.2021 8:2729.9.2021. 12:00PZ100229626
Pulmološka ambulanta12.05.2021 17:5529.9.2021. 12:00PM100181045
UZV srca03.09.2021 11:129.9.2021. 12:00MJ100173345
Ginekološka ambulanta31.08.2021 9:3429.9.2021. 12:00IR100116952
Psihijatrijska ambulanta26.08.2021 9:3329.9.2021. 12:00ŠŠ100043332
Ergometrija16.08.2021 11:4229.9.2021. 12:00RB100286273
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.10.2020 10:4929.9.2021. 12:00VB100285716
Kardiološka ambulanta28.04.2021 12:1329.9.2021. 12:00IG101131044
Urološka ambulanta10.09.2021 16:4729.9.2021. 12:00MB101090950
Ultrazvuk dojke29.09.2020 9:5929.9.2021. 12:00MK101106880
Fizikalna medicina13.07.2021 10:729.9.2021. 12:00KH100507770
Onkološka ambulanta10.03.2021 11:3829.9.2021. 12:00JA100689714
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 11:2429.9.2021. 12:00AM263570199
Onkološka ambulanta16.06.2021 15:4329.9.2021. 12:10NV100772519
Urološka ambulanta13.09.2021 10:1229.9.2021. 12:15MV100270309
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.10.2020 8:3929.9.2021. 12:15MB100426179
Neurološka ambulanta31.05.2021 8:4229.9.2021. 12:20MP100085338
Onkološka ambulanta09.09.2021 10:1029.9.2021. 12:20KP100256708
Kardiološka ambulanta28.04.2021 12:3229.9.2021. 12:20ST100760375
Pulmološka ambulanta04.05.2021 9:2529.9.2021. 12:20PV101121352
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 11:3829.9.2021. 12:20DR156687291
Psihijatrijska ambulanta13.08.2021 11:1829.9.2021. 12:20BL167897889
ORL ambulanta26.08.2021 10:029.9.2021. 12:20IR267372141
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.07.2021 13:2729.9.2021. 12:30DV268520912
Fizikalna medicina28.07.2021 11:5429.9.2021. 12:30SŠ154296684
Urološka ambulanta14.09.2021 7:3229.9.2021. 12:30JP101201424
Ginekološka ambulanta01.09.2021 11:529.9.2021. 12:30VŽ100801291
Ergometrija16.08.2021 15:2429.9.2021. 12:30MK101068136
Onkološka ambulanta30.06.2021 15:4129.9.2021. 12:30MT100495256
Ultrazvuk dojke29.09.2020 10:629.9.2021. 12:30AS100142773
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.11.2020 11:5029.9.2021. 12:30AM100424280
UZV srca06.09.2021 10:2729.9.2021. 12:30MB100291053
ORL ambulanta26.08.2021 11:5629.9.2021. 12:35AR100349487
Kardiološka ambulanta31.03.2021 14:2429.9.2021. 12:40AR100349487
Neurološka ambulanta31.05.2021 9:1029.9.2021. 12:40JL100537522
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 12:829.9.2021. 12:40ER101087607
Pulmološka ambulanta05.05.2021 18:2729.9.2021. 12:40BR153806501
Urološka ambulanta14.09.2021 9:1629.9.2021. 12:45MŠ146990794
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.11.2020 10:4129.9.2021. 12:45DM100311954
Onkološka ambulanta30.06.2021 16:1229.9.2021. 12:50RC100045875
ORL ambulanta30.08.2021 8:2729.9.2021. 12:50NG101123289
Urološka ambulanta15.09.2021 11:3729.9.2021. 13:00KT101289201
Neurološka ambulanta31.05.2021 14:3629.9.2021. 13:00LJ155128867
Kardiološka ambulanta28.04.2021 13:5929.9.2021. 13:00JK100061260
UZV srca06.09.2021 11:2629.9.2021. 13:00SM100056103
Pulmološka ambulanta06.05.2021 13:129.9.2021. 13:00MM100241288
Fizikalna medicina10.09.2021 9:2629.9.2021. 13:00PH100301798
Ginekološka ambulanta01.09.2021 15:529.9.2021. 13:00AB100275583
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 13:1829.9.2021. 13:00VB100434521
Ergometrija17.08.2021 9:1529.9.2021. 13:00DM100436316
Ultrazvuk dojke01.02.2021 8:1829.9.2021. 13:00BK100441740
ORL ambulanta30.08.2021 10:729.9.2021. 13:05KJ100826901
Onkološka ambulanta30.07.2021 12:5429.9.2021. 13:10VM151016009
Urološka ambulanta16.09.2021 12:1029.9.2021. 13:15GM100052774
Pulmološka ambulanta07.05.2021 14:1229.9.2021. 13:20ZP100260034
Oftalmološka ambulanta07.09.2021 14:1629.9.2021. 13:20DM100412037
Kardiološka ambulanta30.04.2021 8:1829.9.2021. 13:20SM100293365
Gastroenterološka ambulanta07.10.2020 11:1129.9.2021. 13:20ĐG154615005
ORL ambulanta01.09.2021 13:1229.9.2021. 13:30KP155835879
Ginekološka ambulanta03.08.2021 10:3629.9.2021. 13:30MP161282381
Ergometrija17.08.2021 9:1829.9.2021. 13:30ML101302503
Ultrazvuk dojke28.01.2021 13:1929.9.2021. 13:30NS101126141
Onkološka ambulanta17.08.2021 9:2329.9.2021. 13:30AD101115004
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 8:4229.9.2021. 13:40JN102647936
Pulmološka ambulanta07.05.2021 12:5029.9.2021. 13:40VP101044285
Kardiološka ambulanta28.04.2021 9:3529.9.2021. 13:40NA100585429
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:00KM101080559
Ginekološka ambulanta26.07.2021 10:929.9.2021. 14:00VB101392000
Psihologijska jedinica PZMZD01.09.2021 14:629.9.2021. 14:00DK163936612
Psihologijska jedinica PZMZD02.09.2021 13:4629.9.2021. 14:00OM159026353
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:00MF100376056
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:00RR100366523
Ultrazvuk dojke29.09.2020 11:3229.9.2021. 14:00MK100401597
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:00KL100166982
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:00MH100126269
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 13:1129.9.2021. 14:00BĆ263795977
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:15LK100118910
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:15IM100115494
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:15ŽT100279088
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:15MV100328592
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:15ZH126022242
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:30KB135783159
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5529.9.2021. 14:30SB153811137
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5529.9.2021. 14:30SP100343844
Dermatološka ambulanta07.09.2021 9:2029.9.2021. 14:30IŠ100074879
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5429.9.2021. 14:30BM100037060
Radna terapija PZMZD09.09.2021 12:5429.9.2021. 14:30PD262772953
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.08.2021 10:4229.9.2021. 14:30RV268486622
Psihologijska jedinica PZMZD19.08.2021 11:5829.9.2021. 14:45KS167657980
Psihologijska jedinica PZMZD16.08.2021 14:029.9.2021. 14:45AS262014078
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 13:1529.9.2021. 14:45ML264338925
Mamografija nacionalni program27.07.2021 10:5529.9.2021. 14:45DB100254203
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 14:45NM100381071
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 14:45MM100277575
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 14:45DV100765272
Dermatološka ambulanta03.09.2021 11:3429.9.2021. 14:50DS100934241
Kardiološka pedijatrijska ambulanta27.07.2021 8:2529.9.2021. 15:00BC162203211
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:00TB100421337
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:5229.9.2021. 15:00PM100228613
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:00MD100161464
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:00MS100054978
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:00KH100091224
Radna terapija PZMZD20.08.2021 12:1129.9.2021. 15:00NJ266882111
Dermatološka ambulanta06.09.2021 15:4329.9.2021. 15:10BM101063262
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:15MB100143644
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:15AŠ100146530
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:5629.9.2021. 15:15NČ100178755
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:15NL100307918
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:829.9.2021. 15:15VB168204439
Kardiološka pedijatrijska ambulanta23.07.2021 8:5429.9.2021. 15:30KK261407287
Radna terapija PZMZD19.08.2021 12:929.9.2021. 15:30ZM263446607
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 12:5729.9.2021. 15:30GR265147950
Ultrazvuk vrata (ORL)02.09.2021 13:3029.9.2021. 15:30AD100406935
Dermatološka ambulanta07.09.2021 9:2129.9.2021. 15:30JŠ162116274
Psihologijska jedinica PZMZD14.09.2021 13:029.9.2021. 15:30IR162855710
Psihologijska jedinica PZMZD17.08.2021 8:2029.9.2021. 15:30MM167473852
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 8:429.9.2021. 15:45IZ158347171
Dermatološka ambulanta07.09.2021 9:3229.9.2021. 15:50AK100164346
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 8:429.9.2021. 16:00NJ100267690
Radna terapija PZMZD16.08.2021 10:2129.9.2021. 16:00AD265554728
Kardiološka pedijatrijska ambulanta16.07.2021 8:929.9.2021. 16:00ĐK262580519
Psihologijska jedinica14.09.2021 13:3829.9.2021. 16:00VK168032728
Dermatološka ambulanta06.09.2021 15:5729.9.2021. 16:10IJ100601212
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 9:829.9.2021. 16:15MK100593788
Psihologijska jedinica PZMZD20.08.2021 13:1829.9.2021. 16:15MD161368397
Psihologijska jedinica PZMZD18.08.2021 12:4929.9.2021. 16:15MV161873041
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:4729.9.2021. 16:15TČ265188074
Kardiološka pedijatrijska ambulanta16.07.2021 9:1929.9.2021. 16:30LM265125413
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 9:1229.9.2021. 16:30MJ260921819
Psihologijska jedinica14.09.2021 13:3929.9.2021. 16:30TL262705285
Dermatološka ambulanta06.09.2021 16:2129.9.2021. 16:30AB100062678
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 9:4729.9.2021. 16:45VR101085899
Dermatološka ambulanta07.09.2021 18:5229.9.2021. 16:50TP265666499
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 10:429.9.2021. 17:00ML265030659
Radna terapija PZMZD17.08.2021 8:5129.9.2021. 17:00TZ264630948
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 10:5729.9.2021. 17:00EČ100359643
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:129.9.2021. 17:10RM100531059
Kardiološka pedijatrijska ambulanta23.03.2021 8:4229.9.2021. 17:10VB163963357
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 11:2729.9.2021. 17:15RR100016960
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:5529.9.2021. 17:30LL101092779
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 8:5029.9.2021. 17:45TZ264630948
Dermatološka ambulanta08.09.2021 14:4529.9.2021. 17:50ŽL100459349
Neurofeedback PZMZD09.09.2021 8:1229.9.2021. 18:00BH261486770
Dermatološka ambulanta07.09.2021 11:1529.9.2021. 18:10JT100478415
Dermatološka ambulanta06.09.2021 16:3729.9.2021. 18:30ND100428160
Neurofeedback PZMZD09.09.2021 12:5229.9.2021. 18:30PD262772953
CT25.06.2021 13:130.9.2021. 7:35JK100876715
CT03.08.2021 10:4530.9.2021. 7:55KB100400014
Ultrazvuk radiološki28.10.2020 14:630.9.2021. 8:00MT100447754
Holter kardiološki13.01.2021 7:3630.9.2021. 8:00AR100377745
Magnetska rezonanca12.02.2021 12:2830.9.2021. 8:00HT100326897
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 9:3230.9.2021. 8:00SP100024016
Holter tlaka18.08.2021 13:1630.9.2021. 8:00NK100194812
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 8:3830.9.2021. 8:00ĐN100205008
Holter kardiološki23.04.2021 10:330.9.2021. 8:00AB100490753
Naručivanje - operacija katarakte20.07.2021 10:730.9.2021. 8:00KŠ101324167
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 10:5530.9.2021. 8:00VS101212398
Onkološka dnevna bolnica17.08.2021 14:5430.9.2021. 8:00MV167444242
Psihologijska jedinica PZMZD26.08.2021 8:1530.9.2021. 8:00ZV167572545
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 8:3930.9.2021. 8:00KF123246689
Psihologijska jedinica PZMZD10.09.2021 11:330.9.2021. 8:00TR263556687
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 10:2930.9.2021. 8:00NB264759976
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.08.2021 11:5330.9.2021. 8:00MŠ266210883
Radna terapija PZMZD16.08.2021 12:5030.9.2021. 8:00MD267588189
Holter kardiološki23.04.2021 14:2730.9.2021. 8:15NV126638815
Holter kardiološki23.04.2021 13:3430.9.2021. 8:15AB101119933
Holter tlaka20.08.2021 13:1430.9.2021. 8:15PG100258846
Oftalmološka ambulanta15.09.2021 11:5930.9.2021. 8:15NM100448447
CT08.09.2021 12:4630.9.2021. 8:15ŽK100462851
Ultrazvuk radiološki10.05.2021 10:530.9.2021. 8:20ZG100483178
Holter tlaka24.08.2021 8:4430.9.2021. 8:30ID100299735
Holter kardiološki26.04.2021 10:3630.9.2021. 8:30DL100278959
ORL ambulanta31.08.2021 10:5530.9.2021. 8:30ST100340977
Fizikalna medicina26.03.2021 9:2630.9.2021. 8:30JM100193829
Ginekološka ambulanta08.09.2021 8:230.9.2021. 8:30MB100003901
Urološka ambulanta30.08.2021 12:2130.9.2021. 8:30MR100052685
Fizikalna medicina16.06.2021 9:4430.9.2021. 8:30AM101061622
Ultrazvuk dojke30.09.2020 7:5130.9.2021. 8:30JR101070161
Radna terapija PZMZD25.08.2021 10:1730.9.2021. 8:30PP265589330
Audiometrija10.09.2021 9:2730.9.2021. 8:30TL264863754
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:430.9.2021. 8:35FS158983513
Ultrazvuk radiološki10.05.2021 11:5930.9.2021. 8:40NM100443802
Magnetska rezonanca28.06.2021 13:5830.9.2021. 8:45LL100473274
Doppler karotida15.01.2021 13:5230.9.2021. 8:45ŠŽ100471390
Psihologijska jedinica PZMZD23.08.2021 13:2530.9.2021. 8:45OS161728302
Urološka ambulanta16.09.2021 11:2930.9.2021. 8:45BB100504579
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.08.2021 9:1330.9.2021. 8:45RP265715664
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:730.9.2021. 8:55HS158983763
Ortopedska ambulanta04.09.2021 17:2530.9.2021. 9:00MV101098640
Ginekološka ambulanta07.09.2021 7:3430.9.2021. 9:00KI101220990
CT24.08.2021 12:4530.9.2021. 9:00AP101292165
Traumatološka ambulanta03.09.2021 10:3330.9.2021. 9:00JA100487768
Fizikalna medicina15.07.2021 12:5530.9.2021. 9:00LA100520689
Ultrazvuk radiološki29.12.2020 11:3830.9.2021. 9:00SL100584666
Psihijatrijska ambulanta03.08.2021 11:330.9.2021. 9:00AG101061887
Onkološka ambulanta09.09.2021 9:530.9.2021. 9:00DK101064788
Onkološka ambulanta23.03.2021 10:2130.9.2021. 9:00ZT100626383
Neurološka ambulanta01.06.2021 8:5130.9.2021. 9:00DK100485390
Urološka ambulanta28.10.2020 14:1230.9.2021. 9:00MT100447754
Ultrazvuk dojke30.09.2020 8:330.9.2021. 9:00DŠ100375490
EMNG30.08.2021 10:5230.9.2021. 9:00NC100251393
ORL ambulanta01.09.2021 13:5530.9.2021. 9:00DP100230352
Radna terapija PZMZD31.08.2021 8:4730.9.2021. 9:00VG266167486
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta11.08.2021 13:1630.9.2021. 9:00MG261581066
Fizikalna medicina24.06.2021 13:1930.9.2021. 9:00AS267408466
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.06.2021 8:4530.9.2021. 9:00MM268188282
Traumatološka ambulanta03.09.2021 10:4230.9.2021. 9:10MK100357581
Ortopedska ambulanta06.09.2021 10:630.9.2021. 9:10SG100421657
Oftalmološka ambulanta31.08.2021 12:3930.9.2021. 9:15KR100447487
Urološka ambulanta16.08.2021 14:030.9.2021. 9:15AR101075726
Ortopedska ambulanta06.09.2021 10:4530.9.2021. 9:20SG100549507
Ultrazvuk radiološki10.09.2021 11:2930.9.2021. 9:20MK100453640
Psihijatrijska ambulanta04.08.2021 10:2130.9.2021. 9:20VV100185480
Neurološka ambulanta07.09.2021 8:5630.9.2021. 9:20AŠ100015036
Traumatološka ambulanta03.09.2021 12:2830.9.2021. 9:20OM262903046
Traumatološka ambulanta07.09.2021 9:5730.9.2021. 9:30PK263775648
Ortopedska ambulanta07.09.2021 8:4530.9.2021. 9:30TT261082611
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 11:5730.9.2021. 9:30MK266614684
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 10:5130.9.2021. 9:30MB267588333
Ginekološka ambulanta07.09.2021 11:430.9.2021. 9:30MB
EMNG11.05.2021 13:3830.9.2021. 9:30LM100057281
Ultrazvuk dojke30.09.2020 8:830.9.2021. 9:30KB100172084
Magnetska rezonanca24.06.2021 9:5930.9.2021. 9:30JŠ100544332
Fizikalna medicina28.07.2021 10:930.9.2021. 9:30TF100607029
Audiometrija27.08.2021 9:3930.9.2021. 9:30MD100777276
Urološka ambulanta09.09.2021 17:2630.9.2021. 9:30AT104015339
Doppler karotida17.02.2021 10:2330.9.2021. 9:30NZ157553008
Fizikalna medicina02.08.2021 14:2830.9.2021. 9:30MK157120398
Oftalmološka ambulanta10.09.2021 12:1430.9.2021. 9:35AK100258028
Ultrazvuk radiološki13.09.2021 10:3830.9.2021. 9:40AK100482818
Psihijatrijska ambulanta06.08.2021 13:2430.9.2021. 9:40NP101322654
ORL ambulanta19.08.2021 12:4830.9.2021. 9:40JM101093419
Traumatološka ambulanta14.09.2021 10:1230.9.2021. 9:40MV100837485
Ortopedska ambulanta07.09.2021 11:2430.9.2021. 9:40LK100554221
CT10.09.2021 8:1830.9.2021. 9:40MT100495256
Urološka ambulanta10.09.2021 7:4630.9.2021. 9:45JŠ100813685
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta11.08.2021 15:330.9.2021. 9:45AŽ265547975
Traumatološka ambulanta14.09.2021 10:2730.9.2021. 9:50LP161780620
Ortopedska ambulanta08.09.2021 9:5930.9.2021. 9:50GK100448574
ORL ambulanta31.08.2021 9:3830.9.2021. 9:55SK163144580
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:1430.9.2021. 9:55MA100604202
Ergometrija13.08.2021 9:130.9.2021. 10:00KO100494830
Neurološka ambulanta01.06.2021 8:2530.9.2021. 10:00OS100493688
Urološka ambulanta10.09.2021 9:2630.9.2021. 10:00IP100506471
Psihijatrijska ambulanta09.08.2021 7:5530.9.2021. 10:00AH100520918
Traumatološka ambulanta14.09.2021 11:3130.9.2021. 10:00DM100518102
Ortopedska ambulanta08.09.2021 12:1630.9.2021. 10:00MM161462680
Fizikalna medicina21.07.2021 9:5430.9.2021. 10:00ZP162535789
Hematološka ambulanta01.04.2021 11:1530.9.2021. 10:00MG160909604
Fizikalna medicina14.06.2021 13:230.9.2021. 10:00AA155156453
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 14:2130.9.2021. 10:00NZ101113120
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 11:030.9.2021. 10:00IP119135098
Ginekološka ambulanta08.09.2021 8:5430.9.2021. 10:00JS101307203
Internistička ambulanta02.09.2021 7:4930.9.2021. 10:00FB100438933
Ambulanta za kontrolu pacemakera16.09.2021 9:4930.9.2021. 10:00JS100295925
Ultrazvuk dojke30.09.2020 8:1130.9.2021. 10:00MJ100295639
Imunološko - alergološka dijagnostika21.07.2021 12:030.9.2021. 10:00IM100285646
CT07.06.2021 10:2130.9.2021. 10:00ML100185419
UZV srca05.10.2020 11:4030.9.2021. 10:00PP100201414
EMNG19.05.2021 10:430.9.2021. 10:00DD100122815
ORL ambulanta03.09.2021 9:3330.9.2021. 10:10NJ100197408
Traumatološka ambulanta16.09.2021 10:3430.9.2021. 10:10TD100305663
Anesteziološka ambulanta16.08.2021 13:3830.9.2021. 10:10VK155062856
Denzitometrija23.07.2021 9:3930.9.2021. 10:10AD100569766
Ortopedska ambulanta08.09.2021 12:2630.9.2021. 10:10VP267646584
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.08.2021 9:2730.9.2021. 10:15IĐ266541172
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 8:1930.9.2021. 10:15GG263869739
Doppler karotida26.02.2021 9:5330.9.2021. 10:15RH100505810
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:1530.9.2021. 10:15JM100492660
Urološka ambulanta10.09.2021 9:4530.9.2021. 10:15MM100320173
CT10.09.2021 10:4330.9.2021. 10:15ĐM100153622
Magnetska rezonanca11.12.2020 9:4230.9.2021. 10:15AK100077727
Neurološka ambulanta02.06.2021 10:830.9.2021. 10:20JM100262929
Imunološko - alergološka dijagnostika22.07.2021 8:530.9.2021. 10:20AM100207517
Hematološka ambulanta10.08.2021 11:4130.9.2021. 10:20IL100571768
Psihijatrijska ambulanta09.08.2021 8:5630.9.2021. 10:20ŽĐ100605766
Ortopedska ambulanta08.09.2021 14:730.9.2021. 10:20JV138424108
Traumatološka ambulanta16.09.2021 12:530.9.2021. 10:20AS266040755
ORL ambulanta03.09.2021 12:1230.9.2021. 10:25MB100102435
Denzitometrija16.09.2021 14:5830.9.2021. 10:30NP100130854
Audiometrija01.09.2021 10:730.9.2021. 10:30SP100289102
Ergometrija13.08.2021 9:4330.9.2021. 10:30JV100462743
UZV srca07.06.2021 18:1330.9.2021. 10:30LB152888318
Ginekološka ambulanta09.09.2021 9:5230.9.2021. 10:30TŽ157434965
Ortopedska ambulanta09.09.2021 9:3030.9.2021. 10:30MA101110357
Ultrazvuk dojke11.06.2021 13:3330.9.2021. 10:30NN100556124
Urološka ambulanta10.09.2021 9:4730.9.2021. 10:30ĐB261531407
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.08.2021 12:3330.9.2021. 10:30NS263314104
CT09.09.2021 9:1430.9.2021. 10:35SA100421515
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:3130.9.2021. 10:35KB100009648
Hematološka ambulanta24.06.2021 11:1730.9.2021. 10:40PM100253629
Psihijatrijska ambulanta09.08.2021 11:5030.9.2021. 10:40KR100447487
Neurološka ambulanta02.06.2021 10:4930.9.2021. 10:40NM101129447
Imunološko - alergološka dijagnostika22.07.2021 11:130.9.2021. 10:40MC154579096
Urološka ambulanta13.09.2021 11:3430.9.2021. 10:45KB100492270
CT26.05.2021 12:4430.9.2021. 10:50IG101041276
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:3230.9.2021. 10:55DB100009845
UZV srca06.10.2020 8:2430.9.2021. 11:00SL100235955
Ergometrija16.09.2020 12:5530.9.2021. 11:00PM100230653
Psihijatrijska ambulanta10.08.2021 10:1130.9.2021. 11:00ZM100480188
Hematološka ambulanta24.06.2021 11:2130.9.2021. 11:00TŽ100368089
Imunološko - alergološka dijagnostika23.07.2021 9:2330.9.2021. 11:00RM137009264
Magnetska rezonanca26.04.2021 11:5130.9.2021. 11:00PR101200981
Fizikalna medicina28.07.2021 12:2430.9.2021. 11:00JS112269160
Fizikalna medicina19.08.2021 13:830.9.2021. 11:00GB261537872
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.08.2021 10:1730.9.2021. 11:00LS265999507
ORL ambulanta03.09.2021 11:1030.9.2021. 11:10MI106890747
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.08.2021 15:1630.9.2021. 11:15BM265232944
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:5030.9.2021. 11:15AG168107352
Psihijatrijska ambulanta17.08.2021 9:5530.9.2021. 11:20KB100768243
Hematološka ambulanta28.06.2021 12:1330.9.2021. 11:20TB100589686
Imunološko - alergološka dijagnostika23.07.2021 11:4330.9.2021. 11:20ZS100472488
Fizikalna medicina20.07.2021 13:830.9.2021. 11:30IF100429614
Ultrazvuk dojke30.09.2020 8:4630.9.2021. 11:30MZ100338585
Doppler karotida12.01.2021 12:1630.9.2021. 11:30MK100199014
Onkološka ambulanta16.03.2021 12:3930.9.2021. 11:30IM100579123
UZV srca06.10.2020 8:3530.9.2021. 11:30AF101315492
Ginekološka ambulanta09.09.2021 15:830.9.2021. 11:30OR101173514
CT10.09.2021 11:5730.9.2021. 11:30ZC142345892
Urološka ambulanta10.09.2021 11:1530.9.2021. 11:30ŠL125435206
Neurološka ambulanta02.06.2021 12:5630.9.2021. 11:30PB167498006
Ergometrija20.08.2021 7:4030.9.2021. 11:30TP167316880
Fizikalna medicina27.05.2021 10:3730.9.2021. 11:30GG164036945
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.09.2021 11:530.9.2021. 11:30KM265632920
ORL ambulanta06.09.2021 7:4930.9.2021. 11:40MB101140560
Hematološka ambulanta01.07.2021 11:3730.9.2021. 11:40MK100522327
Imunološko - alergološka dijagnostika23.07.2021 13:1230.9.2021. 11:40JK100338871
Magnetska rezonanca21.07.2021 16:4930.9.2021. 11:45LR100085713
Urološka ambulanta12.09.2021 19:2730.9.2021. 11:45VL153820649
Edukacijska rehabilitacija PZMZD30.08.2021 8:2330.9.2021. 11:45TM266825131
Onkološka ambulanta28.05.2021 10:930.9.2021. 11:50IH139970630
CT13.09.2021 10:730.9.2021. 11:50NL100410401
Ergometrija20.08.2021 9:3330.9.2021. 12:00MK100020988
Ultrazvuk dojke30.09.2020 8:5930.9.2021. 12:00KH100057417
Urološka ambulanta13.09.2021 12:730.9.2021. 12:00JŠ100217092
Hematološka ambulanta12.07.2021 8:2830.9.2021. 12:00MR100252565
Ginekološka ambulanta14.09.2021 13:4830.9.2021. 12:00MR157550982
Kardiološka ambulanta07.09.2021 10:3830.9.2021. 12:00SA101088287
Neurološka ambulanta02.06.2021 14:2430.9.2021. 12:00JR100571486
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 9:5530.9.2021. 12:00AG100546589
UZV srca07.10.2020 12:1630.9.2021. 12:00ZR100877323
Imunološko - alergološka dijagnostika26.07.2021 13:3430.9.2021. 12:00KB101078716
Fizikalna medicina23.04.2021 12:4430.9.2021. 12:00RM261163128
CT09.09.2021 10:530.9.2021. 12:10MŠ129320627
Onkološka ambulanta02.06.2021 10:5030.9.2021. 12:10JD100103202
Urološka ambulanta13.09.2021 12:5430.9.2021. 12:15RZ100269930
Doppler karotida09.03.2021 10:1930.9.2021. 12:15BŽ100719300
Hematološka ambulanta12.07.2021 9:430.9.2021. 12:20AH156552752
Imunološko - alergološka dijagnostika27.07.2021 9:1930.9.2021. 12:20SK158889037
Neurološka ambulanta02.09.2021 10:4530.9.2021. 12:20SK161361864
ORL ambulanta01.09.2021 10:830.9.2021. 12:20SP100289102
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 10:230.9.2021. 12:20PB100467886
Kardiološka ambulanta07.09.2021 11:3730.9.2021. 12:20MM100100231
Ginekološka ambulanta15.09.2021 9:130.9.2021. 12:30MP100010209
Fizikalna medicina29.07.2021 13:1530.9.2021. 12:30LŠ100411698
CT03.09.2021 10:2530.9.2021. 12:30BS100335330
Fizikalna medicina23.04.2021 12:4530.9.2021. 12:30AM162687468
Ultrazvuk dojke30.09.2020 9:630.9.2021. 12:30JL156027726
Urološka ambulanta13.09.2021 14:2330.9.2021. 12:30CA101107910
Onkološka ambulanta02.06.2021 11:4130.9.2021. 12:30AK103916466
UZV srca08.10.2020 9:4530.9.2021. 12:30IB101703579
Ergometrija20.08.2021 11:5130.9.2021. 12:30PV107441607
Psihijatrijska ambulanta21.08.2021 7:2430.9.2021. 12:30JR100643468
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.06.2021 13:3830.9.2021. 12:30FB264930631
ORL ambulanta03.09.2021 13:2330.9.2021. 12:35MS100591705
Neurološka ambulanta02.06.2021 17:030.9.2021. 12:40ND100759390
Kardiološka ambulanta08.09.2021 11:5130.9.2021. 12:40LG101080883
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 10:4130.9.2021. 12:40LK101083248
Imunološko - alergološka dijagnostika28.07.2021 9:430.9.2021. 12:40MB159172230
Hematološka ambulanta12.07.2021 10:3030.9.2021. 12:40AM100185705
Urološka ambulanta13.09.2021 17:5930.9.2021. 12:45IP100336907
Onkološka ambulanta06.09.2021 9:5530.9.2021. 12:50SL100170285
ORL ambulanta08.09.2021 9:3530.9.2021. 12:50LR160796138
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 10:4330.9.2021. 12:50SČ101118507
UZV srca08.10.2020 10:2930.9.2021. 13:00SJ101199927
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta03.09.2021 9:230.9.2021. 13:00AG162673612
Fizikalna medicina23.04.2021 12:630.9.2021. 13:00AZ161250025
Neurološka ambulanta02.06.2021 18:2130.9.2021. 13:00AG156027355
Doppler karotida09.03.2021 10:1930.9.2021. 13:00DŽ100719298
Ultrazvuk dojke30.09.2020 9:530.9.2021. 13:00KC100594678
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 11:530.9.2021. 13:00NT100222309
Kardiološka ambulanta09.09.2021 10:2830.9.2021. 13:00FB100114922
Imunološko - alergološka dijagnostika28.07.2021 11:130.9.2021. 13:00MM100089082
Ergometrija23.08.2021 12:5930.9.2021. 13:00MV100307087
Hematološka ambulanta12.07.2021 10:5930.9.2021. 13:00NĆ100398540
Fizikalna medicina11.06.2021 12:530.9.2021. 13:00HČ100470778
ORL ambulanta10.09.2021 12:5230.9.2021. 13:05AM100607175
Onkološka ambulanta09.09.2021 13:2730.9.2021. 13:10MK101334253
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 11:5430.9.2021. 13:15ĐČ101128383
Neurološka ambulanta04.06.2021 9:1830.9.2021. 13:20SM101098373
Kardiološka ambulanta09.09.2021 12:5230.9.2021. 13:20IK101104969
Hematološka ambulanta12.07.2021 18:1430.9.2021. 13:20DV100711837
Imunološko - alergološka dijagnostika28.07.2021 15:2530.9.2021. 13:20AN100435534
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 11:830.9.2021. 13:20VM265872015
Ginekološka ambulanta13.09.2021 14:4130.9.2021. 13:30MV265079045
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta03.09.2021 10:4730.9.2021. 13:30LK261910626
Magnetska rezonanca06.09.2021 11:5430.9.2021. 13:30KM100068639
Onkološka ambulanta23.06.2021 16:830.9.2021. 13:30AV100873922
Ultrazvuk dojke30.09.2020 9:3930.9.2021. 13:30MB101078754
ORL ambulanta07.09.2021 13:1330.9.2021. 13:30KM101076762
Ergometrija24.08.2021 9:3030.9.2021. 13:30SV101302382
UZV srca08.10.2020 11:2730.9.2021. 13:30PC155496521
Psihijatrijska ambulanta24.08.2021 12:530.9.2021. 13:35AT100142383
Oftalmološka ambulanta16.09.2021 12:4230.9.2021. 13:40AK
Hematološka ambulanta13.07.2021 9:4730.9.2021. 13:40MK100416218
Imunološko - alergološka dijagnostika29.07.2021 9:1230.9.2021. 13:40IK159308886
Neurološka ambulanta04.06.2021 10:630.9.2021. 13:40MM120435694
Kardiološka ambulanta09.09.2021 12:5330.9.2021. 13:40PD167877704
Urološka ambulanta03.08.2021 15:130.9.2021. 13:45JA100049717
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:00SR
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:00PM100129526
Magnetska rezonanca27.08.2021 12:1930.9.2021. 14:00JV100110953
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:00SS100212937
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:00RŠ100356598
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:00RB101111707
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.08.2021 8:3030.9.2021. 14:00IG160683642
Psihologijska jedinica PZMZD06.09.2021 15:1430.9.2021. 14:00KB163884866
Ultrazvuk dojke30.09.2020 9:4830.9.2021. 14:00EH153658573
Edukacijska rehabilitacija PZMZD03.09.2021 13:2130.9.2021. 14:00NB263758243
Fonetska jedinica PZMZD18.08.2021 9:5630.9.2021. 14:00MŠ265469876
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:15VĆ100560781
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:930.9.2021. 14:15KP100315853
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:15AF100314037
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:15ZB100433909
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:830.9.2021. 14:15HP100175182
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:930.9.2021. 14:30SC100021685
Dermatološka ambulanta07.09.2021 10:3930.9.2021. 14:30PB100024887
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:930.9.2021. 14:30ST100359342
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:930.9.2021. 14:30SR100345624
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:930.9.2021. 14:30SH100363374
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:930.9.2021. 14:30IS126954479
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 14:45DA100523240
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 14:45RČ100078195
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 14:45LB100148819
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 14:45DZ100214331
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 11:2330.9.2021. 14:45IM265171050
Edukacijska rehabilitacija PZMZD01.09.2021 9:1930.9.2021. 14:45MŠ264757876
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 14:3030.9.2021. 14:45LJ261850192
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 14:45SP261797440
Dermatološka ambulanta08.09.2021 15:5930.9.2021. 14:50AM156114824
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 15:00MM136716868
Magnetska rezonanca07.09.2021 9:3330.9.2021. 15:00NB158561555
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 15:00AB100147929
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 15:00VD100159053
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 15:00PP100189483
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 7:4030.9.2021. 15:00MB100109860
Mamografija nacionalni program27.07.2021 11:1530.9.2021. 15:00AB100279590
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:030.9.2021. 15:10EP100389876
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 12:1230.9.2021. 15:15MB100102435
Dermatološka ambulanta09.09.2021 13:4730.9.2021. 15:30MV163737980
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 8:1930.9.2021. 15:30AM137009048
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 13:730.9.2021. 15:30PŠ262231085
Edukacijska rehabilitacija PZMZD31.08.2021 10:5930.9.2021. 15:30MŠ264757876
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 9:5730.9.2021. 15:30MV265651626
Ultrazvuk vrata (ORL)06.09.2021 7:3830.9.2021. 15:45FK100400936
Dermatološka ambulanta08.09.2021 15:5930.9.2021. 15:50NM100905337
Ultrazvuk vrata (ORL)06.09.2021 7:4130.9.2021. 16:00DL100481203
Dermatološka ambulanta09.09.2021 14:4730.9.2021. 16:10VB101086685
Ultrazvuk vrata (ORL)06.09.2021 8:3130.9.2021. 16:15PČ100466163
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:3530.9.2021. 16:15LF264527922
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.08.2021 13:2830.9.2021. 16:15IK264597340
Dermatološka ambulanta07.09.2021 11:430.9.2021. 16:30KM100424539
Ultrazvuk vrata (ORL)20.08.2021 8:930.9.2021. 16:30LB101060056
Ultrazvuk vrata (ORL)06.09.2021 8:5130.9.2021. 16:45JC100429421
Dermatološka ambulanta09.09.2021 16:930.9.2021. 16:50HV100090194
Ultrazvuk vrata (ORL)03.09.2021 10:1930.9.2021. 17:00ZP100484994
Fonetska jedinica PZMZD17.08.2021 9:030.9.2021. 17:00TZ264630948
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.08.2021 14:3230.9.2021. 17:00LK265849909
Dermatološka ambulanta08.09.2021 17:1830.9.2021. 17:10LS100170707
Ultrazvuk vrata (ORL)06.09.2021 9:230.9.2021. 17:15MH100447519
Dermatološka ambulanta07.09.2021 9:5230.9.2021. 17:30SR100538338
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.08.2021 9:2030.9.2021. 17:45ŠG262930429
Dermatološka ambulanta08.09.2021 15:230.9.2021. 17:50DM159654501
Dermatološka ambulanta07.09.2021 10:3530.9.2021. 18:10AB161539502
Dermatološka ambulanta01.09.2021 15:2130.9.2021. 18:30GB168022913
RTG klasične pretrage09.09.2021 10:351.10.2021. 7:30LF100436369
CT02.08.2021 13:41.10.2021. 7:35VL100106300
RTG mamografija06.05.2021 12:401.10.2021. 7:45MM100127214
RTG klasične pretrage08.09.2021 11:111.10.2021. 7:45GM100360420
CT08.09.2021 8:421.10.2021. 7:55MP100820211
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 8:571.10.2021. 8:00FE100823023
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 10:231.10.2021. 8:00IN100993459
Dermatološka ambulanta03.09.2021 12:21.10.2021. 8:00TG100594818
RTG klasične pretrage19.07.2021 14:571.10.2021. 8:00PB100585448
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 8:551.10.2021. 8:00TV162147749
Onkološka dnevna bolnica03.09.2021 11:281.10.2021. 8:00PV101121352
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 10:221.10.2021. 8:00ŽS101202189
RTG mamografija01.06.2021 12:191.10.2021. 8:00NM100416330
Magnetska rezonanca30.07.2021 8:531.10.2021. 8:00BH100449214
Ultrazvuk radiološki01.04.2021 9:51.10.2021. 8:00NŠ100475783
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 8:561.10.2021. 8:00BP100083454
Onkološka dnevna bolnica09.07.2021 8:401.10.2021. 8:00IG100178327
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 9:121.10.2021. 8:00PP265589330
CT17.08.2021 8:551.10.2021. 8:15VB100198904
Ultrazvuk radiološki09.04.2021 9:561.10.2021. 8:20PB100449163
Dermatološka ambulanta03.09.2021 10:01.10.2021. 8:20DM100783942
Ultrazvuk dojke01.10.2020 7:511.10.2021. 8:30MĐ100598670
Fizikalna medicina27.05.2021 12:571.10.2021. 8:30MĆ162780541
RTG klasične pretrage13.07.2021 8:181.10.2021. 8:30NH167594442
Fizikalna medicina26.05.2021 10:31.10.2021. 8:30FU100115329
CT08.09.2021 8:451.10.2021. 8:35IK100799629
Ultrazvuk radiološki29.04.2021 14:391.10.2021. 8:40IĐ101308288
Dermatološka ambulanta01.09.2021 14:291.10.2021. 8:40IS100463845
Magnetska rezonanca20.01.2021 14:191.10.2021. 8:45DŠ100411344
Psihijatrijska dnevna bolnica21.05.2021 11:591.10.2021. 8:45BU101130671
Doppler karotida19.04.2021 14:421.10.2021. 8:45DK100724557
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 10:251.10.2021. 8:45TC264323274
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:71.10.2021. 8:45MB266904690
CT14.07.2021 11:41.10.2021. 8:55ŽD158238890
Onkološka ambulanta16.04.2021 10:441.10.2021. 9:00JK156373019
Naručivanje - operacija katarakte12.04.2021 10:541.10.2021. 9:00ML160081493
Fizikalna medicina26.05.2021 10:101.10.2021. 9:00IM160307949
Fizikalna medicina04.06.2021 13:241.10.2021. 9:00MČ163992327
Dermatološka ambulanta08.09.2021 17:241.10.2021. 9:00IM101099545
EEG laboratorij19.02.2021 9:331.10.2021. 9:00IV100736777
Psihijatrijska dnevna bolnica06.04.2021 11:221.10.2021. 9:00PG100732933
Neurološka ambulanta10.03.2021 7:511.10.2021. 9:00ZJ100583687
Ultrazvuk radiološki14.01.2021 12:351.10.2021. 9:00JB100506236
EKG08.09.2021 11:91.10.2021. 9:00GM100360420
Urološka ambulanta31.08.2021 9:151.10.2021. 9:00NM100372547
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:361.10.2021. 9:00KT100296586
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta01.09.2021 14:411.10.2021. 9:00MS168065813
Urološka ambulanta03.09.2021 9:121.10.2021. 9:15AP100295431
CT09.09.2021 9:21.10.2021. 9:15IĐ100164492
Psihijatrijska dnevna bolnica16.04.2021 9:291.10.2021. 9:15MS100850158
Ultrazvuk radiološki30.03.2021 12:181.10.2021. 9:20IK100574809
Dermatološka ambulanta09.09.2021 16:311.10.2021. 9:20DJ155924278
Neurološka ambulanta26.03.2021 10:181.10.2021. 9:20KA100057794
Ultrazvuk dojke01.10.2020 7:571.10.2021. 9:30IP100089523
Doppler karotida31.08.2021 11:391.10.2021. 9:30LD100153961
EEG laboratorij21.07.2021 9:141.10.2021. 9:30LP100132102
Urološka ambulanta03.09.2021 9:591.10.2021. 9:30HT100237699
Psihijatrijska dnevna bolnica25.05.2021 11:131.10.2021. 9:30ZM100239977
Doppler perifernih krvnih žila19.10.2020 13:371.10.2021. 9:30JB100359713
Fizikalna medicina26.05.2021 10:461.10.2021. 9:30AS125996854
Psihijatrijska ambulanta10.09.2021 13:21.10.2021. 9:30IZ135978047
Magnetska rezonanca22.01.2021 13:271.10.2021. 9:30TG100534284
Psihijatrijska ambulanta30.06.2021 10:211.10.2021. 9:30NŠ100795522
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:231.10.2021. 9:30MŠ264757876
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 14:321.10.2021. 9:30LK265187004
Radna terapija PZMZD15.09.2021 10:501.10.2021. 9:30MB267588333
CT26.05.2021 9:371.10.2021. 9:35MG100801709
Ultrazvuk radiološki11.02.2021 13:161.10.2021. 9:40MP100500862
Dermatološka ambulanta07.09.2021 10:151.10.2021. 9:40MK101273648
Neurološka ambulanta28.05.2021 13:241.10.2021. 9:40AT100187720
Psihijatrijska dnevna bolnica24.05.2021 8:231.10.2021. 9:45ID100372335
Urološka ambulanta03.09.2021 10:561.10.2021. 9:45PM100299631
Psihijatrijska ambulanta09.09.2021 11:391.10.2021. 9:50MB100220497
CT02.08.2021 8:541.10.2021. 9:55MA100297669
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 9:321.10.2021. 10:00MU100421178
Ultrazvuk dojke01.10.2020 7:581.10.2021. 10:00LB100220406
Internistička ambulanta12.08.2021 9:531.10.2021. 10:00ML100251942
Nefrološka ambulanta07.12.2020 13:351.10.2021. 10:00MP100257458
Doppler perifernih krvnih žila16.10.2020 10:191.10.2021. 10:00GŠ100199175
Fizikalna medicina14.06.2021 12:321.10.2021. 10:00PK100093413
Fizikalna medicina26.05.2021 12:161.10.2021. 10:00JM100047829
Naručivanje - operacija katarakte12.04.2021 13:71.10.2021. 10:00ZB101295117
EEG laboratorij31.08.2021 11:431.10.2021. 10:00IB112137486
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 9:181.10.2021. 10:00SD101124747
Neurološka ambulanta28.05.2021 13:441.10.2021. 10:00IT155612595
Dermatološka ambulanta10.09.2021 8:451.10.2021. 10:00IK155003687
Psihijatrijska dnevna bolnica01.06.2021 10:101.10.2021. 10:00SŠ100542035
Denzitometrija13.04.2021 9:521.10.2021. 10:10FČ100546004
CT09.09.2021 12:241.10.2021. 10:15IŠ100945548
Magnetska rezonanca09.06.2021 10:451.10.2021. 10:15IM160167831
Psihijatrijska dnevna bolnica04.06.2021 13:01.10.2021. 10:15NB101207743
Urološka ambulanta03.09.2021 10:271.10.2021. 10:15MP100244530
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:471.10.2021. 10:15MB267588333
Neurološka ambulanta01.06.2021 13:421.10.2021. 10:20MZ100122355
Dermatološka ambulanta03.09.2021 11:591.10.2021. 10:20JR100393037
Psihijatrijska ambulanta10.09.2021 10:311.10.2021. 10:20TN100539957
Nefrološka ambulanta26.10.2020 10:571.10.2021. 10:20JB100506236
Denzitometrija14.09.2021 11:571.10.2021. 10:30KČ100495862
Psihijatrijska dnevna bolnica09.06.2021 8:551.10.2021. 10:30JČ100842405
Ultrazvuk dojke01.10.2020 8:71.10.2021. 10:30LM101099831
Doppler perifernih krvnih žila15.10.2020 9:141.10.2021. 10:30NB100447631
CT31.05.2021 11:271.10.2021. 10:35NK101301628
Dermatološka ambulanta10.09.2021 10:71.10.2021. 10:40IM100497483
Nefrološka ambulanta25.11.2020 13:281.10.2021. 10:40VG100394069
Neurološka ambulanta01.06.2021 14:221.10.2021. 10:40MK100069336
Psihijatrijska dnevna bolnica07.06.2021 11:511.10.2021. 10:45MĆ100428480
Urološka ambulanta03.09.2021 9:561.10.2021. 10:45NS100319502
CT15.06.2021 13:451.10.2021. 10:50AF100223538
Magnetska rezonanca17.03.2021 13:351.10.2021. 11:00SM100164312
Doppler perifernih krvnih žila20.10.2020 10:311.10.2021. 11:00LĆ100378457
Dermatološka ambulanta10.09.2021 10:131.10.2021. 11:00TG100595375
Naručivanje - operacija katarakte12.04.2021 14:191.10.2021. 11:00NP100964489
Fizikalna medicina24.08.2021 13:31.10.2021. 11:00SB101104314
Nefrološka ambulanta29.01.2021 11:471.10.2021. 11:00HS137586715
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:391.10.2021. 11:00AV265279739
CT03.09.2021 10:321.10.2021. 11:10SA100017564
Urološka ambulanta03.09.2021 9:571.10.2021. 11:15MA100319432
Nefrološka ambulanta29.01.2021 13:411.10.2021. 11:20BP
Dermatološka ambulanta10.09.2021 10:171.10.2021. 11:20PP100262539
CT07.09.2021 10:541.10.2021. 11:25IK100533962
EEG laboratorij01.09.2021 11:91.10.2021. 11:30MK101067744
Ultrazvuk dojke01.10.2020 8:111.10.2021. 11:30AM143550933
Fizikalna medicina14.05.2021 12:501.10.2021. 11:30MP163448968
Neurološka ambulanta28.05.2021 9:401.10.2021. 11:30NU101130686
Doppler perifernih krvnih žila20.10.2020 11:481.10.2021. 11:30NM100203158
Fizikalna medicina26.08.2021 12:281.10.2021. 11:30LN100388717
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.09.2021 13:291.10.2021. 11:30IK262641853
Dermatološka ambulanta10.09.2021 11:251.10.2021. 11:40KJ261830643
Nefrološka ambulanta26.02.2021 8:591.10.2021. 11:40TČ101127845
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:411.10.2021. 11:45AV265279743
Nefrološka pedijatrijska ambulanta23.07.2021 12:541.10.2021. 12:00MB266152539
Fizikalna medicina14.05.2021 12:511.10.2021. 12:00MP261344919
Dermatološka ambulanta10.09.2021 11:361.10.2021. 12:00NP268469054
Neurološka ambulanta02.06.2021 13:21.10.2021. 12:00AC101120833
EEG laboratorij02.09.2021 11:111.10.2021. 12:00JZ101226966
Naručivanje - operacija katarakte12.04.2021 15:431.10.2021. 12:00JF101340008
Nefrološka ambulanta02.09.2021 17:391.10.2021. 12:00EŠ100665312
Ultrazvuk dojke01.10.2020 8:271.10.2021. 12:00AB100366468
Fizikalna medicina01.09.2021 10:111.10.2021. 12:00FV100328450
Doppler perifernih krvnih žila20.10.2020 11:501.10.2021. 12:00AA100178011
Neurološka ambulanta04.06.2021 9:71.10.2021. 12:20FB100102929
Nefrološka ambulanta16.04.2021 13:561.10.2021. 12:20NM100473255
Dermatološka ambulanta03.09.2021 10:51.10.2021. 12:20LM161592994
EEG laboratorij03.09.2021 8:141.10.2021. 12:30SB153811137
Ultrazvuk dojke26.03.2021 13:91.10.2021. 12:30VŠ101244451
Fizikalna medicina01.09.2021 10:171.10.2021. 12:30JM100099361
Nefrološka pedijatrijska ambulanta10.09.2021 10:21.10.2021. 12:30MO268647624
Fizikalna medicina29.04.2021 9:251.10.2021. 12:30MP263097748
Nefrološka ambulanta02.10.2020 12:571.10.2021. 12:40TG161833470
Neurološka ambulanta04.06.2021 11:551.10.2021. 12:40MĐ156520754
Dermatološka ambulanta13.09.2021 14:241.10.2021. 12:40MM100535526
Nefrološka ambulanta27.10.2020 11:451.10.2021. 13:00KJ100547695
Fizikalna medicina10.05.2021 14:41.10.2021. 13:00PP164015181
Neurološka ambulanta04.06.2021 11:121.10.2021. 13:00AM101115019
Fizikalna medicina13.09.2021 13:171.10.2021. 13:00AJ100110756
Ultrazvuk dojke01.10.2020 8:581.10.2021. 13:00JC100454121
EEG laboratorij06.09.2021 13:111.10.2021. 13:00AJ100268167
Nefrološka pedijatrijska ambulanta19.08.2021 9:211.10.2021. 13:00IA268674852
Nefrološka ambulanta24.08.2021 12:181.10.2021. 13:20BČ100104821
Neurološka ambulanta04.06.2021 12:61.10.2021. 13:20NM100536897
EEG laboratorij07.09.2021 10:41.10.2021. 13:30PR101087560
Ultrazvuk dojke01.10.2020 8:571.10.2021. 13:30KT100271701
Nefrološka pedijatrijska ambulanta14.09.2021 13:381.10.2021. 13:30MM264539593
Neurološka ambulanta04.06.2021 12:201.10.2021. 13:40DV100721092
Nefrološka ambulanta01.09.2021 16:241.10.2021. 13:40AZ118859728
Ultrazvuk dojke01.10.2020 8:591.10.2021. 14:00SĐ100534123
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 10:511.10.2021. 14:00OP264624591
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 7:441.10.2021. 14:00NP265337301
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 12:11.10.2021. 14:45LĆ261470717
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 17:91.10.2021. 14:45LM163566801
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 9:321.10.2021. 15:30MB262227867
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:441.10.2021. 15:30DB266500211
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 9:331.10.2021. 16:15LD264816038
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 8:531.10.2021. 16:15LJ163828418
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:11.10.2021. 17:00LT267913962
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 15:361.10.2021. 17:30HD261122722
RTG mamografija23.11.2020 9:364.10.2021. 7:30MP100553331
CT06.07.2021 11:204.10.2021. 7:35MV160750746
RTG mamografija03.11.2020 7:524.10.2021. 7:45AB154075087
CT11.06.2021 8:144.10.2021. 7:55MJ161423073
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 15:584.10.2021. 8:00AB161223776
Holter tlaka27.10.2020 12:24.10.2021. 8:00IP156866323
Magnetska rezonanca19.02.2021 11:164.10.2021. 8:00AR153817437
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 9:554.10.2021. 8:00SO101389566
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 11:114.10.2021. 8:00HS101207387
Naručivanje - operacija katarakte14.12.2020 12:474.10.2021. 8:00MB101298291
Holter kardiološki28.12.2020 12:354.10.2021. 8:00SP100537575
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 9:484.10.2021. 8:00NŠ100670094
RTG klasične pretrage30.08.2021 10:114.10.2021. 8:00MG100360045
Ultrazvuk radiološki11.05.2021 8:214.10.2021. 8:00MS100458355
Holter kardiološki15.02.2021 12:314.10.2021. 8:00ME100398288
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 9:74.10.2021. 8:00IC100421981
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 9:324.10.2021. 8:00JK100122726
RTG mamografija07.10.2020 10:144.10.2021. 8:00VA100085041
Onkološka dnevna bolnica06.09.2021 10:234.10.2021. 8:00SM261125977
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:104.10.2021. 8:00MD267588189
Holter kardiološki06.04.2021 10:594.10.2021. 8:15ZM100480188
Holter kardiološki04.01.2021 13:334.10.2021. 8:15CĆ100534782
Holter tlaka11.02.2021 8:284.10.2021. 8:15JV100558277
CT14.07.2021 8:44.10.2021. 8:15IM101130101
RTG mamografija08.10.2020 10:364.10.2021. 8:15AČ101128326
Ultrazvuk radiološki11.05.2021 9:164.10.2021. 8:20NR101126067
Holter kardiološki11.02.2021 12:584.10.2021. 8:30VS101135475
Holter tlaka20.08.2021 7:434.10.2021. 8:30TP167316880
RTG mamografija12.10.2020 7:494.10.2021. 8:30MS100505331
Ginekološka ambulanta07.09.2021 19:44.10.2021. 8:30KL100974772
Anesteziološka ambulanta22.07.2021 12:224.10.2021. 8:30KM100476461
Urološka ambulanta28.06.2021 12:164.10.2021. 8:30DK100469331
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:354.10.2021. 8:30AB100453551
CT13.08.2021 11:374.10.2021. 8:35KG100589135
Ultrazvuk radiološki11.05.2021 10:494.10.2021. 8:40HB153900138
Urološka ambulanta09.09.2021 9:454.10.2021. 8:45JK131508956
Magnetska rezonanca04.05.2021 11:594.10.2021. 8:45AB159449004
Doppler karotida08.01.2021 14:214.10.2021. 8:45VL100295450
RTG mamografija12.10.2020 11:164.10.2021. 8:45IL100106353
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:04.10.2021. 8:45PM266748863
Anesteziološka ambulanta26.07.2021 12:324.10.2021. 8:50GB101245727
CT06.04.2021 10:194.10.2021. 8:55KD100105641
Onkološka ambulanta25.08.2021 11:324.10.2021. 9:00TT100112254
Ultrazvuk radiološki11.05.2021 8:254.10.2021. 9:00VŽ100066971
EEG laboratorij13.07.2021 13:364.10.2021. 9:00MS100033091
Onkološka ambulanta09.09.2021 13:64.10.2021. 9:00SK100055482
Naručivanje - operacija katarakte29.01.2020 13:534.10.2021. 9:00MG100188856
Psihijatrijska ambulanta13.09.2021 14:394.10.2021. 9:00JR100131960
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:334.10.2021. 9:00KC100410863
RTG mamografija12.10.2020 9:104.10.2021. 9:00BK100441740
Urološka ambulanta09.08.2021 9:574.10.2021. 9:00NP101182068
Ginekološka ambulanta10.09.2021 14:544.10.2021. 9:00ND156083549
Onkološka ambulanta22.03.2021 11:164.10.2021. 9:00AB100652630
Psihijatrijska ambulanta07.06.2021 11:24.10.2021. 9:10ŠO100799243
Anesteziološka ambulanta09.09.2021 11:204.10.2021. 9:10ĐB264540313
Urološka ambulanta20.04.2021 12:114.10.2021. 9:15NO101106965
CT30.07.2021 13:534.10.2021. 9:15MG114276018
RTG mamografija12.10.2020 10:584.10.2021. 9:15NŠ100296904
Ultrazvuk radiološki16.09.2021 11:174.10.2021. 9:20SB100119393
Onkološka ambulanta21.06.2021 13:264.10.2021. 9:20JS160658228
EEG laboratorij03.09.2021 12:354.10.2021. 9:30AJ160502584
Ginekološka ambulanta13.09.2021 8:294.10.2021. 9:30JP101006719
Urološka ambulanta07.09.2021 17:144.10.2021. 9:30ZC101052341
Psihijatrijska ambulanta14.06.2021 11:214.10.2021. 9:30TB101063582
Magnetska rezonanca12.11.2020 7:514.10.2021. 9:30NK100547820
RTG mamografija13.10.2020 8:104.10.2021. 9:30DĆ100438488
Doppler karotida19.03.2021 8:344.10.2021. 9:30AM100433773
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:354.10.2021. 9:30BM100455596
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 8:404.10.2021. 9:30MK266614684
Ultrazvuk radiološki16.11.2020 10:464.10.2021. 9:40AA100951896
Onkološka ambulanta15.07.2021 11:44.10.2021. 9:40AN100788430
Urološka ambulanta02.09.2021 10:584.10.2021. 9:45JŠ101101292
RTG mamografija14.10.2020 7:384.10.2021. 9:45DV100398663
Psihijatrijska ambulanta18.06.2021 12:344.10.2021. 9:50ED100228312
CT30.07.2021 13:514.10.2021. 9:55MG114276018
Ginekološka ambulanta14.09.2021 13:54.10.2021. 10:00DĆ101144949
Naručivanje - operacija katarakte13.04.2021 19:284.10.2021. 10:00JP130777072
Urološka ambulanta03.09.2021 10:244.10.2021. 10:00AS100649626
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.02.2020 12:194.10.2021. 10:00DD100746581
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:384.10.2021. 10:00DM100518634
Kardiološka ambulanta25.01.2021 15:14.10.2021. 10:00FN100049933
RTG mamografija14.10.2020 9:404.10.2021. 10:00MK100020687
Pulmološka ambulanta19.04.2021 10:214.10.2021. 10:00VT100419496
Hematološka ambulanta17.05.2021 11:234.10.2021. 10:00VB100427393
RTG klasične pretrage22.03.2021 15:24.10.2021. 10:00IA100296923
EEG laboratorij07.09.2021 13:484.10.2021. 10:00KV100323233
Onkološka ambulanta02.08.2021 9:54.10.2021. 10:00MF167951923
Onkološka dnevna bolnica13.09.2021 10:184.10.2021. 10:00RO266992685
Denzitometrija30.06.2021 13:84.10.2021. 10:10MM100039033
Psihijatrijska ambulanta18.06.2021 12:454.10.2021. 10:10AT101045014
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.09.2021 10:304.10.2021. 10:15LK101063046
CT22.07.2021 9:574.10.2021. 10:15VN101100472
Urološka ambulanta03.09.2021 15:444.10.2021. 10:15MB101103316
Magnetska rezonanca16.04.2021 10:64.10.2021. 10:15JK100077197
RTG mamografija19.10.2020 10:134.10.2021. 10:15KS100461961
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:524.10.2021. 10:15OP264624591
Kardiološka ambulanta09.02.2021 7:474.10.2021. 10:20EL100012332
Onkološka ambulanta11.08.2021 11:284.10.2021. 10:20ŽK101247899
Hematološka ambulanta13.07.2021 10:184.10.2021. 10:20EZ101048466
Pulmološka ambulanta04.08.2021 12:94.10.2021. 10:20VS100517265
Urološka ambulanta06.09.2021 8:44.10.2021. 10:30PM100570153
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:384.10.2021. 10:30SD101053462
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 9:434.10.2021. 10:30ZM100945054
RTG mamografija18.03.2021 10:314.10.2021. 10:30KB101078716
Ginekološka ambulanta15.09.2021 11:564.10.2021. 10:30MF127688554
Psihijatrijska ambulanta06.09.2021 10:234.10.2021. 10:30MP100059517
EEG laboratorij08.09.2021 9:314.10.2021. 10:30IK100381122
CT06.09.2021 12:244.10.2021. 10:35AR100371055
Kardiološka ambulanta26.02.2021 11:194.10.2021. 10:40VL100242040
Hematološka ambulanta13.07.2021 10:384.10.2021. 10:40IB162001195
Pulmološka ambulanta24.02.2021 12:34.10.2021. 10:40RD101112546
Onkološka ambulanta08.09.2021 12:84.10.2021. 10:40LK101063313
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.09.2020 7:424.10.2021. 10:45SK100795999
Urološka ambulanta06.09.2021 9:34.10.2021. 10:45DS101288701
RTG mamografija02.11.2020 13:244.10.2021. 10:45RU100346158
CT05.11.2020 13:214.10.2021. 10:50TP100266264
Psihijatrijska ambulanta21.06.2021 12:184.10.2021. 10:50IM101054511
Kardiološka ambulanta09.02.2021 12:144.10.2021. 11:00VS105036799
Naručivanje - operacija katarakte13.04.2021 19:344.10.2021. 11:00PĐ101116873
Pulmološka ambulanta26.05.2021 11:14.10.2021. 11:00VP101104649
Urološka ambulanta23.08.2021 9:434.10.2021. 11:00VN162099143
Magnetska rezonanca11.06.2021 15:74.10.2021. 11:00MT100471460
Hematološka ambulanta13.07.2021 16:124.10.2021. 11:00AM100433218
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 10:574.10.2021. 11:00MB100439931
RTG mamografija19.02.2021 8:384.10.2021. 11:00SK100214435
CT06.08.2021 10:374.10.2021. 11:10DP100071501
Psihijatrijska ambulanta07.06.2021 12:574.10.2021. 11:10MT100338462
RTG mamografija23.02.2021 8:214.10.2021. 11:15BV101050519
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.08.2020 9:404.10.2021. 11:15TK100766321
Pulmološka ambulanta01.06.2021 12:154.10.2021. 11:20IK145904014
Kardiološka ambulanta10.02.2021 9:594.10.2021. 11:20DM100227136
Hematološka ambulanta15.07.2021 10:354.10.2021. 11:20IB100219883
CT02.09.2021 10:504.10.2021. 11:25IJ101103994
Psihijatrijska ambulanta08.09.2021 10:124.10.2021. 11:30MT162810250
Ginekološka ambulanta15.09.2021 13:04.10.2021. 11:30JM162611148
Onkološka ambulanta30.03.2021 12:44.10.2021. 11:30ST100337568
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:394.10.2021. 11:30AL100357401
EEG laboratorij10.09.2021 10:164.10.2021. 11:30RZ100328681
Kardiološka ambulanta10.02.2021 10:504.10.2021. 11:40LĆ100378457
Hematološka ambulanta15.07.2021 12:154.10.2021. 11:40AG100219690
Pulmološka ambulanta15.06.2021 12:434.10.2021. 11:40MM100156241
Magnetska rezonanca20.07.2021 12:414.10.2021. 11:45AK101176383
RTG mamografija25.03.2021 10:534.10.2021. 11:45AŠ100965805
Onkološka ambulanta30.03.2021 12:74.10.2021. 11:50IK100574809
Kardiološka ambulanta02.03.2021 14:204.10.2021. 12:00EM100548848
Hematološka ambulanta15.07.2021 12:494.10.2021. 12:00NM100525976
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.09.2021 12:14.10.2021. 12:00MV100886731
EEG laboratorij10.09.2021 11:324.10.2021. 12:00PV101118193
Naručivanje - operacija katarakte13.04.2021 19:384.10.2021. 12:00TP101365094
Pulmološka ambulanta17.06.2021 14:244.10.2021. 12:00RK100223415
RTG mamografija29.03.2021 8:24.10.2021. 12:00SK100242962
Urološka ambulanta18.06.2021 11:214.10.2021. 12:00VP100248088
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:404.10.2021. 12:00FJ100419890
Onkološka ambulanta30.03.2021 12:544.10.2021. 12:10MK100819364
RTG mamografija13.08.2021 12:44.10.2021. 12:15TM100168993
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.09.2021 8:204.10.2021. 12:15SŽ100096136
Urološka ambulanta14.09.2021 8:534.10.2021. 12:15FK264457701
Kardiološka ambulanta15.02.2021 14:164.10.2021. 12:20VM100358950
Hematološka ambulanta15.07.2021 18:214.10.2021. 12:20AB100719989
Pulmološka ambulanta21.06.2021 12:534.10.2021. 12:20CP101085403
Psihijatrijska ambulanta23.08.2021 17:144.10.2021. 12:20AN157062166
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:414.10.2021. 12:30NK101113347
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.09.2021 9:84.10.2021. 12:30IB100408471
Onkološka ambulanta31.03.2021 15:174.10.2021. 12:30NŠ100475783
Fizikalna medicina21.10.2020 8:584.10.2021. 12:30MŽ100166342
Fizikalna medicina28.07.2021 12:184.10.2021. 12:30MK100176439
Urološka ambulanta14.09.2021 15:294.10.2021. 12:30NV100173468
Pulmološka ambulanta23.06.2021 11:34.10.2021. 12:40AJ100101808
Hematološka ambulanta16.07.2021 9:434.10.2021. 12:40JK100361999
Kardiološka ambulanta16.02.2021 10:354.10.2021. 12:40AM121894506
Urološka ambulanta14.09.2021 15:584.10.2021. 12:45IG156008787
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.09.2021 9:424.10.2021. 12:45MA100312045
Onkološka ambulanta21.04.2021 15:494.10.2021. 12:50AT101201551
Psihijatrijska ambulanta05.07.2021 7:404.10.2021. 12:50ŽB100851315
Pulmološka ambulanta23.06.2021 12:394.10.2021. 13:00LĐ159832630
Fizikalna medicina02.06.2021 11:594.10.2021. 13:00GK167577796
Fizikalna medicina15.03.2021 18:14.10.2021. 13:00LK163037399
EEG laboratorij14.09.2021 10:354.10.2021. 13:00MN100297137
Fizikalna medicina26.03.2021 12:394.10.2021. 13:00MM100355373
Ultrazvuk dojke05.10.2020 7:384.10.2021. 13:00NR100485437
Hematološka ambulanta16.07.2021 11:124.10.2021. 13:00AB100141826
Onkološka ambulanta03.05.2021 15:534.10.2021. 13:10BZ100336911
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 11:594.10.2021. 13:10SČ101127493
Pulmološka ambulanta23.06.2021 15:364.10.2021. 13:20LT101085704
Hematološka ambulanta26.07.2021 11:74.10.2021. 13:20MP100275920
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:524.10.2021. 13:30MK100376592
Fizikalna medicina19.04.2021 15:474.10.2021. 13:30GK100391204
Onkološka ambulanta19.05.2021 16:284.10.2021. 13:30NS100127106
Ultrazvuk dojke05.10.2020 8:334.10.2021. 13:30IP101048377
Fizikalna medicina25.03.2021 9:224.10.2021. 13:30AV167844017
Fizikalna medicina23.06.2021 13:514.10.2021. 13:30LR263523708
Hematološka ambulanta21.05.2021 9:324.10.2021. 13:40OM100527370
Pulmološka ambulanta24.06.2021 12:534.10.2021. 13:40IS125968539
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:534.10.2021. 13:45MV119089620
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:454.10.2021. 14:00MG114276018
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:444.10.2021. 14:00DB102325207
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:534.10.2021. 14:00VŠ101244451
Fizikalna medicina30.04.2021 12:104.10.2021. 14:00LG164036377
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:00MZ100569554
Fizikalna medicina05.05.2021 11:04.10.2021. 14:00VB100085357
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:454.10.2021. 14:00JP100365775
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:194.10.2021. 14:00DH263611236
Fizikalna medicina28.06.2021 15:354.10.2021. 14:00MK167786054
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 13:114.10.2021. 14:00IB261128399
Radna terapija PZMZD15.09.2021 10:284.10.2021. 14:00AD265554728
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:444.10.2021. 14:00MR267195627
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:15RM261890276
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:544.10.2021. 14:15BM100336305
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:15SC100266796
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:15KM100115704
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:15IM100596227
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:15SA152992238
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:30VR122751643
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 14:30MD114429555
Dermatološka ambulanta02.09.2021 14:434.10.2021. 14:30ZM100584435
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 14:30DŠ100130604
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:484.10.2021. 14:30DF100486007
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:464.10.2021. 14:30MK100454776
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 14:45PD100100763
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 14:45ZD100136054
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 14:45AM100177719
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 14:45MD100227742
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 14:304.10.2021. 14:45LJ261850192
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 9:284.10.2021. 14:45AŠ263745542
Dermatološka ambulanta02.09.2021 15:164.10.2021. 14:50BM100048329
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 15:00AB100030576
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:524.10.2021. 15:00LL100130835
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 15:00GB100207343
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 15:00MM100202925
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:494.10.2021. 15:00MZ100389768
Fizikalna medicina08.04.2021 9:174.10.2021. 15:00NL128168106
Fizikalna medicina17.05.2021 13:134.10.2021. 15:00MO262110033
Fizikalna medicina07.04.2021 11:334.10.2021. 15:00AK263933166
Dermatološka ambulanta02.09.2021 14:414.10.2021. 15:10GT100286659
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:504.10.2021. 15:15LŠ100316993
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:504.10.2021. 15:15MB100357492
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:504.10.2021. 15:15AW100193424
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:524.10.2021. 15:15AZ100127676
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:524.10.2021. 15:15MG100501485
Fizikalna medicina02.06.2021 11:574.10.2021. 15:30MS100254010
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 11:474.10.2021. 15:30JŠ265153809
Dermatološka ambulanta09.09.2021 16:464.10.2021. 15:30DM266162790
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 10:264.10.2021. 15:30NV261579134
Fizikalna medicina24.05.2021 15:514.10.2021. 15:30NC167787423
Dermatološka ambulanta01.09.2021 14:344.10.2021. 15:50KK100103753
Fizikalna medicina11.05.2021 11:444.10.2021. 16:00MJ100524732
Fizikalna medicina13.09.2021 15:544.10.2021. 16:00TV100556849
Fizikalna medicina28.06.2021 17:454.10.2021. 16:00NH167594442
Radna terapija PZMZD15.09.2021 9:184.10.2021. 16:00LK265849909
Dermatološka ambulanta09.09.2021 16:164.10.2021. 16:10LM260998338
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 13:94.10.2021. 16:15BD265171188
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 9:224.10.2021. 16:15SŽ264753375
Radna terapija PZMZD15.09.2021 8:544.10.2021. 16:30TZ264630948
Fizikalna medicina16.09.2021 9:514.10.2021. 16:30KS103308255
Dermatološka ambulanta09.09.2021 16:254.10.2021. 16:30MP101070621
Fizikalna medicina14.07.2021 14:04.10.2021. 16:30IP100608741
Fizikalna medicina06.09.2021 12:414.10.2021. 16:30JM100302476
Dermatološka ambulanta08.09.2021 16:34.10.2021. 16:50SM100401046
Fizikalna medicina16.09.2021 11:354.10.2021. 17:00PC101055986
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 8:494.10.2021. 17:00TZ264630948
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 9:474.10.2021. 17:00LC265123582
Fizikalna medicina10.03.2021 9:94.10.2021. 17:00LT263966586
Fizikalna medicina23.06.2021 10:94.10.2021. 17:00KS167657980
Dermatološka ambulanta10.09.2021 12:94.10.2021. 17:10DK100544690
Fizikalna medicina19.07.2021 15:524.10.2021. 17:30FP100451150
Dermatološka ambulanta13.09.2021 17:454.10.2021. 17:30MG100476546
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 14:254.10.2021. 17:45LK265187004
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:404.10.2021. 17:45DC265456412
Dermatološka ambulanta14.09.2021 8:584.10.2021. 17:50IT265692089
Neurofeedback PZMZD15.09.2021 8:514.10.2021. 18:00TZ264630948
Fizikalna medicina08.07.2021 9:244.10.2021. 18:00VŠ101244451
Dermatološka ambulanta14.09.2021 9:194.10.2021. 18:10MR162199741
Dermatološka ambulanta13.09.2021 14:554.10.2021. 18:30JG100339117
Neurofeedback PZMZD15.09.2021 12:544.10.2021. 18:30RB262989575
Pedijatrijski holter kardiološki01.09.2021 19:85.10.2021. 7:30EB265142663
RTG mamografija09.09.2021 10:305.10.2021. 7:30AV100896156
CT18.08.2021 11:245.10.2021. 7:35MB100097365
RTG mamografija09.09.2021 10:295.10.2021. 7:45MV100896226
CT12.08.2021 8:155.10.2021. 7:55SK100009686
Onkološka dnevna bolnica31.08.2021 17:555.10.2021. 8:00AP100060652
Holter tlaka25.08.2021 7:485.10.2021. 8:00GJ100102609
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 10:595.10.2021. 8:00MC100083736
Magnetska rezonanca26.01.2021 8:15.10.2021. 8:00SV100213653
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 9:485.10.2021. 8:00VB100198904
Onkološka dnevna bolnica01.09.2021 10:485.10.2021. 8:00DC100343632
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 10:255.10.2021. 8:00KK100357172
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 14:445.10.2021. 8:00AR100377745
Onkološka dnevna bolnica02.09.2021 9:135.10.2021. 8:00MJ100382188
Ultrazvuk radiološki11.12.2020 11:445.10.2021. 8:00DP100375823
Dermatološka ambulanta09.09.2021 15:135.10.2021. 8:00DČ100323727
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 10:175.10.2021. 8:00ĐB100474662
Holter kardiološki10.08.2020 13:575.10.2021. 8:00FK100400936
Holter kardiološki13.04.2021 11:395.10.2021. 8:00SC101054028
RTG mamografija12.10.2020 11:155.10.2021. 8:00GV100558328
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 14:455.10.2021. 8:00MĐ100598670
Onkološka dnevna bolnica13.07.2021 10:225.10.2021. 8:00NK101309638
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:355.10.2021. 8:00LF264527922
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 9:75.10.2021. 8:00PP265589330
Radna terapija PZMZD16.09.2021 9:495.10.2021. 8:00PM266748863
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.06.2021 8:575.10.2021. 8:00MP268219110
CT17.03.2021 14:335.10.2021. 8:15MP143002255
Holter kardiološki26.04.2021 10:595.10.2021. 8:15OB100549988
Holter tlaka25.08.2021 9:445.10.2021. 8:15NB100531078
Holter kardiološki13.04.2021 11:535.10.2021. 8:15JM100410505
RTG mamografija21.10.2020 10:145.10.2021. 8:15NT100463807
Ultrazvuk radiološki12.05.2021 8:65.10.2021. 8:20ŽV100446332
Dermatološka ambulanta03.09.2021 13:65.10.2021. 8:20IZ100217105
Holter tlaka24.08.2021 9:75.10.2021. 8:30MK100119340
Fizikalna medicina26.05.2021 13:295.10.2021. 8:30BD100372157
Urološka ambulanta06.09.2021 10:255.10.2021. 8:30AN100976694
Ultrazvuk dojke05.10.2020 8:355.10.2021. 8:30ID126709682
Holter kardiološki26.04.2021 11:315.10.2021. 8:30DB153355175
RTG mamografija16.10.2020 11:05.10.2021. 8:30VP154045085
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.09.2021 14:325.10.2021. 8:30ŽŽ269014574
CT10.09.2021 11:245.10.2021. 8:35AS100245810
Ultrazvuk radiološki22.03.2021 15:25.10.2021. 8:40IA100296923
Dermatološka ambulanta10.09.2021 10:215.10.2021. 8:40BL100593400
Magnetska rezonanca09.11.2020 9:135.10.2021. 8:45LS100826846
RTG mamografija14.10.2020 10:515.10.2021. 8:45IS100330236
Urološka ambulanta29.06.2021 9:595.10.2021. 8:45MR100341138
Doppler karotida23.03.2021 11:285.10.2021. 8:45AP100260477
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 10:365.10.2021. 8:45MB266904690
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:335.10.2021. 8:45RŽ267387775
CT06.07.2021 7:425.10.2021. 8:55IP101233371
Ultrazvuk dojke05.10.2020 8:405.10.2021. 9:00EB101089266
Urološka ambulanta14.09.2021 14:35.10.2021. 9:00DP100714761
RTG mamografija13.10.2020 12:385.10.2021. 9:00LM101043817
Ultrazvuk radiološki15.01.2021 14:325.10.2021. 9:00NK100598399
Vaskularna kirurgija15.06.2021 10:75.10.2021. 9:00MA100604217
Fizikalna medicina27.05.2021 10:205.10.2021. 9:00MN100571679
Neurološka ambulanta01.06.2021 10:185.10.2021. 9:00RL100517532
Vaskularna kirurgija04.12.2020 10:405.10.2021. 9:00GŠ100199175
Dermatološka ambulanta14.09.2021 9:175.10.2021. 9:00VS100100123
Psihijatrijska ambulanta28.05.2021 13:545.10.2021. 9:00SB100012402
Onkološka ambulanta25.03.2021 10:445.10.2021. 9:00VS100014752
Neurološka ambulanta09.03.2021 10:355.10.2021. 9:00DN100296868
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.06.2021 9:135.10.2021. 9:00AD268419984
Radna terapija PZMZD15.09.2021 12:375.10.2021. 9:00LF264527922
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta04.02.2021 11:205.10.2021. 9:00DS261830484
RTG mamografija16.10.2020 11:25.10.2021. 9:15SP100014574
Urološka ambulanta21.01.2021 8:345.10.2021. 9:15MB
CT08.09.2021 13:495.10.2021. 9:15DM100570577
Ultrazvuk radiološki08.03.2021 12:45.10.2021. 9:20NG100545576
Neurološka ambulanta01.06.2021 9:525.10.2021. 9:20ML100517547
Dermatološka ambulanta03.09.2021 9:25.10.2021. 9:20ŠS100513455
Vaskularna kirurgija15.01.2021 9:195.10.2021. 9:20MD101093917
Psihijatrijska ambulanta09.03.2021 9:135.10.2021. 9:20LČ100026690
Onkološka ambulanta08.06.2021 16:115.10.2021. 9:20DI100388952
RTG mamografija16.10.2020 11:35.10.2021. 9:30NI100296073
Fizikalna medicina27.05.2021 10:525.10.2021. 9:30PM100024622
Ultrazvuk dojke05.10.2020 9:375.10.2021. 9:30KK100141949
Urološka ambulanta23.02.2021 8:415.10.2021. 9:30SL100219205
Doppler karotida05.05.2021 12:05.10.2021. 9:30JB101307260
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.08.2021 9:365.10.2021. 9:30RS162039737
Magnetska rezonanca04.08.2021 12:385.10.2021. 9:30DT100842994
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.06.2021 9:365.10.2021. 9:30LT267913962
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:475.10.2021. 9:30MB267588333
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:175.10.2021. 9:30TM266825131
CT30.03.2021 11:225.10.2021. 9:35SM101056804
Psihijatrijska ambulanta01.06.2021 10:465.10.2021. 9:40IM100828185
Neurološka ambulanta01.06.2021 9:385.10.2021. 9:40IB122311437
Vaskularna kirurgija18.05.2021 9:325.10.2021. 9:40IV102056903
Onkološka ambulanta08.06.2021 16:225.10.2021. 9:40SD101092247
Neurološka ambulanta09.06.2021 8:515.10.2021. 9:40TP100185160
Ultrazvuk radiološki28.06.2021 11:335.10.2021. 9:40PŽ100437808
Dermatološka ambulanta14.09.2021 11:515.10.2021. 9:40TD100394251
RTG mamografija21.10.2020 11:515.10.2021. 9:45GŽ100430660
Urološka ambulanta24.02.2021 11:285.10.2021. 9:45NB100469172
CT06.09.2021 10:395.10.2021. 9:55DF101558802
Vaskularna kirurgija17.08.2021 8:445.10.2021. 10:00FŽ101305122
Onkološka ambulanta08.06.2021 17:265.10.2021. 10:00ZB139905310
Neurološka ambulanta11.06.2021 14:475.10.2021. 10:00ML167329420
UZV srca08.10.2020 11:425.10.2021. 10:00TM100869801
RTG mamografija16.10.2020 12:95.10.2021. 10:00NP101057249
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 10:415.10.2021. 10:00BR101043446
Neurološka ambulanta02.06.2021 7:555.10.2021. 10:00ZP101083731
Urološka ambulanta01.04.2021 9:175.10.2021. 10:00IM100606514
Onkološka dnevna bolnica14.09.2021 11:205.10.2021. 10:00IB100296603
Hematološka ambulanta05.01.2021 10:395.10.2021. 10:00MK100366650
Ultrazvuk dojke05.10.2020 11:515.10.2021. 10:00MM100143428
Pulmološka ambulanta06.10.2020 12:475.10.2021. 10:00MV100143358
Psihijatrijska ambulanta29.10.2020 9:305.10.2021. 10:00NM100215486
Kardiološka ambulanta04.02.2020 11:125.10.2021. 10:00KD100015746
Vaskularna kirurgija07.06.2021 12:115.10.2021. 10:00MK100038656
Dermatološka ambulanta15.09.2021 7:385.10.2021. 10:00ND100083416
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju26.11.2020 12:535.10.2021. 10:00KM100087940
Denzitometrija08.03.2021 12:55.10.2021. 10:10NG100545576
Urološka ambulanta01.04.2021 10:495.10.2021. 10:15AP100801022
Doppler karotida13.01.2021 11:35.10.2021. 10:15JK100791394
CT13.09.2021 12:325.10.2021. 10:15PK101202456
Magnetska rezonanca09.08.2021 9:475.10.2021. 10:15BB100356600
RTG mamografija08.10.2020 12:75.10.2021. 10:15IM100448485
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 10:255.10.2021. 10:15TC264323274
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:225.10.2021. 10:15IS265000074
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta18.08.2021 8:265.10.2021. 10:15LĐ266560338
Onkološka ambulanta15.06.2021 15:425.10.2021. 10:20MK100101047
Neurološka ambulanta02.06.2021 9:565.10.2021. 10:20MB100109818
Kardiološka ambulanta22.02.2021 9:365.10.2021. 10:20BK101279755
Hematološka ambulanta18.05.2021 11:195.10.2021. 10:20AP101331348
Pulmološka ambulanta06.10.2020 13:65.10.2021. 10:20SR101097534
Vaskularna kirurgija10.08.2021 9:105.10.2021. 10:20NL101119276
Dermatološka ambulanta15.09.2021 16:135.10.2021. 10:20LL145784274
Neurološka ambulanta04.06.2021 9:395.10.2021. 10:20VL100616278
Psihijatrijska ambulanta01.06.2021 10:475.10.2021. 10:20DT100771991
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju26.11.2020 13:45.10.2021. 10:20NM100526029
UZV srca07.10.2020 12:65.10.2021. 10:30IK100491499
RTG mamografija14.10.2020 10:485.10.2021. 10:30KO100605338
Ultrazvuk dojke05.10.2020 13:325.10.2021. 10:30MM100581888
Denzitometrija31.05.2021 9:145.10.2021. 10:30ST155022255
Urološka ambulanta06.04.2021 9:555.10.2021. 10:30AŠ100143220
CT12.07.2021 10:65.10.2021. 10:35KT100580606
Hematološka ambulanta01.06.2021 12:145.10.2021. 10:40MV100961677
Dermatološka ambulanta16.09.2021 9:05.10.2021. 10:40MC159050549
Psihijatrijska ambulanta01.06.2021 10:485.10.2021. 10:40SK101141249
Kardiološka ambulanta25.02.2021 11:375.10.2021. 10:40AS100185902
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju26.11.2020 13:355.10.2021. 10:40ZL100236135
Pulmološka ambulanta27.10.2020 17:595.10.2021. 10:40BB100010919
Neurološka ambulanta04.06.2021 8:405.10.2021. 10:40JS100456842
Onkološka ambulanta17.08.2021 13:325.10.2021. 10:40NH100433665
Neurološka ambulanta04.06.2021 14:305.10.2021. 10:40OV100394675
RTG mamografija19.10.2020 11:25.10.2021. 10:45RZ100908469
Urološka ambulanta27.07.2021 9:185.10.2021. 10:45IZ100562928
CT06.04.2021 11:145.10.2021. 10:50CC100256021
Vaskularna kirurgija18.08.2021 10:465.10.2021. 11:00NG100202130
UZV srca09.10.2020 14:425.10.2021. 11:00RM100055798
Hematološka ambulanta06.07.2021 10:455.10.2021. 11:00IS100424238
Psihijatrijska ambulanta29.06.2021 13:165.10.2021. 11:00IK100353964
Onkološka ambulanta18.06.2021 12:105.10.2021. 11:00FŠ100292850
Magnetska rezonanca16.06.2021 13:15.10.2021. 11:00MĆ100272786
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju26.11.2020 14:85.10.2021. 11:00ĐM100572357
Vaskularna kirurgija14.09.2021 9:375.10.2021. 11:00TB100496080
Pulmološka ambulanta05.03.2021 11:105.10.2021. 11:00AV100886341
Fizikalna medicina16.06.2021 10:155.10.2021. 11:00PŠ101130826
RTG mamografija05.03.2021 9:365.10.2021. 11:00OŽ101320361
Kardiološka ambulanta25.02.2021 13:295.10.2021. 11:00JJ136929843
Dermatološka ambulanta16.09.2021 11:365.10.2021. 11:00HP130604418
Radna terapija PZMZD15.09.2021 13:335.10.2021. 11:00FK266369061
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:165.10.2021. 11:00FH265983093
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.06.2021 12:65.10.2021. 11:00MM265344501
Ambulanta za rehabilitaciju djece01.04.2021 10:205.10.2021. 11:00MŠ267915738
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.06.2021 9:155.10.2021. 11:00NK268211261
CT23.08.2021 14:405.10.2021. 11:10MM162410679
RTG mamografija12.03.2021 8:425.10.2021. 11:15MB100343007
Kardiološka ambulanta26.02.2021 13:105.10.2021. 11:20VŠ100061720
Psihijatrijska ambulanta01.07.2021 9:555.10.2021. 11:20ŽP100162354
Hematološka ambulanta06.07.2021 12:555.10.2021. 11:20JM100262929
Dermatološka ambulanta16.09.2021 11:565.10.2021. 11:20RĆ101123166
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju26.11.2020 14:235.10.2021. 11:20MM100764541
Pulmološka ambulanta05.03.2021 12:485.10.2021. 11:20SJ101045423
Onkološka ambulanta10.08.2021 16:95.10.2021. 11:20ĐR101063101
CT07.09.2021 11:95.10.2021. 11:25HP100713890
Neurološka ambulanta13.01.2021 12:255.10.2021. 11:30JK100791394
Onkološka ambulanta20.10.2020 12:25.10.2021. 11:30ĐA100818864
UZV srca09.10.2020 9:45.10.2021. 11:30EČ100190627
Urološka ambulanta07.06.2021 8:515.10.2021. 11:30ĐĐ100038637
Ultrazvuk dojke05.10.2020 13:415.10.2021. 11:30MC100003776
RTG mamografija10.11.2020 7:395.10.2021. 11:30ST100354360
Fizikalna medicina14.07.2021 10:175.10.2021. 11:30NB100404534
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.06.2021 11:215.10.2021. 11:30MM268403174
Neurološka ambulanta18.06.2021 12:485.10.2021. 11:30MB268512127
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.06.2021 12:85.10.2021. 11:30TM266825131
Dermatološka ambulanta16.09.2021 12:215.10.2021. 11:40KŠ262221533
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju30.11.2020 8:515.10.2021. 11:40IV100416203
Psihijatrijska ambulanta01.07.2021 12:205.10.2021. 11:40GP100296571
Onkološka ambulanta31.08.2021 17:565.10.2021. 11:40AP100060652
Hematološka ambulanta09.06.2021 9:325.10.2021. 11:40LJ100846944
Vaskularna kirurgija07.09.2021 13:185.10.2021. 11:40IP101192900
Pulmološka ambulanta10.05.2021 13:535.10.2021. 11:40RB159504797
Kardiološka ambulanta01.03.2021 9:75.10.2021. 11:40ŽV153915189
RTG mamografija03.09.2021 10:155.10.2021. 11:45MP101329350
Urološka ambulanta23.06.2021 14:465.10.2021. 11:45VR100008090
Neurofeedback PZMZD15.09.2021 11:525.10.2021. 11:45BH261486770
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:315.10.2021. 11:45FK266369061
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.07.2021 12:365.10.2021. 11:45NR268438162
Onkološka ambulanta20.10.2020 12:55.10.2021. 11:50NK100598399
Hematološka ambulanta13.07.2021 10:205.10.2021. 12:00FM100582496
Fizikalna medicina01.07.2021 12:95.10.2021. 12:00IJ100511590
Neurološka ambulanta04.06.2021 8:565.10.2021. 12:00AB100531256
Ultrazvuk dojke05.10.2020 14:65.10.2021. 12:00NL101307557
Urološka ambulanta23.06.2021 9:455.10.2021. 12:00MP154537457
Pulmološka ambulanta09.03.2021 10:595.10.2021. 12:00AM100004026
Onkološka ambulanta07.09.2021 16:275.10.2021. 12:00ĐM100153622
UZV srca09.10.2020 10:515.10.2021. 12:00AK100235936
Kardiološka ambulanta02.03.2021 10:175.10.2021. 12:00KC100446544
Dermatološka ambulanta16.09.2021 12:225.10.2021. 12:00IŠ265174500
Onkološka ambulanta22.03.2021 14:545.10.2021. 12:10IA100296923
Urološka ambulanta24.06.2021 12:75.10.2021. 12:15VV100464754
Kardiološka ambulanta03.03.2021 8:415.10.2021. 12:20KB100415489
Dermatološka ambulanta16.09.2021 12:445.10.2021. 12:20TR100319108
Onkološka ambulanta07.09.2021 16:495.10.2021. 12:20KT100187699
Hematološka ambulanta13.07.2021 11:55.10.2021. 12:20MM100099836
Neurološka ambulanta19.04.2021 10:255.10.2021. 12:20AM162504312
Pulmološka ambulanta09.03.2021 11:435.10.2021. 12:20LS101323686
Neurološka ambulanta07.06.2021 15:55.10.2021. 12:20MV101070250
UZV srca12.10.2020 10:85.10.2021. 12:30VP100967835
Fizikalna medicina24.08.2021 7:345.10.2021. 12:30DP100494811
Ultrazvuk dojke05.10.2020 14:65.10.2021. 12:30LL101321317
Onkološka ambulanta13.04.2021 12:255.10.2021. 12:30JP101390540
Urološka ambulanta25.06.2021 11:335.10.2021. 12:30VM101118916
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta31.08.2021 9:555.10.2021. 12:30NM261791776
Ambulanta za rehabilitaciju djece14.07.2021 9:95.10.2021. 12:30KK268309660
Neurološka ambulanta04.06.2021 10:525.10.2021. 12:40MM121136468
Kardiološka ambulanta03.03.2021 19:545.10.2021. 12:40ŽČ100928656
Neurološka ambulanta22.04.2021 8:565.10.2021. 12:40MK100038656
Pulmološka ambulanta09.03.2021 11:245.10.2021. 12:40ZL100458158
Hematološka ambulanta13.07.2021 14:135.10.2021. 12:40MG100483746
Urološka ambulanta25.06.2021 11:335.10.2021. 12:45BP101061800
Onkološka ambulanta20.04.2021 13:385.10.2021. 12:50DR100366364
Kardiološka ambulanta04.03.2021 10:505.10.2021. 13:00KB100416059
Urološka ambulanta18.08.2021 9:155.10.2021. 13:00FP100000042
Pulmološka ambulanta09.03.2021 12:445.10.2021. 13:00AS100077568
Neurološka ambulanta07.06.2021 16:505.10.2021. 13:00DŽ100263908
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:355.10.2021. 13:00JG100559400
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju01.12.2020 7:505.10.2021. 13:00JP143857272
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.07.2021 14:355.10.2021. 13:00BC162767544
Fizikalna medicina15.09.2021 12:585.10.2021. 13:00AM161361366
Hematološka ambulanta14.07.2021 13:405.10.2021. 13:00JB101278579
Onkološka ambulanta04.06.2021 11:215.10.2021. 13:10ZB100207841
Urološka ambulanta25.08.2021 10:415.10.2021. 13:15HT153822965
Neurološka ambulanta04.06.2021 13:445.10.2021. 13:20SJ161981015
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju11.12.2019 12:385.10.2021. 13:20GK100520551
Kardiološka ambulanta04.03.2021 15:175.10.2021. 13:20AS100773998
Neurološka ambulanta08.06.2021 7:425.10.2021. 13:20DM100736442
Hematološka ambulanta14.07.2021 18:85.10.2021. 13:20HZ100046106
Pulmološka ambulanta09.03.2021 12:545.10.2021. 13:20KB100486295
Urološka ambulanta30.08.2021 10:525.10.2021. 13:30BT100354356
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:485.10.2021. 13:30AC100256106
Onkološka ambulanta07.06.2021 16:275.10.2021. 13:30MB100243405
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.07.2021 14:365.10.2021. 13:30IC261790180
Neurološka ambulanta07.06.2021 7:555.10.2021. 13:40ST100216624
Neurološka ambulanta08.06.2021 7:435.10.2021. 13:40KM100028625
Pulmološka ambulanta09.03.2021 13:265.10.2021. 13:40VK100083539
Kardiološka ambulanta09.03.2021 9:365.10.2021. 13:40AB100100034
Hematološka ambulanta15.07.2021 7:495.10.2021. 13:40PŠ100353131
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.12.2020 8:365.10.2021. 13:40VM100348099
Urološka ambulanta07.09.2021 11:15.10.2021. 13:45KC264580577
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:275.10.2021. 14:00AD265554728
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 10:175.10.2021. 14:00AZ262515720
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:00AM100384930
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:00DP100281696
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:00FB100412304
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:00ZD100399873
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:00LC100165359
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:385.10.2021. 14:00NK100564638
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.09.2021 9:505.10.2021. 14:00BK163257023
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:15NČ100514612
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:15KM100233624
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:15DP100098363
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:15MB100102435
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:525.10.2021. 14:15JD100346001
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:545.10.2021. 14:30MB100115371
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:545.10.2021. 14:30JH100531720
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:535.10.2021. 14:30VD100608351
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:30MP101080008
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:30AH160177928
Kardiološka pedijatrijska ambulanta03.08.2021 11:145.10.2021. 14:30NR268438162
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 9:155.10.2021. 14:45LK265849909
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:45AR101109654
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:45MS101064542
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:45ZR101070123
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:45NS101071460
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 14:45KC101067369
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 15:00HT100497572
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 15:00AZ101109156
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 15:00ŽK101108622
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 15:00PK101113811
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 15:00VV101095294
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.07.2021 8:365.10.2021. 15:00MK162024090
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:575.10.2021. 15:15SM152096619
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:585.10.2021. 15:15MP136610379
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:585.10.2021. 15:15CĐ100592949
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:585.10.2021. 15:15AM100004030
Mamografija nacionalni program25.08.2021 8:585.10.2021. 15:15AG100480328
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.07.2021 9:595.10.2021. 15:30PV163863153
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 9:35.10.2021. 15:30ML265030659
Psihologijska jedinica PZMZD15.09.2021 14:95.10.2021. 15:30SP167858820
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.07.2021 10:05.10.2021. 16:00SV161243268
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 8:475.10.2021. 16:15MP263473642
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:555.10.2021. 16:15RP265715664
Kardiološka pedijatrijska ambulanta23.06.2021 13:445.10.2021. 16:30AA267655704
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.03.2021 8:395.10.2021. 17:00VM266888074
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 8:455.10.2021. 17:00TZ264630948
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 8:545.10.2021. 17:45AB266609086
RTG mamografija13.09.2021 13:126.10.2021. 7:30LJ100441721
CT22.07.2021 13:146.10.2021. 7:35DB100498960
RTG mamografija18.03.2021 13:66.10.2021. 7:45TZ100382489
CT10.09.2021 9:206.10.2021. 7:55MJ100547055
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 8:516.10.2021. 8:00LJ163828418
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 12:526.10.2021. 8:00NK153842211
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 22:536.10.2021. 8:00LB101112599
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 13:356.10.2021. 8:00TM101284291
Onkološka dnevna bolnica15.09.2021 10:466.10.2021. 8:00BB100356600
Holter kardiološki26.01.2021 10:556.10.2021. 8:00DI100274231
Ultrazvuk radiološki12.05.2021 9:556.10.2021. 8:00AM100279181
Fizikalna medicina27.05.2021 11:496.10.2021. 8:00ZB100303845
Magnetska rezonanca19.10.2020 14:26.10.2021. 8:00DT100447557
Onkološka dnevna bolnica08.09.2021 8:56.10.2021. 8:00IČ100019503
RTG mamografija22.03.2021 8:336.10.2021. 8:00AJ100089063
Holter kardiološki26.04.2021 13:26.10.2021. 8:00LK100234228
Holter tlaka25.08.2021 12:576.10.2021. 8:00MŠ100194367
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:486.10.2021. 8:00TČ265188074
Holter kardiološki27.04.2021 13:196.10.2021. 8:15JŠ100201611
Holter tlaka27.08.2021 12:246.10.2021. 8:15JK100431283
Holter kardiološki29.04.2021 8:376.10.2021. 8:15SV101089834
RTG mamografija15.06.2021 11:246.10.2021. 8:15TO101044482
CT24.08.2021 8:116.10.2021. 8:15CM100793723
Ultrazvuk radiološki01.07.2021 13:426.10.2021. 8:20MS100344626
Anesteziološka ambulanta02.09.2021 7:496.10.2021. 8:30FB100438933
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:566.10.2021. 8:30MB100115371
RTG mamografija19.10.2020 11:526.10.2021. 8:30MD100018346
RTG klasične pretrage09.02.2021 13:166.10.2021. 8:30AB101075143
Ginekološka ambulanta22.07.2021 10:236.10.2021. 8:30EP100552475
Holter kardiološki29.04.2021 9:406.10.2021. 8:30AS100526620
Fizikalna medicina27.05.2021 12:106.10.2021. 8:30MM101164411
Holter tlaka26.08.2021 12:396.10.2021. 8:30BŠ101332948
Fizikalna medicina31.03.2021 8:526.10.2021. 8:30PI157578126
CT13.09.2021 13:276.10.2021. 8:35TD100677532
Ultrazvuk radiološki13.05.2021 8:536.10.2021. 8:40NM100573730
RTG mamografija15.04.2021 10:96.10.2021. 8:45MK101077633
RTG klasične pretrage11.06.2021 9:06.10.2021. 8:45IK100064937
Magnetska rezonanca19.07.2021 14:346.10.2021. 8:45SP100276878
Doppler karotida24.03.2021 11:566.10.2021. 8:45NC100275174
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 11:426.10.2021. 8:45IG266076845
CT30.08.2021 11:446.10.2021. 8:55ŽB100901777
Urološka ambulanta04.03.2021 13:496.10.2021. 9:00MŠ101058656
Onkološka ambulanta19.05.2021 8:476.10.2021. 9:00MN100959938
Fizikalna medicina27.05.2021 12:216.10.2021. 9:00VD100500307
Psihijatrijska ambulanta25.08.2021 10:536.10.2021. 9:00ŽĐ152862831
Ultrazvuk radiološki30.08.2021 8:476.10.2021. 9:00MT154977273
Ginekološka ambulanta31.08.2021 13:226.10.2021. 9:00IN100327611
RTG mamografija12.04.2021 12:536.10.2021. 9:00VŠ100382120
Neurološka ambulanta07.04.2021 9:166.10.2021. 9:00IM100127835
Fizikalna medicina31.03.2021 12:06.10.2021. 9:00GL100101494
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:586.10.2021. 9:00AL100158021
Psihijatrijska ambulanta11.08.2021 11:256.10.2021. 9:10NČ163231477
CT14.09.2021 12:06.10.2021. 9:15AJ100871112
Urološka ambulanta07.04.2021 10:336.10.2021. 9:15MM100241288
RTG mamografija17.05.2021 9:556.10.2021. 9:15AČ100466252
Ultrazvuk radiološki02.09.2021 10:446.10.2021. 9:20AL100445404
Neurološka ambulanta07.04.2021 9:386.10.2021. 9:20AP100207269
Onkološka ambulanta07.09.2021 17:486.10.2021. 9:20ĐT100028108
Psihijatrijska ambulanta01.07.2021 10:536.10.2021. 9:20ZL101184223
Fizikalna medicina31.03.2021 13:76.10.2021. 9:30NB101106842
Magnetska rezonanca01.09.2021 9:266.10.2021. 9:30MR125103016
Psihijatrijska ambulanta03.09.2021 9:476.10.2021. 9:30KM101051038
Fizikalna medicina28.05.2021 7:426.10.2021. 9:30VŠ100020827
RTG mamografija05.05.2021 9:216.10.2021. 9:30IK
Ultrazvuk dojke06.10.2020 8:96.10.2021. 9:30TK100091099
Urološka ambulanta14.04.2021 9:586.10.2021. 9:30IK100425950
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 8:16.10.2021. 9:30AP100342028
Ginekološka ambulanta02.09.2021 15:26.10.2021. 9:30MS100295785
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 8:406.10.2021. 9:30MK266614684
CT06.04.2021 13:376.10.2021. 9:35BR100466229
Psihijatrijska ambulanta07.09.2021 12:226.10.2021. 9:40MC100392700
Neurološka ambulanta28.04.2021 10:186.10.2021. 9:40PB100004469
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 9:376.10.2021. 9:45IP100089523
RTG mamografija13.05.2021 11:586.10.2021. 9:45DĆ100368055
Urološka ambulanta14.05.2021 11:356.10.2021. 9:45NM101053250
Psihijatrijska ambulanta14.07.2021 8:566.10.2021. 9:50TK100427389
CT19.08.2021 13:526.10.2021. 9:55EK101309676
Psihijatrijska ambulanta11.08.2021 14:536.10.2021. 9:55LČ266069166
EEG laboratorij26.03.2021 10:596.10.2021. 10:00VS101287722
Ultrazvuk dojke17.06.2021 10:176.10.2021. 10:00AU101123645
Pulmološka ambulanta07.10.2020 11:76.10.2021. 10:00LB139968198
Neurološka ambulanta19.05.2021 10:266.10.2021. 10:00DM161321530
Urološka ambulanta14.09.2021 10:206.10.2021. 10:00FN162199188
Psihijatrijska ambulanta01.09.2021 9:586.10.2021. 10:00MG156391784
RTG mamografija12.10.2020 10:406.10.2021. 10:00NJ100871856
UZV srca16.06.2021 8:336.10.2021. 10:00MD100880728
Ergometrija11.05.2021 10:196.10.2021. 10:00OD100527008
Ginekološka ambulanta03.09.2021 10:556.10.2021. 10:00MG100526052
Gastroenterološka ambulanta13.04.2021 14:256.10.2021. 10:00AO100584948
Doppler perifernih krvnih žila20.10.2020 12:516.10.2021. 10:00PR100483356
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.10.2020 9:466.10.2021. 10:00NR100485437
Kardiološka ambulanta25.11.2020 12:466.10.2021. 10:00LM100484212
Fizikalna medicina28.05.2021 8:466.10.2021. 10:00VG100345681
Internistička ambulanta08.09.2021 11:126.10.2021. 10:00GM100360420
RTG klasične pretrage01.04.2021 9:476.10.2021. 10:00IB100086919
Fizikalna medicina31.03.2021 14:566.10.2021. 10:00KS100129456
Dijabetološka ambulanta26.11.2020 11:496.10.2021. 10:00DP100191184
Denzitometrija04.06.2021 13:216.10.2021. 10:10AP100119321
CT03.08.2021 12:186.10.2021. 10:15IM100453674
RTG mamografija29.10.2020 10:446.10.2021. 10:15BR156362259
Urološka ambulanta14.09.2021 16:206.10.2021. 10:15FA131935728
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.10.2020 11:256.10.2021. 10:15KK101134299
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:456.10.2021. 10:15DB266500211
Kardiološka ambulanta07.04.2021 10:556.10.2021. 10:20VB101089251
Psihijatrijska ambulanta07.09.2021 10:186.10.2021. 10:20SŠ101239629
Gastroenterološka ambulanta29.04.2021 10:356.10.2021. 10:20ZR159414228
Neurološka ambulanta01.06.2021 13:86.10.2021. 10:20IL100559985
Dijabetološka ambulanta07.10.2020 11:566.10.2021. 10:20NB100447631
Pulmološka ambulanta07.10.2020 11:366.10.2021. 10:20ĐM100432031
Ultrazvuk dojke06.10.2020 8:176.10.2021. 10:30TZ100382489
Doppler perifernih krvnih žila14.10.2020 10:576.10.2021. 10:30RČ100218635
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.10.2020 7:436.10.2021. 10:30LB100220406
RTG mamografija26.11.2020 10:286.10.2021. 10:30AN100606105
Urološka ambulanta18.08.2021 9:496.10.2021. 10:30PD101081133
Ergometrija07.06.2021 9:496.10.2021. 10:30AC155046534
Ginekološka ambulanta07.09.2021 11:186.10.2021. 10:30AB106468745
UZV srca07.07.2021 12:266.10.2021. 10:30RK261292062
CT03.08.2021 12:176.10.2021. 10:35MK100454028
Kardiološka ambulanta15.04.2021 7:516.10.2021. 10:40ĐP100397627
Pulmološka ambulanta07.04.2021 12:336.10.2021. 10:40JM100358486
Gastroenterološka ambulanta19.04.2021 14:26.10.2021. 10:40FH100073368
Neurološka ambulanta01.06.2021 13:486.10.2021. 10:40MV115730981
Psihijatrijska ambulanta16.08.2021 7:386.10.2021. 10:40AP163301363
Dijabetološka ambulanta13.11.2020 12:516.10.2021. 10:40AT100598083
Psihijatrijska ambulanta07.09.2021 13:126.10.2021. 10:40PV265738061
Urološka ambulanta14.09.2021 17:566.10.2021. 10:45ID154532403
RTG mamografija06.05.2021 13:466.10.2021. 10:45AD100083435
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.10.2020 8:276.10.2021. 10:45MK100401597
CT06.04.2021 13:356.10.2021. 10:50MR100466337
Fizikalna medicina06.07.2021 9:156.10.2021. 11:00AS100459048
UZV srca08.07.2021 11:206.10.2021. 11:00DE100412836
Dijabetološka ambulanta14.01.2021 14:296.10.2021. 11:00JM100322678
Fizikalna medicina01.04.2021 9:456.10.2021. 11:00IB100086919
Ergometrija19.08.2021 11:266.10.2021. 11:00DM100022946
Magnetska rezonanca04.08.2021 11:206.10.2021. 11:00EM163752556
Gastroenterološka ambulanta20.04.2021 8:96.10.2021. 11:00AA156776678
Doppler perifernih krvnih žila22.10.2020 9:496.10.2021. 11:00PV107441607
Kardiološka ambulanta23.07.2021 8:36.10.2021. 11:00MV101392369
Pulmološka ambulanta07.04.2021 12:556.10.2021. 11:00SB100524164
Psihijatrijska ambulanta07.09.2021 13:456.10.2021. 11:00MM100497854
Urološka ambulanta15.09.2021 12:176.10.2021. 11:00ID100746577
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.07.2021 11:376.10.2021. 11:00MĐ268137269
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:26.10.2021. 11:00LT267913962
Psihijatrijska ambulanta16.08.2021 13:236.10.2021. 11:10MŠ266210883
CT06.09.2021 14:186.10.2021. 11:10EO101363736
Anesteziološka ambulanta08.09.2021 11:146.10.2021. 11:10GM100360420
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.10.2020 8:406.10.2021. 11:15NK101113347
Dijabetološka ambulanta15.01.2021 12:286.10.2021. 11:20GK101208760
Kardiološka ambulanta03.05.2021 10:496.10.2021. 11:20MM101057658
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 10:106.10.2021. 11:20MD100333601
Gastroenterološka ambulanta21.04.2021 10:386.10.2021. 11:20BT100305589
Pulmološka ambulanta05.05.2021 13:66.10.2021. 11:20FB100483479
CT07.09.2021 12:66.10.2021. 11:25SM100804277
Ultrazvuk dojke10.09.2021 14:166.10.2021. 11:30MK100714117
Fizikalna medicina01.04.2021 11:136.10.2021. 11:30IM100509071
Ginekološka ambulanta08.09.2021 8:566.10.2021. 11:30KD100576203
Fizikalna medicina11.06.2021 12:36.10.2021. 11:30IM101307218
UZV srca08.07.2021 14:366.10.2021. 11:30DV100435182
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.10.2020 13:396.10.2021. 11:30AB100366468
Ergometrija20.08.2021 8:236.10.2021. 11:30NS100096761
Doppler perifernih krvnih žila20.10.2020 12:566.10.2021. 11:30NG100066543
Pulmološka ambulanta07.05.2021 12:226.10.2021. 11:40IB159165628
Gastroenterološka ambulanta22.04.2021 7:496.10.2021. 11:40MR100840930
Psihijatrijska ambulanta08.09.2021 19:166.10.2021. 11:40MM101084585
Kardiološka ambulanta03.05.2021 13:516.10.2021. 11:40ZI267025600
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.11.2020 11:466.10.2021. 11:45JG100559400
Onkološka ambulanta21.10.2020 15:286.10.2021. 11:50LT100099821
Fizikalna medicina28.07.2021 13:376.10.2021. 12:00PP
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2020 9:466.10.2021. 12:00KA100057794
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 12:16.10.2021. 12:00BO100370894
Ergometrija24.08.2021 11:156.10.2021. 12:00IM100359520
Urološka ambulanta15.09.2021 14:396.10.2021. 12:00NM100601496
Pulmološka ambulanta07.05.2021 13:36.10.2021. 12:00MB100537109
Dijabetološka ambulanta18.01.2021 13:496.10.2021. 12:00MK101083322
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:406.10.2021. 12:00ŠP100943607
Ginekološka ambulanta30.07.2021 12:256.10.2021. 12:00IK100623463
Neurološka ambulanta02.06.2021 9:86.10.2021. 12:00VK154601787
Kardiološka ambulanta04.05.2021 9:226.10.2021. 12:00IĆ124189111
Gastroenterološka ambulanta22.04.2021 12:456.10.2021. 12:00MR101142764
Onkološka ambulanta28.10.2020 15:576.10.2021. 12:10JA100817902
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.11.2020 11:576.10.2021. 12:15EŠ100479201
Urološka ambulanta16.09.2021 8:516.10.2021. 12:15MP100165293
Kardiološka ambulanta04.05.2021 9:356.10.2021. 12:20IL100134081
Gastroenterološka ambulanta23.04.2021 9:416.10.2021. 12:20MJ100036700
Pulmološka ambulanta10.05.2021 8:116.10.2021. 12:20AM100000517
Dijabetološka ambulanta19.01.2021 9:546.10.2021. 12:20BŠ100364601
Neurološka ambulanta02.06.2021 9:146.10.2021. 12:20MV104956780
Psihijatrijska ambulanta24.08.2021 10:366.10.2021. 12:20MG160246318
Ginekološka ambulanta09.09.2021 8:66.10.2021. 12:30JO146312614
Ergometrija26.08.2021 9:196.10.2021. 12:30MK101113417
Ultrazvuk dojke01.10.2020 7:536.10.2021. 12:30IP101043342
Fizikalna medicina30.08.2021 13:306.10.2021. 12:30AK100461177
Urološka ambulanta16.09.2021 8:546.10.2021. 12:30MK100453570
Onkološka ambulanta28.10.2020 16:216.10.2021. 12:30CC100121450
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2020 8:436.10.2021. 12:30NĐ100225801
Gastroenterološka ambulanta23.04.2021 10:376.10.2021. 12:40PG100258846
Pulmološka ambulanta10.08.2021 14:456.10.2021. 12:40MA100442880
Neurološka ambulanta02.06.2021 11:576.10.2021. 12:40MM100532409
Kardiološka ambulanta05.05.2021 11:476.10.2021. 12:40PG100559608
Dijabetološka ambulanta19.01.2021 10:306.10.2021. 12:40JV101320376
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.09.2020 10:416.10.2021. 12:45DP101331418
Onkološka ambulanta07.06.2021 16:306.10.2021. 12:50KM100161657
Ergometrija26.08.2021 12:46.10.2021. 13:00HA100483695
Neurološka ambulanta12.04.2021 10:236.10.2021. 13:00MP100344965
Ginekološka ambulanta09.09.2021 9:116.10.2021. 13:00PM101117903
Pulmološka ambulanta11.05.2021 12:376.10.2021. 13:00JM156101108
Dijabetološka ambulanta20.01.2021 8:356.10.2021. 13:00JV122480737
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:416.10.2021. 13:00IP160380386
Kardiološka ambulanta02.12.2020 12:66.10.2021. 13:00KP100542482
Onkološka ambulanta16.06.2021 15:286.10.2021. 13:10PR100842710
Kardiološka ambulanta02.12.2020 12:56.10.2021. 13:20IP100553276
Gastroenterološka ambulanta26.04.2021 14:246.10.2021. 13:20AL100547498
Pulmološka ambulanta17.05.2021 11:226.10.2021. 13:20MG161480015
Dijabetološka ambulanta20.01.2021 8:506.10.2021. 13:20BS100322979
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:416.10.2021. 13:30IB100043741
Ergometrija27.08.2021 12:186.10.2021. 13:30SJ132963998
Onkološka ambulanta30.06.2021 16:316.10.2021. 13:30LM101101485
Ginekološka ambulanta09.09.2021 10:306.10.2021. 13:30NC101333274
Pulmološka ambulanta18.05.2021 11:196.10.2021. 13:40OM101322993
Kardiološka ambulanta06.05.2021 9:436.10.2021. 13:40MB100609970
Dijabetološka ambulanta21.01.2021 11:186.10.2021. 13:40SD100749779
Gastroenterološka ambulanta07.09.2021 11:486.10.2021. 13:40JL100419513
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:406.10.2021. 14:00DJ100290036
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:426.10.2021. 14:00ZK100003066
Ginekološka ambulanta20.08.2021 8:516.10.2021. 14:00IŠ100027364
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:406.10.2021. 14:00MS100499085
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:416.10.2021. 14:00LM101311625
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:406.10.2021. 14:00ZP125977928
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:446.10.2021. 14:00DD160841565
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:396.10.2021. 14:00AV265279739
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:256.10.2021. 14:00IS265000074
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:15AW266026995
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:15RK266147655
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:15JJ100441806
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:15KH100433913
Dermatološka ambulanta06.09.2021 8:526.10.2021. 14:30JC100429421
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:30NN100325070
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:30MK100522295
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:30VB266128165
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:30JT267084409
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:30GK268405518
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.08.2021 12:196.10.2021. 14:30LP268362224
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:416.10.2021. 14:45AV265279743
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 14:45ZS100557739
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 14:45MJ167611408
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:45DK105370482
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:45MG100352129
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:456.10.2021. 14:45NĆ100206881
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:00ŽL100200810
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:00NP100121520
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:00IP100363181
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:00KB100567469
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:00AP100609400
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.07.2021 10:266.10.2021. 15:00NB261346421
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:15AS100755985
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:15CK100580292
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:15KM100581360
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:15AK100524249
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:476.10.2021. 15:15AK101306224
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 13:126.10.2021. 15:30IB261128399
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:496.10.2021. 15:30MP263473642
Kardiološka pedijatrijska ambulanta14.07.2021 14:216.10.2021. 15:30VV265263198
Radna terapija PZMZD16.09.2021 9:106.10.2021. 16:00PP265589330
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.07.2021 10:496.10.2021. 16:00DŽ261334697
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 9:336.10.2021. 16:15NF265321786
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 9:246.10.2021. 16:15SŽ264753375
Radna terapija PZMZD15.09.2021 10:156.10.2021. 16:30MD267588189
Kardiološka pedijatrijska ambulanta23.07.2021 9:96.10.2021. 16:30MR160535557
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:106.10.2021. 17:00PM264465666
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:46.10.2021. 17:00JC264415443
Radna terapija PZMZD15.09.2021 9:406.10.2021. 17:00NF265321786
Kardiološka pedijatrijska ambulanta29.03.2021 18:36.10.2021. 17:10MŠ267702381
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:56.10.2021. 17:45JC264415443
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:106.10.2021. 17:45PM264465666
Neurofeedback PZMZD15.09.2021 12:556.10.2021. 18:00RB262989575
RTG mamografija12.10.2020 11:97.10.2021. 7:30MP101110412
CT06.08.2021 9:97.10.2021. 7:35MM129575716
CT19.08.2021 14:187.10.2021. 7:55ID100375132
Holter kardiološki30.04.2021 9:157.10.2021. 8:00MB100413143
Holter tlaka26.08.2021 12:57.10.2021. 8:00HA100483695
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 10:67.10.2021. 8:00JĐ100484481
Onkološka ambulanta21.07.2021 16:507.10.2021. 8:00LR100085713
Ultrazvuk radiološki21.01.2021 7:537.10.2021. 8:00FK100181596
Holter kardiološki29.04.2021 11:367.10.2021. 8:00AB100252673
Naručivanje - operacija katarakte11.06.2021 14:437.10.2021. 8:00ML100251942
RTG mamografija22.07.2021 11:07.10.2021. 8:00NC154579081
Magnetska rezonanca11.11.2020 14:07.10.2021. 8:00PP101157531
Onkološka dnevna bolnica07.09.2021 10:157.10.2021. 8:00PB101321177
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 8:487.10.2021. 8:00LM100494205
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 11:237.10.2021. 8:00FR100512508
Onkološka dnevna bolnica16.09.2021 8:477.10.2021. 8:00JO100560531
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 10:47.10.2021. 8:00VP264461945
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 9:27.10.2021. 8:00LM264408559
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.08.2021 10:267.10.2021. 8:00RK268514284
CT13.07.2021 14:47.10.2021. 8:15FM100548157
Holter kardiološki30.04.2021 12:77.10.2021. 8:15AG100659093
Holter kardiološki30.04.2021 11:407.10.2021. 8:15AK101053138
Holter tlaka28.07.2021 14:177.10.2021. 8:15NP100241979
Ultrazvuk radiološki13.05.2021 12:287.10.2021. 8:20VŠ100180846
Holter kardiološki03.05.2021 10:597.10.2021. 8:30AM100152840
Ginekološka ambulanta12.08.2021 12:27.10.2021. 8:30NB100247357
RTG mamografija25.06.2021 9:277.10.2021. 8:30IP100281520
Fizikalna medicina03.08.2021 14:117.10.2021. 8:30TM100284370
Fizikalna medicina18.05.2021 10:97.10.2021. 8:30LU101076279
RTG klasične pretrage01.09.2021 10:77.10.2021. 8:30AM100714653
Urološka ambulanta10.06.2021 9:167.10.2021. 8:30FL100563593
Holter tlaka27.08.2021 13:177.10.2021. 8:30BZ100570473
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:327.10.2021. 8:30MK101103693
Anesteziološka ambulanta06.08.2021 12:507.10.2021. 8:30IM153823018
Ultrazvuk radiološki13.05.2021 15:157.10.2021. 8:40MM100154090
Magnetska rezonanca14.12.2020 9:57.10.2021. 8:45AB135329695
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 9:557.10.2021. 8:45OI264797771
Anesteziološka ambulanta11.08.2021 11:297.10.2021. 8:50SR101131203
Urološka ambulanta06.09.2021 13:207.10.2021. 9:00DP104142898
RTG mamografija01.09.2021 10:107.10.2021. 9:00MR136845868
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:317.10.2021. 9:00JČ100519539
EKG01.09.2021 10:67.10.2021. 9:00AM100714653
Psihijatrijska ambulanta06.07.2021 12:127.10.2021. 9:00MV100736796
CT13.09.2021 9:497.10.2021. 9:00RŠ100786576
Fizikalna medicina11.08.2021 12:387.10.2021. 9:00KV101073857
Onkološka ambulanta31.08.2021 19:387.10.2021. 9:00JV100147651
Fizikalna medicina17.02.2021 9:597.10.2021. 9:00MK100198730
Ginekološka ambulanta15.09.2021 11:97.10.2021. 9:00AP100450788
Ultrazvuk radiološki18.06.2021 13:117.10.2021. 9:00JC100429421
Neurološka ambulanta01.04.2021 9:437.10.2021. 9:00LI100433025
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.07.2021 11:487.10.2021. 9:00MK267701720
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta20.08.2021 14:577.10.2021. 9:00IP267613130
Radna terapija PZMZD15.09.2021 10:507.10.2021. 9:00MB267588333
RTG mamografija16.09.2021 7:397.10.2021. 9:15IM100043900
Urološka ambulanta06.09.2021 16:227.10.2021. 9:15BK101075410
Neurološka ambulanta08.09.2021 13:397.10.2021. 9:20VR101059103
Onkološka ambulanta31.08.2021 19:517.10.2021. 9:20MV162207089
Psihijatrijska ambulanta08.07.2021 9:547.10.2021. 9:20IT100252796
Ultrazvuk radiološki24.06.2021 10:537.10.2021. 9:20JC100429421
RTG mamografija18.01.2021 14:497.10.2021. 9:30MB100336292
Fizikalna medicina23.08.2021 10:317.10.2021. 9:30MP100001746
Fizikalna medicina22.02.2021 8:427.10.2021. 9:30DA100070772
Urološka ambulanta07.09.2021 7:577.10.2021. 9:30BD160173925
Ginekološka ambulanta15.09.2021 15:557.10.2021. 9:30MB157001588
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:327.10.2021. 9:30PP101053655
Magnetska rezonanca04.12.2020 10:257.10.2021. 9:30MK100509781
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:147.10.2021. 9:30ĐK263775633
Ultrazvuk radiološki16.09.2021 8:297.10.2021. 9:40MB100519492
Psihijatrijska ambulanta27.08.2021 10:517.10.2021. 9:40DS100600483
Onkološka ambulanta31.08.2021 19:537.10.2021. 9:40VM100730142
CT13.09.2021 9:137.10.2021. 9:40AB101162881
Neurološka ambulanta08.06.2021 9:177.10.2021. 9:40AR101105079
Urološka ambulanta14.09.2021 17:557.10.2021. 9:45MM159744252
RTG mamografija18.01.2021 14:497.10.2021. 9:45IM100336362
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.08.2021 13:207.10.2021. 9:45MV264368429
Ambulanta za rehabilitaciju djece20.07.2021 8:567.10.2021. 10:00NM268210225
Onkološka ambulanta08.09.2021 9:347.10.2021. 10:00MŠ100389429
Fizikalna medicina16.09.2021 10:237.10.2021. 10:00VM100271947
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 9:487.10.2021. 10:00BM100455596
Psihijatrijska ambulanta25.06.2021 12:97.10.2021. 10:00DG100457041
Urološka ambulanta06.09.2021 15:27.10.2021. 10:00ŠJ100071624
Ergometrija25.05.2021 12:567.10.2021. 10:00EB100059856
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:337.10.2021. 10:00NČ100064034
Imunološko - alergološka dijagnostika02.08.2021 11:567.10.2021. 10:00KL157580448
Hematološka ambulanta08.04.2021 12:137.10.2021. 10:00MB137576506
UZV srca13.10.2020 10:197.10.2021. 10:00JV101140128
CT07.04.2021 12:577.10.2021. 10:00SČ101127563
RTG mamografija31.08.2021 11:347.10.2021. 10:00MO101200568
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.10.2020 10:587.10.2021. 10:00ID101255300
Fizikalna medicina22.02.2021 10:467.10.2021. 10:00AD100729350
Neurološka ambulanta01.04.2021 10:477.10.2021. 10:00AM101061336
Ambulanta za kontrolu pacemakera12.10.2020 11:397.10.2021. 10:00AU100521263
Denzitometrija06.09.2021 7:527.10.2021. 10:10AS100076127
Magnetska rezonanca15.12.2020 8:437.10.2021. 10:15MP100075006
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.10.2020 8:117.10.2021. 10:15DĆ100438488
Urološka ambulanta07.09.2021 10:597.10.2021. 10:15LB100788888
CT14.09.2021 7:457.10.2021. 10:15DD101355256
RTG mamografija31.08.2021 11:357.10.2021. 10:15NO101183668
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:177.10.2021. 10:15PK263775648
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk17.11.2020 7:537.10.2021. 10:20FM101162773
Onkološka ambulanta08.09.2021 12:577.10.2021. 10:20LB101316715
Psihijatrijska ambulanta19.08.2021 10:497.10.2021. 10:20AK162304803
Imunološko - alergološka dijagnostika31.08.2021 11:07.10.2021. 10:20EN163963516
Hematološka ambulanta10.05.2021 12:17.10.2021. 10:20NM100443802
Neurološka ambulanta08.04.2021 13:107.10.2021. 10:20EM100425753
Ambulanta za kontrolu pacemakera22.10.2020 13:427.10.2021. 10:20DM100198444
Endoskopija - kolonoskopija18.05.2021 9:207.10.2021. 10:30PS100183978
UZV srca13.10.2020 10:367.10.2021. 10:30AR100251088
Urološka ambulanta10.09.2021 9:167.10.2021. 10:30IK100012239
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:397.10.2021. 10:30AP100024139
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 7:387.10.2021. 10:30AB100453551
Ergometrija26.08.2021 9:117.10.2021. 10:30GM102995418
RTG mamografija07.09.2021 8:17.10.2021. 10:30MV101158722
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.08.2021 14:377.10.2021. 10:30AR264564787
CT18.08.2021 13:437.10.2021. 10:35IV100503725
Imunološko - alergološka dijagnostika03.08.2021 12:227.10.2021. 10:40DA100593222
Ambulanta za kontrolu pacemakera15.10.2020 11:47.10.2021. 10:40ZM100708752
Hematološka ambulanta14.06.2021 11:207.10.2021. 10:40KM101119986
Neurološka ambulanta08.06.2021 9:537.10.2021. 10:40MM159953644
Psihijatrijska ambulanta15.06.2021 11:527.10.2021. 10:40IP100104573
Urološka ambulanta10.09.2021 13:587.10.2021. 10:45DM161229775
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.08.2021 9:527.10.2021. 10:45TG100775369
CT05.05.2021 13:517.10.2021. 10:50VG136540143
Denzitometrija07.09.2021 8:67.10.2021. 10:50MV101158722
Imunološko - alergološka dijagnostika03.08.2021 13:507.10.2021. 11:00SP126884351
Psihijatrijska ambulanta30.08.2021 13:497.10.2021. 11:00ŽC100765465
Hematološka ambulanta17.06.2021 12:537.10.2021. 11:00MV100112822
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.09.2021 10:407.10.2021. 11:00SB100088563
Ergometrija26.08.2021 16:57.10.2021. 11:00SZ100178793
UZV srca13.10.2020 10:247.10.2021. 11:00MT100196132
Fizikalna medicina24.02.2021 12:147.10.2021. 11:00MT100145778
Magnetska rezonanca19.10.2020 10:127.10.2021. 11:00KS100461961
Ambulanta za kontrolu pacemakera23.10.2020 8:37.10.2021. 11:00BČ100355161
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:567.10.2021. 11:00KK265953621
Ambulanta za rehabilitaciju djece20.07.2021 9:547.10.2021. 11:00DL267877214
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta27.08.2021 13:287.10.2021. 11:15NB262422144
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.09.2021 12:177.10.2021. 11:15MG101038562
Ambulanta za kontrolu pacemakera27.10.2020 12:197.10.2021. 11:20RS100499583
Imunološko - alergološka dijagnostika09.08.2021 10:407.10.2021. 11:20ŽP101160531
Psihijatrijska ambulanta30.08.2021 14:567.10.2021. 11:20AV101103049
Hematološka ambulanta08.07.2021 11:207.10.2021. 11:20KO100118732
UZV srca02.12.2020 10:577.10.2021. 11:30LB100016496
CT15.09.2021 8:67.10.2021. 11:30IK100011813
Urološka ambulanta02.09.2021 14:137.10.2021. 11:30IK100175924
Fizikalna medicina25.02.2021 10:77.10.2021. 11:30ŽP100217302
Fizikalna medicina16.09.2021 9:557.10.2021. 11:30KJ100373831
Ergometrija27.08.2021 12:37.10.2021. 11:30JK100431283
Neurološka ambulanta08.06.2021 13:547.10.2021. 11:30TM160692590
Ultrazvuk dojke04.06.2021 12:87.10.2021. 11:30DH100536914
Ambulanta za rehabilitaciju djece03.08.2021 9:127.10.2021. 11:30AL268363148
Hematološka ambulanta19.07.2021 11:367.10.2021. 11:40JJ100519079
Imunološko - alergološka dijagnostika09.08.2021 11:487.10.2021. 11:40PM101068776
Ambulanta za kontrolu pacemakera29.10.2020 11:537.10.2021. 11:40BD101310006
Psihijatrijska ambulanta24.06.2021 11:277.10.2021. 11:40IM100487166
Magnetska rezonanca31.08.2021 10:137.10.2021. 11:45MV100181331
Urološka ambulanta19.07.2021 11:07.10.2021. 11:45LG100809210
CT15.09.2021 9:507.10.2021. 11:50NČ100049670
Endoskopija - kolonoskopija31.05.2021 9:367.10.2021. 12:00FK100181596
UZV srca14.10.2020 11:257.10.2021. 12:00RK100271519
Neurološka ambulanta09.06.2021 9:87.10.2021. 12:00NB100741788
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.09.2021 12:467.10.2021. 12:00MM101085475
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:447.10.2021. 12:00ŠS101046578
Imunološko - alergološka dijagnostika10.08.2021 8:77.10.2021. 12:00IĐ101053227
Ambulanta za kontrolu pacemakera29.10.2020 9:347.10.2021. 12:00CĐ100501875
Fizikalna medicina25.02.2021 10:537.10.2021. 12:00SV100577428
Hematološka ambulanta19.07.2021 13:227.10.2021. 12:00AM100569060
Ergometrija31.08.2021 11:447.10.2021. 12:00MM158071029
Urološka ambulanta28.06.2021 13:157.10.2021. 12:00TB154036014
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.09.2021 11:237.10.2021. 12:00LB265696429
CT13.09.2021 11:117.10.2021. 12:10KL160077724
Urološka ambulanta16.08.2021 11:387.10.2021. 12:15JO101053636
Neurološka ambulanta09.06.2021 10:227.10.2021. 12:20MI100845062
Imunološko - alergološka dijagnostika11.08.2021 12:97.10.2021. 12:20DĐ100600322
Hematološka ambulanta19.07.2021 14:127.10.2021. 12:20KC100297495
Ambulanta za kontrolu pacemakera29.10.2020 12:57.10.2021. 12:20ER100015750
Fizikalna medicina25.02.2021 13:07.10.2021. 12:30AK100064299
Urološka ambulanta15.09.2021 10:197.10.2021. 12:30IS100234995
Ergometrija31.08.2021 13:107.10.2021. 12:30DM100323110
UZV srca14.10.2020 8:117.10.2021. 12:30JB100493616
CT16.09.2021 8:157.10.2021. 12:30MŠ100670268
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.09.2021 12:347.10.2021. 12:30VB167529480
Psihijatrijska ambulanta02.09.2021 8:237.10.2021. 12:30IP154582043
Ultrazvuk dojke07.10.2020 7:477.10.2021. 12:30VP101104649
Neurološka ambulanta09.06.2021 10:447.10.2021. 12:40MŠ100534674
Ambulanta za kontrolu pacemakera29.10.2020 12:187.10.2021. 12:40JM100428654
Imunološko - alergološka dijagnostika11.08.2021 14:257.10.2021. 12:40TŽ100437850
Hematološka ambulanta28.06.2021 13:537.10.2021. 12:40MP100217745
Urološka ambulanta16.09.2021 10:397.10.2021. 12:45SR100198800
Fizikalna medicina05.03.2021 11:77.10.2021. 13:00PR100178581
Neurološka ambulanta09.06.2021 11:577.10.2021. 13:00MP100174112
Imunološko - alergološka dijagnostika12.08.2021 9:17.10.2021. 13:00MV100447716
Ambulanta za kontrolu pacemakera08.04.2021 11:397.10.2021. 13:00PM100367540
Endoskopija - gastroskopija13.08.2021 11:77.10.2021. 13:00MT100520424
UZV srca14.10.2020 9:517.10.2021. 13:00MV100779840
Ergometrija01.09.2021 15:147.10.2021. 13:00AG101067180
Hematološka ambulanta20.07.2021 10:97.10.2021. 13:00PŠ101130826
Ultrazvuk dojke07.10.2020 10:487.10.2021. 13:00NP167395378
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta10.08.2021 12:197.10.2021. 13:00MB262757076
Fizikalna medicina16.09.2021 9:467.10.2021. 13:00MB167926424
Psihijatrijska ambulanta16.09.2021 13:477.10.2021. 13:15KŠ109919590
Psihijatrijska ambulanta25.05.2021 13:507.10.2021. 13:15NM101077351
Neurološka ambulanta09.06.2021 14:547.10.2021. 13:20IP101051080
Hematološka ambulanta23.07.2021 9:407.10.2021. 13:20MP101020678
Imunološko - alergološka dijagnostika12.08.2021 10:397.10.2021. 13:20NB100531078
Endoskopija - kolonoskopija22.07.2021 13:117.10.2021. 13:30PB100585448
Ultrazvuk dojke26.01.2021 8:117.10.2021. 13:30AB101077652
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:557.10.2021. 13:30LS101126194
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta06.09.2021 12:427.10.2021. 13:30ST167614370
Ergometrija03.09.2021 9:347.10.2021. 13:30JT162493652
UZV srca14.10.2020 10:47.10.2021. 13:30BT132365892
Psihijatrijska ambulanta06.09.2021 9:77.10.2021. 13:35TM100385233
Imunološko - alergološka dijagnostika13.08.2021 8:567.10.2021. 13:40NP100036842
Hematološka ambulanta22.07.2021 8:167.10.2021. 13:40TŠ160759059
Neurološka ambulanta10.06.2021 8:27.10.2021. 13:40AČ263521330
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:567.10.2021. 13:45NK100564638
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:487.10.2021. 14:00MS100569770
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:477.10.2021. 14:00IG100578996
Ultrazvuk dojke03.07.2020 9:587.10.2021. 14:00SM101129432
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:00AD103194132
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:577.10.2021. 14:00MM100143428
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:477.10.2021. 14:00TD100214914
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:00MM100246363
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:457.10.2021. 14:00MM262720503
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.09.2021 11:137.10.2021. 14:00IM265615899
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:547.10.2021. 14:15JM266984434
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:15MV104956780
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.09.2021 10:587.10.2021. 14:15SH101317520
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:15SŽ140998301
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:15AZ100546305
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:15MP100510018
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:30MM100537429
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:30MI100734696
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:30IP157275033
Dermatološka ambulanta08.09.2021 17:117.10.2021. 14:30AB167389049
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:30EJ106168619
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:30SP100094498
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:45MB
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:45IF100353292
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 14:45CK100337962
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:45MS160668189
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:517.10.2021. 14:45SK136583255
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:327.10.2021. 14:45JN263769840
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:00BŠ152009868
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:00MA101076480
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:00AK100552808
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:00RB100353945
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:00MB100326064
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:15DO100380726
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:15LM100376041
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:15BO100056654
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:15DT126729193
Mamografija nacionalni program25.08.2021 10:527.10.2021. 15:15JD266893032
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:297.10.2021. 15:30NM261911130
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 8:367.10.2021. 16:15ĐB261531407
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:397.10.2021. 17:00MM265238178
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:177.10.2021. 17:45MD263584907
RTG mamografija12.03.2021 8:198.10.2021. 7:30IP100114693
CT20.07.2021 8:228.10.2021. 7:35ML100542590
RTG mamografija15.10.2020 10:28.10.2021. 7:45LM159514192
CT09.08.2021 12:68.10.2021. 7:55MĆ100512917
Naručivanje - operacija katarakte13.04.2021 19:588.10.2021. 8:00ZJ100583687
Onkološka dnevna bolnica10.09.2021 12:08.10.2021. 8:00TF158355651
Magnetska rezonanca13.05.2021 11:208.10.2021. 8:00PB100250107
RTG mamografija16.10.2020 10:78.10.2021. 8:00ZN100307744
Ultrazvuk radiološki14.05.2021 9:498.10.2021. 8:00SF100444073
Onkološka dnevna bolnica16.07.2021 11:438.10.2021. 8:00ZM100405956
Radna terapija PZMZD15.09.2021 9:498.10.2021. 8:00LC265123582
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:08.10.2021. 8:00PM266748863
CT30.08.2021 10:108.10.2021. 8:15MG100360045
RTG mamografija14.05.2021 13:148.10.2021. 8:15RŠ100537556
Ultrazvuk radiološki14.05.2021 10:478.10.2021. 8:20AA101311555
Dermatološka ambulanta07.09.2021 11:138.10.2021. 8:20KT100363266
Fizikalna medicina10.06.2021 11:458.10.2021. 8:30AR100371055
RTG mamografija14.10.2020 12:158.10.2021. 8:30MT100506274
Fizikalna medicina28.05.2021 9:248.10.2021. 8:30MI100573798
Ultrazvuk dojke08.10.2020 9:78.10.2021. 8:30MJ100564360
Radna terapija PZMZD16.09.2021 10:38.10.2021. 8:30LT267913962
CT19.07.2021 10:228.10.2021. 8:35BŠ100047231
Dermatološka ambulanta07.09.2021 11:148.10.2021. 8:40BT100363321
Ultrazvuk radiološki14.05.2021 12:178.10.2021. 8:40IF100468386
RTG mamografija01.04.2021 14:268.10.2021. 8:45MŽ100535738
Doppler karotida17.06.2021 9:388.10.2021. 8:45ZG158857170
Magnetska rezonanca18.03.2021 10:258.10.2021. 8:45MB160669558
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 11:438.10.2021. 8:45IG266076845
CT15.07.2021 9:388.10.2021. 8:55JB100651685
Naručivanje - operacija katarakte13.09.2021 13:398.10.2021. 9:00NP100669550
Fizikalna medicina04.06.2021 11:368.10.2021. 9:00IM160167831
RTG klasične pretrage16.03.2021 12:48.10.2021. 9:00MP101126739
Ultrazvuk radiološki14.05.2021 13:78.10.2021. 9:00VK100392594
Ultrazvuk dojke08.10.2020 9:88.10.2021. 9:00LP100378334
Neurološka ambulanta29.01.2021 9:448.10.2021. 9:00IF100390259
Fizikalna medicina28.05.2021 15:368.10.2021. 9:00MF100308564
RTG mamografija15.10.2020 9:48.10.2021. 9:00PV100167849
EKG29.06.2021 9:108.10.2021. 9:00TM100168423
Radna terapija PZMZD16.09.2021 10:188.10.2021. 9:00ĐK263775633
RTG mamografija16.07.2021 13:328.10.2021. 9:15NP100130854
CT15.09.2021 10:78.10.2021. 9:15IB100523274
Neurološka ambulanta15.03.2021 12:138.10.2021. 9:20NŠ100061735
Dermatološka ambulanta13.09.2021 14:238.10.2021. 9:20KM100005382
Ultrazvuk radiološki28.05.2021 12:158.10.2021. 9:20NH100329069
Ultrazvuk dojke08.10.2020 9:98.10.2021. 9:30AP100377783
Psihijatrijska ambulanta06.09.2021 9:558.10.2021. 9:30NL100241273
Doppler perifernih krvnih žila23.10.2020 10:278.10.2021. 9:30IM100509071
Fizikalna medicina28.05.2021 15:558.10.2021. 9:30LD101117284
Urološka ambulanta10.09.2021 14:48.10.2021. 9:30AA101311555
Magnetska rezonanca08.07.2021 13:118.10.2021. 9:30JČ168116991
Fizikalna medicina21.05.2021 12:238.10.2021. 9:30AM168136962
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:558.10.2021. 9:30RP265715664
CT31.05.2021 11:418.10.2021. 9:35IS100076470
Ultrazvuk radiološki01.09.2021 12:378.10.2021. 9:40NH100329069
Neurološka ambulanta09.04.2021 11:118.10.2021. 9:40AŠ266735838
Psihijatrijska ambulanta14.09.2021 10:48.10.2021. 9:50MM100027608
CT16.09.2021 11:78.10.2021. 9:55LM100494205
Ambulanta za kontrolu pacemakera23.06.2021 8:188.10.2021. 10:00LP101066820
Doppler perifernih krvnih žila23.10.2020 10:228.10.2021. 10:00LB101060056
Naručivanje - operacija katarakte16.04.2021 11:308.10.2021. 10:00MP101016294
Fizikalna medicina31.05.2021 12:308.10.2021. 10:00MS101319226
Nefrološka ambulanta09.10.2020 13:148.10.2021. 10:00ML129117501
Neurološka ambulanta04.06.2021 13:478.10.2021. 10:00IP100043883
Ultrazvuk dojke08.10.2020 9:198.10.2021. 10:00TM100072497
Internistička ambulanta09.09.2021 14:568.10.2021. 10:00NČ100178755
Fizikalna medicina01.04.2021 9:48.10.2021. 10:00ŽB100343026
Denzitometrija11.01.2021 8:298.10.2021. 10:10AŠ101332223
CT15.09.2021 9:588.10.2021. 10:15VŽ100973628
Magnetska rezonanca26.01.2021 12:428.10.2021. 10:15IV100010783
Psihologijska jedinica PZMZD16.09.2021 8:198.10.2021. 10:15GG263869739
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 11:518.10.2021. 10:15TM266825131
Nefrološka ambulanta09.10.2020 11:348.10.2021. 10:20LK100470960
Neurološka ambulanta07.06.2021 8:288.10.2021. 10:20MV156436025
Ultrazvuk dojke10.02.2021 11:188.10.2021. 10:30MV100554382
Doppler perifernih krvnih žila27.10.2020 8:238.10.2021. 10:30KM100087940
CT13.07.2021 9:468.10.2021. 10:35NG100529466
Nefrološka ambulanta09.10.2020 12:558.10.2021. 10:40SB100088563
Neurološka ambulanta08.06.2021 11:548.10.2021. 10:40VČ100046178
CT31.05.2021 12:248.10.2021. 10:50JB101043681
Naručivanje - operacija katarakte16.04.2021 13:428.10.2021. 11:00LB100595869
Nefrološka ambulanta09.10.2020 13:548.10.2021. 11:00AM101226839
Fizikalna medicina13.01.2021 8:358.10.2021. 11:00NŠ100037215
Fizikalna medicina20.07.2020 16:478.10.2021. 11:00NM100039122
Magnetska rezonanca04.05.2021 13:48.10.2021. 11:00AK100129812
Doppler perifernih krvnih žila27.10.2020 10:598.10.2021. 11:00MB100164115
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 9:338.10.2021. 11:00LD264816038
CT13.09.2021 9:498.10.2021. 11:10LP100772824
Nefrološka ambulanta19.10.2020 13:468.10.2021. 11:20JV100558277
CT19.08.2021 12:368.10.2021. 11:25MP100742786
Ultrazvuk dojke08.10.2020 12:78.10.2021. 11:30VM101164430
Fizikalna medicina31.05.2021 13:518.10.2021. 11:30MM162913105
Neurološka ambulanta09.06.2021 11:368.10.2021. 11:30TP139887944
Onkološka ambulanta26.08.2021 12:468.10.2021. 11:30ŠŠ153438970
Fizikalna medicina30.08.2021 14:68.10.2021. 11:30SL100486454
Doppler perifernih krvnih žila27.10.2020 12:198.10.2021. 11:30AT267693232
Nefrološka pedijatrijska ambulanta20.07.2021 9:138.10.2021. 11:30JB268691725
Nefrološka ambulanta19.10.2020 13:518.10.2021. 11:40DŠ100157983
Onkološka dnevna bolnica16.07.2021 10:188.10.2021. 12:00RĐ100448339
Fizikalna medicina10.12.2020 11:198.10.2021. 12:00NL100442912
Neurološka ambulanta09.06.2021 14:308.10.2021. 12:00ZV100374350
Fizikalna medicina07.09.2021 13:248.10.2021. 12:00EM167603619
Ultrazvuk dojke08.10.2020 12:88.10.2021. 12:00MM101164411
Doppler perifernih krvnih žila28.10.2020 10:388.10.2021. 12:00MK100609167
Naručivanje - operacija katarakte16.04.2021 14:08.10.2021. 12:00BB100602193
Nefrološka ambulanta11.12.2020 12:08.10.2021. 12:00SL100584666
Nefrološka pedijatrijska ambulanta06.09.2021 10:38.10.2021. 12:00DK268763355
Neurološka ambulanta10.06.2021 8:38.10.2021. 12:20MB101140560
Nefrološka ambulanta22.10.2020 11:378.10.2021. 12:20MS100359291
Fizikalna medicina01.09.2021 13:578.10.2021. 12:30IP100390808
Ultrazvuk dojke08.10.2020 12:88.10.2021. 12:30AS101167149
Nefrološka pedijatrijska ambulanta16.09.2021 13:498.10.2021. 12:30JK163652761
Fizikalna medicina20.05.2021 13:208.10.2021. 12:30NP163674885
Nefrološka ambulanta23.10.2020 13:398.10.2021. 12:40IM100565091
Neurološka ambulanta10.06.2021 8:88.10.2021. 12:40VV100402909
Nefrološka ambulanta22.10.2020 10:68.10.2021. 13:00MT100145778
Ultrazvuk dojke08.10.2020 10:538.10.2021. 13:00IP100256591
Neurološka ambulanta10.06.2021 9:218.10.2021. 13:00MV100101899
Fizikalna medicina15.09.2021 12:308.10.2021. 13:00RZ100506804
Fizikalna medicina10.05.2021 16:18.10.2021. 13:00AG167290722
Nefrološka ambulanta19.10.2020 12:78.10.2021. 13:20NK101083568
Neurološka ambulanta10.06.2021 10:168.10.2021. 13:20MM100485140
Ultrazvuk dojke08.10.2020 12:108.10.2021. 13:30ZB101163413
Nefrološka ambulanta27.10.2020 11:408.10.2021. 13:40MK100349612
Neurološka ambulanta08.09.2021 13:438.10.2021. 13:40DD100030222
Ultrazvuk dojke26.03.2021 13:128.10.2021. 14:00AM100273888
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 10:288.10.2021. 14:45PV262270387
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.09.2021 8:498.10.2021. 15:30MP263473642
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 9:368.10.2021. 15:30NF265321786
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 10:278.10.2021. 16:15NV261579134
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:428.10.2021. 17:00DC265456412
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 9:48.10.2021. 17:45LM264408559
RTG mamografija27.10.2020 12:1411.10.2021. 7:30ID101255300
CT23.08.2021 11:2111.10.2021. 7:35MB100255409
RTG mamografija02.11.2020 10:5711.10.2021. 7:45JK100118234
CT02.08.2021 7:4211.10.2021. 7:55KK100455473
Holter tlaka20.05.2021 11:2111.10.2021. 8:00DR100485403
Ultrazvuk radiološki27.01.2021 10:2211.10.2021. 8:00MB100410577
RTG klasične pretrage25.06.2021 8:2511.10.2021. 8:00AR100329730
Holter kardiološki03.05.2021 14:711.10.2021. 8:00AB100330876
RTG mamografija10.03.2020 13:811.10.2021. 8:00JK100077197
Onkološka dnevna bolnica02.08.2021 10:711.10.2021. 8:00NH100012563
Naručivanje - operacija katarakte26.03.2021 13:5911.10.2021. 8:00MČ100050299
Onkološka dnevna bolnica19.07.2021 11:5711.10.2021. 8:00DM100131087
Spirometrija - pulmološka dijagnostika19.05.2021 14:1511.10.2021. 8:00VP100197249
Onkološka dnevna bolnica09.09.2021 16:1311.10.2021. 8:00ML101240209
Holter kardiološki03.05.2021 12:1111.10.2021. 8:00IF162817633
Magnetska rezonanca02.09.2021 9:3611.10.2021. 8:00RČ100586520
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 9:511.10.2021. 8:00LM264408559
Onkološka dnevna bolnica04.09.2021 16:3011.10.2021. 8:00MM261998437
CT26.05.2021 13:211.10.2021. 8:15NC100662731
Holter kardiološki04.05.2021 11:4211.10.2021. 8:15PK100142538
RTG mamografija14.10.2020 10:711.10.2021. 8:15NČ100064034
Holter kardiološki04.05.2021 9:3611.10.2021. 8:15SR100269146
Holter tlaka25.11.2020 12:4511.10.2021. 8:15LM100484212
Ultrazvuk radiološki09.02.2021 13:2311.10.2021. 8:20AB101075143
Spirometrija - pulmološka dijagnostika19.05.2021 14:4011.10.2021. 8:20LM155082526
Holter tlaka17.08.2021 8:1811.10.2021. 8:30MR159950527
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:3411.10.2021. 8:30AV101098710
Holter kardiološki04.05.2021 12:4011.10.2021. 8:30MM100512118
Ginekološka ambulanta02.09.2021 10:311.10.2021. 8:30GR100413590
Anesteziološka ambulanta27.07.2021 11:1611.10.2021. 8:30MK100401597
RTG mamografija21.10.2020 9:4111.10.2021. 8:30KB100168048
CT17.06.2021 9:3611.10.2021. 8:35ZG158857170
Ultrazvuk radiološki03.03.2021 8:3511.10.2021. 8:40SM100043099
Magnetska rezonanca26.01.2021 13:3611.10.2021. 8:45IF100026027
RTG mamografija22.10.2020 12:411.10.2021. 8:45MR100183408
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 9:1311.10.2021. 8:45PP265589330
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:3511.10.2021. 8:45MB266904690
Anesteziološka ambulanta30.07.2021 10:4511.10.2021. 8:50NB100258263
CT31.08.2021 8:3611.10.2021. 8:55PJ100087921
Psihijatrijska ambulanta09.09.2021 13:2811.10.2021. 9:00MK100216164
Ultrazvuk radiološki05.03.2021 10:2311.10.2021. 9:00IM100203162
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:3511.10.2021. 9:00MK100168724
EKG16.09.2021 10:2911.10.2021. 9:00PZ100398409
Ginekološka ambulanta03.09.2021 8:2211.10.2021. 9:00AM100273888
Onkološka ambulanta15.09.2021 11:5311.10.2021. 9:00AR100371055
EEG laboratorij06.07.2021 9:3311.10.2021. 9:00MM101325964
Naručivanje - operacija katarakte29.11.2019 13:3711.10.2021. 9:00VG100511872
Urološka ambulanta02.08.2021 10:1211.10.2021. 9:00MŠ100966019
Onkološka ambulanta08.06.2021 14:5411.10.2021. 9:00KB100664371
Psihijatrijska ambulanta17.05.2021 10:2511.10.2021. 9:10TŠ100035929
Urološka ambulanta17.08.2021 11:3211.10.2021. 9:15PB100064852
CT14.05.2021 10:4411.10.2021. 9:15JD100097280
RTG mamografija22.10.2020 9:4611.10.2021. 9:15MK101055191
Ultrazvuk radiološki08.03.2021 9:911.10.2021. 9:20DK100494741
Onkološka ambulanta08.06.2021 16:411.10.2021. 9:20AD100221118
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:3511.10.2021. 9:30NB100081617
Ginekološka ambulanta08.09.2021 9:5611.10.2021. 9:30ES100305733
Psihijatrijska ambulanta20.05.2021 10:1111.10.2021. 9:30MV100740366
Magnetska rezonanca19.03.2021 13:4411.10.2021. 9:30IĆ101142463
RTG mamografija22.10.2020 10:4811.10.2021. 9:30MT137070577
Fonetska jedinica PZMZD15.09.2021 12:1811.10.2021. 9:30TM266825131
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 10:3311.10.2021. 9:30RŽ267387775
Urološka ambulanta15.09.2021 14:2011.10.2021. 9:30AK262315836
Ultrazvuk radiološki09.03.2021 13:2511.10.2021. 9:40DK100494741
Urološka ambulanta16.09.2021 13:4611.10.2021. 9:45FK100805006
RTG mamografija22.10.2020 11:811.10.2021. 9:45AM101103814
RTG klasične pretrage16.09.2021 10:3011.10.2021. 9:45PZ100398409
Psihijatrijska ambulanta24.05.2021 10:4911.10.2021. 9:50KM100263556
CT09.08.2021 9:5411.10.2021. 9:55BB100356600
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.09.2021 7:4311.10.2021. 10:00ML100353926
Hematološka ambulanta11.12.2020 11:4311.10.2021. 10:00DP100375823
Naručivanje - operacija katarakte16.04.2021 13:1911.10.2021. 10:00FB100438933
Endoskopija - gastroskopija10.05.2021 11:3311.10.2021. 10:00NP100241061
Kardiološka ambulanta08.02.2021 7:3411.10.2021. 10:00VA100085041
Pulmološka ambulanta12.04.2021 11:2511.10.2021. 10:00CP100038213
RTG mamografija22.10.2020 12:811.10.2021. 10:00SN101177269
Onkološka ambulanta14.07.2021 10:4511.10.2021. 10:00ŽD158238890
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:3611.10.2021. 10:00AM159471513
RTG klasične pretrage08.09.2021 10:4311.10.2021. 10:00MZ100862999
Ginekološka ambulanta15.09.2021 8:311.10.2021. 10:00BV100609881
Urološka ambulanta16.09.2021 12:5211.10.2021. 10:00TP100909611
Psihijatrijska ambulanta24.05.2021 10:5311.10.2021. 10:10PG101059762
Denzitometrija06.05.2021 13:2411.10.2021. 10:10MŽ100395599
CT08.09.2021 8:2311.10.2021. 10:15MB100034475
RTG mamografija29.10.2020 10:4911.10.2021. 10:15MK100188822
Magnetska rezonanca19.10.2020 10:2911.10.2021. 10:15BK100958821
Urološka ambulanta16.09.2021 14:2011.10.2021. 10:15SZ159847501
Fonetska jedinica PZMZD16.09.2021 14:2811.10.2021. 10:15LK265187004
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 12:2311.10.2021. 10:15IS265000074
Hematološka ambulanta08.04.2021 11:5411.10.2021. 10:20PO101117960
Pulmološka ambulanta31.05.2021 12:411.10.2021. 10:20NK101301628
Onkološka ambulanta19.07.2021 11:5611.10.2021. 10:20DM100131087
Kardiološka ambulanta16.02.2021 10:5111.10.2021. 10:20MS100359291
Psihijatrijska ambulanta24.05.2021 11:711.10.2021. 10:30KB100366947
EEG laboratorij28.05.2021 12:2311.10.2021. 10:30PF100444660
Ultrazvuk dojke12.10.2020 9:5811.10.2021. 10:30MJ100466303
RTG mamografija30.10.2020 9:1111.10.2021. 10:30HČ100137762
Endoskopija - kolonoskopija08.06.2021 11:1411.10.2021. 10:30FV100181312
Kardiološka ambulanta16.02.2021 13:011.10.2021. 10:40NŠ100432614
Pulmološka ambulanta25.06.2021 11:2111.10.2021. 10:40EG100341956
Hematološka ambulanta15.07.2021 12:4211.10.2021. 10:40RG100528063
RTG mamografija22.10.2020 10:2611.10.2021. 10:45NM100088351
Psihijatrijska ambulanta20.05.2021 8:5011.10.2021. 10:50AR100473734
CT04.12.2020 13:1111.10.2021. 10:50MV101070250
Magnetska rezonanca19.10.2020 10:3011.10.2021. 11:00BK100958821
Naručivanje - operacija katarakte16.04.2021 13:2211.10.2021. 11:00MM101028423
RTG mamografija11.11.2020 12:2211.10.2021. 11:00MR100466337
Hematološka ambulanta19.07.2021 11:2811.10.2021. 11:00ST100436655
Pulmološka ambulanta25.06.2021 11:3511.10.2021. 11:00SK100201819
Kardiološka ambulanta16.02.2021 14:911.10.2021. 11:00AM100254909
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.09.2021 13:1711.10.2021. 11:00FH265983093
Psihijatrijska ambulanta12.05.2021 11:3011.10.2021. 11:10ŽC100164083
CT13.09.2021 9:5011.10.2021. 11:10SS100310782
RTG mamografija28.01.2021 8:4411.10.2021. 11:15MM100306002
Pulmološka ambulanta28.06.2021 10:5811.10.2021. 11:20RM100262844
Hematološka ambulanta23.07.2021 9:5411.10.2021. 11:20KM101076762
Kardiološka ambulanta16.04.2021 9:3411.10.2021. 11:20MP100603416
CT22.01.2021 8:4011.10.2021. 11:25NL100266175
RTG mamografija04.02.2021 13:011.10.2021. 11:30DM100301177
Psihijatrijska ambulanta19.07.2021 11:4511.10.2021. 11:30IČ100362450
Onkološka ambulanta08.04.2021 11:3711.10.2021. 11:30PB100449163
Endoskopija - gastroskopija08.06.2021 11:1511.10.2021. 11:30FV100181312
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:4011.10.2021. 11:30AS136240341
Hematološka ambulanta26.07.2021 15:1911.10.2021. 11:40ID100599359
Kardiološka ambulanta18.02.2021 14:111.10.2021. 11:40AT100196113
Pulmološka ambulanta28.06.2021 12:5411.10.2021. 11:40MN100086995
RTG mamografija22.02.2021 7:3611.10.2021. 11:45NŠ100551481
Magnetska rezonanca19.07.2021 11:3011.10.2021. 11:45NN167732905
Onkološka ambulanta08.04.2021 11:5811.10.2021. 11:50MR101070104
Hematološka ambulanta27.07.2021 7:4611.10.2021. 12:00ŽK100859039
RTG mamografija25.03.2021 14:1511.10.2021. 12:00ĐK100518672
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:4111.10.2021. 12:00MM162199031
Kardiološka ambulanta17.02.2021 10:4311.10.2021. 12:00PS101107874
Naručivanje - operacija katarakte16.04.2021 13:2511.10.2021. 12:00TM100168423
Pulmološka ambulanta28.06.2021 12:5811.10.2021. 12:00TR100215715
Endoskopija - kolonoskopija28.07.2021 11:2511.10.2021. 12:00LG100265887
Onkološka ambulanta05.07.2021 16:4411.10.2021. 12:10MA100297669
RTG mamografija22.04.2021 13:5611.10.2021. 12:15MA101057889
Hematološka ambulanta27.07.2021 11:711.10.2021. 12:20NJ100552193
Psihijatrijska ambulanta24.08.2021 8:2111.10.2021. 12:20AV101304853
Pulmološka ambulanta28.06.2021 14:1811.10.2021. 12:20KB100477845
Kardiološka ambulanta23.02.2021 9:1011.10.2021. 12:20ML264513053
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:4611.10.2021. 12:30HA100483695
Fizikalna medicina03.08.2021 9:5211.10.2021. 12:30RP100456611
Fizikalna medicina07.05.2021 9:3211.10.2021. 12:30AP161891849
Fizikalna medicina19.07.2021 16:3611.10.2021. 12:30MK100545400
Onkološka ambulanta09.08.2021 15:3011.10.2021. 12:30NB101041558
Hematološka ambulanta28.07.2021 12:3211.10.2021. 12:40MK100743943
Kardiološka ambulanta06.09.2021 12:1211.10.2021. 12:40IS101387108
Pulmološka ambulanta29.06.2021 9:2911.10.2021. 12:40AV101133267
Psihijatrijska ambulanta02.08.2021 13:3711.10.2021. 12:50PM100583634
Onkološka ambulanta30.08.2021 15:4011.10.2021. 12:50NH100329069
Pulmološka ambulanta29.06.2021 9:4211.10.2021. 13:00IR100224216
Fizikalna medicina28.06.2021 17:1811.10.2021. 13:00KB100009648
Ultrazvuk dojke12.10.2020 7:4611.10.2021. 13:00KB100552206
Hematološka ambulanta29.07.2021 13:511.10.2021. 13:00AD100766868
Endoskopija - gastroskopija11.08.2021 11:4811.10.2021. 13:00AP128550700
Fizikalna medicina16.04.2021 13:1111.10.2021. 13:00EL167664108
Fizikalna medicina01.06.2021 12:4911.10.2021. 13:00MB167673111
Psihijatrijska ambulanta31.05.2021 13:4411.10.2021. 13:10