.

Liste čekanja

Radna skupinaDatum UpisaTermin NarudžbeŠifra pacijenta
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1027.1.2021. 7:30MĐ161994021
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:2527.1.2021. 7:30ML264338925
RTG mamografija24.12.2020 8:5327.1.2021. 7:30VM100368680
RTG klasične pretrage26.01.2021 8:5027.1.2021. 7:30DK100424191
Psihologijska jedinica26.01.2021 14:027.1.2021. 7:30EŠ261716158
CT07.12.2020 11:4027.1.2021. 7:35LB160523892
RTG klasične pretrage26.01.2021 9:3127.1.2021. 7:45IP100380016
RTG mamografija24.12.2020 8:5427.1.2021. 7:45AD100368695
CT07.01.2021 11:227.1.2021. 7:55JG100718603
Holter kardiološki28.08.2020 13:327.1.2021. 8:00BĆ100161604
Holter kardiološki07.10.2020 13:3927.1.2021. 8:00TV101392566
Holter tlaka20.01.2021 14:4327.1.2021. 8:00SM158857927
Spirometrija - pulmološka dijagnostika21.01.2021 9:2227.1.2021. 8:00MP101076457
RTG mamografija03.02.2020 8:2527.1.2021. 8:00JB100359713
Ultrazvuk radiološki14.09.2020 11:1127.1.2021. 8:00TS136638769
Kabinet za retinu24.01.2021 17:1427.1.2021. 8:00RM100008809
Ambulanta za rehabilitaciju djece25.11.2020 9:1627.1.2021. 8:00ML268211204
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 19:2127.1.2021. 8:00BD100576025
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 12:4527.1.2021. 8:00KL100536454
Onkološka dnevna bolnica05.01.2021 10:4927.1.2021. 8:00JP101103477
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 12:4627.1.2021. 8:00AM101114951
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 13:5927.1.2021. 8:00TM100209509
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 13:5827.1.2021. 8:00NŠ100162918
RTG klasične pretrage21.01.2021 8:4727.1.2021. 8:00SB163345670
Onkološka dnevna bolnica05.01.2021 9:227.1.2021. 8:00IP101115273
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.01.2021 10:3327.1.2021. 8:00PP265589330
Onkološka dnevna bolnica30.12.2020 13:2527.1.2021. 8:00AV100758231
Onkološka dnevna bolnica04.11.2020 8:3627.1.2021. 8:00MK163312763
RTG klasične pretrage26.01.2021 9:3327.1.2021. 8:15LB100353875
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:1127.1.2021. 8:15MB264556574
RTG mamografija12.02.2020 12:527.1.2021. 8:15MM101110516
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:2827.1.2021. 8:15AH263839008
Holter tlaka25.01.2021 8:4627.1.2021. 8:15LA100091489
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1127.1.2021. 8:15MĐ264684504
Holter kardiološki08.10.2020 11:2927.1.2021. 8:15AM100607175
Holter kardiološki07.10.2020 12:1027.1.2021. 8:15MP160600601
CT11.01.2021 12:827.1.2021. 8:15DP100150543
Spirometrija - pulmološka dijagnostika19.01.2021 11:3327.1.2021. 8:20MD100516712
Ultrazvuk radiološki17.09.2020 8:4427.1.2021. 8:20SC100525497
Kabinet za retinu24.01.2021 17:4327.1.2021. 8:20SH100095212
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 13:3727.1.2021. 8:30AL101056255
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 7:3827.1.2021. 8:30IŠ264547594
RTG mamografija14.08.2020 12:5027.1.2021. 8:30KV100434235
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 8:5627.1.2021. 8:30LG263570131
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 8:527.1.2021. 8:30LC265123582
RTG klasične pretrage21.01.2021 9:5927.1.2021. 8:30MB100122590
RTG kontrastne pretrage22.01.2021 12:4027.1.2021. 8:30LP100671548
Audiometrija13.01.2021 10:5527.1.2021. 8:30NB136708231
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida25.01.2021 8:4027.1.2021. 8:30MB100408325
Holter tlaka21.01.2021 12:2727.1.2021. 8:30JS100500595
Ultrazvuk dojke22.01.2021 11:3827.1.2021. 8:30RC100254665
Ginekološka ambulanta28.10.2020 9:3127.1.2021. 8:30MR101331511
Holter kardiološki08.10.2020 12:4727.1.2021. 8:30VD100330560
CT11.01.2021 9:3527.1.2021. 8:35AC155046534
Spirometrija - pulmološka dijagnostika20.01.2021 11:3127.1.2021. 8:40BI100442414
Kabinet za retinu21.01.2021 13:627.1.2021. 8:40ZL100458158
RTG mamografija08.01.2021 10:2127.1.2021. 8:45NV100835690
RTG klasične pretrage26.01.2021 10:827.1.2021. 8:45TB100227808
Doppler karotida25.09.2020 11:827.1.2021. 8:45MĆ100226674
Magnetska rezonanca21.08.2020 9:3627.1.2021. 8:45MK100084221
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 10:5027.1.2021. 8:50SĐ100541836
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 9:5827.1.2021. 8:50SK158302152
CT11.01.2021 13:727.1.2021. 8:55SM101098373
Kabinet za strabizam20.01.2021 13:5127.1.2021. 9:00FL264347036
Ultrazvuk dojke22.01.2021 11:4027.1.2021. 9:00MP100461622
Neurokirurška ambulanta22.01.2021 8:327.1.2021. 9:00ŽC100059076
Ginekološka ambulanta08.12.2020 11:727.1.2021. 9:00LS100606228
Neurokirurška ambulanta26.01.2021 8:4527.1.2021. 9:00MK100004971
EMNG21.10.2020 9:3627.1.2021. 9:00LL159939776
EKG21.01.2021 8:4727.1.2021. 9:00SB163345670
Onkološka ambulanta07.12.2020 15:5227.1.2021. 9:00MP100260462
Onkološka ambulanta30.07.2020 12:4527.1.2021. 9:00SĆ159456492
Onkološka ambulanta16.12.2020 16:4127.1.2021. 9:00NV100772519
Spirometrija - pulmološka dijagnostika20.01.2021 11:3327.1.2021. 9:00JI100207305
Neurološka ambulanta22.01.2021 12:5027.1.2021. 9:00TŽ101044459
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1227.1.2021. 9:00AM265228927
EEG laboratorij22.01.2021 13:927.1.2021. 9:00JB100560870
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:2927.1.2021. 9:00JD264302981
RTG mamografija28.12.2020 10:2427.1.2021. 9:00VR101059103
Kirurška ambulanta (opća)25.01.2021 9:627.1.2021. 9:00AB100372566
Ambulanta za rehabilitaciju djece25.01.2021 16:5227.1.2021. 9:00LM268366956
Kabinet za retinu24.01.2021 17:4727.1.2021. 9:00MR100438613
Ultrazvuk radiološki15.09.2020 10:1327.1.2021. 9:00SL100486454
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:1227.1.2021. 9:00NM263958208
ORL ambulanta14.01.2021 9:4927.1.2021. 9:00AJ100524516
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:2327.1.2021. 9:00MH264753549
RTG klasične pretrage26.01.2021 12:4627.1.2021. 9:00VZ100409639
Traumatološka ambulanta05.01.2021 9:3427.1.2021. 9:00SL100016570
Urološka ambulanta16.10.2020 8:2327.1.2021. 9:00SM100565142
Traumatološka ambulanta07.01.2021 11:5627.1.2021. 9:10AD160146839
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 13:727.1.2021. 9:10MO149252897
Psihijatrijska ambulanta17.12.2020 13:4027.1.2021. 9:10ŠM167572687
EKG21.01.2021 13:2927.1.2021. 9:10SV100548566
CT29.10.2020 10:1227.1.2021. 9:15JG100801696
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida21.01.2021 13:3827.1.2021. 9:15ZS101317060
RTG mamografija14.01.2021 11:3027.1.2021. 9:15SI100276257
Urološka ambulanta13.11.2020 9:427.1.2021. 9:15NŠ100432614
RTG klasične pretrage26.01.2021 13:4127.1.2021. 9:15IM100224288
Traumatološka ambulanta07.01.2021 12:027.1.2021. 9:20IN100194761
Ultrazvuk radiološki22.10.2020 12:2427.1.2021. 9:20VČ110452755
Kabinet za retinu24.01.2021 17:3627.1.2021. 9:20NM100142612
Neurološka ambulanta29.10.2020 8:3227.1.2021. 9:20LM100037094
Spirometrija - pulmološka dijagnostika22.01.2021 9:5827.1.2021. 9:20DK158417867
Onkološka ambulanta25.01.2021 17:427.1.2021. 9:20AO100115013
Onkološka ambulanta04.11.2020 11:227.1.2021. 9:20DM100131087
EKG25.01.2021 13:4127.1.2021. 9:20KO156108410
Magnetska rezonanca16.07.2020 10:1927.1.2021. 9:30MS100679257
EMNG19.01.2021 9:4327.1.2021. 9:30GK136237695
EKG26.01.2021 10:827.1.2021. 9:30TB100227808
Kabinet za strabizam20.01.2021 14:2627.1.2021. 9:30MŠ161108348
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:4127.1.2021. 9:30AK101190124
Ginekološka ambulanta11.01.2021 9:2927.1.2021. 9:30AP101186037
Audiometrija31.12.2020 11:1627.1.2021. 9:30ZJ100551602
Psihijatrijska ambulanta30.10.2020 14:1127.1.2021. 9:30DR100724203
RTG mamografija12.01.2021 13:2027.1.2021. 9:30LM100076911
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 14:2527.1.2021. 9:30JP159031241
Traumatološka ambulanta12.01.2021 12:3927.1.2021. 9:30MK100735707
Urološka ambulanta25.11.2020 10:4127.1.2021. 9:30IŠ100108256
RTG klasične pretrage19.01.2021 9:3027.1.2021. 9:30NT100309914
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.01.2020 7:4527.1.2021. 9:30NK100439217
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.01.2021 14:4127.1.2021. 9:30MB265195096
ORL ambulanta14.01.2021 10:3327.1.2021. 9:30ZI100478519
Doppler karotida25.09.2020 11:1727.1.2021. 9:30IK100089862
CT26.01.2021 13:1027.1.2021. 9:35MB154305545
EKG26.01.2021 10:2727.1.2021. 9:40ZM100098594
Neurološka ambulanta29.10.2020 8:3327.1.2021. 9:40MB101142552
Spirometrija - pulmološka dijagnostika25.01.2021 13:5127.1.2021. 9:40BU158916019
Onkološka ambulanta23.12.2020 11:2627.1.2021. 9:40NV100074506
Traumatološka ambulanta13.01.2021 9:3127.1.2021. 9:40JM263579718
Kabinet za retinu24.01.2021 17:4627.1.2021. 9:40CK100535032
Ultrazvuk radiološki08.07.2020 11:727.1.2021. 9:40SK100226744
RTG mamografija03.12.2020 14:4127.1.2021. 9:45SM101101377
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.02.2020 8:4927.1.2021. 9:45ML103226609
Urološka ambulanta26.11.2020 7:4827.1.2021. 9:45IT100268701
RTG klasične pretrage21.01.2021 13:3027.1.2021. 9:45SV100548566
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:1327.1.2021. 9:45MŠ265970462
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1327.1.2021. 9:45NM263958208
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:3027.1.2021. 9:45MD264302958
Neurokirurška ambulanta15.01.2021 13:1527.1.2021. 9:45PP100605022
EKG26.01.2021 13:4127.1.2021. 9:50NT100301571
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 10:627.1.2021. 9:50TŽ100128655
Traumatološka ambulanta15.01.2021 11:1327.1.2021. 9:50MT100202982
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 13:5927.1.2021. 9:50BS100069800
Psihijatrijska ambulanta23.12.2020 11:1727.1.2021. 9:55LZ161505654
CT02.12.2020 11:2227.1.2021. 9:55EK101309676
Neurokirurška ambulanta26.01.2021 9:3027.1.2021. 10:00DK101322809
Ginekološka ambulanta14.12.2020 12:227.1.2021. 10:00MV139877379
Kabinet za strabizam20.01.2021 14:2727.1.2021. 10:00AM163929395
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:4727.1.2021. 10:00MK100452407
EMNG21.10.2020 10:5827.1.2021. 10:00MR100383735
Kabinet za kliničku psihologiju21.01.2021 13:1127.1.2021. 10:00TM100814221
Neurološka ambulanta30.10.2020 10:3927.1.2021. 10:00BK101602019
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida21.01.2021 9:327.1.2021. 10:00IL100468009
Onkološka ambulanta29.12.2020 14:4527.1.2021. 10:00AD261754127
Internistička ambulanta26.01.2021 9:4027.1.2021. 10:00MČ100082297
RTG mamografija06.02.2020 7:5827.1.2021. 10:00MV101334272
Kabinet za retinu25.01.2021 14:3027.1.2021. 10:00MŠ100262897
Ultrazvuk radiološki26.01.2021 11:2527.1.2021. 10:00MŠ101063436
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 19:2327.1.2021. 10:00LP100599768
Urološka ambulanta17.11.2020 13:4227.1.2021. 10:00ZM100943611
RTG klasične pretrage26.01.2021 14:5927.1.2021. 10:00ML264513053
Edukacijska rehabilitacija PZMZD08.01.2021 9:2927.1.2021. 10:00OI264797771
Traumatološka ambulanta18.01.2021 9:1727.1.2021. 10:00NP100341299
Onkološka dnevna bolnica22.01.2021 15:5127.1.2021. 10:00TM100209509
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.02.2020 9:127.1.2021. 10:00SG100459584
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 19:2227.1.2021. 10:00JS100558794
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 13:1627.1.2021. 10:00MH266517911
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 14:4827.1.2021. 10:00MK163312763
Kardiološka ambulanta27.01.2020 12:5427.1.2021. 10:00AK101238724
Pulmološka ambulanta20.05.2020 11:1827.1.2021. 10:00AP154035745
Fonetska jedinica PZMZD20.01.2021 15:2227.1.2021. 10:00MB264556574
ORL ambulanta17.12.2020 10:827.1.2021. 10:10BB101151725
Traumatološka ambulanta18.01.2021 10:4327.1.2021. 10:10DL100046360
Denzitometrija19.01.2021 9:3027.1.2021. 10:10NT100309914
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 14:1427.1.2021. 10:10MT100580593
Psihijatrijska ambulanta23.12.2020 14:3227.1.2021. 10:10BŽ100575807
Magnetska rezonanca10.03.2020 11:727.1.2021. 10:15BM100884097
CT05.01.2021 8:5927.1.2021. 10:15BĐ100724222
RTG mamografija05.01.2021 9:4627.1.2021. 10:15SV100347419
RTG klasične pretrage26.01.2021 15:5427.1.2021. 10:15ID100084819
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.01.2020 13:227.1.2021. 10:15DR100480582
Urološka ambulanta17.11.2020 13:4327.1.2021. 10:15ZM100943908
Doppler karotida30.09.2020 10:1827.1.2021. 10:15BB101171522
Pulmološka ambulanta24.08.2020 8:827.1.2021. 10:20DG101308593
Kardiološka ambulanta06.08.2020 8:5627.1.2021. 10:20MČ101128078
Traumatološka ambulanta21.01.2021 11:4827.1.2021. 10:20DC100484890
Kabinet za retinu24.01.2021 18:227.1.2021. 10:20LG101080883
Neurološka ambulanta02.11.2020 9:4827.1.2021. 10:20ĐP100377995
Onkološka ambulanta30.12.2020 11:727.1.2021. 10:20DC100343632
ORL ambulanta17.12.2020 10:827.1.2021. 10:25BB157266138
Fonetska jedinica PZMZD20.01.2021 15:2227.1.2021. 10:30MB264556574
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 11:827.1.2021. 10:30IK262700689
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.02.2020 12:427.1.2021. 10:30KB100208515
RTG klasične pretrage26.01.2021 10:1927.1.2021. 10:30DL100150628
Urološka ambulanta26.11.2020 12:5327.1.2021. 10:30PI100472596
Denzitometrija18.12.2020 9:727.1.2021. 10:30NK101301628
Traumatološka ambulanta21.01.2021 12:1527.1.2021. 10:30NČ262600127
Oftalmološka ambulanta21.01.2021 9:327.1.2021. 10:30IL100468009
RTG mamografija08.07.2020 9:2627.1.2021. 10:30LV100799169
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 8:5327.1.2021. 10:30SM101227697
Audiometrija20.01.2021 8:5627.1.2021. 10:30IM100531932
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1527.1.2021. 10:30LD264855876
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:3027.1.2021. 10:30MK263449813
Kabinet za strabizam22.01.2021 10:3627.1.2021. 10:30KS160979516
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:5727.1.2021. 10:30SM100597297
CT17.12.2020 13:5327.1.2021. 10:35NM100075858
Psihijatrijska ambulanta28.12.2020 10:1127.1.2021. 10:40KP161791700
Neurološka ambulanta02.11.2020 12:2227.1.2021. 10:40DC100392664
Onkološka ambulanta30.12.2020 11:2027.1.2021. 10:40MB100255409
Kabinet za retinu24.01.2021 18:327.1.2021. 10:40KŠ100533464
Traumatološka ambulanta21.01.2021 12:4327.1.2021. 10:40LF100243852
Pulmološka ambulanta22.07.2020 13:3127.1.2021. 10:40AB100359658
Kardiološka ambulanta31.08.2020 11:1227.1.2021. 10:40IG100459457
ORL ambulanta18.12.2020 9:5427.1.2021. 10:40DM100531491
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.06.2020 10:3027.1.2021. 10:45NB100408857
Urološka ambulanta27.11.2020 9:4927.1.2021. 10:45FČ100226335
RTG klasične pretrage26.01.2021 17:2427.1.2021. 10:45MB100441596
RTG mamografija04.12.2020 10:4927.1.2021. 10:45IB100499723
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida21.01.2021 14:927.1.2021. 10:45JK100187947
Psihijatrijska ambulanta22.01.2021 9:327.1.2021. 10:50IS100947012
CT10.08.2020 12:2627.1.2021. 10:50ŠD100236900
Oftalmološka ambulanta21.01.2021 13:2927.1.2021. 10:50KB100085342
Denzitometrija25.01.2021 14:327.1.2021. 10:50EG100603242
Traumatološka ambulanta21.01.2021 12:5527.1.2021. 10:50IŠ100443874
ORL ambulanta21.12.2020 11:027.1.2021. 10:55MG156351041
Kardiološka ambulanta07.08.2020 14:1127.1.2021. 11:00BK153395723
Pulmološka ambulanta04.08.2020 11:4527.1.2021. 11:00ĐK100751662
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 12:827.1.2021. 11:00LM263804626
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.07.2020 10:3027.1.2021. 11:00DD100153478
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 14:1127.1.2021. 11:00FK266369061
Traumatološka ambulanta22.01.2021 12:5227.1.2021. 11:00PV267295498
RTG klasične pretrage26.01.2021 17:3327.1.2021. 11:00FP100451150
Urološka ambulanta27.11.2020 14:1127.1.2021. 11:00DK100716359
RTG mamografija25.01.2021 10:5427.1.2021. 11:00FŠ100207254
Kabinet za retinu24.01.2021 18:627.1.2021. 11:00PD100349862
Kabinet za strabizam22.01.2021 10:5527.1.2021. 11:00NM267199812
Magnetska rezonanca10.07.2020 11:2627.1.2021. 11:00FP100249565
Kabinet za kliničku psihologiju26.01.2021 13:2327.1.2021. 11:00LV100416453
Onkološka ambulanta13.01.2021 10:5327.1.2021. 11:00MŠ100108345
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 9:5527.1.2021. 11:10IA264834040
CT12.01.2021 7:4627.1.2021. 11:10MĐ161994021
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 10:4127.1.2021. 11:10NM101027707
Oftalmološka ambulanta21.01.2021 13:3627.1.2021. 11:10PK100365510
Traumatološka ambulanta25.01.2021 12:5827.1.2021. 11:10ZD100470477
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.07.2020 11:3527.1.2021. 11:15LB150035955
RTG klasične pretrage26.01.2021 17:3827.1.2021. 11:15MT152788805
RTG mamografija26.01.2021 11:2727.1.2021. 11:15JB100307528
Kabinet za retinu25.01.2021 10:4727.1.2021. 11:20ZJ100583687
Traumatološka ambulanta26.01.2021 10:2327.1.2021. 11:20DL100150628
Pulmološka ambulanta27.07.2020 11:727.1.2021. 11:20MA159248304
Kardiološka ambulanta09.12.2020 10:027.1.2021. 11:20MP100550799
Onkološka ambulanta19.01.2021 19:5927.1.2021. 11:20MP154045070
CT23.12.2020 13:227.1.2021. 11:25NV
Ginekološka ambulanta13.01.2021 11:527.1.2021. 11:30AK100756589
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:3427.1.2021. 11:30JA155007251
EMNG19.01.2021 12:227.1.2021. 11:30LS101126194
Onkološka ambulanta05.02.2020 12:2627.1.2021. 11:30MM101379535
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:3127.1.2021. 11:30BG263849325
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1627.1.2021. 11:30JV265504399
EEG laboratorij13.10.2020 9:4027.1.2021. 11:30MS100406333
Doppler karotida01.10.2020 11:1227.1.2021. 11:30RC101190923
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:1327.1.2021. 11:30BH261486770
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 8:3427.1.2021. 11:30JD265305197
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.07.2020 12:2727.1.2021. 11:30JŽ155887208
RTG klasične pretrage25.01.2021 8:3127.1.2021. 11:30MM267373205
Ambulanta za rehabilitaciju djece28.10.2020 10:2627.1.2021. 11:30LŠ267882812
RTG mamografija20.01.2021 10:5327.1.2021. 11:30MK100714117
Kabinet za retinu26.01.2021 14:727.1.2021. 11:40MN100711593
ORL ambulanta14.01.2021 12:627.1.2021. 11:40GG266217166
Pulmološka ambulanta19.08.2020 8:327.1.2021. 11:40AV100368483
Kardiološka ambulanta10.08.2020 10:827.1.2021. 11:40MN100822468
Onkološka ambulanta26.01.2021 19:3627.1.2021. 11:40SH100269606
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.07.2020 10:627.1.2021. 11:45DJ101302791
RTG klasične pretrage26.01.2021 17:5427.1.2021. 11:45MĐ100530277
Onkološka ambulanta05.02.2020 13:2527.1.2021. 11:50MZ156220401
Neurološka ambulanta02.11.2020 15:4027.1.2021. 12:00AB266658328
Ginekološka ambulanta13.01.2021 13:5927.1.2021. 12:00GB100386960
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:3727.1.2021. 12:00VO107837727
Kabinet za strabizam26.01.2021 9:1027.1.2021. 12:00DR161254738
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.01.2021 8:3127.1.2021. 12:00MB262757907
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.07.2020 8:3927.1.2021. 12:00IJ145708067
Urološka ambulanta30.11.2020 9:5627.1.2021. 12:00DM100965932
Pulmološka ambulanta25.08.2020 9:1227.1.2021. 12:00NG100529466
Kardiološka ambulanta10.08.2020 10:827.1.2021. 12:00MN100822453
Fonetska jedinica PZMZD22.01.2021 9:2427.1.2021. 12:00JD265305197
Oftalmološka ambulanta22.01.2021 8:5727.1.2021. 12:00KŠ100306905
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 10:2527.1.2021. 12:00ZM100160201
ORL ambulanta15.01.2021 8:1427.1.2021. 12:10MK154387094
Onkološka ambulanta05.02.2020 13:3227.1.2021. 12:10SK100483515
Defektološko - logopedska jedinica21.01.2021 13:3227.1.2021. 12:15ML263765797
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1727.1.2021. 12:15DM263486593
Doppler karotida31.08.2020 9:727.1.2021. 12:15NK101083430
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.09.2020 13:3727.1.2021. 12:15PM100609665
Urološka ambulanta02.12.2020 10:2427.1.2021. 12:15VP100550267
Pulmološka ambulanta26.08.2020 12:1727.1.2021. 12:20HČ100113360
Kardiološka ambulanta10.08.2020 10:1527.1.2021. 12:20AL100234374
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 12:5627.1.2021. 12:20SB100410223
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 11:3727.1.2021. 12:20NM162424166
Neurološka ambulanta03.11.2020 10:2927.1.2021. 12:20AK100086374
Onkološka ambulanta06.02.2020 13:327.1.2021. 12:30RB100286273
Kabinet za strabizam25.01.2021 14:3527.1.2021. 12:30AL159923549
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:3727.1.2021. 12:30JM100349542
Ginekološka ambulanta14.01.2021 9:5627.1.2021. 12:30IG100120289
EMNG27.10.2020 13:3127.1.2021. 12:30MŠ100262897
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.11.2020 10:2327.1.2021. 12:30PP267741096
Urološka ambulanta03.12.2020 8:1227.1.2021. 12:30NA101198473
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.09.2020 12:2727.1.2021. 12:30NP101322654
Pulmološka ambulanta13.01.2021 10:3827.1.2021. 12:40IP100336907
Kardiološka ambulanta10.08.2020 11:727.1.2021. 12:40MS100728761
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 14:2927.1.2021. 12:40MM100433415
Neurološka ambulanta03.11.2020 10:4227.1.2021. 12:40JĐ100058025
Urološka ambulanta03.12.2020 12:5027.1.2021. 12:45ŽM100799506
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.09.2020 8:2227.1.2021. 12:45NI101042950
ORL ambulanta13.01.2021 10:5627.1.2021. 12:50NB136708231
Onkološka ambulanta06.02.2020 13:5127.1.2021. 12:50SK100226744
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:3027.1.2021. 13:00TM262549335
Neurološka ambulanta03.11.2020 11:2527.1.2021. 13:00MK100876838
Kabinet za strabizam20.01.2021 14:3027.1.2021. 13:00PK261710182
Ginekološka ambulanta18.01.2021 12:3627.1.2021. 13:00MR136845868
Ultrazvuk dojke28.01.2020 7:4027.1.2021. 13:00NP100543508
Kardiološka ambulanta10.08.2020 12:2627.1.2021. 13:00JS100445211
Doppler karotida02.10.2020 10:327.1.2021. 13:00LG100511393
Pulmološka ambulanta26.01.2021 10:5427.1.2021. 13:00JK100360399
Urološka ambulanta23.09.2020 10:4327.1.2021. 13:00JP100897972
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 12:5527.1.2021. 13:00NM100540594
ORL ambulanta14.01.2021 12:127.1.2021. 13:05JM100428654
Onkološka ambulanta20.07.2020 15:2427.1.2021. 13:10BV100305822
Urološka ambulanta26.01.2021 9:3527.1.2021. 13:15EK265419422
Pulmološka ambulanta05.02.2020 12:4127.1.2021. 13:20NM100083219
Kardiološka ambulanta14.10.2020 15:2427.1.2021. 13:20VB100839195
ORL ambulanta18.01.2021 12:1827.1.2021. 13:20JT101227926
Oftalmološka ambulanta20.01.2021 13:5327.1.2021. 13:20AB160312856
Neurološka ambulanta03.11.2020 12:1327.1.2021. 13:20KM
Onkološka ambulanta21.01.2020 10:5927.1.2021. 13:30PM100457840
Ginekološka ambulanta19.01.2021 9:5727.1.2021. 13:30NP153338917
Ultrazvuk dojke29.09.2020 9:3727.1.2021. 13:30PĐ101099530
EMNG24.11.2020 14:2127.1.2021. 13:30IM100001731
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.11.2020 12:2727.1.2021. 13:30MČ267394759
Urološka ambulanta26.01.2021 11:4327.1.2021. 13:30DF159369854
ORL ambulanta19.01.2021 10:3427.1.2021. 13:35IM100531932
Pulmološka ambulanta02.09.2020 10:4727.1.2021. 13:40KB126787928
Kardiološka ambulanta11.08.2020 12:2427.1.2021. 13:40MM100037268
Oftalmološka ambulanta22.01.2021 13:2627.1.2021. 13:40DJ100514769
Neurološka ambulanta03.11.2020 14:5127.1.2021. 13:40NP157745442
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:3127.1.2021. 13:45DM263442144
Psihologijska jedinica21.01.2021 11:1827.1.2021. 13:45TM262549335
Urološka ambulanta26.01.2021 11:4227.1.2021. 13:45PC100165363
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4027.1.2021. 14:00MK101111675
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4027.1.2021. 14:00LK101107408
Mamografija nacionalni program22.01.2021 13:2327.1.2021. 14:00DV110721631
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4127.1.2021. 14:00KD101119295
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4127.1.2021. 14:00MV101097464
ORL ambulanta15.01.2021 10:4527.1.2021. 14:00ĐK100174042
Psihologijska jedinica PZMZD21.01.2021 14:5227.1.2021. 14:00LM263276729
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 13:4327.1.2021. 14:00BP264389845
Radna terapija PZMZD05.01.2021 8:1327.1.2021. 14:00MM262720503
Ginekološka ambulanta19.01.2021 12:2627.1.2021. 14:00AP100490861
Ultrazvuk dojke25.01.2021 13:3127.1.2021. 14:00IR100438647
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4327.1.2021. 14:15NS101326568
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4227.1.2021. 14:15NN101163856
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4327.1.2021. 14:15MN101164680
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4427.1.2021. 14:30KŽ101325485
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4427.1.2021. 14:30KA101309163
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4427.1.2021. 14:30MH101326962
Kardiološka pedijatrijska ambulanta07.10.2020 10:2727.1.2021. 14:30MM265038616
Psihologijska jedinica21.01.2021 11:2027.1.2021. 14:30NP167464069
Ultrazvuk vrata (ORL)07.01.2021 12:527.1.2021. 14:30AR156209044
Ultrazvuk dojke22.01.2021 13:2127.1.2021. 14:30MS162845198
Ultrazvuk dojke26.01.2021 14:4027.1.2021. 14:30LV154764777
Radna terapija PZMZD07.01.2021 8:5327.1.2021. 14:30LK265849909
Dermatološka ambulanta08.01.2021 12:5927.1.2021. 14:30DC100392664
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:3427.1.2021. 14:30AB261058657
Dermatološka ambulanta12.01.2021 7:5427.1.2021. 14:45UĐ100232503
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 10:5027.1.2021. 14:45LN161804208
Ultrazvuk vrata (ORL)14.01.2021 10:827.1.2021. 14:45VK100448381
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 8:4927.1.2021. 14:45MM267481359
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4627.1.2021. 14:45MD101309040
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4427.1.2021. 14:45MK101322207
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4427.1.2021. 14:45SG100425062
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4527.1.2021. 14:45NK101301628
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4427.1.2021. 14:45NŠ101331916
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4627.1.2021. 15:00RM100585630
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4627.1.2021. 15:00DB101321548
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4627.1.2021. 15:00SL101301859
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.10.2020 9:1827.1.2021. 15:00LM266726839
Ultrazvuk vrata (ORL)15.01.2021 9:3827.1.2021. 15:00MM100331465
Radna terapija PZMZD20.01.2021 10:1927.1.2021. 15:00DH265033668
Dermatološka ambulanta13.01.2021 8:5327.1.2021. 15:15JZ100141690
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:5727.1.2021. 15:15PĐ162335697
Ultrazvuk vrata (ORL)15.01.2021 10:2327.1.2021. 15:15SN100035736
Psihologijska jedinica21.01.2021 11:2127.1.2021. 15:15LB163141139
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4027.1.2021. 15:15MM100426003
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4027.1.2021. 15:15MP100416754
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:3927.1.2021. 15:15AZ100019217
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4027.1.2021. 15:15FB163267622
Mamografija nacionalni program27.11.2020 9:4627.1.2021. 15:15IL101318016
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.10.2020 10:2127.1.2021. 15:30LR261126570
Ultrazvuk vrata (ORL)15.01.2021 14:1427.1.2021. 15:30JM100122798
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 12:727.1.2021. 15:30DS167771431
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 8:5827.1.2021. 15:30AL261623012
Dermatološka ambulanta14.01.2021 13:127.1.2021. 15:30NZ100317826
Radna terapija PZMZD19.01.2021 10:3827.1.2021. 15:30TM264392436
Dermatološka ambulanta15.01.2021 11:5927.1.2021. 15:45ŠB
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 10:327.1.2021. 15:45MG161480015
Ultrazvuk vrata (ORL)18.01.2021 9:4327.1.2021. 16:00NP123375797
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.10.2020 10:2027.1.2021. 16:00MR262853099
Dermatološka ambulanta15.01.2021 12:2727.1.2021. 16:00ID168058717
Radna terapija PZMZD07.01.2021 8:3027.1.2021. 16:00DR265503329
Dermatološka ambulanta15.01.2021 12:2727.1.2021. 16:15PK261263938
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 9:5927.1.2021. 16:15PF168003673
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 10:1927.1.2021. 16:15NV161595857
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 10:427.1.2021. 16:15AG161480068
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 10:3127.1.2021. 16:30MČ100103946
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.10.2020 10:4727.1.2021. 16:30LS264927148
Dermatološka ambulanta19.01.2021 10:5627.1.2021. 16:30EK100519100
Radna terapija PZMZD15.01.2021 14:1427.1.2021. 16:30TZ264630914
Dermatološka ambulanta20.01.2021 9:4227.1.2021. 16:45ML140433061
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 11:3927.1.2021. 16:45MN100564040
Radna terapija PZMZD15.01.2021 14:1527.1.2021. 17:00TZ264630948
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.08.2020 18:5027.1.2021. 17:10GM264899721
Dermatološka ambulanta18.01.2021 7:4127.1.2021. 17:15ES100588866
Dermatološka ambulanta18.01.2021 7:4027.1.2021. 17:30IS100588885
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:5727.1.2021. 17:30LI261672400
Radna terapija PZMZD18.01.2021 10:4827.1.2021. 17:30VG266167486
Psihologijska jedinica21.01.2021 11:2427.1.2021. 17:30ER168224433
Dermatološka ambulanta20.01.2021 10:1027.1.2021. 17:45NG101315666
Dermatološka ambulanta21.01.2021 12:3027.1.2021. 18:00MK154387094
Radna terapija PZMZD19.01.2021 10:5027.1.2021. 18:00ŠK266159856
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:5927.1.2021. 18:15IL262907208
Dermatološka ambulanta21.01.2021 14:3927.1.2021. 18:15LŽ100436388
Dermatološka ambulanta21.01.2021 14:4027.1.2021. 18:30AB101123537
Radna terapija PZMZD25.01.2021 10:3927.1.2021. 18:30AK264779595
Dermatološka ambulanta22.01.2021 8:2327.1.2021. 18:45LL265092841
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 9:5928.1.2021. 7:30LZ263651911
RTG mamografija24.12.2020 12:1828.1.2021. 7:30MP100434697
CT21.12.2020 13:228.1.2021. 7:35MB101134176
RTG mamografija12.11.2020 9:2128.1.2021. 7:45IM155662426
CT13.01.2021 13:3928.1.2021. 7:55SH100269606
Magnetska rezonanca11.11.2020 7:2228.1.2021. 8:00MC100693182
Holter kardiološki09.10.2020 10:5728.1.2021. 8:00DZ100012188
Holter kardiološki12.10.2020 8:4528.1.2021. 8:00DP100248092
Radna terapija PZMZD05.01.2021 10:3228.1.2021. 8:00PP265589330
Holter tlaka07.08.2020 10:2528.1.2021. 8:00MB101050472
RTG mamografija28.01.2020 9:928.1.2021. 8:00KT100245628
Psihologijska jedinica PZMZD15.01.2021 8:1928.1.2021. 8:00TŠ159080409
Ultrazvuk radiološki15.09.2020 10:3728.1.2021. 8:00AL161940179
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 14:4028.1.2021. 8:00VK100946334
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 14:3428.1.2021. 8:00BŠ160197763
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 19:1328.1.2021. 8:00MV100042851
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 12:5628.1.2021. 8:00DJ100050956
RTG klasične pretrage26.01.2021 7:5328.1.2021. 8:00MZ100446648
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 21:828.1.2021. 8:00NB101041558
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 19:1128.1.2021. 8:00MM261998437
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 14:3128.1.2021. 8:00NK101309638
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 11:5828.1.2021. 8:00VB100198904
Onkološka dnevna bolnica22.01.2021 10:5428.1.2021. 8:00MJ100547055
RTG klasične pretrage22.01.2021 10:628.1.2021. 8:15VH100385093
Psihologijska jedinica25.01.2021 10:4828.1.2021. 8:15MB263939748
RTG mamografija04.02.2020 8:728.1.2021. 8:15JK155006145
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:028.1.2021. 8:15PŠ263671776
Holter tlaka07.08.2020 13:428.1.2021. 8:15ML100076979
Holter kardiološki09.10.2020 13:3628.1.2021. 8:15JO100499314
Holter kardiološki21.08.2020 9:3128.1.2021. 8:15MP100453871
CT22.12.2020 13:128.1.2021. 8:15NB100480243
Ultrazvuk radiološki15.09.2020 14:3228.1.2021. 8:20RD101112546
Anesteziološka ambulanta13.01.2021 11:1528.1.2021. 8:30EV101315064
RTG mamografija12.02.2020 11:528.1.2021. 8:30KL100199118
Fizikalna medicina21.01.2021 11:2328.1.2021. 8:30SL100548960
RTG klasične pretrage20.01.2021 8:1928.1.2021. 8:30JP100446188
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3028.1.2021. 8:30SĆ101156995
Kabinet za glaukom21.01.2021 13:828.1.2021. 8:30TM100044398
Ginekološka ambulanta27.11.2020 15:628.1.2021. 8:30RM101085193
Radna terapija PZMZD22.01.2021 14:3728.1.2021. 8:30NŠ264626865
Holter kardiološki30.09.2020 12:1628.1.2021. 8:30MV100169898
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida13.01.2021 14:1528.1.2021. 8:30MM100487113
Holter tlaka07.08.2020 14:028.1.2021. 8:30MK100169370
Ultrazvuk radiološki17.09.2020 7:5928.1.2021. 8:40LL100296980
Psihologijska jedinica PZMZD19.01.2021 12:4828.1.2021. 8:45ĐV266334177
RTG mamografija20.02.2020 12:5428.1.2021. 8:45NP100141794
RTG klasične pretrage26.01.2021 12:3828.1.2021. 8:45MB100042353
Anesteziološka ambulanta20.01.2021 9:3328.1.2021. 8:50MŠ153348365
Kabinet za glaukom21.01.2021 13:1028.1.2021. 8:50FM101118672
Ginekološka ambulanta26.01.2021 10:228.1.2021. 9:00AK117920583
CT29.09.2020 12:2328.1.2021. 9:00JO100991749
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3128.1.2021. 9:00VK101157103
EKG26.01.2021 7:5328.1.2021. 9:00MZ100446648
Radna terapija PZMZD12.01.2021 8:2828.1.2021. 9:00JZ266572115
EMNG25.01.2021 12:1528.1.2021. 9:00KV100796304
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:328.1.2021. 9:00AB264328330
EEG laboratorij26.01.2021 8:3828.1.2021. 9:00AB100588461
Naručivanje - operacija katarakte13.07.2020 14:528.1.2021. 9:00LS100496485
Neurološka ambulanta28.09.2020 11:5128.1.2021. 9:00BK100251730
Psihijatrijska ambulanta28.07.2020 10:3128.1.2021. 9:00ŽG100569427
Onkološka ambulanta25.01.2021 16:3828.1.2021. 9:00AN100210860
Onkološka ambulanta19.01.2021 19:3628.1.2021. 9:00DJ100050956
Onkološka ambulanta25.01.2021 17:2228.1.2021. 9:00GV101340972
RTG mamografija28.01.2020 11:1828.1.2021. 9:00MK156402497
Ultrazvuk radiološki18.09.2020 9:3928.1.2021. 9:00KB100585490
Urološka ambulanta23.06.2020 13:1328.1.2021. 9:00BB100476103
RTG klasične pretrage26.01.2021 12:4528.1.2021. 9:00HH100289210
Fizikalna medicina02.12.2020 13:1928.1.2021. 9:00ID100516106
Ultrazvuk lokomotornog sustava04.01.2021 11:1428.1.2021. 9:00DV268138074
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.12.2020 7:5528.1.2021. 9:00MK268146770
Traumatološka ambulanta30.12.2020 8:5928.1.2021. 9:00LR101226472
ORL ambulanta14.01.2021 9:2528.1.2021. 9:00PV265161744
Psihologijska jedinica25.01.2021 11:4128.1.2021. 9:00PA161942940
Traumatološka ambulanta30.12.2020 10:1328.1.2021. 9:10VD100195399
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 8:2828.1.2021. 9:10DR124687973
Kabinet za glaukom20.01.2021 13:4528.1.2021. 9:10MS100227634
RTG mamografija07.09.2020 12:3128.1.2021. 9:15AS100020511
Urološka ambulanta30.07.2020 9:5828.1.2021. 9:15AB100453706
Fizikalna medicina22.01.2021 7:4528.1.2021. 9:20IT100432455
Ultrazvuk lokomotornog sustava04.01.2021 12:4928.1.2021. 9:20MM268226077
Traumatološka ambulanta04.01.2021 10:5128.1.2021. 9:20TV100448377
Ultrazvuk lokomotornog sustava04.01.2021 12:5728.1.2021. 9:20TŽ268212749
Ultrazvuk radiološki04.12.2020 12:4828.1.2021. 9:20BK154671542
Neurološka ambulanta30.10.2020 12:3428.1.2021. 9:20NB100256271
Psihijatrijska ambulanta25.11.2020 11:228.1.2021. 9:20SP100256089
Audiometrija29.12.2020 12:628.1.2021. 9:30IB156562336
Ortopedska ambulanta30.12.2020 10:2228.1.2021. 9:30KM100364546
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3128.1.2021. 9:30LP100597757
Kabinet za glaukom21.01.2021 10:728.1.2021. 9:30MM100555380
Ginekološka ambulanta11.01.2021 11:5328.1.2021. 9:30EV101315064
Magnetska rezonanca23.06.2020 13:5028.1.2021. 9:30AG101067180
Radna terapija PZMZD20.01.2021 11:528.1.2021. 9:30MM267481359
RTG mamografija19.11.2020 9:3828.1.2021. 9:30MP100266300
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 10:1328.1.2021. 9:30DB266500211
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 10:1428.1.2021. 9:30RŠ156558910
Urološka ambulanta26.01.2021 16:4928.1.2021. 9:30MI100737258
Traumatološka ambulanta05.01.2021 9:2128.1.2021. 9:30IL100242017
ORL ambulanta14.01.2021 12:028.1.2021. 9:30TV162365256
Traumatološka ambulanta05.01.2021 11:1728.1.2021. 9:40DR100230808
Fizikalna medicina05.11.2020 10:728.1.2021. 9:40AM162504312
Ultrazvuk radiološki14.01.2021 8:5628.1.2021. 9:40MS100014061
CT11.01.2021 14:4828.1.2021. 9:40AV100591029
Ortopedska ambulanta04.01.2021 11:528.1.2021. 9:40NS100524380
Psihijatrijska ambulanta23.11.2020 12:1728.1.2021. 9:40DG100457041
Neurološka ambulanta04.11.2020 10:5928.1.2021. 9:40JK100058646
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1428.1.2021. 9:45MA263419258
RTG mamografija08.01.2021 9:4728.1.2021. 9:45ZB100278662
Urološka ambulanta14.01.2021 10:3228.1.2021. 9:45AŠ167645239
RTG klasične pretrage14.01.2021 12:1628.1.2021. 9:45KM100458923
Traumatološka ambulanta07.01.2021 12:828.1.2021. 9:50VG100722620
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 13:2528.1.2021. 9:50MB100117541
Ortopedska ambulanta08.01.2021 9:3528.1.2021. 9:50BM100042141
Kabinet za glaukom21.01.2021 12:2928.1.2021. 9:50MK100239407
EKG11.01.2021 10:5128.1.2021. 9:50NB100460018
EMNG16.12.2020 12:3528.1.2021. 10:00DČ100628962
Ginekološka ambulanta18.01.2021 12:5728.1.2021. 10:00PŠ100340144
Ergometrija21.10.2020 11:5428.1.2021. 10:00JM100896813
CT19.01.2021 10:2428.1.2021. 10:00NB264628912
Ortopedska ambulanta08.01.2021 10:528.1.2021. 10:00MM101042753
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3128.1.2021. 10:00AJ100196594
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 8:328.1.2021. 10:00IČ100360308
Psihijatrijska ambulanta20.11.2020 11:1528.1.2021. 10:00VĆ100247018
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida22.01.2021 8:5528.1.2021. 10:00MP100021755
EEG laboratorij26.01.2021 13:3228.1.2021. 10:00VV160144599
Neurološka ambulanta22.10.2020 14:328.1.2021. 10:00JK131508956
RTG mamografija08.01.2021 11:2728.1.2021. 10:00AS100307250
Imunološko - alergološka dijagnostika21.09.2020 11:3228.1.2021. 10:00SA100510997
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.12.2020 10:5428.1.2021. 10:00TP123375814
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 11:2028.1.2021. 10:00AD100221118
Fizikalna medicina12.11.2020 10:028.1.2021. 10:00MG100058167
Traumatološka ambulanta13.01.2021 11:3728.1.2021. 10:00NP100285114
Urološka ambulanta29.09.2020 12:2628.1.2021. 10:00SB100854786
Pulmološka ambulanta18.01.2021 8:4528.1.2021. 10:00JŠ100086209
ORL ambulanta24.12.2020 11:1928.1.2021. 10:10TP100909611
Traumatološka ambulanta14.01.2021 9:2328.1.2021. 10:10MU
Denzitometrija13.01.2021 10:5528.1.2021. 10:10SJ100726252
Anesteziološka ambulanta26.01.2021 10:428.1.2021. 10:10TV154537103
Ortopedska ambulanta08.01.2021 10:5228.1.2021. 10:10PČ160153206
Kabinet za glaukom25.01.2021 9:2628.1.2021. 10:10NM100564182
CT12.01.2021 8:2028.1.2021. 10:15AB100388825
Magnetska rezonanca13.07.2020 12:1728.1.2021. 10:15MD140119349
Psihologijska jedinica PZMZD15.01.2021 10:3228.1.2021. 10:15IM263804594
RTG mamografija12.01.2021 7:5328.1.2021. 10:15UĐ100232503
Urološka ambulanta01.12.2020 7:3428.1.2021. 10:15DB100920129
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.01.2021 8:4828.1.2021. 10:15NP100543508
Traumatološka ambulanta14.01.2021 9:4828.1.2021. 10:20MM100259327
Pulmološka ambulanta18.01.2021 8:4628.1.2021. 10:20LM100506560
Imunološko - alergološka dijagnostika07.01.2021 9:2628.1.2021. 10:20VS101161830
Ortopedska ambulanta08.01.2021 10:5328.1.2021. 10:20NA100048530
Psihijatrijska ambulanta20.11.2020 11:2128.1.2021. 10:20MN100162176
ORL ambulanta28.12.2020 8:2728.1.2021. 10:25MŠ100329459
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.01.2021 9:5328.1.2021. 10:30LK100245153
Traumatološka ambulanta14.01.2021 12:1428.1.2021. 10:30KM100458923
Urološka ambulanta01.12.2020 11:2428.1.2021. 10:30DS100493599
Denzitometrija25.01.2021 13:328.1.2021. 10:30KJ100530525
RTG mamografija11.12.2019 10:2928.1.2021. 10:30KM100448413
EEG laboratorij20.01.2021 12:5728.1.2021. 10:30IŠ100717770
Audiometrija21.01.2021 14:1028.1.2021. 10:30AP155273553
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3228.1.2021. 10:30PM100067058
Ergometrija03.01.2020 9:3928.1.2021. 10:30KJ100320224
Kabinet za glaukom22.01.2021 8:5128.1.2021. 10:30MP100021755
Ginekološka ambulanta19.01.2021 13:5628.1.2021. 10:30DB100033246
CT29.12.2020 8:1528.1.2021. 10:35LA100371515
Neurološka ambulanta04.11.2020 16:4728.1.2021. 10:40JK161922749
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 13:2528.1.2021. 10:40IP153650648
Psihijatrijska ambulanta25.11.2020 14:3828.1.2021. 10:40JG100333245
Imunološko - alergološka dijagnostika14.01.2021 9:4728.1.2021. 10:40MM100014714
Traumatološka ambulanta15.01.2021 10:1328.1.2021. 10:40MK154419448
ORL ambulanta29.12.2020 9:2328.1.2021. 10:40JZ100538450
Pulmološka ambulanta18.01.2021 8:4628.1.2021. 10:40JB103433746
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.12.2020 8:2628.1.2021. 10:45KB100172084
Urološka ambulanta20.01.2021 11:428.1.2021. 10:45MD100105497
RTG mamografija11.01.2021 13:2528.1.2021. 10:45AP101107643
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida22.01.2021 9:1428.1.2021. 10:45NK119648956
Kabinet za glaukom22.01.2021 9:1628.1.2021. 10:50NK119648956
CT14.08.2020 7:1828.1.2021. 10:50MN100171334
Denzitometrija26.01.2021 9:5728.1.2021. 10:50EZ160534722
Traumatološka ambulanta18.01.2021 9:928.1.2021. 10:50FB100566456
ORL ambulanta29.12.2020 13:2528.1.2021. 10:55ZM101005602
Pulmološka ambulanta18.01.2021 8:5128.1.2021. 11:00AM100571344
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.11.2020 11:4928.1.2021. 11:00MB155058167
Traumatološka ambulanta18.01.2021 10:4328.1.2021. 11:00JH100175619
Fizikalna medicina14.01.2021 11:4928.1.2021. 11:00NT100251143
RTG mamografija26.01.2021 9:2128.1.2021. 11:00KL100450896
Imunološko - alergološka dijagnostika08.01.2021 12:1928.1.2021. 11:00SS100170656
Ergometrija14.12.2020 12:4028.1.2021. 11:00IP100135357
Magnetska rezonanca15.07.2020 12:3028.1.2021. 11:00DŽ101125976
Psihijatrijska ambulanta26.11.2020 12:728.1.2021. 11:00ĆL100099304
Kabinet za glaukom26.01.2021 13:4928.1.2021. 11:10TM139964566
Anesteziološka ambulanta11.01.2021 10:4828.1.2021. 11:10NB100460018
Traumatološka ambulanta18.01.2021 11:328.1.2021. 11:10VM100089557
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.12.2020 8:2528.1.2021. 11:15AB100553030
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.12.2020 11:2528.1.2021. 11:15DM265062676
Imunološko - alergološka dijagnostika11.01.2021 9:3628.1.2021. 11:20KŠ100306905
Traumatološka ambulanta18.01.2021 13:3228.1.2021. 11:20MD163852374
Pulmološka ambulanta12.10.2020 11:3228.1.2021. 11:20MM100170266
Psihijatrijska ambulanta01.12.2020 9:3828.1.2021. 11:20AP104541749
Neurološka ambulanta05.11.2020 9:2428.1.2021. 11:30AG100421322
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1528.1.2021. 11:30MK264406410
Neurofeedback PZMZD12.01.2021 8:828.1.2021. 11:30ML264338925
Onkološka ambulanta04.02.2020 12:5528.1.2021. 11:30MŠ100947008
CT07.01.2021 12:4828.1.2021. 11:30IF100119798
Ginekološka ambulanta20.01.2021 11:528.1.2021. 11:30HT100427410
Ergometrija22.12.2020 12:1228.1.2021. 11:30MB100421888
Ultrazvuk dojke09.11.2020 8:5928.1.2021. 11:30LP119506831
EMNG02.12.2020 12:2928.1.2021. 11:30IB100555075
Psihologijska jedinica25.01.2021 11:4228.1.2021. 11:30LB162977652
Denzitometrija20.01.2021 10:3228.1.2021. 11:30ŽT101201566
Urološka ambulanta15.01.2021 17:1328.1.2021. 11:30ZK100135696
Traumatološka ambulanta19.01.2021 11:3328.1.2021. 11:30AA100298173
Fizikalna medicina15.07.2020 13:728.1.2021. 11:40SG100459584
Traumatološka ambulanta19.01.2021 13:5828.1.2021. 11:40PB163400342
ORL ambulanta15.01.2021 9:028.1.2021. 11:40AK101139995
Pulmološka ambulanta18.01.2021 8:4528.1.2021. 11:40DS100274848
Imunološko - alergološka dijagnostika11.01.2021 13:428.1.2021. 11:40AO156940665
Psihijatrijska ambulanta21.12.2020 8:2828.1.2021. 11:40BK100351440
Magnetska rezonanca31.12.2020 9:2028.1.2021. 11:45JG100801747
Urološka ambulanta18.01.2021 9:1928.1.2021. 11:45IV101109279
Traumatološka ambulanta20.01.2021 10:3528.1.2021. 11:50IZ262639527
CT12.01.2021 10:5328.1.2021. 11:50NB100082390
Onkološka ambulanta26.02.2020 13:1428.1.2021. 11:50DK100494741
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 9:928.1.2021. 12:00VM261942821
Neurološka ambulanta25.01.2021 8:928.1.2021. 12:00MM100244742
Ergometrija12.01.2021 11:1828.1.2021. 12:00VL100106300
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3428.1.2021. 12:00VD101050773
Ginekološka ambulanta20.01.2021 12:1328.1.2021. 12:00KB153693904
Fizikalna medicina16.11.2020 14:128.1.2021. 12:00RR100178596
Urološka ambulanta18.01.2021 19:2928.1.2021. 12:00VN162099143
Traumatološka ambulanta20.01.2021 11:928.1.2021. 12:00JP100231473
Imunološko - alergološka dijagnostika12.01.2021 9:1228.1.2021. 12:00MK101051729
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.01.2021 17:128.1.2021. 12:00JK264258177
Traumatološka ambulanta23.01.2021 14:2128.1.2021. 12:10DM101224372
ORL ambulanta15.01.2021 9:328.1.2021. 12:10MS101069134
CT28.12.2020 10:4828.1.2021. 12:10ZM100113873
Onkološka ambulanta29.07.2020 12:5428.1.2021. 12:10VA100188023
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida26.01.2021 14:2828.1.2021. 12:15LH100487753
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1528.1.2021. 12:15DU261428843
Urološka ambulanta19.01.2021 9:5528.1.2021. 12:15JM100193814
Imunološko - alergološka dijagnostika12.01.2021 9:3328.1.2021. 12:20JG100285580
Neurološka ambulanta05.11.2020 17:3028.1.2021. 12:20DP100029553
Kabinet za glaukom22.01.2021 10:5328.1.2021. 12:20MB100147717
CT18.01.2021 11:728.1.2021. 12:30IT100271877
Ergometrija18.01.2021 9:4328.1.2021. 12:30SM100371816
Ginekološka ambulanta21.01.2021 10:1528.1.2021. 12:30IK100510075
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:3628.1.2021. 12:30VM100540645
EMNG14.01.2021 10:628.1.2021. 12:30ST100267582
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 14:2828.1.2021. 12:30MN100951701
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 18:3728.1.2021. 12:30JM100537791
Neurofeedback PZMZD14.01.2021 9:4328.1.2021. 12:30PD262772953
Onkološka ambulanta29.09.2020 13:128.1.2021. 12:30AK100279641
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.12.2020 11:4428.1.2021. 12:30IS263471472
Urološka ambulanta20.01.2021 9:2528.1.2021. 12:30MŠ162896366
Fizikalna medicina22.10.2020 8:5728.1.2021. 12:40MH100447519
Imunološko - alergološka dijagnostika12.01.2021 12:3528.1.2021. 12:40KS156291468
Neurološka ambulanta06.11.2020 11:828.1.2021. 12:40AM100911064
Kabinet za glaukom26.01.2021 14:2928.1.2021. 12:40LH100487753
Urološka ambulanta20.01.2021 11:2928.1.2021. 12:45PG100413745
ORL ambulanta29.12.2020 12:728.1.2021. 12:50IB156562336
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 11:5628.1.2021. 12:50MH154569243
Onkološka ambulanta29.09.2020 13:1128.1.2021. 12:50BK154671542
Neurološka ambulanta06.11.2020 14:2228.1.2021. 13:00ZB101395471
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:328.1.2021. 13:00PK263924523
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:1928.1.2021. 13:00LD264400356
Ginekološka ambulanta21.01.2021 10:3028.1.2021. 13:00PK100538963
Ergometrija21.01.2021 12:2628.1.2021. 13:00JS100500595
Ultrazvuk dojke29.01.2020 7:4428.1.2021. 13:00SS100446775
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:1528.1.2021. 13:00AB264328330
Urološka ambulanta25.01.2021 11:5228.1.2021. 13:00GO100395851
Imunološko - alergološka dijagnostika14.01.2021 10:428.1.2021. 13:00BM100032271
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.12.2020 11:4828.1.2021. 13:00AM263794818
ORL ambulanta29.12.2020 13:3428.1.2021. 13:05BZ100526442
Onkološka ambulanta19.10.2020 15:4228.1.2021. 13:10MČ101063648
Psihijatrijska ambulanta21.12.2020 9:5028.1.2021. 13:15VŠ100310250
Neurološka ambulanta09.11.2020 9:4828.1.2021. 13:20AŠ100895571
ORL ambulanta31.12.2020 11:1728.1.2021. 13:20ZJ100551602
Imunološko - alergološka dijagnostika14.01.2021 11:5028.1.2021. 13:20JB158567060
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.01.2021 14:1728.1.2021. 13:30LM264712734
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:428.1.2021. 13:30MM100018327
Urološka ambulanta25.01.2021 12:1728.1.2021. 13:30IV101115061
Onkološka ambulanta19.10.2020 16:1928.1.2021. 13:30MA100297669
Ergometrija21.01.2021 14:2828.1.2021. 13:30MŽ100124116
Ginekološka ambulanta22.01.2021 7:3828.1.2021. 13:30IŠ264547594
Ultrazvuk dojke29.01.2020 8:1028.1.2021. 13:30HČ100539980
EMNG19.11.2020 11:3328.1.2021. 13:30MM100570986
Psihijatrijska ambulanta21.12.2020 12:3628.1.2021. 13:35MG159141993
ORL ambulanta14.01.2021 9:5828.1.2021. 13:35ŽT101201566
Imunološko - alergološka dijagnostika17.12.2020 10:2628.1.2021. 13:40VK132482367
Neurološka ambulanta09.11.2020 10:1128.1.2021. 13:40MV155672137
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk28.01.2020 13:4728.1.2021. 13:40PS100335364
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:428.1.2021. 13:45JB263911930
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:2228.1.2021. 13:45BH261486770
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:1628.1.2021. 13:45IK167872614
Urološka ambulanta11.01.2021 10:3528.1.2021. 13:45PB100064852
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:528.1.2021. 13:45SS100446775
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.01.2021 10:2328.1.2021. 14:00PK263775648
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:628.1.2021. 14:00MB100101615
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4028.1.2021. 14:00NS100046572
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4028.1.2021. 14:00TV100135060
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4028.1.2021. 14:00RB100524179
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4028.1.2021. 14:00MR137961467
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4028.1.2021. 14:00ĐS140607756
Fonetska jedinica PZMZD18.01.2021 14:4428.1.2021. 14:00IB261128399
ORL ambulanta18.01.2021 11:2128.1.2021. 14:00ML100309469
Ultrazvuk dojke29.01.2020 8:1028.1.2021. 14:00NČ100539938
Ginekološka ambulanta25.01.2021 14:028.1.2021. 14:00JČ264305952
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:15VĐ100352364
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:15KĆ100190519
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4028.1.2021. 14:15JK100238165
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:628.1.2021. 14:15ES162540766
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:15EP100403837
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:15MB100538817
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:30AS100195647
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:30AD100147882
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:30KM100099376
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:30SG100144214
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:30SM100517814
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.01.2021 10:2528.1.2021. 14:30ĐK263775633
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:3028.1.2021. 14:30KF162392855
Fonetska jedinica PZMZD21.01.2021 12:3028.1.2021. 14:30SB262028665
Ultrazvuk vrata (ORL)11.01.2021 10:5628.1.2021. 14:30KP101306898
Ultrazvuk dojke24.02.2020 10:4328.1.2021. 14:30NB100227403
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:528.1.2021. 14:30VB263541481
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:2428.1.2021. 14:30AA264239166
Dermatološka ambulanta08.01.2021 10:1828.1.2021. 14:30JM100436867
Dermatološka ambulanta11.01.2021 8:4328.1.2021. 14:45ĐV100283122
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 10:5328.1.2021. 14:45AK100583297
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 14:45DL100145975
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 14:45OK158129664
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 14:45TK100081778
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4228.1.2021. 14:45JĆ100190504
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 14:45IR119424994
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:00HK101900416
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:00NP101249753
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:00AS162079844
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:00RS136685328
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:00TM100044398
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 8:5028.1.2021. 15:00MB264682762
Fonetska jedinica PZMZD22.01.2021 15:5928.1.2021. 15:00LS264482098
Ultrazvuk vrata (ORL)14.01.2021 11:5528.1.2021. 15:00MJ100548458
Dermatološka ambulanta22.01.2021 7:3128.1.2021. 15:00NB101386881
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:628.1.2021. 15:15ME263909322
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:2428.1.2021. 15:15LM264413254
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 13:328.1.2021. 15:15IZ163786654
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:3128.1.2021. 15:15AM262911884
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:15AT100384019
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:15AP160792633
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:15JD100775087
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:15MW100280999
Mamografija nacionalni program27.11.2020 11:4528.1.2021. 15:15RS129220033
Edukacijska rehabilitacija PZMZD08.01.2021 14:228.1.2021. 15:30MM262720503
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 14:2728.1.2021. 15:30NM100463192
Dermatološka ambulanta20.01.2021 16:4828.1.2021. 15:30NK100219968
Dermatološka ambulanta21.01.2021 14:5628.1.2021. 15:45KČ162739290
Ultrazvuk vrata (ORL)19.01.2021 15:2828.1.2021. 15:45MM163586312
Ultrazvuk vrata (ORL)18.01.2021 10:628.1.2021. 16:00FP100545218
Edukacijska rehabilitacija PZMZD11.01.2021 12:4628.1.2021. 16:00SŽ264753375
Fonetska jedinica PZMZD21.01.2021 13:1728.1.2021. 16:00VŽ265621874
Dermatološka ambulanta21.01.2021 14:5728.1.2021. 16:00BČ167338190
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3328.1.2021. 16:00IN263446467
Dermatološka ambulanta25.01.2021 10:3728.1.2021. 16:15AG100230579
Ultrazvuk vrata (ORL)20.01.2021 9:4228.1.2021. 16:15DM100268222
Ultrazvuk vrata (ORL)20.01.2021 11:1128.1.2021. 16:30MH100447519
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 10:2828.1.2021. 16:30TZ264630914
Edukacijska rehabilitacija PZMZD08.01.2021 17:828.1.2021. 16:30LK265341691
Ultrazvuk vrata (ORL)20.01.2021 12:4128.1.2021. 16:45NF158941274
Dermatološka ambulanta25.01.2021 10:1928.1.2021. 16:45AV100437634
Dermatološka ambulanta25.01.2021 11:4928.1.2021. 17:00MŽ100482201
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:2328.1.2021. 17:00MK101072844
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 14:1828.1.2021. 17:00TZ264630914
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 10:2928.1.2021. 17:00TZ264630948
Dermatološka ambulanta25.01.2021 14:3428.1.2021. 17:15MB154816082
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:2428.1.2021. 17:20IH153870683
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:728.1.2021. 17:30DM263393551
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:1028.1.2021. 17:30MK101051729
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:2528.1.2021. 17:30IJ264809302
Neurofeedback PZMZD08.01.2021 13:3228.1.2021. 17:30LS160160887
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:3228.1.2021. 17:30AV262740175
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 14:1928.1.2021. 17:30TZ264630948
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:2528.1.2021. 17:40RH100468070
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:1228.1.2021. 17:45LS100855036
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:2528.1.2021. 18:00MB100197338
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:1328.1.2021. 18:00DM100407204
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:3928.1.2021. 18:00IG265631405
Psihologijska jedinica22.01.2021 9:3328.1.2021. 18:15NĐ162705737
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:2628.1.2021. 18:15MV265651626
Dermatološka ambulanta26.01.2021 8:4428.1.2021. 18:15BB101778956
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:828.1.2021. 18:15KK265728609
Endokrinološka ambulanta26.01.2021 9:1828.1.2021. 18:20LČ101127898
Neurofeedback PZMZD12.01.2021 12:2828.1.2021. 18:30BH261486770
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 9:5528.1.2021. 18:30VŽ265621874
Endokrinološka ambulanta26.01.2021 12:128.1.2021. 18:40AŠ101177517
Dermatološka ambulanta25.01.2021 10:228.1.2021. 18:45LČ263324775
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3429.1.2021. 7:30RR264456027
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 13:2929.1.2021. 7:30LZ264788895
Psihologijska jedinica26.01.2021 9:5629.1.2021. 7:30BK263011416
RTG mamografija13.01.2021 14:3229.1.2021. 7:30RL145557819
CT14.12.2020 14:1129.1.2021. 7:35MP100049365
RTG mamografija15.01.2021 9:3629.1.2021. 7:45RD100426840
CT13.01.2021 14:529.1.2021. 7:55AP100260477
Ultrazvuk dojke24.07.2020 8:4129.1.2021. 8:00MV100365277
Magnetska rezonanca09.07.2020 10:3629.1.2021. 8:00TV100897262
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:2629.1.2021. 8:00AB152013495
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:1229.1.2021. 8:00BK101235236
Holter tlaka19.10.2020 10:2429.1.2021. 8:00MR100490147
RTG mamografija29.01.2020 10:129.1.2021. 8:00SK101070871
Ultrazvuk radiološki28.12.2020 9:629.1.2021. 8:00AK158897466
Fonetska jedinica PZMZD15.01.2021 10:3229.1.2021. 8:00NV263178803
Kardiološka ambulanta21.01.2021 13:2129.1.2021. 8:00ZG162414775
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 13:3629.1.2021. 8:00PG101116110
Onkološka dnevna bolnica06.11.2020 12:2429.1.2021. 8:00AŠ101129095
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:3629.1.2021. 8:00JR265412247
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 20:5729.1.2021. 8:00ŽS101202189
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 10:3629.1.2021. 8:00MŽ100324015
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 21:729.1.2021. 8:00PB100248393
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 20:5229.1.2021. 8:00MU100421178
Onkološka dnevna bolnica22.01.2021 11:4229.1.2021. 8:00AR101330104
Onkološka dnevna bolnica06.11.2020 10:1929.1.2021. 8:00AR100656686
Onkološka dnevna bolnica14.01.2021 15:1129.1.2021. 8:00MS100578962
Onkološka dnevna bolnica06.11.2020 12:2329.1.2021. 8:00IZ100562928
Psihologijska jedinica26.01.2021 9:5729.1.2021. 8:15MV265942486
RTG mamografija29.01.2020 10:4829.1.2021. 8:15LV100204851
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3629.1.2021. 8:15MM263946007
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:4629.1.2021. 8:15OM263976352
Holter tlaka26.01.2021 7:4729.1.2021. 8:15LŠ100579867
CT11.01.2021 10:1729.1.2021. 8:15RA101140700
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:2929.1.2021. 8:20RR100031856
Ultrazvuk radiološki18.09.2020 11:1229.1.2021. 8:20MP101080050
RTG mamografija29.01.2020 11:5729.1.2021. 8:30JV101146324
Anesteziološka ambulanta26.01.2021 13:2729.1.2021. 8:30KH161973245
Fonetska jedinica PZMZD15.01.2021 10:3429.1.2021. 8:30AV264405520
Edukacijska rehabilitacija PZMZD11.01.2021 12:4329.1.2021. 8:30MA263858502
Holter tlaka08.12.2020 10:1429.1.2021. 8:30JD158816510
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta20.01.2021 14:4229.1.2021. 8:30AČ268408372
Ultrazvuk dojke29.01.2020 8:3329.1.2021. 8:30JM101315948
CT17.12.2020 10:5029.1.2021. 8:35RŠ128920460
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3029.1.2021. 8:40IM100007035
Fizikalna medicina10.09.2020 10:1629.1.2021. 8:40NB100485441
Ultrazvuk radiološki18.09.2020 13:3029.1.2021. 8:40PS101103299
RTG mamografija26.10.2020 10:1129.1.2021. 8:45TM100180920
Magnetska rezonanca09.07.2020 11:3529.1.2021. 8:45BT100676750
Kabinet za glaukom22.01.2021 10:4629.1.2021. 8:50MB100538376
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 12:2029.1.2021. 8:50VŠ101049623
CT12.01.2021 9:1629.1.2021. 8:55PM100478307
Ultrazvuk dojke31.01.2020 10:3329.1.2021. 9:00PK100134429
EMNG14.01.2021 13:029.1.2021. 9:00MR100108650
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:4729.1.2021. 9:00OI264797771
EEG laboratorij14.01.2021 9:729.1.2021. 9:00HS100259187
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3629.1.2021. 9:00JP264826798
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3329.1.2021. 9:00ZS100342352
Neurološka ambulanta24.07.2020 9:4429.1.2021. 9:00IF100390259
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:1529.1.2021. 9:00ND101165496
Onkološka ambulanta20.01.2021 14:2829.1.2021. 9:00FB100539247
Onkološka ambulanta18.12.2020 11:1629.1.2021. 9:00MS100350442
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta12.01.2021 12:2129.1.2021. 9:00BB266141730
RTG mamografija12.02.2020 12:5029.1.2021. 9:00AK147504838
Ultrazvuk radiološki18.09.2020 13:4029.1.2021. 9:00AA100404727
Fizikalna medicina26.06.2020 13:3929.1.2021. 9:00AR100441505
Traumatološka ambulanta30.12.2020 11:1629.1.2021. 9:00NM100207358
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 10:2729.1.2021. 9:00LK265849909
Urološka ambulanta28.12.2020 9:429.1.2021. 9:00NS100319502
Psihologijska jedinica26.01.2021 9:5829.1.2021. 9:00MU266399294
ORL ambulanta04.01.2021 14:5429.1.2021. 9:00JR100222188
Traumatološka ambulanta04.01.2021 10:2829.1.2021. 9:10NO100387367
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 12:3329.1.2021. 9:10KS100267173
Kabinet za glaukom22.01.2021 10:5729.1.2021. 9:10ZS100530281
CT12.01.2021 13:3129.1.2021. 9:15ZV100835544
RTG mamografija08.12.2020 7:5629.1.2021. 9:15JM100137211
Urološka ambulanta30.11.2020 9:4729.1.2021. 9:15MM100096564
RTG klasične pretrage15.01.2021 9:1229.1.2021. 9:15SA100230526
Traumatološka ambulanta15.01.2021 10:1229.1.2021. 9:20IG100076644
Ultrazvuk radiološki28.12.2020 9:4029.1.2021. 9:20SD160281797
Onkološka ambulanta25.01.2021 15:3429.1.2021. 9:20MJ100062521
Neurološka ambulanta21.08.2020 12:3329.1.2021. 9:20IV153454845
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:5329.1.2021. 9:20LM100472524
EEG laboratorij20.01.2021 14:1129.1.2021. 9:30DŠ100411344
Psihijatrijska ambulanta30.12.2020 11:4229.1.2021. 9:30EČ100104840
Audiometrija28.12.2020 9:329.1.2021. 9:30SM100425749
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta12.01.2021 12:5929.1.2021. 9:30BM267469580
Kabinet za glaukom25.01.2021 12:1129.1.2021. 9:30TV100279533
Ultrazvuk dojke31.01.2020 10:4729.1.2021. 9:30RM100041923
Magnetska rezonanca17.06.2020 14:1429.1.2021. 9:30MH157990968
Doppler perifernih krvnih žila26.01.2021 11:929.1.2021. 9:30JB100731244
RTG mamografija12.01.2021 14:2429.1.2021. 9:30RG100387009
Urološka ambulanta28.12.2020 9:5129.1.2021. 9:30NJ100413603
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 14:3529.1.2021. 9:30LM264408559
Traumatološka ambulanta21.01.2021 13:229.1.2021. 9:30DR267288885
ORL ambulanta13.01.2021 16:129.1.2021. 9:30AI100937208
CT11.08.2020 9:5929.1.2021. 9:35KB101085206
Onkološka ambulanta26.01.2021 19:4529.1.2021. 9:40IN100994160
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:5929.1.2021. 9:40JS100278022
Neurološka ambulanta07.08.2020 9:5829.1.2021. 9:40AM100734499
Traumatološka ambulanta22.01.2021 9:2329.1.2021. 9:40VM167658086
Ultrazvuk radiološki04.01.2021 13:5429.1.2021. 9:40AV100295380
RTG mamografija14.01.2021 12:3829.1.2021. 9:45AB100593557
Urološka ambulanta20.01.2021 8:5829.1.2021. 9:45AŠ100654919
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3729.1.2021. 9:45MČ264362932
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:4829.1.2021. 9:45NL263885976
Kabinet za glaukom26.01.2021 9:3129.1.2021. 9:50VR157227851
Traumatološka ambulanta22.01.2021 13:229.1.2021. 9:50MN100711593
CT14.01.2021 11:5629.1.2021. 9:55AK100188574
Ultrazvuk dojke28.08.2020 12:3029.1.2021. 10:00MD100522685
EMNG25.01.2021 10:5829.1.2021. 10:00AČ101118530
EMNG14.12.2020 11:4329.1.2021. 10:00ĐG101076349
Neurološka ambulanta31.07.2020 10:2929.1.2021. 10:00AV101303817
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3229.1.2021. 10:00BS100839570
EEG laboratorij22.12.2020 11:3829.1.2021. 10:00FV157152790
Naručivanje - operacija katarakte03.01.2020 13:929.1.2021. 10:00IM101244254
Nefrološka ambulanta05.06.2020 12:2229.1.2021. 10:00TČ101127845
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta18.01.2021 8:2029.1.2021. 10:00NS267316935
Internistička ambulanta13.01.2021 9:2529.1.2021. 10:00ML160081493
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 8:4029.1.2021. 10:00NK266176606
Onkološka dnevna bolnica22.01.2021 11:4329.1.2021. 10:00NK100434485
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 19:4329.1.2021. 10:00IN100994160
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 9:5029.1.2021. 10:00MB100034475
Traumatološka ambulanta22.01.2021 8:5829.1.2021. 10:00IU101061444
Onkološka dnevna bolnica22.01.2021 11:4229.1.2021. 10:00AD100930376
Onkološka dnevna bolnica22.01.2021 11:4129.1.2021. 10:00RĐ100448339
Kemoterapija06.11.2020 10:3729.1.2021. 10:00AŠ101129095
Doppler perifernih krvnih žila06.02.2020 11:4229.1.2021. 10:00MC100189591
RTG mamografija12.01.2021 14:3429.1.2021. 10:00BN100457130
Ultrazvuk radiološki25.01.2021 9:5429.1.2021. 10:00PP267741096
ORL ambulanta28.12.2020 9:429.1.2021. 10:10SM100425749
Denzitometrija26.01.2021 9:4929.1.2021. 10:10JM100492660
Traumatološka ambulanta25.01.2021 11:4429.1.2021. 10:10KR100429328
Kabinet za glaukom26.01.2021 10:3329.1.2021. 10:10AB100472609
CT11.01.2021 12:4929.1.2021. 10:15SM100784743
Magnetska rezonanca29.01.2020 7:3329.1.2021. 10:15SF101315473
RTG mamografija12.02.2020 11:329.1.2021. 10:15MT100196024
Ultrazvuk radiološki26.01.2021 13:629.1.2021. 10:20ZN100403856
Traumatološka ambulanta26.01.2021 11:029.1.2021. 10:20AB101082273
Internistička ambulanta21.01.2021 8:4929.1.2021. 10:20SB163345670
Nefrološka ambulanta24.07.2020 13:2729.1.2021. 10:20ŽP100441327
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3429.1.2021. 10:20BP100129206
Neurološka ambulanta21.08.2020 11:5129.1.2021. 10:20MP100901851
ORL ambulanta28.12.2020 10:3029.1.2021. 10:25SB100168033
Edukacijska rehabilitacija PZMZD22.01.2021 10:5029.1.2021. 10:30ZM263446607
Urološka ambulanta28.12.2020 13:5529.1.2021. 10:30KT100336856
Traumatološka ambulanta26.01.2021 11:129.1.2021. 10:30MS100058044
Doppler perifernih krvnih žila06.02.2020 12:2029.1.2021. 10:30SJ100113939
RTG mamografija30.01.2020 11:5129.1.2021. 10:30ND100475641
Psihijatrijska ambulanta22.01.2021 12:5729.1.2021. 10:30RT155158445
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3829.1.2021. 10:30MU263777682
EEG laboratorij22.01.2021 11:3329.1.2021. 10:30VĆ100560781
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta20.01.2021 9:529.1.2021. 10:30HS265482962
Ultrazvuk dojke21.02.2020 10:4729.1.2021. 10:30ZŠ100279980
CT21.12.2020 8:729.1.2021. 10:35TK100175356
Internistička ambulanta25.01.2021 9:529.1.2021. 10:40MK100545720
Nefrološka ambulanta03.07.2020 8:1529.1.2021. 10:40IG101040210
Neurološka ambulanta24.08.2020 7:2329.1.2021. 10:40MD100731691
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:229.1.2021. 10:40JH100531720
ORL ambulanta04.01.2021 13:2329.1.2021. 10:40NK100547820
RTG mamografija15.01.2021 8:1129.1.2021. 10:45AP146107831
Psihijatrijska ambulanta09.10.2020 11:4029.1.2021. 10:50EČ156344833
CT11.08.2020 10:529.1.2021. 10:50FM100060686
ORL ambulanta05.01.2021 11:4629.1.2021. 10:55KB100589277
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 10:5529.1.2021. 11:00AV265279739
Fizikalna medicina20.01.2021 10:929.1.2021. 11:00NB100484104
RTG mamografija26.01.2021 12:5129.1.2021. 11:00NV101110963
Doppler perifernih krvnih žila06.02.2020 13:1529.1.2021. 11:00SS101270253
Magnetska rezonanca14.02.2020 11:3529.1.2021. 11:00JV100749730
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:1329.1.2021. 11:00VS100583831
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:2429.1.2021. 11:00MV100639474
Internistička ambulanta26.01.2021 11:2829.1.2021. 11:00ZM100098594
Nefrološka ambulanta24.07.2020 14:229.1.2021. 11:00HS137586715
CT11.01.2021 13:5129.1.2021. 11:10DR100653003
Nefrološka ambulanta24.07.2020 14:1329.1.2021. 11:20BŠ100200134
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:1829.1.2021. 11:20NM100088351
CT29.12.2020 10:3429.1.2021. 11:25MČ100333512
Ultrazvuk dojke30.01.2020 7:3129.1.2021. 11:30MB100321561
EMNG25.01.2021 12:2729.1.2021. 11:30MM101334713
EMNG12.01.2021 12:4229.1.2021. 11:30MK100350654
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:4929.1.2021. 11:30MB264682762
Neurološka ambulanta24.07.2020 12:4129.1.2021. 11:30AJ100735336
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3929.1.2021. 11:30IO264591587
Onkološka ambulanta30.10.2020 11:4829.1.2021. 11:30BZ100336911
Doppler perifernih krvnih žila06.02.2020 14:4729.1.2021. 11:30RR100967445
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:1429.1.2021. 11:30DM265062676
Psihologijska jedinica26.01.2021 10:229.1.2021. 11:30AČ161609390
ORL ambulanta15.01.2021 14:1629.1.2021. 11:40DA100368888
Fizikalna medicina12.10.2020 13:329.1.2021. 11:40MO100054145
Nefrološka ambulanta23.11.2020 14:4729.1.2021. 11:40BB100034140
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:2229.1.2021. 11:40MM100548937
Onkološka ambulanta16.12.2020 15:4029.1.2021. 11:50AG100417748
Nefrološka pedijatrijska ambulanta31.12.2020 9:1129.1.2021. 12:00LM268356982
Nefrološka ambulanta08.01.2021 11:329.1.2021. 12:00ZG100551744
Neurološka ambulanta24.08.2020 9:5029.1.2021. 12:00ŽP100912791
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:4029.1.2021. 12:00MS101112423
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:2229.1.2021. 12:00MM100548941
Ultrazvuk dojke30.01.2020 7:3129.1.2021. 12:00AM100213348
Fizikalna medicina02.11.2020 15:1629.1.2021. 12:00GM100460427
Anesteziološka ambulanta26.01.2021 11:3229.1.2021. 12:00ZM100098594
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 9:1329.1.2021. 12:00IR100588669
ORL ambulanta18.01.2021 13:629.1.2021. 12:10JK100214401
Psihologijska jedinica26.01.2021 10:229.1.2021. 12:15LT263587935
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:3929.1.2021. 12:15JB263949938
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:2429.1.2021. 12:20IB101087594
Nefrološka ambulanta15.12.2020 10:429.1.2021. 12:20AO100907278
Fizikalna medicina24.07.2020 10:1829.1.2021. 12:20ML167729144
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 13:929.1.2021. 12:30IG266076845
Nefrološka pedijatrijska ambulanta08.01.2021 13:1829.1.2021. 12:30MM101315543
Ultrazvuk dojke30.01.2020 7:3129.1.2021. 12:30IR100351898
EMNG07.12.2020 9:2929.1.2021. 12:30BŽ100575807
EMNG25.01.2021 12:2929.1.2021. 12:30MB100426751
Nefrološka ambulanta08.12.2020 9:1929.1.2021. 12:40IB100555075
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:2329.1.2021. 12:40MK101066110
Fizikalna medicina21.01.2021 11:5229.1.2021. 12:40ZB167660533
ORL ambulanta07.01.2021 9:2229.1.2021. 12:50ŽN100007463
Neurološka ambulanta26.08.2020 13:4329.1.2021. 13:00MK100537819
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1629.1.2021. 13:00LĆ261470717
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:4129.1.2021. 13:00MD263708694
Nefrološka pedijatrijska ambulanta11.01.2021 12:5829.1.2021. 13:00LV264509553
Nefrološka ambulanta06.08.2020 9:2729.1.2021. 13:00AL101056255
Ultrazvuk dojke30.01.2020 7:3229.1.2021. 13:00KB100514561
CT25.01.2021 9:3329.1.2021. 13:00IK100188983
ORL ambulanta08.01.2021 8:5929.1.2021. 13:05AČ101077455
ORL ambulanta15.01.2021 7:4829.1.2021. 13:20ŽK100418977
Nefrološka ambulanta13.12.2019 11:4529.1.2021. 13:20BP
Neurološka ambulanta28.08.2020 9:2529.1.2021. 13:20NA100048530
Nefrološka pedijatrijska ambulanta14.01.2021 12:2929.1.2021. 13:30VK168032728
Ultrazvuk dojke30.01.2020 7:3229.1.2021. 13:30AM100144318
EMNG23.11.2020 13:029.1.2021. 13:30JS100446436
EMNG03.12.2020 10:029.1.2021. 13:30MG154424020
ORL ambulanta15.01.2021 7:5029.1.2021. 13:35SV148302478
Nefrološka ambulanta04.11.2020 9:5029.1.2021. 13:40IT100465767
Neurološka ambulanta28.08.2020 9:4729.1.2021. 13:40KŠ101065907
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1829.1.2021. 13:45MG263913458
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2229.1.2021. 14:00IK100146102
ORL ambulanta19.01.2021 10:5429.1.2021. 14:00EK100519100
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 8:1029.1.2021. 14:00AP163301363
Psihologijska jedinica PZMZD25.01.2021 14:5929.1.2021. 14:00PK262830564
Dermatološka ambulanta22.01.2021 10:1829.1.2021. 14:30RŠ163732867
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1929.1.2021. 14:30ML261840706
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:929.1.2021. 14:45MM100050829
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 9:4629.1.2021. 14:45NŠ264626865
Psihologijska jedinica PZMZD08.01.2021 14:1729.1.2021. 14:45AV160521491
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3529.1.2021. 15:00MM100489783
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:929.1.2021. 15:00IČ167820950
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:1929.1.2021. 15:15RĐ101308979
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:1929.1.2021. 15:15NR262882980
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:2429.1.2021. 15:20EH100026417
Dermatološka ambulanta26.01.2021 13:3129.1.2021. 15:30DD136677187
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 9:4629.1.2021. 15:30BK163201719
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 9:3529.1.2021. 15:30PJ267290980
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:2829.1.2021. 15:40BR100110972
Dermatološka ambulanta26.01.2021 14:3129.1.2021. 15:45NL100523043
Dermatološka ambulanta26.01.2021 15:3029.1.2021. 16:00DČ100323727
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:2829.1.2021. 16:00MS100452356
Dermatološka ambulanta26.01.2021 15:5429.1.2021. 16:15SJ100245308
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 11:2129.1.2021. 16:15PS167458350
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:5929.1.2021. 16:15IG265631405
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:3929.1.2021. 16:20ĆL100099304
Dermatološka ambulanta26.01.2021 16:329.1.2021. 16:30KL100450896
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:4229.1.2021. 16:40MR100446633
Dermatološka ambulanta26.01.2021 16:429.1.2021. 16:45ĐL159993304
Dermatološka ambulanta26.01.2021 17:2029.1.2021. 17:00HV100121037
Radna terapija PZMZD25.01.2021 9:3529.1.2021. 17:00DC265456412
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:5629.1.2021. 17:20AD100386994
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:2029.1.2021. 17:30AA263824067
Dermatološka ambulanta26.01.2021 14:3329.1.2021. 17:30NP123375797
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 16:1129.1.2021. 17:40PM100435892
Defektološko - logopedska jedinica25.01.2021 10:2129.1.2021. 18:15PH264425525
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:829.1.2021. 18:45NP100466977
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3630.1.2021. 8:00DG100259863
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3730.1.2021. 8:20OP100114119
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3830.1.2021. 8:40JR100508904
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3830.1.2021. 9:00PČ100294912
Dijabetološka ambulanta20.05.2020 14:630.1.2021. 9:00HK100452676
Dijabetološka ambulanta28.05.2020 7:5230.1.2021. 9:20AV100038001
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 11:3930.1.2021. 9:20IF100581943
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 12:5030.1.2021. 9:40SM101056804
Dijabetološka ambulanta21.05.2020 10:830.1.2021. 9:40RM100049011
Dijabetološka ambulanta05.06.2020 11:2730.1.2021. 10:00PB100247516
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:3430.1.2021. 10:00NO101177292
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 13:4830.1.2021. 10:20SP100879669
Dijabetološka ambulanta27.05.2020 13:3230.1.2021. 10:20ZA100286220
Dijabetološka ambulanta01.06.2020 14:1430.1.2021. 10:40SB157731993
Endokrinološka ambulanta26.01.2021 8:2730.1.2021. 10:40PT100592525
Endokrinološka ambulanta26.01.2021 8:2830.1.2021. 11:00TA101100311
Dijabetološka ambulanta02.06.2020 9:3330.1.2021. 11:00MB100251853
Dijabetološka ambulanta22.05.2020 14:3630.1.2021. 11:20VL138291154
Dijabetološka ambulanta03.06.2020 9:4930.1.2021. 11:40AB100117683
Endokrinološka ambulanta25.01.2021 14:630.1.2021. 11:40IP142284524
Dijabetološka ambulanta11.11.2020 12:2430.1.2021. 12:00MR100466337
Dijabetološka ambulanta04.06.2020 7:4330.1.2021. 12:20VP101044285
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:330.1.2021. 12:40IG100302334
Dijabetološka ambulanta27.05.2020 8:5230.1.2021. 13:00KP100043934
Dijabetološka ambulanta22.05.2020 11:4330.1.2021. 13:20SM100152198
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1030.1.2021. 13:40LV100092631
Dijabetološka ambulanta01.06.2020 8:5430.1.2021. 15:00ZS101288805
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1230.1.2021. 15:20AM100218940
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1230.1.2021. 15:40AŠ139036050
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1330.1.2021. 16:00KB100400014
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1330.1.2021. 16:20MM100068111
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1430.1.2021. 16:40SS101270253
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1530.1.2021. 17:00DG100414993
Dijabetološka ambulanta25.01.2021 13:1630.1.2021. 17:20NK101070513
Dijabetološka ambulanta08.06.2020 8:1230.1.2021. 17:40ĐK101070509
Dijabetološka ambulanta26.01.2021 11:5830.1.2021. 18:00RČ155439077
Pedijatrijski holter kardiološki07.01.2021 12:341.2.2021. 7:30MT162658676
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:511.2.2021. 7:30IS264702900
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:421.2.2021. 7:30NA264670881
RTG mamografija01.06.2020 12:171.2.2021. 7:30DV100322894
CT17.08.2020 7:541.2.2021. 7:35AK100283014
RTG mamografija18.01.2021 11:341.2.2021. 7:45JD158816510
RTG klasične pretrage25.01.2021 11:231.2.2021. 7:45BB153430104
CT07.10.2020 12:01.2.2021. 7:55MJ100382188
Holter kardiološki12.10.2020 9:251.2.2021. 8:00MB100169277
Magnetska rezonanca06.08.2020 13:211.2.2021. 8:00PB100269004
Holter kardiološki12.10.2020 9:161.2.2021. 8:00MT153837696
Holter tlaka07.09.2020 13:111.2.2021. 8:00MP100273591
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:251.2.2021. 8:00MS100688523
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 8:61.2.2021. 8:00LC265123582
Onkološka dnevna bolnica04.01.2021 10:211.2.2021. 8:00MJ100547055
Onkološka dnevna bolnica04.01.2021 9:01.2.2021. 8:00IP100590073
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:411.2.2021. 8:00MŠ100904112
Onkološka dnevna bolnica21.12.2020 10:11.2.2021. 8:00JČ168116991
Onkološka dnevna bolnica11.01.2021 13:121.2.2021. 8:00DČ100470246
Onkološka dnevna bolnica09.11.2020 10:341.2.2021. 8:00MD100454634
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 13:591.2.2021. 8:00KB100400014
Onkološka dnevna bolnica04.01.2021 9:51.2.2021. 8:00JČ100152874
Onkološka dnevna bolnica11.01.2021 13:61.2.2021. 8:00BK100619338
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 13:581.2.2021. 8:00CR161259071
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 11:11.2.2021. 8:00MB264556574
RTG mamografija13.02.2020 12:11.2.2021. 8:00EV100103486
Ultrazvuk radiološki21.09.2020 7:491.2.2021. 8:00IM139436249
RTG mamografija09.03.2020 12:511.2.2021. 8:15AV100008851
Holter tlaka12.01.2021 13:431.2.2021. 8:15MS100496837
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:531.2.2021. 8:15VP264461945
Holter kardiološki12.10.2020 8:541.2.2021. 8:15MU101113968
Holter kardiološki12.10.2020 10:201.2.2021. 8:15LV100443840
CT01.12.2020 12:371.2.2021. 8:15BL139036953
Ultrazvuk radiološki21.09.2020 8:341.2.2021. 8:20RN100077286
RTG mamografija04.02.2020 12:91.2.2021. 8:30PŽ101058980
Anesteziološka ambulanta19.01.2021 10:191.2.2021. 8:30IL100606779
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 11:111.2.2021. 8:30MB264556574
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 14:91.2.2021. 8:30PK263775648
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:301.2.2021. 8:30JB100393060
Ginekološka ambulanta18.01.2021 11:231.2.2021. 8:30LV100089129
Holter kardiološki12.10.2020 11:561.2.2021. 8:30AS100077568
Holter tlaka20.01.2021 12:81.2.2021. 8:30SZ100152751
Audiometrija26.01.2021 14:201.2.2021. 8:30IŽ100396775
CT05.01.2021 8:151.2.2021. 8:35GB100304148
Ultrazvuk radiološki21.09.2020 9:31.2.2021. 8:40AK100241875
RTG mamografija08.10.2020 11:31.2.2021. 8:45JF100241998
RTG klasične pretrage21.01.2021 8:61.2.2021. 8:45AD100364989
Doppler karotida06.10.2020 8:441.2.2021. 8:45PĐ100405068
Magnetska rezonanca03.09.2020 7:451.2.2021. 8:45SK101310311
Anesteziološka ambulanta21.01.2021 8:491.2.2021. 8:50NV100492355
CT15.01.2021 11:451.2.2021. 8:55MJ100818756
Ginekološka ambulanta19.01.2021 10:411.2.2021. 9:00JV100451729
Neurokirurška ambulanta20.01.2021 13:401.2.2021. 9:00MP100344965
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:301.2.2021. 9:00AO101044923
EKG20.01.2021 11:591.2.2021. 9:00DD100444228
Onkološka ambulanta04.08.2020 11:401.2.2021. 9:00NŠ100551481
Onkološka ambulanta26.01.2021 10:141.2.2021. 9:00KB100032816
Spirometrija - pulmološka dijagnostika26.01.2021 11:261.2.2021. 9:00VN100153143
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:501.2.2021. 9:00MF264468622
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:541.2.2021. 9:00SS264240263
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:261.2.2021. 9:00MP100672688
RTG mamografija18.05.2020 8:11.2.2021. 9:00SB100413872
Ultrazvuk radiološki21.09.2020 11:71.2.2021. 9:00MV100369301
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 11:161.2.2021. 9:00VB263927674
ORL ambulanta20.01.2021 9:161.2.2021. 9:00IL262907208
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:441.2.2021. 9:00LB264297765
Urološka ambulanta14.01.2021 13:51.2.2021. 9:00IK100558648
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:311.2.2021. 9:00ŠL268226170
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 14:91.2.2021. 9:00ĐK263775633
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:311.2.2021. 9:00ĐĐ268228497
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:451.2.2021. 9:10TB100186629
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 9:541.2.2021. 9:10IG101317018
Psihijatrijska ambulanta19.11.2020 8:91.2.2021. 9:10DM100290197
EKG21.01.2021 12:31.2.2021. 9:10AK100086374
CT01.10.2020 11:91.2.2021. 9:15SR100342117
RTG mamografija16.10.2020 7:511.2.2021. 9:15VŠ101042664
Urološka ambulanta04.01.2021 11:111.2.2021. 9:15IL101092590
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:321.2.2021. 9:20MM268228321
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:321.2.2021. 9:20CM268261200
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:451.2.2021. 9:20SR100601068
Ultrazvuk radiološki08.01.2021 8:191.2.2021. 9:20AK100188574
Spirometrija - pulmološka dijagnostika26.01.2021 9:521.2.2021. 9:20NZ100752317
Onkološka ambulanta02.11.2020 10:301.2.2021. 9:20NM100954636
Audiometrija21.01.2021 11:231.2.2021. 9:30KD100531148
Psihijatrijska ambulanta23.11.2020 11:291.2.2021. 9:30MC100509866
Ortopedska ambulanta26.01.2021 13:391.2.2021. 9:30MB100011391
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:301.2.2021. 9:30PM153413867
Ginekološka ambulanta19.01.2021 13:541.2.2021. 9:30MM155915550
Magnetska rezonanca01.06.2020 13:391.2.2021. 9:30SP100801982
RTG mamografija07.01.2021 11:361.2.2021. 9:30NČ100006639
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 9:301.2.2021. 9:30MK100545720
Urološka ambulanta04.01.2021 11:01.2.2021. 9:30DM161229775
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:341.2.2021. 9:30MB265195096
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:461.2.2021. 9:30SŠ261333612
ORL ambulanta20.01.2021 9:371.2.2021. 9:30EN155714028
Doppler karotida05.10.2020 10:511.2.2021. 9:30NM100850980
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 8:431.2.2021. 9:30JV261493256
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:361.2.2021. 9:40VL268283254
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:471.2.2021. 9:40PO162993387
Ultrazvuk radiološki08.01.2021 8:211.2.2021. 9:40AK100188574
Ortopedska ambulanta26.01.2021 13:391.2.2021. 9:40VM100043597
Spirometrija - pulmološka dijagnostika14.01.2021 12:91.2.2021. 9:40BM137513207
Onkološka ambulanta02.11.2020 11:191.2.2021. 9:40DM100300215
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:511.2.2021. 9:45ND264538519
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 8:551.2.2021. 9:45JC264849091
RTG mamografija18.01.2021 9:571.2.2021. 9:45EL100568255
Urološka ambulanta21.01.2021 8:171.2.2021. 9:45DE100929616
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:471.2.2021. 9:50BR100471066
Psihijatrijska ambulanta16.11.2020 13:361.2.2021. 9:50VF100080854
CT16.11.2020 12:181.2.2021. 9:55IM100001731
Ginekološka ambulanta20.01.2021 8:361.2.2021. 10:00NB100331978
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:301.2.2021. 10:00PK101104653
Hematološka ambulanta02.11.2020 13:61.2.2021. 10:00DL100521579
Internistička ambulanta04.01.2021 12:481.2.2021. 10:00AD100303510
Onkološka ambulanta02.11.2020 12:271.2.2021. 10:00MD100048121
Onkološka dnevna bolnica18.01.2021 13:431.2.2021. 10:00IC100421981
Urološka ambulanta21.01.2021 13:501.2.2021. 10:00IB101112565
Onkološka dnevna bolnica18.01.2021 13:381.2.2021. 10:00MJ100382188
Onkološka dnevna bolnica12.01.2021 11:31.2.2021. 10:00ML163699382
Onkološka dnevna bolnica11.01.2021 13:71.2.2021. 10:00FE100823023
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:441.2.2021. 10:00MJ100527258
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:481.2.2021. 10:00BD263251028
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 13:121.2.2021. 10:00IG266076845
Kardiološka ambulanta10.02.2020 11:261.2.2021. 10:00MB100333809
Pulmološka ambulanta07.01.2021 10:471.2.2021. 10:00FČ100226335
RTG mamografija18.01.2021 12:351.2.2021. 10:00MR136845868
Endoskopija - gastroskopija20.01.2021 12:161.2.2021. 10:00NM100448447
ORL ambulanta20.01.2021 10:461.2.2021. 10:10VK132482367
Denzitometrija22.09.2020 10:421.2.2021. 10:10NP100319945
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 10:251.2.2021. 10:10ID100277217
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 8:491.2.2021. 10:10MT100592402
CT23.11.2020 10:291.2.2021. 10:15MS100225657
Magnetska rezonanca17.02.2020 14:131.2.2021. 10:15MŠ100252936
Urološka ambulanta21.01.2021 15:591.2.2021. 10:15IR162656932
Doppler karotida06.10.2020 12:401.2.2021. 10:15ID100026262
Kirurška ambulanta (opća)26.01.2021 10:361.2.2021. 10:15MK101084072
RTG mamografija18.01.2021 12:551.2.2021. 10:15TM100246715
Kardiološka ambulanta10.02.2020 11:271.2.2021. 10:20AB100333762
Pulmološka ambulanta05.01.2021 11:91.2.2021. 10:20AV100521916
Hematološka ambulanta03.12.2020 12:201.2.2021. 10:20NB100286358
Onkološka ambulanta05.11.2020 11:321.2.2021. 10:20TK100428796
ORL ambulanta20.01.2021 10:501.2.2021. 10:25JP100536736
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 8:341.2.2021. 10:30JB265970674
Denzitometrija18.01.2021 12:351.2.2021. 10:30MR136845868
Urološka ambulanta22.01.2021 9:71.2.2021. 10:30AK263721757
RTG mamografija04.09.2020 12:211.2.2021. 10:30NB100346355
Psihijatrijska ambulanta19.11.2020 11:111.2.2021. 10:30MH101302433
Ginekološka ambulanta20.01.2021 12:411.2.2021. 10:30HV100033547
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:311.2.2021. 10:30LG100287962
Endoskopija - kolonoskopija30.11.2020 11:171.2.2021. 10:30BD101093885
CT24.12.2020 9:01.2.2021. 10:35IB100790146
Hematološka ambulanta09.11.2020 14:351.2.2021. 10:40VB100496733
Onkološka ambulanta23.12.2020 8:11.2.2021. 10:40BM100773589
Pulmološka ambulanta07.01.2021 11:41.2.2021. 10:40AŠ101133958
ORL ambulanta20.01.2021 11:61.2.2021. 10:40LĆ100293952
Kardiološka ambulanta12.02.2020 12:551.2.2021. 10:40DM100012934
Urološka ambulanta05.01.2021 11:301.2.2021. 10:45MK100164897
RTG mamografija19.01.2021 8:271.2.2021. 10:45MN100315158
Denzitometrija19.01.2021 10:381.2.2021. 10:50MD100271241
Psihijatrijska ambulanta24.11.2020 8:71.2.2021. 10:50ID155443395
CT24.09.2020 11:11.2.2021. 10:50IS101287455
ORL ambulanta20.01.2021 12:71.2.2021. 10:55TB162631833
Kardiološka ambulanta02.03.2020 9:201.2.2021. 11:00MR162296067
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 11:361.2.2021. 11:00LM263804626
Pulmološka ambulanta11.01.2021 10:231.2.2021. 11:00AB263707624
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 10:561.2.2021. 11:00AV265279743
Urološka ambulanta22.01.2021 9:241.2.2021. 11:00PA101098975
RTG mamografija22.01.2021 8:491.2.2021. 11:00DČ100533229
Magnetska rezonanca17.02.2020 14:121.2.2021. 11:00MŠ100252936
Hematološka ambulanta08.01.2021 8:561.2.2021. 11:00DS100172690
Naručivanje - operacija katarakte01.09.2020 13:151.2.2021. 11:00AN101100167
Psihijatrijska ambulanta24.11.2020 8:481.2.2021. 11:10IB154496598
CT12.01.2021 13:281.2.2021. 11:10IČ100336729
Denzitometrija22.01.2021 8:521.2.2021. 11:10LZ101089393
Plastična kirurgija i kirurgija dojke03.02.2020 7:321.2.2021. 11:15LG100287962
RTG mamografija26.01.2021 14:61.2.2021. 11:15IF100468386
Kardiološka ambulanta02.03.2020 9:501.2.2021. 11:20KA100057794
Pulmološka ambulanta10.12.2020 9:581.2.2021. 11:20JB100646710
Hematološka ambulanta28.09.2020 11:311.2.2021. 11:20NM101318035
CT30.12.2020 10:161.2.2021. 11:25AA100226462
Ginekološka ambulanta18.01.2021 13:521.2.2021. 11:30RB265568304
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:311.2.2021. 11:30LM100604575
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 11:191.2.2021. 11:30MU100152272
EEG laboratorij21.01.2021 11:151.2.2021. 11:30KM139894735
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:521.2.2021. 11:30DD264379566
Onkološka ambulanta29.12.2020 12:181.2.2021. 11:30KK100455473
Doppler karotida06.10.2020 10:481.2.2021. 11:30GK100186830
Endoskopija - gastroskopija01.12.2020 11:521.2.2021. 11:30BG100131104
ORL ambulanta20.01.2021 10:551.2.2021. 11:40NL265120944
Kardiološka ambulanta02.03.2020 9:501.2.2021. 11:40PA100057775
Pulmološka ambulanta04.12.2020 9:261.2.2021. 11:40LM101116002
Hematološka ambulanta08.12.2020 8:571.2.2021. 11:40DL100278959
Onkološka ambulanta30.12.2020 15:301.2.2021. 11:50RB159504797
Hematološka ambulanta22.10.2020 11:91.2.2021. 12:00IK145904014
Naručivanje - operacija katarakte05.10.2020 13:361.2.2021. 12:00ML160081493
Ginekološka ambulanta21.01.2021 11:481.2.2021. 12:00MP136391412
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:311.2.2021. 12:00MD100286061
Endoskopija - kolonoskopija17.12.2020 11:241.2.2021. 12:00AV100506490
Kardiološka ambulanta02.03.2020 11:181.2.2021. 12:00MM101062851
Pulmološka ambulanta12.01.2021 11:51.2.2021. 12:00FM100140226
Urološka ambulanta21.01.2021 11:111.2.2021. 12:00HR100498123
Anesteziološka ambulanta26.01.2021 9:351.2.2021. 12:00GK100046604
ORL ambulanta20.01.2021 12:111.2.2021. 12:10KG160644393
Onkološka ambulanta11.01.2021 15:531.2.2021. 12:10ĐK100324829
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 9:541.2.2021. 12:15AM262768955
Doppler karotida06.10.2020 13:221.2.2021. 12:15SL100236807
Urološka ambulanta22.01.2021 12:101.2.2021. 12:15LK100553238
Kardiološka ambulanta10.02.2020 12:321.2.2021. 12:20IS100435002
Pulmološka ambulanta13.01.2021 9:141.2.2021. 12:20MG100573938
Hematološka ambulanta22.10.2020 11:111.2.2021. 12:20GK136237695
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 12:91.2.2021. 12:20AM100339827
Onkološka ambulanta12.01.2021 13:591.2.2021. 12:30BP100083454
Ginekološka ambulanta21.01.2021 14:341.2.2021. 12:30LM100377834
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:321.2.2021. 12:30LV100204851
Fizikalna medicina08.01.2021 10:191.2.2021. 12:30NS100165838
Fizikalna medicina31.12.2020 9:391.2.2021. 12:30KN100047123
Urološka ambulanta21.01.2021 8:561.2.2021. 12:30AR100554043
Pulmološka ambulanta15.01.2021 12:501.2.2021. 12:40DK100441897
Kardiološka ambulanta10.02.2020 12:311.2.2021. 12:40TS100434752
Hematološka ambulanta12.01.2021 14:291.2.2021. 12:40IL100390901
Urološka ambulanta22.01.2021 15:01.2.2021. 12:45MJ101973125
Fizikalna medicina29.12.2020 9:171.2.2021. 12:50AK100201109
ORL ambulanta20.01.2021 12:391.2.2021. 12:50MŠ101041473
Psihijatrijska ambulanta27.11.2020 11:541.2.2021. 12:50ML100469685
Onkološka ambulanta14.01.2021 9:251.2.2021. 12:50SP100024016
Hematološka ambulanta12.01.2021 14:491.2.2021. 13:00TL101237209
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 13:391.2.2021. 13:00AK262315836
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:321.2.2021. 13:00AS159556855
Ginekološka ambulanta22.01.2021 14:591.2.2021. 13:00IM139436249
Doppler karotida03.06.2020 9:411.2.2021. 13:00MK101120443
Pulmološka ambulanta14.01.2021 9:101.2.2021. 13:00KK155434201
Urološka ambulanta26.01.2021 9:261.2.2021. 13:00MK100522967
Fizikalna medicina08.01.2021 11:141.2.2021. 13:00DM101043802
ORL ambulanta20.01.2021 13:11.2.2021. 13:05MS100406333
Fizikalna medicina21.12.2020 17:31.2.2021. 13:10HL100309967
Psihijatrijska ambulanta30.11.2020 11:591.2.2021. 13:10IK155021420
Onkološka ambulanta22.01.2021 11:01.2.2021. 13:10PČ100709888
Hematološka ambulanta14.01.2021 10:311.2.2021. 13:20DV155114091
Pulmološka ambulanta14.01.2021 10:361.2.2021. 13:20BM137513207
ORL ambulanta20.01.2021 15:121.2.2021. 13:20NO100860691
Fizikalna medicina15.01.2021 9:01.2.2021. 13:30MR100080676
Fizikalna medicina11.01.2021 16:231.2.2021. 13:30KĐ104457113
Urološka ambulanta25.01.2021 11:541.2.2021. 13:30RČ100350758
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:81.2.2021. 13:30BM100773589
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:331.2.2021. 13:30LP139765190
Ginekološka ambulanta25.01.2021 8:241.2.2021. 13:30IŠ101121757
Endoskopija - kolonoskopija12.01.2021 11:511.2.2021. 13:30AR100444463
Hematološka ambulanta14.01.2021 11:101.2.2021. 13:40DL100603844
Pulmološka ambulanta14.01.2021 11:131.2.2021. 13:40AC155046534
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:91.2.2021. 13:45LB109057929
Fizikalna medicina15.01.2021 8:591.2.2021. 13:50MM267373205
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:551.2.2021. 14:00ZS100386763
Fizikalna medicina28.12.2020 13:431.2.2021. 14:00SE100167482
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:101.2.2021. 14:00MD100522685
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:61.2.2021. 14:00LB155407702
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:521.2.2021. 14:00DČ100305432
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:551.2.2021. 14:00JB100477402
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:551.2.2021. 14:00BP100259045
ORL ambulanta20.01.2021 13:311.2.2021. 14:00MB138065631
Psihologijska jedinica PZMZD25.01.2021 13:261.2.2021. 14:00PF168003673
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 11:71.2.2021. 14:00MK264368132
Ginekološka ambulanta25.01.2021 9:301.2.2021. 14:00NL161715796
Radna terapija PZMZD08.01.2021 14:41.2.2021. 14:00MM262720503
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:551.2.2021. 14:15ZT100270915
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 8:111.2.2021. 14:15AP100117058
Mamografija nacionalni program09.12.2020 8:361.2.2021. 14:15VM100460253
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:15AJ100061824
Mamografija nacionalni program02.12.2020 13:551.2.2021. 14:15EŠ100654139
Mamografija nacionalni program07.12.2020 8:541.2.2021. 14:15MB159118984
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:30SK100009686
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:30BŠ100364601
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:30MS100539726
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:30VŠ100120626
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:30NB100060169
Radna terapija PZMZD14.01.2021 9:451.2.2021. 14:30PD262772953
Dermatološka ambulanta11.01.2021 15:51.2.2021. 14:30MR100478491
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:45TK100048494
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:45SM138428670
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:45AM100453744
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:45MP100139256
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:551.2.2021. 14:45MB100195717
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 8:561.2.2021. 14:45IP267504192
Psihologijska jedinica PZMZD25.01.2021 14:591.2.2021. 14:45PK262830564
Dermatološka ambulanta11.01.2021 17:01.2.2021. 14:50AA263088109
Radna terapija PZMZD13.01.2021 9:71.2.2021. 15:00LK265341691
Fizikalna medicina11.01.2021 15:461.2.2021. 15:00MŠ100163102
Fizikalna medicina11.01.2021 17:501.2.2021. 15:00LA261546034
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:00DV100155188
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:00DG100413764
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:00MG101078773
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:00MĐ100138760
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:00SK100319254
Dermatološka ambulanta12.01.2021 14:121.2.2021. 15:10FĐ100043385
Defektološko - logopedska jedinica26.01.2021 13:401.2.2021. 15:15DT262654959
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:15MS100121395
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:15MB100030595
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:15ZR100499494
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:15LI100442486
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:561.2.2021. 15:15LK100335576
Fizikalna medicina12.01.2021 11:311.2.2021. 15:30AČ163095733
Psihologijska jedinica PZMZD21.01.2021 14:531.2.2021. 15:30LM263276729
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 9:531.2.2021. 15:30RŽ262415368
Dermatološka ambulanta12.01.2021 16:21.2.2021. 15:30AM155150384
Radna terapija PZMZD19.01.2021 14:91.2.2021. 15:30FK266369061
Fizikalna medicina29.12.2020 10:291.2.2021. 15:40MM101057658
Dermatološka ambulanta13.01.2021 14:511.2.2021. 15:50VS100446737
Radna terapija PZMZD19.01.2021 10:421.2.2021. 16:00TM264392436
Fizikalna medicina15.01.2021 8:171.2.2021. 16:00IV100669480
Fizikalna medicina13.01.2021 12:41.2.2021. 16:00KC100410863
Dermatološka ambulanta13.01.2021 15:391.2.2021. 16:10NČ100605465
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 13:81.2.2021. 16:15KD262718963
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 8:561.2.2021. 16:15LM163566801
Fizikalna medicina14.01.2021 9:251.2.2021. 16:30DM100009008
Dermatološka ambulanta13.01.2021 15:401.2.2021. 16:30EČ153735532
Radna terapija PZMZD22.01.2021 12:501.2.2021. 16:30TP261632280
Fizikalna medicina18.01.2021 17:481.2.2021. 16:40VŠ101244451
Dermatološka ambulanta13.01.2021 17:241.2.2021. 16:50MJ163738762
Radna terapija PZMZD26.01.2021 9:321.2.2021. 17:00OI264797771
Fizikalna medicina23.07.2020 12:371.2.2021. 17:00MĐ260932000
Fizikalna medicina23.11.2020 12:21.2.2021. 17:00MS107191958
Dermatološka ambulanta14.01.2021 14:361.2.2021. 17:10MČ100535418
Dermatološka ambulanta14.01.2021 17:321.2.2021. 17:30NB263476505
Radna terapija PZMZD13.01.2021 10:301.2.2021. 17:30MG265578903
Fizikalna medicina11.01.2021 14:01.2.2021. 17:30MP263351293
Radna terapija PZMZD26.01.2021 12:261.2.2021. 18:00BH261486770
Pedijatrijski holter kardiološki18.01.2021 11:292.2.2021. 7:30TP263868868
RTG mamografija19.01.2021 8:492.2.2021. 7:30AK100416805
CT19.11.2020 10:362.2.2021. 7:35NS100296853
RTG mamografija20.01.2021 8:232.2.2021. 7:45MP159783817
CT04.01.2021 9:582.2.2021. 7:55BF100428122
Holter kardiološki14.10.2020 12:352.2.2021. 8:00AB100495665
Holter kardiološki09.07.2020 12:422.2.2021. 8:00JM104113930
Magnetska rezonanca08.09.2020 9:122.2.2021. 8:00JM101248149
Radna terapija PZMZD12.01.2021 8:52.2.2021. 8:00ML264338925
RTG mamografija11.02.2020 7:372.2.2021. 8:00PB100443751
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:282.2.2021. 8:00IN263446467
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 9:472.2.2021. 8:00NŠ264626865
Ultrazvuk radiološki22.09.2020 9:152.2.2021. 8:00NR100138027
Ambulanta za rehabilitaciju djece14.01.2021 10:292.2.2021. 8:00AŽ268375688
Onkološka dnevna bolnica19.01.2021 9:592.2.2021. 8:00DG100318646
Onkološka dnevna bolnica12.01.2021 12:32.2.2021. 8:00MJ100842922
Onkološka dnevna bolnica05.01.2021 12:382.2.2021. 8:00SA100421515
Onkološka dnevna bolnica12.01.2021 11:52.2.2021. 8:00MS100290695
Onkološka dnevna bolnica12.01.2021 11:352.2.2021. 8:00MM100156260
Onkološka dnevna bolnica12.01.2021 14:522.2.2021. 8:00NR100366415
RTG mamografija02.03.2020 13:282.2.2021. 8:15VV100185480
Holter kardiološki12.10.2020 10:32.2.2021. 8:15IU160091753
Holter kardiološki14.10.2020 13:02.2.2021. 8:15VN154816311
CT12.01.2021 10:72.2.2021. 8:15ĐG100169582
Ultrazvuk radiološki22.09.2020 11:372.2.2021. 8:20SP100332707
RTG mamografija03.08.2020 13:512.2.2021. 8:30IP153926199
Anesteziološka ambulanta26.01.2021 12:512.2.2021. 8:30RS113046126
Urološka ambulanta05.01.2021 9:262.2.2021. 8:30NP100101653
Ginekološka ambulanta26.01.2021 11:332.2.2021. 8:30KD100005221
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:372.2.2021. 8:30MŠ100457060
Radna terapija PZMZD18.01.2021 8:82.2.2021. 8:30TH264250538
Holter kardiološki26.08.2020 11:302.2.2021. 8:30ŽV101176896
Audiometrija22.01.2021 14:312.2.2021. 8:30AM100101278
CT14.01.2021 10:562.2.2021. 8:35BŠ160197763
Ultrazvuk radiološki07.12.2020 12:162.2.2021. 8:40AJ100127799
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:282.2.2021. 8:45NN264664675
RTG mamografija31.08.2020 11:22.2.2021. 8:45MK100879936
Urološka ambulanta19.01.2021 9:412.2.2021. 8:45AŠ100813613
Doppler karotida08.07.2020 9:402.2.2021. 8:45AK100519384
Magnetska rezonanca18.02.2020 9:02.2.2021. 8:45ZN101100824
CT12.01.2021 12:452.2.2021. 8:55FN100049933
Ginekološka ambulanta26.01.2021 12:252.2.2021. 9:00RW263435832
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:372.2.2021. 9:00BN100198529
EKG25.01.2021 9:152.2.2021. 9:00ML101119401
Radna terapija PZMZD18.01.2021 10:232.2.2021. 9:00NK266176606
Vaskularna kirurgija22.01.2021 9:382.2.2021. 9:00IH100231172
Onkološka ambulanta26.01.2021 13:222.2.2021. 9:00LM100494205
Onkološka ambulanta26.01.2021 12:252.2.2021. 9:00ZB139905310
Onkološka ambulanta05.10.2020 12:52.2.2021. 9:00KM100294876
Vaskularna kirurgija15.12.2020 9:292.2.2021. 9:00ĐT100202978
Neurološka ambulanta28.07.2020 10:42.2.2021. 9:00DO100718406
Neurološka ambulanta26.01.2021 11:62.2.2021. 9:00BB100102172
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 9:552.2.2021. 9:00FB100483479
ORL ambulanta21.01.2021 8:532.2.2021. 9:00ĐS100433580
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:512.2.2021. 9:00JR268281046
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:392.2.2021. 9:00LG268204771
RTG klasične pretrage18.01.2021 9:22.2.2021. 9:00EH145676239
Urološka ambulanta20.01.2021 11:12.2.2021. 9:00DV100511834
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:492.2.2021. 9:00MM261386172
RTG mamografija28.09.2020 8:522.2.2021. 9:00AF100448396
Ambulanta za rehabilitaciju djece12.01.2021 10:112.2.2021. 9:00ES268335640
Ultrazvuk radiološki21.09.2020 11:192.2.2021. 9:00SR157705566
Anesteziološka ambulanta20.01.2021 11:582.2.2021. 9:10DD100444228
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:502.2.2021. 9:10DN163915446
Urološka ambulanta08.10.2020 9:02.2.2021. 9:15AM100579903
RTG mamografija19.01.2021 9:322.2.2021. 9:15ZV266735471
CT04.12.2020 14:172.2.2021. 9:15DJ100126540
Neurološka ambulanta28.07.2020 10:52.2.2021. 9:20VT145069863
Psihijatrijska ambulanta19.11.2020 17:212.2.2021. 9:20ĐV101078788
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 11:22.2.2021. 9:20JČ100842405
Neurološka ambulanta20.10.2020 10:132.2.2021. 9:20GG100376323
Onkološka ambulanta01.12.2020 15:12.2.2021. 9:20AE100432629
Vaskularna kirurgija07.01.2021 14:342.2.2021. 9:20AP101087645
Ultrazvuk radiološki13.01.2021 9:152.2.2021. 9:20PL100356460
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:582.2.2021. 9:20KK268265044
RTG klasične pretrage21.01.2021 14:482.2.2021. 9:30SM265941628
Urološka ambulanta03.12.2020 17:262.2.2021. 9:30VB101308057
Doppler karotida07.10.2020 13:472.2.2021. 9:30VK100238894
ORL ambulanta22.01.2021 14:322.2.2021. 9:30AM100101278
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 10:82.2.2021. 9:30IĐ266541172
RTG mamografija22.10.2020 14:222.2.2021. 9:30MG100582528
Audiometrija20.01.2021 13:242.2.2021. 9:30ŽD100863963
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:372.2.2021. 9:30KK100492694
Ortopedska ambulanta26.01.2021 13:472.2.2021. 9:30LĆ100348900
Magnetska rezonanca04.02.2020 11:32.2.2021. 9:30RB100286273
CT10.06.2020 10:582.2.2021. 9:35KM100233624
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:202.2.2021. 9:40MS100254862
Onkološka ambulanta18.12.2020 2:282.2.2021. 9:40FB100539247
Vaskularna kirurgija22.01.2021 14:222.2.2021. 9:40RB100093216
Neurološka ambulanta26.02.2020 12:262.2.2021. 9:40KP101306898
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 11:42.2.2021. 9:40IČ100842458
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 10:252.2.2021. 9:40MK265637832
Neurološka ambulanta26.01.2021 9:592.2.2021. 9:40IA139881095
Ultrazvuk radiološki22.01.2021 10:82.2.2021. 9:40VH100385093
RTG mamografija27.10.2020 10:422.2.2021. 9:45ND100477154
Urološka ambulanta04.12.2020 9:572.2.2021. 9:45SP100480313
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:222.2.2021. 9:50AG100552259
CT04.01.2021 10:422.2.2021. 9:55SF153248689
Ginekološka ambulanta26.01.2021 11:42.2.2021. 10:00NM100710491
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:302.2.2021. 10:00NŽ265566632
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:382.2.2021. 10:00KR101068564
Neurološka ambulanta04.08.2020 11:02.2.2021. 10:00DK100260975
Hematološka ambulanta28.07.2020 11:572.2.2021. 10:00IR101088427
Neurološka ambulanta26.01.2021 11:132.2.2021. 10:00LB100595869
Psihijatrijska ambulanta23.12.2020 9:62.2.2021. 10:00LK100743888
Vaskularna kirurgija22.01.2021 12:302.2.2021. 10:00TK100038548
Vaskularna kirurgija22.01.2021 8:282.2.2021. 10:00LT100567971
Onkološka ambulanta05.01.2021 15:582.2.2021. 10:00RL100242144
Onkološka dnevna bolnica19.01.2021 10:262.2.2021. 10:00ŽB100460821
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 10:192.2.2021. 10:00ĐB100474662
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 10:272.2.2021. 10:00MV167444242
Urološka ambulanta08.12.2020 11:482.2.2021. 10:00ŽŽ154496259
Pulmološka ambulanta18.01.2021 9:242.2.2021. 10:00NL100094962
Pulmološka ambulanta14.07.2020 12:252.2.2021. 10:00IK101181661
RTG mamografija14.12.2020 10:282.2.2021. 10:00ZM100461942
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju01.09.2020 13:462.2.2021. 10:00RI100143324
UZV srca07.12.2020 11:592.2.2021. 10:00TS156249984
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.01.2021 11:172.2.2021. 10:00MB267588333
Gastroenterološka ambulanta27.05.2020 14:532.2.2021. 10:00AK100109362
ORL ambulanta20.01.2021 11:592.2.2021. 10:10MB100146437
Denzitometrija25.01.2021 13:132.2.2021. 10:10AM100065174
RTG klasične pretrage30.12.2020 12:222.2.2021. 10:15NB100138741
Urološka ambulanta08.12.2020 12:102.2.2021. 10:15BR101318406
Doppler karotida07.10.2020 10:182.2.2021. 10:15MM261742960
RTG mamografija28.05.2020 9:22.2.2021. 10:15BK139977093
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 8:402.2.2021. 10:15VP167547934
CT13.11.2020 9:482.2.2021. 10:15JZ155378122
Magnetska rezonanca18.02.2020 9:172.2.2021. 10:15VK100875331
Onkološka ambulanta12.01.2021 17:22.2.2021. 10:20EK101309676
Neurološka ambulanta02.11.2020 8:422.2.2021. 10:20MP100956740
Psihijatrijska ambulanta01.12.2020 10:122.2.2021. 10:20MJ100833251
Hematološka ambulanta04.08.2020 11:392.2.2021. 10:20PŠ100833726
Neurološka ambulanta26.01.2021 11:192.2.2021. 10:20KK100058720
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju26.02.2019 11:552.2.2021. 10:20JO100416580
Gastroenterološka ambulanta07.10.2020 13:02.2.2021. 10:20DZ100506999
Pulmološka ambulanta20.01.2021 13:552.2.2021. 10:20KT100580606
Pulmološka ambulanta12.02.2020 13:572.2.2021. 10:20VB100096653
ORL ambulanta20.01.2021 13:252.2.2021. 10:25ŽD100863963
Urološka ambulanta09.12.2020 12:562.2.2021. 10:30JV138424108
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.01.2021 11:282.2.2021. 10:30LB160745114
UZV srca03.02.2020 8:272.2.2021. 10:30AŠ100975395
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:392.2.2021. 10:30SL133664066
Ginekološka ambulanta25.01.2021 14:192.2.2021. 10:30MB101135441
CT23.12.2020 9:552.2.2021. 10:35KS100391327
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 11:282.2.2021. 10:40DL100310068
Hematološka ambulanta14.09.2020 9:412.2.2021. 10:40IM100572342
Neurološka ambulanta20.08.2020 14:32.2.2021. 10:40GT100195596
Onkološka ambulanta21.01.2021 13:132.2.2021. 10:40SH100269606
Vaskularna kirurgija21.01.2021 10:232.2.2021. 10:40IK101073151
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.02.2020 12:292.2.2021. 10:40VM100564303
Gastroenterološka ambulanta29.07.2020 10:532.2.2021. 10:40MP136610379
ORL ambulanta22.01.2021 14:512.2.2021. 10:40EB100524126
Pulmološka ambulanta14.07.2020 12:352.2.2021. 10:40NK100501432
Pulmološka ambulanta26.01.2021 13:452.2.2021. 10:40AG100086459
Urološka ambulanta26.01.2021 12:172.2.2021. 10:45DP100209994
RTG mamografija20.01.2021 10:72.2.2021. 10:45MM100432116
CT02.09.2020 9:132.2.2021. 10:50LS129825973
ORL ambulanta25.01.2021 9:192.2.2021. 10:55DG100259863
Pulmološka ambulanta14.01.2021 13:112.2.2021. 11:00HA100483695
Pulmološka ambulanta14.07.2020 12:542.2.2021. 11:00PB100581233
RTG mamografija22.01.2021 8:502.2.2021. 11:00MM100133793
UZV srca03.02.2020 8:302.2.2021. 11:00MT100266090
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju03.02.2020 8:92.2.2021. 11:00SS100546112
Gastroenterološka ambulanta29.07.2020 10:582.2.2021. 11:00MB100711964
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.12.2020 13:432.2.2021. 11:00HŽ268249146
Magnetska rezonanca31.08.2020 9:532.2.2021. 11:00JB153850320
Vaskularna kirurgija25.01.2021 12:472.2.2021. 11:00MV101189258
Hematološka ambulanta24.11.2020 12:12.2.2021. 11:00MŠ100552422
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 13:362.2.2021. 11:00DA100215255
CT12.01.2021 13:282.2.2021. 11:10NK100197145
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta04.01.2021 9:432.2.2021. 11:15VO266663112
Gastroenterološka ambulanta29.07.2020 14:42.2.2021. 11:20YD267609217
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.02.2020 12:332.2.2021. 11:20AK160114370
Pulmološka ambulanta12.01.2021 8:152.2.2021. 11:20NS100325013
Psihijatrijska ambulanta04.01.2021 10:422.2.2021. 11:20TM105257402
Hematološka ambulanta28.12.2020 10:412.2.2021. 11:20NL163931518
CT30.12.2020 12:212.2.2021. 11:25NB100138741
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:392.2.2021. 11:30ND100499174
Ginekološka ambulanta21.01.2021 10:152.2.2021. 11:30TM264364943
Neurološka ambulanta21.10.2020 13:352.2.2021. 11:30MR101236272
Onkološka ambulanta19.02.2020 12:332.2.2021. 11:30MŠ100278732
Urološka ambulanta10.12.2020 14:322.2.2021. 11:30NH100114551
UZV srca03.02.2020 8:372.2.2021. 11:30PL162924026
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.12.2020 10:232.2.2021. 11:30ĐB267360646
Gastroenterološka ambulanta30.07.2020 10:552.2.2021. 11:40JM100193814
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.02.2020 13:322.2.2021. 11:40SK100218993
Pulmološka ambulanta11.02.2020 11:492.2.2021. 11:40AK100283014
ORL ambulanta21.01.2021 10:342.2.2021. 11:40MŠ101260735
Hematološka ambulanta30.12.2020 9:382.2.2021. 11:40IK100921659
Psihijatrijska ambulanta05.01.2021 8:292.2.2021. 11:40TM100385233
Urološka ambulanta11.12.2020 15:422.2.2021. 11:45MM139540281
Onkološka ambulanta29.07.2020 16:02.2.2021. 11:50NŽ100377374
Neurofeedback PZMZD08.01.2021 13:262.2.2021. 12:00LS160160887
Hematološka ambulanta04.01.2021 10:512.2.2021. 12:00DB100001464
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 13:432.2.2021. 12:00FK156252503
Ginekološka ambulanta26.01.2021 11:462.2.2021. 12:00MP267162404
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:402.2.2021. 12:00DK101059404
Urološka ambulanta12.12.2020 10:72.2.2021. 12:00IL101057304
Kardiološka ambulanta24.07.2020 13:412.2.2021. 12:00SP160090346
Pulmološka ambulanta14.07.2020 14:32.2.2021. 12:00MB100528735
UZV srca03.02.2020 9:52.2.2021. 12:00RP100456611
Gastroenterološka ambulanta30.07.2020 11:152.2.2021. 12:00AB101116394
ORL ambulanta20.01.2021 12:422.2.2021. 12:10NF158941274
Onkološka ambulanta29.07.2020 16:42.2.2021. 12:10DO100860668
Urološka ambulanta14.12.2020 18:172.2.2021. 12:15IB101201072
Pulmološka ambulanta15.07.2020 12:462.2.2021. 12:20KS100482358
Gastroenterološka ambulanta31.07.2020 13:12.2.2021. 12:20DĐ100058006
Hematološka ambulanta12.01.2021 11:352.2.2021. 12:20AR100072745
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 10:112.2.2021. 12:30ML101302503
Neurofeedback PZMZD14.01.2021 9:452.2.2021. 12:30PD262772953
Onkološka ambulanta29.07.2020 16:462.2.2021. 12:30MN100472539
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:412.2.2021. 12:30BŽ100292579
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.09.2020 12:152.2.2021. 12:30TP261632280
UZV srca03.02.2020 11:132.2.2021. 12:30DV100935803
Fizikalna medicina13.01.2021 12:102.2.2021. 12:30IB124238946
Urološka ambulanta21.12.2020 10:192.2.2021. 12:30MČ162647897
Pulmološka ambulanta15.01.2021 12:152.2.2021. 12:40AB100538959
Kardiološka ambulanta23.07.2020 13:592.2.2021. 12:40RB101311678
Gastroenterološka ambulanta10.08.2020 11:282.2.2021. 12:40MA100182240
Hematološka ambulanta04.01.2021 18:402.2.2021. 12:40MJ156591255
Urološka ambulanta16.12.2020 13:62.2.2021. 12:45MP155014269
ORL ambulanta25.01.2021 12:152.2.2021. 12:50MM100462809
Onkološka ambulanta25.11.2020 15:462.2.2021. 12:50MR100080661
Hematološka ambulanta22.01.2021 11:182.2.2021. 13:00LD100328662
Ultrazvuk dojke26.10.2020 8:382.2.2021. 13:00TM100180920
Pulmološka ambulanta21.07.2020 8:422.2.2021. 13:00ŽA101312356
Urološka ambulanta18.01.2021 11:542.2.2021. 13:00HT153822965
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.12.2020 12:452.2.2021. 13:00JL167728589
Gastroenterološka ambulanta12.08.2020 8:402.2.2021. 13:00RR100445372
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.02.2020 7:522.2.2021. 13:00ER100492124
ORL ambulanta25.01.2021 14:572.2.2021. 13:05VK100804991
Fizikalna medicina01.09.2020 10:282.2.2021. 13:10LT163780871
Onkološka ambulanta22.12.2020 12:22.2.2021. 13:10IH100460889
Urološka ambulanta18.01.2021 12:532.2.2021. 13:15AL261366286
ORL ambulanta25.01.2021 15:132.2.2021. 13:20NH158495318
Pulmološka ambulanta21.07.2020 8:522.2.2021. 13:20NR101128542
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.02.2020 9:282.2.2021. 13:20FJ101171999
Gastroenterološka ambulanta19.08.2020 11:02.2.2021. 13:20MŠ101264189
Hematološka ambulanta15.09.2020 12:262.2.2021. 13:20MG100574300
Onkološka ambulanta07.01.2021 11:42.2.2021. 13:30MB100097365
Ultrazvuk dojke03.02.2020 7:432.2.2021. 13:30AI100001962
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.01.2021 14:402.2.2021. 13:30MJ167643586
Urološka ambulanta25.01.2021 8:522.2.2021. 13:30MK100491747
ORL ambulanta26.01.2021 13:432.2.2021. 13:35NM100142612
Pulmološka ambulanta24.07.2020 10:542.2.2021. 13:40MS101132381
Gastroenterološka ambulanta19.08.2020 13:62.2.2021. 13:40MK100452407
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.02.2020 11:482.2.2021. 13:40JB100519543
Hematološka ambulanta11.01.2021 15:482.2.2021. 13:40RC100572592
Urološka ambulanta25.01.2021 10:572.2.2021. 13:45DM
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:00AP100451860
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:562.2.2021. 14:00RA100455524
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:562.2.2021. 14:00LM100040145
Edukacijska rehabilitacija PZMZD11.01.2021 8:552.2.2021. 14:00JŠ265153809
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:562.2.2021. 14:00EA264854702
Mamografija nacionalni program16.12.2020 8:562.2.2021. 14:00MJ100515339
ORL ambulanta21.01.2021 11:282.2.2021. 14:00PB100285330
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:402.2.2021. 14:00AK100340515
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:15ZB100117452
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:15MR100133011
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:15TB100313185
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:15LŠ100292899
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:15LG100511393
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:30VE100071376
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:30PP100096668
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:30IN100170177
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:30FG100487664
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 11:102.2.2021. 14:30JC264415443
Kardiološka pedijatrijska ambulanta07.10.2020 13:122.2.2021. 14:30JK267537678
Dermatološka ambulanta11.01.2021 15:112.2.2021. 14:30IP156866323
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:45DT100514171
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:45VV100417220
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:45SR100313984
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:45MV100039940
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 14:45DA100353305
Dermatološka ambulanta11.01.2021 15:302.2.2021. 14:50LS101323686
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 11:112.2.2021. 15:00PM264465666
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:00GM263867520
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:00AP100262365
Mamografija nacionalni program12.01.2021 12:562.2.2021. 15:00LB100275526
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:00NH100422848
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:52.2.2021. 15:00SG100190398
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.08.2020 9:472.2.2021. 15:00RD266382232
Dermatološka ambulanta14.01.2021 13:222.2.2021. 15:10AG100503142
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:15FF100247094
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:15HČ100133632
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:15AG100133026
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:15LĐ100031752
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:62.2.2021. 15:15MK100439611
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 8:422.2.2021. 15:30NK266176606
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.10.2020 13:82.2.2021. 15:30LJ265088275
Dermatološka ambulanta15.01.2021 14:372.2.2021. 15:30HB100358378
Dermatološka ambulanta15.01.2021 14:542.2.2021. 15:50TA162444781
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.10.2020 13:102.2.2021. 16:00LJ266382622
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 9:542.2.2021. 16:00VŽ265621874
Dermatološka ambulanta15.01.2021 15:82.2.2021. 16:10TS100458942
Dermatološka ambulanta15.01.2021 15:422.2.2021. 16:30SS100169722
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 8:112.2.2021. 16:30PP265589330
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.10.2020 13:32.2.2021. 16:30DN267397490
Fonetska jedinica PZMZD21.01.2021 13:182.2.2021. 16:30VŽ265621874
Dermatološka ambulanta18.01.2021 10:152.2.2021. 16:50BČ140219824
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 10:522.2.2021. 17:00ŠK266159856
Kardiološka pedijatrijska ambulanta13.01.2021 12:272.2.2021. 17:00NM267636835
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 9:382.2.2021. 17:00DC265456412
Dermatološka ambulanta20.01.2021 14:582.2.2021. 17:10MP105372510
Dermatološka ambulanta21.01.2021 11:22.2.2021. 17:30DG101192332
Edukacijska rehabilitacija PZMZD11.01.2021 8:512.2.2021. 17:30LM264408559
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 8:452.2.2021. 18:00ŠK266159856
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 10:372.2.2021. 18:30AK264779595
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 14:413.2.2021. 8:00JŽ155887208
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 10:03.2.2021. 8:00LB101112599
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 14:453.2.2021. 8:00AC101119685
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 14:443.2.2021. 8:00MB100343007
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 14:453.2.2021. 8:00FB100213121
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 14:463.2.2021. 10:00MN100959938
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 12:463.2.2021. 10:00NH100433665
Ultrazvuk vrata (ORL)25.01.2021 14:13.2.2021. 15:30AB100406244
RTG mamografija21.01.2021 7:404.2.2021. 7:30LS100151397
Pedijatrijski holter kardiološki07.01.2021 13:104.2.2021. 7:30DĐ163093046
CT14.10.2020 13:504.2.2021. 7:35VK100474516
RTG mamografija26.01.2021 9:254.2.2021. 7:45LK100234228
CT23.11.2020 12:384.2.2021. 7:55JK100876715
Magnetska rezonanca03.03.2020 16:94.2.2021. 8:00RC163817501
Holter kardiološki13.10.2020 9:384.2.2021. 8:00IH100438492
Holter kardiološki15.10.2020 9:404.2.2021. 8:00KL100199118
Radna terapija PZMZD15.01.2021 8:74.2.2021. 8:00LC265123582
Onkološka ambulanta20.01.2021 16:34.2.2021. 8:00NK101177108
Holter tlaka26.01.2021 10:194.2.2021. 8:00AČ101077455
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 8:504.2.2021. 8:00JD265305197
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:254.2.2021. 8:00NV263178803
RTG mamografija04.02.2020 10:434.2.2021. 8:00LK137751236
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.01.2021 13:224.2.2021. 8:00AJ267557032
Ultrazvuk radiološki29.09.2020 9:544.2.2021. 8:00TM100240260
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 19:464.2.2021. 8:00JS100558794
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 16:154.2.2021. 8:00AR100371055
Onkološka dnevna bolnica14.01.2021 10:54.2.2021. 8:00IB101019049
Onkološka dnevna bolnica12.11.2020 10:14.2.2021. 8:00AB263467436
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 10:64.2.2021. 8:00JG100718603
Onkološka dnevna bolnica14.01.2021 11:104.2.2021. 8:00MB100097365
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 14:344.2.2021. 8:00IK152709881
Onkološka dnevna bolnica12.11.2020 10:254.2.2021. 8:00JR100468827
Onkološka dnevna bolnica07.01.2021 10:434.2.2021. 8:00JS100454403
RTG klasične pretrage25.01.2021 15:254.2.2021. 8:15IB163888093
RTG mamografija10.02.2020 7:314.2.2021. 8:15GD100256426
Holter kardiološki06.08.2020 9:44.2.2021. 8:15VM101118916
Holter kardiološki19.10.2020 10:224.2.2021. 8:15MR100490147
CT29.12.2020 7:524.2.2021. 8:15SJ100044379
Ultrazvuk radiološki31.08.2020 9:174.2.2021. 8:20DK100494741
Fizikalna medicina22.07.2020 9:294.2.2021. 8:20MĐ100527188
RTG mamografija24.08.2020 9:354.2.2021. 8:30PD100071357
Anesteziološka ambulanta07.12.2020 10:484.2.2021. 8:30IO100728314
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:364.2.2021. 8:30KS100259948
Ginekološka ambulanta07.01.2021 12:334.2.2021. 8:30VB101241508
Holter kardiološki20.10.2020 8:284.2.2021. 8:30LP101127633
Radna terapija PZMZD14.01.2021 8:134.2.2021. 8:30PP265589330
Holter tlaka28.08.2020 14:284.2.2021. 8:30BD100033208
Audiometrija21.01.2021 11:454.2.2021. 8:30OA101273239
Ultrazvuk radiološki23.09.2020 11:554.2.2021. 8:40DV100232255
RTG mamografija17.02.2020 7:594.2.2021. 8:45SS100496502
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:254.2.2021. 8:45AV264405520
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 11:394.2.2021. 8:45MC160961496
Doppler karotida03.08.2020 12:504.2.2021. 8:45KM101334766
Magnetska rezonanca29.05.2020 11:34.2.2021. 8:45SK100536740
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 8:394.2.2021. 8:50AB100246630
RTG mamografija09.09.2020 14:64.2.2021. 9:00JK156869578
Ultrazvuk radiološki22.08.2020 13:354.2.2021. 9:00SK116724592
Ambulanta za rehabilitaciju djece04.01.2021 15:64.2.2021. 9:00ŽD268419984
ORL ambulanta20.01.2021 15:444.2.2021. 9:00NJ100874013
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:514.2.2021. 9:00IĐ100575243
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:54.2.2021. 9:00KJ268331648
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:74.2.2021. 9:00CF268214478
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.02.2020 10:294.2.2021. 9:00SF101315473
Urološka ambulanta06.11.2020 11:434.2.2021. 9:00NS100439768
EKG21.01.2021 14:154.2.2021. 9:00PM101085865
Radna terapija PZMZD13.01.2021 11:74.2.2021. 9:00LK265849909
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:364.2.2021. 9:00MD100394270
Ginekološka ambulanta14.01.2021 13:534.2.2021. 9:00IB100478896
CT27.11.2020 11:204.2.2021. 9:00JD100103202
Onkološka ambulanta03.11.2020 13:444.2.2021. 9:00NV159660385
Neurološka ambulanta25.09.2020 8:394.2.2021. 9:00SP140253951
Psihijatrijska ambulanta02.06.2020 10:204.2.2021. 9:00NB100380618
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 12:204.2.2021. 9:00IP101087927
EEG laboratorij17.07.2020 13:424.2.2021. 9:00JĐ100505416
EKG25.01.2021 12:424.2.2021. 9:10LK100470960
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:524.2.2021. 9:10DA100537306
Urološka ambulanta20.01.2021 10:384.2.2021. 9:15MČ126276282
RTG mamografija21.01.2021 10:104.2.2021. 9:15VM100383487
Ultrazvuk radiološki17.12.2020 8:504.2.2021. 9:20EP100389876
Fizikalna medicina24.07.2020 15:544.2.2021. 9:20PK100510751
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:104.2.2021. 9:20PD268201531
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:184.2.2021. 9:20ŽČ
EKG25.01.2021 12:454.2.2021. 9:20JĐ100050886
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 9:44.2.2021. 9:20AH100520918
Neurološka ambulanta09.11.2020 15:564.2.2021. 9:20NM266976823
EEG laboratorij03.08.2020 9:474.2.2021. 9:30LP101066820
Audiometrija20.01.2021 10:254.2.2021. 9:30IM100332995
Magnetska rezonanca08.09.2020 12:234.2.2021. 9:30SK101067937
Radna terapija PZMZD20.01.2021 11:204.2.2021. 9:30MA263858502
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:584.2.2021. 9:30JK100228948
Ginekološka ambulanta26.01.2021 17:494.2.2021. 9:30JŠ101133106
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:64.2.2021. 9:30JM263885567
RTG klasične pretrage21.01.2021 14:164.2.2021. 9:30PM101085865
Urološka ambulanta22.01.2021 12:254.2.2021. 9:30SV104674366
Traumatološka ambulanta26.01.2021 14:114.2.2021. 9:30MŠ100132193
ORL ambulanta21.01.2021 16:154.2.2021. 9:30LB161652116
Doppler karotida07.10.2020 14:14.2.2021. 9:30TV101392566
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 9:494.2.2021. 9:30NČ262298090
RTG mamografija20.01.2021 12:174.2.2021. 9:30ĐL100242074
Psihologijska jedinica PZMZD14.01.2021 13:444.2.2021. 9:30BP264389845
Ultrazvuk radiološki30.10.2020 10:274.2.2021. 9:40JM100492660
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:294.2.2021. 9:40ĐK268235540
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:84.2.2021. 9:40AZ100198849
CT12.01.2021 8:544.2.2021. 9:40IM100728916
Neurološka ambulanta09.11.2020 17:424.2.2021. 9:40PM100050725
Psihijatrijska ambulanta05.01.2021 12:104.2.2021. 9:40MH100366453
Urološka ambulanta22.01.2021 17:464.2.2021. 9:45TM100483106
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta19.01.2021 10:264.2.2021. 9:45FP267020243
RTG mamografija22.01.2021 11:384.2.2021. 9:45SV160005924
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:184.2.2021. 9:50ZG101225760
Ginekološka ambulanta26.01.2021 13:594.2.2021. 10:00AT101110785
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:394.2.2021. 10:00EM101164375
Ergometrija20.01.2021 12:104.2.2021. 10:00IA100483638
CT22.09.2020 9:164.2.2021. 10:00AZ100470373
Ultrazvuk dojke05.02.2020 8:54.2.2021. 10:00MB100404820
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk10.02.2020 7:324.2.2021. 10:00GD100256426
Hematološka ambulanta07.09.2020 12:244.2.2021. 10:00BF101319175
EEG laboratorij15.01.2021 10:524.2.2021. 10:00JL100309420
Neurološka ambulanta10.11.2020 8:504.2.2021. 10:00JB100057489
Psihijatrijska ambulanta15.12.2020 13:164.2.2021. 10:00NK100378813
Onkološka ambulanta12.01.2021 10:554.2.2021. 10:00NB100082390
RTG mamografija22.01.2021 11:434.2.2021. 10:00OG100471329
UZV srca04.02.2020 7:494.2.2021. 10:00IM100448485
Imunološko - alergološka dijagnostika12.01.2021 12:304.2.2021. 10:00OP100790625
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.12.2020 11:194.2.2021. 10:00AA268131310
Endoskopija - gastroskopija08.01.2021 9:484.2.2021. 10:00DV100799578
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 12:524.2.2021. 10:00KK100357172
Urološka ambulanta23.01.2021 11:44.2.2021. 10:00DV261965996
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.12.2020 13:544.2.2021. 10:00MB100069603
Ambulanta za kontrolu pacemakera29.12.2020 11:304.2.2021. 10:00NG100037018
ORL ambulanta21.01.2021 11:474.2.2021. 10:10OA101273239
Denzitometrija04.11.2020 9:364.2.2021. 10:10ND100204917
Ortopedska ambulanta26.01.2021 14:214.2.2021. 10:10MB267756450
CT14.01.2021 11:444.2.2021. 10:15JK100370536
Magnetska rezonanca15.07.2020 13:134.2.2021. 10:15NP155407030
Urološka ambulanta24.01.2021 10:364.2.2021. 10:15IL101101803
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.12.2020 12:84.2.2021. 10:15DĆ100247003
Doppler karotida08.10.2020 11:324.2.2021. 10:15NŠ100594983
RTG mamografija22.01.2021 12:44.2.2021. 10:15BR100438632
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 10:144.2.2021. 10:15DB266500211
Imunološko - alergološka dijagnostika14.01.2021 13:84.2.2021. 10:20MS101069134
Ambulanta za kontrolu pacemakera22.01.2021 10:24.2.2021. 10:20MO262922150
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk12.02.2020 14:154.2.2021. 10:20DP100500383
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 9:124.2.2021. 10:20IP100785807
Hematološka ambulanta07.01.2021 12:434.2.2021. 10:20BP100347211
Neurološka ambulanta10.11.2020 11:444.2.2021. 10:20JM100262929
ORL ambulanta20.01.2021 10:264.2.2021. 10:25IM100332995
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.12.2020 12:74.2.2021. 10:30TP100453462
Denzitometrija14.01.2021 11:444.2.2021. 10:30HČ156579082
Urološka ambulanta07.01.2021 9:24.2.2021. 10:30BV100306125
RTG mamografija24.08.2020 7:354.2.2021. 10:30MV100373916
UZV srca04.02.2020 7:494.2.2021. 10:30SV100720639
EEG laboratorij19.01.2021 8:414.2.2021. 10:30MM106805865
Audiometrija22.01.2021 11:154.2.2021. 10:30MK100782963
Endoskopija - kolonoskopija22.09.2020 11:224.2.2021. 10:30VČ110452755
Ginekološka ambulanta26.01.2021 13:44.2.2021. 10:30NR101307773
Ergometrija20.01.2021 11:354.2.2021. 10:30IP127350666
Ultrazvuk dojke05.02.2020 8:294.2.2021. 10:30PD100074845
CT18.12.2020 13:494.2.2021. 10:35ŽR101206590
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.02.2020 11:104.2.2021. 10:40AM100455647
Hematološka ambulanta14.01.2021 12:94.2.2021. 10:40VS153992873
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 11:254.2.2021. 10:40SN100976745
Neurološka ambulanta10.11.2020 16:224.2.2021. 10:40MB167681432
Imunološko - alergološka dijagnostika22.01.2021 9:494.2.2021. 10:40DK158417867
ORL ambulanta22.01.2021 10:434.2.2021. 10:40MK100782963
Ambulanta za kontrolu pacemakera13.01.2021 13:234.2.2021. 10:40RM100226621
Urološka ambulanta21.01.2021 9:24.2.2021. 10:45TZ100382489
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.01.2021 10:364.2.2021. 10:45IŠ125930885
RTG mamografija25.01.2021 14:384.2.2021. 10:45NK100292795
Denzitometrija26.01.2021 12:384.2.2021. 10:50MB100042353
CT09.09.2020 13:74.2.2021. 10:50TD100312596
ORL ambulanta26.01.2021 14:484.2.2021. 10:55NJ101279469
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.07.2020 9:24.2.2021. 11:00VS105036799
UZV srca04.02.2020 7:564.2.2021. 11:00DT100245134
Imunološko - alergološka dijagnostika18.01.2021 9:154.2.2021. 11:00BO100604842
RTG mamografija22.01.2021 8:514.2.2021. 11:00IČ100539548
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta31.12.2020 10:564.2.2021. 11:00AB265523658
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.12.2020 9:504.2.2021. 11:00AV267731915
Ergometrija21.01.2021 13:74.2.2021. 11:00DT154274700
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.02.2020 9:364.2.2021. 11:00KL100139970
Magnetska rezonanca03.09.2020 8:194.2.2021. 11:00IJ145708067
Hematološka ambulanta18.01.2021 10:184.2.2021. 11:00BV265885534
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 10:314.2.2021. 11:00GH111983729
RTG mamografija31.08.2020 13:264.2.2021. 11:15DF101319194
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.01.2021 11:34.2.2021. 11:15AR100341693
Imunološko - alergološka dijagnostika18.01.2021 13:84.2.2021. 11:20JK100214401
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 11:434.2.2021. 11:20NP101322654
Hematološka ambulanta18.01.2021 11:314.2.2021. 11:20MŠ155324392
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk04.02.2020 9:504.2.2021. 11:20MB100404820
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:294.2.2021. 11:30MM100531627
Ergometrija21.01.2021 14:134.2.2021. 11:30NL100311314
CT30.11.2020 10:534.2.2021. 11:30RG100755699
Neurološka ambulanta11.11.2020 8:04.2.2021. 11:30MB155989802
UZV srca04.02.2020 8:94.2.2021. 11:30SD100569446
Ambulanta za rehabilitaciju djece13.01.2021 13:294.2.2021. 11:30TV265234029
Endoskopija - gastroskopija08.01.2021 10:174.2.2021. 11:30JP100451042
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta31.12.2020 10:574.2.2021. 11:30LB266717609
Urološka ambulanta25.01.2021 8:104.2.2021. 11:30DC100391026
ORL ambulanta21.01.2021 16:154.2.2021. 11:40TM100518070
Imunološko - alergološka dijagnostika18.01.2021 14:04.2.2021. 11:40PG105830019
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 12:524.2.2021. 11:40ŽZ100607230
Hematološka ambulanta18.01.2021 15:64.2.2021. 11:40JH100812545
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk06.03.2020 12:14.2.2021. 11:40PR136588010
Urološka ambulanta11.01.2021 12:504.2.2021. 11:45MG100024270
CT14.01.2021 12:174.2.2021. 11:50TZ100756818
Ergometrija26.01.2021 11:484.2.2021. 12:00ML167295507
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:304.2.2021. 12:00MM100498956
Endoskopija - kolonoskopija20.10.2020 9:184.2.2021. 12:00NV100227102
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk11.05.2020 10:384.2.2021. 12:00FĐ101072295
Neurološka ambulanta11.11.2020 10:574.2.2021. 12:00IO129194806
Hematološka ambulanta20.01.2021 9:264.2.2021. 12:00AM155403292
Urološka ambulanta25.01.2021 8:444.2.2021. 12:00LA100091489
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.12.2020 9:404.2.2021. 12:00MK101059480
Imunološko - alergološka dijagnostika19.01.2021 9:474.2.2021. 12:00NK100556088
UZV srca04.02.2020 8:134.2.2021. 12:00MV100169898
ORL ambulanta22.01.2021 10:94.2.2021. 12:10DS100203660
CT12.01.2021 8:564.2.2021. 12:10SC100774356
Doppler karotida09.10.2020 10:564.2.2021. 12:15DZ100012188
Urološka ambulanta25.01.2021 9:304.2.2021. 12:15MG116483175
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.01.2021 10:504.2.2021. 12:15LŠ100243481
Fizikalna medicina29.07.2020 11:514.2.2021. 12:20TČ161238952
Imunološko - alergološka dijagnostika19.01.2021 12:504.2.2021. 12:20DP100453388
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk12.05.2020 10:264.2.2021. 12:20NU101064650
Neurološka ambulanta11.11.2020 14:394.2.2021. 12:20ND100034189
Hematološka ambulanta09.01.2020 10:204.2.2021. 12:20MG100115297
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 11:214.2.2021. 12:30AH100459527
Psihijatrijska ambulanta05.01.2021 16:84.2.2021. 12:30DB100797321
Neurofeedback PZMZD14.01.2021 9:304.2.2021. 12:30ML264338925
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:324.2.2021. 12:30MŠ100489660
CT15.12.2020 11:244.2.2021. 12:30NS100506842
UZV srca04.02.2020 8:364.2.2021. 12:30ZG101148034
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta05.01.2021 8:234.2.2021. 12:30NL161715796
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.06.2020 9:394.2.2021. 12:30ZK100539586
Urološka ambulanta25.01.2021 10:264.2.2021. 12:30NF100745206
Fizikalna medicina29.07.2020 12:274.2.2021. 12:40KZ100239869
Imunološko - alergološka dijagnostika19.01.2021 14:474.2.2021. 12:40MM167652246
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.02.2020 12:334.2.2021. 12:40KŠ101074840
Neurološka ambulanta11.11.2020 15:574.2.2021. 12:40SP100379879
Hematološka ambulanta26.10.2020 12:104.2.2021. 12:40DJ100383063
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.01.2021 13:84.2.2021. 12:45RM100046731
Urološka ambulanta25.01.2021 13:244.2.2021. 12:45MS101065413
ORL ambulanta26.01.2021 17:504.2.2021. 12:50DJ160126603
Doppler karotida08.10.2020 9:554.2.2021. 13:00MJ100193689
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.06.2020 8:584.2.2021. 13:00LM100547905
Fizikalna medicina07.07.2020 11:254.2.2021. 13:00RV162955721
Imunološko - alergološka dijagnostika20.01.2021 11:244.2.2021. 13:00PD100349862
UZV srca04.02.2020 8:544.2.2021. 13:00BC100437437
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta22.10.2020 12:04.2.2021. 13:00DS261830484
Endoskopija - gastroskopija12.01.2021 13:194.2.2021. 13:00MB100354197
Hematološka ambulanta30.11.2020 11:364.2.2021. 13:00IK100455365
Neurološka ambulanta11.11.2020 17:284.2.2021. 13:00AR100484072
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.05.2020 14:54.2.2021. 13:00RČ100217317
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:334.2.2021. 13:00ND100606571
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 10:184.2.2021. 13:15NB100506912
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.06.2020 10:194.2.2021. 13:15AR100434502
Fizikalna medicina31.07.2020 14:14.2.2021. 13:20MK100069374
Imunološko - alergološka dijagnostika20.01.2021 11:314.2.2021. 13:20BI100442414
Neurološka ambulanta11.11.2020 18:154.2.2021. 13:20PB100443751
Hematološka ambulanta20.01.2021 11:504.2.2021. 13:20MR262547131
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.05.2020 10:14.2.2021. 13:20NĆ100230738
Ultrazvuk dojke04.02.2020 8:294.2.2021. 13:30HL156801403
Endoskopija - kolonoskopija21.10.2020 10:504.2.2021. 13:30DP100220251
UZV srca04.02.2020 8:554.2.2021. 13:30KJ100320224
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta19.01.2021 8:314.2.2021. 13:30ĐB264870583
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:84.2.2021. 13:30TV100354178
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 9:44.2.2021. 13:35DK100271542
Hematološka ambulanta19.01.2021 12:464.2.2021. 13:40FM101118672
Neurološka ambulanta12.11.2020 8:514.2.2021. 13:40DP163244712
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.08.2020 8:174.2.2021. 13:40MK100551566
Fizikalna medicina22.01.2021 8:574.2.2021. 13:40ZP160365433
Imunološko - alergološka dijagnostika20.01.2021 11:324.2.2021. 13:40JI100207305
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:94.2.2021. 13:45ND100606571
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.01.2021 10:274.2.2021. 14:00MH264753549
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:64.2.2021. 14:00MP100502341
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:104.2.2021. 14:00MM100360505
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:64.2.2021. 14:00SĐ100299580
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:64.2.2021. 14:00AL100022170
Fizikalna medicina22.01.2021 13:214.2.2021. 14:00LP100112150
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:00NŠ100061735
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:74.2.2021. 14:00AP100180653
ORL ambulanta22.01.2021 14:554.2.2021. 14:00ZM100745210
Ultrazvuk dojke04.02.2020 7:354.2.2021. 14:00GR100806127
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:15MV100509122
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:114.2.2021. 14:15FP100017901
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:15JB100086069
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:15MV100332887
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:15MD100507662
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:15SČ127605674
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 13:104.2.2021. 14:30IG266076845
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:30KB100400014
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:30PR100281906
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:30LB100136105
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:30DB100256977
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:30IJ100511590
Dermatološka ambulanta11.01.2021 15:284.2.2021. 14:30
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 14:45BM100671482
Mamografija nacionalni program05.01.2021 11:434.2.2021. 14:45SB136859035
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 14:45VZ100283283
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 14:45RŠ100291922
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:104.2.2021. 14:45ML100508162
Dermatološka ambulanta11.01.2021 15:294.2.2021. 14:50MŠ100151382
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:00GK100520551
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:00MŠ100300323
Mamografija nacionalni program25.01.2021 10:404.2.2021. 15:00KK100451273
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:00ZO100358397
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:00FP100017901
Edukacijska rehabilitacija PZMZD08.01.2021 14:34.2.2021. 15:00MM262720503
Fonetska jedinica PZMZD26.01.2021 16:214.2.2021. 15:00MK161530299
Dermatološka ambulanta18.01.2021 9:334.2.2021. 15:10PD100349843
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:15DR100932940
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:15SM100088703
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:15PA100086533
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:15NM100425787
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:114.2.2021. 15:15MF123376850
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 10:414.2.2021. 15:30TM264392436
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 8:44.2.2021. 15:30SŽ264753375
Ultrazvuk vrata (ORL)25.01.2021 13:434.2.2021. 15:30SS101071418
Dermatološka ambulanta21.01.2021 11:524.2.2021. 15:30OP100390403
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 7:374.2.2021. 15:45AG140923085
Dermatološka ambulanta21.01.2021 12:554.2.2021. 15:50SJ100267065
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 7:484.2.2021. 16:00NN100308174
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 8:444.2.2021. 16:00ŠK266159856
Dermatološka ambulanta21.01.2021 13:104.2.2021. 16:10JB100849281
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 7:554.2.2021. 16:15IH100355053
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 8:394.2.2021. 16:30AM137009048
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 9:324.2.2021. 16:30ŠG262930429
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 10:534.2.2021. 16:30ŠK266159856
Dermatološka ambulanta22.01.2021 9:544.2.2021. 16:30IL167469943
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 9:434.2.2021. 16:45JB100085465
Dermatološka ambulanta22.01.2021 12:94.2.2021. 16:50ZS100412639
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 10:44.2.2021. 17:00ZP155340869
Fonetska jedinica PZMZD21.01.2021 13:204.2.2021. 17:00VŽ265621874
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 14:204.2.2021. 17:00TZ264630948
Dermatološka ambulanta15.01.2021 16:304.2.2021. 17:10JG100008457
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 10:444.2.2021. 17:15PS100335364
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 10:524.2.2021. 17:30IF100119798
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 14:214.2.2021. 17:30TZ264630914
Dermatološka ambulanta25.01.2021 8:264.2.2021. 17:30NG161158700
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 11:434.2.2021. 17:45RČ155439077
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:394.2.2021. 18:00IG265631405
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 9:564.2.2021. 18:30VŽ265621874
CT15.12.2020 13:305.2.2021. 7:35AK103916466
RTG mamografija14.01.2021 9:315.2.2021. 7:45DK100260123
CT19.01.2021 14:365.2.2021. 7:55DA101310059
Magnetska rezonanca07.02.2020 8:215.2.2021. 8:00RB101186639
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:285.2.2021. 8:00KŠ100661057
RTG mamografija10.02.2020 11:45.2.2021. 8:00NM100444158
Ultrazvuk radiološki07.07.2020 11:555.2.2021. 8:00NB100434127
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 8:345.2.2021. 8:00JD265305197
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 20:595.2.2021. 8:00SR100027218
Onkološka dnevna bolnica08.01.2021 20:515.2.2021. 8:00TV162147749
Onkološka dnevna bolnica13.11.2020 10:335.2.2021. 8:00NH101238847
RTG mamografija25.01.2021 11:135.2.2021. 8:15MD101164604
CT03.08.2020 8:585.2.2021. 8:15MĐ100542798
Ultrazvuk radiološki23.09.2020 13:235.2.2021. 8:20LB100451447
RTG mamografija11.02.2020 8:435.2.2021. 8:30IR157758340
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 14:115.2.2021. 8:30FK266369061
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:305.2.2021. 8:30ŠB100455609
CT24.06.2020 10:475.2.2021. 8:35AK100391191
Fizikalna medicina03.12.2020 11:245.2.2021. 8:40MV100220603
Ultrazvuk radiološki11.12.2020 9:495.2.2021. 8:40DV160816920
RTG mamografija12.02.2020 8:125.2.2021. 8:45ND100141898
Doppler karotida09.10.2020 12:125.2.2021. 8:45AD100444887
Magnetska rezonanca07.02.2020 8:225.2.2021. 8:45RB101186639
CT14.01.2021 12:55.2.2021. 8:55ND101195089
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:315.2.2021. 9:00ZK100545330
Naručivanje - operacija katarakte28.08.2020 13:295.2.2021. 9:00BS100649541
Neurološka ambulanta07.08.2020 13:215.2.2021. 9:00PF100444660
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta20.01.2021 10:245.2.2021. 9:00JO267606706
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 11:165.2.2021. 9:00VB263927674
ORL ambulanta21.01.2021 14:465.2.2021. 9:00LL265092841
Fizikalna medicina01.12.2020 11:535.2.2021. 9:00MV100169898
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:565.2.2021. 9:00KK268309660
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:415.2.2021. 9:00NG268313512
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 14:105.2.2021. 9:00PK263775648
RTG mamografija12.02.2020 11:535.2.2021. 9:00AV100546644
Ultrazvuk radiološki24.09.2020 8:565.2.2021. 9:00SM159946938
Anesteziološka ambulanta22.01.2021 8:235.2.2021. 9:10MR264626013
RTG mamografija12.02.2020 11:185.2.2021. 9:15VC101066587
CT14.01.2021 12:545.2.2021. 9:15MB100097365
Neurološka ambulanta28.08.2020 12:305.2.2021. 9:20DŠ100969494
Ultrazvuk radiološki18.01.2021 11:585.2.2021. 9:20AF100223538
Fizikalna medicina15.12.2020 9:195.2.2021. 9:20MS101158188
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:315.2.2021. 9:20LP268228815
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 14:115.2.2021. 9:30ĐK263775633
Doppler karotida07.09.2020 9:515.2.2021. 9:30IO101389617
ORL ambulanta22.01.2021 9:185.2.2021. 9:30MM266364817
RTG mamografija13.02.2020 9:525.2.2021. 9:30OS100099959
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 9:475.2.2021. 9:30MJ100062521
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 10:135.2.2021. 9:30DM100207930
Audiometrija20.01.2021 11:115.2.2021. 9:30NF100129719
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.12.2020 14:155.2.2021. 9:30ML266737872
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:325.2.2021. 9:30SK100466430
Magnetska rezonanca01.06.2020 13:405.2.2021. 9:30AB100800804
CT14.08.2020 11:275.2.2021. 9:35JH157844154
Neurološka ambulanta31.08.2020 8:435.2.2021. 9:40SĆ100281766
Fizikalna medicina26.11.2020 10:205.2.2021. 9:40MB100004473
RTG mamografija13.02.2020 13:235.2.2021. 9:45NL100450167
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 14:245.2.2021. 9:50AM100207517
CT14.01.2021 12:165.2.2021. 9:55VK100946334
Ultrazvuk dojke03.02.2020 11:85.2.2021. 10:00SK101070871
Neurološka ambulanta31.08.2020 10:195.2.2021. 10:00LF100243852
Naručivanje - operacija katarakte02.09.2020 9:525.2.2021. 10:00DD100444228
Nefrološka ambulanta14.02.2020 13:55.2.2021. 10:00ZB100303845
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 10:305.2.2021. 10:00AP100810750
RTG mamografija17.01.2020 10:495.2.2021. 10:00AB100464843
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:355.2.2021. 10:00MB265195096
Fizikalna medicina25.09.2020 12:155.2.2021. 10:00AK154042235
RTG klasične pretrage28.09.2020 9:85.2.2021. 10:00LB100451447
ORL ambulanta20.01.2021 9:545.2.2021. 10:10SR100512546
Psihijatrijska ambulanta15.01.2021 12:455.2.2021. 10:10IV101387080
CT15.01.2021 14:205.2.2021. 10:15TT100112254
Magnetska rezonanca18.02.2020 9:515.2.2021. 10:15JM100322678
Doppler karotida02.03.2020 10:295.2.2021. 10:15PM100082827
RTG mamografija13.02.2020 14:45.2.2021. 10:15LV101107249
Neurološka ambulanta01.09.2020 12:575.2.2021. 10:20SS101101610
Nefrološka ambulanta05.06.2020 10:525.2.2021. 10:20MV139897299
ORL ambulanta20.01.2021 11:115.2.2021. 10:25NF100129719
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 11:55.2.2021. 10:30IB266457435
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 10:475.2.2021. 10:30NK100483661
RTG mamografija02.03.2020 9:345.2.2021. 10:30NB100178420
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta22.01.2021 10:185.2.2021. 10:30DB167959011
Psihijatrijska ambulanta20.01.2021 11:85.2.2021. 10:30PA101098975
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:325.2.2021. 10:30FM101308502
CT24.12.2020 8:395.2.2021. 10:35RR100404977
Neurološka ambulanta02.09.2020 8:575.2.2021. 10:40FP100438079
Nefrološka ambulanta23.06.2020 13:335.2.2021. 10:40JV100278681
ORL ambulanta21.01.2021 12:585.2.2021. 10:40RB264546882
RTG mamografija03.03.2020 12:575.2.2021. 10:45VŠ100124807
CT24.08.2020 13:85.2.2021. 10:50PM101085865
Magnetska rezonanca16.06.2020 10:45.2.2021. 11:00KG100252156
Nefrološka ambulanta14.02.2020 11:585.2.2021. 11:00SC100118484
Naručivanje - operacija katarakte14.09.2020 13:05.2.2021. 11:00VP100043898
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 10:495.2.2021. 11:00EB162977239
Fonetska jedinica PZMZD25.01.2021 11:365.2.2021. 11:00LM263804626
Fizikalna medicina16.10.2020 10:225.2.2021. 11:00AM121792429
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:05.2.2021. 11:00AŠ263745542
CT19.01.2021 11:505.2.2021. 11:10NS101126141
Nefrološka ambulanta30.06.2020 11:445.2.2021. 11:20AK100289070
Fizikalna medicina05.01.2021 12:85.2.2021. 11:20LM100564318
CT08.01.2021 9:275.2.2021. 11:25BV100529324
Ergometrija12.02.2020 10:235.2.2021. 11:30BU100590656
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:585.2.2021. 11:30IŠ100375645
Onkološka ambulanta04.12.2020 12:305.2.2021. 11:30MP100049365
Nefrološka pedijatrijska ambulanta12.01.2021 11:245.2.2021. 11:30MH264755297
Neurološka ambulanta03.09.2020 10:45.2.2021. 11:30IR100121249
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:85.2.2021. 11:30AV265279743
Doppler karotida09.10.2020 12:305.2.2021. 11:30KS100387314
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 11:295.2.2021. 11:30MV100270309
Fizikalna medicina03.12.2020 11:455.2.2021. 11:40MG100037696
Nefrološka ambulanta07.08.2020 10:255.2.2021. 11:40MB101050472
Magnetska rezonanca18.08.2020 10:75.2.2021. 11:45AČ100051812
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:585.2.2021. 12:00DP100235601
Nefrološka pedijatrijska ambulanta05.01.2021 12:415.2.2021. 12:00NG268384935
Nefrološka ambulanta07.08.2020 10:555.2.2021. 12:00DM100547731
Naručivanje - operacija katarakte11.03.2020 13:345.2.2021. 12:00AV100682581
Neurološka ambulanta07.09.2020 9:505.2.2021. 12:00IO101389617
Fizikalna medicina24.11.2020 12:395.2.2021. 12:00LP100395419
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:95.2.2021. 12:00AV265279739
Doppler perifernih krvnih žila07.02.2020 11:295.2.2021. 12:00MP100059517
ORL ambulanta25.01.2021 9:295.2.2021. 12:10NK268211261
Doppler karotida13.10.2020 12:25.2.2021. 12:15VS100361772
Fizikalna medicina11.12.2020 9:275.2.2021. 12:20IP100534852
Neurološka ambulanta07.09.2020 12:15.2.2021. 12:20ZP101153280
Nefrološka ambulanta07.08.2020 12:425.2.2021. 12:20ZR100397966
Nefrološka pedijatrijska ambulanta11.01.2021 13:305.2.2021. 12:30MŠ163797221
Ultrazvuk dojke05.02.2020 7:595.2.2021. 12:30MB100608703
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:155.2.2021. 12:30DM265062676
Fizikalna medicina13.10.2020 12:365.2.2021. 12:40NŽ167280532
Nefrološka ambulanta07.08.2020 13:35.2.2021. 12:40ML100076979
Neurološka ambulanta23.07.2020 9:135.2.2021. 12:40SB100528330
Neurološka ambulanta14.09.2020 11:555.2.2021. 13:00MT100609646
Nefrološka pedijatrijska ambulanta11.01.2021 13:315.2.2021. 13:00AŠ262153041
Nefrološka ambulanta14.02.2020 11:375.2.2021. 13:00JD158816510
Ultrazvuk dojke05.02.2020 8:05.2.2021. 13:00NM100095528
Fizikalna medicina03.09.2020 12:545.2.2021. 13:00JR163827674
Doppler karotida13.10.2020 12:95.2.2021. 13:00IK100350122
Fizikalna medicina05.10.2020 13:185.2.2021. 13:20SP167783469
Nefrološka ambulanta07.08.2020 13:595.2.2021. 13:20MK100169370
Neurološka ambulanta17.09.2020 11:45.2.2021. 13:20JR136621618
Nefrološka pedijatrijska ambulanta20.01.2021 9:05.2.2021. 13:30MF
Ultrazvuk dojke18.03.2020 8:465.2.2021. 13:30AT100550159
Nefrološka ambulanta13.08.2020 12:265.2.2021. 13:40DS100893912
Neurološka ambulanta18.09.2020 14:35.2.2021. 13:40MB101304726
Ultrazvuk dojke05.02.2020 8:85.2.2021. 14:00JR100508904
Radna terapija PZMZD08.01.2021 14:55.2.2021. 14:00MM262720503
ORL ambulanta25.01.2021 11:265.2.2021. 14:00KP101136030
Radna terapija PZMZD26.01.2021 14:55.2.2021. 14:30MM262720503
Dermatološka ambulanta12.01.2021 14:395.2.2021. 14:30KZ155532254
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 10:65.2.2021. 14:45ML163905186
Dermatološka ambulanta25.01.2021 9:285.2.2021. 14:50JG100339117
Dermatološka ambulanta25.01.2021 14:175.2.2021. 15:10KB
Dermatološka ambulanta25.01.2021 14:305.2.2021. 15:30MJ260921819
Radna terapija PZMZD20.01.2021 9:435.2.2021. 15:30NJ265236468
Psihologijska jedinica PZMZD18.01.2021 9:425.2.2021. 15:30AŠ152826093
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 13:95.2.2021. 15:30KD262718963
Dermatološka ambulanta25.01.2021 15:35.2.2021. 15:50MD101095805
Radna terapija PZMZD15.01.2021 14:165.2.2021. 16:00TZ264630914
Dermatološka ambulanta26.01.2021 9:165.2.2021. 16:10DF261725405
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:595.2.2021. 16:15IG265631405
Psihologijska jedinica PZMZD15.01.2021 8:205.2.2021. 16:15TŠ159080409
Dermatološka ambulanta26.01.2021 9:325.2.2021. 16:30AH100021469
Radna terapija PZMZD12.01.2021 9:85.2.2021. 16:30TZ264630948
Dermatološka ambulanta26.01.2021 10:275.2.2021. 16:50MJ261592818
Radna terapija PZMZD19.01.2021 10:515.2.2021. 17:00ŠK266159856
Radna terapija PZMZD13.01.2021 11:105.2.2021. 17:30DR265503329
Radna terapija PZMZD25.01.2021 10:395.2.2021. 18:00AK264779595
Radna terapija PZMZD26.01.2021 12:275.2.2021. 18:30BH261486770
Pedijatrijski holter kardiološki12.01.2021 10:58.2.2021. 7:30MŠ160659071
RTG mamografija06.11.2020 8:588.2.2021. 7:30JK100228948
RTG klasične pretrage11.11.2020 11:78.2.2021. 7:30MB100354197
CT14.10.2020 11:28.2.2021. 7:35MK101280335
RTG mamografija11.12.2020 9:138.2.2021. 7:45IS100372922
CT07.01.2021 8:298.2.2021. 7:55AV100046322
Magnetska rezonanca24.02.2020 11:338.2.2021. 8:00MŽ100293929
Holter kardiološki04.08.2020 7:358.2.2021. 8:00IA106453323
Holter kardiološki21.10.2020 8:48.2.2021. 8:00MV100669476
Radna terapija PZMZD12.01.2021 8:58.2.2021. 8:00ML264338925
Naručivanje - operacija katarakte02.09.2020 13:238.2.2021. 8:00MŠ100649151
Holter tlaka04.01.2021 11:528.2.2021. 8:00JV100110953
RTG mamografija17.02.2020 7:438.2.2021. 8:00MS100150295
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 8:408.2.2021. 8:00VP167547934
Ultrazvuk radiološki24.09.2020 13:508.2.2021. 8:00MŠ100477366
Onkološka dnevna bolnica10.11.2020 15:178.2.2021. 8:00BP261194274
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 14:08.2.2021. 8:00MP100461622
Onkološka dnevna bolnica09.11.2020 11:438.2.2021. 8:00AK100499390
Onkološka dnevna bolnica16.11.2020 11:348.2.2021. 8:00PB101321177
Onkološka dnevna bolnica11.01.2021 10:308.2.2021. 8:00AČ100483233
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 13:198.2.2021. 8:00KP101187139
Onkološka dnevna bolnica18.01.2021 13:598.2.2021. 8:00KP101187139
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 10:478.2.2021. 8:00LB160523892
RTG klasične pretrage18.08.2020 8:588.2.2021. 8:00NĐ100575633
RTG mamografija17.02.2020 14:68.2.2021. 8:15FS158983513
Holter tlaka22.01.2021 8:308.2.2021. 8:15SR154518874
Holter kardiološki19.10.2020 11:148.2.2021. 8:15IŠ101065894
Holter kardiološki08.10.2020 11:28.2.2021. 8:15AB100600981
CT14.10.2020 15:168.2.2021. 8:15PB100417682
Ultrazvuk radiološki24.09.2020 9:488.2.2021. 8:20JR101194377
RTG mamografija24.02.2020 9:198.2.2021. 8:30JR100486026
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:328.2.2021. 8:30RH100468070
Ginekološka ambulanta22.01.2021 15:478.2.2021. 8:30MO100813990
Holter kardiološki21.10.2020 8:318.2.2021. 8:30PK100174767
Holter tlaka26.01.2021 11:248.2.2021. 8:30IS100208642
Audiometrija20.01.2021 11:88.2.2021. 8:30AV100002871
CT18.01.2021 9:358.2.2021. 8:35TP136431595
Ultrazvuk radiološki25.09.2020 7:248.2.2021. 8:40VĆ100140870
RTG mamografija26.02.2020 11:78.2.2021. 8:45BL100263255
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 9:418.2.2021. 8:45DM265062676
Doppler karotida13.10.2020 12:368.2.2021. 8:45AČ100305964
Magnetska rezonanca20.05.2020 10:198.2.2021. 8:45MZ126684344
CT22.05.2020 8:438.2.2021. 8:55RJ100744138
Neurokirurška ambulanta05.01.2021 12:48.2.2021. 9:00NO100549193
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:328.2.2021. 9:00DV145289305
Ginekološka ambulanta11.01.2021 11:568.2.2021. 9:00PR100280293
EMNG17.12.2020 12:448.2.2021. 9:00MK100917044
EKG18.01.2021 10:428.2.2021. 9:00MM101319279
Onkološka ambulanta11.01.2021 15:238.2.2021. 9:00SJ100263289
Onkološka ambulanta25.01.2021 15:378.2.2021. 9:00NZ101113120
Onkološka ambulanta13.08.2020 10:488.2.2021. 9:00KP100493620
Neurološka ambulanta14.09.2020 10:118.2.2021. 9:00MV101330782
EEG laboratorij20.01.2021 8:508.2.2021. 9:00RŠ101341398
Naručivanje - operacija katarakte02.09.2020 14:18.2.2021. 9:00FM100616992
ORL ambulanta26.01.2021 8:328.2.2021. 9:00JČ264753125
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:538.2.2021. 9:00IM161716807
Urološka ambulanta17.12.2020 8:488.2.2021. 9:00EP100389876
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.02.2020 12:18.2.2021. 9:00EV100103486
RTG mamografija04.03.2020 10:428.2.2021. 9:00KZ100465593
Ultrazvuk radiološki01.10.2020 13:358.2.2021. 9:00PB101063578
Psihijatrijska ambulanta07.09.2020 9:598.2.2021. 9:10MO100836928
CT24.11.2020 11:588.2.2021. 9:15DK101064788
RTG mamografija04.03.2020 11:568.2.2021. 9:15AM100162922
Urološka ambulanta11.01.2021 8:548.2.2021. 9:15IR100059606
Ultrazvuk radiološki11.09.2020 12:288.2.2021. 9:20MŠ100389429
Onkološka ambulanta13.11.2020 16:388.2.2021. 9:20KK101115413
Audiometrija21.01.2021 8:448.2.2021. 9:30NK266176606
EEG laboratorij22.01.2021 8:408.2.2021. 9:30PP100282995
Psihijatrijska ambulanta07.09.2020 11:08.2.2021. 9:30ML101302081
Ginekološka ambulanta25.01.2021 8:288.2.2021. 9:30TZ100382489
Ortopedska ambulanta26.01.2021 16:528.2.2021. 9:30JS101092251
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:338.2.2021. 9:30GD100256426
Radna terapija PZMZD19.01.2021 14:98.2.2021. 9:30FK266369061
Magnetska rezonanca18.02.2020 11:308.2.2021. 9:30AK100435430
RTG mamografija05.03.2020 9:428.2.2021. 9:30KM100243208
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 11:88.2.2021. 9:30MK264368132
Anesteziološka ambulanta19.01.2021 9:448.2.2021. 9:30MS101069134
Urološka ambulanta15.01.2021 9:358.2.2021. 9:30PZ101073700
ORL ambulanta26.01.2021 10:448.2.2021. 9:30BK100279656
Doppler karotida09.10.2020 10:108.2.2021. 9:30BG100243585
Ultrazvuk radiološki11.11.2020 11:68.2.2021. 9:40MB100354197
Onkološka ambulanta10.11.2020 16:98.2.2021. 9:40SV100548566
Spirometrija - pulmološka dijagnostika18.01.2021 9:148.2.2021. 9:40BO100604842
RTG mamografija05.03.2020 10:588.2.2021. 9:45DM100037357
Urološka ambulanta25.01.2021 15:518.2.2021. 9:45IŠ101330570
Psihijatrijska ambulanta09.11.2020 11:98.2.2021. 9:50AS100361791
CT04.01.2021 10:348.2.2021. 9:55NG100102399
Ginekološka ambulanta25.01.2021 13:488.2.2021. 10:00ID100087264
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:338.2.2021. 10:00AM101235700
EMNG03.12.2020 10:318.2.2021. 10:00SM161177995
Naručivanje - operacija katarakte14.09.2020 13:58.2.2021. 10:00MB100859359
Hematološka ambulanta14.08.2020 8:248.2.2021. 10:00SL100042245
Onkološka ambulanta15.12.2020 19:68.2.2021. 10:00RB100812738
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.01.2021 12:148.2.2021. 10:00JB100060417
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 13:578.2.2021. 10:00JĐ100484481
Urološka ambulanta25.01.2021 17:578.2.2021. 10:00OM267364761
Kardiološka ambulanta22.01.2020 12:168.2.2021. 10:00NB100048263
Pulmološka ambulanta30.10.2020 10:168.2.2021. 10:00AB161980318
RTG mamografija27.02.2020 12:568.2.2021. 10:00RV100946758
Endoskopija - gastroskopija23.12.2020 11:388.2.2021. 10:00ZK100737760
Psihijatrijska ambulanta05.10.2020 10:428.2.2021. 10:10IP100054910
Magnetska rezonanca19.10.2020 9:248.2.2021. 10:15VU137910903
CT21.10.2020 10:458.2.2021. 10:15NS100127106
RTG mamografija05.03.2020 11:478.2.2021. 10:15JK100458209
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 9:508.2.2021. 10:15MC160961496
Doppler karotida12.10.2020 9:338.2.2021. 10:15AP100207269
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.01.2021 9:108.2.2021. 10:15TŠ100787235
Urološka ambulanta26.01.2021 8:268.2.2021. 10:15PM146704799
Kardiološka ambulanta05.03.2020 12:88.2.2021. 10:20MK162439624
Pulmološka ambulanta14.01.2021 14:368.2.2021. 10:20SD100260091
Hematološka ambulanta20.01.2021 12:448.2.2021. 10:20JB111612203
Onkološka ambulanta24.12.2020 10:548.2.2021. 10:20LP264813090
Audiometrija25.01.2021 12:548.2.2021. 10:30RM100809085
Psihijatrijska ambulanta05.10.2020 10:448.2.2021. 10:30AB100801535
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:338.2.2021. 10:30SN100020140
Endoskopija - kolonoskopija12.01.2021 13:38.2.2021. 10:30FK100491395
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2021 10:128.2.2021. 10:30SS160102362
Urološka ambulanta26.01.2021 11:458.2.2021. 10:30MM100003935
RTG mamografija05.03.2020 12:278.2.2021. 10:30ŽP101394153
CT31.12.2020 10:238.2.2021. 10:35DČ100162405
Hematološka ambulanta04.01.2021 8:288.2.2021. 10:40JG155953500
Onkološka ambulanta13.01.2021 13:328.2.2021. 10:40KI100639440
Pulmološka ambulanta15.01.2021 11:468.2.2021. 10:40MS101294477
Kardiološka ambulanta06.03.2020 10:538.2.2021. 10:40IB100962904
Urološka ambulanta26.01.2021 12:198.2.2021. 10:45MG100433608
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.01.2021 10:408.2.2021. 10:45KK100455473
RTG mamografija06.03.2020 12:558.2.2021. 10:45MI100540768
Psihijatrijska ambulanta30.11.2020 10:358.2.2021. 10:50MK100069374
CT26.11.2020 11:308.2.2021. 10:50ID100002759
ORL ambulanta25.01.2021 12:448.2.2021. 10:55RM100809085
Pulmološka ambulanta18.01.2021 9:148.2.2021. 11:00BO100604842
Kardiološka ambulanta06.03.2020 11:18.2.2021. 11:00AM100152840
Magnetska rezonanca18.02.2020 12:178.2.2021. 11:00ŽO100455717
Naručivanje - operacija katarakte18.09.2020 13:18.2.2021. 11:00RT100879048
Hematološka ambulanta03.12.2020 13:158.2.2021. 11:00NZ100572126
Psihijatrijska ambulanta01.12.2020 8:468.2.2021. 11:10ID100412357
CT14.01.2021 12:68.2.2021. 11:10MS100220054
Hematološka ambulanta26.01.2021 13:08.2.2021. 11:20NR101331668
Pulmološka ambulanta19.01.2021 9:288.2.2021. 11:20IC100414160
Kardiološka ambulanta09.03.2020 11:448.2.2021. 11:20MP100450241
CT14.12.2020 11:118.2.2021. 11:25MM100789212
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:348.2.2021. 11:30MJ100447608
Ginekološka ambulanta14.01.2021 13:478.2.2021. 11:30JR100417127
EMNG25.01.2021 10:58.2.2021. 11:30VŽ100801291
Psihijatrijska ambulanta30.11.2020 11:138.2.2021. 11:30NP101134871
Onkološka ambulanta07.10.2020 16:208.2.2021. 11:30PA100585433
Doppler karotida12.10.2020 9:528.2.2021. 11:30HH100462620
Endoskopija - gastroskopija26.01.2021 14:38.2.2021. 11:30SG159139629
ORL ambulanta21.01.2021 8:458.2.2021. 11:40NK266176606
Kardiološka ambulanta09.03.2020 13:518.2.2021. 11:40NK100223896
Pulmološka ambulanta24.11.2020 9:298.2.2021. 11:40AB158023245
Hematološka ambulanta26.01.2021 14:228.2.2021. 11:40AB100564727
Onkološka ambulanta30.10.2020 11:588.2.2021. 11:50SK100604471
Naručivanje - operacija katarakte18.09.2020 13:88.2.2021. 12:00ND100809070
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:348.2.2021. 12:00NK100525459
Endoskopija - kolonoskopija15.01.2021 11:578.2.2021. 12:00AM101197916
Pulmološka ambulanta20.01.2021 9:178.2.2021. 12:00EM100513845
Kardiološka ambulanta11.03.2020 11:478.2.2021. 12:00MN100176852
ORL ambulanta25.01.2021 12:468.2.2021. 12:10JĐ100050886
Onkološka ambulanta30.10.2020 13:168.2.2021. 12:10MŠ100791746
Doppler karotida19.10.2020 8:228.2.2021. 12:15BB101201157
Kardiološka ambulanta12.03.2020 9:578.2.2021. 12:20SS101270253
Pulmološka ambulanta21.01.2021 9:28.2.2021. 12:20BL100552278
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 12:198.2.2021. 12:20SP101090908
Onkološka ambulanta02.11.2020 16:258.2.2021. 12:30VK100388100
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:358.2.2021. 12:30ĐČ100225159
EMNG25.01.2021 12:268.2.2021. 12:30JM100302476
Fizikalna medicina04.01.2021 12:538.2.2021. 12:30VM100089557
Fizikalna medicina21.12.2020 17:348.2.2021. 12:30IŠ100197785
Kardiološka ambulanta12.03.2020 10:18.2.2021. 12:40MČ100330537
Pulmološka ambulanta21.01.2021 10:358.2.2021. 12:40HV100121037
Onkološka ambulanta09.11.2020 15:388.2.2021. 12:50NS100285148
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 11:558.2.2021. 12:50MG100165382
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:358.2.2021. 13:00MK100493442
Pulmološka ambulanta21.01.2021 12:398.2.2021. 13:00TM100364029
Doppler karotida14.10.2020 8:588.2.2021. 13:00NŽ101265416
Fizikalna medicina01.07.2020 13:178.2.2021. 13:00NB100368233
Fizikalna medicina04.01.2021 13:78.2.2021. 13:10NK263144067
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 9:288.2.2021. 13:10JM157182909
Onkološka ambulanta07.12.2020 17:238.2.2021. 13:10VM100605624
Pulmološka ambulanta21.01.2021 13:158.2.2021. 13:20JĐ100050886
Fizikalna medicina14.12.2020 16:188.2.2021. 13:30DM261866381
Fizikalna medicina13.01.2021 13:528.2.2021. 13:30MJ100394321
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:138.2.2021. 13:30LS100579994
Onkološka ambulanta28.12.2020 15:438.2.2021. 13:30PR100842710
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:428.2.2021. 13:30KJ100314535
Endoskopija - kolonoskopija15.01.2021 11:588.2.2021. 13:30MM101197899
EMNG16.12.2020 12:468.2.2021. 13:30VK100130144
Hematološka ambulanta29.10.2020 14:88.2.2021. 13:40MP100217745
Pulmološka ambulanta21.01.2021 7:418.2.2021. 13:40LS100151397
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:148.2.2021. 13:45SN100501752
Fizikalna medicina14.01.2021 12:478.2.2021. 13:50AV100246611
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:118.2.2021. 14:00MV100486098
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 9:48.2.2021. 14:00VB263541481
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:158.2.2021. 14:00VH263630406
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:158.2.2021. 14:00VM100564303
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:00AS100549136
Mamografija nacionalni program26.01.2021 8:418.2.2021. 14:00AD101109103
Fizikalna medicina04.01.2021 13:28.2.2021. 14:00AO265138788
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:158.2.2021. 14:00BR100438632
ORL ambulanta26.01.2021 11:198.2.2021. 14:00KK100058720
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:15MB100551547
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:178.2.2021. 14:15NP101331564
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:15MM100246749
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:15BV100023821
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:15AL100326280
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:15JO100443499
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:30LĐ100270563
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:30AK100070166
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:30EM100056160
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 8:428.2.2021. 14:30NK266176606
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:30PN100535475
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:30MP100409624
Dermatološka ambulanta21.09.2020 10:398.2.2021. 14:30LH100783571
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:45JB100428847
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:188.2.2021. 14:45MK100477173
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 14:45VK100400495
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 14:45ĐG100023751
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 14:45NS100428387
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:00MD100328925
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:00NŽ100066952
Fizikalna medicina14.01.2021 8:378.2.2021. 15:00ML100486257
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 11:148.2.2021. 15:00JC264415443
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:00AB100381315
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:00LP100531203
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:00BZ100373085
Fizikalna medicina08.09.2020 13:348.2.2021. 15:00IŽ100349792
Dermatološka ambulanta13.01.2021 15:228.2.2021. 15:10TO262015339
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:15SJ100377707
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:15NP100382879
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:15SM100023836
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:15SJ100245308
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:198.2.2021. 15:15MB100065352
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 11:158.2.2021. 15:30PM264465666
Fizikalna medicina15.01.2021 11:538.2.2021. 15:30VĐ100606872
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 10:438.2.2021. 15:30TM264392436
Fizikalna medicina16.07.2020 9:48.2.2021. 15:40DT100514171
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:488.2.2021. 15:50AH101302607
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 10:428.2.2021. 16:00TM264392436
Fizikalna medicina22.01.2021 12:08.2.2021. 16:00MS100261526
Fizikalna medicina07.01.2021 8:548.2.2021. 16:00MV100413938
Fizikalna medicina13.01.2021 10:38.2.2021. 16:30NM100424717
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:358.2.2021. 16:30MB265195096
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 11:58.2.2021. 17:00IB266457435
Fizikalna medicina18.01.2021 15:328.2.2021. 17:00SB100545078
Fizikalna medicina22.01.2021 11:318.2.2021. 17:00NZ100225939
Fizikalna medicina22.01.2021 10:158.2.2021. 17:20GB100103999
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 13:128.2.2021. 17:30IG266076845
Fizikalna medicina22.01.2021 8:508.2.2021. 17:30VM100348099
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 10:548.2.2021. 17:30ŠK266159856
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 8:458.2.2021. 18:00ŠK266159856
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 10:378.2.2021. 18:30AK264779595
Pedijatrijski holter kardiološki12.01.2021 10:69.2.2021. 7:30AŠ161861955
CT09.12.2020 13:229.2.2021. 7:35AR100173472
CT08.01.2021 9:129.2.2021. 7:55NB101041558
Holter kardiološki21.10.2020 12:399.2.2021. 8:00LV101116182
Holter kardiološki21.10.2020 8:519.2.2021. 8:00MN100086995
Magnetska rezonanca19.02.2020 7:349.2.2021. 8:00GJ101153492
Holter tlaka28.02.2020 12:399.2.2021. 8:00KT100206082
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.01.2021 9:69.2.2021. 8:00LM264408559
Onkološka dnevna bolnica15.12.2020 14:339.2.2021. 8:00JB132817358
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 15:299.2.2021. 8:00DI100388952
Onkološka dnevna bolnica19.01.2021 10:309.2.2021. 8:00MT100495256
Onkološka dnevna bolnica19.01.2021 9:279.2.2021. 8:00NP100467833
Ultrazvuk radiološki13.02.2020 10:79.2.2021. 8:00SŠ100479273
RTG mamografija20.02.2020 9:389.2.2021. 8:00EH101056861
RTG mamografija28.02.2020 10:49.2.2021. 8:15AO100465165
RTG klasične pretrage08.09.2020 10:209.2.2021. 8:15VZ100570740
Holter kardiološki22.10.2020 9:319.2.2021. 8:15NM100224714
Holter kardiološki21.10.2020 14:179.2.2021. 8:15MB100269540
CT15.01.2021 11:239.2.2021. 8:15AS100437668
Spirometrija - pulmološka dijagnostika07.10.2020 10:209.2.2021. 8:20MM261742960
Ultrazvuk radiološki04.03.2020 12:329.2.2021. 8:20AM100131496
RTG mamografija06.03.2020 13:559.2.2021. 8:30LA100520689
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.01.2021 8:69.2.2021. 8:30LC265123582
Urološka ambulanta03.12.2020 10:49.2.2021. 8:30ŽČ100593896
Neuropedijatrijska ambulanta02.12.2020 14:19.2.2021. 8:30MM163128536
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida20.01.2021 14:29.2.2021. 8:30MP159783817
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:579.2.2021. 8:30JF100241998
Holter kardiološki21.10.2020 10:329.2.2021. 8:30LK100603651
CT18.01.2021 10:429.2.2021. 8:35MĐ100113765
Spirometrija - pulmološka dijagnostika07.10.2020 10:309.2.2021. 8:40MM263154223
Ultrazvuk radiološki06.07.2020 10:449.2.2021. 8:40MF100166840
RTG mamografija09.03.2020 10:199.2.2021. 8:45MK156856114
Urološka ambulanta05.01.2021 10:09.2.2021. 8:45AM153931566
Doppler karotida24.06.2020 10:499.2.2021. 8:45AK100391191
Magnetska rezonanca19.02.2020 7:349.2.2021. 8:45GJ101153492
CT19.01.2021 9:279.2.2021. 8:55MŠ100728009
Ultrazvuk dojke03.12.2020 7:329.2.2021. 9:00NU100334474
Vaskularna kirurgija18.02.2020 11:269.2.2021. 9:00LJ100389594
Onkološka ambulanta10.08.2020 11:89.2.2021. 9:00ZM100461942
Neurološka ambulanta26.10.2020 10:249.2.2021. 9:00LK100533676
Neuropedijatrijska ambulanta02.12.2020 18:469.2.2021. 9:00IS261611926
EEG laboratorij13.01.2021 12:379.2.2021. 9:00FP100742273
Neurološka ambulanta07.07.2020 10:39.2.2021. 9:00MM100301548
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 11:159.2.2021. 9:00AB100048579
Psihijatrijska ambulanta06.10.2020 11:159.2.2021. 9:00MJ101050985
ORL ambulanta25.01.2021 13:159.2.2021. 9:00SV265658712
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 10:559.2.2021. 9:00MR268313103
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:329.2.2021. 9:00AŽ268375688
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:249.2.2021. 9:00MH264753549
Urološka ambulanta01.06.2020 7:389.2.2021. 9:00AB100426802
RTG mamografija16.12.2020 11:159.2.2021. 9:00JK101088412
Ambulanta za rehabilitaciju djece04.01.2021 17:99.2.2021. 9:00RK268017959
Ultrazvuk radiološki25.09.2020 11:339.2.2021. 9:00AB101075035
RTG mamografija04.06.2020 10:349.2.2021. 9:15LH100091347
Urološka ambulanta19.06.2020 11:419.2.2021. 9:15IŠ101235274
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida25.01.2021 11:69.2.2021. 9:15AK100584242
CT18.01.2021 12:549.2.2021. 9:15AĐ100043402
Neurološka ambulanta07.10.2020 12:389.2.2021. 9:20GK100186830
Neurološka ambulanta04.08.2020 9:159.2.2021. 9:20MŽ155731583
Psihijatrijska ambulanta06.10.2020 11:169.2.2021. 9:20MJ101050966
Onkološka ambulanta06.10.2020 16:69.2.2021. 9:20VČ100421017
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:359.2.2021. 9:20SM268238403
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:349.2.2021. 9:20SM268285227
Ultrazvuk radiološki19.01.2021 14:269.2.2021. 9:20NM100463192
RTG mamografija12.06.2020 9:69.2.2021. 9:30DS100548496
Urološka ambulanta07.07.2020 11:569.2.2021. 9:30NB100434127
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 10:579.2.2021. 9:30PK263775648
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 8:449.2.2021. 9:30JV261493256
Doppler karotida18.09.2020 10:99.2.2021. 9:30RA101216371
ORL ambulanta26.01.2021 13:359.2.2021. 9:30MK100507728
Audiometrija25.01.2021 10:49.2.2021. 9:30BO100600905
Neuropedijatrijska ambulanta07.12.2020 11:99.2.2021. 9:30AV267731915
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:579.2.2021. 9:30SA159550485
Magnetska rezonanca18.06.2020 8:29.2.2021. 9:30MM100446563
CT11.08.2020 9:159.2.2021. 9:35JA100439414
Neurološka ambulanta26.10.2020 11:119.2.2021. 9:40SV100523467
Psihijatrijska ambulanta10.11.2020 10:69.2.2021. 9:40AF100242375
Neurološka ambulanta04.08.2020 9:299.2.2021. 9:40DK100335504
Onkološka ambulanta13.10.2020 15:309.2.2021. 9:40DI100388952
Spirometrija - pulmološka dijagnostika20.01.2021 12:219.2.2021. 9:40ĐL100242074
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:379.2.2021. 9:40MA
Ultrazvuk radiološki21.01.2021 9:119.2.2021. 9:40NM100463192
RTG mamografija13.07.2020 9:329.2.2021. 9:45NK159129532
Urološka ambulanta10.09.2020 10:109.2.2021. 9:45FN100049933
CT21.01.2021 12:329.2.2021. 9:55TP101178568
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:589.2.2021. 10:00MZ100406441
Onkološka ambulanta11.12.2020 11:509.2.2021. 10:00SK100242962
Vaskularna kirurgija03.03.2020 12:199.2.2021. 10:00MV100480351
Internistička ambulanta21.01.2021 14:149.2.2021. 10:00PM101085865
Neurološka ambulanta25.08.2020 11:549.2.2021. 10:00MT100307049
Neurološka ambulanta11.08.2020 9:429.2.2021. 10:00NK100271970
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 10:29.2.2021. 10:00MP101089321
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida19.01.2021 12:319.2.2021. 10:00RB100523664
Psihijatrijska ambulanta11.08.2020 10:369.2.2021. 10:00IM100894446
Hematološka ambulanta11.01.2021 15:499.2.2021. 10:00JC100572446
Urološka ambulanta06.10.2020 14:79.2.2021. 10:00PA100437047
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 10:579.2.2021. 10:00ĐK263775633
Kardiološka ambulanta18.02.2020 12:349.2.2021. 10:00LK100178878
Pulmološka ambulanta15.01.2021 10:329.2.2021. 10:00FB101057130
Pulmološka ambulanta10.06.2020 10:599.2.2021. 10:00KM100233624
RTG mamografija11.08.2020 12:369.2.2021. 10:00RM162800338
UZV srca12.02.2020 11:579.2.2021. 10:00NR100472346
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju10.02.2020 10:29.2.2021. 10:00FR100404801
Gastroenterološka ambulanta17.06.2020 11:579.2.2021. 10:00DG100347565
ORL ambulanta22.01.2021 14:509.2.2021. 10:10MŠ100479733
Denzitometrija16.12.2020 13:339.2.2021. 10:10BV100405640
Urološka ambulanta20.10.2020 9:269.2.2021. 10:15LM100603435
Doppler karotida14.10.2020 12:59.2.2021. 10:15RP100456611
RTG mamografija13.08.2020 12:29.2.2021. 10:15MK101084091
CT18.01.2021 13:469.2.2021. 10:15ŽJ100112409
Magnetska rezonanca04.06.2020 11:349.2.2021. 10:15KR101222910
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 17:179.2.2021. 10:20MK100568325
Neurološka ambulanta11.08.2020 9:509.2.2021. 10:20MK100383241
Neurološka ambulanta23.10.2020 12:279.2.2021. 10:20IB100279711
Hematološka ambulanta08.09.2020 10:299.2.2021. 10:20DM101043802
Onkološka ambulanta13.01.2021 12:339.2.2021. 10:20JM140810509
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju10.02.2020 14:479.2.2021. 10:20SN100976745
Gastroenterološka ambulanta21.08.2020 9:09.2.2021. 10:20AK101113807
Pulmološka ambulanta18.01.2021 9:129.2.2021. 10:20JK100738078
Pulmološka ambulanta23.06.2020 14:179.2.2021. 10:20MS160397554
Kardiološka ambulanta22.01.2021 13:109.2.2021. 10:20JB100560870
ORL ambulanta26.01.2021 14:59.2.2021. 10:25LS100209903
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 8:359.2.2021. 10:30JB265970674
Urološka ambulanta17.12.2020 8:359.2.2021. 10:30DB143884814
Denzitometrija26.01.2021 13:269.2.2021. 10:30ZT100626383
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.01.2021 11:569.2.2021. 10:30SR265814770
UZV srca10.02.2020 8:319.2.2021. 10:30AR100434502
RTG mamografija19.08.2020 14:509.2.2021. 10:30KL100065102
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:599.2.2021. 10:30AB100464843
CT29.12.2020 9:289.2.2021. 10:35MJ100399233
Onkološka ambulanta21.01.2021 13:189.2.2021. 10:40BB100356600
Neurološka ambulanta17.08.2020 14:129.2.2021. 10:40BM101076141
Hematološka ambulanta19.11.2020 10:39.2.2021. 10:40MM101319692
Neurološka ambulanta27.10.2020 10:169.2.2021. 10:40MV100744994
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju11.02.2020 9:599.2.2021. 10:40NŠ100208426
Gastroenterološka ambulanta20.08.2020 12:249.2.2021. 10:40KM101182246
Kardiološka ambulanta25.06.2020 13:389.2.2021. 10:40JP100084753
Pulmološka ambulanta15.01.2021 11:139.2.2021. 10:40LL100097420
Pulmološka ambulanta28.07.2020 8:179.2.2021. 10:40MR100299839
RTG mamografija21.08.2020 12:599.2.2021. 10:45BP261194274
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 10:479.2.2021. 10:50SB100770813
CT03.09.2020 8:379.2.2021. 10:50SP154035779
Magnetska rezonanca28.07.2020 14:159.2.2021. 11:00KS156291468
Hematološka ambulanta28.10.2020 12:59.2.2021. 11:00EJ100390418
Onkološka ambulanta23.01.2021 17:409.2.2021. 11:00RD100426840
UZV srca10.02.2020 8:409.2.2021. 11:00AĐ100173082
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju11.02.2020 10:29.2.2021. 11:00JB101073791
Gastroenterološka ambulanta21.08.2020 9:489.2.2021. 11:00IH163993787
Kardiološka ambulanta06.07.2020 12:59.2.2021. 11:00SD100026135
Pulmološka ambulanta18.01.2021 12:169.2.2021. 11:00CV100479324
Pulmološka ambulanta18.01.2021 9:259.2.2021. 11:00KG131048915
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 13:99.2.2021. 11:10SB100086514
CT19.01.2021 13:229.2.2021. 11:10NM100573730
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta11.01.2021 13:209.2.2021. 11:15IM267661624
Gastroenterološka ambulanta25.08.2020 12:299.2.2021. 11:20MS100144638
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju11.02.2020 11:139.2.2021. 11:20NM100814170
Pulmološka ambulanta05.01.2021 10:429.2.2021. 11:20ĐP100574387
Pulmološka ambulanta26.01.2021 12:369.2.2021. 11:20AŠ266735838
Kardiološka ambulanta06.07.2020 14:129.2.2021. 11:20VŠ100061720
Hematološka ambulanta07.01.2021 13:469.2.2021. 11:20LV100089129
CT13.01.2021 10:169.2.2021. 11:25ŠB100461459
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:599.2.2021. 11:30MR101133977
Ginekološka ambulanta12.01.2021 11:599.2.2021. 11:30MV101348431
Neurološka ambulanta04.11.2020 9:439.2.2021. 11:30JB100359713
Neurološka ambulanta26.01.2021 12:499.2.2021. 11:30HH100289210
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 11:479.2.2021. 11:30NL100606798
Onkološka ambulanta11.02.2020 13:49.2.2021. 11:30DM157372247
Doppler karotida11.08.2020 12:139.2.2021. 11:30MA100312045
Urološka ambulanta17.12.2020 12:39.2.2021. 11:30DL100492904
UZV srca10.02.2020 8:489.2.2021. 11:30SD100572234
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju11.02.2020 12:549.2.2021. 11:40VL100598505
Gastroenterološka ambulanta25.08.2020 12:309.2.2021. 11:40RP100600290
Pulmološka ambulanta18.01.2021 13:499.2.2021. 11:40TP100459372
Kardiološka ambulanta07.07.2020 13:239.2.2021. 11:40NK101104827
ORL ambulanta26.01.2021 14:599.2.2021. 11:40MC100367292
Vaskularna kirurgija21.01.2021 9:339.2.2021. 11:40KŠ100660148
Hematološka ambulanta12.01.2021 9:299.2.2021. 11:40PM100325742
Urološka ambulanta17.12.2020 18:159.2.2021. 11:45GM100601481
Onkološka ambulanta11.02.2020 13:369.2.2021. 11:50DV100799578
Neurološka ambulanta03.11.2020 8:489.2.2021. 12:00MP100174112
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 10:259.2.2021. 12:00BK100120522
Hematološka ambulanta14.12.2020 10:449.2.2021. 12:00EM100014625
Ultrazvuk dojke10.02.2020 7:599.2.2021. 12:00MV100554382
Urološka ambulanta21.01.2021 14:499.2.2021. 12:00LL265092841
Kardiološka ambulanta23.07.2020 11:369.2.2021. 12:00MM100101263
Pulmološka ambulanta19.01.2021 11:349.2.2021. 12:00VV100135412
Gastroenterološka ambulanta26.08.2020 8:129.2.2021. 12:00KT100424492
UZV srca10.02.2020 8:519.2.2021. 12:00PD100569732
ORL ambulanta26.01.2021 17:239.2.2021. 12:10DL268128503
Onkološka ambulanta13.02.2020 12:139.2.2021. 12:10RH100439838
Urološka ambulanta22.12.2020 15:519.2.2021. 12:15VT100495203
Pulmološka ambulanta19.01.2021 16:229.2.2021. 12:20AŽ153916420
Kardiološka ambulanta27.07.2020 14:199.2.2021. 12:20MM100421411
Gastroenterološka ambulanta26.08.2020 9:599.2.2021. 12:20IB154496988
Hematološka ambulanta02.12.2020 18:109.2.2021. 12:20MR153538233
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 11:479.2.2021. 12:20JS101322052
Neurološka ambulanta03.11.2020 11:189.2.2021. 12:20AL100391666
Psihijatrijska ambulanta05.01.2021 13:209.2.2021. 12:30SM100062714
Onkološka ambulanta24.02.2020 12:279.2.2021. 12:30MP101080050
Ultrazvuk dojke10.02.2020 8:09.2.2021. 12:30MG101078773
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta22.01.2021 12:319.2.2021. 12:30IB161672638
UZV srca10.02.2020 10:69.2.2021. 12:30MS100305875
Urološka ambulanta30.12.2020 11:109.2.2021. 12:30AB101075035
Kardiološka ambulanta03.08.2020 10:359.2.2021. 12:40JM100456448
Pulmološka ambulanta19.01.2021 17:399.2.2021. 12:40SM100943819
Gastroenterološka ambulanta27.08.2020 8:189.2.2021. 12:40NM100556603
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 11:489.2.2021. 12:40IL101321995
Neurološka ambulanta05.11.2020 10:519.2.2021. 12:40SK101070871
Hematološka ambulanta07.12.2020 10:239.2.2021. 12:40FB100493692
Urološka ambulanta30.12.2020 12:319.2.2021. 12:45VR101107944
Onkološka ambulanta13.02.2020 12:199.2.2021. 12:50ZN101066182
Hematološka ambulanta11.12.2020 12:269.2.2021. 13:00AB100445866
Neurološka ambulanta05.11.2020 13:169.2.2021. 13:00VV100423028
Ultrazvuk dojke10.02.2020 8:19.2.2021. 13:00MG100483746
Kardiološka ambulanta06.08.2020 9:79.2.2021. 13:00VM101118916
Doppler karotida19.10.2020 14:409.2.2021. 13:00LM100065032
Pulmološka ambulanta20.01.2021 10:209.2.2021. 13:00MR101119346
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta22.01.2021 12:319.2.2021. 13:00GB163141317
Gastroenterološka ambulanta27.08.2020 8:319.2.2021. 13:00AM100198069
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.02.2020 9:339.2.2021. 13:00ŽK100462851
Onkološka ambulanta26.02.2020 12:79.2.2021. 13:10ML100381565
Neurološka ambulanta05.11.2020 13:459.2.2021. 13:20MK100435445
Hematološka ambulanta22.09.2020 12:179.2.2021. 13:20MB101074751
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.02.2020 9:389.2.2021. 13:20AA101160508
Gastroenterološka ambulanta28.08.2020 9:499.2.2021. 13:20PB100240650
Pulmološka ambulanta20.01.2021 11:249.2.2021. 13:20PD100349862
Kardiološka ambulanta06.08.2020 11:249.2.2021. 13:20KL100596725
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta22.01.2021 14:289.2.2021. 13:30MB162953176
Onkološka ambulanta26.02.2020 12:549.2.2021. 13:30ZV101233865
Ultrazvuk dojke10.02.2020 8:19.2.2021. 13:30NŠ100534689
Neurološka ambulanta06.11.2020 11:169.2.2021. 13:40JR101307538
Hematološka ambulanta23.06.2020 10:539.2.2021. 13:40AB101075143
Gastroenterološka ambulanta31.08.2020 9:229.2.2021. 13:40AN100431828
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju13.02.2020 13:389.2.2021. 13:40IL100584647
Pulmološka ambulanta20.01.2021 12:199.2.2021. 13:40ĐL100242074
Kardiološka ambulanta07.08.2020 8:49.2.2021. 13:40VM100439946
ORL ambulanta26.01.2021 18:99.2.2021. 14:00MB101395289
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:199.2.2021. 14:00KŠ100382101
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:199.2.2021. 14:00AO100550572
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:219.2.2021. 14:00IR100112790
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:199.2.2021. 14:00IK100023944
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 8:579.2.2021. 14:00IP267504192
Ultrazvuk dojke10.02.2020 8:149.2.2021. 14:00LL161567635
Radna terapija PZMZD08.01.2021 14:59.2.2021. 14:00MM262720503
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:249.2.2021. 14:15LP100597757
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:249.2.2021. 14:15MB100605380
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:229.2.2021. 14:15JK100345145
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:249.2.2021. 14:15AK100604240
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:249.2.2021. 14:15SI100569003
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:30DM100497623
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:30AT100470424
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:30LV100141065
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:30NN100221419
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:30MM100093305
Kardiološka pedijatrijska ambulanta08.10.2020 11:19.2.2021. 14:30MB264982723
Radna terapija PZMZD20.01.2021 11:209.2.2021. 14:30MA263858502
Dermatološka ambulanta22.01.2021 8:319.2.2021. 14:30MM100507573
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:45MŽ100115117
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:45OŠ100349218
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:45KZ100506895
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:45MĐ100575718
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 14:45BS100343312
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 10:149.2.2021. 14:45NV161595857
Dermatološka ambulanta15.01.2021 17:259.2.2021. 14:50AC101234632
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:00BM153897558
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:00GS100202785
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 15:00HB100402364
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:299.2.2021. 15:00KB100498689
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:00ZB100463987
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.10.2020 10:49.2.2021. 15:00MM265320326
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:15DJ100462349
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:15AG100058769
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:15JO100219493
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:15PB100476118
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:309.2.2021. 15:15NM100551778
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.10.2020 8:179.2.2021. 15:30IK267475123
Psihologijska jedinica PZMZD21.01.2021 14:549.2.2021. 15:30LM263276729
Psihologijska jedinica PZMZD25.01.2021 14:389.2.2021. 15:30VB261209115
Radna terapija PZMZD19.01.2021 10:449.2.2021. 15:30TM264392436
Radna terapija PZMZD26.01.2021 12:309.2.2021. 16:00BH261486770
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.10.2020 10:89.2.2021. 16:00JK262076167
Psihologijska jedinica PZMZD12.01.2021 9:319.2.2021. 16:15ŠG262930429
Kardiološka pedijatrijska ambulanta06.10.2020 11:139.2.2021. 16:30IS262322665
Radna terapija PZMZD22.01.2021 12:519.2.2021. 16:30TP261632280
Radna terapija PZMZD15.01.2021 13:499.2.2021. 17:00DR265503329
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.08.2020 11:479.2.2021. 17:00LM263515092
Neurofeedback PZMZD12.01.2021 8:99.2.2021. 17:30ML264338925
Neurofeedback PZMZD08.01.2021 13:309.2.2021. 18:15LS160160887
Pedijatrijski holter kardiološki26.01.2021 11:610.2.2021. 7:30BB161476731
CT22.10.2020 11:5810.2.2021. 7:35AJ100061792
RTG mamografija26.01.2021 8:2310.2.2021. 7:45SP100357308
CT14.12.2020 9:4710.2.2021. 7:55AČ100483233
Magnetska rezonanca06.03.2020 13:5810.2.2021. 8:00TK155901885
Holter kardiološki10.08.2020 13:5710.2.2021. 8:00FK100400936
Radna terapija PZMZD14.01.2021 8:1410.2.2021. 8:00PP265589330
Holter kardiološki23.10.2020 9:1110.2.2021. 8:00TI101259055
Onkološka ambulanta30.09.2020 16:2510.2.2021. 8:00SR100342117
RTG mamografija25.02.2020 10:3310.2.2021. 8:00NB100072834
Ultrazvuk radiološki02.03.2020 8:3410.2.2021. 8:00NC100572696
Ambulanta za rehabilitaciju djece25.11.2020 10:2410.2.2021. 8:00LP268124074
Onkološka dnevna bolnica04.01.2021 10:4810.2.2021. 8:00SF153248689
Onkološka dnevna bolnica18.01.2021 10:4410.2.2021. 8:00MŽ100603882
Onkološka dnevna bolnica13.01.2021 10:1210.2.2021. 8:00BI104108224
Onkološka dnevna bolnica14.12.2020 11:4110.2.2021. 8:00DP100207292
Fizikalna medicina07.01.2021 11:1210.2.2021. 8:00AR100225407
Onkološka dnevna bolnica17.11.2020 16:3210.2.2021. 8:00IM100223133
Onkološka ambulanta05.01.2021 10:3310.2.2021. 8:10TT100112254
Holter kardiološki23.10.2020 9:4710.2.2021. 8:15CP100257138
Holter kardiološki23.10.2020 11:2810.2.2021. 8:15NS101106486
CT22.01.2021 9:2810.2.2021. 8:15MG101205501
RTG mamografija02.03.2020 9:5310.2.2021. 8:15NT100357539
Ultrazvuk radiološki10.03.2020 11:3810.2.2021. 8:20NM100331107
Onkološka ambulanta29.12.2020 12:3310.2.2021. 8:20RP156511793
Ginekološka ambulanta30.12.2020 12:5410.2.2021. 8:30AB100537772
Ultrazvuk dojke10.02.2020 11:010.2.2021. 8:30KB101092497
Holter kardiološki22.10.2020 7:5710.2.2021. 8:30AA100297194
Radna terapija PZMZD18.01.2021 8:810.2.2021. 8:30TH264250538
Anesteziološka ambulanta20.01.2021 15:5510.2.2021. 8:30PM101085865
RTG mamografija26.02.2020 7:4410.2.2021. 8:30BL150079514
RTG klasične pretrage25.01.2021 9:4810.2.2021. 8:30MM100550426
Fizikalna medicina12.01.2021 12:4710.2.2021. 8:30MK129666573
CT19.01.2021 8:4910.2.2021. 8:35MB100856814
Spirometrija - pulmološka dijagnostika20.01.2021 13:2110.2.2021. 8:40IJ155429968
Ultrazvuk radiološki16.06.2020 10:810.2.2021. 8:40ZM100113873
RTG mamografija24.12.2020 12:1410.2.2021. 8:45SK100214435
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:2910.2.2021. 8:45IN263446467
Urološka ambulanta26.08.2020 10:1010.2.2021. 8:45SB100741754
Doppler karotida13.08.2020 11:410.2.2021. 8:45NV100253722
Magnetska rezonanca06.03.2020 13:5910.2.2021. 8:45TK155901885
CT07.12.2020 8:3910.2.2021. 8:55MC101245750
Ginekološka ambulanta14.01.2021 8:1910.2.2021. 9:00NŠ101245002
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:2910.2.2021. 9:00PB100443751
Radna terapija PZMZD18.01.2021 10:2410.2.2021. 9:00NK266176606
EKG25.01.2021 9:4910.2.2021. 9:00MM100550426
Onkološka ambulanta16.11.2020 12:010.2.2021. 9:00IM100001731
EEG laboratorij04.09.2020 9:2810.2.2021. 9:00HO100732469
Neuropedijatrijska ambulanta17.12.2020 9:3910.2.2021. 9:00TS268065484
Neurološka ambulanta03.08.2020 13:5710.2.2021. 9:00ZS100014324
ORL ambulanta25.01.2021 15:510.2.2021. 9:00MD265276039
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:4410.2.2021. 9:00FB268179226
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:3810.2.2021. 9:00AM268258499
Fizikalna medicina19.01.2021 12:2010.2.2021. 9:00IF157674717
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5310.2.2021. 9:00AG159919818
RTG klasične pretrage31.08.2020 8:4910.2.2021. 9:00MB100149709
Urološka ambulanta26.08.2020 11:3610.2.2021. 9:00DV100310566
RTG mamografija25.02.2020 7:4710.2.2021. 9:00MĐ100085094
Ultrazvuk radiološki20.11.2020 17:1510.2.2021. 9:00KD153857987
Ambulanta za rehabilitaciju djece08.07.2020 12:3510.2.2021. 9:00RŠ266402118
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5410.2.2021. 9:10IP101048377
Psihijatrijska ambulanta17.12.2020 10:3410.2.2021. 9:10AB159581485
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida25.01.2021 10:3210.2.2021. 9:15MS100305875
CT19.01.2021 11:3710.2.2021. 9:15MH154924982
Urološka ambulanta26.08.2020 12:1910.2.2021. 9:15SA100254434
RTG mamografija19.02.2020 12:4510.2.2021. 9:15JS100284277
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5510.2.2021. 9:20DD266771463
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:4710.2.2021. 9:20PP268152559
Neurološka ambulanta21.09.2020 12:2910.2.2021. 9:20ĐS159859083
Onkološka ambulanta17.11.2020 16:3210.2.2021. 9:20IM100223133
Audiometrija21.01.2021 9:5810.2.2021. 9:30ĐS100068164
Ginekološka ambulanta14.01.2021 10:2710.2.2021. 9:30AV154796192
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:2910.2.2021. 9:30NM100459917
Radna terapija PZMZD26.01.2021 9:3310.2.2021. 9:30OI264797771
Magnetska rezonanca03.06.2020 9:3110.2.2021. 9:30ZŽ100987647
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5510.2.2021. 9:30ML101334662
Urološka ambulanta08.09.2020 8:510.2.2021. 9:30SK100448199
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.02.2020 9:4210.2.2021. 9:30NM100095528
Fizikalna medicina19.01.2021 12:4010.2.2021. 9:30DS100307848
ORL ambulanta26.01.2021 11:4510.2.2021. 9:30KM100021948
Doppler karotida11.09.2020 9:4010.2.2021. 9:30TL100038035
RTG mamografija03.03.2020 11:2710.2.2021. 9:30MM100558718
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 9:3010.2.2021. 9:30NN264664675
CT26.08.2020 10:3510.2.2021. 9:35AJ101148725
Spirometrija - pulmološka dijagnostika13.01.2021 13:1810.2.2021. 9:40MK100209053
Onkološka ambulanta14.12.2020 13:410.2.2021. 9:40MŽ100395599
Neurološka ambulanta14.10.2020 10:1910.2.2021. 9:40KS100317915
RTG mamografija04.03.2020 10:4710.2.2021. 9:45VC100725004
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.02.2020 9:2510.2.2021. 9:45RM100041923
Urološka ambulanta26.08.2020 10:2310.2.2021. 9:45MB101391642
Psihijatrijska ambulanta04.01.2021 10:3310.2.2021. 9:55DĆ163198537
CT25.11.2020 12:1210.2.2021. 9:55LT101238917
Ortopedska ambulanta26.01.2021 13:4910.2.2021. 10:00KŠ160696288
Ginekološka ambulanta14.01.2021 11:5110.2.2021. 10:00LM101116197
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:3010.2.2021. 10:00AA100399784
Ergometrija26.02.2020 10:1310.2.2021. 10:00IŠ100041143
Radna terapija PZMZD14.01.2021 8:4510.2.2021. 10:00LK265849909
Neurološka ambulanta04.11.2020 10:3810.2.2021. 10:00SG100859382
Neuropedijatrijska ambulanta11.12.2020 8:1710.2.2021. 10:00JŠ268018459
Onkološka ambulanta16.12.2020 12:3610.2.2021. 10:00IR157758340
Internistička ambulanta18.01.2021 10:4210.2.2021. 10:00MM101319279
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.02.2020 7:3810.2.2021. 10:00LĐ101072435
Fizikalna medicina19.01.2021 13:3910.2.2021. 10:00JS101086346
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 12:4410.2.2021. 10:00KR101102500
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:4510.2.2021. 10:00SM126584992
Urološka ambulanta24.07.2020 14:2910.2.2021. 10:00AK100715670
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 12:4510.2.2021. 10:00AV100758231
Pulmološka ambulanta03.06.2020 10:3810.2.2021. 10:00MR100371125
Kardiološka ambulanta11.08.2020 12:5910.2.2021. 10:00NU101130686
Doppler perifernih krvnih žila10.02.2020 10:410.2.2021. 10:00MM100206129
RTG mamografija17.02.2020 10:5110.2.2021. 10:00MB100150172
Gastroenterološka ambulanta03.06.2020 13:4710.2.2021. 10:00ZD100606618
ORL ambulanta25.01.2021 10:410.2.2021. 10:10BO100600905
Denzitometrija14.12.2020 13:2110.2.2021. 10:10RS100185211
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 11:4010.2.2021. 10:10AB138981202
Magnetska rezonanca10.07.2020 13:4510.2.2021. 10:15IČ158052836
CT19.01.2021 11:5910.2.2021. 10:15RK100987990
Urološka ambulanta11.09.2020 9:4410.2.2021. 10:15JO100376018
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.02.2020 9:2810.2.2021. 10:15MZ100406441
Doppler karotida15.10.2020 9:010.2.2021. 10:15JS101189366
RTG mamografija24.09.2020 8:2410.2.2021. 10:15JN100319061
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 10:910.2.2021. 10:15IĐ266541172
Gastroenterološka ambulanta12.06.2020 8:1710.2.2021. 10:20TG100235334
Pulmološka ambulanta03.11.2020 13:4710.2.2021. 10:20ZP101314530
Kardiološka ambulanta12.08.2020 8:1910.2.2021. 10:20DK100398589
Neurološka ambulanta05.11.2020 10:4110.2.2021. 10:20RC100343454
Onkološka ambulanta24.12.2020 10:5510.2.2021. 10:20LP264813090
Dijabetološka ambulanta21.05.2020 7:3710.2.2021. 10:20JK100360399
Neuropedijatrijska ambulanta08.12.2020 13:4010.2.2021. 10:30MĐ268137269
Ginekološka ambulanta14.01.2021 12:210.2.2021. 10:30RK100440668
Ergometrija20.07.2020 11:5210.2.2021. 10:30JŠ100264380
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:3010.2.2021. 10:30AM101103814
Urološka ambulanta02.10.2020 14:5510.2.2021. 10:30IB100743854
Denzitometrija07.01.2021 9:5310.2.2021. 10:30AB100652630
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.02.2020 10:2710.2.2021. 10:30MV100554382
RTG mamografija19.05.2020 10:3810.2.2021. 10:30JJ100445368
Doppler perifernih krvnih žila10.02.2020 10:2210.2.2021. 10:30VJ101138041
CT30.11.2020 12:3010.2.2021. 10:35MB100224767
Neurološka ambulanta05.11.2020 12:1810.2.2021. 10:40MM100804864
Psihijatrijska ambulanta04.01.2021 10:3410.2.2021. 10:40MĆ167654971
Onkološka ambulanta07.01.2021 11:2510.2.2021. 10:40NČ100006639
Gastroenterološka ambulanta15.06.2020 8:5710.2.2021. 10:40AV101115625
Kardiološka ambulanta13.08.2020 9:4810.2.2021. 10:40IĐ100123669
Pulmološka ambulanta12.08.2020 10:4810.2.2021. 10:40IR100164755
Urološka ambulanta27.08.2019 11:5210.2.2021. 10:45NS100446474
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.02.2020 13:4510.2.2021. 10:45ZK100545330
RTG mamografija12.06.2020 8:910.2.2021. 10:45PG101134640
CT08.09.2020 11:4710.2.2021. 10:50SA100510997
Ergometrija01.09.2020 7:4010.2.2021. 11:00AS100485901
Magnetska rezonanca29.07.2020 10:2410.2.2021. 11:00JB101166456
Neuropedijatrijska ambulanta11.12.2020 14:210.2.2021. 11:00TG268245923
Doppler perifernih krvnih žila10.02.2020 11:2810.2.2021. 11:00NP100467833
Gastroenterološka ambulanta16.06.2020 12:4410.2.2021. 11:00MR100122957
Urološka ambulanta02.09.2020 13:2510.2.2021. 11:00SŠ100879156
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.01.2020 10:4110.2.2021. 11:00PB100443751
Fizikalna medicina20.01.2021 9:2710.2.2021. 11:00AA100359836
Pulmološka ambulanta12.08.2020 11:1510.2.2021. 11:00PĐ127126124
Kardiološka ambulanta13.08.2020 13:3010.2.2021. 11:00DM158343427
Psihijatrijska ambulanta04.01.2021 13:210.2.2021. 11:10PK263775648
CT20.01.2021 12:610.2.2021. 11:10ML163699382
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.02.2020 7:5210.2.2021. 11:15IR100351898
Pulmološka ambulanta12.08.2020 12:510.2.2021. 11:20IB156255620
Kardiološka ambulanta14.08.2020 13:110.2.2021. 11:20TM101043520
Gastroenterološka ambulanta16.06.2020 12:4510.2.2021. 11:20DG100065437
CT20.11.2020 10:4910.2.2021. 11:25AT101085564
Ginekološka ambulanta13.01.2021 10:2810.2.2021. 11:30MG101048625
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:3710.2.2021. 11:30MP100114689
Ergometrija04.01.2021 10:2710.2.2021. 11:30FK100272362
Neurološka ambulanta06.11.2020 11:4410.2.2021. 11:30SG100066721
Ambulanta za rehabilitaciju djece14.10.2020 12:2010.2.2021. 11:30MV267192336
Doppler perifernih krvnih žila10.02.2020 11:4410.2.2021. 11:30EH153658573
Doppler karotida15.10.2020 10:4510.2.2021. 11:30JM100842424
Fizikalna medicina21.01.2021 11:4410.2.2021. 11:30LŽ100436388
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2020 9:1410.2.2021. 11:30AI100001962
Kardiološka ambulanta17.08.2020 8:5010.2.2021. 11:40ĐF155080888
ORL ambulanta21.01.2021 9:5910.2.2021. 11:40ĐS100068164
Pulmološka ambulanta12.08.2020 12:4710.2.2021. 11:40MK100209053
Gastroenterološka ambulanta17.06.2020 13:2210.2.2021. 11:40AN100818648
Dijabetološka ambulanta26.05.2020 13:4810.2.2021. 11:40LM103234826
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.02.2020 11:910.2.2021. 11:45ZO100358397
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.07.2020 13:2810.2.2021. 12:00AK100304985
Urološka ambulanta04.12.2020 9:2110.2.2021. 12:00AF129719614
Pulmološka ambulanta31.08.2020 9:2110.2.2021. 12:00DK100494741
Kardiološka ambulanta17.08.2020 9:510.2.2021. 12:00JR100376431
Gastroenterološka ambulanta24.06.2020 14:1410.2.2021. 12:00EB100552723
Neurološka ambulanta09.11.2020 8:3610.2.2021. 12:00MM100014697
Ginekološka ambulanta18.01.2021 13:5310.2.2021. 12:00MB160958937
Ergometrija07.10.2020 10:2810.2.2021. 12:00MM263154223
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:3710.2.2021. 12:00SĆ100348309
Doppler karotida21.10.2020 14:1810.2.2021. 12:15MB100269540
Urološka ambulanta08.12.2020 12:3410.2.2021. 12:15TS100335523
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.01.2020 7:3510.2.2021. 12:15SK100466430
Pulmološka ambulanta17.09.2019 14:1710.2.2021. 12:20JM100428654
Kardiološka ambulanta19.08.2020 10:610.2.2021. 12:20PD100514472
Gastroenterološka ambulanta29.06.2020 12:3510.2.2021. 12:20NG100840818
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 11:510.2.2021. 12:20SS161349121
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:3710.2.2021. 12:30SR100454579
Ginekološka ambulanta21.01.2021 10:5910.2.2021. 12:30MG100526052
Ergometrija14.10.2020 8:1010.2.2021. 12:30JB100493616
Ambulanta za rehabilitaciju djece14.10.2020 12:2110.2.2021. 12:30LV267191696
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.08.2020 10:010.2.2021. 12:30DŽ101125976
Urološka ambulanta08.12.2020 13:010.2.2021. 12:30LF100436369
Kardiološka ambulanta19.08.2020 10:3710.2.2021. 12:40NR100176566
Pulmološka ambulanta16.01.2020 9:710.2.2021. 12:40MĐ101125247
Gastroenterološka ambulanta06.07.2020 9:1210.2.2021. 12:40MR101221861
Neurološka ambulanta12.11.2020 10:4810.2.2021. 12:40SB157731993
Dijabetološka ambulanta29.05.2020 9:2810.2.2021. 12:40AM100065174
Urološka ambulanta08.12.2020 14:1810.2.2021. 12:45ĐR100416824
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.08.2019 7:3410.2.2021. 12:45MS100406333
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 11:1610.2.2021. 12:50NĐ162705737
Neurološka ambulanta11.11.2020 11:2910.2.2021. 13:00IK100255894
Dijabetološka ambulanta29.05.2020 11:1810.2.2021. 13:00RG100372655
Ginekološka ambulanta21.01.2021 11:4410.2.2021. 13:00ST100575084
Ergometrija29.12.2020 9:610.2.2021. 13:00FĆ135998893
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:3710.2.2021. 13:00VT100539143
Urološka ambulanta21.12.2020 8:1410.2.2021. 13:00SM100435252
Kardiološka ambulanta19.08.2020 12:4310.2.2021. 13:00MB100251853
Doppler karotida15.10.2020 12:5110.2.2021. 13:00JP100084753
Pulmološka ambulanta22.09.2020 9:5010.2.2021. 13:00DA100078994
Gastroenterološka ambulanta15.07.2020 12:1010.2.2021. 13:00MO101389513
Gastroenterološka ambulanta16.07.2020 7:5910.2.2021. 13:20JK100503744
Kardiološka ambulanta20.08.2020 7:2810.2.2021. 13:20KA100530192
Pulmološka ambulanta14.09.2020 11:3510.2.2021. 13:20SR100496729
Neurološka ambulanta12.11.2020 11:5110.2.2021. 13:20RT100470496
Ginekološka ambulanta25.01.2021 9:4110.2.2021. 13:30VB101392000
Ergometrija20.01.2021 12:210.2.2021. 13:30JB100199349
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:4010.2.2021. 13:30FP100052562
Urološka ambulanta08.01.2021 9:5310.2.2021. 13:30NM100372547
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.12.2020 13:4610.2.2021. 13:30AG268152421
Gastroenterološka ambulanta10.07.2020 13:4910.2.2021. 13:40MZ100446648
Pulmološka ambulanta23.09.2020 11:3910.2.2021. 13:40LP101109334
Kardiološka ambulanta21.08.2020 7:3210.2.2021. 13:40IF100008705
Neurološka ambulanta12.11.2020 13:2810.2.2021. 13:40SŽ155744528
Ultrazvuk dojke11.02.2020 7:4110.2.2021. 14:00VM100239661
Ginekološka ambulanta26.01.2021 12:5010.2.2021. 14:00PK101110499
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:00ZH100505863
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:00MŠ100552418
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:1610.2.2021. 14:00DM265062676
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:00KP100217321
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:00ZV100476207
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:00RK100176655
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:15AM100494313
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:15VB100455666
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:15AZ100217209
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3010.2.2021. 14:15LJ100485422
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3110.2.2021. 14:15MV100506378
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:30MJ100472045
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:30RM155869394
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:30JH100454564
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:30SM100284474
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:30MM100492637
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 9:3810.2.2021. 14:30AM263338046
Kardiološka pedijatrijska ambulanta08.12.2020 9:3910.2.2021. 14:30TS268065484
Dermatološka ambulanta31.08.2020 9:1810.2.2021. 14:30DK100494741
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:45DV100462137
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:45MM100453547
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:45AF100446652
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:45DK100220266
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 14:45SS101270253
Dermatološka ambulanta15.01.2021 15:1310.2.2021. 14:50MK161278025
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:3010.2.2021. 15:00LĆ261470717
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 15:00AN100477332
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3310.2.2021. 15:00NB101306050
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 15:00HH263602881
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3210.2.2021. 15:00IČ100451428
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3310.2.2021. 15:00LŠ101323667
Kardiološka pedijatrijska ambulanta07.10.2020 9:5310.2.2021. 15:00AM164036269
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3310.2.2021. 15:15AR101330636
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3910.2.2021. 15:15LP101126368
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3910.2.2021. 15:15PĐ101101589
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3310.2.2021. 15:15ŽA101312356
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 13:1310.2.2021. 15:30IG266076845
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.11.2020 12:2210.2.2021. 15:30IM161510608
Ultrazvuk vrata (ORL)25.01.2021 13:4810.2.2021. 15:30ZP100484994
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 10:5410.2.2021. 15:45NM100282317
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 11:4610.2.2021. 16:00DF100447720
Kardiološka pedijatrijska ambulanta07.10.2020 14:3810.2.2021. 16:00SD262571242
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 11:5010.2.2021. 16:15IH162465074
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 12:5610.2.2021. 16:30KB100021793
Kardiološka pedijatrijska ambulanta08.10.2020 9:4610.2.2021. 16:30BK261584431
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 14:610.2.2021. 16:45IF100468386
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:4010.2.2021. 17:00IG265631405
Kardiološka pedijatrijska ambulanta08.12.2020 10:5610.2.2021. 17:10MB163122306
CT29.10.2020 8:511.2.2021. 7:35ML100070452
CT22.01.2021 12:4411.2.2021. 7:55IK101321603
Holter kardiološki26.10.2020 9:1711.2.2021. 8:00BM100213047
Holter kardiološki26.10.2020 10:4011.2.2021. 8:00PZ100529930
Magnetska rezonanca25.06.2020 9:3411.2.2021. 8:00MČ100888668
Holter tlaka21.01.2021 9:111.2.2021. 8:00LZ100131602
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 11:4411.2.2021. 8:00BF100428122
Edukacijska rehabilitacija PZMZD21.01.2021 8:3511.2.2021. 8:00JD265305197
Fizikalna medicina29.07.2020 10:511.2.2021. 8:00ZC100329618
Onkološka dnevna bolnica14.01.2021 11:1811.2.2021. 8:00PV100525317
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 14:3311.2.2021. 8:00DP100341246
RTG mamografija20.02.2020 9:5111.2.2021. 8:00GM100288227
Ultrazvuk radiološki20.08.2020 10:1611.2.2021. 8:00MM101209580
RTG mamografija15.06.2020 11:1911.2.2021. 8:15AM100273888
Holter kardiološki27.10.2020 7:4011.2.2021. 8:15DB100059004
Holter kardiološki28.10.2020 10:3311.2.2021. 8:15VJ100543442
CT31.12.2020 8:3411.2.2021. 8:15MV100677956
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 8:1911.2.2021. 8:20MB100000146
Fizikalna medicina29.07.2020 10:1011.2.2021. 8:20MR100065282
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 8:5511.2.2021. 8:30PP265589330
RTG mamografija16.06.2020 11:3211.2.2021. 8:30JP100575205
Ginekološka ambulanta22.01.2021 10:2711.2.2021. 8:30NS156788629
Ultrazvuk dojke11.02.2020 8:2311.2.2021. 8:30ŽF100270099
Holter kardiološki21.10.2020 11:4211.2.2021. 8:30MŽ100357685
Audiometrija21.01.2021 10:3011.2.2021. 8:30IK101073151
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 9:411.2.2021. 8:40NĐ101131311
Fizikalna medicina03.08.2020 11:1711.2.2021. 8:40AP128550700
Doppler karotida21.10.2020 15:1011.2.2021. 8:45MD150920422
RTG mamografija31.07.2020 7:4111.2.2021. 8:45UV155443592
Magnetska rezonanca03.07.2020 12:1511.2.2021. 8:45ML101119401
EKG25.01.2021 9:5611.2.2021. 9:00IV100416203
CT04.01.2021 9:4711.2.2021. 9:00JČ100152874
Ultrazvuk dojke11.02.2020 8:3011.2.2021. 9:00RM100049011
Neurološka ambulanta15.10.2020 10:5211.2.2021. 9:00VM100171777
Psihijatrijska ambulanta18.01.2021 9:2211.2.2021. 9:00AS101310218
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 10:3411.2.2021. 9:00SB100168033
RTG mamografija11.08.2020 11:5211.2.2021. 9:00MB100580080
Ambulanta za rehabilitaciju djece04.01.2021 14:1411.2.2021. 9:00AČ267988771
Ultrazvuk radiološki18.08.2020 8:5711.2.2021. 9:00NĐ100575633
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:3611.2.2021. 9:00MB265195096
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5611.2.2021. 9:00NL101111603
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:4911.2.2021. 9:00LM268238831
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:4811.2.2021. 9:00FM268238827
Urološka ambulanta09.03.2020 11:911.2.2021. 9:00MB100109216
Fizikalna medicina30.09.2020 8:3811.2.2021. 9:00NL100266175
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.02.2020 11:3111.2.2021. 9:00KB101092497
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.02.2020 8:2511.2.2021. 9:15TM100246715
Urološka ambulanta16.10.2020 8:2711.2.2021. 9:15TL132515884
RTG mamografija25.06.2020 10:1311.2.2021. 9:15ID100829785
Ultrazvuk radiološki05.05.2020 11:1211.2.2021. 9:20MO149252897
Fizikalna medicina03.08.2020 13:4811.2.2021. 9:20JT268061316
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:5011.2.2021. 9:20LP268246495
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:5211.2.2021. 9:20AN268232029
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 10:011.2.2021. 9:20MŠ100261437
Neurološka ambulanta12.11.2020 13:4511.2.2021. 9:20SS156514478
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 10:5311.2.2021. 9:20KB100168048
Spirometrija - pulmološka dijagnostika31.12.2020 8:3711.2.2021. 9:20MV100677956
Audiometrija20.01.2021 14:2111.2.2021. 9:30LB100528538
Ginekološka ambulanta26.01.2021 13:3311.2.2021. 9:30PS162636177
Ultrazvuk dojke11.02.2020 8:3311.2.2021. 9:30SB101319940
Magnetska rezonanca03.07.2020 13:2011.2.2021. 9:30MS162845198
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:3711.2.2021. 9:30OI264797771
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.02.2020 10:2711.2.2021. 9:30MG100582528
Urološka ambulanta10.09.2020 12:3311.2.2021. 9:30EV101334535
Doppler karotida22.10.2020 9:4611.2.2021. 9:30KD100105637
RTG mamografija17.08.2020 9:5011.2.2021. 9:30MV101067458
Ultrazvuk radiološki11.08.2020 12:1611.2.2021. 9:40MP100500862
Fizikalna medicina13.08.2020 10:3811.2.2021. 9:40AB100370625
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:5311.2.2021. 9:40JŠ268258569
CT19.01.2021 12:4911.2.2021. 9:40DG100786222
Psihijatrijska ambulanta04.01.2021 10:1911.2.2021. 9:40IT100252796
Neurološka ambulanta12.11.2020 15:811.2.2021. 9:40AV100007247
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.02.2020 12:2811.2.2021. 9:45AP100823998
Urološka ambulanta26.11.2020 15:1211.2.2021. 9:45VZ158596115
RTG mamografija21.08.2020 13:4111.2.2021. 9:45AM100279181
RTG mamografija25.08.2020 8:5111.2.2021. 10:00AM100223468
Imunološko - alergološka dijagnostika20.01.2021 12:611.2.2021. 10:00SN100035736
UZV srca11.02.2020 7:4911.2.2021. 10:00NS100552013
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.01.2021 11:1111.2.2021. 10:00RB268402462
Endoskopija - gastroskopija12.01.2021 13:5111.2.2021. 10:00SS100250963
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.03.2020 13:2311.2.2021. 10:00LB160313939
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:5911.2.2021. 10:00IS265000074
Fizikalna medicina04.08.2020 8:5811.2.2021. 10:00SK100192286
Ambulanta za kontrolu pacemakera14.05.2020 14:4611.2.2021. 10:00GK100186830
Hematološka ambulanta18.05.2020 12:3211.2.2021. 10:00MB101119473
Psihijatrijska ambulanta30.12.2020 9:2711.2.2021. 10:00DM101144559
EEG laboratorij21.01.2021 12:911.2.2021. 10:00IM
Neurološka ambulanta16.11.2020 10:4711.2.2021. 10:00MK127596262
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 13:5011.2.2021. 10:00JR100417127
Ginekološka ambulanta25.01.2021 14:3011.2.2021. 10:00ZK100825941
Ergometrija07.10.2020 10:5211.2.2021. 10:00TP100909611
Ultrazvuk dojke11.02.2020 9:1211.2.2021. 10:00AK101083943
CT22.09.2020 13:5811.2.2021. 10:00DC100452661
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk18.02.2020 11:5211.2.2021. 10:00NP101331526
ORL ambulanta20.01.2021 11:911.2.2021. 10:10AV100002871
Doppler karotida19.10.2020 10:2111.2.2021. 10:15NM100752232
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.03.2020 7:4011.2.2021. 10:15MM100158962
RTG mamografija25.08.2020 9:5611.2.2021. 10:15AK100164473
Magnetska rezonanca04.09.2020 11:3011.2.2021. 10:15BS100142754
CT19.01.2021 13:1411.2.2021. 10:15JM101315948
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk18.02.2020 12:2511.2.2021. 10:20AT100379741
Psihijatrijska ambulanta18.01.2021 10:5411.2.2021. 10:20JM100873299
Psihijatrijska ambulanta22.01.2021 8:5011.2.2021. 10:20DK101083515
Neurološka ambulanta16.11.2020 12:011.2.2021. 10:20IB100505736
Hematološka ambulanta17.09.2020 14:111.2.2021. 10:20LP100434818
Imunološko - alergološka dijagnostika21.01.2021 9:1511.2.2021. 10:20TD100633032
Ambulanta za kontrolu pacemakera29.07.2020 11:4011.2.2021. 10:20MB137576506
ORL ambulanta20.01.2021 14:2111.2.2021. 10:25LB100528538
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.02.2020 13:511.2.2021. 10:30SM153449798
UZV srca03.09.2020 9:3811.2.2021. 10:30NP101078453
RTG mamografija26.08.2020 11:5911.2.2021. 10:30GT266554047
Ergometrija25.01.2021 12:2911.2.2021. 10:30AM100496998
Endoskopija - kolonoskopija21.10.2020 11:3611.2.2021. 10:30MD100731687
Ultrazvuk dojke11.02.2020 10:111.2.2021. 10:30NM100492567
Ginekološka ambulanta21.01.2021 11:4211.2.2021. 10:30AU261550827
CT11.01.2021 8:2011.2.2021. 10:35DT100337572
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.02.2020 12:1611.2.2021. 10:40KE100379313
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 13:1111.2.2021. 10:40BO154537071
Hematološka ambulanta08.10.2020 12:811.2.2021. 10:40VP100359357
Neurološka ambulanta14.01.2021 13:2911.2.2021. 10:40DD100490202
Imunološko - alergološka dijagnostika22.01.2021 12:4011.2.2021. 10:40AF101314174
ORL ambulanta20.01.2021 14:4411.2.2021. 10:40VM160670392
Ambulanta za kontrolu pacemakera21.08.2020 8:5411.2.2021. 10:40IK100473397
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.01.2021 8:4111.2.2021. 10:45MM100426287
RTG mamografija27.08.2020 14:2811.2.2021. 10:45MM100039033
CT14.09.2020 11:3011.2.2021. 10:50CM162499083
ORL ambulanta21.01.2021 11:711.2.2021. 10:55DK100368924
Ambulanta za kontrolu pacemakera15.12.2020 11:2111.2.2021. 11:00IC142920274
Fizikalna medicina02.09.2020 13:3811.2.2021. 11:00JN102647936
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.01.2021 12:411.2.2021. 11:00MS100313787
Imunološko - alergološka dijagnostika25.01.2021 10:1711.2.2021. 11:00ĐS100042461
UZV srca11.02.2020 8:911.2.2021. 11:00MK265537906
Ambulanta za rehabilitaciju djece25.01.2021 15:4511.2.2021. 11:00MU266399294
Ergometrija26.01.2021 10:4011.2.2021. 11:00DŠ101080756
Magnetska rezonanca21.02.2020 9:4011.2.2021. 11:00KP100480614
Kabinet za kliničku psihologiju14.01.2021 13:5111.2.2021. 11:00JR100417127
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk20.02.2020 11:5011.2.2021. 11:00AB100127125
Psihijatrijska ambulanta20.01.2021 10:1911.2.2021. 11:00LV100129850
Hematološka ambulanta04.01.2021 14:3711.2.2021. 11:00JF101315967
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 11:4611.2.2021. 11:00ŽB160179002
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta11.01.2021 14:1411.2.2021. 11:15MM267481359
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.12.2020 12:1811.2.2021. 11:15MD100321453
Fizikalna medicina06.08.2020 10:1411.2.2021. 11:20HV100169046
Imunološko - alergološka dijagnostika25.01.2021 11:1311.2.2021. 11:20IĐ101091338
Hematološka ambulanta21.01.2021 7:4311.2.2021. 11:20LK101083248
Psihijatrijska ambulanta05.11.2020 10:5211.2.2021. 11:20NB100346355
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk20.02.2020 12:5611.2.2021. 11:20KZ100239869
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4211.2.2021. 11:30KD100381160
CT15.12.2020 11:811.2.2021. 11:30IC142920274
Neurološka ambulanta17.11.2020 9:2311.2.2021. 11:30LS100123207
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 12:2911.2.2021. 11:30BH261486770
Onkološka ambulanta09.04.2020 15:1811.2.2021. 11:30MO149252897
UZV srca11.02.2020 8:911.2.2021. 11:30MS100438115
Ambulanta za rehabilitaciju djece26.01.2021 14:2311.2.2021. 11:30MM268188282
Endoskopija - gastroskopija20.01.2021 12:4711.2.2021. 11:30ND100806803
Doppler karotida13.10.2020 13:111.2.2021. 11:30PH101335232
Fizikalna medicina07.08.2020 11:5911.2.2021. 11:40KZ100333480
Imunološko - alergološka dijagnostika25.01.2021 11:5411.2.2021. 11:40MB100228365
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 9:011.2.2021. 11:40SM160092323
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.02.2020 7:4411.2.2021. 11:40MB100220497
CT21.01.2021 12:811.2.2021. 11:50IM
Onkološka ambulanta25.06.2020 11:4911.2.2021. 11:50AL100373460
Neurološka ambulanta17.11.2020 9:3411.2.2021. 12:00IS101387131
Endoskopija - kolonoskopija23.10.2020 12:4111.2.2021. 12:00IN100525389
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4211.2.2021. 12:00AV101321393
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk26.02.2020 12:5211.2.2021. 12:00KG101309055
Imunološko - alergološka dijagnostika25.01.2021 13:511.2.2021. 12:00DS101092177
UZV srca11.02.2020 8:5311.2.2021. 12:00SP140253951
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.01.2021 12:1111.2.2021. 12:00SJ262651278
Fizikalna medicina07.08.2020 15:5911.2.2021. 12:00HO100491022
CT25.01.2021 10:2211.2.2021. 12:10AV100437634
Onkološka ambulanta21.07.2020 13:911.2.2021. 12:10MM100143216
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.12.2020 9:1711.2.2021. 12:15DV100218508
Doppler karotida23.10.2020 9:711.2.2021. 12:15MV138740490
Fizikalna medicina10.08.2020 8:4911.2.2021. 12:20AM100135198
Imunološko - alergološka dijagnostika25.01.2021 13:4911.2.2021. 12:20BU158916019
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk26.02.2020 12:5311.2.2021. 12:20AG101310684
CT22.01.2021 10:3011.2.2021. 12:30FM100060686
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4211.2.2021. 12:30AC100161765
Onkološka ambulanta06.08.2020 13:4111.2.2021. 12:30NĐ100575633
Psihijatrijska ambulanta15.01.2021 16:011.2.2021. 12:30ID155129210
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 14:211.2.2021. 12:30JV100960857
UZV srca11.02.2020 13:5011.2.2021. 12:30MB100117541
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.01.2021 14:5611.2.2021. 12:30RZ261562267
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.12.2020 14:1111.2.2021. 12:30AA100296938
Fizikalna medicina10.08.2020 10:3111.2.2021. 12:40KS100139650
Neurološka ambulanta17.11.2020 12:4011.2.2021. 12:40KM100783266
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk04.03.2020 13:5111.2.2021. 12:40MB100115371
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.08.2020 10:011.2.2021. 12:45MK100103768
ORL ambulanta21.01.2021 11:5911.2.2021. 12:50NG101123289
Onkološka ambulanta11.08.2020 12:711.2.2021. 12:50MP100500862
Neurološka ambulanta17.11.2020 17:3411.2.2021. 13:00AS100282374
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk05.03.2020 13:5911.2.2021. 13:00IČ100842458
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4311.2.2021. 13:00ID100299735
Doppler karotida22.10.2020 9:5111.2.2021. 13:00VZ100283211
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.01.2021 12:511.2.2021. 13:00GK100391204
Fizikalna medicina11.08.2020 9:3011.2.2021. 13:00HK139737994
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.01.2021 9:311.2.2021. 13:00PG262880965
UZV srca12.02.2020 11:1111.2.2021. 13:00OŠ100438577
ORL ambulanta22.01.2021 8:4111.2.2021. 13:05JT140689943
Onkološka ambulanta13.08.2020 11:5411.2.2021. 13:10EH145676239
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 13:1311.2.2021. 13:15NM101077351
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.02.2020 9:5311.2.2021. 13:15OS100099959
Fizikalna medicina11.08.2020 10:4111.2.2021. 13:20JM100439147
ORL ambulanta22.01.2021 13:3911.2.2021. 13:20KS100942045
Neurološka ambulanta17.11.2020 17:4611.2.2021. 13:20NL100450167
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk09.03.2020 13:2511.2.2021. 13:20RM101101396
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4311.2.2021. 13:30JT100252809
Endoskopija - kolonoskopija09.11.2020 8:5511.2.2021. 13:30KT101221433
Onkološka ambulanta29.09.2020 12:1111.2.2021. 13:30JO100991749
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:1811.2.2021. 13:30PV101097445
UZV srca12.02.2020 12:2411.2.2021. 13:30TS101205709
ORL ambulanta25.01.2021 8:5011.2.2021. 13:35LS100606228
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 14:2511.2.2021. 13:35FŠ161456084
Neurološka ambulanta19.11.2020 9:5511.2.2021. 13:40ŽP101394153
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk12.03.2020 12:3511.2.2021. 13:40JG101131218
Fizikalna medicina18.01.2021 14:1511.2.2021. 13:40RH100468070
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:1911.2.2021. 13:45SP159030455
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:00MB128966045
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:00DS101052695
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:00RK101054738
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:00LM101062283
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:00AB101052394
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2011.2.2021. 14:00LV101107249
Radna terapija PZMZD08.01.2021 14:611.2.2021. 14:00MM262720503
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4311.2.2021. 14:00KD100382402
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:15VR101059103
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:15SL101045902
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:15JŠ101057380
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:15LM101061514
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:15JZ101044887
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2011.2.2021. 14:15MN100959938
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:30AM101116642
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:30JŠ101115305
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:30KS101121117
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:30DT100178774
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3711.2.2021. 14:30IA101117848
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:45MS101111641
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:45MP101109828
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:45JP101095684
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:45MK101094826
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 14:45LŠ101091319
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:4111.2.2021. 15:00MM100089326
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:3911.2.2021. 15:00SB100128250
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:4211.2.2021. 15:00JK101309657
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:4211.2.2021. 15:00AR101332539
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5111.2.2021. 15:15ZM128437800
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:4211.2.2021. 15:15MF158454518
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5111.2.2021. 15:15JZ100042669
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5111.2.2021. 15:15LA100137283
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5111.2.2021. 15:15DR100298050
Psihologijska jedinica PZMZD21.01.2021 14:5411.2.2021. 15:30LM263276729
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 10:5911.2.2021. 15:30AF261096946
Ultrazvuk vrata (ORL)26.01.2021 13:2511.2.2021. 15:30IP263272961
Radna terapija PZMZD25.01.2021 10:4011.2.2021. 16:30AK264779595
Radna terapija PZMZD25.01.2021 9:4211.2.2021. 17:00DC265456412
Neurofeedback PZMZD25.01.2021 9:2811.2.2021. 17:30JV261670391
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 9:1011.2.2021. 18:00VM261942821
RTG mamografija14.01.2021 10:5612.2.2021. 7:30AV100152060
CT30.12.2020 11:2112.2.2021. 7:35JK100434470
RTG mamografija14.01.2021 10:5712.2.2021. 7:45IG100120289
CT14.01.2021 12:1412.2.2021. 7:55PV101121352
Magnetska rezonanca26.01.2021 12:3512.2.2021. 8:00SK101306101
Naručivanje - operacija katarakte05.10.2020 13:4612.2.2021. 8:00BK101235236
RTG mamografija19.02.2020 9:1912.2.2021. 8:00AV100295728
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 10:3412.2.2021. 8:00DŠ100411344
Onkološka dnevna bolnica15.01.2021 11:4412.2.2021. 8:00NT100730284
Onkološka dnevna bolnica15.01.2021 11:2612.2.2021. 8:00AP101292165
RTG mamografija26.02.2020 8:4012.2.2021. 8:15DK100561667
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 10:1912.2.2021. 8:20JB153850320
RTG mamografija28.08.2020 8:5612.2.2021. 8:30AB101238599
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4112.2.2021. 8:30AB100951627
CT25.01.2021 11:5812.2.2021. 8:35SB100012402
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 11:5412.2.2021. 8:40VE100053147
Fizikalna medicina04.12.2020 12:712.2.2021. 8:40TD100327908
Doppler karotida06.02.2020 12:1012.2.2021. 8:45RB101186639
RTG mamografija28.08.2020 12:5212.2.2021. 8:45IL100567346
Psihijatrijska dnevna bolnica26.10.2020 11:812.2.2021. 8:45JŠ100899288
Magnetska rezonanca13.03.2020 11:2212.2.2021. 8:45NL100311314
Psihijatrijska dnevna bolnica13.10.2020 10:612.2.2021. 9:00MB100397608
EMNG23.12.2020 9:5212.2.2021. 9:00MB100732187
Ultrazvuk dojke12.02.2020 7:4212.2.2021. 9:00MM100485140
Naručivanje - operacija katarakte03.09.2020 14:3012.2.2021. 9:00MM100075557
Neurološka ambulanta10.07.2020 9:2912.2.2021. 9:00AR100116098
RTG mamografija08.09.2020 11:1612.2.2021. 9:00KM100068639
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 14:2512.2.2021. 9:00NB101087965
ORL ambulanta21.01.2021 11:412.2.2021. 9:00NM101227305
Fizikalna medicina27.11.2020 9:5612.2.2021. 9:00ST100575099
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:5512.2.2021. 9:00ŽB268300243
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:5712.2.2021. 9:00NM268210225
RTG mamografija11.09.2020 9:3312.2.2021. 9:15KK100315942
CT10.08.2020 11:4712.2.2021. 9:15AV100886341
Psihijatrijska dnevna bolnica10.11.2020 10:4212.2.2021. 9:15DV163122768
Neurološka ambulanta24.07.2020 9:5312.2.2021. 9:20AP100260477
Fizikalna medicina09.12.2020 13:5712.2.2021. 9:20MM162410679
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 11:5912.2.2021. 9:20BZ268338749
RTG klasične pretrage21.12.2020 9:4812.2.2021. 9:30NL100396436
Urološka ambulanta22.01.2021 10:512.2.2021. 9:30AP100295431
Doppler karotida26.10.2020 8:3212.2.2021. 9:30MČ261705947
ORL ambulanta22.01.2021 8:5612.2.2021. 9:30AP168148379
RTG mamografija17.09.2020 9:3712.2.2021. 9:30MG100573213
Doppler perifernih krvnih žila13.02.2020 10:5612.2.2021. 9:30MZ101049604
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 10:312.2.2021. 9:30IM157042458
Audiometrija25.01.2021 11:2012.2.2021. 9:30KR100144619
Magnetska rezonanca23.06.2020 14:4012.2.2021. 9:30SP100994334
Psihijatrijska dnevna bolnica27.10.2020 10:2812.2.2021. 9:30ŽP100162354
Ultrazvuk dojke12.02.2020 8:5912.2.2021. 9:30NS101105933
CT15.09.2020 8:3112.2.2021. 9:35PB100531453
Spirometrija - pulmološka dijagnostika19.01.2021 12:2612.2.2021. 9:40NP100351741
Neurološka ambulanta31.07.2020 10:1412.2.2021. 9:40MR100231971
Psihijatrijska dnevna bolnica10.11.2020 9:1812.2.2021. 9:45SB100057455
RTG mamografija28.09.2020 10:112.2.2021. 9:45SM100564197
CT26.01.2021 11:712.2.2021. 9:55KD100486577
Ultrazvuk dojke12.02.2020 8:5912.2.2021. 10:00MS101099846
EMNG11.12.2020 13:2612.2.2021. 10:00DK100790292
Psihijatrijska dnevna bolnica10.11.2020 10:4912.2.2021. 10:00FJ100180329
Naručivanje - operacija katarakte18.09.2020 13:1112.2.2021. 10:00NR100331446
Neurološka ambulanta07.08.2020 9:2812.2.2021. 10:00AM100360168
Nefrološka ambulanta28.02.2020 10:4412.2.2021. 10:00NB101123541
Doppler perifernih krvnih žila13.02.2020 11:1212.2.2021. 10:00MČ159209939
RTG mamografija02.12.2020 8:3412.2.2021. 10:00SL100446718
Kemoterapija20.11.2020 11:2112.2.2021. 10:00MP101110126
Fizikalna medicina09.11.2020 16:3512.2.2021. 10:00MC100437579
Denzitometrija11.01.2021 8:5212.2.2021. 10:10SD100914232
ORL ambulanta20.01.2021 10:4812.2.2021. 10:10MM264360103
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 10:4212.2.2021. 10:10NŠ155168476
Psihijatrijska dnevna bolnica17.11.2020 10:4312.2.2021. 10:15AB100048579
Magnetska rezonanca13.03.2020 11:2212.2.2021. 10:15NL100311314
Doppler karotida26.10.2020 12:5612.2.2021. 10:15ID101190181
RTG mamografija02.10.2020 9:512.2.2021. 10:15MO100511887
Neurološka ambulanta11.09.2020 10:2012.2.2021. 10:20MK100069336
Nefrološka ambulanta12.06.2020 13:5112.2.2021. 10:20IS100208642
ORL ambulanta21.01.2021 9:5712.2.2021. 10:25NM265469861
Doppler perifernih krvnih žila13.02.2020 14:3012.2.2021. 10:30MJ100739292
RTG mamografija06.11.2020 11:4312.2.2021. 10:30ST100498890
Audiometrija25.01.2021 11:4412.2.2021. 10:30CL100501019
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 13:3012.2.2021. 10:30SF159762918
Psihijatrijska dnevna bolnica05.11.2020 10:4612.2.2021. 10:30MH100520621
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3112.2.2021. 10:30TP100526692
CT16.12.2020 11:5312.2.2021. 10:35AB100058275
Neurološka ambulanta11.09.2020 11:1112.2.2021. 10:40AI100762032
Nefrološka ambulanta13.08.2020 13:2812.2.2021. 10:40EM100513845
ORL ambulanta22.01.2021 8:4912.2.2021. 10:40RD266382232
RTG mamografija26.01.2021 11:2212.2.2021. 10:45MC101280250
Psihijatrijska dnevna bolnica17.11.2020 9:1612.2.2021. 10:45PM100538499
CT07.10.2020 9:612.2.2021. 10:50PĆ100398466
Denzitometrija13.01.2021 8:4312.2.2021. 10:50DC100808570
ORL ambulanta22.01.2021 10:5812.2.2021. 10:55NL155698395
Fizikalna medicina10.12.2020 8:3712.2.2021. 11:00IV102056903
Doppler perifernih krvnih žila14.02.2020 8:2312.2.2021. 11:00NM100041980
Magnetska rezonanca23.06.2020 14:4112.2.2021. 11:00SP100994334
Nefrološka ambulanta20.08.2020 7:1612.2.2021. 11:00IS100482146
CT25.01.2021 12:412.2.2021. 11:10IG100776795
Nefrološka ambulanta25.08.2020 9:2212.2.2021. 11:20JT100108928
CT12.01.2021 10:5712.2.2021. 11:25MM100369602
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3112.2.2021. 11:30MB100294965
EMNG07.09.2020 8:5212.2.2021. 11:30BM153897558
Onkološka ambulanta11.11.2020 16:4712.2.2021. 11:30ZT100173542
Doppler perifernih krvnih žila24.08.2020 8:2012.2.2021. 11:30AP101321618
Doppler karotida27.10.2020 8:1212.2.2021. 11:30ZS100303652
ORL ambulanta22.01.2021 9:1312.2.2021. 11:40AS100365506
Fizikalna medicina08.12.2020 10:212.2.2021. 11:40IŠ125930885
Nefrološka ambulanta26.08.2020 11:3812.2.2021. 11:40NO100943594
Onkološka ambulanta11.11.2020 17:1212.2.2021. 11:50NS100296853
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.01.2021 12:1712.2.2021. 12:00MP262704145
Nefrološka ambulanta26.08.2020 13:3112.2.2021. 12:00IB100424524
Naručivanje - operacija katarakte18.09.2020 13:5012.2.2021. 12:00LV137993253
Neurološka ambulanta19.09.2020 16:5612.2.2021. 12:00AK100272377
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3112.2.2021. 12:00ZT100270915
Fizikalna medicina06.10.2020 11:4112.2.2021. 12:00NP100351741
Doppler perifernih krvnih žila14.02.2020 12:3412.2.2021. 12:00MP100459781
ORL ambulanta22.01.2021 13:1412.2.2021. 12:10BK168191819
Fizikalna medicina10.11.2020 8:5712.2.2021. 12:20EL163303957
Neurološka ambulanta21.09.2020 8:2812.2.2021. 12:20DP100453388
Nefrološka ambulanta28.08.2020 11:2812.2.2021. 12:20PV100411452
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.01.2021 12:1712.2.2021. 12:30KP163900823
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3112.2.2021. 12:30BK100294880
EMNG26.01.2021 10:4612.2.2021. 12:30DB100033246
Nefrološka ambulanta31.08.2020 10:2012.2.2021. 12:40LF100243852
Neurološka ambulanta21.09.2020 9:1912.2.2021. 12:40IT100824708
ORL ambulanta22.01.2021 11:3312.2.2021. 12:50MD264950462
Fizikalna medicina15.09.2020 12:4912.2.2021. 13:00KK161622932
Neurološka ambulanta21.09.2020 14:712.2.2021. 13:00IS100226710
Nefrološka pedijatrijska ambulanta25.01.2021 14:2412.2.2021. 13:00LK266341485
Nefrološka ambulanta01.09.2020 10:5712.2.2021. 13:00MM100548937
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3612.2.2021. 13:00AM162504312
ORL ambulanta22.01.2021 12:4412.2.2021. 13:05MS100307833
ORL ambulanta21.01.2021 8:2612.2.2021. 13:20LK262865251
Fizikalna medicina08.10.2020 9:3212.2.2021. 13:20BV164067803
Nefrološka ambulanta02.09.2020 14:112.2.2021. 13:20BČ100104821
Neurološka ambulanta05.06.2020 12:2212.2.2021. 13:20KN100435515
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3212.2.2021. 13:30JB100359713
EMNG16.12.2020 10:3712.2.2021. 13:30PI157578126
ORL ambulanta20.01.2021 12:3112.2.2021. 13:35VV100575667
Nefrološka ambulanta15.09.2020 10:2012.2.2021. 13:40GĆ100377251
Ultrazvuk dojke13.02.2020 7:3212.2.2021. 14:00AK147504838
ORL ambulanta26.01.2021 8:4312.2.2021. 14:00VŠ100326149
Edukacijska rehabilitacija PZMZD11.01.2021 8:5512.2.2021. 14:00JŠ265153809
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 9:3912.2.2021. 14:30AM263338046
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.01.2021 8:3112.2.2021. 15:00MB262757907
Edukacijska rehabilitacija PZMZD08.01.2021 14:412.2.2021. 16:30MM262720503
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 9:4012.2.2021. 17:00DC265456412
RTG mamografija05.11.2020 13:2415.2.2021. 7:30MČ100191485
CT18.12.2020 12:2015.2.2021. 7:35MP116395488
CT23.12.2020 8:3115.2.2021. 7:55AV100758231
Magnetska rezonanca02.06.2020 13:515.2.2021. 8:00MI265065986
Holter kardiološki21.07.2020 9:5915.2.2021. 8:00ZT100402434
Holter kardiološki28.10.2020 12:415.2.2021. 8:00BZ100526442
Holter tlaka13.01.2021 9:4115.2.2021. 8:00ĐP100574387
RTG mamografija21.02.2020 9:4315.2.2021. 8:00ZN100472613
Ultrazvuk radiološki13.08.2020 9:2615.2.2021. 8:00MB124296144
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:4215.2.2021. 8:00RB100367983
Onkološka dnevna bolnica10.11.2020 15:5315.2.2021. 8:00ZM101277886
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:4315.2.2021. 8:00RO266992685
Onkološka dnevna bolnica18.01.2021 9:5315.2.2021. 8:00JT138980774
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:4215.2.2021. 8:00DB100438365
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 8:3615.2.2021. 8:00JB265970674
RTG mamografija21.02.2020 12:1715.2.2021. 8:15SK100028042
Holter kardiološki29.10.2020 11:5315.2.2021. 8:15MT100469079
Holter kardiološki26.10.2020 9:2615.2.2021. 8:15AČ100165984
CT07.12.2020 13:2315.2.2021. 8:15GŽ100765198
Ultrazvuk radiološki05.10.2020 10:2215.2.2021. 8:20BV100305822
RTG mamografija24.02.2020 11:1415.2.2021. 8:30ZB100135520
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 9:4915.2.2021. 8:30MM100550426
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 9:515.2.2021. 8:30VB263541481
Urološka ambulanta15.12.2020 8:4715.2.2021. 8:30IS100302724
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2215.2.2021. 8:30LK100470960
Holter kardiološki30.10.2020 9:2015.2.2021. 8:30SA100254434
Audiometrija22.01.2021 10:5915.2.2021. 8:30CB100034121
CT12.01.2021 9:2115.2.2021. 8:35JL100289422
Ultrazvuk radiološki29.09.2020 11:3515.2.2021. 8:40MC265213242
RTG mamografija25.02.2020 11:715.2.2021. 8:45IP100059983
Urološka ambulanta14.12.2020 10:2215.2.2021. 8:45ŠB100477135
Magnetska rezonanca24.02.2020 13:3315.2.2021. 8:45IP159160133
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 9:5615.2.2021. 8:50IV100416203
CT14.12.2020 12:2815.2.2021. 8:55ND100275742
Ginekološka ambulanta25.01.2021 14:2115.2.2021. 9:00MŠ100135836
Neurokirurška ambulanta19.01.2021 7:5915.2.2021. 9:00MM100828611
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2315.2.2021. 9:00MK101050148
Onkološka ambulanta19.08.2020 13:1115.2.2021. 9:00JA100689714
Naručivanje - operacija katarakte04.09.2020 13:2815.2.2021. 9:00SD100882940
EEG laboratorij04.09.2020 13:415.2.2021. 9:00ŠB101063760
RTG mamografija27.02.2020 8:4615.2.2021. 9:00NL150079482
Ultrazvuk radiološki29.09.2020 12:1715.2.2021. 9:00VČ101127455
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.02.2020 14:3115.2.2021. 9:00KD100381160
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:3615.2.2021. 9:00MB265195096
Urološka ambulanta17.12.2020 10:5815.2.2021. 9:00VP100248088
ORL ambulanta21.01.2021 11:1015.2.2021. 9:00MT100447754
Psihijatrijska ambulanta10.09.2020 11:1915.2.2021. 9:10LK100381298
CT16.12.2020 8:4615.2.2021. 9:15JV100096066
Urološka ambulanta14.12.2020 9:4115.2.2021. 9:15SP261988919
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.03.2020 12:2815.2.2021. 9:15ŽP101394153
RTG mamografija27.02.2020 9:715.2.2021. 9:15ML101135348
Ultrazvuk radiološki15.10.2020 9:5515.2.2021. 9:20AT100181613
Onkološka ambulanta03.11.2020 16:5015.2.2021. 9:20SV167663824
Audiometrija20.01.2021 14:2415.2.2021. 9:30IV100377571
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 10:3415.2.2021. 9:30TP100804934
EEG laboratorij09.09.2020 9:1515.2.2021. 9:30DK100068183
Psihijatrijska ambulanta14.12.2020 10:3715.2.2021. 9:30JP156857358
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2315.2.2021. 9:30LM101043817
Magnetska rezonanca20.02.2020 7:4715.2.2021. 9:30AO100943664
RTG mamografija27.02.2020 11:4215.2.2021. 9:30NM101164214
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:3815.2.2021. 9:30OI264797771
Urološka ambulanta14.01.2021 12:4215.2.2021. 9:30PB265397076
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.06.2020 10:3515.2.2021. 9:30LH100091347
ORL ambulanta22.01.2021 8:615.2.2021. 9:30SČ100473823
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 8:4515.2.2021. 9:30JV261493256
Ultrazvuk radiološki15.01.2021 9:2815.2.2021. 9:40AT100196113
Spirometrija - pulmološka dijagnostika18.01.2021 12:2615.2.2021. 9:40LV159731246
RTG mamografija28.02.2020 14:3515.2.2021. 9:45KL100502144
Urološka ambulanta25.01.2021 9:4715.2.2021. 9:45AZ100198849
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 10:1215.2.2021. 9:50BT100354356
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 10:3415.2.2021. 9:50VŠ100124807
CT13.01.2021 9:4015.2.2021. 9:55ŽS101202189
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2415.2.2021. 10:00VV100155351
Hematološka ambulanta21.10.2020 11:1415.2.2021. 10:00AŠ100143220
Naručivanje - operacija katarakte15.09.2020 13:115.2.2021. 10:00MB101038702
EEG laboratorij17.09.2020 9:3215.2.2021. 10:00LB100788888
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:4315.2.2021. 10:00SA100291710
Urološka ambulanta15.01.2021 9:2315.2.2021. 10:00MB100335684
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.01.2021 9:3815.2.2021. 10:00NŠ100551481
Kardiološka ambulanta24.02.2020 13:2215.2.2021. 10:00FR100404801
Pulmološka ambulanta18.01.2021 11:5015.2.2021. 10:00AV101321393
RTG mamografija02.03.2020 9:215.2.2021. 10:00AJ100451409
Anesteziološka ambulanta25.01.2021 14:2515.2.2021. 10:10MV153467160
ORL ambulanta20.01.2021 10:5415.2.2021. 10:10MB100608703
Denzitometrija08.12.2020 14:4715.2.2021. 10:10KK101083426
Psihijatrijska ambulanta28.09.2020 12:515.2.2021. 10:10KM100263556
CT14.01.2021 11:815.2.2021. 10:15FK100408537
Magnetska rezonanca20.02.2020 8:1515.2.2021. 10:15MA100360628
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.01.2021 10:4815.2.2021. 10:15VD100500307
RTG mamografija02.03.2020 9:1415.2.2021. 10:15MD100083026
Kardiološka ambulanta11.03.2020 12:315.2.2021. 10:20AB100780401
Pulmološka ambulanta18.01.2021 12:2515.2.2021. 10:20LV159731246
Hematološka ambulanta26.10.2020 11:3515.2.2021. 10:20ZM100555982
ORL ambulanta20.01.2021 10:5515.2.2021. 10:25NK100960734
Denzitometrija07.01.2021 10:1415.2.2021. 10:30BN100987153
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.01.2021 11:2115.2.2021. 10:30RP100255644
RTG mamografija02.03.2020 14:1215.2.2021. 10:30KD100531148
Psihijatrijska ambulanta30.11.2020 13:2115.2.2021. 10:30ZR100140601
EEG laboratorij19.01.2021 10:1015.2.2021. 10:30OP100390403
Ultrazvuk dojke03.02.2020 9:115.2.2021. 10:30BB100102172
Endoskopija - kolonoskopija03.11.2020 13:5415.2.2021. 10:30PP100418479
CT31.12.2020 8:1815.2.2021. 10:35SI100132899
Pulmološka ambulanta21.01.2021 14:2215.2.2021. 10:40ĐR100385587
ORL ambulanta20.01.2021 11:615.2.2021. 10:40BĐ100042442
Kardiološka ambulanta11.03.2020 12:315.2.2021. 10:40MM101283768
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.01.2021 11:3215.2.2021. 10:45DM100209937
RTG mamografija05.09.2019 12:815.2.2021. 10:45DK100251707
Denzitometrija22.01.2021 9:5215.2.2021. 10:50NB101096095
CT25.09.2020 13:4915.2.2021. 10:50AB101321533
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 10:3415.2.2021. 10:50MR127249971
ORL ambulanta20.01.2021 14:2315.2.2021. 10:55IV100377571
Kardiološka ambulanta11.03.2020 12:415.2.2021. 11:00DS100774017
Pulmološka ambulanta21.01.2021 14:4615.2.2021. 11:00SM265941628
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.01.2021 11:5415.2.2021. 11:00AĆ139870085
Naručivanje - operacija katarakte15.09.2020 13:815.2.2021. 11:00MM101319279
Magnetska rezonanca20.02.2020 9:2815.2.2021. 11:00SM100168315
CT14.01.2021 10:4315.2.2021. 11:10IB101019049
Urološka ambulanta15.12.2020 9:4015.2.2021. 11:15NK100455469
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.12.2020 9:4715.2.2021. 11:15MR100441492
Kardiološka ambulanta12.03.2020 10:1415.2.2021. 11:20SP100506467
Pulmološka ambulanta22.01.2021 9:5915.2.2021. 11:20DK158417867
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 12:115.2.2021. 11:20MM100259793
CT19.01.2021 12:415.2.2021. 11:25LV100500519
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:3915.2.2021. 11:30MK100069336
Onkološka ambulanta10.11.2020 12:3715.2.2021. 11:30AK103916466
Pulmološka ambulanta22.01.2021 12:4815.2.2021. 11:40MB158545271
Kardiološka ambulanta16.03.2020 8:015.2.2021. 11:40MM100507573
ORL ambulanta22.01.2021 11:015.2.2021. 11:40CB100034121
Onkološka ambulanta14.12.2020 16:315.2.2021. 11:50ŽR101206590
Naručivanje - operacija katarakte15.09.2020 13:3115.2.2021. 12:00TM101043520
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:4415.2.2021. 12:00MS100150295
Endoskopija - kolonoskopija14.01.2021 11:1415.2.2021. 12:00MV100948241
Pulmološka ambulanta22.12.2020 9:1815.2.2021. 12:00SS100424793
Kardiološka ambulanta12.05.2020 10:1615.2.2021. 12:00ME100398288
Urološka ambulanta25.01.2021 11:1915.2.2021. 12:00IS100609951
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.12.2020 10:5615.2.2021. 12:00NG100530262
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 11:615.2.2021. 12:00IB266457435
ORL ambulanta25.01.2021 9:4515.2.2021. 12:10JB101108035
Onkološka ambulanta18.12.2020 10:2315.2.2021. 12:10JD100103202
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.12.2020 13:715.2.2021. 12:15VS101109067
Kardiološka ambulanta24.02.2020 12:815.2.2021. 12:20SM101056804
Pulmološka ambulanta25.01.2021 8:3915.2.2021. 12:20NE167383181
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.12.2020 9:3515.2.2021. 12:30MS100415012
Fizikalna medicina04.01.2021 15:5015.2.2021. 12:30AB100296177
Fizikalna medicina14.01.2021 10:1015.2.2021. 12:30MR100183408
Onkološka ambulanta18.01.2021 16:515.2.2021. 12:30SR100844859
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:4915.2.2021. 12:30AV100546644
Hematološka ambulanta09.11.2020 14:415.2.2021. 12:40AB100584967
Pulmološka ambulanta26.01.2021 11:2615.2.2021. 12:40AŠ101332030
Kardiološka ambulanta13.05.2020 13:4015.2.2021. 12:40PH100352858
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.01.2021 11:3115.2.2021. 12:45SI100276257
ORL ambulanta20.01.2021 16:5215.2.2021. 12:50PA100861859
Psihijatrijska ambulanta24.11.2020 13:1615.2.2021. 12:50ZL101184223
Onkološka ambulanta19.01.2021 11:5515.2.2021. 12:50IB100410331
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:4915.2.2021. 13:00SB163411244
Pulmološka ambulanta26.01.2021 11:2715.2.2021. 13:00MB101262445
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2021 9:4915.2.2021. 13:00NK100583901
ORL ambulanta21.01.2021 12:415.2.2021. 13:05JC264415443
Fizikalna medicina12.01.2021 10:1715.2.2021. 13:10DK100413675
Onkološka ambulanta20.01.2021 15:4215.2.2021. 13:10MĐ100542798
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2021 11:2215.2.2021. 13:15SB101053674
Pulmološka ambulanta26.01.2021 12:1315.2.2021. 13:20RV100521992
ORL ambulanta21.01.2021 12:2415.2.2021. 13:20MK100480652
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2215.2.2021. 13:30DF101319194
Fizikalna medicina08.01.2021 7:5815.2.2021. 13:30KP100239021
Fizikalna medicina12.01.2021 11:2815.2.2021. 13:30NS100173877
Onkološka ambulanta26.01.2021 12:4215.2.2021. 13:30MŠ101361405
Endoskopija - kolonoskopija26.01.2021 10:4615.2.2021. 13:30FP100446671
Ultrazvuk dojke17.02.2020 12:1215.2.2021. 13:30VM101053405
ORL ambulanta22.01.2021 10:1215.2.2021. 13:35IS154588023
Pulmološka ambulanta26.01.2021 12:4015.2.2021. 13:40ND100494192
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2315.2.2021. 13:45JK156869578
Fizikalna medicina18.09.2020 14:2715.2.2021. 13:50LC163986290
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:00MS100350442
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2315.2.2021. 14:00MK100879936
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:00SL100423865
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:00NP160911911
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:00IV100540861
Fizikalna medicina20.10.2020 8:215.2.2021. 14:00SD100143574
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:00AB100026563
ORL ambulanta25.01.2021 14:215.2.2021. 14:00AB100406244
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 8:5715.2.2021. 14:00IP267504192
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:15NT100129653
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:15DĆ100034174
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:15MB100437507
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:15ĐB100268824
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2415.2.2021. 14:15AM101103814
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:15JB100544116
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:30HP153347827
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5615.2.2021. 14:30MP159242767
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:30AV101119098
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5115.2.2021. 14:30MZ100406441
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:30MM100042673
Radna terapija PZMZD19.01.2021 8:1115.2.2021. 14:30MM262720503
Dermatološka ambulanta23.11.2020 15:1715.2.2021. 14:30LV100468051
Dermatološka ambulanta18.01.2021 17:5715.2.2021. 14:45MD163332700
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:45AB100150204
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:45DŠ100225248
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:45KM147566965
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:45EJ100193725
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 14:45NŠ100405405
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 8:4115.2.2021. 14:45VP167547934
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 15:00SM100206576
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 15:00VG100536327
Fizikalna medicina05.01.2021 12:4215.2.2021. 15:00IH163741033
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 15:00MK100370220
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 15:00KM100369617
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 15:00MG100127642
Fizikalna medicina13.01.2021 11:2315.2.2021. 15:00BV100059362
Dermatološka ambulanta19.01.2021 16:5915.2.2021. 15:00NM261925893
Dermatološka ambulanta20.01.2021 14:4315.2.2021. 15:15DĐ100370447
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5215.2.2021. 15:15TP100232895
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5615.2.2021. 15:15MŽ100211799
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5615.2.2021. 15:15MD100367216
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5615.2.2021. 15:15AŠ100482377
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5615.2.2021. 15:15AD100364989
Fizikalna medicina11.01.2021 16:315.2.2021. 15:30NV100358876
Fizikalna medicina07.07.2020 9:1115.2.2021. 15:40KB100224790
Dermatološka ambulanta18.01.2021 16:5615.2.2021. 15:45AJ156178394
Dermatološka ambulanta18.01.2021 16:5715.2.2021. 16:00PJ100053005
Fizikalna medicina22.12.2020 9:315.2.2021. 16:00BJ158680346
Fizikalna medicina22.12.2020 14:2515.2.2021. 16:00SR154518874
Dermatološka ambulanta20.01.2021 15:315.2.2021. 16:15NS100439768
Dermatološka ambulanta20.01.2021 15:2115.2.2021. 16:30FŠ261047721
Fizikalna medicina08.01.2021 13:1515.2.2021. 16:30PP164061147
Fizikalna medicina25.01.2021 17:4415.2.2021. 16:30ĐM100572357
Dermatološka ambulanta25.01.2021 14:5415.2.2021. 16:45ML101128063
Fizikalna medicina11.01.2021 16:5315.2.2021. 17:00NO100179170
Fizikalna medicina11.01.2021 18:2815.2.2021. 17:00AŠ167999345
Dermatološka ambulanta15.01.2021 14:4015.2.2021. 17:15SK100448199
Dermatološka ambulanta20.01.2021 14:4715.2.2021. 17:30IB100070698
Fizikalna medicina12.01.2021 12:1215.2.2021. 17:30VČ100421017
Fizikalna medicina25.01.2021 15:3415.2.2021. 17:30DM157544846
Dermatološka ambulanta21.01.2021 14:4315.2.2021. 17:45RR264603762
Dermatološka ambulanta22.01.2021 17:415.2.2021. 18:00NV156419985
Dermatološka ambulanta19.01.2021 17:2915.2.2021. 18:30DŠ100460380
Dermatološka ambulanta20.01.2021 15:415.2.2021. 18:45LM161361173
CT21.12.2020 10:116.2.2021. 7:35MB101104901
CT19.01.2021 13:616.2.2021. 7:55TT100450379
Radna terapija PZMZD12.01.2021 8:516.2.2021. 8:00ML264338925
Holter kardiološki09.07.2020 12:5316.2.2021. 8:00IR100387901
Magnetska rezonanca20.02.2020 10:316.2.2021. 8:00AP100039315
Holter kardiološki02.11.2020 8:4616.2.2021. 8:00TC100046479
Onkološka dnevna bolnica19.01.2021 14:3516.2.2021. 8:00KM157010360
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 15:5616.2.2021. 8:00MM100522187
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 12:5216.2.2021. 8:00KK100357172
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 10:2916.2.2021. 8:00SD101124747
RTG mamografija09.01.2020 9:3116.2.2021. 8:00VM155684997
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 9:5116.2.2021. 8:00MC160961496
Ultrazvuk radiološki03.08.2020 12:3916.2.2021. 8:00MV139369183
RTG mamografija21.02.2020 10:1616.2.2021. 8:15IM162660790
Holter kardiološki03.11.2020 9:516.2.2021. 8:15DM100266457
Holter kardiološki03.11.2020 9:116.2.2021. 8:15GJ100102609
CT26.01.2021 11:3016.2.2021. 8:15ZD100374242
Ultrazvuk radiološki30.09.2020 8:416.2.2021. 8:20NN100564229
RTG mamografija03.07.2020 11:716.2.2021. 8:30AJ100061792
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2416.2.2021. 8:30SS100208619
Holter kardiološki03.11.2020 10:2816.2.2021. 8:30PM101045334
Holter tlaka16.07.2020 12:5916.2.2021. 8:30MC100261742
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida13.01.2021 8:4816.2.2021. 8:30PM100446493
Neuropedijatrijska ambulanta15.12.2020 15:5716.2.2021. 8:30AK265152618
Audiometrija21.01.2021 10:3216.2.2021. 8:30MD100328925
CT26.01.2021 10:5116.2.2021. 8:35ZJ135052794
Ultrazvuk radiološki30.09.2020 8:5216.2.2021. 8:40KK100492694
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 9:4116.2.2021. 8:45DM265062676
RTG mamografija25.02.2020 14:1816.2.2021. 8:45AV160362123
Doppler karotida12.08.2020 13:3116.2.2021. 8:45AP100260477
Magnetska rezonanca13.03.2020 13:2916.2.2021. 8:45VS100282228
CT26.01.2021 12:5116.2.2021. 8:55JB100651685
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2416.2.2021. 9:00ES100588866
Radna terapija PZMZD19.01.2021 14:916.2.2021. 9:00FK266369061
EMNG26.01.2021 12:3016.2.2021. 9:00FR100512508
Vaskularna kirurgija18.02.2020 9:716.2.2021. 9:00SŠ100479273
Vaskularna kirurgija16.06.2020 10:1016.2.2021. 9:00ZM100113873
Onkološka ambulanta20.08.2020 10:4516.2.2021. 9:00AJ101074605
Neurološka ambulanta27.10.2020 11:3816.2.2021. 9:00AR101136100
Neuropedijatrijska ambulanta14.12.2020 9:4916.2.2021. 9:00BD267886961
Neurološka ambulanta06.11.2020 10:2216.2.2021. 9:00PM106887516
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 11:2216.2.2021. 9:00FJ162993512
Psihijatrijska ambulanta05.10.2020 11:3316.2.2021. 9:00JS100359319
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:716.2.2021. 9:00MV268285161
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:416.2.2021. 9:00LP268333150
Urološka ambulanta27.02.2020 9:2816.2.2021. 9:00ZN101066182
RTG mamografija26.02.2020 10:3916.2.2021. 9:00AT100550159
Ultrazvuk radiološki30.09.2020 13:316.2.2021. 9:00GĆ100377251
RTG mamografija10.03.2020 11:3616.2.2021. 9:15NB110043587
Urološka ambulanta13.08.2020 9:2716.2.2021. 9:15MB124296144
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:1016.2.2021. 9:20MR268332773
Ultrazvuk radiološki11.08.2020 11:3816.2.2021. 9:20GS100202785
Neurološka ambulanta22.09.2020 9:4816.2.2021. 9:20RD158797648
Neurološka ambulanta26.10.2020 13:2316.2.2021. 9:20HH100462620
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 10:2716.2.2021. 9:20SJ101094008
Psihijatrijska ambulanta18.12.2020 11:2916.2.2021. 9:20DL100424257
Vaskularna kirurgija11.08.2020 9:5216.2.2021. 9:20JR100774182
Audiometrija21.01.2021 12:3716.2.2021. 9:30ĐJ100479023
Neuropedijatrijska ambulanta19.12.2020 13:416.2.2021. 9:30AM267648114
EEG laboratorij04.09.2020 9:5716.2.2021. 9:30SI100800081
Magnetska rezonanca21.07.2020 10:5216.2.2021. 9:30DR100724203
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2516.2.2021. 9:30MD100477474
RTG mamografija10.03.2020 11:3716.2.2021. 9:30LL101121225
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 11:916.2.2021. 9:30MK264368132
Urološka ambulanta13.08.2020 10:5416.2.2021. 9:30VF100345234
Doppler karotida27.10.2020 12:2216.2.2021. 9:30DI100274231
CT15.09.2020 11:4716.2.2021. 9:35DČ100495398
Neurološka ambulanta11.08.2020 10:816.2.2021. 9:40PI154275997
Psihijatrijska ambulanta12.10.2020 12:216.2.2021. 9:40IP100727585
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 10:516.2.2021. 9:40NK100448235
Neurološka ambulanta06.11.2020 12:2316.2.2021. 9:40DN100030186
Urološka ambulanta30.11.2020 10:1516.2.2021. 9:45VN100121624
RTG mamografija09.07.2020 14:416.2.2021. 9:45RB100477084
CT25.01.2021 11:816.2.2021. 9:55VM151016009
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2616.2.2021. 10:00MS101126160
EMNG04.12.2020 9:5316.2.2021. 10:00SC101272387
Hematološka ambulanta10.03.2020 10:4616.2.2021. 10:00KG100002477
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 12:3916.2.2021. 10:00JD158816510
Neurološka ambulanta11.08.2020 12:1016.2.2021. 10:00OM100527370
Psihijatrijska ambulanta03.09.2020 9:2316.2.2021. 10:00SH101051150
Neurološka ambulanta11.08.2020 10:5516.2.2021. 10:00NL100609010
Vaskularna kirurgija23.10.2020 9:816.2.2021. 10:00MV138740490
RTG mamografija10.07.2020 8:2116.2.2021. 10:00KB100001426
UZV srca17.02.2020 7:5316.2.2021. 10:00MV138740490
Gastroenterološka ambulanta25.06.2020 11:5016.2.2021. 10:00ET101200426
Urološka ambulanta12.10.2020 13:2816.2.2021. 10:00AM100910314
Kemoterapija24.11.2020 11:316.2.2021. 10:00DK101064788
Kardiološka ambulanta24.07.2020 11:4516.2.2021. 10:00JŠ100958304
Pulmološka ambulanta03.08.2020 9:4616.2.2021. 10:00JV100872089
Pulmološka ambulanta20.11.2020 16:5916.2.2021. 10:00MS101069134
ORL ambulanta21.01.2021 10:3116.2.2021. 10:10MD100328925
Denzitometrija15.10.2020 13:3116.2.2021. 10:10VF100008724
Urološka ambulanta19.10.2020 10:1616.2.2021. 10:15KR100435784
RTG mamografija21.02.2020 12:5016.2.2021. 10:15SN100976745
Magnetska rezonanca09.07.2020 12:5516.2.2021. 10:15MB101343267
CT26.01.2021 12:5516.2.2021. 10:15MŠ101361405
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 12:516.2.2021. 10:20RF101325574
Neurološka ambulanta21.10.2020 14:2216.2.2021. 10:20MB100269540
Hematološka ambulanta19.10.2020 17:5916.2.2021. 10:20DŠ100135291
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 10:3516.2.2021. 10:20EL100470918
Gastroenterološka ambulanta21.10.2020 14:2316.2.2021. 10:20TK100293967
Pulmološka ambulanta13.08.2020 9:1516.2.2021. 10:20JM100236366
Kardiološka ambulanta24.07.2020 12:616.2.2021. 10:20NS100706949
ORL ambulanta25.01.2021 11:3316.2.2021. 10:25LM155082526
Urološka ambulanta25.02.2020 12:4016.2.2021. 10:30MČ100258812
Denzitometrija12.01.2021 10:216.2.2021. 10:30ŽB100784264
UZV srca17.02.2020 7:5516.2.2021. 10:30NL150079482
RTG mamografija14.08.2020 8:2416.2.2021. 10:30CM100556745
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2616.2.2021. 10:30DB100017954
Radna terapija PZMZD12.01.2021 11:716.2.2021. 10:30IK262700689
CT23.12.2020 12:3616.2.2021. 10:35IČ100336729
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 10:3916.2.2021. 10:40ŽM100339615
Neurološka ambulanta30.10.2020 18:2516.2.2021. 10:40NŠ101041187
Hematološka ambulanta06.10.2020 13:2216.2.2021. 10:40AE100898044
Neurološka ambulanta10.11.2020 8:816.2.2021. 10:40MG100289367
Psihijatrijska ambulanta18.01.2021 9:1916.2.2021. 10:40MT100608845
Gastroenterološka ambulanta31.12.2020 8:1016.2.2021. 10:40DD100969992
Kardiološka ambulanta08.12.2020 9:1816.2.2021. 10:40VK100946419
ORL ambulanta21.01.2021 12:3716.2.2021. 10:40ĐJ100479023
Pulmološka ambulanta14.08.2020 9:4816.2.2021. 10:40JB100395724
Urološka ambulanta25.01.2021 9:1016.2.2021. 10:45SL101216795
RTG mamografija14.08.2020 12:5816.2.2021. 10:45MU100070999
Denzitometrija12.01.2021 10:316.2.2021. 10:50MB101140560
CT15.09.2020 12:2416.2.2021. 10:50MG100574300
ORL ambulanta25.01.2021 12:4016.2.2021. 10:55SS262998396
Kardiološka ambulanta26.09.2019 12:5716.2.2021. 11:00KM101076762
Pulmološka ambulanta14.08.2020 12:1016.2.2021. 11:00NL100396436
UZV srca30.09.2020 8:5316.2.2021. 11:00DS100124169
Gastroenterološka ambulanta04.09.2020 12:4916.2.2021. 11:00JS101169465
Magnetska rezonanca20.02.2020 11:316.2.2021. 11:00TJ100840911
Psihijatrijska ambulanta22.01.2021 11:1216.2.2021. 11:00MĐ100256784
Hematološka ambulanta06.10.2020 11:1816.2.2021. 11:00IS100424238
Psihijatrijska ambulanta22.01.2021 11:1116.2.2021. 11:10AI264201258
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta16.12.2020 12:2816.2.2021. 11:15LM262917703
Gastroenterološka ambulanta01.09.2020 11:3016.2.2021. 11:20IK100856833
Pulmološka ambulanta18.08.2020 13:216.2.2021. 11:20RL100475675
Kardiološka ambulanta17.09.2019 10:3816.2.2021. 11:20KL100609006
Hematološka ambulanta27.10.2020 10:4816.2.2021. 11:20MK100484439
CT22.01.2021 9:3716.2.2021. 11:25IH100231172
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2716.2.2021. 11:30AB100589597
Neurološka ambulanta02.11.2020 11:3416.2.2021. 11:30IO100992037
Neurološka ambulanta10.11.2020 9:616.2.2021. 11:30SM100369477
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 10:4316.2.2021. 11:30IN100189163
Onkološka ambulanta10.03.2020 11:3916.2.2021. 11:30NM100331107
Urološka ambulanta04.01.2021 11:2216.2.2021. 11:30SP100332707
RTG mamografija15.01.2021 10:5516.2.2021. 11:30AP100483093
UZV srca17.02.2020 8:5116.2.2021. 11:30ĐM100009281
Gastroenterološka ambulanta01.09.2020 11:4216.2.2021. 11:40SE138977613
Kardiološka ambulanta23.08.2019 11:4416.2.2021. 11:40VH100193956
Pulmološka ambulanta24.08.2020 12:5116.2.2021. 11:40ST100471884
Hematološka ambulanta17.11.2020 12:216.2.2021. 11:40MK100480652
Urološka ambulanta16.10.2020 11:3416.2.2021. 11:45NK101305724
Onkološka ambulanta11.08.2020 11:3116.2.2021. 11:50GS100202785
Neurološka ambulanta10.11.2020 11:3016.2.2021. 12:00LP100132102
Hematološka ambulanta30.11.2020 10:1416.2.2021. 12:00VN100121624
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2816.2.2021. 12:00AB100762333
Ginekološka ambulanta14.10.2020 12:2216.2.2021. 12:00MM100227174
Urološka ambulanta05.01.2021 11:1816.2.2021. 12:00AR155987469
Kardiološka ambulanta14.10.2019 11:5716.2.2021. 12:00PP100052257
Pulmološka ambulanta24.08.2020 12:5216.2.2021. 12:00MT140684340
Gastroenterološka ambulanta01.09.2020 13:2716.2.2021. 12:00KM100458923
UZV srca17.02.2020 8:5816.2.2021. 12:00IP153655687
ORL ambulanta25.01.2021 9:4216.2.2021. 12:10VD100545468
Onkološka ambulanta20.08.2020 12:4816.2.2021. 12:10SV101163818
Urološka ambulanta08.01.2021 9:4016.2.2021. 12:15MM100449074
Pulmološka ambulanta25.08.2020 10:816.2.2021. 12:20NM136887613
Kardiološka ambulanta03.09.2020 12:5516.2.2021. 12:20JG100339117
Gastroenterološka ambulanta01.09.2020 13:4316.2.2021. 12:20MB264813705
Hematološka ambulanta01.12.2020 14:3716.2.2021. 12:20FJ162993512
Neurološka ambulanta03.11.2020 9:516.2.2021. 12:20MP100035219
Neurološka ambulanta13.11.2020 9:516.2.2021. 12:20NŠ100432614
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 9:1016.2.2021. 12:30VM261942821
Onkološka ambulanta14.10.2020 15:816.2.2021. 12:30PB100417682
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2816.2.2021. 12:30AR100080587
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.12.2020 10:216.2.2021. 12:30KP163091548
UZV srca17.02.2020 10:2316.2.2021. 12:30MC153849562
Urološka ambulanta08.01.2021 11:3916.2.2021. 12:30IB100424524
Kardiološka ambulanta11.08.2020 8:216.2.2021. 12:40NV101099719
Pulmološka ambulanta26.08.2020 7:1516.2.2021. 12:40AK100219900
Gastroenterološka ambulanta02.09.2020 9:916.2.2021. 12:40DJ262094095
Neurološka ambulanta13.10.2020 9:4216.2.2021. 12:40MS100406333
Neurološka ambulanta03.11.2020 10:3616.2.2021. 12:40KR154001331
Hematološka ambulanta12.01.2021 13:516.2.2021. 12:40MR264308590
Urološka ambulanta11.01.2021 9:5416.2.2021. 12:45IB161893258
ORL ambulanta25.01.2021 14:1816.2.2021. 12:50JK100228670
Onkološka ambulanta10.11.2020 11:3716.2.2021. 12:50MB100354197
Neurološka ambulanta03.11.2020 12:2716.2.2021. 13:00PR100178581
Hematološka ambulanta12.01.2021 13:1716.2.2021. 13:00AA101069098
Neurološka ambulanta17.11.2020 11:716.2.2021. 13:00ZP100382370
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:2916.2.2021. 13:00NB100895980
Pulmološka ambulanta26.08.2020 9:2316.2.2021. 13:00KP103555851
Kardiološka ambulanta19.01.2021 14:3016.2.2021. 13:00NM100039122
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.12.2020 10:416.2.2021. 13:00AP168244832
Gastroenterološka ambulanta03.09.2020 11:1516.2.2021. 13:00NP100255127
ORL ambulanta25.01.2021 15:3316.2.2021. 13:05KV100104361
Onkološka ambulanta12.01.2021 18:3716.2.2021. 13:10AS100437668
Urološka ambulanta19.01.2021 11:816.2.2021. 13:15MP100333442
ORL ambulanta26.01.2021 8:416.2.2021. 13:20FK266217236
Pulmološka ambulanta13.02.2020 14:2216.2.2021. 13:20GŽ100403485
Kardiološka ambulanta10.03.2020 7:5016.2.2021. 13:20PK100196043
Gastroenterološka ambulanta03.09.2020 12:4216.2.2021. 13:20MK100209053
Neurološka ambulanta17.11.2020 12:1716.2.2021. 13:20ZM100060173
Hematološka ambulanta22.09.2020 13:4116.2.2021. 13:20AŽ100465201
Onkološka ambulanta18.01.2021 16:4616.2.2021. 13:30SB100288250
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:3016.2.2021. 13:30ML100124192
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.01.2021 8:5816.2.2021. 13:30AT265269676
Gastroenterološka ambulanta04.09.2020 8:4916.2.2021. 13:40MK100425965
Kardiološka ambulanta12.08.2020 10:216.2.2021. 13:40PM100609665
Pulmološka ambulanta31.08.2020 9:316.2.2021. 13:40ZŠ100485456
Neurološka ambulanta17.11.2020 12:2916.2.2021. 13:40MK100004971
Neurološka ambulanta04.11.2020 9:3416.2.2021. 13:40SB100275901
Hematološka ambulanta05.06.2020 12:3816.2.2021. 13:40AB100026559
Ultrazvuk dojke17.02.2020 7:3116.2.2021. 14:00AL100380001
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5616.2.2021. 14:00MT100244831
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5616.2.2021. 14:00AM100273271
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5616.2.2021. 14:00LŠ100104709
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.01.2021 10:5216.2.2021. 14:00JC264415443
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5616.2.2021. 14:00SM100486416
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5616.2.2021. 14:00MZ100504282
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:15LD100527807
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:15AO111235368
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:15MJ100318345
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5616.2.2021. 14:15SR100351845
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:15SV100310301
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:30NS100283832
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:30ND100052806
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:30MH100417926
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:30NŠ154036917
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:30SM100168315
Edukacijska rehabilitacija PZMZD12.01.2021 11:1616.2.2021. 14:30PM264465666
Kardiološka pedijatrijska ambulanta21.10.2020 8:1316.2.2021. 14:30AB266617053
Dermatološka ambulanta25.01.2021 14:5616.2.2021. 14:30KL101076194
Dermatološka ambulanta25.01.2021 15:1216.2.2021. 14:45SC100118484
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:45SB100321006
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:45MA100334135
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5716.2.2021. 14:45MM100414669
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 14:45AM100254909
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 14:45MG100228774
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 15:00AG100407577
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 15:00RK100124281
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:1616.2.2021. 15:00DM265062676
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 15:00AU100308649
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 15:00JW100017066
Mamografija nacionalni program16.12.2020 9:5816.2.2021. 15:00ST100354110
Kardiološka pedijatrijska ambulanta21.10.2020 8:1216.2.2021. 15:00MB266617000
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:616.2.2021. 15:00AO100358503
Dermatološka ambulanta25.01.2021 16:4116.2.2021. 15:15VS100100123
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:716.2.2021. 15:15SB100015587
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:716.2.2021. 15:15PŽ100365008
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:716.2.2021. 15:15SM100059767
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:716.2.2021. 15:15MK100019062
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:716.2.2021. 15:15AV100331925
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.10.2020 10:1116.2.2021. 15:30TĆ265206606
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.10.2020 10:916.2.2021. 16:00ĐĆ167422519
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 10:3816.2.2021. 16:00AK264779595
Dermatološka ambulanta20.01.2021 16:5216.2.2021. 16:00ŽP100093540
Dermatološka ambulanta26.01.2021 15:416.2.2021. 16:15FK100529606
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.10.2020 10:1016.2.2021. 16:30PĆ261402322
Dermatološka ambulanta20.01.2021 17:2716.2.2021. 16:45AR264960690
Kardiološka pedijatrijska ambulanta11.12.2020 14:016.2.2021. 17:00TG268245923
Edukacijska rehabilitacija PZMZD14.01.2021 8:1516.2.2021. 17:00PP265589330
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 12:3116.2.2021. 17:30BH261486770
CT14.12.2020 13:2417.2.2021. 7:35PV100080924
RTG mamografija09.11.2020 13:2717.2.2021. 7:45MM100305786
RTG mamografija20.02.2020 10:1017.2.2021. 8:00AL100546150
Ultrazvuk radiološki25.02.2020 9:4717.2.2021. 8:00NB100081617
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.12.2020 9:1517.2.2021. 8:00MG268121807
Onkološka dnevna bolnica20.01.2021 10:5317.2.2021. 8:00ML101240209
Fizikalna medicina18.01.2021 13:5617.2.2021. 8:00AS100446351
Onkološka dnevna bolnica11.11.2020 11:4717.2.2021. 8:00NP100130854
Holter kardiološki07.07.2020 13:1717.2.2021. 8:00BV100593966
Magnetska rezonanca06.03.2020 14:2317.2.2021. 8:00PG160546073
Holter kardiološki24.02.2020 10:1217.2.2021. 8:00PL100139966
Spirometrija - pulmološka dijagnostika15.01.2021 14:3817.2.2021. 8:00TK100772504
Holter kardiološki04.11.2020 12:617.2.2021. 8:15KD100105637
Holter kardiološki04.11.2020 10:2117.2.2021. 8:15VE100412874
RTG mamografija21.02.2020 10:3517.2.2021. 8:15NŠ101045616
Ultrazvuk radiološki30.09.2020 10:5417.2.2021. 8:20SM100551373
RTG mamografija21.02.2020 10:3617.2.2021. 8:30KŠ100382101
Fizikalna medicina18.01.2021 15:5717.2.2021. 8:30JK100011796
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 10:5817.2.2021. 8:30PK263775648
Holter kardiološki03.11.2020 10:117.2.2021. 8:30RZ100328681
Ultrazvuk dojke18.02.2020 7:3017.2.2021. 8:30OJ100294147
Ginekološka ambulanta15.01.2021 13:3717.2.2021. 8:30MB100117541
Ultrazvuk radiološki30.09.2020 18:2017.2.2021. 8:40JN100327946
RTG mamografija26.02.2020 10:5717.2.2021. 8:45IP100961747
Urološka ambulanta04.01.2021 14:3217.2.2021. 8:45MR101119346
Doppler karotida27.10.2020 13:3217.2.2021. 8:45IO100035280
Magnetska rezonanca16.07.2020 10:5917.2.2021. 8:45DR100230808
Ultrazvuk dojke18.02.2020 7:3617.2.2021. 9:00VT157730942
Ginekološka ambulanta20.01.2021 13:1017.2.2021. 9:00ML100731136
Onkološka ambulanta11.11.2020 11:4717.2.2021. 9:00NP100130854
Neurološka ambulanta12.08.2020 9:2617.2.2021. 9:00ZT101394242
Fonetska jedinica PZMZD19.01.2021 11:017.2.2021. 9:00PK263775648
ORL ambulanta26.01.2021 11:1117.2.2021. 9:00JP101125834
Fizikalna medicina07.07.2020 10:1017.2.2021. 9:00DR100164789
RTG klasične pretrage27.11.2020 11:2817.2.2021. 9:00MS100294062
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:1417.2.2021. 9:00RV268336051
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:1617.2.2021. 9:00TP268317248
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 10:5917.2.2021. 9:00ĐK263775633
Urološka ambulanta08.12.2020 14:4817.2.2021. 9:00NK101083430
RTG mamografija26.02.2020 12:717.2.2021. 9:00NČ100539938
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.12.2020 10:1817.2.2021. 9:00JG268098014
Ultrazvuk radiološki02.10.2020 10:317.2.2021. 9:00LG100511393
Psihijatrijska ambulanta18.01.2021 12:5517.2.2021. 9:10AL161108579
CT28.10.2020 10:2417.2.2021. 9:15AL100298741
RTG mamografija12.02.2020 8:117.2.2021. 9:15GH100050373
Urološka ambulanta19.02.2020 9:5017.2.2021. 9:15IČ100360308
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:1917.2.2021. 9:20LH268310522
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 13:1217.2.2021. 9:20SD268265415
Neurološka ambulanta29.10.2020 10:1317.2.2021. 9:20JG100801696
Onkološka ambulanta19.01.2021 15:1617.2.2021. 9:20IJ100365686
Audiometrija22.01.2021 7:5217.2.2021. 9:30NN264664675
EEG laboratorij07.01.2021 10:5417.2.2021. 9:30ZP100920453
Ultrazvuk dojke18.02.2020 8:4217.2.2021. 9:30MB100150172
Ginekološka ambulanta17.11.2020 10:317.2.2021. 9:30LV101107323
EKG21.01.2021 11:4517.2.2021. 9:30MG100574300
Magnetska rezonanca10.03.2020 8:5417.2.2021. 9:30MK100347461
Urološka ambulanta26.02.2020 10:4717.2.2021. 9:30NM100324782
Fizikalna medicina15.01.2021 10:517.2.2021. 9:30MK100251815
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.02.2020 7:4617.2.2021. 9:30MS100150295
Doppler karotida03.09.2020 10:5617.2.2021. 9:30NZ157553008
RTG mamografija23.07.2020 9:417.2.2021. 9:30MK100198730
CT23.09.2020 13:117.2.2021. 9:35KM100424539
Neurološka ambulanta12.08.2020 10:1717.2.2021. 9:40SA100706900
RTG mamografija27.02.2020 13:4717.2.2021. 9:45FB100689822
Urološka ambulanta12.08.2020 10:2417.2.2021. 9:45BL100219173
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2020 11:1417.2.2021. 9:45ND100141898
Psihijatrijska ambulanta16.12.2020 10:417.2.2021. 9:55LA161900555
CT02.12.2020 13:717.2.2021. 9:55MT100151217
Ergometrija26.02.2020 9:5617.2.2021. 10:00BV100413923
Ginekološka ambulanta25.01.2021 8:4417.2.2021. 10:00BB100152376
Ultrazvuk dojke18.02.2020 8:4217.2.2021. 10:00DB100189888
Neuropedijatrijska ambulanta17.12.2020 15:817.2.2021. 10:00MG267634557
Neurološka ambulanta12.08.2020 10:3517.2.2021. 10:00AB101269828
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.02.2020 9:4917.2.2021. 10:00AK101083943
Fizikalna medicina18.01.2021 17:1017.2.2021. 10:00SM100549314
Urološka ambulanta12.08.2020 10:3117.2.2021. 10:00VR139885079
Pulmološka ambulanta11.08.2020 9:5617.2.2021. 10:00KB101085206
Kardiološka ambulanta14.08.2020 10:5617.2.2021. 10:00AJ100953106
RTG mamografija26.08.2020 13:4517.2.2021. 10:00BP100324000
Gastroenterološka ambulanta27.07.2020 9:2717.2.2021. 10:00AB100495665
ORL ambulanta22.01.2021 13:2117.2.2021. 10:10LB153660556
Doppler karotida28.10.2020 10:2317.2.2021. 10:15AL100298741
Urološka ambulanta12.08.2020 10:4817.2.2021. 10:15NP101393687
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.02.2020 11:817.2.2021. 10:15BL100263255
RTG mamografija28.09.2020 11:3517.2.2021. 10:15IB101202850
CT25.01.2021 8:4017.2.2021. 10:15AP101292165
Magnetska rezonanca10.03.2020 8:5517.2.2021. 10:15MK100347461
Neurološka ambulanta12.08.2020 12:1017.2.2021. 10:20MM101044660
Gastroenterološka ambulanta27.07.2020 10:717.2.2021. 10:20ĐB101106645
Kardiološka ambulanta18.08.2020 10:4417.2.2021. 10:20DŠ143321886
Pulmološka ambulanta14.08.2020 7:1917.2.2021. 10:20MN100171334
ORL ambulanta25.01.2021 11:4517.2.2021. 10:25CL100501019
Urološka ambulanta12.08.2020 11:217.2.2021. 10:30SJ100498443
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.03.2020 9:3217.2.2021. 10:30AV100546644
RTG mamografija09.10.2020 9:5017.2.2021. 10:30MK100453104
Neuropedijatrijska ambulanta19.12.2020 13:3717.2.2021. 10:30LŠ267882812
Ergometrija26.02.2020 11:2317.2.2021. 10:30MP101066816
Ultrazvuk dojke18.02.2020 8:4417.2.2021. 10:30KV100247215
CT13.11.2020 11:5317.2.2021. 10:35NK100291091
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 13:417.2.2021. 10:40JM161373177
Neurološka ambulanta12.08.2020 12:2317.2.2021. 10:40MB100470369
Dijabetološka ambulanta29.05.2020 11:5717.2.2021. 10:40DF100745225
Gastroenterološka ambulanta27.07.2020 16:1917.2.2021. 10:40NĆ100057582
ORL ambulanta26.01.2021 9:517.2.2021. 10:40PB100269004
Pulmološka ambulanta14.08.2020 11:2817.2.2021. 10:40JH157844154
Kardiološka ambulanta21.08.2020 9:3317.2.2021. 10:40PB100198942
Urološka ambulanta12.08.2020 9:617.2.2021. 10:45MH100114316
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.09.2020 13:617.2.2021. 10:45AŽ100220815
RTG mamografija19.10.2020 14:317.2.2021. 10:45AP100110008
CT15.09.2020 13:3017.2.2021. 10:50VK100103749
ORL ambulanta26.01.2021 9:717.2.2021. 10:55EP160942822
Kardiološka ambulanta21.08.2020 18:1817.2.2021. 11:00AR158569599
Pulmološka ambulanta19.08.2020 11:817.2.2021. 11:00MB137241699
Fizikalna medicina19.01.2021 9:217.2.2021. 11:00VC100068662
Urološka ambulanta26.08.2020 10:4517.2.2021. 11:00MK100306924
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.09.2020 15:1417.2.2021. 11:00IR100489497
Gastroenterološka ambulanta28.07.2020 9:817.2.2021. 11:00MD163332700
Ergometrija26.02.2020 12:4917.2.2021. 11:00BČ100396667
Magnetska rezonanca12.03.2020 13:3317.2.2021. 11:00IH100331766
Neuropedijatrijska ambulanta21.12.2020 18:5917.2.2021. 11:00JP268255225
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 13:517.2.2021. 11:10AP161461451
CT13.01.2021 9:1017.2.2021. 11:10LR100674059
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.08.2020 9:2117.2.2021. 11:15LD100153961
Kardiološka ambulanta24.08.2020 8:1917.2.2021. 11:20AP101321618
Pulmološka ambulanta24.09.2020 8:5217.2.2021. 11:20MK100456683
Gastroenterološka ambulanta28.07.2020 10:1617.2.2021. 11:20DG101182231
Dijabetološka ambulanta01.06.2020 9:1217.2.2021. 11:20LG100819985
CT26.01.2021 12:717.2.2021. 11:25MI100065263
Ergometrija26.02.2020 12:2917.2.2021. 11:30DG100088578
Ultrazvuk dojke18.02.2020 11:5417.2.2021. 11:30MV106441870
Onkološka ambulanta18.08.2020 11:1017.2.2021. 11:30SM154044509
Neurološka ambulanta14.10.2020 10:3417.2.2021. 11:30IB101269955
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.12.2020 11:4817.2.2021. 11:30SJ267542585
Doppler karotida28.10.2020 11:5417.2.2021. 11:30JL100078265
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 12:3517.2.2021. 11:30KR100084698
Fizikalna medicina22.01.2021 9:4317.2.2021. 11:30GJ100142059
Kardiološka ambulanta24.08.2020 7:5617.2.2021. 11:40KK100140565
ORL ambulanta22.01.2021 11:5917.2.2021. 11:40MB100802374
Pulmološka ambulanta23.09.2020 12:4317.2.2021. 11:40FP101109315
Gastroenterološka ambulanta28.07.2020 15:2217.2.2021. 11:40AV159658326
Dijabetološka ambulanta02.06.2020 13:1317.2.2021. 11:40ZK100525336
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.02.2020 7:2917.2.2021. 11:45LK100470960
Onkološka ambulanta05.01.2021 13:1317.2.2021. 11:50AV100046322
Neurološka ambulanta17.11.2020 9:3017.2.2021. 12:00JG100354799
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1317.2.2021. 12:00SS100546112
Ergometrija10.03.2020 8:1617.2.2021. 12:00PT100289085
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.09.2020 13:5217.2.2021. 12:00MJ100062521
Urološka ambulanta11.12.2020 10:4617.2.2021. 12:00MJ127821984
Pulmološka ambulanta28.09.2020 10:1217.2.2021. 12:00SB100156097
Kardiološka ambulanta24.08.2020 10:5517.2.2021. 12:00CM100456594
Gastroenterološka ambulanta29.07.2020 13:1517.2.2021. 12:00SP154035779
Doppler karotida06.11.2019 10:5217.2.2021. 12:15IG100928548
Urološka ambulanta05.10.2020 9:717.2.2021. 12:15PH101133500
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.10.2020 7:5817.2.2021. 12:15PP101053655
Pulmološka ambulanta25.09.2020 13:5917.2.2021. 12:20DS153683502
Kardiološka ambulanta24.08.2020 11:017.2.2021. 12:20DP163244712
Gastroenterološka ambulanta30.07.2020 11:2117.2.2021. 12:20MN100593129
Neurološka ambulanta19.11.2020 10:117.2.2021. 12:20AA100297194
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 13:2017.2.2021. 12:20NČ163231477
Dijabetološka ambulanta03.06.2020 12:5217.2.2021. 12:20TK100038548
Ergometrija31.12.2020 12:4117.2.2021. 12:30MG100908967
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1417.2.2021. 12:30SK100527671
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.12.2020 12:1217.2.2021. 12:30MT268092547
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.10.2020 8:217.2.2021. 12:30MP101063084
Urološka ambulanta11.12.2020 12:4917.2.2021. 12:30NS100524380
Pulmološka ambulanta28.09.2020 15:3517.2.2021. 12:40VP100197249
Kardiološka ambulanta24.08.2020 12:4517.2.2021. 12:40SF139893347
Gastroenterološka ambulanta19.08.2020 13:2417.2.2021. 12:40NV100227102
Neurološka ambulanta19.11.2020 14:3317.2.2021. 12:40MD100110811
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 8:217.2.2021. 12:45LP100248054
Urološka ambulanta15.12.2020 10:5717.2.2021. 12:45JM101223887
ORL ambulanta26.01.2021 10:117.2.2021. 12:50AM137009048
Pulmološka ambulanta29.09.2020 12:2417.2.2021. 13:00MM100221226
Doppler karotida29.10.2020 11:017.2.2021. 13:00MM101310862
Kardiološka ambulanta24.08.2020 12:4617.2.2021. 13:00IV155820565
Gastroenterološka ambulanta20.08.2020 13:5317.2.2021. 13:00NL100450167
Neurološka ambulanta10.06.2020 10:117.2.2021. 13:00MM100425772
Ultrazvuk dojke16.11.2020 13:3717.2.2021. 13:00VČ100421017
Ergometrija31.12.2020 12:4317.2.2021. 13:00ŽG100946137
ORL ambulanta26.01.2021 14:517.2.2021. 13:05VM100410473
Pulmološka ambulanta29.09.2020 16:817.2.2021. 13:20NG100603172
Kardiološka ambulanta25.08.2020 10:3817.2.2021. 13:20AN100536492
Gastroenterološka ambulanta21.08.2020 17:617.2.2021. 13:20AM100569060
Neurološka ambulanta20.11.2020 9:5817.2.2021. 13:20BM162824091
Ergometrija15.01.2021 14:3717.2.2021. 13:30TK100772504
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1417.2.2021. 13:30AM100567153
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.12.2020 12:1317.2.2021. 13:30OT268092551
Gastroenterološka ambulanta22.08.2020 13:5117.2.2021. 13:40MK100523791
Kardiološka ambulanta25.08.2020 11:517.2.2021. 13:40AG100813755
Pulmološka ambulanta08.10.2020 12:2917.2.2021. 13:40TŠ100579797
Dijabetološka ambulanta08.06.2020 12:2817.2.2021. 13:40DP101308447
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1517.2.2021. 14:00JR100375128
Radna terapija PZMZD19.01.2021 8:1117.2.2021. 14:00MM262720503
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:00NR100206203
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:00LČ100544506
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:00TŠ100412253
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:00NK100334563
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:00AT100154870
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:15VV100402909
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:15IŠ100025103
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:15LL155684056
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:15OP100489779
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:717.2.2021. 14:15SŠ100206877
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:30GG100299646
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:30DM163705643
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:30MB154605898
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:30MP100519666
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:30AB100400067
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.11.2020 10:1117.2.2021. 14:30RM261163128
Dermatološka ambulanta18.01.2021 14:4917.2.2021. 14:30VD139904153
Dermatološka ambulanta21.01.2021 18:417.2.2021. 14:45DD157305486
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:45GJ100318966
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:45LŠ100346942
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:45KM262915872
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:45DŽ100424613
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 14:45GB155005683
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 10:1617.2.2021. 14:45NV161595857
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:917.2.2021. 15:00MŠ157066328
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:917.2.2021. 15:00AP153338692
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 15:00RV158218330
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:917.2.2021. 15:00SB100513972
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:817.2.2021. 15:00RI100018365
Kardiološka pedijatrijska ambulanta04.12.2020 12:417.2.2021. 15:00MP267269200
Dermatološka ambulanta26.01.2021 17:1317.2.2021. 15:00AD100253883
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1117.2.2021. 15:15RZ100182039
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1117.2.2021. 15:15VD100086961
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1117.2.2021. 15:15CM100384644
Mamografija nacionalni program20.01.2021 8:4117.2.2021. 15:15JŠ101099244
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1117.2.2021. 15:15KB100482593
Kardiološka pedijatrijska ambulanta28.10.2020 12:2317.2.2021. 15:30IĐ162876770
Psihologijska jedinica PZMZD25.01.2021 14:3917.2.2021. 15:30VB261209115
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 10:617.2.2021. 15:30ML163905186
Kardiološka pedijatrijska ambulanta28.10.2020 12:2317.2.2021. 16:00AĐ263426744
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.09.2020 12:317.2.2021. 16:30MP263394278
Kardiološka pedijatrijska ambulanta14.12.2020 12:3417.2.2021. 17:10AŠ262366879
CT29.07.2020 10:3718.2.2021. 7:35VB101053477
RTG mamografija02.12.2019 11:4718.2.2021. 7:45RB100268684
CT13.01.2021 14:1118.2.2021. 7:55FB100213121
Holter kardiološki04.11.2020 12:5418.2.2021. 8:00ŠP155496752
Radna terapija PZMZD18.01.2021 8:918.2.2021. 8:00TH264250538
Holter kardiološki06.07.2020 12:4218.2.2021. 8:00IB100213672
Magnetska rezonanca02.12.2020 8:4618.2.2021. 8:00IN100564144
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 8:5118.2.2021. 8:00JD265305197
RTG mamografija02.03.2020 10:5418.2.2021. 8:00SD101105030
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.12.2020 9:5718.2.2021. 8:00ML267557333
Ultrazvuk radiološki30.12.2020 20:1818.2.2021. 8:00VL101109601
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 14:3618.2.2021. 8:00AČ100483233
Onkološka dnevna bolnica18.01.2021 10:1018.2.2021. 8:00LT101238917
Fizikalna medicina16.07.2020 12:218.2.2021. 8:00MĐ100439772
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 11:1218.2.2021. 8:00AM100182293
RTG mamografija19.08.2020 10:918.2.2021. 8:15RJ100334667
Holter kardiološki03.12.2020 10:3118.2.2021. 8:15SR100013928
Holter kardiološki04.11.2020 13:2018.2.2021. 8:15KC100083774
CT29.12.2020 7:2618.2.2021. 8:15JK100360399
Ultrazvuk radiološki01.10.2020 9:4118.2.2021. 8:20PK101082080
Fizikalna medicina13.08.2020 11:618.2.2021. 8:20SM100425749
RTG mamografija26.02.2020 7:5318.2.2021. 8:30PK101057925
Ultrazvuk dojke19.02.2020 7:2518.2.2021. 8:30SS100496502
Radna terapija PZMZD26.01.2021 9:3418.2.2021. 8:30OI264797771
Holter kardiološki05.11.2020 10:318.2.2021. 8:30AR100390333
Audiometrija21.01.2021 11:4218.2.2021. 8:30MM100432281
Ultrazvuk radiološki27.08.2020 8:3818.2.2021. 8:40FP100000042
Fizikalna medicina15.01.2021 10:1318.2.2021. 8:40NM167369294
Doppler karotida30.10.2020 9:1418.2.2021. 8:45HČ100137762
RTG mamografija24.08.2020 13:3618.2.2021. 8:45MK100453640
Psihologijska jedinica PZMZD22.01.2021 10:1018.2.2021. 8:45IĐ266541172
Magnetska rezonanca08.09.2020 12:2718.2.2021. 8:45ČS100752497
Ultrazvuk dojke02.12.2020 12:1818.2.2021. 9:00JS100103096
CT22.12.2020 11:5418.2.2021. 9:00AM100182293
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 12:3218.2.2021. 9:00PP158676329
Psihijatrijska ambulanta17.12.2020 10:4518.2.2021. 9:00MA167346242
Neurološka ambulanta19.11.2020 9:5818.2.2021. 9:00MA101057889
RTG mamografija27.05.2020 7:3418.2.2021. 9:00KV100484833
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.01.2021 8:5018.2.2021. 9:00LM267661643
Ultrazvuk radiološki27.08.2020 7:3718.2.2021. 9:00AB100150632
Fizikalna medicina01.09.2020 8:2718.2.2021. 9:00IS100444478
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.02.2020 11:4518.2.2021. 9:00KS101100186
Urološka ambulanta21.01.2020 10:1718.2.2021. 9:00MM100143216
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5718.2.2021. 9:00DK100746859
RTG klasične pretrage18.01.2021 8:1818.2.2021. 9:00AB101048150
Urološka ambulanta01.09.2020 11:4018.2.2021. 9:15DD100109466
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.02.2020 8:4518.2.2021. 9:15ES100588866
RTG mamografija04.09.2020 8:1718.2.2021. 9:15MD100330607
Ultrazvuk radiološki22.10.2020 11:2318.2.2021. 9:20PD167877704
Fizikalna medicina14.08.2020 10:618.2.2021. 9:20DG100487838
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 12:218.2.2021. 9:20ID100372335
Neurološka ambulanta19.11.2020 12:4518.2.2021. 9:20MV100599043
Audiometrija21.01.2021 9:4218.2.2021. 9:30AV100991503
Ultrazvuk dojke10.06.2019 13:5118.2.2021. 9:30AP101335374
Magnetska rezonanca21.07.2020 10:5218.2.2021. 9:30DR100724203
Urološka ambulanta18.01.2021 13:118.2.2021. 9:30LP100248035
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.02.2020 11:3718.2.2021. 9:30OM100827702
Doppler karotida26.08.2020 11:3118.2.2021. 9:30ŽV101176896
RTG mamografija30.09.2020 7:4318.2.2021. 9:30KŠ100272451
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 10:5918.2.2021. 9:30AF261096946
Fizikalna medicina17.08.2020 10:2918.2.2021. 9:40NR100138027
Spirometrija - pulmološka dijagnostika05.01.2021 8:4118.2.2021. 9:40MM100568594
Neurološka ambulanta19.11.2020 13:218.2.2021. 9:40MN101148960
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 10:418.2.2021. 9:40DP261353284
Urološka ambulanta25.01.2021 9:818.2.2021. 9:45VK100099198
RTG mamografija22.10.2020 10:4718.2.2021. 9:45LC100499687
RTG mamografija08.10.2020 11:4818.2.2021. 10:00VŽ100801291
UZV srca17.11.2020 8:5518.2.2021. 10:00MD132558731
Imunološko - alergološka dijagnostika11.12.2020 12:5118.2.2021. 10:00FM101118672
Endoskopija - gastroskopija19.01.2021 12:4618.2.2021. 10:00JG101256370
Ambulanta za rehabilitaciju djece05.01.2021 9:3618.2.2021. 10:00LŠ268346928
Fizikalna medicina17.08.2020 12:5818.2.2021. 10:00DB100168067
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:3718.2.2021. 10:00JR100404426
Urološka ambulanta11.01.2021 14:1518.2.2021. 10:00NB100736160
Kemoterapija26.11.2020 11:2318.2.2021. 10:00ZB100514307
Ambulanta za kontrolu pacemakera27.02.2020 10:2518.2.2021. 10:00PG101116110
Psihijatrijska ambulanta18.01.2021 10:518.2.2021. 10:00FP100545218
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 10:218.2.2021. 10:00DP101174264
EEG laboratorij16.09.2020 10:4118.2.2021. 10:00IE100596443
Hematološka ambulanta22.10.2020 11:2118.2.2021. 10:00PD167877704
Neurološka ambulanta19.11.2020 11:3818.2.2021. 10:00ZŠ100550322
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk18.02.2020 12:4218.2.2021. 10:00LB100595869
EMNG12.01.2021 12:1718.2.2021. 10:00PF100129899
CT18.08.2020 8:3718.2.2021. 10:00MŠ100261437
Ultrazvuk dojke19.02.2020 7:2818.2.2021. 10:00PR100547587
ORL ambulanta11.01.2021 9:2718.2.2021. 10:10SP101124997
Doppler karotida29.10.2020 13:818.2.2021. 10:15JM100433631
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.10.2019 8:2818.2.2021. 10:15SČ100203980
RTG mamografija12.10.2020 10:018.2.2021. 10:15PM100756165
Magnetska rezonanca03.11.2020 8:2818.2.2021. 10:15SB100088563
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk18.02.2020 14:2118.2.2021. 10:20PJ100053005
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 13:518.2.2021. 10:20SZ100290784
Hematološka ambulanta05.10.2020 15:018.2.2021. 10:20NB100434127
Neurološka ambulanta19.11.2020 13:618.2.2021. 10:20PŠ101110431
Imunološko - alergološka dijagnostika20.01.2021 9:3018.2.2021. 10:20DK100330965
Ambulanta za kontrolu pacemakera27.01.2020 12:4018.2.2021. 10:20MP100734677
ORL ambulanta21.01.2021 11:4218.2.2021. 10:25MM100432281
Urološka ambulanta18.01.2021 12:1518.2.2021. 10:30NK100591777
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:4418.2.2021. 10:30VT101309197
UZV srca18.02.2020 7:5318.2.2021. 10:30AB100584774
RTG mamografija14.10.2020 10:4118.2.2021. 10:30BL100242036
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.01.2021 14:4418.2.2021. 10:30JB265461137
Ultrazvuk dojke19.02.2020 7:2818.2.2021. 10:30DM100270008
Endoskopija - kolonoskopija17.11.2020 12:018.2.2021. 10:30DI100406992
CT19.01.2021 13:3418.2.2021. 10:35MČ100817989
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.02.2020 11:818.2.2021. 10:40MJ154035321
Neurološka ambulanta20.11.2020 7:4918.2.2021. 10:40KU100607372
Hematološka ambulanta22.01.2021 14:2718.2.2021. 10:40KR167925943
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 10:3018.2.2021. 10:40ŽR101206590
Imunološko - alergološka dijagnostika05.01.2021 8:3918.2.2021. 10:40MM100568594
ORL ambulanta25.01.2021 17:3518.2.2021. 10:40DM264602618
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:3118.2.2021. 10:45HP100335720
RTG mamografija26.10.2020 13:4918.2.2021. 10:45VV100809352
Denzitometrija12.10.2020 10:118.2.2021. 10:50PM100756165
CT16.09.2020 10:4018.2.2021. 10:50PS101103299
Magnetska rezonanca17.08.2020 11:5418.2.2021. 11:00DĆ100082136
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.02.2020 15:218.2.2021. 11:00SM100284474
Psihijatrijska ambulanta26.01.2021 13:3718.2.2021. 11:00MU155425965
Hematološka ambulanta22.01.2021 17:3918.2.2021. 11:00MM100041976
Fizikalna medicina17.08.2020 13:2918.2.2021. 11:00EV119506846
UZV srca21.10.2020 8:1218.2.2021. 11:00JL100551000
Ambulanta za rehabilitaciju djece05.01.2021 10:2718.2.2021. 11:00AŠ268349829
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta20.01.2021 10:3618.2.2021. 11:15TŠ266253425
Fizikalna medicina18.08.2020 11:1618.2.2021. 11:20DG100058171
Hematološka ambulanta23.01.2021 9:3918.2.2021. 11:20NG101320836
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk20.02.2020 10:3118.2.2021. 11:20NZ100939191
CT26.01.2021 14:1018.2.2021. 11:30JA100397542
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1618.2.2021. 11:30NB100072834
Neurološka ambulanta17.09.2020 9:5118.2.2021. 11:30AI267936232
Neurofeedback PZMZD12.01.2021 8:1018.2.2021. 11:30ML264338925
Doppler karotida30.10.2020 11:1818.2.2021. 11:30NA100231115
Ambulanta za rehabilitaciju djece20.01.2021 12:5018.2.2021. 11:30OK267664506
UZV srca18.02.2020 8:1518.2.2021. 11:30IB100770118
Fizikalna medicina18.08.2020 12:3318.2.2021. 11:40MK100350654
Hematološka ambulanta26.01.2021 9:3418.2.2021. 11:40TP100485738
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 12:3118.2.2021. 11:40DZ100939204
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 12:3218.2.2021. 12:00MP100941051
Ultrazvuk dojke20.10.2020 13:4418.2.2021. 12:00TT100247408
Neurološka ambulanta20.11.2020 11:1918.2.2021. 12:00AV100870415
Hematološka ambulanta26.01.2021 15:1418.2.2021. 12:00AG101047557
Fizikalna medicina19.08.2020 9:3018.2.2021. 12:00MŠ101070462
Urološka ambulanta25.01.2021 11:3518.2.2021. 12:00ZM100607156
UZV srca18.02.2020 8:1618.2.2021. 12:00MV100392306
Doppler karotida30.10.2020 8:3618.2.2021. 12:15AF100223538
Fizikalna medicina19.08.2020 10:1218.2.2021. 12:20AJ100309929
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk20.02.2020 12:118.2.2021. 12:20DM100227136
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1718.2.2021. 12:30DK100256214
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 16:118.2.2021. 12:30JT100101757
Urološka ambulanta21.01.2021 10:918.2.2021. 12:30KT149103178
UZV srca18.02.2020 8:1818.2.2021. 12:30MP100181632
Fizikalna medicina21.08.2020 9:018.2.2021. 12:40AK101113807
Neurološka ambulanta01.12.2020 11:118.2.2021. 12:40NK100100547
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk20.02.2020 13:5518.2.2021. 12:40MB101107037
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk05.03.2020 11:5518.2.2021. 13:00NŠ100061735
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1718.2.2021. 13:00LŠ100579867
Neurološka ambulanta23.11.2020 9:518.2.2021. 13:00ST100228238
Hematološka ambulanta19.11.2020 11:5018.2.2021. 13:00KM101334766
Fizikalna medicina23.06.2020 14:2218.2.2021. 13:00IV162988041
Urološka ambulanta25.01.2021 13:1318.2.2021. 13:00DB100033246
UZV srca18.02.2020 8:2618.2.2021. 13:00EK159777174
Fizikalna medicina19.08.2020 18:1518.2.2021. 13:20AČ102715690
Neurološka ambulanta23.11.2020 9:2318.2.2021. 13:20TŽ100128655
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk05.03.2020 11:3418.2.2021. 13:20MK100243867
Endoskopija - kolonoskopija23.11.2020 8:4718.2.2021. 13:30MŠ124779644
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1918.2.2021. 13:30AN100435411
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2618.2.2021. 13:30EH101056861
UZV srca18.02.2020 8:4518.2.2021. 13:30IB101114504
Fizikalna medicina15.01.2021 11:4718.2.2021. 13:40MB163614133
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk05.03.2020 13:1218.2.2021. 13:40AI100266442
Neurološka ambulanta23.11.2020 9:4318.2.2021. 13:40AM100244403
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2618.2.2021. 13:45ML101135348
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:00LK100527116
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2718.2.2021. 14:00MM100558718
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.01.2021 10:2718.2.2021. 14:00MH264753549
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:00NV100041463
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:00SB100031771
Fizikalna medicina19.01.2021 12:918.2.2021. 14:00OK100046657
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:00NŠ100511533
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:00SP153847744
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:1918.2.2021. 14:00SK100192286
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:2818.2.2021. 14:15AM159104876
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:15DM130922472
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:15ES100520674
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:15AF100022626
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:15SL100319038
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:15EŠ100509175
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:30SO100363162
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1118.2.2021. 14:30TS100425471
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:30SG100431476
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:30MS100234586
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:30SB100560989
Dermatološka ambulanta19.01.2021 15:2518.2.2021. 14:30KB161353454
Dermatološka ambulanta19.01.2021 15:3918.2.2021. 14:45MK100338138
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:1318.2.2021. 14:45MM262720503
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:45BP100257320
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:45SJ100087993
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:45ML100518795
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:45MJ100456857
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 14:45BV115122569
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 15:00MR100070791
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 15:00ET100281323
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 15:00SŽ100419848
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1318.2.2021. 15:00DM100205313
Mamografija nacionalni program16.12.2020 10:1218.2.2021. 15:00MZ100529945
Dermatološka ambulanta19.01.2021 15:5418.2.2021. 15:00MM100154175
Dermatološka ambulanta19.01.2021 16:2418.2.2021. 15:15MB100333809
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:518.2.2021. 15:15NM100397576
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:518.2.2021. 15:15ŽM100129117
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:518.2.2021. 15:15RG100181011
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:518.2.2021. 15:15JT100440757
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:518.2.2021. 15:15SM265653406
Dermatološka ambulanta19.01.2021 16:2518.2.2021. 15:30AB100333762
Dermatološka ambulanta21.01.2021 16:718.2.2021. 15:45EP163691777
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:3118.2.2021. 15:45LĆ261470717
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:3618.2.2021. 16:15MB265195096
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 12:3218.2.2021. 17:30BH261486770
RTG mamografija12.11.2020 8:2219.2.2021. 7:30MZ100080430
CT21.01.2021 11:1819.2.2021. 7:35MŽ100337869
CT20.01.2021 10:3019.2.2021. 7:55NŠ100670094
Magnetska rezonanca14.07.2020 9:1619.2.2021. 8:00JK100972348
Naručivanje - operacija katarakte18.09.2020 13:5419.2.2021. 8:00MV101176148
Ultrazvuk radiološki02.10.2020 11:819.2.2021. 8:00LB100595869
RTG mamografija11.12.2020 10:219.2.2021. 8:15ND100275742
CT12.11.2020 9:1819.2.2021. 8:15MR100050617
Ultrazvuk radiološki02.10.2020 11:3919.2.2021. 8:20TF161224083
Ultrazvuk dojke20.02.2020 7:3119.2.2021. 8:30LM100572658
Ultrazvuk radiološki02.10.2020 14:2419.2.2021. 8:40AM162504312
Fizikalna medicina15.12.2020 9:1619.2.2021. 8:40JP100504386
Doppler karotida01.07.2020 9:3919.2.2021. 8:45SŠ100479273
Magnetska rezonanca03.06.2020 8:3519.2.2021. 8:45KD100381160
CT25.01.2021 9:619.2.2021. 8:55DL100319235
Ultrazvuk dojke20.02.2020 7:3219.2.2021. 9:00AH101302594
Neurološka ambulanta17.07.2020 9:2319.2.2021. 9:00IV100736777
Naručivanje - operacija katarakte26.01.2021 12:5919.2.2021. 9:00SR101131203
ORL ambulanta20.01.2021 9:5319.2.2021. 9:00NL100459211
Urološka ambulanta18.01.2021 10:1619.2.2021. 9:00MH100004172
Fizikalna medicina16.01.2020 13:1819.2.2021. 9:00AB100308155
Ultrazvuk radiološki03.10.2020 7:1819.2.2021. 9:00MR101120566
RTG mamografija12.11.2020 11:919.2.2021. 9:00RG100507357
Ultrazvuk radiološki30.10.2020 10:1719.2.2021. 9:20ML100070452
Fizikalna medicina16.10.2020 12:3519.2.2021. 9:20NT101126902
Neurološka ambulanta17.07.2020 11:2919.2.2021. 9:20MD100816618
Spirometrija - pulmološka dijagnostika09.12.2020 13:2619.2.2021. 9:20MK100746863
Audiometrija21.01.2021 13:5219.2.2021. 9:30MR162199741
Psihijatrijska ambulanta15.01.2021 10:3619.2.2021. 9:30MR101091910
Ultrazvuk dojke20.02.2020 7:3319.2.2021. 9:30MM100322697
Magnetska rezonanca14.07.2020 9:1719.2.2021. 9:30JK100972348
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2020 8:319.2.2021. 9:30PR100547587
Doppler karotida28.09.2020 11:819.2.2021. 9:30JJ101314136
Doppler perifernih krvnih žila19.02.2020 7:3119.2.2021. 9:30NM100095528
CT30.09.2020 11:2519.2.2021. 9:35MM100227174
Neurološka ambulanta24.07.2020 10:619.2.2021. 9:40LČ100449483
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2020 11:4219.2.2021. 9:45KT100245628
Urološka ambulanta26.01.2021 12:4219.2.2021. 9:45HT100237699
Anesteziološka ambulanta21.01.2021 10:2219.2.2021. 9:50AO100799440
CT13.01.2021 10:3819.2.2021. 9:55BI104108224
Ultrazvuk dojke20.02.2020 7:3319.2.2021. 10:00MM100500025
Ergometrija04.09.2020 13:1719.2.2021. 10:00LA100091489
Naručivanje - operacija katarakte30.09.2020 11:5119.2.2021. 10:00TR157817439
Neurološka ambulanta14.08.2020 9:2219.2.2021. 10:00IK100381122
Nefrološka ambulanta21.02.2020 11:3219.2.2021. 10:00KM100571166
Doppler perifernih krvnih žila19.02.2020 7:2819.2.2021. 10:00JC156511007
RTG mamografija16.12.2020 8:2719.2.2021. 10:00JG101131218
Fizikalna medicina05.11.2020 11:3519.2.2021. 10:00MP100487096
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.02.2020 10:3919.2.2021. 10:00AT100550159
ORL ambulanta22.01.2021 7:5319.2.2021. 10:10NN264664675
Doppler karotida30.10.2020 11:4319.2.2021. 10:15IV100844346
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 9:2619.2.2021. 10:15TT100247408
RTG mamografija19.02.2020 15:1219.2.2021. 10:15JK100583367
Magnetska rezonanca03.06.2020 10:5019.2.2021. 10:15ST158542328
Nefrološka ambulanta21.02.2020 15:1819.2.2021. 10:20IB100062470
Neurološka ambulanta29.05.2020 10:4919.2.2021. 10:20MU100154762
ORL ambulanta21.01.2021 13:5319.2.2021. 10:25MR162199741
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 10:919.2.2021. 10:30NP125677717
Doppler perifernih krvnih žila19.02.2020 8:5819.2.2021. 10:30AB100330876
Ultrazvuk dojke20.02.2020 7:3519.2.2021. 10:30IK101073151
CT16.12.2020 12:5719.2.2021. 10:35MB101048146
Neurološka ambulanta03.07.2020 9:5319.2.2021. 10:40SM156113991
Nefrološka ambulanta28.02.2020 12:3819.2.2021. 10:40KT100206082
RTG mamografija22.01.2021 14:1119.2.2021. 10:45IV100945016
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 8:2319.2.2021. 10:45IK
CT26.10.2020 12:3319.2.2021. 10:50MK100746863
Magnetska rezonanca20.02.2020 13:1319.2.2021. 11:00TF100607029
Nefrološka ambulanta05.06.2020 11:2519.2.2021. 11:00SH100405509
Naručivanje - operacija katarakte30.09.2020 12:5919.2.2021. 11:00ZV101178290
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 10:3019.2.2021. 11:00TS100181721
Fizikalna medicina09.10.2020 9:3819.2.2021. 11:00MM100355373
Doppler perifernih krvnih žila19.02.2020 14:4819.2.2021. 11:00JM100453532
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 10:519.2.2021. 11:15KV100481400
Fizikalna medicina15.12.2020 11:3719.2.2021. 11:20ML100109663
Nefrološka ambulanta05.06.2020 12:2019.2.2021. 11:20DP100191184
Neurološka ambulanta21.08.2020 10:4619.2.2021. 11:30VB100085357
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:2419.2.2021. 11:30IK100500006
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 10:3019.2.2021. 11:30ĐS100344927
Doppler karotida02.11.2020 8:4619.2.2021. 11:30IM100207663
Doppler perifernih krvnih žila20.02.2020 9:5019.2.2021. 11:30MĐ100542798
Nefrološka ambulanta23.06.2020 11:5319.2.2021. 11:40JS101055276
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 11:319.2.2021. 11:45JF100241998
Fizikalna medicina11.12.2020 9:3919.2.2021. 12:00MM143693100
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.10.2020 10:919.2.2021. 12:00IK100143767
Doppler perifernih krvnih žila20.02.2020 12:3619.2.2021. 12:00AV101390894
Nefrološka ambulanta21.02.2020 13:5519.2.2021. 12:00AB100822415
Neurološka ambulanta28.09.2020 11:719.2.2021. 12:00JJ101314136
Naručivanje - operacija katarakte30.09.2020 13:4819.2.2021. 12:00VV100003297
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:2919.2.2021. 12:00RD162666643
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 11:3319.2.2021. 12:15FR100240400
Doppler karotida02.10.2020 9:5719.2.2021. 12:15NM100449159
Fizikalna medicina28.09.2020 13:4219.2.2021. 12:20SK162376124
Neurološka ambulanta25.06.2020 10:2119.2.2021. 12:20AK100755650
Nefrološka ambulanta23.06.2020 12:1119.2.2021. 12:20NT100222309
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:2919.2.2021. 12:30MV167709205
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 11:3819.2.2021. 12:30VR101049619
Fizikalna medicina05.01.2021 12:2519.2.2021. 12:40BŠ100248209
Nefrološka ambulanta31.08.2020 12:5719.2.2021. 12:40ČB100467689
Neurološka ambulanta30.09.2020 14:5019.2.2021. 12:40ŽL100360223
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.10.2020 8:3419.2.2021. 12:45GP101216386
Fizikalna medicina27.08.2020 12:2419.2.2021. 13:00LD162886602
Neurološka ambulanta01.07.2020 9:4019.2.2021. 13:00SŠ100479273
Nefrološka ambulanta14.08.2020 11:5119.2.2021. 13:00GM100710788
Ultrazvuk dojke19.02.2020 9:3019.2.2021. 13:00LP101111020
Nefrološka ambulanta07.09.2020 11:2719.2.2021. 13:20NM100428739
Fizikalna medicina17.11.2020 12:4019.2.2021. 13:20IK162729950
Ultrazvuk dojke19.02.2020 11:3719.2.2021. 13:30SL100446718
Nefrološka ambulanta07.09.2020 13:1019.2.2021. 13:40MP100273591
Neurološka ambulanta02.10.2020 9:5519.2.2021. 13:40NM100449159
Ultrazvuk dojke27.02.2020 8:4719.2.2021. 14:00DG100007548
Psihologijska jedinica PZMZD26.01.2021 8:4219.2.2021. 14:45VP167547934
RTG mamografija14.01.2021 9:222.2.2021. 7:30DS100321608
CT07.12.2020 11:4222.2.2021. 7:35ŽK153276114
CT10.12.2020 12:1022.2.2021. 7:55RM100450260
Magnetska rezonanca18.08.2020 10:3422.2.2021. 8:00JV100855303
Holter kardiološki06.11.2020 9:822.2.2021. 8:00MS100040323
Holter kardiološki19.10.2020 9:1322.2.2021. 8:00DK100561667
Naručivanje - operacija katarakte21.09.2020 14:2522.2.2021. 8:00DV100415690
Holter tlaka19.01.2021 13:5122.2.2021. 8:00DB100033246
RTG mamografija25.02.2020 12:3322.2.2021. 8:00MR100488836
Ultrazvuk radiološki10.03.2020 11:2722.2.2021. 8:00JB100109199
Onkološka dnevna bolnica25.01.2021 10:3722.2.2021. 8:00MĐ100598670
Onkološka dnevna bolnica30.11.2020 10:3222.2.2021. 8:00RO100733397
Onkološka dnevna bolnica30.11.2020 12:722.2.2021. 8:00ĐM101123749
Onkološka dnevna bolnica23.12.2020 10:322.2.2021. 8:00ST100761299
RTG mamografija14.01.2021 10:3422.2.2021. 8:15DJ100546254
Holter kardiološki09.11.2020 13:4422.2.2021. 8:15MB100117541
Holter kardiološki10.11.2020 7:5822.2.2021. 8:15KŠ101110588
CT30.12.2020 12:122.2.2021. 8:15PM100288373
Ultrazvuk radiološki01.09.2020 11:1222.2.2021. 8:20AK100099249
RTG mamografija03.03.2020 11:3022.2.2021. 8:30KV101127309
Ginekološka ambulanta30.12.2020 12:5622.2.2021. 8:30AB100538060
Ultrazvuk dojke24.02.2020 8:122.2.2021. 8:30ST100609595
Holter kardiološki10.11.2020 9:5722.2.2021. 8:30LD100058580
Ultrazvuk radiološki06.11.2020 11:522.2.2021. 8:40IJ100235052
RTG mamografija11.03.2020 10:3122.2.2021. 8:45NB101186499
Magnetska rezonanca24.02.2020 10:322.2.2021. 8:45VM100358950
Ultrazvuk dojke24.02.2020 8:222.2.2021. 9:00NL100450167
Neurološka ambulanta03.08.2020 9:4922.2.2021. 9:00LP101066820
EEG laboratorij19.01.2021 13:1422.2.2021. 9:00BD100496593
Onkološka ambulanta17.08.2020 12:3922.2.2021. 9:00RV100946758
RTG mamografija11.03.2020 10:3322.2.2021. 9:00AB100494347
Ultrazvuk radiološki05.10.2020 10:5322.2.2021. 9:00EO100491037
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.02.2020 9:5922.2.2021. 9:00AR153958341
Traumatološka ambulanta26.01.2021 13:5822.2.2021. 9:00LV167825152
Psihijatrijska ambulanta21.09.2020 11:522.2.2021. 9:10MV100870152
CT10.12.2020 10:122.2.2021. 9:15IJ100390121
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.02.2020 13:1322.2.2021. 9:15SZ104596394
RTG klasične pretrage19.01.2021 8:4122.2.2021. 9:15SM157723827
RTG mamografija13.03.2020 12:3822.2.2021. 9:15FM100177047
Neurološka ambulanta24.08.2020 9:3722.2.2021. 9:20SM100425749
Onkološka ambulanta23.12.2020 10:322.2.2021. 9:20ST100761299
Audiometrija25.01.2021 11:422.2.2021. 9:30AK100583297
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 10:2222.2.2021. 9:30AV159507838
Ultrazvuk dojke24.02.2020 8:522.2.2021. 9:30AŠ100443906
Magnetska rezonanca25.02.2020 8:322.2.2021. 9:30AO158202480
RTG mamografija25.03.2020 10:3922.2.2021. 9:30AG100529818
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.03.2020 10:2822.2.2021. 9:30IS100803476
Ultrazvuk radiološki30.12.2020 12:122.2.2021. 9:40PM100288373
RTG mamografija26.11.2020 7:5422.2.2021. 9:45MG153742501
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 12:5622.2.2021. 9:50LI100437475
CT19.01.2021 11:722.2.2021. 9:55VS101212398
Ultrazvuk dojke24.02.2020 8:122.2.2021. 10:00IH101327528
Naručivanje - operacija katarakte24.09.2020 10:1122.2.2021. 10:00HK100215876
Hematološka ambulanta23.11.2020 9:422.2.2021. 10:00MŠ101070462
RTG mamografija04.09.2020 11:1022.2.2021. 10:00RD101205484
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.07.2020 9:522.2.2021. 10:00MK100198730
Pulmološka ambulanta13.01.2021 10:3222.2.2021. 10:00JD101165509
Kardiološka ambulanta09.03.2020 13:3022.2.2021. 10:00EJ100738928
ORL ambulanta25.01.2021 11:422.2.2021. 10:10AK100583297
Denzitometrija28.09.2020 11:3222.2.2021. 10:10AB100951627
Psihijatrijska ambulanta20.01.2021 11:222.2.2021. 10:10MM107033884
Psihijatrijska ambulanta01.12.2020 10:3822.2.2021. 10:10AP101123005
CT12.10.2020 12:4922.2.2021. 10:15EJ100662233
Magnetska rezonanca03.06.2020 12:2622.2.2021. 10:15DV100048992
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.11.2020 14:2922.2.2021. 10:15NM100444158
Pulmološka ambulanta19.01.2021 14:3722.2.2021. 10:20DA101310059
Kardiološka ambulanta09.03.2020 13:5822.2.2021. 10:20TK100730674
Hematološka ambulanta23.11.2020 14:2922.2.2021. 10:20IJ101257006
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 8:5122.2.2021. 10:30AT100562881
Ultrazvuk dojke24.02.2020 8:1022.2.2021. 10:30SM100553365
Endoskopija - kolonoskopija18.01.2021 10:4422.2.2021. 10:30MT100760500
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.02.2020 14:3422.2.2021. 10:30VK100169385
Denzitometrija19.01.2021 8:4022.2.2021. 10:30SM157723827
RTG mamografija09.03.2020 10:5422.2.2021. 10:30KB100084005
CT19.01.2021 8:2622.2.2021. 10:35IĐ162291865
Hematološka ambulanta22.12.2020 11:3922.2.2021. 10:40BK100236205
Kardiološka ambulanta26.08.2019 15:522.2.2021. 10:40MM100501625
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2021 10:1622.2.2021. 10:45DK101246509
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 10:3622.2.2021. 10:50NT100380266
CT04.09.2020 11:1122.2.2021. 10:50RD101205484
Magnetska rezonanca11.08.2020 12:122.2.2021. 11:00MM100764556
Hematološka ambulanta22.12.2020 12:3722.2.2021. 11:00VČ101127455
Naručivanje - operacija katarakte24.09.2020 13:5022.2.2021. 11:00LI136946913
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.02.2020 13:2422.2.2021. 11:00NL100450167
Kardiološka ambulanta10.03.2020 12:4622.2.2021. 11:00JČ100396671
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 11:822.2.2021. 11:10PM100907174
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.01.2021 13:022.2.2021. 11:15BD100487306
Kardiološka ambulanta10.03.2020 14:722.2.2021. 11:20LB100492586
Endoskopija - gastroskopija26.01.2021 14:2822.2.2021. 11:30RD156394810
Psihijatrijska ambulanta27.10.2020 10:1022.2.2021. 11:30DJ100336324
Onkološka ambulanta28.10.2020 16:4122.2.2021. 11:30ML100070452
Kardiološka ambulanta12.05.2020 12:1922.2.2021. 11:40ML100263467
Onkološka ambulanta23.11.2020 16:4122.2.2021. 11:50SI100132899
Naručivanje - operacija katarakte25.09.2020 13:2122.2.2021. 12:00MN101066500
Ginekološka ambulanta26.01.2021 11:2022.2.2021. 12:00BJ156043978
Endoskopija - kolonoskopija20.11.2020 10:3922.2.2021. 12:00RD156394810
Ultrazvuk dojke24.02.2020 8:5922.2.2021. 12:00MM100476368
Kardiološka ambulanta12.05.2020 12:1922.2.2021. 12:00IL100263452
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.01.2021 9:722.2.2021. 12:00JR101255512
Onkološka ambulanta12.01.2021 11:5122.2.2021. 12:10JV100096066
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.01.2021 11:122.2.2021. 12:15NP100474963
Kardiološka ambulanta15.05.2020 9:4622.2.2021. 12:20ZA101205751
Psihijatrijska ambulanta08.01.2021 17:022.2.2021. 12:20MN101148960
Ultrazvuk dojke24.02.2020 9:422.2.2021. 12:30KR100144619
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.01.2021 11:2522.2.2021. 12:30MG100718872
Fizikalna medicina14.01.2021 9:622.2.2021. 12:30NI100295183
Kardiološka ambulanta27.05.2020 9:4722.2.2021. 12:40MB100414052
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.01.2021 14:4222.2.2021. 12:45GP100498551
Psihijatrijska ambulanta30.10.2020 12:4822.2.2021. 12:50ŽŠ100791750
Ultrazvuk dojke24.02.2020 9:1822.2.2021. 13:00JR100486026
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 7:5122.2.2021. 13:00FS100298953
Fizikalna medicina14.01.2021 12:4122.2.2021. 13:10DL161693397
Psihijatrijska ambulanta02.11.2020 12:2922.2.2021. 13:10AL100460855
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:1622.2.2021. 13:15NP
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:3722.2.2021. 13:30MK100453104
Fizikalna medicina13.07.2020 13:3022.2.2021. 13:30ĆH100193941
Ultrazvuk dojke24.02.2020 9:2522.2.2021. 13:30TK100048494
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:3822.2.2021. 13:45ML100199298
Fizikalna medicina18.01.2021 13:3022.2.2021. 13:50PG100261189
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:00JO100040164
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:00LP100023111
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:00DK100175286
Edukacijska rehabilitacija PZMZD11.01.2021 8:5622.2.2021. 14:00JŠ265153809
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:00TG100575741
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:00MB100551814
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:4022.2.2021. 14:00BP261194274
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:15MP100468865
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:15MN100544440
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:15ŠZ100485507
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:15ZŠ100433453
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:922.2.2021. 14:15KZ100219544
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:2922.2.2021. 14:15ML158984206
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:30MS156745150
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:30OD100372354
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:30JB100219296
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:30JV100544807
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:30AR100544756
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:45RČ162209282
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:45AS100196876
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:45MD100436566
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:45LP100487749
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 14:45SV100500044
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 15:00SK100472740
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1122.2.2021. 15:00ML100114814
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 15:00GG100396046
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 15:00SB101120710
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1022.2.2021. 15:00MD156114006
Fizikalna medicina22.01.2021 9:5622.2.2021. 15:00ML100520693
Dermatološka ambulanta21.01.2021 16:2922.2.2021. 15:00MK141110162
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1222.2.2021. 15:15ET100564905
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1222.2.2021. 15:15MV100557122
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1122.2.2021. 15:15NJ101352586
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1222.2.2021. 15:15MM100564873
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1222.2.2021. 15:15TR100567100
Dermatološka ambulanta21.01.2021 16:2722.2.2021. 15:30KK167488174
Dermatološka ambulanta21.01.2021 16:2622.2.2021. 16:00MK163337792
Dermatološka ambulanta21.01.2021 17:822.2.2021. 16:15IK261298606
Dermatološka ambulanta21.01.2021 17:522.2.2021. 17:15MC100019452
Fizikalna medicina25.01.2021 17:3022.2.2021. 17:30LT163154361
Dermatološka ambulanta26.01.2021 16:2722.2.2021. 18:00MM167652246
CT18.01.2021 14:1223.2.2021. 7:35AA100195327
CT25.01.2021 12:2723.2.2021. 7:55AS100859908
Magnetska rezonanca05.10.2020 10:1723.2.2021. 8:00ML101197244
Holter kardiološki11.11.2020 8:4523.2.2021. 8:00JM126742595
Holter kardiološki10.11.2020 13:423.2.2021. 8:00BL100481491
Onkološka dnevna bolnica26.01.2021 11:5123.2.2021. 8:00VS101212398
Onkološka dnevna bolnica02.12.2020 13:1123.2.2021. 8:00SG
Onkološka dnevna bolnica02.12.2020 11:5123.2.2021. 8:00UČ100359450
Onkološka dnevna bolnica01.12.2020 11:5923.2.2021. 8:00JS100454403
Ultrazvuk radiološki05.10.2020 15:5223.2.2021. 8:00AH167404332
Holter kardiološki12.11.2020 11:5723.2.2021. 8:15SŽ100231168
Holter kardiološki11.11.2020 10:3623.2.2021. 8:15TJ100046515
Ultrazvuk radiološki05.10.2020 10:4623.2.2021. 8:20MP101048184
Holter kardiološki13.11.2020 10:4923.2.2021. 8:30JP100434358
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 10:3423.2.2021. 8:40RK100271519
Doppler karotida15.09.2020 10:3923.2.2021. 8:45NS100433684
Magnetska rezonanca28.07.2020 9:223.2.2021. 8:45NK101052182
CT14.01.2021 13:3223.2.2021. 8:55IR101115184
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:2723.2.2021. 9:00GM100288227
Neurološka ambulanta22.09.2020 12:5523.2.2021. 9:00AZ100530008
Neurološka ambulanta04.11.2020 11:3123.2.2021. 9:00MK100044025
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 10:3723.2.2021. 9:00NŠ100522026
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 9:5223.2.2021. 9:00MB154037262
Onkološka ambulanta27.08.2020 13:923.2.2021. 9:00SL100042245
Vaskularna kirurgija06.03.2020 9:2423.2.2021. 9:00NM100095528
ORL ambulanta20.01.2021 11:723.2.2021. 9:00JS266962876
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:3923.2.2021. 9:00OI264797771
Urološka ambulanta26.01.2021 10:2923.2.2021. 9:00IB100350974
Traumatološka ambulanta26.01.2021 14:123.2.2021. 9:00AD139524792
Ultrazvuk radiološki22.10.2020 13:2723.2.2021. 9:00ZM100021914
Urološka ambulanta11.01.2021 14:3123.2.2021. 9:15PŽ100437808
Vaskularna kirurgija01.09.2020 9:4823.2.2021. 9:20IK100494722
Onkološka ambulanta22.10.2020 10:2523.2.2021. 9:20DV100322894
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 10:4023.2.2021. 9:20GP136056129
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 10:123.2.2021. 9:20ŽL100460910
Neurološka ambulanta09.11.2020 9:3123.2.2021. 9:20VL100423812
Neurološka ambulanta16.10.2020 9:2823.2.2021. 9:20ŽO100455717
Audiometrija25.01.2021 11:4923.2.2021. 9:30JS100441007
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:2923.2.2021. 9:30LI100437475
Magnetska rezonanca21.07.2020 8:5723.2.2021. 9:30KG100879211
Edukacijska rehabilitacija PZMZD20.01.2021 10:3723.2.2021. 9:30MB265195096
Urološka ambulanta11.01.2021 14:2423.2.2021. 9:30AL100476029
Doppler karotida02.11.2020 10:5423.2.2021. 9:30FG100213437
CT29.09.2020 8:3223.2.2021. 9:35SR100338867
Vaskularna kirurgija15.12.2020 10:1123.2.2021. 9:40NV100294842
Onkološka ambulanta22.10.2020 11:4823.2.2021. 9:40AJ100061792
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 12:2223.2.2021. 9:40NK100074065
Neurološka ambulanta18.08.2020 10:523.2.2021. 9:40DŠ143321886
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 10:4723.2.2021. 9:40MŠ160045374
Neurološka ambulanta18.08.2020 12:623.2.2021. 9:40MB101189741
Urološka ambulanta10.08.2020 8:4723.2.2021. 9:45BB100557669
CT14.01.2021 9:3823.2.2021. 9:55ŽK101247899
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:2923.2.2021. 10:00AD100232058
Neurološka ambulanta09.11.2020 10:5523.2.2021. 10:00DM100733202
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 11:5423.2.2021. 10:00DK101246509
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 10:4123.2.2021. 10:00RG100528063
Neurološka ambulanta30.10.2020 11:4523.2.2021. 10:00IV100844346
Hematološka ambulanta19.10.2020 12:1723.2.2021. 10:00MM101167632
Vaskularna kirurgija29.12.2020 10:3623.2.2021. 10:00MČ100333512
Vaskularna kirurgija01.12.2020 12:5423.2.2021. 10:00FT100194329
Pulmološka ambulanta25.02.2020 12:323.2.2021. 10:00NR100285400
Pulmološka ambulanta25.01.2021 13:423.2.2021. 10:00SČ101127563
Gastroenterološka ambulanta25.02.2020 12:5623.2.2021. 10:00ZB100204546
UZV srca24.02.2020 8:1523.2.2021. 10:00SS100208619
RTG mamografija13.10.2020 13:4323.2.2021. 10:00IC100723436
ORL ambulanta20.01.2021 10:3323.2.2021. 10:10MB265195096
Denzitometrija12.01.2021 12:3423.2.2021. 10:10NP101331564
Doppler karotida13.07.2020 14:2223.2.2021. 10:15VT101393691
Magnetska rezonanca03.12.2020 12:1223.2.2021. 10:15PČ100449888
Neurološka ambulanta04.08.2020 9:2423.2.2021. 10:20RR101085920
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 10:4723.2.2021. 10:20KR100048719
Neurološka ambulanta20.10.2020 11:123.2.2021. 10:20NS100576913
Hematološka ambulanta19.10.2020 10:5623.2.2021. 10:20AR100377745
Pulmološka ambulanta25.08.2020 11:1523.2.2021. 10:20TŠ100390066
Gastroenterološka ambulanta11.03.2020 10:1123.2.2021. 10:20MG100801709
ORL ambulanta20.01.2021 11:923.2.2021. 10:25MB100239765
UZV srca24.02.2020 8:2723.2.2021. 10:30SJ100889897
Audiometrija25.01.2021 11:2623.2.2021. 10:30IM265615899
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:3023.2.2021. 10:30MO101049888
CT13.01.2021 8:523.2.2021. 10:35SK139883104
Psihijatrijska ambulanta17.11.2020 10:4623.2.2021. 10:40ZM100239977
Neurološka ambulanta03.11.2020 12:1023.2.2021. 10:40MB100072139
Hematološka ambulanta20.10.2020 12:2523.2.2021. 10:40NP101125054
Gastroenterološka ambulanta13.03.2020 13:4823.2.2021. 10:40ML100481504
Pulmološka ambulanta25.08.2020 11:5823.2.2021. 10:40NB100083401
ORL ambulanta25.01.2021 11:2523.2.2021. 10:40IM265615899
CT16.09.2020 13:4923.2.2021. 10:50IV100500970
ORL ambulanta25.01.2021 11:5923.2.2021. 10:55SB100012402
Pulmološka ambulanta01.09.2020 10:5523.2.2021. 11:00MM100548937
Pulmološka ambulanta12.08.2020 13:1423.2.2021. 11:00DK100330965
Gastroenterološka ambulanta09.03.2020 13:2123.2.2021. 11:00MR100438613
UZV srca24.02.2020 8:4323.2.2021. 11:00IC100008029
Magnetska rezonanca28.07.2020 9:223.2.2021. 11:00NK101052182
Hematološka ambulanta20.10.2020 12:4023.2.2021. 11:00NG100051032
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 10:1023.2.2021. 11:00HH100267012
Hematološka ambulanta04.01.2021 11:5823.2.2021. 11:20NK100960734
Gastroenterološka ambulanta25.08.2020 12:023.2.2021. 11:20AU100308649
Pulmološka ambulanta01.09.2020 11:1423.2.2021. 11:20IV102056903
Doppler karotida19.11.2020 9:1523.2.2021. 11:30VA100054075
UZV srca24.02.2020 10:3623.2.2021. 11:30HK100238150
Neurološka ambulanta17.11.2020 14:1123.2.2021. 11:30SV100763469
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:3123.2.2021. 11:30VZ100409639
Hematološka ambulanta05.01.2021 11:5123.2.2021. 11:40MB100101615
Gastroenterološka ambulanta04.09.2020 9:1523.2.2021. 11:40MK140407791
Pulmološka ambulanta07.01.2021 7:4423.2.2021. 11:40AM101077900
Urološka ambulanta26.01.2021 10:3223.2.2021. 11:45IK152709881
Pulmološka ambulanta06.11.2020 12:4423.2.2021. 12:00AP100180653
Gastroenterološka ambulanta04.09.2020 11:3823.2.2021. 12:00IB100056705
UZV srca24.02.2020 11:3223.2.2021. 12:00IV101396639
Neurološka ambulanta20.11.2020 8:3023.2.2021. 12:00MA100366330
Hematološka ambulanta25.02.2020 10:2023.2.2021. 12:00MŠ101185217
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:3223.2.2021. 12:00VF100008724
Doppler karotida05.11.2020 10:2723.2.2021. 12:15JD100713104
Pulmološka ambulanta02.09.2020 9:5023.2.2021. 12:20MK101065998
Gastroenterološka ambulanta04.09.2020 12:2123.2.2021. 12:20VI100860795
Hematološka ambulanta11.01.2021 10:2223.2.2021. 12:20IM100579123
Neurološka ambulanta20.11.2020 12:3623.2.2021. 12:20MC101174230
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:3823.2.2021. 12:30AG159919818
UZV srca24.02.2020 11:5623.2.2021. 12:30VK100238894
Fizikalna medicina25.01.2021 14:2223.2.2021. 12:30ZK100156985
Pulmološka ambulanta03.09.2020 11:4223.2.2021. 12:40PŠ101130826
Gastroenterološka ambulanta24.08.2020 9:1323.2.2021. 12:40VI100854165
Hematološka ambulanta12.01.2021 11:2923.2.2021. 12:40LK100013449
Neurološka ambulanta23.11.2020 11:1223.2.2021. 12:40AV100433519
Hematološka ambulanta12.01.2021 10:4323.2.2021. 13:00SR100543122
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:4023.2.2021. 13:00AJ100451409
Gastroenterološka ambulanta26.11.2019 11:4823.2.2021. 13:00DV100737313
Pulmološka ambulanta04.09.2020 10:623.2.2021. 13:00NŽ100109413
Doppler karotida05.11.2020 11:5323.2.2021. 13:00EŽ100176123
Pulmološka ambulanta07.09.2020 9:3223.2.2021. 13:20PB100466549
Gastroenterološka ambulanta28.09.2020 9:023.2.2021. 13:20MD100018346
Hematološka ambulanta12.01.2021 11:4523.2.2021. 13:20RJ100524592
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:4023.2.2021. 13:30SB100155402
Hematološka ambulanta12.01.2021 11:5923.2.2021. 13:40ŽS100081725
Neurološka ambulanta24.11.2020 11:3823.2.2021. 13:40DI100855784
Gastroenterološka ambulanta23.12.2019 12:823.2.2021. 13:40SG101141003
Pulmološka ambulanta08.09.2020 11:4823.2.2021. 13:40SA100510997
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1423.2.2021. 14:00SČ100456861
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1423.2.2021. 14:00EK100528896
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1223.2.2021. 14:00IL261010224
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1223.2.2021. 14:00VK100583973
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1423.2.2021. 14:00JB100351099
Ultrazvuk dojke25.02.2020 7:4223.2.2021. 14:00MĐ100085094
Radna terapija PZMZD12.01.2021 11:723.2.2021. 14:00IK262700689
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1423.2.2021. 14:15NK100538944
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1423.2.2021. 14:15EG100603242
Mamografija nacionalni program19.01.2021 9:1623.2.2021. 14:15NC161994727
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1423.2.2021. 14:15DN100602530
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:15VŠ100487109
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:30BP100100443
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:30MV100075913
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:30LL100259079
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:30AM100209250
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:30SF159762918
Kardiološka pedijatrijska ambulanta15.12.2020 15:223.2.2021. 14:30AP160549345
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:45HA158961743
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:45EČ154146018
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:45VB100140993
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:45RB100089148
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 14:45VK100366580
Radna terapija PZMZD19.01.2021 8:1223.2.2021. 14:45MM262720503
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:00LV100026506
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:00MK100042620
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1723.2.2021. 15:00ST100062771
Mamografija nacionalni program20.01.2021 14:1723.2.2021. 15:00AK100455384
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:00DB138524369
Kardiološka pedijatrijska ambulanta03.12.2020 13:5723.2.2021. 15:00AK264490332
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:15SJ100056531
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:15AK100058383
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:15JR100285256
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:15JB100280611
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1823.2.2021. 15:15NK100004365
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.12.2020 15:1323.2.2021. 15:30MZ266348980
Kardiološka pedijatrijska ambulanta04.12.2020 13:1923.2.2021. 16:00LU268090339
Kardiološka pedijatrijska ambulanta28.08.2020 9:123.2.2021. 16:30LŠ162765548
Kardiološka pedijatrijska ambulanta14.12.2020 12:3523.2.2021. 17:00NŠ265392215
Dermatološka ambulanta13.01.2021 16:3923.2.2021. 17:30LŠ162765548
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 12:3323.2.2021. 18:00BH261486770
CT10.12.2020 7:5224.2.2021. 7:35KT100187699
Holter kardiološki17.11.2020 8:5624.2.2021. 8:00MD132558731
Holter kardiološki16.11.2020 8:3024.2.2021. 8:00ŽB100127939
Magnetska rezonanca10.03.2020 12:2924.2.2021. 8:00AK100273816
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 11:1724.2.2021. 8:00NR100366415
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.12.2020 9:1424.2.2021. 8:00JM268238314
RTG mamografija24.02.2020 11:1824.2.2021. 8:00SS100050655
RTG mamografija02.03.2020 10:4824.2.2021. 8:15PS100042989
Holter kardiološki19.11.2020 10:024.2.2021. 8:15AK100484316
Holter kardiološki19.11.2020 12:4524.2.2021. 8:15AŠ101306135
CT19.01.2021 12:4624.2.2021. 8:15BČ100355161
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 12:724.2.2021. 8:20DB151507586
RTG mamografija28.09.2020 10:3224.2.2021. 8:30SG100026760
Ginekološka ambulanta14.11.2020 9:1324.2.2021. 8:30ML100264554
Ultrazvuk dojke25.02.2020 10:4624.2.2021. 8:30SL162994760
Holter kardiološki03.07.2020 9:824.2.2021. 8:30AS100089311
Audiometrija22.01.2021 7:4824.2.2021. 8:30KL100199118
Holter tlaka30.10.2020 13:2024.2.2021. 8:30NM100142612
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 12:1724.2.2021. 8:40JG100235724
Doppler karotida02.11.2020 9:4724.2.2021. 8:45MS100550036
Magnetska rezonanca12.03.2020 11:5824.2.2021. 8:45NT101262110
Ultrazvuk dojke01.12.2020 8:2424.2.2021. 9:00EN100561489
Neurološka ambulanta19.08.2020 10:5924.2.2021. 9:00NB100127924
EEG laboratorij02.11.2020 9:4724.2.2021. 9:00MS100550036
Onkološka ambulanta28.10.2020 11:624.2.2021. 9:00DB101261381
Urološka ambulanta20.08.2020 9:1824.2.2021. 9:00IČ100184904
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.12.2020 11:5424.2.2021. 9:00VĐ267988517
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 14:1824.2.2021. 9:00SŽ152847058
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 12:3524.2.2021. 9:10NP167464069
Urološka ambulanta02.09.2020 10:2824.2.2021. 9:15JS101189366
Neurološka ambulanta19.08.2020 9:3424.2.2021. 9:20AN100994156
Onkološka ambulanta30.11.2020 11:3324.2.2021. 9:20RP100459264
Audiometrija21.01.2021 12:4824.2.2021. 9:30AK100086374
Psihijatrijska ambulanta14.10.2020 10:4624.2.2021. 9:30DG100835084
EEG laboratorij12.10.2020 9:3324.2.2021. 9:30AP100207269
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:4424.2.2021. 9:30MM100535526
Magnetska rezonanca12.03.2020 11:5924.2.2021. 9:30NT101262110
Urološka ambulanta25.11.2020 9:3624.2.2021. 9:30BZ100379864
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.02.2020 9:2024.2.2021. 9:30JR100486026
Doppler karotida25.08.2020 12:4524.2.2021. 9:30DM100602723
Psihologijska jedinica PZMZD20.01.2021 11:1024.2.2021. 9:30MK264368132
CT21.07.2020 14:724.2.2021. 9:35IK100574809
Neurološka ambulanta19.08.2020 10:5224.2.2021. 9:40SL100499047
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.02.2020 10:3324.2.2021. 9:45NB100072834
Urološka ambulanta19.08.2020 10:1824.2.2021. 9:45JB101390432
Psihijatrijska ambulanta10.12.2020 9:4424.2.2021. 9:50MB100720520
Neurološka ambulanta13.11.2020 12:3924.2.2021. 10:00ŽB100833980
EEG laboratorij12.10.2020 10:1024.2.2021. 10:00MM100048333
Ultrazvuk dojke25.02.2020 10:324.2.2021. 10:00KH101335247
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.09.2020 9:4124.2.2021. 10:00SK101070871
Urološka ambulanta22.12.2020 9:2924.2.2021. 10:00LU101076279
Kardiološka ambulanta25.01.2021 9:324.2.2021. 10:00SD100969969
Pulmološka ambulanta05.03.2020 7:3624.2.2021. 10:00RH100439838
RTG mamografija16.03.2020 12:824.2.2021. 10:00AP100825087
ORL ambulanta22.01.2021 7:4924.2.2021. 10:10KL100199118
Denzitometrija28.10.2020 10:4824.2.2021. 10:10VM100730142
Urološka ambulanta23.12.2020 10:2624.2.2021. 10:15MV100369301
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.10.2020 7:4924.2.2021. 10:15DM159654501
Doppler karotida23.09.2020 12:524.2.2021. 10:15IK100853877
Magnetska rezonanca12.03.2020 13:2024.2.2021. 10:15PS100232486
Neurološka ambulanta21.10.2020 10:4724.2.2021. 10:20NS100127106
Pulmološka ambulanta26.08.2020 11:024.2.2021. 10:20IE100596443
Kardiološka ambulanta06.10.2020 12:1124.2.2021. 10:20FL100419481
Urološka ambulanta16.09.2020 10:3724.2.2021. 10:30DJ100807233
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.10.2020 10:5924.2.2021. 10:30UA101312360
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:4724.2.2021. 10:30DŠ123965764
CT21.01.2021 10:2424.2.2021. 10:35VĆ101135901
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 8:1224.2.2021. 10:40FS263175298
Neurološka ambulanta26.02.2020 12:5524.2.2021. 10:40IH100231172
ORL ambulanta21.01.2021 12:4924.2.2021. 10:40AK100086374
Kardiološka ambulanta26.08.2020 10:4024.2.2021. 10:40MP100194653
Pulmološka ambulanta15.09.2020 8:3624.2.2021. 10:40PB100531453
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 10:3924.2.2021. 10:45LK100533676
Urološka ambulanta29.12.2020 15:2924.2.2021. 10:45VF110691725
CT09.09.2020 12:2724.2.2021. 10:50ZL100458158
Magnetska rezonanca09.09.2020 14:1024.2.2021. 11:00AB100042160
Urološka ambulanta05.01.2021 9:4024.2.2021. 11:00MČ100535418
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.02.2020 12:5024.2.2021. 11:00NB100227403
Pulmološka ambulanta01.10.2020 9:3124.2.2021. 11:00SB100168033
Kardiološka ambulanta26.08.2020 11:1724.2.2021. 11:00LM100471282
Psihijatrijska ambulanta20.01.2021 11:4224.2.2021. 11:10IH159361577
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 10:4624.2.2021. 11:15LV101121386
Kardiološka ambulanta26.08.2020 11:2324.2.2021. 11:20MP100333207
Pulmološka ambulanta02.10.2020 10:1724.2.2021. 11:20MM160271639
Doppler karotida06.11.2020 12:1724.2.2021. 11:30PK100377317
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.10.2020 8:024.2.2021. 11:30JT157643967
RTG mamografija23.10.2020 13:5724.2.2021. 11:30AN101066464
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.09.2020 13:3024.2.2021. 11:30TB267739268
Neurološka ambulanta29.10.2020 12:5524.2.2021. 11:30IR101077277
Onkološka ambulanta03.03.2020 11:2024.2.2021. 11:30MK100426978
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:5024.2.2021. 11:30VM100580521
Pulmološka ambulanta05.10.2020 8:5224.2.2021. 11:40HS100580678
Kardiološka ambulanta27.08.2020 10:1724.2.2021. 11:40MB101054761
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 12:324.2.2021. 11:45JK155006145
Onkološka ambulanta03.03.2020 11:2524.2.2021. 11:50AT100181613
Neurološka ambulanta29.10.2020 13:724.2.2021. 12:00JM100433631
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:5224.2.2021. 12:00MM100305786
Urološka ambulanta04.01.2021 8:4524.2.2021. 12:00MM100568594
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.10.2020 7:5424.2.2021. 12:00BL100242036
Pulmološka ambulanta06.10.2020 18:2524.2.2021. 12:00NV100783590
Kardiološka ambulanta27.08.2020 14:1224.2.2021. 12:00DB100250215
Onkološka ambulanta03.03.2020 11:3324.2.2021. 12:10LD100123495
Doppler karotida06.11.2020 12:5524.2.2021. 12:15MV100181331
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 13:4524.2.2021. 12:15ND100275742
Urološka ambulanta07.01.2021 10:2824.2.2021. 12:15PŠ100578483
Kardiološka ambulanta28.08.2020 9:1024.2.2021. 12:20IP100135357
Pulmološka ambulanta07.10.2020 11:3724.2.2021. 12:20MB100432243
Neurološka ambulanta20.11.2020 12:5124.2.2021. 12:20DS158983655
Onkološka ambulanta03.03.2020 13:2624.2.2021. 12:30ZM153347206
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:5324.2.2021. 12:30MS100569770
Urološka ambulanta11.01.2021 10:1224.2.2021. 12:30BM100432101
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.10.2020 12:4324.2.2021. 12:30NM101305781
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.09.2020 13:3424.2.2021. 12:30MB267739253
Pulmološka ambulanta07.10.2020 12:2724.2.2021. 12:40ZG100221620
Kardiološka ambulanta28.08.2020 9:2524.2.2021. 12:40NA100048530
Urološka ambulanta11.01.2021 10:1524.2.2021. 12:45AT119420205
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.10.2020 9:424.2.2021. 12:45BĐ161258995
Onkološka ambulanta04.03.2020 12:2024.2.2021. 12:50AM100131496
Neurološka ambulanta23.11.2020 9:724.2.2021. 13:00JŠ101070443
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:5524.2.2021. 13:00MG100129916
Doppler karotida10.11.2020 9:2624.2.2021. 13:00NP100423672
Kardiološka ambulanta31.08.2020 12:724.2.2021. 13:00IZ101071210
Pulmološka ambulanta13.10.2020 10:124.2.2021. 13:00MS100612608
Kardiološka ambulanta01.09.2020 8:124.2.2021. 13:20LP155525514
Pulmološka ambulanta13.10.2020 10:024.2.2021. 13:20ZŠ100800683
Neurološka ambulanta24.11.2020 13:3724.2.2021. 13:20IŠ151409891
Onkološka ambulanta10.03.2020 11:324.2.2021. 13:30JB100109199
Ultrazvuk dojke25.02.2020 11:5724.2.2021. 13:30SM100390723
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.12.2020 14:324.2.2021. 13:30KK268309660
Kardiološka ambulanta01.09.2020 8:2124.2.2021. 13:40BD100228685
Pulmološka ambulanta14.10.2020 11:4724.2.2021. 13:40KS156291468
Neurološka ambulanta25.11.2020 8:2924.2.2021. 13:40MG101172535
Ultrazvuk dojke25.02.2020 12:1724.2.2021. 14:00MM101110516
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.01.2021 9:1724.2.2021. 14:00DM265062676
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:1824.2.2021. 14:00GO100527578
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:00VP100082475
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:00SŠ100287445
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:00SŠ100022556
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:00MŠ100542548
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:15DG100206538
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:15MD100330749
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:15MK100223951
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:15MB100401192
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:15AV261224405
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.01.2021 8:3224.2.2021. 14:30MB262757907
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:30MD100393821
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:30DT100140391
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:30ER100048460
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:30SJ100335769
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:30JĐ100505416
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.12.2020 10:3424.2.2021. 14:30LC268102764
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 14:45VŠ100007317
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 14:45MB158395449
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2024.2.2021. 14:45VK100387348
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 14:45LS100050693
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 14:45ZP100226142
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:00LG100254720
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:00SS100026582
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:00JK100519685
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:00JČ159353449
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:1824.2.2021. 15:00JC264415443
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:00SK100188818
Kardiološka pedijatrijska ambulanta15.12.2020 12:324.2.2021. 15:00VV264740509
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:15IČ100597367
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:15SK100332497
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:15SD100297029
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:15NŠ100257674
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2124.2.2021. 15:15ŽV100149287
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.01.2021 11:1824.2.2021. 15:30PM264465666
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.12.2020 13:3124.2.2021. 15:30IP163468271
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.12.2020 11:1824.2.2021. 16:00PP264294455
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.12.2020 11:4324.2.2021. 16:30LJ167433266
Kardiološka pedijatrijska ambulanta15.12.2020 7:5624.2.2021. 17:10PŠ167928045
CT05.01.2021 8:1025.2.2021. 7:35CS157371465
CT25.01.2021 12:3325.2.2021. 7:55ŽG100424558
Magnetska rezonanca20.08.2020 8:4925.2.2021. 8:00SĆ159456492
Holter kardiološki23.11.2020 10:525.2.2021. 8:00MB100421888
Holter kardiološki23.11.2020 11:5225.2.2021. 8:00VP156576251
Fizikalna medicina20.08.2020 9:4025.2.2021. 8:00IB137194621
Ultrazvuk radiološki10.03.2020 8:2725.2.2021. 8:00SC100266796
RTG mamografija05.03.2020 10:1425.2.2021. 8:00AR100319678
RTG mamografija06.03.2020 9:4925.2.2021. 8:15IČ100062822
Holter kardiološki23.11.2020 10:1425.2.2021. 8:15AM100906602
Holter kardiološki23.11.2020 12:3025.2.2021. 8:15BJ100465911
CT13.01.2021 10:3525.2.2021. 8:15MB100034475
Ultrazvuk radiološki13.03.2020 11:4325.2.2021. 8:20MS100219830
Fizikalna medicina21.08.2020 9:3825.2.2021. 8:20SĐ100367803
RTG mamografija06.03.2020 10:2025.2.2021. 8:30DV100486539
Ultrazvuk dojke25.02.2020 12:2325.2.2021. 8:30VR100126377
Holter kardiološki16.07.2020 12:5825.2.2021. 8:30MC100261742
Holter tlaka19.10.2020 15:325.2.2021. 8:30TŽ100647028
Spirometrija - pulmološka dijagnostika23.11.2020 12:4225.2.2021. 8:40AM100222686
Ultrazvuk radiološki21.05.2020 8:2325.2.2021. 8:40IK100428921
Fizikalna medicina21.08.2020 10:4825.2.2021. 8:40TM100100049
Doppler karotida17.12.2019 10:2725.2.2021. 8:45AV100408293
RTG mamografija06.03.2020 14:325.2.2021. 8:45IP100114693
Magnetska rezonanca30.07.2020 11:4825.2.2021. 8:45LB101060056
Ultrazvuk dojke25.02.2020 13:3025.2.2021. 9:00PV100167849
CT14.01.2021 12:5325.2.2021. 9:00NJ101149174
Onkološka ambulanta25.01.2021 15:4925.2.2021. 9:00JK100360399
Neurološka ambulanta30.10.2020 8:2725.2.2021. 9:00RB101186639
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 11:1125.2.2021. 9:00GK136237695
RTG mamografija11.03.2020 10:4925.2.2021. 9:00MB100014926
Ultrazvuk radiološki13.10.2020 10:5425.2.2021. 9:00AH100325954
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.02.2020 8:4725.2.2021. 9:00JB100359713
Fizikalna medicina21.08.2020 10:5525.2.2021. 9:00KB102356688
RTG mamografija11.03.2020 11:1125.2.2021. 9:15LČ100083488
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida25.01.2021 9:925.2.2021. 9:15JČ100519539
Neurološka ambulanta23.11.2020 10:2925.2.2021. 9:20MS100225657
Fizikalna medicina21.08.2020 12:2825.2.2021. 9:20LV100468051
Urološka ambulanta04.08.2020 10:1425.2.2021. 9:30JD100730161
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.02.2020 12:4625.2.2021. 9:30VŠ100771898
Doppler karotida11.11.2020 11:2925.2.2021. 9:30MS100519454
RTG mamografija11.03.2020 11:2425.2.2021. 9:30MS100250978
Audiometrija22.01.2021 9:1625.2.2021. 9:30PŠ101071009
Ultrazvuk dojke25.02.2020 14:2525.2.2021. 9:30MR100509993
Magnetska rezonanca27.07.2020 8:1325.2.2021. 9:30FK156252503
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 10:5725.2.2021. 9:40IP100059983
Fizikalna medicina22.08.2020 13:4425.2.2021. 9:40MK100523791
RTG mamografija11.03.2020 11:4925.2.2021. 9:45MB100130074
RTG mamografija12.03.2020 7:5225.2.2021. 10:00JB100426817
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.01.2021 8:2225.2.2021. 10:00MP100441331
Fizikalna medicina24.08.2020 10:325.2.2021. 10:00JM100601439
Ambulanta za kontrolu pacemakera12.03.2020 14:925.2.2021. 10:00AI100002157
Hematološka ambulanta26.11.2020 11:1925.2.2021. 10:00JM100492660
Neurološka ambulanta16.11.2020 14:2925.2.2021. 10:00JS101189366
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk26.02.2020 7:3925.2.2021. 10:00ST155022255
Ergometrija16.03.2020 11:4325.2.2021. 10:00GM100506931
CT29.09.2020 9:3625.2.2021. 10:00AN100210860
Ginekološka ambulanta14.01.2021 13:5325.2.2021. 10:00AR161936039
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:3525.2.2021. 10:00AV160362123
ORL ambulanta22.01.2021 9:1725.2.2021. 10:10PŠ101071009
Denzitometrija12.10.2020 9:2125.2.2021. 10:10DP100314357
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 11:825.2.2021. 10:15GĆ100539800
Doppler karotida03.11.2020 13:4025.2.2021. 10:15MV100566846
RTG mamografija12.03.2020 12:325.2.2021. 10:15MB101387023
Magnetska rezonanca14.08.2020 8:3725.2.2021. 10:15PF101165617
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk27.02.2020 12:1625.2.2021. 10:20MT100266090
Neurološka ambulanta23.11.2020 10:1525.2.2021. 10:20AM100906602
Hematološka ambulanta09.01.2020 14:3825.2.2021. 10:20KS100278569
Ambulanta za kontrolu pacemakera12.03.2020 14:2925.2.2021. 10:20DK100651721
Denzitometrija22.01.2021 10:3525.2.2021. 10:30MO160444831
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 12:2825.2.2021. 10:30RI100139203
RTG mamografija12.03.2020 12:1625.2.2021. 10:30JŠ100522030
Ginekološka ambulanta14.01.2021 13:5425.2.2021. 10:30MR157550982
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:4425.2.2021. 10:30MB167458083
Neurološka ambulanta24.11.2020 13:5025.2.2021. 10:40MB100835968
Hematološka ambulanta14.01.2021 13:4325.2.2021. 10:40DM101282990
RTG mamografija12.03.2020 12:4525.2.2021. 10:45MS101099121
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 13:825.2.2021. 10:45DT154274700
CT17.09.2020 13:2825.2.2021. 10:50NG100563023
Magnetska rezonanca10.08.2020 11:5525.2.2021. 11:00SA137682615
Hematološka ambulanta18.01.2021 12:1225.2.2021. 11:00IL100263452
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 11:3525.2.2021. 11:00KP101306898
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2021 8:4425.2.2021. 11:15GŠ156333626
Fizikalna medicina24.08.2020 12:2325.2.2021. 11:20JM100453532
Doppler karotida11.11.2020 13:1725.2.2021. 11:30SĐ100063252
Endoskopija - gastroskopija07.01.2021 11:025.2.2021. 11:30MI101046031
Neurološka ambulanta25.11.2020 11:3525.2.2021. 11:30ZG100805167
Onkološka ambulanta03.03.2020 13:4525.2.2021. 11:30ZM100292155
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:3525.2.2021. 11:30JL101319902
Fizikalna medicina24.08.2020 14:1925.2.2021. 11:40MD101085992
Onkološka ambulanta10.03.2020 11:925.2.2021. 11:50AM101325521
Neurološka ambulanta26.11.2020 9:425.2.2021. 12:00BV100521653
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:3625.2.2021. 12:00KM101051038
Urološka ambulanta10.08.2020 13:3825.2.2021. 12:00AG159919818
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 12:725.2.2021. 12:00MB100603609
Fizikalna medicina25.08.2020 12:725.2.2021. 12:00ML167295507
Ambulanta za kontrolu pacemakera12.03.2020 13:5525.2.2021. 12:00PV100001892
Onkološka ambulanta10.03.2020 12:025.2.2021. 12:10IK100428921
Doppler karotida11.11.2020 11:3025.2.2021. 12:15MČ100817989
Fizikalna medicina25.08.2020 13:4325.2.2021. 12:20IV100008480
Neurološka ambulanta26.11.2020 13:325.2.2021. 12:20ID100002759
Onkološka ambulanta12.03.2020 12:3425.2.2021. 12:30MS100294062
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:3725.2.2021. 12:30ZN100472613
Neurološka ambulanta27.11.2020 8:425.2.2021. 12:40RS163346931
Fizikalna medicina27.08.2020 9:1525.2.2021. 12:40SP101075124
Onkološka ambulanta17.08.2020 17:4525.2.2021. 12:50FM100494135
Neurološka ambulanta18.06.2020 9:2825.2.2021. 13:00DR100485403
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:4325.2.2021. 13:00BL150079514
Fizikalna medicina21.08.2020 8:5725.2.2021. 13:00OS161728302
Doppler karotida11.11.2020 13:1825.2.2021. 13:00SG100421657
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta18.01.2021 12:4125.2.2021. 13:00MJ263305270
Onkološka ambulanta19.08.2020 15:2825.2.2021. 13:10ZP100757407
Ambulanta za kontrolu pacemakera12.03.2020 13:3925.2.2021. 13:20JJ100226320
ORL ambulanta22.01.2021 11:2325.2.2021. 13:20PG163676311
Fizikalna medicina01.10.2020 10:225.2.2021. 13:20JB100231045
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:4325.2.2021. 13:30KM100491198
Onkološka ambulanta19.10.2020 15:625.2.2021. 13:30DK100608008
Ultrazvuk dojke26.02.2020 7:5125.2.2021. 13:30PK101057925
Fizikalna medicina28.01.2020 14:525.2.2021. 13:40VH154005550
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:4525.2.2021. 13:45DĆ100082136
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:00TM100221847
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:4525.2.2021. 14:00AM100223468
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:00GD100256426
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:00FK158815480
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:00TM100518070
Fizikalna medicina21.01.2021 14:525.2.2021. 14:00JB100359713
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2225.2.2021. 14:00DK100424191
Ultrazvuk dojke11.03.2020 7:3225.2.2021. 14:00VV100809352
Radna terapija PZMZD19.01.2021 8:1225.2.2021. 14:00MM262720503
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:15MG100257814
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:15AT100301586
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:15LĐ100227757
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:15NB100103081
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:15ŽC100059076
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.01.2021 8:4625.2.2021. 14:15AB100762333
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:30SR137623554
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:30DM100057065
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:30VK100470975
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:30AM100054037
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2825.2.2021. 14:30AK136716887
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:45ZJ100577926
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:45MK100036397
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:45DM100417790
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:45VR100233380
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 14:45JM100290750
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 15:00BB100150651
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 15:00AT100300145
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 15:00KV100082494
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:2925.2.2021. 15:00ST100228238
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:3025.2.2021. 15:15MS100145439
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:3025.2.2021. 15:15VS100282228
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:3025.2.2021. 15:15OK161410781
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:3025.2.2021. 15:15BL163001773
Mamografija nacionalni program16.12.2020 11:3025.2.2021. 15:15MV100164204
Dermatološka ambulanta26.01.2021 15:625.2.2021. 15:30MF101129907
Dermatološka ambulanta26.01.2021 15:1525.2.2021. 15:45MC100690243
Neurofeedback PZMZD26.01.2021 12:3425.2.2021. 17:30BH261486770
CT18.12.2020 12:5426.2.2021. 7:35DP100023431
Magnetska rezonanca16.03.2020 9:3426.2.2021. 8:00SB161346610
Naručivanje - operacija katarakte28.09.2020 13:1026.2.2021. 8:00NK161424565
Onkološka dnevna bolnica04.12.2020 11:5026.2.2021. 8:00MĐ101169408
Onkološka dnevna bolnica04.12.2020 10:5826.2.2021. 8:00MM100218828
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 14:4626.2.2021. 8:00HB153900138
RTG mamografija04.03.2020 10:2226.2.2021. 8:15MP100517439
Ultrazvuk radiološki06.10.2020 15:3726.2.2021. 8:20SP100506467
RTG mamografija04.03.2020 10:3026.2.2021. 8:30MF100646443
Ultrazvuk dojke26.02.2020 11:3326.2.2021. 8:30SN100976745
CT29.12.2020 9:3726.2.2021. 8:35VM100762070
Ultrazvuk radiološki07.10.2020 9:926.2.2021. 8:40KM101050909
Fizikalna medicina13.01.2021 9:1026.2.2021. 8:40TS100364565
Doppler karotida13.11.2020 9:2326.2.2021. 8:45AD139355766
RTG mamografija05.03.2020 7:3626.2.2021. 8:45MK100144178
Magnetska rezonanca26.02.2020 9:2126.2.2021. 8:45AK156316024
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:2726.2.2021. 9:00NŠ101045616
Neurološka ambulanta17.07.2020 13:4126.2.2021. 9:00JĐ100505416
Naručivanje - operacija katarakte28.09.2020 13:4626.2.2021. 9:00NK100529057
RTG mamografija05.03.2020 11:826.2.2021. 9:00MK100468085
Ultrazvuk radiološki07.10.2020 12:1726.2.2021. 9:00ZR100877323
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:526.2.2021. 9:00MR268357393
Ultrazvuk lokomotornog sustava26.01.2021 12:3126.2.2021. 9:00GM268357711
Fizikalna medicina24.08.2020 14:1026.2.2021. 9:00MP101797327
RTG mamografija06.03.2020 9:3726.2.2021. 9:15LM100464932
Neurološka ambulanta03.08.2020 12:5226.2.2021. 9:20KM101334766
Psihijatrijska ambulanta15.01.2021 10:1226.2.2021. 9:30JR156049854
Audiometrija22.01.2021 9:5326.2.2021. 9:30KŠ100306905
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4126.2.2021. 9:30OG101054102
Magnetska rezonanca26.02.2020 9:2226.2.2021. 9:30AK156316024
RTG mamografija16.03.2020 7:2526.2.2021. 9:30ND100007355
ORL ambulanta22.01.2021 9:426.2.2021. 9:30MD100362501
Doppler karotida16.11.2020 12:3926.2.2021. 9:30DD100428423
CT04.03.2020 11:1926.2.2021. 9:35JF100675377
Neurološka ambulanta21.08.2020 11:2226.2.2021. 9:40RH100505810
Fizikalna medicina17.11.2020 13:226.2.2021. 9:40AV100576453
RTG mamografija16.03.2020 11:3126.2.2021. 9:45NK100960734
CT30.12.2020 13:3726.2.2021. 9:55KR101102500
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4126.2.2021. 10:00IN100153020
Ergometrija14.08.2020 8:5126.2.2021. 10:00SZ100178806
Neurološka ambulanta05.10.2020 10:1426.2.2021. 10:00AM101103833
Naručivanje - operacija katarakte28.09.2020 14:526.2.2021. 10:00IS100302724
Nefrološka ambulanta28.02.2020 10:5726.2.2021. 10:00NB100819379
RTG mamografija16.03.2020 11:3926.2.2021. 10:00NJ101140202
Fizikalna medicina28.12.2020 13:5226.2.2021. 10:00PČ101117265
ORL ambulanta22.01.2021 10:5926.2.2021. 10:10BN100498068
Doppler karotida17.11.2020 10:4626.2.2021. 10:15RO100392170
Magnetska rezonanca24.06.2020 10:3226.2.2021. 10:15MB100775782
Nefrološka ambulanta28.02.2020 12:1926.2.2021. 10:20MD101282007
Neurološka ambulanta04.10.2020 17:5426.2.2021. 10:20KR101091925
ORL ambulanta22.01.2021 9:5426.2.2021. 10:25KŠ100306905
RTG mamografija17.03.2020 9:4026.2.2021. 10:30ML100381565
Psihijatrijska ambulanta20.01.2021 10:2126.2.2021. 10:30SB156745837
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4126.2.2021. 10:30SV101302382
CT22.01.2021 9:5626.2.2021. 10:35IS101098354
Neurološka ambulanta16.10.2020 9:2226.2.2021. 10:40MS101086609
Nefrološka ambulanta06.03.2020 12:4626.2.2021. 10:40JK100542158
ORL ambulanta22.01.2021 11:1426.2.2021. 10:40AK100289070
RTG mamografija17.03.2020 9:4826.2.2021. 10:45KM101117443
Psihijatrijska ambulanta25.01.2021 12:3626.2.2021. 10:50VB100943522
CT03.09.2020 12:5326.2.2021. 10:50MK100335241
ORL ambulanta26.01.2021 8:426.2.2021. 10:55AV266132159
Fizikalna medicina23.11.2020 18:1026.2.2021. 11:00JŠ162116274
Magnetska rezonanca07.01.2021 14:4726.2.2021. 11:00GB163254476
Nefrološka ambulanta28.07.2020 12:2026.2.2021. 11:00BT100191697
Nefrološka ambulanta13.03.2020 12:4926.2.2021. 11:20PB100408838
Neurološka ambulanta06.10.2020 7:4426.2.2021. 11:30ŠP157695832
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4226.2.2021. 11:30MT100196024
Doppler karotida19.11.2020 11:1326.2.2021. 11:30VM100290854
Fizikalna medicina23.11.2020 16:926.2.2021. 11:40MM162913105
Nefrološka ambulanta19.03.2020 9:3526.2.2021. 11:40IO100802158
Nefrološka ambulanta07.05.2020 9:2326.2.2021. 12:00LL100097420
Neurološka ambulanta06.10.2020 11:2626.2.2021. 12:00ZP100133007
Naručivanje - operacija katarakte29.09.2020 13:726.2.2021. 12:00DP100134486
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4226.2.2021. 12:00MT109880074
Fizikalna medicina16.11.2020 16:3326.2.2021. 12:00MĆ162780541
Doppler karotida20.11.2020 10:526.2.2021. 12:15ZL100515517
Fizikalna medicina16.11.2020 16:3426.2.2021. 12:20ĐĆ167422519
Neurološka ambulanta07.10.2020 10:1626.2.2021. 12:20DC101130563
Nefrološka ambulanta24.06.2020 7:5826.2.2021. 12:20JD100123599
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4326.2.2021. 12:30JR139889457
Nefrološka ambulanta30.06.2020 12:2126.2.2021. 12:40JV100110953
Neurološka ambulanta08.10.2020 9:5826.2.2021. 12:40NK100450612
Fizikalna medicina16.11.2020 16:3526.2.2021. 12:40PĆ261402322
Fizikalna medicina29.09.2020 13:5426.2.2021. 13:00AG164069693
Doppler karotida21.07.2020 11:1326.2.2021. 13:00SM100833694
Neurološka ambulanta08.10.2020 9:2626.2.2021. 13:00JČ101131400
Nefrološka pedijatrijska ambulanta19.01.2021 8:5826.2.2021. 13:00EM268418789
Nefrološka ambulanta30.06.2020 13:026.2.2021. 13:00SM100369477
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4326.2.2021. 13:00SR100925219
Nefrološka ambulanta14.08.2020 10:4526.2.2021. 13:20AJ100953106
Fizikalna medicina13.11.2020 13:2226.2.2021. 13:20PM163842894
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4326.2.2021. 13:30MJ100472045
Nefrološka ambulanta28.08.2020 14:2626.2.2021. 13:40BD100033208
Neurološka ambulanta12.10.2020 7:5526.2.2021. 13:40IV100594131
Ultrazvuk dojke27.02.2020 7:4426.2.2021. 14:00JA100448502
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.01.2021 8:1326.2.2021. 14:00MM262720503
Dermatološka ambulanta22.01.2021 16:2326.2.2021. 14:30PP159642283
Dermatološka ambulanta26.01.2021 15:2026.2.2021. 15:45IS157836401
Dermatološka ambulanta26.01.2021 16:1026.2.2021. 18:00AK100351281
CT05.01.2021 12:321.3.2021. 7:35NR100567030
CT21.01.2021 9:441.3.2021. 7:55ZB139905310
Magnetska rezonanca27.07.2020 10:401.3.2021. 8:00IP100135357
Holter kardiološki24.11.2020 9:181.3.2021. 8:00FM101255368
Holter kardiološki23.11.2020 13:81.3.2021. 8:00LO101116036
Naručivanje - operacija katarakte02.10.2020 13:91.3.2021. 8:00RM100319911
Onkološka dnevna bolnica25.11.2020 12:561.3.2021. 8:00IR100580983
Onkološka dnevna bolnica25.11.2020 12:391.3.2021. 8:00IJ145708067
RTG mamografija04.03.2020 13:181.3.2021. 8:00MS140541849
Ultrazvuk radiološki08.10.2020 13:411.3.2021. 8:00MA100454441
RTG mamografija11.03.2020 10:41.3.2021. 8:15JR100417127
Holter kardiološki24.11.2020 10:111.3.2021. 8:15VM100412662
Holter kardiološki17.11.2020 11:61.3.2021. 8:15ZP100382370
CT28.12.2020 9:541.3.2021. 8:15IP101233371
Spirometrija - pulmološka dijagnostika01.12.2020 13:21.3.2021. 8:20ZA100522670
Ultrazvuk radiološki07.10.2020 10:21.3.2021. 8:20AV101098710
RTG mamografija11.05.2020 14:461.3.2021. 8:30MP143002255
RTG klasične pretrage27.11.2020 11:61.3.2021. 8:30JC100386636
Ultrazvuk dojke02.03.2020 7:331.3.2021. 8:30MP100514345
Holter kardiološki04.11.2020 12:191.3.2021. 8:30AT100474658
Ultrazvuk radiološki08.10.2020 17:371.3.2021. 8:40SS101115771
RTG mamografija07.09.2020 10:41.3.2021. 8:45IV100077445
Doppler karotida23.11.2020 10:81.3.2021. 8:45ŽK100214581
Magnetska rezonanca04.08.2020 11:331.3.2021. 8:45LS101270431
Ultrazvuk dojke02.03.2020 7:331.3.2021. 9:00ĐM100197906
Naručivanje - operacija katarakte05.10.2020 9:91.3.2021. 9:00NP100295395
Neurološka ambulanta24.08.2020 9:511.3.2021. 9:00MB100775782
EEG laboratorij14.01.2021 8:211.3.2021. 9:00BČ100396667
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.03.2020 14:301.3.2021. 9:00MĐ100085094
RTG klasične pretrage23.11.2020 12:421.3.2021. 9:00AM100222686
RTG mamografija02.03.2020 10:161.3.2021. 9:00DM100206773
Ultrazvuk radiološki09.10.2020 11:51.3.2021. 9:00GK100119868
Psihijatrijska ambulanta02.11.2020 13:21.3.2021. 9:10PM100583634
CT25.01.2021 12:511.3.2021. 9:15SS155443713
RTG mamografija24.11.2020 9:161.3.2021. 9:15VM100075561
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.03.2020 11:291.3.2021. 9:15MR100714899
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.03.2020 13:291.3.2021. 9:30SN100976745
Doppler karotida22.12.2020 11:61.3.2021. 9:30AL100324655
RTG mamografija28.09.2020 9:551.3.2021. 9:30LĐ101049337
Ultrazvuk dojke02.03.2020 7:341.3.2021. 9:30SB100165039
Magnetska rezonanca18.05.2020 8:31.3.2021. 9:30JŠ101137236
Psihijatrijska ambulanta05.11.2020 11:541.3.2021. 9:30EŽ100176123
Psihijatrijska ambulanta25.08.2020 14:141.3.2021. 9:50MJ100827435
CT12.01.2021 8:181.3.2021. 9:55FE100823023
Ultrazvuk dojke02.03.2020 7:341.3.2021. 10:00ZJ100583687
Hematološka ambulanta26.11.2020 13:11.3.2021. 10:00JD101080741
Naručivanje - operacija katarakte06.10.2020 9:311.3.2021. 10:00LF101130489
Endoskopija - gastroskopija05.01.2021 12:151.3.2021. 10:00EL110088375
Kardiološka ambulanta13.08.2020 11:401.3.2021. 10:00AA100964811
Pulmološka ambulanta11.11.2020 12:421.3.2021. 10:00MK100746863
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.01.2021 9:331.3.2021. 10:00DP100314357
Denzitometrija16.12.2020 14:251.3.2021. 10:10NĐ100377622
Psihijatrijska ambulanta20.08.2020 14:391.3.2021. 10:10MS101076512
Magnetska rezonanca16.03.2020 10:51.3.2021. 10:15MB100719461
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.05.2020 13:221.3.2021. 10:15LH163072594
Doppler karotida23.11.2020 12:301.3.2021. 10:15BJ100465911
Kardiološka ambulanta28.05.2020 14:171.3.2021. 10:20GM100506931
Pulmološka ambulanta31.12.2020 8:361.3.2021. 10:20MV100677956
Ultrazvuk dojke02.03.2020 7:351.3.2021. 10:30PG101134640
Psihijatrijska ambulanta02.12.2020 9:281.3.2021. 10:30PD100176316
Kardiološka ambulanta01.06.2020 11:271.3.2021. 10:40JK101088412
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.01.2021 14:01.3.2021. 10:45MM153338758
Psihijatrijska ambulanta03.12.2020 10:391.3.2021. 10:50LK100086590
CT03.03.2020 11:91.3.2021. 10:50DH100548886
Magnetska rezonanca16.03.2020 10:111.3.2021. 11:00BL100199137
Naručivanje - operacija katarakte18.12.2019 13:231.3.2021. 11:00MG100433608
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 12:51.3.2021. 11:00NJ100827011
Kardiološka ambulanta06.07.2020 10:511.3.2021. 11:00LP100482574
Psihijatrijska ambulanta07.12.2020 9:71.3.2021. 11:10DL100565551
Kardiološka ambulanta03.06.2020 13:361.3.2021. 11:20KM100007798
Doppler karotida24.11.2020 12:411.3.2021. 11:30JB100119641
Endoskopija - gastroskopija25.01.2021 10:21.3.2021. 11:30AJ100127799
Psihijatrijska ambulanta08.12.2020 9:61.3.2021. 11:30LĐ100192040
Onkološka ambulanta09.12.2020 16:311.3.2021. 11:30IJ100390121
Ultrazvuk dojke