.

Liste čekanja

Radna skupinaDatum UpisaTermin NarudžbeŠifra pacijenta
Ultrazvuk dojke23.10.2020 14:1229.10.2020. 7:30MB159624872
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:229.10.2020. 7:30MĐ161994021
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:2629.10.2020. 7:30MK266614684
Pedijatrijski holter kardiološki16.10.2020 13:1829.10.2020. 7:30LL161203540
RTG mamografija26.10.2020 13:4129.10.2020. 7:30MŠ100457060
RTG klasične pretrage27.10.2020 15:529.10.2020. 7:30KB100085431
CT21.09.2020 12:3629.10.2020. 7:35ZB101391638
RTG klasične pretrage27.10.2020 16:5429.10.2020. 7:45AM100213348
CT26.10.2020 13:129.10.2020. 7:55TČ100490965
Ultrazvuk dojke27.10.2020 9:4529.10.2020. 8:00DD154973622
Ultrazvuk dojke26.10.2020 11:129.10.2020. 8:00MS100451061
Magnetska rezonanca28.10.2020 13:529.10.2020. 8:00NV100634083
Holter kardiološki15.05.2020 11:629.10.2020. 8:00DR163666278
Holter kardiološki08.07.2020 11:3329.10.2020. 8:00PV101121352
Radna terapija - PZMZD13.10.2020 9:5329.10.2020. 8:00PP265589330
Holter tlaka21.09.2020 14:3629.10.2020. 8:00IM100227526
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 9:5829.10.2020. 8:00ĐS100243528
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 9:5329.10.2020. 8:00AK101053142
Onkološka dnevna bolnica01.10.2020 8:4129.10.2020. 8:00ŽG100424558
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 16:3229.10.2020. 8:00VB100198904
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 8:2129.10.2020. 8:00BB100602193
Onkološka dnevna bolnica09.10.2020 12:3029.10.2020. 8:00ZB101290243
Onkološka dnevna bolnica01.10.2020 9:4529.10.2020. 8:00NH100012563
RTG klasične pretrage16.10.2020 13:4329.10.2020. 8:00DM102238255
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 9:1929.10.2020. 8:00AD100930376
RTG mamografija30.10.2019 11:129.10.2020. 8:00KŠ100432648
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 8:3129.10.2020. 8:00VU261886530
Ultrazvuk radiološki03.01.2020 10:1829.10.2020. 8:00KM100147670
Ambulanta za rehabilitaciju djece04.08.2020 10:1829.10.2020. 8:00AJ267557032
RTG mamografija31.10.2019 10:529.10.2020. 8:15SČ100272061
RTG klasične pretrage19.10.2020 8:5029.10.2020. 8:15MR101070157
Holter tlaka24.09.2020 13:4329.10.2020. 8:15JR100355829
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:2729.10.2020. 8:15JB263949938
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:729.10.2020. 8:15MP264608301
Holter kardiološki19.12.2019 14:229.10.2020. 8:15PD100071357
Holter kardiološki19.05.2020 9:2129.10.2020. 8:15NŠ100232768
CT25.09.2020 9:829.10.2020. 8:15IM100728920
Ultrazvuk radiološki15.01.2020 11:2729.10.2020. 8:20AB100100034
Traumatološka ambulanta07.10.2020 11:3129.10.2020. 8:30MB261787547
Urološka ambulanta03.03.2020 10:5529.10.2020. 8:30MB139890094
RTG klasične pretrage28.10.2020 8:5329.10.2020. 8:30TC132187532
RTG kontrastne pretrage28.10.2020 11:1129.10.2020. 8:30ĐP100225341
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:4729.10.2020. 8:30RV100896137
Ginekološka ambulanta13.10.2020 15:3829.10.2020. 8:30MK100056781
Holter kardiološki19.05.2020 8:1629.10.2020. 8:30MT100609646
Holter tlaka24.09.2020 14:329.10.2020. 8:30SČ100218743
Fizikalna medicina19.08.2020 11:3129.10.2020. 8:40DP100220251
Traumatološka ambulanta12.10.2020 11:3829.10.2020. 8:40DB262327609
Ultrazvuk radiološki10.06.2020 8:3029.10.2020. 8:40JV101302429
RTG mamografija02.10.2020 8:629.10.2020. 8:45KS100278569
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 8:3129.10.2020. 8:45MU264804994
Urološka ambulanta08.10.2020 14:729.10.2020. 8:45JD101181394
RTG klasične pretrage19.10.2020 9:4429.10.2020. 8:45MB100440850
Audiometrija22.10.2020 13:5329.10.2020. 8:45CL100501019
Magnetska rezonanca16.01.2020 11:1829.10.2020. 8:45KK100897436
Traumatološka ambulanta12.10.2020 11:4329.10.2020. 8:50MP100040361
Urološka ambulanta07.11.2019 8:5529.10.2020. 9:00BB100231026
Traumatološka ambulanta14.10.2020 10:1529.10.2020. 9:00AV100246611
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.09.2020 13:5029.10.2020. 9:00ML268102891
Fizikalna medicina27.10.2020 13:5629.10.2020. 9:00MM100444124
RTG klasične pretrage19.10.2020 10:929.10.2020. 9:00VV100574692
Ultrazvuk lokomotornog sustava29.09.2020 11:5729.10.2020. 9:00ŽB268104794
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:729.10.2020. 9:00SN101066197
ORL ambulanta07.10.2020 14:1729.10.2020. 9:00LK261833188
RTG mamografija02.10.2020 8:729.10.2020. 9:00AZ100378118
Kirurška ambulanta (opća)27.10.2020 11:4629.10.2020. 9:00SU100451625
Ultrazvuk radiološki28.10.2020 11:3629.10.2020. 9:00MG161758107
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.09.2020 9:4329.10.2020. 9:00LT265295228
Ambulanta za rehabilitaciju djece28.07.2020 10:129.10.2020. 9:00MĐ267794951
EMNG20.08.2020 10:2829.10.2020. 9:00MP100790610
EKG26.10.2020 10:4629.10.2020. 9:00ID
CT16.09.2020 13:4529.10.2020. 9:00ZK100020723
Ortopedska ambulanta06.10.2020 9:2529.10.2020. 9:00ĐN100156909
Ginekološka ambulanta06.10.2020 7:3229.10.2020. 9:00AB261550827
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:4829.10.2020. 9:00RŽ100562364
Onkološka ambulanta21.10.2020 16:129.10.2020. 9:00ĐĐ101099579
Psihijatrijska ambulanta16.07.2020 12:5429.10.2020. 9:00NM100215486
Psihijatrijska ambulanta28.07.2020 10:4929.10.2020. 9:00NŠ100522026
Neurološka ambulanta20.08.2020 16:1429.10.2020. 9:00JG100801696
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:829.10.2020. 9:00LV264253693
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:2729.10.2020. 9:00MD264302958
EKG28.10.2020 8:5229.10.2020. 9:10FT100614958
Anesteziološka ambulanta26.10.2020 10:229.10.2020. 9:10NK100424064
Traumatološka ambulanta14.10.2020 10:2829.10.2020. 9:10MM100110031
Urološka ambulanta07.11.2019 9:1929.10.2020. 9:15MM100476368
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:729.10.2020. 9:15ES100012582
RTG klasične pretrage19.10.2020 10:3029.10.2020. 9:15SČ100203980
RTG mamografija02.10.2020 10:5129.10.2020. 9:15MP100040361
Ortopedska ambulanta06.10.2020 11:1329.10.2020. 9:15SČ101272315
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida28.10.2020 10:5929.10.2020. 9:15LM101043817
Psihijatrijska ambulanta10.09.2020 10:3029.10.2020. 9:20SK100246791
Neurološka ambulanta23.10.2020 10:4829.10.2020. 9:20EM100488094
Psihijatrijska ambulanta07.09.2020 8:4829.10.2020. 9:20AR100260918
EKG28.10.2020 9:3629.10.2020. 9:20GR100334243
Ultrazvuk radiološki08.09.2020 11:5229.10.2020. 9:20II100432525
Traumatološka ambulanta14.10.2020 11:5129.10.2020. 9:20BZ100588086
Fizikalna medicina15.09.2020 9:3829.10.2020. 9:20JN100375876
Ultrazvuk lokomotornog sustava29.09.2020 12:1329.10.2020. 9:20EV267975252
Ultrazvuk lokomotornog sustava24.09.2020 8:1529.10.2020. 9:20MV267988343
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:829.10.2020. 9:30AV100628591
Urološka ambulanta07.11.2019 10:2829.10.2020. 9:30MB137576506
RTG klasične pretrage19.10.2020 10:3729.10.2020. 9:30JM100492660
Traumatološka ambulanta06.10.2020 13:1729.10.2020. 9:30MV100336748
ORL ambulanta07.10.2020 18:1029.10.2020. 9:30IG266076845
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta03.08.2020 13:5029.10.2020. 9:30AK161740231
Anesteziološka ambulanta26.10.2020 7:4229.10.2020. 9:30OB100043756
RTG mamografija02.10.2020 11:3329.10.2020. 9:30VŠ100382120
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 8:3129.10.2020. 9:30KU262900215
EKG28.10.2020 8:5429.10.2020. 9:30DS100404182
Radna terapija - PZMZD23.10.2020 8:3629.10.2020. 9:30MA263858502
EMNG17.07.2020 9:3829.10.2020. 9:30IV158648855
Magnetska rezonanca16.10.2020 12:1929.10.2020. 9:30DK151041442
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:4829.10.2020. 9:30SP153271236
Ortopedska ambulanta27.10.2020 10:3729.10.2020. 9:30VB261209115
CT08.10.2020 12:2729.10.2020. 9:40ME100265980
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 9:1329.10.2020. 9:40MB100490522
Psihijatrijska ambulanta01.09.2020 9:4629.10.2020. 9:40JM100537791
Ultrazvuk radiološki08.09.2020 14:3429.10.2020. 9:40SS100230511
Fizikalna medicina27.10.2020 14:3529.10.2020. 9:40NP263636547
Traumatološka ambulanta14.10.2020 13:1029.10.2020. 9:40TV140504702
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:829.10.2020. 9:45LF101243839
RTG klasične pretrage19.10.2020 10:3529.10.2020. 9:45VK100116026
Urološka ambulanta05.06.2018 9:4329.10.2020. 9:45DS100493599
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:2829.10.2020. 9:45JD264302981
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:1029.10.2020. 9:45LM263446518
Audiometrija22.10.2020 11:2029.10.2020. 9:45JŠ101070443
Ortopedska ambulanta06.10.2020 9:5129.10.2020. 9:45RG162839831
Traumatološka ambulanta15.10.2020 12:1529.10.2020. 9:50MK100546748
RTG klasične pretrage19.10.2020 10:5229.10.2020. 10:00HM265813912
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.10.2019 7:5029.10.2020. 10:00MB100478627
Urološka ambulanta14.11.2019 10:2929.10.2020. 10:00IŠ100443874
Traumatološka ambulanta19.10.2020 11:2929.10.2020. 10:00AG263099602
Fizikalna medicina07.05.2020 10:2829.10.2020. 10:00IG100372871
Ambulanta za kontrolu pacemakera21.08.2020 10:3729.10.2020. 10:00BD101310006
Kemoterapija06.08.2020 11:4329.10.2020. 10:00NK101309638
Ambulanta za rehabilitaciju djece28.07.2020 10:229.10.2020. 10:00PĐ267795254
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta20.10.2020 15:729.10.2020. 10:00MN264287700
Ultrazvuk radiološki29.09.2020 10:2129.10.2020. 10:00IR101115184
Imunološko - alergološka dijagnostika15.09.2020 11:2729.10.2020. 10:00GL100524412
RTG mamografija02.10.2020 9:4829.10.2020. 10:00ĐK100518672
UZV srca29.10.2019 7:3329.10.2020. 10:00ND100368676
Ortopedska ambulanta06.10.2020 11:3029.10.2020. 10:00FL100601833
Ginekološka ambulanta08.10.2020 11:2729.10.2020. 10:00PK100538963
CT27.08.2020 13:5729.10.2020. 10:00RB101140715
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:4829.10.2020. 10:00MG100434057
EMNG24.08.2020 13:529.10.2020. 10:00JB100085465
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk29.10.2019 8:5329.10.2020. 10:00BD100487306
Kabinet za kliničku psihologiju27.10.2020 11:4529.10.2020. 10:00ID100271237
Internistička ambulanta22.10.2020 13:3729.10.2020. 10:00MS100196912
Hematološka ambulanta02.03.2020 12:929.10.2020. 10:00AP101246918
Neurološka ambulanta20.08.2020 10:4029.10.2020. 10:00MP100790610
Psihijatrijska ambulanta25.08.2020 10:3529.10.2020. 10:00ŽL101152155
Anesteziološka ambulanta26.10.2020 7:4229.10.2020. 10:10GŽ101205713
ORL ambulanta30.09.2020 12:2829.10.2020. 10:10MK100209053
Denzitometrija08.10.2020 11:5729.10.2020. 10:10JV100369443
Traumatološka ambulanta19.10.2020 10:3529.10.2020. 10:10AK100075754
Urološka ambulanta12.11.2019 10:729.10.2020. 10:15AŠ100143220
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.10.2019 8:929.10.2020. 10:15KĆ100576519
RTG klasične pretrage19.10.2020 11:2029.10.2020. 10:15AŠ101133958
RTG mamografija02.10.2020 13:4529.10.2020. 10:15IM102029677
Magnetska rezonanca28.10.2020 13:3729.10.2020. 10:15DK151041442
CT14.10.2020 10:3729.10.2020. 10:15MŽ100826225
Ortopedska ambulanta06.10.2020 12:129.10.2020. 10:15MK100917044
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk31.10.2019 11:3129.10.2020. 10:20OG101054102
Psihijatrijska ambulanta13.08.2020 10:1029.10.2020. 10:20SŠ100542035
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 11:229.10.2020. 10:20ND101265488
Hematološka ambulanta30.06.2020 7:3529.10.2020. 10:20NČ100474747
Internistička ambulanta23.10.2020 11:5529.10.2020. 10:20SK100472740
Imunološko - alergološka dijagnostika18.09.2020 8:1729.10.2020. 10:20AK100102308
Traumatološka ambulanta19.10.2020 12:3329.10.2020. 10:20FŠ100832130
Ambulanta za kontrolu pacemakera25.08.2020 12:1729.10.2020. 10:20SK100234213
ORL ambulanta01.10.2020 7:5529.10.2020. 10:25NM100448447
Denzitometrija19.10.2020 8:4929.10.2020. 10:30VS100011480
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.08.2020 12:2429.10.2020. 10:30TR130752024
Traumatološka ambulanta21.10.2020 9:2829.10.2020. 10:30JJ100550479
Urološka ambulanta14.10.2020 13:1029.10.2020. 10:30AB100531256
RTG klasične pretrage19.10.2020 11:4129.10.2020. 10:30PM101123344
UZV srca29.10.2019 7:4729.10.2020. 10:30JP100839547
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.08.2020 8:5229.10.2020. 10:30AC263631847
Ginekološka ambulanta15.10.2020 11:2329.10.2020. 10:30GC145613349
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:4929.10.2020. 10:30MK101072844
Ortopedska ambulanta06.10.2020 14:2729.10.2020. 10:30IB139754477
Ergometrija21.10.2020 12:3829.10.2020. 10:30LV101116182
CT05.10.2020 9:5029.10.2020. 10:35ED139905522
Internistička ambulanta19.10.2020 8:5329.10.2020. 10:40MŠ100579157
Hematološka ambulanta01.10.2020 9:3429.10.2020. 10:40DP100023431
Neurološka ambulanta25.08.2020 18:4429.10.2020. 10:40RH100439838
Psihijatrijska ambulanta10.09.2020 9:1729.10.2020. 10:40VM130761292
Imunološko - alergološka dijagnostika21.09.2020 11:229.10.2020. 10:40NK100577733
Traumatološka ambulanta21.10.2020 9:3229.10.2020. 10:40IB100211816
ORL ambulanta01.10.2020 9:3029.10.2020. 10:40IŠ101332261
Ambulanta za kontrolu pacemakera28.10.2020 10:2329.10.2020. 10:40FŽ101027389
RTG klasične pretrage19.10.2020 12:729.10.2020. 10:45NS100152268
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.09.2020 9:729.10.2020. 10:45NG101063351
Urološka ambulanta07.10.2020 12:2129.10.2020. 10:45IJ156066322
RTG mamografija05.10.2020 10:4229.10.2020. 10:45NI101388892
Audiometrija26.10.2020 11:2229.10.2020. 10:45BN100498068
CT18.05.2020 10:4229.10.2020. 10:50ĐD101306864
Traumatološka ambulanta21.10.2020 7:4329.10.2020. 10:50NM104024376
Denzitometrija26.10.2020 8:4629.10.2020. 10:50JM100008442
ORL ambulanta05.10.2020 8:3729.10.2020. 10:55NG101123289
Ambulanta za kontrolu pacemakera28.10.2020 10:2529.10.2020. 11:00ER100015750
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.09.2020 11:3329.10.2020. 11:00LP100435233
Fizikalna medicina17.09.2020 12:3029.10.2020. 11:00NK100194812
RTG klasične pretrage06.10.2020 7:3729.10.2020. 11:00AN100210860
Imunološko - alergološka dijagnostika21.09.2020 11:2729.10.2020. 11:00PJ100087921
UZV srca29.10.2019 7:4829.10.2020. 11:00VV100066793
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.07.2020 11:5229.10.2020. 11:00BR265686633
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.09.2020 11:5529.10.2020. 11:00AR268136400
Ortopedska ambulanta06.10.2020 15:5029.10.2020. 11:00AD100444887
Ergometrija19.10.2020 9:5929.10.2020. 11:00LG100249777
Magnetska rezonanca09.03.2020 11:2229.10.2020. 11:00AG100893382
Psihijatrijska ambulanta08.09.2020 11:729.10.2020. 11:00NC100087654
Hematološka ambulanta25.08.2020 12:229.10.2020. 11:00ML100202145
Anesteziološka ambulanta27.10.2020 8:1629.10.2020. 11:10NM101233475
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 8:2529.10.2020. 11:15SK100214435
RTG klasične pretrage19.10.2020 12:3829.10.2020. 11:15BŠ157591570
Ortopedska ambulanta06.10.2020 16:029.10.2020. 11:15OS100443944
Psihijatrijska ambulanta21.09.2020 15:1329.10.2020. 11:20BO100387757
Hematološka ambulanta16.01.2020 13:429.10.2020. 11:20BG100443431
Ambulanta za kontrolu pacemakera28.10.2020 10:2829.10.2020. 11:20JM100428654
Imunološko - alergološka dijagnostika28.10.2020 11:5029.10.2020. 11:20TV100153425
UZV srca05.05.2020 8:2529.10.2020. 11:30MT100145778
RTG mamografija23.10.2020 10:229.10.2020. 11:30TB100227367
Psihologijska jedinica PZMZD21.10.2020 8:3929.10.2020. 11:30IK159598028
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.06.2020 13:1329.10.2020. 11:30JS261887007
Urološka ambulanta19.11.2019 13:2129.10.2020. 11:30DC161336100
RTG klasične pretrage19.10.2020 13:329.10.2020. 11:30KN101064468
Neurološka ambulanta20.10.2020 8:5829.10.2020. 11:30BŠ101209472
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:3029.10.2020. 11:30ND264538519
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:1129.10.2020. 11:30PM263365575
Onkološka ambulanta05.11.2019 14:3929.10.2020. 11:30AA100951896
Ultrazvuk dojke28.10.2020 10:4529.10.2020. 11:30MĐ101169408
Ergometrija30.09.2020 9:3729.10.2020. 11:30LD101079822
Ginekološka ambulanta15.10.2020 12:2129.10.2020. 11:30SG101377420
CT16.10.2020 11:1129.10.2020. 11:30NG154615293
EMNG17.08.2020 13:3229.10.2020. 11:30SD100541450
Radna terapija - PZMZD23.10.2020 8:3629.10.2020. 11:30AK264779595
Hematološka ambulanta11.05.2020 11:829.10.2020. 11:40ĐB100106156
Fizikalna medicina17.09.2020 13:5829.10.2020. 11:40DG101059156
ORL ambulanta08.10.2020 10:5829.10.2020. 11:40KV100104361
Imunološko - alergološka dijagnostika21.09.2020 11:3629.10.2020. 11:40MK101121831
RTG mamografija26.10.2020 8:1729.10.2020. 11:45KH100172864
Urološka ambulanta12.12.2019 8:2129.10.2020. 11:45PS100171866
RTG klasične pretrage19.10.2020 13:729.10.2020. 11:45MB167458083
Magnetska rezonanca16.10.2020 9:1429.10.2020. 11:45NK100311579
CT20.10.2020 8:5829.10.2020. 11:50MS100220054
Onkološka ambulanta22.05.2020 9:3429.10.2020. 11:50CC100121450
Neurološka ambulanta23.10.2020 11:2329.10.2020. 12:00NR101073645
Hematološka ambulanta02.10.2020 10:1729.10.2020. 12:00LK101083271
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:3129.10.2020. 12:00MK101307190
Ginekološka ambulanta21.10.2020 13:5529.10.2020. 12:00LČ163471534
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.09.2020 11:429.10.2020. 12:00MT155659943
RTG klasične pretrage26.10.2020 11:5429.10.2020. 12:00AT100504297
Urološka ambulanta17.12.2019 13:5929.10.2020. 12:00DG100126165
Fizikalna medicina27.07.2020 15:5029.10.2020. 12:00BH100114320
Fizikalna medicina19.10.2020 9:1129.10.2020. 12:00NK100124915
UZV srca29.10.2019 7:5029.10.2020. 12:00JR100116100
Imunološko - alergološka dijagnostika21.09.2020 12:2129.10.2020. 12:00AB161980318
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.08.2020 19:4829.10.2020. 12:00LC265418829
ORL ambulanta09.10.2020 8:629.10.2020. 12:10SM100789373
CT13.10.2020 11:3129.10.2020. 12:10DK142776652
Onkološka ambulanta30.06.2020 12:5229.10.2020. 12:10SP100594447
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:3229.10.2020. 12:15IN263446467
RTG klasične pretrage27.10.2020 7:4429.10.2020. 12:15HĆ100206453
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 10:5929.10.2020. 12:15AG100285063
Urološka ambulanta14.11.2019 12:4329.10.2020. 12:15ĐD101306864
Fizikalna medicina15.10.2020 12:1129.10.2020. 12:20MP100267578
Fizikalna medicina17.06.2020 12:1529.10.2020. 12:20SA100191292
Imunološko - alergološka dijagnostika22.09.2020 13:5229.10.2020. 12:20AT100474658
Hematološka ambulanta01.10.2020 11:1229.10.2020. 12:20AK100127356
Neurološka ambulanta25.08.2020 12:5229.10.2020. 12:20IR101077277
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 9:3029.10.2020. 12:30IN100384540
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 16:3129.10.2020. 12:30TV126368396
Onkološka ambulanta20.05.2020 15:5529.10.2020. 12:30MB100224767
Ginekološka ambulanta26.10.2020 12:3229.10.2020. 12:30MS107925931
CT26.10.2020 11:629.10.2020. 12:30MB100026879
Ultrazvuk dojke07.09.2020 12:529.10.2020. 12:30MS100295785
Magnetska rezonanca16.10.2020 13:1329.10.2020. 12:30IK100906208
EMNG01.09.2020 13:1729.10.2020. 12:30NM101987479
UZV srca29.10.2019 7:5029.10.2020. 12:30AV100775316
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta10.09.2020 12:4129.10.2020. 12:30BJ167644989
RTG klasične pretrage27.10.2020 10:129.10.2020. 12:30MO100371267
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 11:5129.10.2020. 12:30MB100583102
Urološka ambulanta05.11.2019 10:2729.10.2020. 12:30VM101118916
Fizikalna medicina15.10.2020 9:2329.10.2020. 12:40VZ101062160
Fizikalna medicina27.10.2020 11:1029.10.2020. 12:40NG154615293
Imunološko - alergološka dijagnostika23.09.2020 10:2329.10.2020. 12:40AĆ267056013
Hematološka ambulanta05.10.2020 8:4529.10.2020. 12:40IS100549121
Urološka ambulanta07.01.2020 12:929.10.2020. 12:45PM100446493
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.07.2020 9:4429.10.2020. 12:45VK100282586
RTG klasične pretrage27.10.2020 11:829.10.2020. 12:45MB100124205
ORL ambulanta05.10.2020 11:4729.10.2020. 12:50LK101066017
Onkološka ambulanta25.09.2020 11:2829.10.2020. 12:50KV101330208
Defektološko - logopedska jedinica27.10.2020 12:029.10.2020. 13:00NR262882980
Hematološka ambulanta05.10.2020 12:3429.10.2020. 13:00DV100397059
CT24.09.2020 12:5629.10.2020. 13:00MS100290695
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:3229.10.2020. 13:00AR101057893
CT28.10.2020 8:5529.10.2020. 13:00MM155842496
RTG klasične pretrage27.10.2020 17:4229.10.2020. 13:00MF100167711
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 7:4129.10.2020. 13:00IP100214558
Urološka ambulanta13.10.2020 11:1329.10.2020. 13:00IA100296923
Fizikalna medicina16.10.2020 8:5829.10.2020. 13:00DM164069458
UZV srca29.10.2019 7:5129.10.2020. 13:00JV100846499
Imunološko - alergološka dijagnostika25.09.2020 13:2729.10.2020. 13:00SB100524164
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.07.2020 13:5629.10.2020. 13:00AD261668830
ORL ambulanta05.10.2020 13:4429.10.2020. 13:05LM100484212
Onkološka ambulanta07.10.2020 12:4029.10.2020. 13:10TL163988723
Psihijatrijska ambulanta24.09.2020 11:1629.10.2020. 13:15IM100127835
RTG klasične pretrage28.10.2020 9:929.10.2020. 13:15IF100468386
Urološka ambulanta26.10.2020 12:5029.10.2020. 13:15ŽK100491107
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.09.2020 8:329.10.2020. 13:15AW
Fizikalna medicina28.10.2020 11:3429.10.2020. 13:20IK100140419
Fizikalna medicina16.10.2020 11:2729.10.2020. 13:20AS163367347
Imunološko - alergološka dijagnostika28.09.2020 13:1729.10.2020. 13:20AN100210860
Neurološka ambulanta25.08.2020 13:2229.10.2020. 13:20AJ100268167
Hematološka ambulanta02.10.2020 11:5629.10.2020. 13:20MP100217745
Onkološka ambulanta07.10.2020 13:1129.10.2020. 13:30KK100409075
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:3229.10.2020. 13:30AM100433773
Magnetska rezonanca19.02.2020 8:5729.10.2020. 13:30JT162670711
EMNG09.10.2020 11:3329.10.2020. 13:30KZ100019306
UZV srca29.10.2019 7:5129.10.2020. 13:30NC100206843
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.07.2020 15:1029.10.2020. 13:30RR167574325
RTG klasične pretrage28.10.2020 9:1629.10.2020. 13:30JC101120674
ORL ambulanta06.10.2020 10:2329.10.2020. 13:35MK100070096
Psihijatrijska ambulanta09.06.2020 7:5429.10.2020. 13:35EL100536473
Hematološka ambulanta05.10.2020 14:129.10.2020. 13:40AM100569060
Fizikalna medicina14.10.2020 9:2629.10.2020. 13:40NP163124868
Imunološko - alergološka dijagnostika12.08.2020 12:5929.10.2020. 13:40JJ136929843
RTG klasične pretrage28.10.2020 9:2029.10.2020. 13:45IM100318203
Defektološko - logopedska jedinica27.10.2020 12:729.10.2020. 13:45TŠ263429147
Magnetska rezonanca19.10.2020 10:4729.10.2020. 14:00IŠ100440386
Logopedska jedinica PZMZD26.10.2020 12:2029.10.2020. 14:00LD264816038
Ultrazvuk dojke29.10.2019 7:3229.10.2020. 14:00LP101066820
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:329.10.2020. 14:00ĐH152678801
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:329.10.2020. 14:00MK100069410
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:329.10.2020. 14:00VM100027792
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:329.10.2020. 14:00MM100240716
RTG klasične pretrage23.10.2020 11:2429.10.2020. 14:00NM100463192
Fizikalna medicina12.10.2020 17:5729.10.2020. 14:00KZ100019306
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:329.10.2020. 14:00ĐL100242074
ORL ambulanta19.10.2020 9:1329.10.2020. 14:00RV101070528
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 9:2629.10.2020. 14:00MP261489296
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.07.2020 11:5329.10.2020. 14:00TS261847722
RTG klasične pretrage28.10.2020 9:4929.10.2020. 14:15AŠ100224254
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:15NĐ100327429
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:15MŠ100201823
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:15MB100115371
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:30MR100341142
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:30KB100416059
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:30MM100371638
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:30KK100547106
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.06.2020 14:3929.10.2020. 14:30IL261439637
Ultrazvuk dojke28.10.2020 11:2829.10.2020. 14:30ID101185611
Magnetska rezonanca12.10.2020 12:5529.10.2020. 14:30BM101058887
Defektološko - logopedska jedinica27.10.2020 12:1229.10.2020. 14:30JP263387364
Dermatološka ambulanta29.09.2020 14:5529.10.2020. 14:30BM100086675
Logopedska jedinica PZMZD28.10.2020 13:1729.10.2020. 14:45MB264682762
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 9:2729.10.2020. 14:45VB261209115
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:2329.10.2020. 14:45SŽ264753375
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:45MV100511232
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:45KT100379578
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:45KM100509758
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:429.10.2020. 14:45JK101093993
Dermatološka ambulanta29.09.2020 15:2329.10.2020. 14:50DM100270008
Magnetska rezonanca30.09.2020 8:3629.10.2020. 15:00ZK100098062
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1129.10.2020. 15:00AĆ100489711
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1129.10.2020. 15:00LČ100449483
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1129.10.2020. 15:00KŠ100108222
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1129.10.2020. 15:00NV100574423
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1229.10.2020. 15:00MC101119280
Dermatološka ambulanta29.09.2020 15:5029.10.2020. 15:10MV100169898
Defektološko - logopedska jedinica27.10.2020 12:1629.10.2020. 15:15AK262315836
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1229.10.2020. 15:15RV100141991
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1229.10.2020. 15:15SV100502727
Mamografija nacionalni program02.09.2020 10:1229.10.2020. 15:15LČ100498161
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:2329.10.2020. 15:30JŠ265153809
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 9:2729.10.2020. 15:30LŠ167532264
Ultrazvuk vrata (ORL)25.09.2020 10:2529.10.2020. 15:30MR100447665
Dermatološka ambulanta29.09.2020 16:1529.10.2020. 15:30DD100368286
Magnetska rezonanca06.10.2020 11:929.10.2020. 15:30VV100131956
Logopedska jedinica PZMZD28.10.2020 13:1829.10.2020. 15:30SK263545802
Ultrazvuk vrata (ORL)28.09.2020 8:3729.10.2020. 15:45ĐB100048846
Dermatološka ambulanta29.09.2020 16:1929.10.2020. 15:50MV100071728
Defektološko - logopedska jedinica27.10.2020 12:1829.10.2020. 16:00PH264425525
Magnetska rezonanca09.03.2020 8:3029.10.2020. 16:00JG100354233
Ultrazvuk vrata (ORL)28.09.2020 9:3029.10.2020. 16:00SB100386903
Dermatološka ambulanta01.10.2020 17:2629.10.2020. 16:10LB161628306
Ultrazvuk vrata (ORL)13.10.2020 11:3229.10.2020. 16:15TK153919228
Ultrazvuk vrata (ORL)12.10.2020 11:5629.10.2020. 16:30MK106411099
Dermatološka ambulanta07.10.2020 15:929.10.2020. 16:30BK100525891
Ultrazvuk vrata (ORL)13.10.2020 12:1829.10.2020. 16:45ŽK100418977
Dermatološka ambulanta07.10.2020 16:1329.10.2020. 16:50EC100118499
Magnetska rezonanca23.10.2020 12:3729.10.2020. 17:00SB155037200
Ultrazvuk vrata (ORL)14.10.2020 7:2729.10.2020. 17:00AR100377459
Dermatološka ambulanta07.10.2020 16:4529.10.2020. 17:10LČ158336265
Ultrazvuk vrata (ORL)14.10.2020 8:1329.10.2020. 17:15MM109953622
Psihologijska jedinica PZMZD13.10.2020 9:3029.10.2020. 17:30LM163566801
Ultrazvuk vrata (ORL)08.10.2020 11:3729.10.2020. 17:30KM100307509
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:2429.10.2020. 17:30IK264597340
Dermatološka ambulanta07.10.2020 16:5529.10.2020. 17:30ŽT155553740
Magnetska rezonanca16.10.2020 11:4329.10.2020. 17:30DM100741735
Ultrazvuk vrata (ORL)14.10.2020 11:1229.10.2020. 17:45RG100039156
Dermatološka ambulanta26.10.2020 17:3829.10.2020. 17:50JM100214539
Magnetska rezonanca20.10.2020 9:1829.10.2020. 18:00KS100346497
Dermatološka ambulanta07.10.2020 18:1529.10.2020. 18:10PP101092603
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:2429.10.2020. 18:15MM263514569
Dermatološka ambulanta08.10.2020 10:5529.10.2020. 18:30IP100256591
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:1830.10.2020. 7:30NP264228809
Ultrazvuk dojke23.10.2020 13:1230.10.2020. 7:30VM100468422
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:3230.10.2020. 7:30JŠ100264380
RTG klasične pretrage28.10.2020 10:2230.10.2020. 7:30VP266104064
CT23.09.2020 11:2730.10.2020. 7:35MM155304415
RTG klasične pretrage28.10.2020 10:4830.10.2020. 7:45AM100279181
CT01.10.2020 13:4030.10.2020. 7:55NP100467833
Ultrazvuk dojke23.10.2020 11:4230.10.2020. 8:00SB155037200
Holter kardiološki06.02.2020 11:3430.10.2020. 8:00PK100271985
Magnetska rezonanca15.10.2020 14:1430.10.2020. 8:00AB158272886
Holter tlaka25.09.2020 12:830.10.2020. 8:00NL137037170
Onkološka dnevna bolnica09.10.2020 10:1930.10.2020. 8:00SR100027218
RTG klasične pretrage19.10.2020 13:2230.10.2020. 8:00IĐ100075735
Onkološka dnevna bolnica09.10.2020 10:1830.10.2020. 8:00MV100042851
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 9:1430.10.2020. 8:00KK100383769
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 9:1530.10.2020. 8:00AR101330104
Onkološka dnevna bolnica09.10.2020 12:730.10.2020. 8:00TP100359376
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 9:1730.10.2020. 8:00IB100492232
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:3630.10.2020. 8:00PP265589330
Onkološka dnevna bolnica09.10.2020 9:930.10.2020. 8:00TV162147749
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 14:1830.10.2020. 8:00AC101119685
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 13:4930.10.2020. 8:00IP101115273
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 10:530.10.2020. 8:00MB101126832
Psihologijska jedinica PZMZD23.10.2020 7:5230.10.2020. 8:00AR167889854
RTG mamografija05.11.2019 11:230.10.2020. 8:00AV100503617
Ultrazvuk radiološki10.06.2020 16:2830.10.2020. 8:00AM100256905
RTG mamografija11.11.2019 14:730.10.2020. 8:15AJ100473984
RTG klasične pretrage19.10.2020 18:130.10.2020. 8:15KV100435426
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:2230.10.2020. 8:15OM263976352
Holter tlaka29.09.2020 7:2730.10.2020. 8:15MŠ100577150
Holter kardiološki20.05.2020 13:2630.10.2020. 8:15DZ100012154
CT19.05.2020 9:3530.10.2020. 8:15MP100406437
Ultrazvuk radiološki10.06.2020 17:2230.10.2020. 8:20MT101086793
RTG mamografija22.11.2019 9:5730.10.2020. 8:30ZM100555982
Anesteziološka ambulanta14.10.2020 8:1730.10.2020. 8:30MV100481345
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:1330.10.2020. 8:30AB100127125
RTG kontrastne pretrage28.10.2020 14:3830.10.2020. 8:30NM101334728
RTG klasične pretrage20.10.2020 12:4130.10.2020. 8:30LŽ100274157
Traumatološka ambulanta05.10.2020 9:3830.10.2020. 8:30SK104603901
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:2630.10.2020. 8:30NL100109911
Holter tlaka24.09.2020 9:2230.10.2020. 8:30KA100057794
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta30.09.2020 8:130.10.2020. 8:30KB163931043
CT14.10.2020 12:2830.10.2020. 8:35LP101303342
Traumatološka ambulanta05.10.2020 11:5530.10.2020. 8:40AZ261936511
Ultrazvuk radiološki15.06.2020 7:2430.10.2020. 8:40JR100230600
RTG mamografija05.10.2020 8:530.10.2020. 8:45ND100606571
Psihologijska jedinica PZMZD23.10.2020 7:5330.10.2020. 8:45AS160162332
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:3730.10.2020. 8:45MH264753549
RTG klasične pretrage20.10.2020 11:630.10.2020. 8:45AF100223538
Magnetska rezonanca19.12.2019 12:1630.10.2020. 8:45MD101266842
Psihijatrijska dnevna bolnica26.08.2020 9:3130.10.2020. 8:45IN100283438
Audiometrija20.10.2020 11:630.10.2020. 8:45ZL100311329
Traumatološka ambulanta08.10.2020 11:3530.10.2020. 8:50AM100209250
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:4830.10.2020. 8:50AM101249109
Anesteziološka ambulanta22.10.2020 13:4030.10.2020. 8:50MS100196912
CT16.09.2020 13:3230.10.2020. 8:55AŽ101072346
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4530.10.2020. 9:00AK101072859
EMNG21.10.2020 9:530.10.2020. 9:00SP100548744
Psihijatrijska dnevna bolnica31.07.2020 9:1630.10.2020. 9:00MS100850158
EKG22.10.2020 11:1130.10.2020. 9:00DT100598562
Onkološka ambulanta09.09.2020 10:3330.10.2020. 9:00UČ100359450
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.09.2020 8:5730.10.2020. 9:00TB267739268
Onkološka ambulanta24.08.2020 15:2730.10.2020. 9:00BZ100336911
Neurološka ambulanta26.08.2020 9:4430.10.2020. 9:00AN100482288
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 13:3530.10.2020. 9:00IB100279711
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:2330.10.2020. 9:00OI264797771
RTG mamografija05.11.2019 9:1930.10.2020. 9:00DT100337572
Ultrazvuk radiološki15.06.2020 8:3930.10.2020. 9:00RŠ100248529
RTG klasične pretrage20.10.2020 7:3130.10.2020. 9:00DD266743824
Traumatološka ambulanta09.10.2020 10:1230.10.2020. 9:00LR167895083
Urološka ambulanta02.10.2020 10:530.10.2020. 9:00MM100979576
ORL ambulanta02.10.2020 11:830.10.2020. 9:00BD100026258
Traumatološka ambulanta12.10.2020 9:4830.10.2020. 9:10ZM100461942
Anesteziološka ambulanta23.10.2020 11:5930.10.2020. 9:10SK100472740
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 9:4830.10.2020. 9:10MĐ100138760
EKG28.10.2020 13:2730.10.2020. 9:10KT100580606
Psihijatrijska dnevna bolnica27.07.2020 13:3530.10.2020. 9:15NC100806822
CT21.10.2020 9:3530.10.2020. 9:15MV100209123
RTG mamografija07.09.2020 14:5030.10.2020. 9:15ZV152235380
Urološka ambulanta02.10.2020 9:4230.10.2020. 9:15NT100254542
RTG klasične pretrage20.10.2020 9:2930.10.2020. 9:15IV122850887
Traumatološka ambulanta12.10.2020 10:4630.10.2020. 9:20IJ260911578
Ultrazvuk radiološki08.09.2020 11:2530.10.2020. 9:20ZZ100274250
Neurološka ambulanta17.07.2020 12:1930.10.2020. 9:20JM100537791
Psihijatrijska ambulanta26.08.2020 9:3330.10.2020. 9:20DS117272454
Onkološka ambulanta29.09.2020 10:3730.10.2020. 9:20MŠ100791746
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.09.2020 8:5830.10.2020. 9:30MB267739253
EEG laboratorij13.05.2020 12:1330.10.2020. 9:30MD100565123
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 10:030.10.2020. 9:30IV100585912
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4530.10.2020. 9:30ŽM100537861
Magnetska rezonanca02.10.2020 7:4530.10.2020. 9:30MV155779234
EMNG30.09.2020 13:4030.10.2020. 9:30MT113211569
Psihijatrijska dnevna bolnica31.07.2020 10:3630.10.2020. 9:30AJ100248711
Doppler perifernih krvnih žila04.11.2019 9:4730.10.2020. 9:30CK100396794
Psihologijska jedinica PZMZD23.10.2020 7:5430.10.2020. 9:30MK264368132
RTG mamografija02.10.2020 14:1330.10.2020. 9:30LL101105882
Anesteziološka ambulanta28.10.2020 12:2930.10.2020. 9:30MG100433608
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 9:5130.10.2020. 9:30IB163241864
Urološka ambulanta28.10.2020 12:2630.10.2020. 9:30AK100548481
RTG klasične pretrage16.10.2020 12:3230.10.2020. 9:30MM100240006
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:1030.10.2020. 9:30MK100070895
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:3730.10.2020. 9:30LĆ262830761
ORL ambulanta25.09.2020 9:5130.10.2020. 9:30AH167404332
CT18.05.2020 15:030.10.2020. 9:35BB153430104
Psihijatrijska ambulanta30.09.2020 11:2430.10.2020. 9:40PK100826333
Neurološka ambulanta15.10.2020 7:5530.10.2020. 9:40AL153847570
Traumatološka ambulanta14.10.2020 10:1730.10.2020. 9:40AB100871432
Ultrazvuk radiološki09.09.2020 12:5530.10.2020. 9:40KK101305635
RTG mamografija02.10.2020 14:1230.10.2020. 9:45AR100130816
RTG klasične pretrage20.10.2020 13:1230.10.2020. 9:45LK100553238
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:2430.10.2020. 9:45NL263885976
Audiometrija22.10.2020 8:3930.10.2020. 9:45BK100040770
Psihijatrijska dnevna bolnica09.09.2020 8:4030.10.2020. 9:45JB100848654
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 14:730.10.2020. 9:50FK100408537
Traumatološka ambulanta16.10.2020 9:3830.10.2020. 9:50MM100485140
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 10:630.10.2020. 9:50AE100053753
CT16.10.2020 13:4030.10.2020. 9:55NT100305593
Ultrazvuk dojke11.05.2020 13:2830.10.2020. 10:00MM100373263
EMNG21.10.2020 9:630.10.2020. 10:00ŠS101271209
Psihijatrijska ambulanta18.09.2020 11:1330.10.2020. 10:00TM100490344
Neurološka ambulanta24.07.2020 13:1030.10.2020. 10:00BG100131104
Naručivanje - operacija katarakte14.08.2020 11:1230.10.2020. 10:00DT100644625
Nefrološka ambulanta04.02.2020 11:5130.10.2020. 10:00VS153992873
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 9:5230.10.2020. 10:00JK163652761
Internistička ambulanta20.10.2020 12:2130.10.2020. 10:00KS101117000
RTG mamografija25.11.2019 10:830.10.2020. 10:00KŽ100044805
Doppler perifernih krvnih žila04.11.2019 9:5630.10.2020. 10:00SB156334802
Onkološka dnevna bolnica02.10.2020 12:2930.10.2020. 10:00AR100371055
Urološka ambulanta02.10.2020 10:230.10.2020. 10:00MH100004172
RTG klasične pretrage28.10.2020 15:5130.10.2020. 10:00VT100419496
Traumatološka ambulanta14.10.2020 10:3030.10.2020. 10:00KD101286156
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 14:1830.10.2020. 10:00KL100536454
Denzitometrija19.10.2020 11:3630.10.2020. 10:10MS107191958
Traumatološka ambulanta21.10.2020 9:4330.10.2020. 10:10AP262954483
ORL ambulanta24.09.2020 8:1330.10.2020. 10:10NŠ100522026
Anesteziološka ambulanta28.09.2020 12:430.10.2020. 10:10KM101173209
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 9:2930.10.2020. 10:10NK100494845
RTG mamografija25.11.2019 10:930.10.2020. 10:15MR100050250
RTG klasične pretrage09.09.2020 12:5630.10.2020. 10:15KK101305635
Magnetska rezonanca28.01.2020 11:4030.10.2020. 10:15NM160413530
CT31.08.2020 10:330.10.2020. 10:15MŠ101264189
Nefrološka ambulanta28.02.2020 12:3030.10.2020. 10:20MV138740490
Internistička ambulanta27.10.2020 9:5330.10.2020. 10:20JC101120674
Neurološka ambulanta14.10.2020 8:1630.10.2020. 10:20NK100925789
Psihijatrijska ambulanta19.08.2020 11:930.10.2020. 10:20ZP162755061
Traumatološka ambulanta21.10.2020 10:1730.10.2020. 10:20SK100099978
ORL ambulanta21.10.2020 7:5130.10.2020. 10:25IO100754648
Traumatološka ambulanta21.10.2020 10:2730.10.2020. 10:30AL129117592
Denzitometrija26.10.2020 8:5230.10.2020. 10:30AJ101074605
RTG klasične pretrage20.10.2020 11:530.10.2020. 10:30KS101117000
Doppler perifernih krvnih žila04.11.2019 10:2630.10.2020. 10:30SN101101339
RTG mamografija31.08.2020 8:3830.10.2020. 10:30AT101111590
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 10:1230.10.2020. 10:30CP100196819
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta05.10.2020 11:5530.10.2020. 10:30NT268004321
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4630.10.2020. 10:30AG100258742
CT05.10.2020 12:630.10.2020. 10:35GŽ100765198
Nefrološka ambulanta28.02.2020 13:830.10.2020. 10:40AG101327477
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 14:3930.10.2020. 10:40FS154126282
Psihijatrijska ambulanta30.09.2020 10:3430.10.2020. 10:40RG100717107
Neurološka ambulanta29.07.2020 9:4130.10.2020. 10:40DS100528877
Traumatološka ambulanta21.10.2020 12:3430.10.2020. 10:40SN101177269
ORL ambulanta24.09.2020 10:830.10.2020. 10:40SZ100154743
RTG klasične pretrage20.10.2020 16:3430.10.2020. 10:45MM100426287
RTG mamografija05.10.2020 9:4930.10.2020. 10:45IP100230329
Audiometrija21.10.2020 13:4430.10.2020. 10:45DI100589544
CT19.05.2020 11:2230.10.2020. 10:50MŠ103178291
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 11:130.10.2020. 10:50HG159943863
Traumatološka ambulanta08.10.2020 12:3430.10.2020. 10:50FB100351031
Denzitometrija26.10.2020 10:4430.10.2020. 10:50JV100422405
ORL ambulanta24.09.2020 12:4030.10.2020. 10:55MB100360473
RTG klasične pretrage20.10.2020 18:3330.10.2020. 11:00NM100436585
Doppler perifernih krvnih žila04.11.2019 12:1030.10.2020. 11:00AR100854080
RTG mamografija27.10.2020 13:2130.10.2020. 11:00MB101212542
Magnetska rezonanca28.01.2020 11:5830.10.2020. 11:00LG266676379
Nefrološka ambulanta12.04.2019 10:3430.10.2020. 11:00NB100763238
Naručivanje - operacija katarakte14.01.2020 10:2430.10.2020. 11:00KV100147647
Psihijatrijska ambulanta30.09.2020 12:930.10.2020. 11:00FŠ161456084
CT20.10.2020 11:1330.10.2020. 11:10SH100229734
Anesteziološka ambulanta27.10.2020 9:5430.10.2020. 11:10JC101120674
Denzitometrija26.10.2020 12:930.10.2020. 11:10KK101115413
RTG klasične pretrage20.10.2020 18:1530.10.2020. 11:15FB100410420
RTG mamografija27.10.2020 13:5630.10.2020. 11:15SV100413995
Nefrološka ambulanta02.09.2019 12:2030.10.2020. 11:20NM101053250
CT13.10.2020 14:1030.10.2020. 11:25GF101315717
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4630.10.2020. 11:30JD122138366
EMNG29.09.2020 14:1030.10.2020. 11:30AK100242981
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.10.2020 8:2030.10.2020. 11:30RB268184063
Onkološka ambulanta25.09.2020 12:1730.10.2020. 11:30AB100127977
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 14:2530.10.2020. 11:30AV264573856
Neurološka ambulanta15.10.2020 12:030.10.2020. 11:30ES100429436
RTG mamografija28.10.2020 9:3830.10.2020. 11:30LL100282938
Doppler perifernih krvnih žila08.01.2020 11:5930.10.2020. 11:30BK100578731
Psihologijska jedinica PZMZD23.10.2020 7:5530.10.2020. 11:30AV160521491
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:4130.10.2020. 11:30MB262757907
RTG klasične pretrage21.10.2020 9:4930.10.2020. 11:30IS100563748
ORL ambulanta21.10.2020 15:1030.10.2020. 11:40AK100418407
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 18:430.10.2020. 11:40MP101090221
Magnetska rezonanca26.10.2020 11:1730.10.2020. 11:45JR100992408
RTG klasične pretrage21.10.2020 9:1830.10.2020. 11:45EL163303957
RTG mamografija28.10.2020 10:130.10.2020. 11:45MS100593114
Onkološka ambulanta12.10.2020 8:5730.10.2020. 11:50LM101101485
Nefrološka ambulanta29.11.2019 11:1330.10.2020. 12:00VB100183450
Nefrološka pedijatrijska ambulanta31.07.2020 9:5630.10.2020. 12:00VM262414020
Audiometrija19.10.2020 13:530.10.2020. 12:00MM160857237
Psihijatrijska ambulanta16.10.2020 8:4330.10.2020. 12:00SO101392087
Naručivanje - operacija katarakte14.01.2020 13:1130.10.2020. 12:00ĐF101309924
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4630.10.2020. 12:00NK100053170
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:2030.10.2020. 12:00MP100257424
RTG mamografija28.10.2020 10:330.10.2020. 12:00MB100269540
Doppler perifernih krvnih žila04.11.2019 12:3530.10.2020. 12:00MK101083322
RTG klasične pretrage27.10.2020 10:5830.10.2020. 12:00MZ100128157
ORL ambulanta28.09.2020 13:3630.10.2020. 12:10LB100195280
Onkološka ambulanta08.10.2020 11:5630.10.2020. 12:10BP100083454
Defektološko - logopedska jedinica21.10.2020 13:1530.10.2020. 12:15AV264573856
RTG klasične pretrage28.10.2020 12:2830.10.2020. 12:15AB136887628
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.10.2020 9:4230.10.2020. 12:15AK264779595
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:1230.10.2020. 12:20DŠ100303120
Nefrološka ambulanta07.06.2019 11:4230.10.2020. 12:20NB100256271
Onkološka ambulanta24.08.2020 15:2330.10.2020. 12:30AV100046322
Nefrološka pedijatrijska ambulanta18.09.2020 8:730.10.2020. 12:30IA267291404
Ultrazvuk dojke28.10.2020 11:2630.10.2020. 12:30NV100492355
EMNG13.10.2020 10:3030.10.2020. 12:30DL123651125
Magnetska rezonanca28.10.2020 12:630.10.2020. 12:30SB100208036
RTG klasične pretrage28.10.2020 17:4830.10.2020. 12:30AD139355766
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:2130.10.2020. 12:40LL100130835
Nefrološka ambulanta12.04.2019 12:230.10.2020. 12:40MB100372392
Onkološka ambulanta24.08.2020 15:5430.10.2020. 12:50SK100604471
ORL ambulanta24.09.2020 12:5630.10.2020. 12:50PB100408838
RTG klasične pretrage27.10.2020 13:1830.10.2020. 13:00SB100275901
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:1930.10.2020. 13:00BH100338142
Nefrološka pedijatrijska ambulanta30.09.2020 13:630.10.2020. 13:00DL261819430
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:3730.10.2020. 13:00MČ264362932
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4730.10.2020. 13:00MK100397665
CT03.09.2020 11:4730.10.2020. 13:00BČ100355161
ORL ambulanta24.09.2020 13:3030.10.2020. 13:05IB159612243
Onkološka ambulanta21.09.2020 11:4330.10.2020. 13:10ĐB100474662
Nefrološka ambulanta15.05.2019 10:3230.10.2020. 13:20ML100716664
ORL ambulanta23.09.2020 13:3630.10.2020. 13:20AK100273816
Oftalmološka ambulanta27.10.2020 13:2330.10.2020. 13:20AO101063597
Nefrološka pedijatrijska ambulanta21.09.2020 12:1430.10.2020. 13:30AS262237224
Onkološka ambulanta24.09.2020 13:2430.10.2020. 13:30SL100170285
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4730.10.2020. 13:30MV100619836
Magnetska rezonanca23.09.2020 11:1030.10.2020. 13:30IŽ101261606
EMNG21.10.2020 9:1130.10.2020. 13:30MŠ100218315
ORL ambulanta24.09.2020 14:4730.10.2020. 13:35MM160857237
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 10:1530.10.2020. 13:40IK100116897
Nefrološka ambulanta19.04.2019 12:1230.10.2020. 13:40NM100142612
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:4030.10.2020. 13:45PK263924523
Magnetska rezonanca12.10.2020 11:2830.10.2020. 14:00ŽL100528468
Ultrazvuk dojke30.10.2019 7:4830.10.2020. 14:00IM100437846
Oftalmološka ambulanta28.10.2020 12:4330.10.2020. 14:00KM100007798
ORL ambulanta28.09.2020 15:930.10.2020. 14:00MP101329350
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.10.2020 11:4230.10.2020. 14:30IZ167394859
Magnetska rezonanca14.10.2020 12:1930.10.2020. 14:30FĐ100187468
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:4230.10.2020. 14:30IO264591587
Dermatološka ambulanta31.08.2020 16:1830.10.2020. 14:30MR156212330
Psihologijska jedinica PZMZD21.10.2020 8:3930.10.2020. 14:45EL261708180
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.10.2020 11:4230.10.2020. 14:50KZ162601954
Dermatološka ambulanta30.09.2020 14:4330.10.2020. 14:50ŠS100513455
Magnetska rezonanca22.10.2020 7:3530.10.2020. 15:00NK100534320
Dermatološka ambulanta30.09.2020 15:030.10.2020. 15:10ĐZ100258136
Defektološko - logopedska jedinica28.10.2020 9:4330.10.2020. 15:15AD265219010
Dermatološka ambulanta30.09.2020 15:1430.10.2020. 15:30NK264946144
Magnetska rezonanca22.10.2020 13:3330.10.2020. 15:30ŽŠ100278747
Psihologijska jedinica PZMZD21.10.2020 8:4030.10.2020. 15:30AB168183983
Dermatološka ambulanta30.09.2020 16:5030.10.2020. 15:50JN100169648
Magnetska rezonanca23.10.2020 8:2830.10.2020. 16:00AS157080770
Dermatološka ambulanta30.09.2020 16:4530.10.2020. 16:10IM100339070
Dermatološka ambulanta08.10.2020 11:930.10.2020. 16:30HG100160536
Dermatološka ambulanta08.10.2020 11:3930.10.2020. 16:50FP101063455
Magnetska rezonanca27.10.2020 11:2230.10.2020. 17:00SA100421515
Dermatološka ambulanta08.10.2020 14:1030.10.2020. 17:10RC100387121
Dermatološka ambulanta08.10.2020 14:3930.10.2020. 17:30NK156237054
Magnetska rezonanca26.10.2020 12:830.10.2020. 17:30SB100137207
Dermatološka ambulanta08.10.2020 14:5730.10.2020. 17:50TZ100435816
Dermatološka ambulanta08.10.2020 15:930.10.2020. 18:10MR100289827
Psihologijska jedinica PZMZD21.10.2020 8:4130.10.2020. 18:15GO163604297
Dermatološka ambulanta08.10.2020 15:5730.10.2020. 18:30SV100375289
CT24.07.2020 10:02.11.2020. 7:35IM100224288
CT16.09.2020 12:452.11.2020. 7:55JV100403678
Holter kardiološki21.05.2020 8:92.11.2020. 8:00GJ100102609
Radna terapija - PZMZD23.10.2020 8:372.11.2020. 8:00ML264338925
Holter kardiološki21.05.2020 10:282.11.2020. 8:00ŽG139756079
Magnetska rezonanca17.12.2019 9:132.11.2020. 8:00AM100160678
Naručivanje - operacija katarakte20.12.2019 13:42.11.2020. 8:00ND100428160
Holter tlaka28.09.2020 13:512.11.2020. 8:00BM100086675
RTG mamografija05.12.2019 11:252.11.2020. 8:00KZ100240307
Ultrazvuk radiološki09.05.2019 14:472.11.2020. 8:00MM100322697
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 9:332.11.2020. 8:00AD100364989
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 9:452.11.2020. 8:00DI153634650
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 13:32.11.2020. 8:00DV100439077
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 13:22.11.2020. 8:00CR161259071
RTG klasične pretrage13.10.2020 17:392.11.2020. 8:00KP100552009
Onkološka dnevna bolnica12.10.2020 12:322.11.2020. 8:00MH266517911
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:262.11.2020. 8:00AD265554728
RTG klasične pretrage21.10.2020 10:502.11.2020. 8:15AA100178011
RTG mamografija20.11.2019 11:362.11.2020. 8:15NN101044270
Holter tlaka28.09.2020 8:72.11.2020. 8:15ĐG100358518
Holter kardiološki21.05.2020 11:132.11.2020. 8:15SH100110440
Holter kardiološki22.05.2020 8:492.11.2020. 8:15MS107191958
CT13.08.2020 11:22.11.2020. 8:15KB101131966
Ultrazvuk radiološki06.12.2019 10:12.11.2020. 8:20MB100410577
RTG mamografija20.11.2019 12:532.11.2020. 8:30LJ100289189
Anesteziološka ambulanta27.10.2020 10:372.11.2020. 8:30IK160518646
RTG klasične pretrage13.10.2020 8:272.11.2020. 8:30JM100439999
Ginekološka ambulanta28.09.2020 14:142.11.2020. 8:30PR100280293
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:262.11.2020. 8:30SČ100272061
Holter kardiološki25.05.2020 13:212.11.2020. 8:30ED159005914
Holter tlaka28.09.2020 8:42.11.2020. 8:30IS100302724
CT20.10.2020 13:62.11.2020. 8:35JF163052142
Ultrazvuk radiološki15.06.2020 12:52.11.2020. 8:40ST100609595
RTG mamografija21.11.2019 12:452.11.2020. 8:45NB100766618
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:262.11.2020. 8:45ĐK263775633
RTG klasične pretrage20.08.2020 12:12.11.2020. 8:45PS100519793
Doppler karotida03.06.2020 12:92.11.2020. 8:45KĆ100894164
Magnetska rezonanca28.01.2020 11:592.11.2020. 8:45LG266676379
Radna terapija - PZMZD23.10.2020 8:372.11.2020. 8:45LK265341691
Audiometrija28.10.2020 12:162.11.2020. 8:45NZ100572126
Anesteziološka ambulanta28.10.2020 9:372.11.2020. 8:50GR100334243
CT27.10.2020 14:422.11.2020. 8:55MG143036033
Ginekološka ambulanta12.10.2020 13:322.11.2020. 9:00VŠ101049623
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:272.11.2020. 9:00MG100505469
Neurokirurška ambulanta28.10.2020 9:582.11.2020. 9:00AL101132358
EMNG01.09.2020 11:512.11.2020. 9:00KV100481400
EKG16.07.2020 8:332.11.2020. 9:00LS100496485
Onkološka ambulanta03.08.2020 11:392.11.2020. 9:00DM100300215
EEG laboratorij16.07.2020 12:212.11.2020. 9:00VD100330560
Naručivanje - operacija katarakte20.11.2019 14:392.11.2020. 9:00MK101335016
Neurološka ambulanta26.08.2020 12:212.11.2020. 9:00MS100550036
RTG mamografija15.11.2019 8:62.11.2020. 9:00KP101045705
Ultrazvuk radiološki16.06.2020 9:152.11.2020. 9:00SR101055350
ORL ambulanta20.10.2020 12:422.11.2020. 9:00KC100028377
Traumatološka ambulanta26.10.2020 13:162.11.2020. 9:00MV156436025
RTG klasične pretrage21.10.2020 11:482.11.2020. 9:00PM159963266
Urološka ambulanta26.10.2020 10:412.11.2020. 9:00MK120259097
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:92.11.2020. 9:00NK100028678
Traumatološka ambulanta27.10.2020 9:122.11.2020. 9:10NR167381698
Psihijatrijska ambulanta01.06.2020 10:382.11.2020. 9:10MC100509866
EKG21.10.2020 8:472.11.2020. 9:10PO101117960
CT08.09.2020 11:42.11.2020. 9:15TV162147749
RTG klasične pretrage21.10.2020 11:502.11.2020. 9:15TB100015816
Urološka ambulanta29.09.2020 10:142.11.2020. 9:15RJ100524592
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:102.11.2020. 9:15AŠ101332223
RTG mamografija22.11.2019 11:32.11.2020. 9:15AR100441505
Ultrazvuk radiološki20.08.2020 12:02.11.2020. 9:20PS100519793
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:102.11.2020. 9:20MM100131621
Neurološka ambulanta27.08.2020 11:352.11.2020. 9:20AI156365959
Onkološka ambulanta04.08.2020 12:172.11.2020. 9:20MŠ100389429
EEG laboratorij17.07.2020 10:522.11.2020. 9:30NČ100006639
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 8:252.11.2020. 9:30BĐ101076885
Psihijatrijska ambulanta15.06.2020 11:502.11.2020. 9:30MP156710285
Ginekološka ambulanta13.10.2020 16:342.11.2020. 9:30BB100330414
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:282.11.2020. 9:30PC100410810
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:512.11.2020. 9:30VG266167486
EMNG24.09.2020 9:392.11.2020. 9:30JM100299203
Magnetska rezonanca28.01.2020 12:132.11.2020. 9:30IR100289850
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:102.11.2020. 9:30MG100463328
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:262.11.2020. 9:30HK100375202
Urološka ambulanta05.10.2020 9:212.11.2020. 9:30NS100319502
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:272.11.2020. 9:30IS265000074
RTG klasične pretrage21.10.2020 17:122.11.2020. 9:30JS132536567
ORL ambulanta20.10.2020 13:32.11.2020. 9:30MM100508054
Doppler karotida04.06.2020 12:482.11.2020. 9:30FM101217026
RTG mamografija25.11.2019 10:442.11.2020. 9:30AM101309996
Ultrazvuk radiološki09.09.2020 13:42.11.2020. 9:40IB154606186
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:572.11.2020. 9:40MV167345367
Onkološka ambulanta04.08.2020 13:112.11.2020. 9:40EK100757888
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:112.11.2020. 9:45AI100566795
RTG klasične pretrage21.10.2020 18:42.11.2020. 9:45JV122480737
Urološka ambulanta05.10.2020 9:182.11.2020. 9:45MM100096564
RTG mamografija06.12.2019 9:72.11.2020. 9:45MM100060703
Traumatološka ambulanta27.10.2020 19:362.11.2020. 9:50AP266149609
Psihijatrijska ambulanta29.06.2020 10:132.11.2020. 9:50FP101290332
Psihijatrijska ambulanta05.10.2020 11:92.11.2020. 9:50DM100207930
CT14.10.2020 14:352.11.2020. 9:55IH100460889
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:292.11.2020. 10:00AF100493762
Ginekološka ambulanta05.10.2020 9:412.11.2020. 10:00RW263435832
EMNG17.09.2020 11:422.11.2020. 10:00MV100189892
Hematološka ambulanta03.08.2020 11:292.11.2020. 10:00JM100492660
EEG laboratorij05.06.2020 10:72.11.2020. 10:00AŠ100870909
Naručivanje - operacija katarakte07.07.2020 13:262.11.2020. 10:00EO101363736
Neurološka ambulanta28.08.2020 8:552.11.2020. 10:00RP265352165
Onkološka ambulanta05.10.2020 11:402.11.2020. 10:00MB100255409
Internistička ambulanta26.10.2020 14:532.11.2020. 10:00HK139737994
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:12.11.2020. 10:00JŽ155887208
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 10:502.11.2020. 10:00AB101112442
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 9:472.11.2020. 10:00ER100024603
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 10:122.11.2020. 10:00FL100262577
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:122.11.2020. 10:00KR100273549
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 10:112.11.2020. 10:00NĐ100377622
RTG klasične pretrage21.10.2020 17:402.11.2020. 10:00VI128056159
Kardiološka ambulanta21.11.2019 11:592.11.2020. 10:00PL100139966
RTG mamografija25.11.2019 11:22.11.2020. 10:00OP100790625
ORL ambulanta20.10.2020 12:152.11.2020. 10:10MG156351041
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:392.11.2020. 10:10DB101246551
Denzitometrija03.06.2020 8:352.11.2020. 10:10JD100377904
Psihijatrijska ambulanta31.08.2020 11:242.11.2020. 10:10FP101063455
Magnetska rezonanca24.02.2020 7:212.11.2020. 10:15SR100013928
CT21.10.2020 9:452.11.2020. 10:15VB163079159
RTG klasične pretrage21.10.2020 18:292.11.2020. 10:15MD140119349
Urološka ambulanta05.10.2020 10:312.11.2020. 10:15NJ100413603
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 10:512.11.2020. 10:15LB101112461
Doppler karotida05.06.2020 9:422.11.2020. 10:15AA100608667
RTG mamografija27.11.2019 8:582.11.2020. 10:15MK100048140
Kardiološka ambulanta21.11.2019 12:562.11.2020. 10:20RS153867630
Pulmološka ambulanta29.09.2020 10:02.11.2020. 10:20TM100240260
Traumatološka ambulanta28.10.2020 12:442.11.2020. 10:20NŠ160439426
Neurološka ambulanta03.09.2020 10:172.11.2020. 10:20AŠ123110376
Hematološka ambulanta06.10.2020 9:472.11.2020. 10:20ML100148310
Onkološka ambulanta12.10.2020 9:12.11.2020. 10:20JS157939633
ORL ambulanta21.10.2020 13:292.11.2020. 10:25TK101248543
Traumatološka ambulanta28.10.2020 12:462.11.2020. 10:30MŽ100549009
RTG klasične pretrage22.10.2020 8:42.11.2020. 10:30MG100401968
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.09.2020 7:462.11.2020. 10:30RV100896137
Denzitometrija05.10.2020 8:502.11.2020. 10:30MK100796003
RTG mamografija27.11.2019 9:162.11.2020. 10:30DŠ100028095
Psihijatrijska ambulanta03.09.2020 11:152.11.2020. 10:30TG100594165
EEG laboratorij17.08.2020 13:112.11.2020. 10:30ĐD100007410
Endoskopija - kolonoskopija17.08.2020 8:512.11.2020. 10:30NŠ100475783
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:312.11.2020. 10:30ML100571753
Ginekološka ambulanta14.10.2020 8:252.11.2020. 10:30AT100562881
CT06.07.2020 13:252.11.2020. 10:35MP100390206
Hematološka ambulanta25.09.2020 11:282.11.2020. 10:40AB101075035
Neurološka ambulanta28.08.2020 11:552.11.2020. 10:40PR100281906
Onkološka ambulanta19.08.2020 12:512.11.2020. 10:40MD100048121
Traumatološka ambulanta28.10.2020 12:572.11.2020. 10:40ŽM100820067
ORL ambulanta20.10.2020 14:162.11.2020. 10:40AP100333160
Kardiološka ambulanta03.12.2019 13:122.11.2020. 10:40MV100365277
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.09.2020 9:382.11.2020. 10:45JK100118234
RTG klasične pretrage22.10.2020 8:312.11.2020. 10:45JK100077197
RTG mamografija02.12.2019 8:512.11.2020. 10:45ZB100100068
Denzitometrija23.10.2020 12:472.11.2020. 10:50VS101071422
Psihijatrijska ambulanta07.09.2020 10:522.11.2020. 10:50AF100107898
CT20.05.2020 9:92.11.2020. 10:50MB100239765
ORL ambulanta20.10.2020 14:202.11.2020. 10:55PS100771703
Kardiološka ambulanta04.12.2019 13:22.11.2020. 11:00DŠ100723173
RTG klasične pretrage22.10.2020 9:252.11.2020. 11:00AP100597189
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 11:372.11.2020. 11:00DM100082831
Magnetska rezonanca05.03.2020 9:162.11.2020. 11:00ZP160688304
Hematološka ambulanta07.10.2020 10:32.11.2020. 11:00NC100473560
Naručivanje - operacija katarakte02.03.2020 13:172.11.2020. 11:00DD160712353
Onkološka ambulanta23.10.2020 9:542.11.2020. 11:00NM100954636
RTG mamografija14.05.2020 11:82.11.2020. 11:05MR100067217
Denzitometrija12.10.2020 11:512.11.2020. 11:10MH266517911
Psihijatrijska ambulanta08.09.2020 10:222.11.2020. 11:10JP153414032
CT09.10.2020 9:22.11.2020. 11:10MG100842509
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.09.2020 9:62.11.2020. 11:15JĐ261382678
RTG klasične pretrage22.10.2020 9:522.11.2020. 11:15MB100290356
Kardiološka ambulanta04.12.2019 13:452.11.2020. 11:20VM100013843
Hematološka ambulanta07.10.2020 10:272.11.2020. 11:20IZ100562928
CT11.03.2020 10:192.11.2020. 11:25SR154518874
Ginekološka ambulanta12.10.2020 10:562.11.2020. 11:30TC101358956
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:312.11.2020. 11:30MĆ100469219
EMNG04.09.2020 9:92.11.2020. 11:30AV100781378
Neurološka ambulanta31.08.2020 9:72.11.2020. 11:30TB133678259
Psihijatrijska ambulanta09.09.2020 9:242.11.2020. 11:30BL100460817
Onkološka ambulanta01.09.2020 12:362.11.2020. 11:30IO100545129
Doppler karotida05.06.2020 10:72.11.2020. 11:30AŠ100870909
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:282.11.2020. 11:30RS263508742
RTG klasične pretrage22.10.2020 11:82.11.2020. 11:30TS266568386
RTG mamografija27.10.2020 13:22.11.2020. 11:30SB101247846
Endoskopija - gastroskopija12.10.2020 10:182.11.2020. 11:30SR100050706
Kardiološka ambulanta05.12.2019 11:192.11.2020. 11:40AA100272184
ORL ambulanta21.10.2020 12:362.11.2020. 11:40IO100494807
Hematološka ambulanta08.10.2020 9:442.11.2020. 11:40AM101108355
RTG klasične pretrage22.10.2020 10:192.11.2020. 11:45DZ136997250
Onkološka ambulanta01.09.2020 13:352.11.2020. 11:50RI100143748
Hematološka ambulanta09.10.2020 8:82.11.2020. 12:00JD100978559
Naručivanje - operacija katarakte13.07.2020 13:202.11.2020. 12:00MM101021430
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:322.11.2020. 12:00MS100602494
Ginekološka ambulanta13.10.2020 9:522.11.2020. 12:00VC100782592
Endoskopija - kolonoskopija20.08.2020 9:542.11.2020. 12:00GV100946387
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.09.2020 10:302.11.2020. 12:00IM100175040
Kardiološka ambulanta22.10.2020 13:382.11.2020. 12:00MB100074510
ORL ambulanta21.10.2020 8:552.11.2020. 12:10MŠ100142487
Onkološka ambulanta10.09.2020 8:532.11.2020. 12:10NS100296853
Radna terapija - PZMZD23.10.2020 8:372.11.2020. 12:15MM262720503
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:282.11.2020. 12:15ZM263446607
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.09.2020 13:82.11.2020. 12:15BJ100284633
Kardiološka ambulanta09.12.2019 11:402.11.2020. 12:20SA100510997
Psihijatrijska ambulanta22.09.2020 11:62.11.2020. 12:20GL155128960
Hematološka ambulanta09.10.2020 8:542.11.2020. 12:20DV100486539
Neurološka ambulanta31.08.2020 11:472.11.2020. 12:20IP264232900
Onkološka ambulanta23.09.2020 11:272.11.2020. 12:30DŠ100946993
EMNG08.09.2020 12:142.11.2020. 12:30SK101310311
Magnetska rezonanca26.10.2020 10:332.11.2020. 12:30NK100424064
Ginekološka ambulanta16.10.2020 13:532.11.2020. 12:30LĆ100438543
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.09.2020 11:532.11.2020. 12:30DJ100650899
Fizikalna medicina01.09.2020 13:412.11.2020. 12:30JH100172879
Kardiološka ambulanta09.12.2019 12:202.11.2020. 12:40MS100359291
Neurološka ambulanta01.09.2020 7:452.11.2020. 12:40NM101077690
Hematološka ambulanta09.10.2020 9:582.11.2020. 12:40DP100583013
Hematološka ambulanta02.09.2020 10:362.11.2020. 12:41RI100143324
Psihijatrijska ambulanta09.09.2020 9:252.11.2020. 12:50AL100460855
Onkološka ambulanta23.09.2020 13:22.11.2020. 12:50VK100388100
ORL ambulanta20.10.2020 11:442.11.2020. 12:50LK262865251
Fizikalna medicina16.10.2020 11:262.11.2020. 12:50MV100112822
Kirurška ambulanta (opća)26.10.2020 15:122.11.2020. 13:00PG101121009
Neurološka ambulanta01.09.2020 9:252.11.2020. 13:00DR100099728
Ginekološka ambulanta12.10.2020 10:412.11.2020. 13:00MP132330264
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:322.11.2020. 13:00MP157105746
Hematološka ambulanta16.06.2020 15:152.11.2020. 13:01DL100521579
ORL ambulanta21.10.2020 8:502.11.2020. 13:05IS265000074
Fizikalna medicina01.06.2020 13:582.11.2020. 13:10TP162084728
Psihijatrijska ambulanta09.09.2020 11:242.11.2020. 13:10MK100069336
Onkološka ambulanta28.09.2020 16:472.11.2020. 13:10AJ100542622
Neurološka ambulanta01.09.2020 10:432.11.2020. 13:20IS101270323
ORL ambulanta21.10.2020 9:172.11.2020. 13:20AD100386994
Hematološka ambulanta10.10.2020 10:42.11.2020. 13:23NK100394336
Endoskopija - kolonoskopija24.08.2020 13:262.11.2020. 13:30MH100937053
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:352.11.2020. 13:30ST100354360
Ginekološka ambulanta20.10.2020 10:52.11.2020. 13:30KB100342600
EMNG27.08.2020 11:82.11.2020. 13:30IM100297279
Magnetska rezonanca06.10.2020 10:52.11.2020. 13:30MM139540281
Fizikalna medicina21.01.2020 9:592.11.2020. 13:30PG100258846
ORL ambulanta22.10.2020 10:542.11.2020. 13:35VJ100659500
Neurološka ambulanta01.09.2020 13:352.11.2020. 13:40FG100213437
Fizikalna medicina02.09.2020 14:422.11.2020. 13:50LB163836565
Fizikalna medicina02.06.2020 9:112.11.2020. 13:50MA167532885
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:00KV100529432
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:00AD100352010
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:00JŽ100275831
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:00LM100311564
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:00LC100021435
ORL ambulanta21.10.2020 15:352.11.2020. 14:00ŽB100293100
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:82.11.2020. 14:00VK168032728
Ginekološka ambulanta20.10.2020 10:542.11.2020. 14:00NB100383453
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:15MP100267578
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:15TM100284370
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:15ML100476315
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:15KK100079668
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:15MR100428230
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:30MU100322451
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:30MZ100061434
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:30JV100022293
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:30VC100118516
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:30NK100511482
Ultrazvuk dojke28.10.2019 14:232.11.2020. 14:30SK100449572
Dermatološka ambulanta03.09.2020 15:232.11.2020. 14:30MB100413143
Fizikalna medicina09.10.2020 11:102.11.2020. 14:40NM100483286
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:45IH100438492
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:45TH100365493
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:45MB100381781
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:45PD100006588
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:292.11.2020. 14:45IK157799441
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:82.11.2020. 14:45TL262705285
Dermatološka ambulanta01.10.2020 14:372.11.2020. 14:50ŽB100437403
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:342.11.2020. 15:00DZ100012188
Fizikalna medicina29.09.2020 12:202.11.2020. 15:00KK100455473
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:312.11.2020. 15:00AI100089720
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:312.11.2020. 15:00VR100126377
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:342.11.2020. 15:00MD100091008
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:312.11.2020. 15:00MR100139716
Dermatološka ambulanta02.10.2020 15:572.11.2020. 15:10DI100274231
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:342.11.2020. 15:15SP100266283
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:342.11.2020. 15:15AR100285561
Mamografija nacionalni program21.10.2020 11:432.11.2020. 15:15DB100519628
Fizikalna medicina21.09.2020 17:292.11.2020. 15:20SH100548890
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:92.11.2020. 15:30LM263446518
Dermatološka ambulanta02.10.2020 17:112.11.2020. 15:30JK101088412
Fizikalna medicina09.10.2020 12:72.11.2020. 15:40DP100546184
Dermatološka ambulanta05.10.2020 14:582.11.2020. 15:50MB100071060
Fizikalna medicina21.05.2020 14:112.11.2020. 16:00LM163916228
Dermatološka ambulanta08.10.2020 12:392.11.2020. 16:10MV100262596
Fizikalna medicina01.10.2020 12:132.11.2020. 16:20LD100423494
Dermatološka ambulanta05.10.2020 14:502.11.2020. 16:30SS100513493
Fizikalna medicina07.10.2020 12:92.11.2020. 16:40ŽK106838147
Dermatološka ambulanta08.10.2020 17:132.11.2020. 16:50LM161361173
Fizikalna medicina22.09.2020 13:102.11.2020. 17:00MB100364781
Dermatološka ambulanta08.10.2020 17:252.11.2020. 17:10AB162251673
Fizikalna medicina21.10.2020 8:292.11.2020. 17:20NĐ161608918
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:92.11.2020. 17:30JK262864785
Dermatološka ambulanta07.10.2020 17:362.11.2020. 17:30MP100223148
Fizikalna medicina22.10.2020 9:32.11.2020. 17:40DJ100477671
Dermatološka ambulanta09.10.2020 8:172.11.2020. 17:50MM106805865
Dermatološka ambulanta09.10.2020 9:12.11.2020. 18:10RM100700437
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:102.11.2020. 18:15AS161956052
Dermatološka ambulanta30.09.2020 16:232.11.2020. 18:30MV100369301
Defektološko - logopedska jedinica26.10.2020 7:583.11.2020. 7:30VP264461945
Pedijatrijski holter kardiološki26.10.2020 10:333.11.2020. 7:30NG161688297
CT27.08.2020 11:543.11.2020. 7:35TP100459372
CT23.10.2020 12:153.11.2020. 7:55MT150497645
Magnetska rezonanca28.01.2020 12:143.11.2020. 8:00IR100289850
Holter kardiološki26.05.2020 9:363.11.2020. 8:00LS100499691
Holter kardiološki28.05.2020 9:183.11.2020. 8:00ML100046619
Holter tlaka25.09.2020 13:233.11.2020. 8:00JĆ100324956
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:103.11.2020. 8:00MR261608413
RTG mamografija06.11.2019 8:563.11.2020. 8:00JM100008442
Ultrazvuk radiološki17.06.2020 8:403.11.2020. 8:00KP100553632
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 13:93.11.2020. 8:00AB263467436
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 8:293.11.2020. 8:00AR100251088
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 13:53.11.2020. 8:00MS100290695
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 10:353.11.2020. 8:00PB100248393
Onkološka dnevna bolnica18.09.2020 13:363.11.2020. 8:00AT100245596
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 12:153.11.2020. 8:00SD100550619
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 11:413.11.2020. 8:00MM100522187
RTG klasične pretrage22.10.2020 11:123.11.2020. 8:00DT100598562
RTG klasične pretrage22.10.2020 11:443.11.2020. 8:15DM102076081
RTG mamografija06.11.2019 10:283.11.2020. 8:15IM100001731
Holter tlaka30.09.2020 9:363.11.2020. 8:15LD101079822
Holter kardiološki01.06.2020 11:553.11.2020. 8:15MM100109042
Holter kardiološki04.08.2020 9:73.11.2020. 8:15AK100484316
CT16.09.2020 13:363.11.2020. 8:15AŽ101072346
Ultrazvuk radiološki17.06.2020 9:173.11.2020. 8:20MS101076512
Anesteziološka ambulanta26.10.2020 8:403.11.2020. 8:30LS100606228
RTG mamografija06.11.2019 14:333.11.2020. 8:30LM101101485
Urološka ambulanta20.10.2020 9:463.11.2020. 8:30LA101115678
Ginekološka ambulanta08.10.2020 8:473.11.2020. 8:30ES100588866
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:363.11.2020. 8:30MB155058167
Holter kardiološki01.06.2020 14:503.11.2020. 8:30MV101099028
Neuropedijatrijska ambulanta07.10.2020 12:333.11.2020. 8:30MM160313962
Holter tlaka12.06.2020 13:323.11.2020. 8:30NM100039122
CT23.10.2020 11:303.11.2020. 8:35VD100387028
Ultrazvuk radiološki17.06.2020 9:453.11.2020. 8:40IJ100436640
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:113.11.2020. 8:45ES261622724
RTG mamografija07.11.2019 11:273.11.2020. 8:45DP100397580
Urološka ambulanta19.10.2020 10:593.11.2020. 8:45AT100786754
RTG klasične pretrage27.10.2020 9:263.11.2020. 8:45PI100172099
Doppler karotida08.06.2020 13:143.11.2020. 8:45VN101272885
Magnetska rezonanca17.12.2019 13:193.11.2020. 8:45DP100231149
Anesteziološka ambulanta26.10.2020 14:543.11.2020. 8:50HK139737994
CT21.09.2020 13:593.11.2020. 8:55IP100214558
Ginekološka ambulanta26.10.2020 8:173.11.2020. 9:00AK100060489
Ultrazvuk dojke04.11.2019 7:353.11.2020. 9:00AB100352453
EKG23.10.2020 10:153.11.2020. 9:00FB100530652
EEG laboratorij09.09.2020 10:03.11.2020. 9:00KB100112502
Psihijatrijska ambulanta28.10.2020 9:593.11.2020. 9:00TM100536420
Psihijatrijska ambulanta20.08.2020 11:293.11.2020. 9:00PD101044321
Neuropedijatrijska ambulanta09.10.2020 8:503.11.2020. 9:00TS268065484
Neurološka ambulanta20.08.2020 14:33.11.2020. 9:00GT100195596
Vaskularna kirurgija04.09.2020 10:293.11.2020. 9:00MZ101237302
Onkološka ambulanta18.09.2020 13:363.11.2020. 9:00AT100245596
Vaskularna kirurgija15.01.2020 11:273.11.2020. 9:00AB100100034
RTG mamografija25.11.2019 10:183.11.2020. 9:00DV100537999
Ultrazvuk radiološki18.06.2020 8:13.11.2020. 9:00MM100446563
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.07.2020 8:393.11.2020. 9:00JČ267469133
ORL ambulanta20.10.2020 13:73.11.2020. 9:00DČ100251410
Urološka ambulanta06.05.2020 14:343.11.2020. 9:00ZJ100381654
Traumatološka ambulanta27.10.2020 10:93.11.2020. 9:00MB163614133
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:233.11.2020. 9:00ĐB268001914
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:223.11.2020. 9:00ST267981524
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:393.11.2020. 9:10IV100593311
EKG27.10.2020 9:253.11.2020. 9:10PI100172099
CT26.10.2020 11:503.11.2020. 9:15AD100563396
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida02.10.2020 13:473.11.2020. 9:15MN100035685
Urološka ambulanta11.05.2020 11:373.11.2020. 9:15MB101104901
RTG mamografija08.11.2019 13:293.11.2020. 9:15AV101304853
Ultrazvuk radiološki10.07.2020 11:303.11.2020. 9:20AS100076127
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:243.11.2020. 9:20RK268017959
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:273.11.2020. 9:20ND268102730
Traumatološka ambulanta26.10.2020 13:373.11.2020. 9:20AK101135263
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 11:373.11.2020. 9:20BR100391261
Neurološka ambulanta24.08.2020 9:373.11.2020. 9:20AS100247342
Onkološka ambulanta13.10.2020 14:183.11.2020. 9:20IP100350847
Vaskularna kirurgija17.09.2019 10:533.11.2020. 9:20AR100854080
EKG23.10.2020 11:443.11.2020. 9:20NB100097045
Magnetska rezonanca11.05.2020 13:583.11.2020. 9:30AK100347813
Ginekološka ambulanta28.10.2020 7:453.11.2020. 9:30IC155652310
Ortopedska ambulanta27.10.2020 13:363.11.2020. 9:30ŽR100312007
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:13.11.2020. 9:30KM100579138
Neuropedijatrijska ambulanta08.10.2020 16:413.11.2020. 9:30LŠ167315810
Traumatološka ambulanta27.10.2020 19:393.11.2020. 9:30AA162690364
Urološka ambulanta12.06.2020 11:413.11.2020. 9:30DS100521193
Doppler karotida28.05.2020 14:93.11.2020. 9:30MM100322697
ORL ambulanta20.10.2020 18:303.11.2020. 9:30ML100990721
Kirurška ambulanta (opća)27.10.2020 12:263.11.2020. 9:30DG100347565
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:133.11.2020. 9:30PG168045240
RTG mamografija06.11.2019 10:463.11.2020. 9:30FM101326040
CT20.05.2020 13:113.11.2020. 9:35MG100801709
Ortopedska ambulanta27.10.2020 13:403.11.2020. 9:40AM100332942
Neurološka ambulanta25.08.2020 10:393.11.2020. 9:40ND101282011
Neurološka ambulanta24.08.2020 15:503.11.2020. 9:40ML100144623
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 12:173.11.2020. 9:40OR101329346
Vaskularna kirurgija04.09.2020 11:173.11.2020. 9:40MĆ100550943
Onkološka ambulanta14.10.2020 14:233.11.2020. 9:40KB100664371
Ultrazvuk radiološki13.08.2020 11:33.11.2020. 9:40KB101131966
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:103.11.2020. 9:40ŽŽ100092398
Urološka ambulanta04.08.2020 9:103.11.2020. 9:45GP263686628
RTG mamografija27.11.2019 9:303.11.2020. 9:45ZH100547036
Ortopedska ambulanta27.10.2020 14:23.11.2020. 9:50MĆ162780541
CT17.09.2020 9:283.11.2020. 9:55JK100876715
Ortopedska ambulanta27.10.2020 14:23.11.2020. 10:00ĐĆ167422519
Ginekološka ambulanta26.10.2020 8:573.11.2020. 10:00SV100428673
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:23.11.2020. 10:00JB100880484
Vaskularna kirurgija14.09.2020 13:403.11.2020. 10:00AG100738275
Onkološka ambulanta19.10.2020 13:183.11.2020. 10:00KB143394627
Vaskularna kirurgija11.09.2020 9:233.11.2020. 10:00DG100259863
Hematološka ambulanta04.02.2020 11:83.11.2020. 10:00JR155046375
Neurološka ambulanta25.08.2020 10:533.11.2020. 10:00KR154001331
Neurološka ambulanta22.07.2020 10:203.11.2020. 10:00SM100779766
Neuropedijatrijska ambulanta24.10.2020 10:183.11.2020. 10:00PĐ267795254
RTG mamografija27.11.2019 10:543.11.2020. 10:00SR101097534
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju25.09.2020 12:123.11.2020. 10:00AV159365086
UZV srca04.11.2019 7:403.11.2020. 10:00GŠ100294594
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta20.10.2020 8:493.11.2020. 10:00AM265228927
Gastroenterološka ambulanta13.02.2020 9:553.11.2020. 10:00MM100358965
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.07.2020 10:213.11.2020. 10:00MU266399294
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 9:273.11.2020. 10:00DM100760248
Urološka ambulanta26.10.2020 17:273.11.2020. 10:00BN167349730
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 10:563.11.2020. 10:00BM101108800
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 13:203.11.2020. 10:00RT155158445
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 17:203.11.2020. 10:00BF100428122
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 8:493.11.2020. 10:00AM100487132
Kardiološka ambulanta18.12.2019 9:253.11.2020. 10:00ZS100386763
Pulmološka ambulanta24.02.2020 8:383.11.2020. 10:00IL100584647
ORL ambulanta21.10.2020 10:363.11.2020. 10:10LA261876016
Denzitometrija02.06.2020 10:303.11.2020. 10:10JT100109856
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 10:533.11.2020. 10:10AH100520918
Ortopedska ambulanta27.10.2020 15:253.11.2020. 10:10SK100311649
CT26.10.2020 13:63.11.2020. 10:15ČL100065403
Magnetska rezonanca21.11.2019 11:403.11.2020. 10:15RC100692146
Urološka ambulanta20.08.2020 9:163.11.2020. 10:15RB101133290
Doppler karotida09.06.2020 10:33.11.2020. 10:15BS100809009
RTG mamografija27.11.2019 11:373.11.2020. 10:15AR146053468
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.11.2019 12:33.11.2020. 10:20ĐM100507183
Gastroenterološka ambulanta13.02.2020 14:193.11.2020. 10:20MM100558510
Pulmološka ambulanta25.02.2020 12:63.11.2020. 10:20IL100146121
Kardiološka ambulanta30.12.2019 10:523.11.2020. 10:20JV101140128
Ortopedska ambulanta27.10.2020 17:33.11.2020. 10:20BK167873383
Neurološka ambulanta25.08.2020 10:403.11.2020. 10:20AK100791587
Hematološka ambulanta23.06.2020 13:383.11.2020. 10:20AG100559631
Neurološka ambulanta25.08.2020 11:363.11.2020. 10:20BM100926931
Onkološka ambulanta19.10.2020 13:203.11.2020. 10:20SV167663824
Vaskularna kirurgija13.10.2020 9:183.11.2020. 10:20JR101194377
ORL ambulanta21.10.2020 11:373.11.2020. 10:25MK100876838
Urološka ambulanta20.08.2020 9:323.11.2020. 10:30NM100497426
Denzitometrija07.10.2020 13:173.11.2020. 10:30DK100561667
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.09.2020 9:143.11.2020. 10:30EL266532525
UZV srca25.09.2018 10:423.11.2020. 10:30NP101331564
RTG mamografija27.11.2019 12:453.11.2020. 10:30VL100101460
Anesteziološka ambulanta20.10.2020 11:103.11.2020. 10:30KS101117000
Psihijatrijska ambulanta16.10.2020 9:333.11.2020. 10:30MN100593129
Ginekološka ambulanta28.10.2020 13:463.11.2020. 10:30VM156488973
Ultrazvuk dojke24.09.2020 14:313.11.2020. 10:30AZ100488499
CT06.10.2020 12:253.11.2020. 10:35MI100452229
Hematološka ambulanta06.08.2020 7:573.11.2020. 10:40IO100192375
Neurološka ambulanta26.08.2020 9:113.11.2020. 10:40AL100391666
Neurološka ambulanta25.08.2020 13:213.11.2020. 10:40AA100272184
Vaskularna kirurgija13.10.2020 9:233.11.2020. 10:40MČ100867913
Onkološka ambulanta22.10.2020 14:413.11.2020. 10:40VV101139834
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.11.2019 12:373.11.2020. 10:40JŠ100264380
Gastroenterološka ambulanta14.02.2020 11:23.11.2020. 10:40MG129269021
Pulmološka ambulanta27.02.2020 9:353.11.2020. 10:40NK100529057
Kardiološka ambulanta06.02.2020 11:283.11.2020. 10:40MJ100933671
ORL ambulanta21.10.2020 12:113.11.2020. 10:40BJ100493512
Urološka ambulanta23.10.2020 10:313.11.2020. 10:45IG101044529
RTG mamografija28.11.2019 9:53.11.2020. 10:45MR100441492
Denzitometrija27.10.2020 9:83.11.2020. 10:50KD101124696
Psihijatrijska ambulanta16.10.2020 15:393.11.2020. 10:50DT155676816
CT20.05.2020 13:143.11.2020. 10:50NM100976603
ORL ambulanta20.10.2020 13:53.11.2020. 10:55DB100273746
Kardiološka ambulanta07.02.2020 10:73.11.2020. 11:00AB100210057
Pulmološka ambulanta03.03.2020 11:313.11.2020. 11:00MB100528754
Traumatološka ambulanta28.10.2020 12:383.11.2020. 11:00AG100559631
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.11.2019 13:33.11.2020. 11:00AČ100473927
UZV srca04.11.2019 8:113.11.2020. 11:00MB100467621
Gastroenterološka ambulanta14.02.2020 12:323.11.2020. 11:00AP101317319
Magnetska rezonanca21.11.2019 12:123.11.2020. 11:00DG100558934
Kabinet za kliničku psihologiju27.10.2020 10:123.11.2020. 11:00DJ100336324
Hematološka ambulanta26.08.2020 9:03.11.2020. 11:00AD100831931
Vaskularna kirurgija15.06.2020 7:553.11.2020. 11:00ZL100458158
Vaskularna kirurgija14.10.2020 8:73.11.2020. 11:00AP100603740
Onkološka ambulanta27.10.2020 19:323.11.2020. 11:00DM100570577
CT21.10.2020 13:373.11.2020. 11:10PR100842710
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.09.2020 14:483.11.2020. 11:15BT163062525
Gastroenterološka ambulanta17.02.2020 8:323.11.2020. 11:20AB100600981
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju21.11.2019 8:523.11.2020. 11:20JP100989431
Kardiološka ambulanta17.09.2020 9:33.11.2020. 11:20TB153936213
Pulmološka ambulanta03.03.2020 11:383.11.2020. 11:20JŠ100201611
Onkološka ambulanta28.10.2020 14:483.11.2020. 11:20RM100262844
Vaskularna kirurgija14.10.2020 10:393.11.2020. 11:20NU101064650
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 13:203.11.2020. 11:20ID100002759
Hematološka ambulanta25.08.2020 8:413.11.2020. 11:20ML101062584
CT16.10.2020 10:13.11.2020. 11:25ZB100013504
Ginekološka ambulanta20.10.2020 11:373.11.2020. 11:30DP100671336
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:33.11.2020. 11:30BK100274918
Neurološka ambulanta25.08.2020 13:593.11.2020. 11:30SG100959957
Neurološka ambulanta31.08.2020 11:523.11.2020. 11:30MB100072139
Onkološka ambulanta06.11.2019 13:93.11.2020. 11:30JŽ101340582
Doppler karotida09.06.2020 11:423.11.2020. 11:30DC100392664
Urološka ambulanta20.08.2020 12:143.11.2020. 11:30MS101387273
UZV srca04.11.2019 8:393.11.2020. 11:30BP100345944
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:133.11.2020. 11:30IG266076845
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.11.2019 9:13.11.2020. 11:40AK100455384
Gastroenterološka ambulanta17.02.2020 8:553.11.2020. 11:40NC100572696
ORL ambulanta21.10.2020 9:373.11.2020. 11:40MŠ261661617
Kardiološka ambulanta07.02.2020 10:93.11.2020. 11:40ZB100154300
Pulmološka ambulanta03.03.2020 11:583.11.2020. 11:40NM100525976
Vaskularna kirurgija08.07.2020 11:193.11.2020. 11:40VŠ100124807
Hematološka ambulanta01.09.2020 10:363.11.2020. 11:40NP100464063
Urološka ambulanta15.07.2019 13:333.11.2020. 11:45NM100357350
Onkološka ambulanta12.11.2019 11:483.11.2020. 11:50IM100203162
Vaskularna kirurgija22.09.2020 11:83.11.2020. 11:50IB100849169
Neurološka ambulanta18.08.2020 13:523.11.2020. 12:00AB101078769
Hematološka ambulanta01.09.2020 11:463.11.2020. 12:00IO101189421
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:43.11.2020. 12:00MP100160998
Ginekološka ambulanta13.10.2020 14:143.11.2020. 12:00ŠŠ101114275
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:253.11.2020. 12:00MB100097365
Fizikalna medicina13.10.2020 14:133.11.2020. 12:00JB100085465
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:493.11.2020. 12:00IZ262639527
Urološka ambulanta21.08.2020 12:323.11.2020. 12:00IP101192169
Pulmološka ambulanta03.03.2020 12:183.11.2020. 12:00MV100480351
Kardiološka ambulanta10.02.2020 9:223.11.2020. 12:00TD100233268
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta22.09.2020 17:83.11.2020. 12:00SĆ265643517
Gastroenterološka ambulanta14.07.2020 12:373.11.2020. 12:00RS100262793
UZV srca08.10.2020 10:413.11.2020. 12:00IV100669480
ORL ambulanta21.10.2020 17:283.11.2020. 12:10BM162824091
Vaskularna kirurgija22.10.2020 10:443.11.2020. 12:10IB100278003
Onkološka ambulanta13.11.2019 12:203.11.2020. 12:10MH100937053
Doppler karotida09.06.2020 13:393.11.2020. 12:15SH164031041
Urološka ambulanta24.08.2020 9:373.11.2020. 12:15LL100161568
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:143.11.2020. 12:15NĐ162705737
Gastroenterološka ambulanta17.02.2020 12:83.11.2020. 12:20NĆ100281821
Fizikalna medicina15.10.2020 13:223.11.2020. 12:20DI100493813
Pulmološka ambulanta27.10.2020 12:223.11.2020. 12:20GP101313087
Kardiološka ambulanta10.02.2020 10:93.11.2020. 12:20MB100537109
Hematološka ambulanta01.09.2020 14:153.11.2020. 12:20DO101052286
Neurološka ambulanta31.08.2020 13:63.11.2020. 12:20RV101392316
Neurološka ambulanta27.08.2020 12:573.11.2020. 12:20MK100044025
Vaskularna kirurgija22.10.2020 11:193.11.2020. 12:30ZČ100186671
Onkološka ambulanta05.05.2020 12:463.11.2020. 12:30VN100153143
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:43.11.2020. 12:30IP100161002
Ginekološka ambulanta26.10.2020 8:513.11.2020. 12:30BD100318059
Urološka ambulanta25.08.2020 9:403.11.2020. 12:30AP100801022
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.09.2020 14:133.11.2020. 12:30JJ168080272
UZV srca04.11.2019 9:153.11.2020. 12:30LK100154635
Gastroenterološka ambulanta17.02.2020 13:23.11.2020. 12:40TŠ100367343
Fizikalna medicina07.11.2019 8:373.11.2020. 12:40MJ100524732
Kardiološka ambulanta11.02.2020 10:283.11.2020. 12:40ND100428160
Pulmološka ambulanta03.03.2020 13:353.11.2020. 12:40AV267556621
Hematološka ambulanta03.09.2020 9:133.11.2020. 12:40RK100402186
Neurološka ambulanta11.02.2020 14:313.11.2020. 12:40NZ100317826
Neurološka ambulanta28.08.2020 8:323.11.2020. 12:40MV100189892
Urološka ambulanta25.08.2020 12:143.11.2020. 12:45MD100385360
Onkološka ambulanta05.05.2020 14:493.11.2020. 12:50VJ100381688
Neurološka ambulanta28.08.2020 9:393.11.2020. 13:00VC150415570
Neurološka ambulanta01.09.2020 12:313.11.2020. 13:00AH264850610
Ginekološka ambulanta27.10.2020 12:173.11.2020. 13:00AČ100492800
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:43.11.2020. 13:00AR101114260
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:513.11.2020. 13:00ML264338925
Urološka ambulanta14.10.2020 9:303.11.2020. 13:00VN100463811
Fizikalna medicina19.10.2020 12:523.11.2020. 13:00BB100246541
Kardiološka ambulanta11.02.2020 11:353.11.2020. 13:00PR100483356
Pulmološka ambulanta03.03.2020 13:363.11.2020. 13:00VŠ100124807
Gastroenterološka ambulanta18.02.2020 9:33.11.2020. 13:00AM154043799
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.09.2020 8:563.11.2020. 13:00RT263253448
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.11.2019 9:103.11.2020. 13:00NH100003352
ORL ambulanta22.10.2020 9:453.11.2020. 13:05AZ162552191
Onkološka ambulanta05.05.2020 15:43.11.2020. 13:10IM100507925
Urološka ambulanta19.10.2020 9:33.11.2020. 13:15DJ100790343
Fizikalna medicina16.10.2020 12:63.11.2020. 13:20MM106805865
Pulmološka ambulanta03.03.2020 13:513.11.2020. 13:20DJ100546254
ORL ambulanta22.10.2020 7:593.11.2020. 13:20AA100297194
Kardiološka ambulanta13.10.2020 9:223.11.2020. 13:20RP100051051
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.11.2019 10:83.11.2020. 13:20ŽP100217302
Gastroenterološka ambulanta16.07.2019 13:463.11.2020. 13:20IK101226171
Neurološka ambulanta01.09.2020 12:543.11.2020. 13:20RK159623677
Hematološka ambulanta03.06.2020 13:573.11.2020. 13:20MF100641565
Neurološka ambulanta28.08.2020 13:133.11.2020. 13:20MV100566846
Onkološka ambulanta07.05.2020 13:493.11.2020. 13:30VB101082112
Magnetska rezonanca13.10.2020 12:183.11.2020. 13:30NK101246513
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:53.11.2020. 13:30AŠ101317554
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.09.2020 10:313.11.2020. 13:30FT167499432
ORL ambulanta22.10.2020 9:413.11.2020. 13:35DV100322894
Kardiološka ambulanta12.02.2020 11:123.11.2020. 13:40IH100438492
Pulmološka ambulanta04.03.2020 9:363.11.2020. 13:40AM137009048
Fizikalna medicina16.10.2020 8:553.11.2020. 13:40DB162810960
Gastroenterološka ambulanta18.02.2020 12:523.11.2020. 13:40FP100389128
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju05.10.2020 13:103.11.2020. 13:40GP101313087
Neurološka ambulanta01.09.2020 9:373.11.2020. 13:40KA100089222
Neurološka ambulanta02.09.2020 12:233.11.2020. 13:40AV100781378
Hematološka ambulanta09.06.2020 13:203.11.2020. 13:40MB101086524
Ultrazvuk dojke04.11.2019 8:83.11.2020. 14:00MB101120744
Magnetska rezonanca15.10.2020 14:73.11.2020. 14:00LB101316715
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.08.2020 12:373.11.2020. 14:00ST167614370
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:293.11.2020. 14:00MD262282569
Fizikalna medicina17.07.2020 9:323.11.2020. 14:00PG164046209
Mamografija nacionalni program16.10.2020 7:493.11.2020. 14:00DK100413675
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:00NG100102399
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:00SI100276257
Mamografija nacionalni program16.10.2020 7:523.11.2020. 14:00SM100403625
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:00MJ100103876
ORL ambulanta23.10.2020 8:573.11.2020. 14:00AV100870415
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:15MG100192214
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:15SL100204921
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:15JT100410276
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:363.11.2020. 14:15KM100491198
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 14:30EČ100357755
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 14:30MS100649700
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.08.2020 10:323.11.2020. 14:30MB161201351
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.07.2020 12:503.11.2020. 14:30KP264570387
Dermatološka ambulanta04.09.2020 16:573.11.2020. 14:30DG100530173
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 14:45OG100528186
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 14:45SJ100398269
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 14:45LB100320671
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 14:45JN100508459
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:293.11.2020. 14:45LĆ261470717
Dermatološka ambulanta21.10.2020 12:83.11.2020. 14:50MF101129907
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 15:00LŠ100535865
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:393.11.2020. 15:00MM100581888
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:373.11.2020. 15:00NP100278465
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:393.11.2020. 15:00MM100001341
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.07.2020 14:583.11.2020. 15:00NĆ162296391
Dermatološka ambulanta09.10.2020 9:253.11.2020. 15:10MŠ261512701
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:423.11.2020. 15:15LK100116789
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:423.11.2020. 15:15JĆ100324956
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:423.11.2020. 15:15ĐH100428508
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:393.11.2020. 15:15AI100566795
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:423.11.2020. 15:15LD105492719
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:313.11.2020. 15:30MC261337672
Kardiološka pedijatrijska ambulanta07.08.2020 9:353.11.2020. 15:30ML264977873
Dermatološka ambulanta09.10.2020 12:333.11.2020. 15:30AP100257848
Dermatološka ambulanta09.10.2020 14:183.11.2020. 15:50DR100875011
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk28.10.2020 13:353.11.2020. 16:00MS162986172
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.08.2020 9:143.11.2020. 16:00TV164031431
Dermatološka ambulanta09.10.2020 12:113.11.2020. 16:10KŠ100372867
Dermatološka ambulanta23.10.2020 15:373.11.2020. 16:30IL100319907
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.08.2020 9:463.11.2020. 16:30PP265746607
Dermatološka ambulanta09.10.2020 15:243.11.2020. 16:50MM100548937
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.06.2020 10:553.11.2020. 17:00RŽ267387775
Dermatološka ambulanta09.10.2020 15:443.11.2020. 17:10LŽ161973438
Dermatološka ambulanta09.10.2020 15:453.11.2020. 17:30IS100432775
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:313.11.2020. 17:30ŠK266159856
Dermatološka ambulanta09.10.2020 16:303.11.2020. 17:50LČ263625310
Dermatološka ambulanta09.10.2020 17:473.11.2020. 18:10BC100944003
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:323.11.2020. 18:15DC265456412
Dermatološka ambulanta09.10.2020 16:553.11.2020. 18:30ZB100067024
CT28.08.2020 8:544.11.2020. 7:35ND100264978
RTG klasične pretrage27.10.2020 11:314.11.2020. 7:45AA160048006
CT25.09.2020 10:444.11.2020. 7:55AR101330104
Holter kardiološki02.06.2020 8:154.11.2020. 8:00JK131508956
Magnetska rezonanca30.01.2020 13:564.11.2020. 8:00MP100257335
Holter kardiološki01.06.2020 13:14.11.2020. 8:00LJ101044054
Holter tlaka30.09.2020 11:204.11.2020. 8:00LP100482574
Spirometrija - pulmološka dijagnostika26.10.2020 12:84.11.2020. 8:00IP100007001
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 13:564.11.2020. 8:00NB101085013
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:324.11.2020. 8:00MB265195096
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 13:374.11.2020. 8:00ŽB100460821
Onkološka dnevna bolnica07.10.2020 13:424.11.2020. 8:00MĐ100598670
Onkološka dnevna bolnica15.10.2020 10:294.11.2020. 8:00ZB100514307
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 15:504.11.2020. 8:00JK100360399
Onkološka dnevna bolnica07.10.2020 10:174.11.2020. 8:00MJ100547055
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 9:474.11.2020. 8:00MJ100547055
Fizikalna medicina21.05.2020 13:454.11.2020. 8:00MB167598515
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.09.2020 12:564.11.2020. 8:00MR268184398
Ultrazvuk radiološki18.06.2020 11:404.11.2020. 8:00MS100313787
RTG mamografija15.11.2019 8:304.11.2020. 8:00KV100125222
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:264.11.2020. 8:00JV261670391
RTG mamografija18.11.2019 8:514.11.2020. 8:15KT100011616
Holter tlaka09.06.2020 9:554.11.2020. 8:15MU101077173
Holter kardiološki01.06.2020 13:24.11.2020. 8:15DJ101044073
Holter kardiološki02.06.2020 11:464.11.2020. 8:15HN100602831
CT25.09.2020 13:174.11.2020. 8:15JĆ100324956
Ultrazvuk radiološki19.06.2020 9:114.11.2020. 8:20ML101079339
Fizikalna medicina08.06.2020 16:204.11.2020. 8:20IK100455365
Urološka ambulanta09.09.2020 9:54.11.2020. 8:30PD101081133
Anesteziološka ambulanta02.10.2020 12:04.11.2020. 8:30MŠ100534674
RTG mamografija28.11.2019 9:284.11.2020. 8:30IB100253243
Ultrazvuk dojke26.10.2020 14:84.11.2020. 8:30MR100466337
Ginekološka ambulanta01.10.2020 9:114.11.2020. 8:30BB101142459
Holter kardiološki02.06.2020 11:584.11.2020. 8:30FB100465112
Holter tlaka01.10.2020 10:404.11.2020. 8:30SM100371816
CT21.08.2020 11:394.11.2020. 8:35OC100085037
Ultrazvuk radiološki19.06.2020 9:394.11.2020. 8:40HS100580678
Fizikalna medicina05.10.2020 13:44.11.2020. 8:40LK100608243
Urološka ambulanta06.10.2020 10:384.11.2020. 8:45PĐ101080690
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:334.11.2020. 8:45AŠ263745542
Doppler karotida04.02.2020 8:504.11.2020. 8:45VH100423314
RTG mamografija28.11.2019 10:234.11.2020. 8:45LS100499988
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:264.11.2020. 8:45MA263858502
Magnetska rezonanca30.01.2020 14:14.11.2020. 8:45MD100060436
Anesteziološka ambulanta21.10.2020 13:34.11.2020. 8:50DČ160130264
CT09.10.2020 11:214.11.2020. 8:55IM100651647
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:244.11.2020. 9:00MB100470369
Ginekološka ambulanta05.10.2020 15:304.11.2020. 9:00ML100264554
EKG14.10.2020 11:144.11.2020. 9:00KP100552009
Neuropedijatrijska ambulanta16.10.2020 11:554.11.2020. 9:00JB262838733
Neurološka ambulanta27.08.2020 13:24.11.2020. 9:00KM100879211
EEG laboratorij15.10.2020 8:244.11.2020. 9:00MŠ160045374
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 7:534.11.2020. 9:00GJ100142059
Onkološka ambulanta11.08.2020 15:524.11.2020. 9:00DM100131087
RTG mamografija05.11.2019 9:274.11.2020. 9:00NN101088342
Ultrazvuk radiološki19.06.2020 10:134.11.2020. 9:00MK100251815
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.08.2020 9:334.11.2020. 9:00AP267636977
ORL ambulanta20.10.2020 16:244.11.2020. 9:00MJ260921819
Urološka ambulanta26.02.2020 9:374.11.2020. 9:00JH100454564
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:304.11.2020. 9:00PD101167469
Fizikalna medicina01.10.2020 12:04.11.2020. 9:00IV102175728
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:334.11.2020. 9:10MA167921809
Psihijatrijska ambulanta12.10.2020 10:364.11.2020. 9:10DĆ163198537
EKG27.10.2020 13:374.11.2020. 9:10RM101085193
CT26.10.2020 14:454.11.2020. 9:15IŠ100559557
Urološka ambulanta06.05.2020 10:94.11.2020. 9:15DR100912433
RTG mamografija28.11.2019 11:194.11.2020. 9:15AG101308235
Ultrazvuk radiološki19.05.2020 14:34.11.2020. 9:20RČ100217317
Fizikalna medicina08.10.2020 12:04.11.2020. 9:20MG100551759
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:564.11.2020. 9:20MR100183408
Neurološka ambulanta28.08.2020 8:134.11.2020. 9:20JG100971759
Psihijatrijska ambulanta02.10.2020 10:474.11.2020. 9:20KR100217228
Onkološka ambulanta27.10.2020 14:494.11.2020. 9:20PK100554359
EEG laboratorij05.10.2020 13:584.11.2020. 9:30MŠ100035628
Psihijatrijska ambulanta30.09.2020 12:124.11.2020. 9:30IP100260551
Ginekološka ambulanta07.10.2020 8:434.11.2020. 9:30RI100143324
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:254.11.2020. 9:30AR100029892
Magnetska rezonanca17.07.2020 8:434.11.2020. 9:30MD146314930
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:524.11.2020. 9:30AD265554728
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.11.2019 7:304.11.2020. 9:30ŽM100537861
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.10.2020 10:334.11.2020. 9:30MU266399294
Urološka ambulanta17.06.2020 13:274.11.2020. 9:30PA100861859
ORL ambulanta23.10.2020 10:134.11.2020. 9:30JP100897972
Doppler karotida10.06.2020 10:204.11.2020. 9:30BS100095617
RTG mamografija28.11.2019 11:204.11.2020. 9:30MR100380571
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:274.11.2020. 9:30PS167458350
CT21.05.2020 8:594.11.2020. 9:35NŠ100475783
Neurološka ambulanta26.08.2020 11:14.11.2020. 9:40JZ155378122
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 11:504.11.2020. 9:40MS162577657
Spirometrija - pulmološka dijagnostika22.10.2020 10:594.11.2020. 9:40DŠ155854076
Onkološka ambulanta22.10.2020 13:464.11.2020. 9:40
Ultrazvuk radiološki03.07.2020 8:464.11.2020. 9:40ĐT100518668
Fizikalna medicina12.10.2020 13:274.11.2020. 9:40AL100118751
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.11.2019 12:334.11.2020. 9:45JŠ100264380
Urološka ambulanta24.08.2020 12:214.11.2020. 9:45JM100453532
RTG mamografija28.11.2019 11:574.11.2020. 9:45IS100136726
Psihijatrijska ambulanta14.10.2020 9:574.11.2020. 9:55LP163334834
CT07.09.2020 12:324.11.2020. 9:55JŽ155887208
Ginekološka ambulanta07.10.2020 17:344.11.2020. 10:00AJ100939223
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:254.11.2020. 10:00LD100149291
Ergometrija15.10.2020 14:224.11.2020. 10:00DĆ100368055
Kabinet za kliničku psihologiju19.10.2020 8:374.11.2020. 10:00KC100206932
EEG laboratorij26.10.2020 12:174.11.2020. 10:00DS158983655
Neuropedijatrijska ambulanta09.10.2020 13:334.11.2020. 10:00MM163128536
Neurološka ambulanta26.08.2020 13:114.11.2020. 10:00JM100710769
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 8:174.11.2020. 10:00NP100221902
Dijabetološka ambulanta06.11.2019 14:64.11.2020. 10:00AČ100154940
Internistička ambulanta27.08.2020 13:484.11.2020. 10:00LS100496485
Onkološka ambulanta21.09.2020 11:214.11.2020. 10:00JB100173684
Doppler perifernih krvnih žila04.11.2019 12:574.11.2020. 10:00AA100463582
RTG mamografija28.11.2019 13:464.11.2020. 10:00BJ101256991
Gastroenterološka ambulanta05.10.2020 15:134.11.2020. 10:00JT100101757
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.09.2020 9:354.11.2020. 10:00FA267814004
Fizikalna medicina17.09.2020 12:174.11.2020. 10:00JP100424986
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 7:584.11.2020. 10:00EM100459283
Urološka ambulanta25.08.2020 14:84.11.2020. 10:00IŠ101179142
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 12:404.11.2020. 10:00JL100320563
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.11.2019 10:374.11.2020. 10:00MB101120744
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 12:34.11.2020. 10:00KM157010360
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 8:34.11.2020. 10:00MK163312763
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 13:574.11.2020. 10:00AV100591029
Pulmološka ambulanta06.03.2020 7:584.11.2020. 10:00PK100271985
Kardiološka ambulanta28.11.2019 11:484.11.2020. 10:00AC100297584
Kemoterapija20.05.2020 8:444.11.2020. 10:00IZ100562928
ORL ambulanta21.10.2020 12:174.11.2020. 10:10IP100162797
Denzitometrija28.08.2020 13:384.11.2020. 10:10AB161899191
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.11.2019 11:124.11.2020. 10:15LČ101127898
Urološka ambulanta25.08.2020 17:574.11.2020. 10:15MK100926787
Doppler karotida10.06.2020 10:314.11.2020. 10:15KP100217321
RTG mamografija06.12.2019 11:184.11.2020. 10:15KM101051038
Magnetska rezonanca31.01.2020 13:574.11.2020. 10:15AS100162119
CT26.10.2020 14:414.11.2020. 10:15NM100525976
Dijabetološka ambulanta07.11.2019 13:74.11.2020. 10:20NL100148556
Onkološka ambulanta22.10.2020 12:14.11.2020. 10:20KM157010360
Internistička ambulanta27.10.2020 9:364.11.2020. 10:20IB100555075
Neurološka ambulanta28.08.2020 11:124.11.2020. 10:20AK161034162
Psihijatrijska ambulanta31.07.2020 9:594.11.2020. 10:20SB100758227
Gastroenterološka ambulanta17.02.2020 8:394.11.2020. 10:20HP101043183
Kardiološka ambulanta02.12.2019 9:574.11.2020. 10:20NK100382648
Pulmološka ambulanta06.03.2020 9:114.11.2020. 10:20MG156351041
ORL ambulanta23.10.2020 9:144.11.2020. 10:25NM129050282
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.11.2019 11:574.11.2020. 10:30SP153271236
Urološka ambulanta27.08.2020 12:164.11.2020. 10:30RB101140715
RTG klasične pretrage28.10.2020 7:334.11.2020. 10:30TM101251524
Denzitometrija25.09.2020 10:184.11.2020. 10:30MM101088520
RTG mamografija10.12.2019 8:454.11.2020. 10:30KM100147670
Doppler perifernih krvnih žila05.11.2019 8:84.11.2020. 10:30SM100043099
EEG laboratorij09.10.2020 10:84.11.2020. 10:30BG100243585
Neuropedijatrijska ambulanta09.10.2020 9:364.11.2020. 10:30JG268098014
Ginekološka ambulanta07.10.2020 13:144.11.2020. 10:30KT167371741
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:254.11.2020. 10:30MK100294039
Ergometrija14.10.2020 12:254.11.2020. 10:30AB100406244
CT09.10.2020 9:14.11.2020. 10:35ŽŠ140457887
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 12:14.11.2020. 10:40AZ
Neurološka ambulanta28.08.2020 14:534.11.2020. 10:40MB100386918
Psihijatrijska ambulanta16.09.2020 11:174.11.2020. 10:40MK100537880
Dijabetološka ambulanta07.11.2019 13:64.11.2020. 10:40JL100148359
Gastroenterološka ambulanta18.02.2020 14:84.11.2020. 10:40CK100186597
Kardiološka ambulanta18.02.2020 10:104.11.2020. 10:40JJ101193612
ORL ambulanta22.10.2020 10:44.11.2020. 10:40DS100544741
Pulmološka ambulanta06.03.2020 11:474.11.2020. 10:40NP146361472
Urološka ambulanta31.08.2020 11:74.11.2020. 10:45SG100859382
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.11.2019 12:344.11.2020. 10:45MG100434057
RTG mamografija10.12.2019 12:44.11.2020. 10:45MI100098344
Audiometrija28.10.2020 8:214.11.2020. 10:45VK168032728
CT22.05.2020 10:324.11.2020. 10:50RD100811509
Ortopedska ambulanta27.10.2020 13:494.11.2020. 10:50MŠ100442325
Denzitometrija27.10.2020 9:474.11.2020. 10:50IR133098518
ORL ambulanta26.10.2020 10:94.11.2020. 10:55NŠ160439426
Pulmološka ambulanta06.11.2019 11:594.11.2020. 11:00AH120626077
Kardiološka ambulanta18.02.2020 13:334.11.2020. 11:00DK100850849
Fizikalna medicina13.10.2020 11:214.11.2020. 11:00HŽ100368093
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.11.2019 7:484.11.2020. 11:00ST100354360
Urološka ambulanta01.09.2020 11:84.11.2020. 11:00RJ262841432
Doppler perifernih krvnih žila06.03.2020 9:24.11.2020. 11:00AS136240341
Gastroenterološka ambulanta19.02.2020 11:124.11.2020. 11:00JO154605440
Ergometrija06.08.2020 7:584.11.2020. 11:00VV110464689
Ortopedska ambulanta28.10.2020 7:314.11.2020. 11:00TM101251524
Magnetska rezonanca17.01.2020 9:524.11.2020. 11:00IB100422320
Dijabetološka ambulanta27.11.2019 11:374.11.2020. 11:00GŽ100403485
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 14:404.11.2020. 11:00NG100002354
Neuropedijatrijska ambulanta12.10.2020 14:14.11.2020. 11:00JR263860561
Psihijatrijska ambulanta02.09.2020 12:534.11.2020. 11:10MT162738131
Ortopedska ambulanta28.10.2020 8:154.11.2020. 11:10LŽ100575760
CT22.10.2020 10:464.11.2020. 11:10PS100250959
Urološka ambulanta27.10.2020 9:124.11.2020. 11:15DM136651183
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.11.2019 8:324.11.2020. 11:15AG100258742
Fizikalna medicina14.07.2020 13:444.11.2020. 11:20KB100085431
Pulmološka ambulanta06.03.2020 13:364.11.2020. 11:20SK100300431
Kardiološka ambulanta18.02.2020 13:354.11.2020. 11:20SK100850340
Gastroenterološka ambulanta19.02.2020 12:504.11.2020. 11:20BP101061800
Ortopedska ambulanta28.10.2020 9:54.11.2020. 11:20IR100211727
Dijabetološka ambulanta29.11.2019 13:324.11.2020. 11:20IJ100235052
CT21.10.2020 8:534.11.2020. 11:25LD101262125
Ortopedska ambulanta28.10.2020 9:454.11.2020. 11:30MV100332834
Ginekološka ambulanta13.10.2020 10:394.11.2020. 11:30MM100460287
Ergometrija29.09.2020 11:24.11.2020. 11:30KL100310053
Ultrazvuk dojke05.11.2019 7:314.11.2020. 11:30AP100132691
Onkološka ambulanta07.11.2019 13:74.11.2020. 11:30TP100266264
Neurološka ambulanta27.05.2020 11:574.11.2020. 11:30DZ161669498
EEG laboratorij15.10.2020 9:414.11.2020. 11:30MS100649700
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 9:504.11.2020. 11:30MK100113835
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.09.2020 10:44.11.2020. 11:30AB267902524
RTG mamografija27.10.2020 11:274.11.2020. 11:30AR101057893
Doppler perifernih krvnih žila05.11.2019 11:164.11.2020. 11:30KO100800857
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:274.11.2020. 11:30DM164069458
Doppler karotida10.06.2020 12:554.11.2020. 11:30KS156291468
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:404.11.2020. 11:30FV157304153
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:304.11.2020. 11:30LM264408559
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.12.2019 9:34.11.2020. 11:30IŠ100390526
Fizikalna medicina01.10.2020 10:144.11.2020. 11:40MS264381784
Pulmološka ambulanta06.03.2020 15:74.11.2020. 11:40JM156101108
ORL ambulanta23.10.2020 11:184.11.2020. 11:40ŽK153276114
Kardiološka ambulanta20.02.2020 11:554.11.2020. 11:40RG100507357
Gastroenterološka ambulanta20.02.2020 11:234.11.2020. 11:40IP100713903
Dijabetološka ambulanta07.11.2019 7:494.11.2020. 11:40JS101321374
Ortopedska ambulanta28.10.2020 10:364.11.2020. 11:40SC101107855
Magnetska rezonanca29.01.2020 13:494.11.2020. 11:45IK100114706
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:424.11.2020. 11:45MV100619836
Ortopedska ambulanta28.10.2020 11:174.11.2020. 11:50ĐA162857539
Onkološka ambulanta08.05.2020 13:544.11.2020. 11:50MT100151217
Dijabetološka ambulanta06.12.2019 10:44.11.2020. 12:00SS100212918
Neurološka ambulanta01.09.2020 11:124.11.2020. 12:00EV101334535
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 11:554.11.2020. 12:00AK100520015
EEG laboratorij16.10.2020 9:434.11.2020. 12:00NG154615293
Ginekološka ambulanta14.10.2020 13:94.11.2020. 12:00HO163760843
Ortopedska ambulanta28.10.2020 11:394.11.2020. 12:00BB154643814
Ultrazvuk dojke05.11.2019 7:324.11.2020. 12:00ZO100387668
Ergometrija26.09.2019 11:304.11.2020. 12:00LO100732473
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.01.2020 14:24.11.2020. 12:00JS100499367
Urološka ambulanta02.09.2020 11:264.11.2020. 12:00FŠ100035276
Pulmološka ambulanta09.03.2020 11:524.11.2020. 12:00AP101312924
Kardiološka ambulanta20.02.2020 11:594.11.2020. 12:00AM100192816
Gastroenterološka ambulanta20.02.2020 11:484.11.2020. 12:00ID100138633
ORL ambulanta23.10.2020 12:84.11.2020. 12:10TV265234029
Ortopedska ambulanta28.10.2020 12:584.11.2020. 12:10JD100368290
Onkološka ambulanta06.07.2020 15:154.11.2020. 12:10MB100677890
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:584.11.2020. 12:15MM262720503
Doppler karotida12.06.2020 7:524.11.2020. 12:15BM100156294
Urološka ambulanta03.09.2020 7:574.11.2020. 12:15NŽ101125533
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.11.2019 10:264.11.2020. 12:15LT101085704
Pulmološka ambulanta09.03.2020 12:534.11.2020. 12:20VL100344819
Kardiološka ambulanta20.02.2020 12:64.11.2020. 12:20MJ154391622
Gastroenterološka ambulanta20.02.2020 12:104.11.2020. 12:20IG100826009
Dijabetološka ambulanta07.02.2020 7:444.11.2020. 12:20BG100489694
Neurološka ambulanta01.09.2020 13:314.11.2020. 12:20KG131048915
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 11:94.11.2020. 12:20HM263419737
EEG laboratorij26.10.2020 12:264.11.2020. 12:30SB100137207
Onkološka ambulanta07.07.2020 11:244.11.2020. 12:30NK100291091
Ergometrija06.11.2019 11:254.11.2020. 12:30VM101061497
Ultrazvuk dojke05.11.2019 7:364.11.2020. 12:30KO100062095
Ginekološka ambulanta14.10.2020 11:534.11.2020. 12:30AM154818271
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.09.2020 10:484.11.2020. 12:30DV267485421
Urološka ambulanta04.09.2020 12:534.11.2020. 12:30MG100946207
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.11.2019 12:564.11.2020. 12:30NL100109911
Kardiološka ambulanta21.02.2020 7:314.11.2020. 12:40AR100473062
Pulmološka ambulanta09.03.2020 13:194.11.2020. 12:40MB101270183
Gastroenterološka ambulanta21.02.2020 8:274.11.2020. 12:40BG100149855
Dijabetološka ambulanta28.10.2020 12:284.11.2020. 12:40IO100545129
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.11.2019 12:54.11.2020. 12:45IK100361202
Urološka ambulanta08.09.2020 11:94.11.2020. 12:45FP101390790
ORL ambulanta27.10.2020 13:594.11.2020. 12:50VK168032728
Onkološka ambulanta06.08.2020 12:204.11.2020. 12:50LK100454649
Psihijatrijska ambulanta08.10.2020 11:334.11.2020. 12:50IA264834040
Neurološka ambulanta02.09.2020 11:424.11.2020. 13:00MM100600229
Dijabetološka ambulanta07.02.2020 10:44.11.2020. 13:00AM101226839
Ginekološka ambulanta27.10.2020 14:14.11.2020. 13:00VŠ100357971
Ultrazvuk dojke05.11.2019 7:384.11.2020. 13:00KB100437386
Ergometrija26.10.2020 11:314.11.2020. 13:00VE100412874
Pulmološka ambulanta10.03.2020 8:414.11.2020. 13:00AP100602117
Kardiološka ambulanta21.02.2020 7:514.11.2020. 13:00MJ100548405
Doppler karotida12.06.2020 8:584.11.2020. 13:00BP129361022
Gastroenterološka ambulanta21.02.2020 11:294.11.2020. 13:00VP100323888
Onkološka ambulanta30.09.2020 16:44.11.2020. 13:10MĐ101042170
Dijabetološka ambulanta10.02.2020 9:424.11.2020. 13:20IP153655687
Gastroenterološka ambulanta24.02.2020 12:104.11.2020. 13:20NK100788939
Pulmološka ambulanta11.03.2020 8:134.11.2020. 13:20KB101097676
Kardiološka ambulanta21.02.2020 8:524.11.2020. 13:20DZ145793678
Urološka ambulanta23.10.2020 10:314.11.2020. 13:30IR155010548
Onkološka ambulanta20.10.2020 16:174.11.2020. 13:30ĐĐ101099579
Ultrazvuk dojke05.11.2019 7:394.11.2020. 13:30MS100283758
Ergometrija02.10.2020 7:524.11.2020. 13:30TP100296035
Ginekološka ambulanta07.10.2020 10:594.11.2020. 13:30MG101048625
Magnetska rezonanca22.10.2020 12:294.11.2020. 13:30ŽĆ266810330
Dijabetološka ambulanta10.02.2020 10:564.11.2020. 13:40NK101131237
Pulmološka ambulanta27.09.2019 12:304.11.2020. 13:40LG100819985
Kardiološka ambulanta21.02.2020 10:144.11.2020. 13:40TR100569836
Gastroenterološka ambulanta24.02.2020 13:404.11.2020. 13:40MA100298084
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:144.11.2020. 14:00MM264237583
ORL ambulanta26.10.2020 9:44.11.2020. 14:00AM155364762
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:00MM100534918
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:00KK100240788
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:00KB155979561
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:00JK161552444
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:00AK140357626
Ultrazvuk dojke05.11.2019 7:404.11.2020. 14:00DG100551852
Ginekološka ambulanta19.10.2020 9:504.11.2020. 14:00AM100057262
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:15ZH100547036
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:15BL100242036
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:15EP100341829
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:30MK100168724
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:30FO100109930
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:30AP100112235
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:30MB100109377
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.08.2020 13:404.11.2020. 14:30TČ266325182
Dermatološka ambulanta12.10.2020 8:384.11.2020. 14:30DŠ100077750
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:424.11.2020. 14:45GB100113727
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 14:45JD100775301
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 14:45SN100545699
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:154.11.2020. 14:45LĆ261470717
Dermatološka ambulanta12.10.2020 9:584.11.2020. 14:50DL265012044
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:00BC139038061
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:00MA100043169
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:00MS100397260
Kardiološka pedijatrijska ambulanta13.08.2020 11:264.11.2020. 15:00BV263640668
Dermatološka ambulanta12.10.2020 10:24.11.2020. 15:10DM100584346
Defektološko - logopedska jedinica26.10.2020 8:234.11.2020. 15:15AA264239166
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:15MM100418445
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:15AI100266442
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:15NR130835995
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:15MR100183408
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:464.11.2020. 15:15VB100183450
Kardiološka pedijatrijska ambulanta13.08.2020 11:264.11.2020. 15:30RV263640691
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:174.11.2020. 15:30DS167771431
Ultrazvuk vrata (ORL)26.10.2020 13:84.11.2020. 15:30BP100065367
Dermatološka ambulanta12.10.2020 13:444.11.2020. 15:30PM162062322
Ultrazvuk vrata (ORL)26.10.2020 13:294.11.2020. 15:45JB100046017
Dermatološka ambulanta12.10.2020 14:124.11.2020. 15:50MM100872252
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.08.2020 14:324.11.2020. 16:00LB265021607
Dermatološka ambulanta12.10.2020 14:314.11.2020. 16:10AR100490217
Ultrazvuk vrata (ORL)26.10.2020 14:114.11.2020. 16:15DR100164789
Ultrazvuk vrata (ORL)27.10.2020 9:404.11.2020. 16:30MB100428955
Kardiološka pedijatrijska ambulanta18.08.2020 13:594.11.2020. 16:30LR265182978
Dermatološka ambulanta12.10.2020 14:354.11.2020. 16:30MD100934877
Ultrazvuk vrata (ORL)27.10.2020 12:244.11.2020. 16:45ML100412501
Dermatološka ambulanta12.10.2020 15:04.11.2020. 16:50AK100101935
Ultrazvuk vrata (ORL)27.10.2020 13:474.11.2020. 17:00IM100496926
Kardiološka pedijatrijska ambulanta02.07.2020 9:304.11.2020. 17:10KK267872938
Dermatološka ambulanta12.10.2020 16:134.11.2020. 17:10VP100321576
Ultrazvuk vrata (ORL)28.10.2020 11:524.11.2020. 17:15OM100502229
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:184.11.2020. 17:30PB167479438
Dermatološka ambulanta13.10.2020 7:264.11.2020. 17:30NR100285400
Dermatološka ambulanta13.10.2020 8:114.11.2020. 17:50TČ100350480
Dermatološka ambulanta13.10.2020 11:54.11.2020. 18:10AS100245581
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:194.11.2020. 18:15AB264328330
Dermatološka ambulanta13.10.2020 11:514.11.2020. 18:30AN141726152
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:204.11.2020. 19:00NB162286750
CT18.09.2020 10:135.11.2020. 7:35AR101143048
CT22.10.2020 9:545.11.2020. 7:55ĐM101123749
Holter kardiološki02.06.2020 13:75.11.2020. 8:00RI100143324
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:585.11.2020. 8:00DH265033668
Magnetska rezonanca28.11.2019 10:45.11.2020. 8:00EK101259500
Holter kardiološki03.06.2020 10:35.11.2020. 8:00AM101066676
Holter tlaka06.03.2020 11:385.11.2020. 8:00JD101080741
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:205.11.2020. 8:00ER159386498
RTG mamografija05.11.2019 8:475.11.2020. 8:00SP100459796
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.09.2020 10:365.11.2020. 8:00PG267920217
Ultrazvuk radiološki19.06.2020 10:355.11.2020. 8:00JĐ100050886
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 8:485.11.2020. 8:00AP100452106
Onkološka dnevna bolnica15.10.2020 10:415.11.2020. 8:00NJ100577076
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 8:75.11.2020. 8:00MM261998437
RTG mamografija05.11.2019 13:345.11.2020. 8:15OD100337515
Holter tlaka12.10.2020 10:345.11.2020. 8:15AP154972713
Holter kardiološki03.06.2020 11:375.11.2020. 8:15JV138424108
Holter kardiološki03.06.2020 14:565.11.2020. 8:15MB156614313
CT28.09.2020 11:125.11.2020. 8:15VD100118304
Ultrazvuk radiološki19.06.2020 12:205.11.2020. 8:20KD100486577
RTG mamografija06.11.2019 10:385.11.2020. 8:30MB100335754
Anesteziološka ambulanta22.10.2020 12:415.11.2020. 8:30NB100097045
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:265.11.2020. 8:30KK101309074
Ginekološka ambulanta22.10.2020 11:405.11.2020. 8:30AP
Holter kardiološki04.06.2020 8:575.11.2020. 8:30MP100387899
Holter tlaka02.10.2020 11:255.11.2020. 8:30SV100571043
Ultrazvuk radiološki19.06.2020 15:15.11.2020. 8:40ND141996955
Fizikalna medicina10.12.2019 10:125.11.2020. 8:40PC101095010
Urološka ambulanta26.10.2020 13:245.11.2020. 8:45MK101091164
Doppler karotida05.03.2020 12:525.11.2020. 8:45JM100253864
RTG mamografija27.11.2018 7:525.11.2020. 8:45SB100133755
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:215.11.2020. 8:45FA263858112
Magnetska rezonanca04.08.2020 7:285.11.2020. 8:45DŠ100101386
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:595.11.2020. 8:45OI264797771
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:265.11.2020. 9:00SP100390738
Ginekološka ambulanta22.10.2020 11:415.11.2020. 9:00MB
CT17.09.2020 11:185.11.2020. 9:00LA100371515
EEG laboratorij23.06.2020 11:255.11.2020. 9:00IP155048314
Neurološka ambulanta25.08.2020 10:425.11.2020. 9:00KB100940049
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 8:535.11.2020. 9:00VŠ100310250
Onkološka ambulanta05.10.2020 12:425.11.2020. 9:00SB101000300
RTG mamografija11.11.2019 8:25.11.2020. 9:00MV101100294
Ambulanta za rehabilitaciju djece03.09.2020 9:05.11.2020. 9:00LP268022917
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.09.2020 12:55.11.2020. 9:00KK164067644
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 9:155.11.2020. 9:00LB100538728
ORL ambulanta21.10.2020 9:325.11.2020. 9:00TR100116539
Urološka ambulanta09.09.2020 10:35.11.2020. 9:00NB100013788
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 11:515.11.2020. 9:00LD268086491
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:305.11.2020. 9:00TM267955578
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:455.11.2020. 9:00SE100167482
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:325.11.2020. 9:00HV161502325
Urološka ambulanta28.08.2020 10:565.11.2020. 9:15IK100070202
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:335.11.2020. 9:15LA100414404
RTG mamografija14.11.2019 9:395.11.2020. 9:15NZ100144534
Ultrazvuk radiološki21.05.2020 11:195.11.2020. 9:20NŽ100582227
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:335.11.2020. 9:20LŽ267946441
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:325.11.2020. 9:20VĐ267988517
Fizikalna medicina29.09.2020 11:285.11.2020. 9:20AP161891849
Psihijatrijska ambulanta26.05.2020 14:145.11.2020. 9:20NB100346355
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:265.11.2020. 9:30SS100080638
Ginekološka ambulanta23.10.2020 12:545.11.2020. 9:30IN100857282
Magnetska rezonanca11.03.2020 8:465.11.2020. 9:30KM100887890
Urološka ambulanta15.10.2020 12:185.11.2020. 9:30VR101328390
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:335.11.2020. 9:30AS100116242
ORL ambulanta28.10.2020 11:345.11.2020. 9:30MP157369251
Doppler karotida16.06.2020 8:335.11.2020. 9:30MG163665585
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta10.09.2020 15:135.11.2020. 9:30PL167889799
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:215.11.2020. 9:30IS265000074
RTG mamografija13.11.2019 11:295.11.2020. 9:30MD101106575
Ultrazvuk radiološki21.05.2020 11:215.11.2020. 9:40NŽ100582227
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:405.11.2020. 9:40MR268012271
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:425.11.2020. 9:40ŽV
CT26.10.2020 13:145.11.2020. 9:40KV100197639
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 12:85.11.2020. 9:40AK100347813
Neurološka ambulanta26.08.2020 17:475.11.2020. 9:40ĐG101076349
Spirometrija - pulmološka dijagnostika14.10.2020 11:275.11.2020. 9:40EN100561489
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk16.07.2020 11:305.11.2020. 9:45VM137887040
Urološka ambulanta31.08.2020 10:555.11.2020. 9:45MG100720889
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:335.11.2020. 9:45TJ100830632
RTG mamografija18.11.2019 11:385.11.2020. 9:45AI100498195
UZV srca20.10.2020 11:235.11.2020. 10:00IS100077572
Imunološko - alergološka dijagnostika01.10.2020 10:155.11.2020. 10:00MC101199912
RTG mamografija22.11.2019 9:375.11.2020. 10:00AB101104992
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.09.2020 12:225.11.2020. 10:00MR161798888
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.08.2020 9:165.11.2020. 10:00VV267606918
Urološka ambulanta31.08.2020 15:555.11.2020. 10:00GM100601481
Fizikalna medicina03.09.2020 12:15.11.2020. 10:00AM162504312
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.10.2019 8:285.11.2020. 10:00SČ100203980
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:435.11.2020. 10:00TS268065484
Ambulanta za kontrolu pacemakera28.01.2020 10:05.11.2020. 10:00MK101275979
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk07.11.2019 10:365.11.2020. 10:00MM100322697
CT22.05.2020 12:75.11.2020. 10:00GŽ100403485
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:265.11.2020. 10:00MG100359821
Ergometrija27.10.2020 10:235.11.2020. 10:00MM157644202
Ginekološka ambulanta26.10.2020 15:25.11.2020. 10:00MĆ100847001
Internistička ambulanta27.10.2020 13:375.11.2020. 10:00RM101085193
Hematološka ambulanta01.09.2020 9:335.11.2020. 10:00EB100535371
Neurološka ambulanta27.08.2020 10:255.11.2020. 10:00NT100873443
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 9:115.11.2020. 10:00MH100520621
ORL ambulanta20.10.2020 12:455.11.2020. 10:10MM100229645
Denzitometrija27.10.2020 13:275.11.2020. 10:10RČ100471013
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.10.2020 12:145.11.2020. 10:15DM101231727
Urološka ambulanta01.09.2020 9:195.11.2020. 10:15IB100138050
RTG mamografija26.11.2019 13:105.11.2020. 10:15DI100589544
CT01.10.2020 13:365.11.2020. 10:15JB101307260
Magnetska rezonanca11.03.2020 14:585.11.2020. 10:15DD100519647
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk08.11.2019 10:35.11.2020. 10:20MK100468085
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 9:555.11.2020. 10:20MS100335580
Hematološka ambulanta15.10.2020 10:445.11.2020. 10:20AL101320060
Neurološka ambulanta27.08.2020 10:445.11.2020. 10:20SK101070871
Imunološko - alergološka dijagnostika05.10.2020 10:545.11.2020. 10:20SC101272387
Ambulanta za kontrolu pacemakera02.07.2020 14:165.11.2020. 10:20IB100150064
ORL ambulanta20.10.2020 12:455.11.2020. 10:25LV156438820
Urološka ambulanta01.09.2020 12:185.11.2020. 10:30GB100252315
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 8:365.11.2020. 10:30GD100843117
Denzitometrija27.10.2020 14:445.11.2020. 10:30LK100187769
RTG mamografija09.12.2019 10:225.11.2020. 10:30RR100299928
UZV srca08.01.2020 15:85.11.2020. 10:30SM100435271
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta15.09.2020 14:245.11.2020. 10:30PO162993387
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:275.11.2020. 10:30SJ100889897
Ginekološka ambulanta27.10.2020 9:345.11.2020. 10:30PS162636177
Endoskopija - kolonoskopija01.07.2020 13:95.11.2020. 10:30KB100239411
CT28.09.2020 14:125.11.2020. 10:35KG100222741
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk11.11.2019 14:245.11.2020. 10:40DB100109589
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 9:35.11.2020. 10:40TM100385233
Hematološka ambulanta07.09.2020 10:585.11.2020. 10:40IP100536562
Imunološko - alergološka dijagnostika16.09.2020 12:465.11.2020. 10:40NB162628693
Ambulanta za kontrolu pacemakera02.07.2020 13:95.11.2020. 10:40PD100218921
ORL ambulanta20.10.2020 12:475.11.2020. 10:40TS100467890
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 10:175.11.2020. 10:45MM100190665
RTG mamografija11.12.2019 11:315.11.2020. 10:45HV100169046
CT27.05.2020 11:75.11.2020. 10:50VL100129757
ORL ambulanta20.10.2020 12:485.11.2020. 10:55KD100226725
Ambulanta za kontrolu pacemakera13.10.2020 10:05.11.2020. 11:00IS100482146
Fizikalna medicina08.09.2020 10:115.11.2020. 11:00MP100487096
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 10:185.11.2020. 11:00MČ100191485
Imunološko - alergološka dijagnostika05.10.2020 12:135.11.2020. 11:00PD100349862
UZV srca05.11.2019 8:115.11.2020. 11:00LK100137955
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.09.2020 10:585.11.2020. 11:00JŠ264867579
Ambulanta za rehabilitaciju djece03.09.2020 10:135.11.2020. 11:00MR267496361
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk07.11.2019 13:345.11.2020. 11:00NR100258634
Magnetska rezonanca18.12.2019 12:125.11.2020. 11:00MM158205216
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 10:225.11.2020. 11:00FŠ100761119
Hematološka ambulanta08.09.2020 8:125.11.2020. 11:00RH100468070
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 12:265.11.2020. 11:15SB100331408
Fizikalna medicina14.10.2020 12:365.11.2020. 11:20MR101243453
Ambulanta za kontrolu pacemakera23.10.2020 8:345.11.2020. 11:20VČ101262360
Imunološko - alergološka dijagnostika06.10.2020 12:215.11.2020. 11:20JM100236366
Psihijatrijska ambulanta27.10.2020 11:125.11.2020. 11:20AM100332942
Hematološka ambulanta09.09.2020 12:305.11.2020. 11:20LV100089129
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 12:445.11.2020. 11:20MM101172003
Radna terapija - PZMZD26.10.2020 11:595.11.2020. 11:30FK266369061
CT28.10.2020 9:425.11.2020. 11:30JB154606114
Ultrazvuk dojke05.11.2019 8:335.11.2020. 11:30AG101046135
Ginekološka ambulanta27.10.2020 12:55.11.2020. 11:30LM161295839
Neurološka ambulanta27.08.2020 12:185.11.2020. 11:30MK161331415
UZV srca05.11.2019 8:225.11.2020. 11:30PR100223186
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:225.11.2020. 11:30IS261615933
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta17.09.2020 8:65.11.2020. 11:30MS262250518
Ambulanta za rehabilitaciju djece03.09.2020 11:515.11.2020. 11:30JB267946742
Endoskopija - gastroskopija03.09.2020 11:125.11.2020. 11:30ML100091597
Doppler karotida16.06.2020 10:285.11.2020. 11:30DB100329482
Urološka ambulanta27.10.2020 12:595.11.2020. 11:30IV100247234
Fizikalna medicina01.10.2020 11:335.11.2020. 11:40ŽJ100871254
Ambulanta za kontrolu pacemakera26.10.2020 13:165.11.2020. 11:40MM101243699
ORL ambulanta21.10.2020 7:465.11.2020. 11:40MĆ100389842
Imunološko - alergološka dijagnostika05.10.2020 13:15.11.2020. 11:40BV100413923
Hematološka ambulanta10.09.2020 11:515.11.2020. 11:40NS100142735
Psihijatrijska ambulanta28.10.2020 12:105.11.2020. 11:40MĆ100428480
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.11.2019 8:45.11.2020. 11:40VK100116026
Urološka ambulanta02.09.2020 9:515.11.2020. 11:45AM137009048
CT12.10.2020 9:505.11.2020. 11:50FL101211629
Ginekološka ambulanta28.10.2020 12:125.11.2020. 12:00BM162963351
Ultrazvuk dojke06.11.2019 7:345.11.2020. 12:00DT100337572
Endoskopija - kolonoskopija10.06.2020 12:85.11.2020. 12:00DP100484477
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk28.11.2019 11:575.11.2020. 12:00MB100321561
Hematološka ambulanta11.09.2020 14:205.11.2020. 12:00KM100384377
Neurološka ambulanta27.08.2020 12:295.11.2020. 12:00IU123704897
Audiometrija27.10.2020 9:45.11.2020. 12:00ZB158360893
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.10.2020 13:465.11.2020. 12:00NF101315100
Fizikalna medicina26.10.2020 15:325.11.2020. 12:00AA101057982
Fizikalna medicina05.06.2020 12:215.11.2020. 12:00MV100220603
Urološka ambulanta03.09.2020 9:95.11.2020. 12:00CL101128186
Imunološko - alergološka dijagnostika08.10.2020 10:155.11.2020. 12:00HB100569319
UZV srca05.11.2019 10:485.11.2020. 12:00DK100220266
Anesteziološka ambulanta27.10.2020 13:385.11.2020. 12:00RM101085193
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.08.2020 7:515.11.2020. 12:00GS265470333
ORL ambulanta21.10.2020 16:215.11.2020. 12:10IK100164469
CT22.10.2020 12:585.11.2020. 12:10AK100113394
Doppler karotida16.06.2020 11:285.11.2020. 12:15IR100465076
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.10.2020 14:85.11.2020. 12:15MT101285938
Urološka ambulanta03.09.2020 10:235.11.2020. 12:15SP100530510
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:225.11.2020. 12:15LB262717880
Imunološko - alergološka dijagnostika08.10.2020 13:315.11.2020. 12:20AP100363251
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.01.2020 7:505.11.2020. 12:20DV100322894
Hematološka ambulanta14.09.2020 8:415.11.2020. 12:20ĆH100375946
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 13:405.11.2020. 12:30MB100731916
CT27.10.2020 9:535.11.2020. 12:30MP100132174
Ultrazvuk dojke06.11.2019 7:355.11.2020. 12:30NA100437032
Ginekološka ambulanta28.10.2020 18:515.11.2020. 12:30LK155215170
UZV srca05.11.2019 11:195.11.2020. 12:30MM100138648
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta18.09.2020 10:445.11.2020. 12:30AF264759124
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 8:95.11.2020. 12:30GM261641044
Urološka ambulanta11.09.2020 12:325.11.2020. 12:30ML100345446
Fizikalna medicina18.09.2020 12:125.11.2020. 12:40MM267373205
Imunološko - alergološka dijagnostika07.10.2020 8:345.11.2020. 12:40MB100586605
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk07.11.2019 11:535.11.2020. 12:40ML100484941
Hematološka ambulanta16.09.2020 8:135.11.2020. 12:40MČ162647806
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 8:405.11.2020. 12:45TO101044482
Urološka ambulanta21.09.2020 10:415.11.2020. 12:45VB100955403
ORL ambulanta21.10.2020 12:495.11.2020. 12:50DD100325348
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 13:525.11.2020. 12:50ŽG100772472
Hematološka ambulanta03.08.2020 12:245.11.2020. 13:00KM101334766
Neurološka ambulanta28.08.2020 13:115.11.2020. 13:00JJ100089078
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk29.01.2020 9:345.11.2020. 13:00KH100147045
Ultrazvuk dojke06.11.2019 7:355.11.2020. 13:00IN100223928
Doppler karotida16.06.2020 12:235.11.2020. 13:00SM100284474
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 11:295.11.2020. 13:00KĆ101058478
Fizikalna medicina18.06.2020 13:15.11.2020. 13:00PP164015181
UZV srca05.11.2019 11:205.11.2020. 13:00AV101144455
Imunološko - alergološka dijagnostika08.10.2020 14:215.11.2020. 13:00JI160230025
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.09.2020 11:135.11.2020. 13:00AG162673612
Endoskopija - gastroskopija20.10.2020 10:595.11.2020. 13:00MM100920538
ORL ambulanta20.10.2020 13:25.11.2020. 13:05MĐ100043968
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.10.2020 8:585.11.2020. 13:15LV158150056
Fizikalna medicina22.05.2020 11:535.11.2020. 13:20PL162979095
ORL ambulanta21.10.2020 8:235.11.2020. 13:20KR264570885
Imunološko - alergološka dijagnostika12.10.2020 14:65.11.2020. 13:20IK100856833
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk06.11.2019 13:345.11.2020. 13:20IŠ100443874
Neurološka ambulanta31.08.2020 9:55.11.2020. 13:20NK101083430
Hematološka ambulanta16.07.2020 13:15.11.2020. 13:20MM101159576
Magnetska rezonanca23.07.2020 11:435.11.2020. 13:30HM100063888
Ginekološka ambulanta22.10.2020 12:255.11.2020. 13:30AB100201378
Endoskopija - kolonoskopija22.07.2020 13:475.11.2020. 13:30AV100576453
Ultrazvuk dojke06.11.2019 7:355.11.2020. 13:30LB101094968
UZV srca05.11.2019 11:205.11.2020. 13:30AI100387244
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.09.2020 13:335.11.2020. 13:30IN167413011
ORL ambulanta24.09.2020 8:215.11.2020. 13:35ZB158360893
Fizikalna medicina23.10.2020 13:425.11.2020. 13:40PT163237048
Imunološko - alergološka dijagnostika13.10.2020 8:565.11.2020. 13:40ZM162548259
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.06.2020 11:175.11.2020. 13:40KB100287040
Neurološka ambulanta31.08.2020 11:335.11.2020. 13:40ĐK157150737
Hematološka ambulanta17.09.2020 9:485.11.2020. 13:40PB100295944
Magnetska rezonanca27.10.2020 8:505.11.2020. 14:00DG100126165
Ultrazvuk dojke06.11.2019 7:365.11.2020. 14:00TP100241127
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:295.11.2020. 14:00IK163043088
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.06.2020 14:485.11.2020. 14:00NA160814426
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:465.11.2020. 14:00ZK100545330
Fizikalna medicina23.10.2020 13:315.11.2020. 14:00LA261546034
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:305.11.2020. 14:00DM265062676
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:465.11.2020. 14:00VŠ100382120
ORL ambulanta22.10.2020 10:265.11.2020. 14:00MH100439819
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:485.11.2020. 14:15VH101252999
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:495.11.2020. 14:15NB261950061
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:485.11.2020. 14:15FE100242089
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:465.11.2020. 14:15BM100326134
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:505.11.2020. 14:30MO100189638
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:505.11.2020. 14:30KV100371375
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:495.11.2020. 14:30AP100559171
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:495.11.2020. 14:30KP100514538
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:505.11.2020. 14:30JO100560531
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta19.08.2020 13:525.11.2020. 14:30AS267131989
Dermatološka ambulanta06.10.2020 15:525.11.2020. 14:30DG161876332
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:295.11.2020. 14:45LR262721713
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:505.11.2020. 14:45SO100560546
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:515.11.2020. 14:45AL100587779
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:505.11.2020. 14:45KJ100563697
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:315.11.2020. 14:45MB265195096
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:505.11.2020. 14:45NN151812331
Dermatološka ambulanta13.10.2020 12:65.11.2020. 14:50MM100443910
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:00NG100477309
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:515.11.2020. 15:00JC100587054
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:515.11.2020. 15:00VJ100278107
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:00JR100571486
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:00KL100568240
Dermatološka ambulanta08.10.2020 14:405.11.2020. 15:10DV100462137
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:15LO100568236
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:15KR100599880
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:15ĐC100569959
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:555.11.2020. 15:15MR100369532
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:315.11.2020. 15:30MŠ264757876
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:305.11.2020. 15:30LŠ167532264
Ultrazvuk vrata (ORL)26.10.2020 13:595.11.2020. 15:30AT100504297
Dermatološka ambulanta08.10.2020 15:345.11.2020. 15:30AT163415567
Magnetska rezonanca26.10.2020 10:535.11.2020. 15:30RB100367983
Dermatološka ambulanta20.10.2020 14:445.11.2020. 15:50SM161035616
Dermatološka ambulanta13.10.2020 10:555.11.2020. 16:10MB100338227
Dermatološka ambulanta13.10.2020 13:35.11.2020. 16:30MD100767033
Dermatološka ambulanta13.10.2020 15:525.11.2020. 16:50LU101075923
Magnetska rezonanca23.01.2020 12:535.11.2020. 17:00MS100447063
Dermatološka ambulanta14.10.2020 8:55.11.2020. 17:10TŽ154988476
Dermatološka ambulanta14.10.2020 12:465.11.2020. 17:30SM159946938
Magnetska rezonanca27.10.2020 8:135.11.2020. 17:30MČ133801573
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:305.11.2020. 17:30MG261421704
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:325.11.2020. 17:30OI264797771
Dermatološka ambulanta14.10.2020 13:55.11.2020. 17:50AM100144799
Magnetska rezonanca26.10.2020 9:215.11.2020. 18:00IK100218565
Dermatološka ambulanta14.10.2020 18:145.11.2020. 18:10ĐR100385587
Dermatološka ambulanta14.10.2020 18:245.11.2020. 18:30LF101076508
Magnetska rezonanca07.10.2020 13:585.11.2020. 18:30MZ100435835
CT08.09.2020 13:136.11.2020. 7:35RP101325983
CT27.10.2020 11:296.11.2020. 7:55SA100421515
Holter kardiološki09.06.2020 9:326.11.2020. 8:00MP100257458
Magnetska rezonanca07.01.2020 12:596.11.2020. 8:00DP100306708
Naručivanje - operacija katarakte29.11.2019 13:426.11.2020. 8:00IR101307824
Holter tlaka12.10.2020 13:146.11.2020. 8:00NB100083401
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 12:576.11.2020. 8:00MP100590069
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 11:476.11.2020. 8:00PV100559345
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:326.11.2020. 8:00LC265123582
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 10:126.11.2020. 8:00VG100228647
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 11:406.11.2020. 8:00TT100112254
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 10:596.11.2020. 8:00JD100103202
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 10:566.11.2020. 8:00JM100046591
RTG mamografija07.11.2019 10:206.11.2020. 8:00JČ100396671
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:316.11.2020. 8:00ŠK163126597
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 10:306.11.2020. 8:00RH100468070
RTG mamografija02.12.2019 9:226.11.2020. 8:15SM100543527
Holter tlaka08.10.2020 7:526.11.2020. 8:15KS100278569
Holter kardiološki04.06.2020 12:376.11.2020. 8:15MŠ100194367
CT02.10.2020 12:416.11.2020. 8:15ZD161220108
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 10:306.11.2020. 8:20MJ267801568
RTG mamografija13.12.2019 8:356.11.2020. 8:30LM100358289
Ultrazvuk dojke06.11.2019 10:496.11.2020. 8:30LP100785811
Holter tlaka26.06.2020 10:36.11.2020. 8:30JR101131326
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta13.10.2020 12:496.11.2020. 8:30AK265843581
CT28.10.2020 12:246.11.2020. 8:35KR139884757
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 11:06.11.2020. 8:40TR100201325
RTG mamografija13.12.2019 10:436.11.2020. 8:45SK100023747
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:326.11.2020. 8:45VV263697318
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:336.11.2020. 8:45LK265341691
CT19.10.2020 10:416.11.2020. 8:55IŠ101039170
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:306.11.2020. 9:00IM100001731
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.09.2020 10:476.11.2020. 9:00BR267495734
Onkološka ambulanta27.10.2020 11:356.11.2020. 9:00AB100127977
Naručivanje - operacija katarakte06.07.2020 13:46.11.2020. 9:00NR101208328
Neurološka ambulanta05.03.2020 9:546.11.2020. 9:00VH100423314
Psihijatrijska ambulanta04.09.2020 10:536.11.2020. 9:00ZG100135709
ORL ambulanta22.10.2020 13:436.11.2020. 9:00MB264270528
RTG mamografija13.12.2019 13:266.11.2020. 9:00JĐ100367786
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 11:96.11.2020. 9:00MZ100080430
RTG mamografija17.12.2019 10:306.11.2020. 9:15GR100413590
Ultrazvuk radiološki17.06.2020 13:146.11.2020. 9:20OR100134128
Neurološka ambulanta04.05.2020 10:376.11.2020. 9:20EV156214498
Psihijatrijska ambulanta08.10.2020 8:236.11.2020. 9:20VS120529978
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 8:496.11.2020. 9:30MT100592402
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta24.07.2020 12:66.11.2020. 9:30MM161311957
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:306.11.2020. 9:30JM100008442
RTG mamografija30.12.2019 13:346.11.2020. 9:30RĐ111514928
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:326.11.2020. 9:30LF265852241
Doppler perifernih krvnih žila29.11.2019 10:126.11.2020. 9:30ZF100185762
ORL ambulanta23.10.2020 12:16.11.2020. 9:30JN100375876
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:346.11.2020. 9:30MK266614684
CT27.05.2020 12:296.11.2020. 9:35BČ100166747
Neurološka ambulanta22.05.2020 10:116.11.2020. 9:40NM101044105
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 13:426.11.2020. 9:40MU155425965
Ultrazvuk radiološki06.08.2020 9:06.11.2020. 9:40BM157717485
RTG mamografija30.10.2019 11:56.11.2020. 9:45AK100350118
Audiometrija28.10.2020 10:306.11.2020. 9:45ND100393268
CT26.10.2020 9:356.11.2020. 9:55MB100219243
Ergometrija06.11.2019 10:306.11.2020. 10:00NP100484937
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:316.11.2020. 10:00AK100350616
Nefrološka ambulanta08.11.2019 10:386.11.2020. 10:00JK100538164
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.09.2020 10:36.11.2020. 10:00VO160952868
Internistička ambulanta14.10.2020 11:146.11.2020. 10:00KP100552009
Neurološka ambulanta05.06.2020 13:256.11.2020. 10:00DB101386646
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 11:456.11.2020. 10:00NV100104145
Naručivanje - operacija katarakte29.11.2019 13:146.11.2020. 10:00TŠ100959707
RTG mamografija27.01.2020 12:36.11.2020. 10:00MK100012690
Doppler perifernih krvnih žila20.11.2019 7:576.11.2020. 10:00NZ100820245
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 13:156.11.2020. 10:00AK101053142
Kemoterapija14.08.2020 10:316.11.2020. 10:00AR100656686
ORL ambulanta23.10.2020 11:96.11.2020. 10:10KG100589135
RTG mamografija30.01.2020 10:86.11.2020. 10:15VZ100570740
Kemoterapija14.08.2020 11:366.11.2020. 10:20AŠ101129095
Neurološka ambulanta17.07.2020 12:406.11.2020. 10:20NM100320991
Nefrološka ambulanta08.11.2019 10:416.11.2020. 10:20JN100989889
Internistička ambulanta23.10.2020 8:376.11.2020. 10:20AU100297809
ORL ambulanta23.10.2020 13:16.11.2020. 10:25JG263180059
RTG mamografija30.01.2020 12:96.11.2020. 10:30AK100340515
Doppler perifernih krvnih žila20.11.2019 10:26.11.2020. 10:30DM100936159
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.09.2020 10:06.11.2020. 10:30AO162319695
Psihijatrijska ambulanta27.10.2020 7:586.11.2020. 10:30KŠ100783497
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:316.11.2020. 10:30AP101306099
CT12.10.2020 11:536.11.2020. 10:35SH100405509
Neurološka ambulanta19.02.2020 10:166.11.2020. 10:40NB100736160
Nefrološka ambulanta08.11.2019 11:116.11.2020. 10:40IR101115184
ORL ambulanta28.10.2020 10:246.11.2020. 10:40HR100367860
RTG mamografija28.02.2020 9:486.11.2020. 10:45MŠ100086904
Audiometrija28.10.2020 11:456.11.2020. 10:45ĐŽ100650511
CT27.05.2020 12:306.11.2020. 10:50NG100007779
ORL ambulanta28.10.2020 10:316.11.2020. 10:55ND100393268
Doppler perifernih krvnih žila21.02.2020 14:366.11.2020. 11:00ZV100476207
Magnetska rezonanca16.01.2020 12:56.11.2020. 11:00KM261039186
Nefrološka ambulanta08.11.2019 12:56.11.2020. 11:00VŠ100577146
Naručivanje - operacija katarakte13.07.2020 13:306.11.2020. 11:00ŽB100875280
Anesteziološka ambulanta14.10.2020 11:146.11.2020. 11:10KP100552009
Nefrološka ambulanta15.11.2019 12:376.11.2020. 11:20AJ100310918
CT13.10.2020 9:346.11.2020. 11:25AK100772453
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:316.11.2020. 11:30AV100503617
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.10.2020 15:216.11.2020. 11:30MM263249524
Neurološka ambulanta08.05.2020 12:596.11.2020. 11:30NG154014969
Doppler perifernih krvnih žila20.11.2019 13:96.11.2020. 11:30NM101049036
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:346.11.2020. 11:30FK266369061
ORL ambulanta23.10.2020 13:26.11.2020. 11:40ZG262505761
Nefrološka ambulanta29.11.2019 10:446.11.2020. 11:40IŠ125930885
Nefrološka pedijatrijska ambulanta06.07.2020 13:366.11.2020. 12:00ED265195185
Nefrološka ambulanta29.11.2019 11:476.11.2020. 12:00RB100400207
Naručivanje - operacija katarakte13.07.2020 14:56.11.2020. 12:00LS100496485
Neurološka ambulanta31.07.2020 12:326.11.2020. 12:00VO100728297
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:316.11.2020. 12:00MI100734696
Doppler perifernih krvnih žila21.11.2019 8:376.11.2020. 12:00VK100579941
ORL ambulanta26.10.2020 9:596.11.2020. 12:10VK100238894
Edukacijska rehabilitacija PZMZD28.10.2020 12:356.11.2020. 12:15MM262720503
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:336.11.2020. 12:15TH264250538
Neurološka ambulanta08.01.2020 10:326.11.2020. 12:20AP100497479
Nefrološka ambulanta29.11.2019 13:166.11.2020. 12:20NK100058152
Nefrološka pedijatrijska ambulanta25.09.2020 10:126.11.2020. 12:30NM262434699
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:326.11.2020. 12:30AK158531939
Nefrološka ambulanta29.11.2019 13:376.11.2020. 12:40SM100043099
Neurološka ambulanta07.08.2020 8:56.11.2020. 12:40MG100577057
ORL ambulanta23.10.2020 13:366.11.2020. 12:50NG126553935
Fizikalna medicina20.10.2020 12:506.11.2020. 13:00IM100327382
Neurološka ambulanta07.08.2020 11:456.11.2020. 13:00DD100776672
Nefrološka ambulanta29.11.2019 13:496.11.2020. 13:00JS101092904
Nefrološka pedijatrijska ambulanta12.10.2020 12:56.11.2020. 13:00MG266855881
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:326.11.2020. 13:00LB101096038
ORL ambulanta28.10.2020 10:346.11.2020. 13:05DL100716861
ORL ambulanta28.10.2020 11:56.11.2020. 13:20LK145179015
Nefrološka ambulanta21.02.2020 13:406.11.2020. 13:20MŠ100577150
Neurološka ambulanta07.08.2020 13:376.11.2020. 13:20JR100508904
Nefrološka pedijatrijska ambulanta21.09.2020 12:386.11.2020. 13:30LZ266048731
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:326.11.2020. 13:30NP100319945
Magnetska rezonanca22.09.2020 9:506.11.2020. 13:30DB100723559
ORL ambulanta28.10.2020 11:476.11.2020. 13:35ĐŽ100650511
Nefrološka ambulanta22.11.2019 12:236.11.2020. 13:40LS138630853
Magnetska rezonanca15.10.2020 10:416.11.2020. 14:00JM100842424
Ultrazvuk dojke07.11.2019 7:336.11.2020. 14:00IP100068982
ORL ambulanta26.10.2020 10:596.11.2020. 14:00RB264546882
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:236.11.2020. 14:00AS262715969
Dermatološka ambulanta07.10.2020 15:336.11.2020. 14:30MM261555692
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:236.11.2020. 14:45MD262282569
Dermatološka ambulanta14.10.2020 8:286.11.2020. 14:50IR100801249
Dermatološka ambulanta15.10.2020 9:16.11.2020. 15:10VS100373329
Dermatološka ambulanta15.10.2020 9:356.11.2020. 15:30NĐ100317671
Dermatološka ambulanta15.10.2020 9:506.11.2020. 15:50PČ167304590
Dermatološka ambulanta15.10.2020 9:516.11.2020. 16:10NČ168105178
Dermatološka ambulanta15.10.2020 11:96.11.2020. 16:30MA100492088
Dermatološka ambulanta15.10.2020 10:316.11.2020. 16:50KB101325201
Dermatološka ambulanta15.10.2020 14:406.11.2020. 17:10TJ161806401
Dermatološka ambulanta15.10.2020 18:316.11.2020. 17:30JM100446845
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:246.11.2020. 17:30IŠ163457276
Dermatološka ambulanta07.10.2020 18:46.11.2020. 17:50BR100232857
Dermatološka ambulanta16.10.2020 8:346.11.2020. 18:10LD100180140
Psihologijska jedinica PZMZD26.10.2020 9:246.11.2020. 18:15MŠ261642343
Dermatološka ambulanta15.10.2020 14:416.11.2020. 18:30BS
Pedijatrijski holter kardiološki21.10.2020 14:289.11.2020. 7:30AM162705281
CT16.07.2020 13:279.11.2020. 7:35MK100101047
CT26.10.2020 11:569.11.2020. 7:55SP100000061
Magnetska rezonanca25.05.2020 8:169.11.2020. 8:00MD100747293
Holter kardiološki05.06.2020 9:219.11.2020. 8:00BD150478954
Holter kardiološki09.06.2020 10:309.11.2020. 8:00IĆ100333067
Spirometrija - pulmološka dijagnostika27.10.2020 9:429.11.2020. 8:00UN100538323
Naručivanje - operacija katarakte14.07.2020 13:489.11.2020. 8:00KP101296990
Holter tlaka24.09.2020 7:519.11.2020. 8:00JB101060060
RTG mamografija16.12.2019 14:199.11.2020. 8:00MA100604217
Ultrazvuk radiološki21.05.2020 10:309.11.2020. 8:00JD100083079
Onkološka dnevna bolnica07.07.2020 15:279.11.2020. 8:00AK100499390
RTG klasične pretrage04.08.2020 7:299.11.2020. 8:00DŠ100101386
Onkološka dnevna bolnica15.09.2020 10:529.11.2020. 8:00NS100285148
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 10:449.11.2020. 8:00TM100209509
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 10:139.11.2020. 8:00JČ100152874
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 13:19.11.2020. 8:00RP100459264
RTG mamografija04.03.2020 9:69.11.2020. 8:15JK100370536
Holter tlaka19.10.2020 10:329.11.2020. 8:15BK101122365
Holter kardiološki12.06.2020 14:229.11.2020. 8:15AR100060366
Holter kardiološki12.06.2020 10:49.11.2020. 8:15IL100134081
CT28.09.2020 13:69.11.2020. 8:15MB158545271
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 12:209.11.2020. 8:20DJ100466318
RTG mamografija07.05.2020 11:519.11.2020. 8:30KU100607372
Anesteziološka ambulanta23.10.2020 8:389.11.2020. 8:30AU100297809
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:299.11.2020. 8:30DP100397580
Ginekološka ambulanta15.10.2020 11:449.11.2020. 8:30EŽ100276026
Holter kardiološki16.06.2020 11:589.11.2020. 8:30SP100537575
Holter tlaka12.10.2020 11:179.11.2020. 8:30MČ101127760
CT28.10.2020 11:49.11.2020. 8:35MB100381993
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 12:439.11.2020. 8:40VD100328944
RTG mamografija19.05.2020 7:569.11.2020. 8:45AČ100548369
Doppler karotida16.06.2020 12:489.11.2020. 8:45ĐR100416824
Magnetska rezonanca25.11.2019 10:429.11.2020. 8:45MM101386951
CT02.10.2020 14:109.11.2020. 8:55LK100357789
Ginekološka ambulanta16.10.2020 7:559.11.2020. 9:00MV101197494
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:289.11.2020. 9:00JS100227244
Neurokirurška ambulanta26.10.2020 13:489.11.2020. 9:00MS100293134
Naručivanje - operacija katarakte15.07.2020 12:439.11.2020. 9:00LG100892134
Neurološka ambulanta02.09.2020 10:19.11.2020. 9:00AL135783483
ORL ambulanta21.10.2020 11:339.11.2020. 9:00SK100593932
RTG klasične pretrage28.10.2020 12:09.11.2020. 9:00JB100584952
Traumatološka ambulanta27.10.2020 12:539.11.2020. 9:00TB263418423
RTG mamografija18.11.2019 7:529.11.2020. 9:00IK100138578
Ultrazvuk radiološki31.07.2020 8:449.11.2020. 9:00SB161629450
Traumatološka ambulanta28.10.2020 8:299.11.2020. 9:10LK156463605
Psihijatrijska ambulanta15.06.2020 9:389.11.2020. 9:10IV100349059
EKG01.10.2020 11:539.11.2020. 9:10MB101134551
CT14.10.2020 9:229.11.2020. 9:15BD100576025
Urološka ambulanta08.10.2020 9:379.11.2020. 9:15NM100372547
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:359.11.2020. 9:15SČ100465875
RTG mamografija12.02.2020 13:109.11.2020. 9:15MV106441870
Ultrazvuk radiološki29.06.2020 10:249.11.2020. 9:20IŠ101330570
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:339.11.2020. 9:20IP100027576
Neurološka ambulanta03.09.2020 11:539.11.2020. 9:20MC154579096
Psihijatrijska ambulanta14.09.2020 9:459.11.2020. 9:30MR101091910
Psihijatrijska ambulanta03.07.2020 10:209.11.2020. 9:30AS100292206
EEG laboratorij04.06.2020 10:319.11.2020. 9:30MB153477929
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:319.11.2020. 9:30MP100964629
Ginekološka ambulanta16.10.2020 16:509.11.2020. 9:30VB100285716
EKG28.10.2020 12:19.11.2020. 9:30JB100584952
Magnetska rezonanca25.11.2019 11:439.11.2020. 9:30MM100523575
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:359.11.2020. 9:30DŽ101000283
Doppler karotida16.06.2020 13:119.11.2020. 9:30ZG162414775
ORL ambulanta22.10.2020 7:399.11.2020. 9:30AT265269676
RTG mamografija12.02.2020 13:119.11.2020. 9:30LL100563606
Ultrazvuk radiološki29.06.2020 10:269.11.2020. 9:40IŠ101330570
Neurološka ambulanta03.09.2020 13:229.11.2020. 9:40PR100178581
Spirometrija - pulmološka dijagnostika15.10.2020 14:369.11.2020. 9:40KK100317455
Audiometrija27.10.2020 9:139.11.2020. 9:45JB163024414
RTG mamografija29.05.2020 9:169.11.2020. 9:45KB100136711
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:369.11.2020. 9:45SM100152198
Psihijatrijska ambulanta22.07.2020 10:539.11.2020. 9:50IF153927426
Psihijatrijska ambulanta12.10.2020 11:129.11.2020. 9:50JR156049854
Naručivanje - operacija katarakte10.12.2019 13:419.11.2020. 10:00PT101364109
Neurološka ambulanta07.09.2020 9:59.11.2020. 10:00NJ100108576
Hematološka ambulanta11.05.2020 9:139.11.2020. 10:00MČ100241610
Kabinet za kliničku psihologiju16.09.2020 12:239.11.2020. 10:00IB101095896
Kabinet za kliničku psihologiju15.09.2020 11:339.11.2020. 10:00BL100460817
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:319.11.2020. 10:00KŠ100432648
Ginekološka ambulanta19.10.2020 16:249.11.2020. 10:00JG262557389
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.07.2020 11:109.11.2020. 10:00DT100337572
Kemoterapija07.05.2020 12:199.11.2020. 10:00JK156373019
Kardiološka ambulanta04.12.2019 13:259.11.2020. 10:00RL100475675
Pulmološka ambulanta05.10.2020 13:289.11.2020. 10:00NB100011724
RTG mamografija01.06.2020 9:139.11.2020. 10:00SP100000061
Anesteziološka ambulanta20.10.2020 12:19.11.2020. 10:10ZR100855233
ORL ambulanta21.10.2020 12:79.11.2020. 10:10VĆ100247018
Denzitometrija16.10.2020 9:199.11.2020. 10:10LD100377641
Psihijatrijska ambulanta12.10.2020 11:219.11.2020. 10:10AM101307379
Psihijatrijska ambulanta25.08.2020 11:189.11.2020. 10:10AS100361791
Magnetska rezonanca07.01.2020 11:209.11.2020. 10:15VM154044405
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 7:439.11.2020. 10:15RD100105069
RTG mamografija23.06.2020 10:149.11.2020. 10:15RN100077286
Kardiološka ambulanta09.12.2019 12:369.11.2020. 10:20ZM100199230
Pulmološka ambulanta20.07.2020 7:459.11.2020. 10:20NM100222597
Hematološka ambulanta10.06.2020 12:59.11.2020. 10:20AV101070195
Neurološka ambulanta07.09.2020 9:229.11.2020. 10:20AV159886930
ORL ambulanta21.10.2020 12:149.11.2020. 10:25JB163024414
Denzitometrija26.10.2020 12:139.11.2020. 10:30MS100220054
RTG mamografija25.06.2020 9:449.11.2020. 10:30PR100390437
Psihijatrijska ambulanta20.07.2020 11:259.11.2020. 10:30VD100818205
Endoskopija - kolonoskopija25.08.2020 11:329.11.2020. 10:30BD100584280
Ginekološka ambulanta20.10.2020 8:349.11.2020. 10:30MH100204334
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:319.11.2020. 10:30PR100390437
CT11.03.2020 11:269.11.2020. 10:35MB101073927
Hematološka ambulanta10.06.2020 12:79.11.2020. 10:40MP101085507
Neurološka ambulanta07.09.2020 11:489.11.2020. 10:40VN101272885
ORL ambulanta23.10.2020 9:199.11.2020. 10:40NG154615293
Pulmološka ambulanta15.10.2020 14:339.11.2020. 10:40KK100317455
Kardiološka ambulanta09.12.2019 10:509.11.2020. 10:40RŠ100291922
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.10.2020 11:149.11.2020. 10:45AK158897466
RTG mamografija30.06.2020 10:249.11.2020. 10:45AK100518653
Audiometrija27.10.2020 12:389.11.2020. 10:45IM264461201
Psihijatrijska ambulanta07.09.2020 10:259.11.2020. 10:50EN155714028
CT13.05.2020 7:539.11.2020. 10:50SK100242962
ORL ambulanta27.10.2020 11:529.11.2020. 10:55MS101132381
Kardiološka ambulanta04.12.2019 13:349.11.2020. 11:00MF100166840
Pulmološka ambulanta13.05.2019 11:529.11.2020. 11:00ZP100052859
RTG mamografija08.10.2020 9:39.11.2020. 11:00ZT100525425
Magnetska rezonanca25.11.2019 15:249.11.2020. 11:00NŠ101310082
Kabinet za kliničku psihologiju15.09.2020 11:349.11.2020. 11:00AL100460855
Naručivanje - operacija katarakte30.12.2019 13:469.11.2020. 11:00LM100211695
Hematološka ambulanta12.10.2020 12:539.11.2020. 11:00MK101083939
Psihijatrijska ambulanta28.09.2020 12:559.11.2020. 11:10ML153844595
RTG mamografija30.10.2019 8:49.11.2020. 11:15IK100361202
Pulmološka ambulanta19.02.2020 13:189.11.2020. 11:20SM100055637
Kardiološka ambulanta10.12.2019 11:409.11.2020. 11:20MK100004971
Hematološka ambulanta01.10.2020 12:319.11.2020. 11:20MM101334713
CT20.10.2020 13:39.11.2020. 11:25KŠ100660148
Ginekološka ambulanta22.10.2020 8:569.11.2020. 11:30FK100130159
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:319.11.2020. 11:30KP100248073
Psihijatrijska ambulanta10.09.2020 13:159.11.2020. 11:30ED100228312
Onkološka ambulanta22.09.2020 11:389.11.2020. 11:30AV100873922
Doppler karotida16.06.2020 13:169.11.2020. 11:30BB100034140
RTG mamografija28.10.2020 9:339.11.2020. 11:30RB100367983
Endoskopija - gastroskopija07.10.2020 10:449.11.2020. 11:30DJ262094095
ORL ambulanta26.10.2020 9:339.11.2020. 11:40NB100082390
Pulmološka ambulanta22.10.2020 13:69.11.2020. 11:40ZP100199207
Kardiološka ambulanta09.12.2019 11:299.11.2020. 11:40AI100549155
Hematološka ambulanta12.10.2020 13:339.11.2020. 11:40JF101315967
Onkološka ambulanta23.09.2020 11:169.11.2020. 11:50SA100421515
Hematološka ambulanta17.06.2020 13:389.11.2020. 12:00TP100485738
Neurološka ambulanta07.09.2020 16:329.11.2020. 12:00AL100255786
Naručivanje - operacija katarakte15.07.2020 13:599.11.2020. 12:00SR101131203
Endoskopija - kolonoskopija26.08.2020 11:379.11.2020. 12:00IS100609951
Ginekološka ambulanta23.10.2020 8:499.11.2020. 12:00AB100946442
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:329.11.2020. 12:00SJ101094008
Kabinet za kliničku psihologiju27.10.2020 11:259.11.2020. 12:00TM158737911
Pulmološka ambulanta22.10.2020 9:79.11.2020. 12:00BZ100061472
Kardiološka ambulanta04.12.2019 11:259.11.2020. 12:00AK100274227
Onkološka dnevna bolnica01.10.2020 8:369.11.2020. 12:00NS100296853
Onkološka dnevna bolnica16.10.2020 13:309.11.2020. 12:00NT100305593
ORL ambulanta27.10.2020 9:259.11.2020. 12:10JT100769400
Onkološka ambulanta19.10.2020 15:399.11.2020. 12:10MČ101063648
Doppler karotida17.06.2020 9:419.11.2020. 12:15GP101313087
Pulmološka ambulanta26.10.2020 10:489.11.2020. 12:20IV100669480
Kardiološka ambulanta21.11.2019 12:89.11.2020. 12:20FV100077394
Psihijatrijska ambulanta25.09.2020 9:309.11.2020. 12:20ID100465748
Hematološka ambulanta15.10.2020 9:169.11.2020. 12:20IR100322818
Neurološka ambulanta08.09.2020 10:429.11.2020. 12:20AK100086374
Onkološka ambulanta19.10.2020 16:69.11.2020. 12:30PR100842710
Magnetska rezonanca28.10.2020 9:359.11.2020. 12:30DŠ100145655
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:329.11.2020. 12:30SM100152198
Ginekološka ambulanta23.10.2020 10:149.11.2020. 12:30MP100452888
Fizikalna medicina10.01.2020 12:59.11.2020. 12:30KP100217321
Fizikalna medicina08.06.2020 13:249.11.2020. 12:30HT100506310
Kardiološka ambulanta10.12.2019 12:459.11.2020. 12:40JĆ100324956
Pulmološka ambulanta27.10.2020 7:409.11.2020. 12:40DB100059004
Neurološka ambulanta08.09.2020 13:579.11.2020. 12:40VV100423028
Hematološka ambulanta16.10.2020 11:09.11.2020. 12:40ZM100606196
Psihijatrijska ambulanta14.09.2020 8:539.11.2020. 12:50MD100228134
Onkološka ambulanta28.10.2020 15:39.11.2020. 12:50PN101066445
ORL ambulanta23.10.2020 13:409.11.2020. 12:50NS100566850
Fizikalna medicina22.01.2020 14:89.11.2020. 12:50MT100266090
Fizikalna medicina21.10.2020 8:499.11.2020. 12:50JS156822463
Doppler karotida17.06.2020 10:149.11.2020. 13:00HČ100113360
Pulmološka ambulanta23.07.2020 12:249.11.2020. 13:00MM100305786
Hematološka ambulanta07.09.2020 12:289.11.2020. 13:00NM100405354
Neurološka ambulanta09.09.2020 9:359.11.2020. 13:00JD100713104
Ginekološka ambulanta22.10.2020 13:29.11.2020. 13:00GG100032591
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:329.11.2020. 13:00MP100553331
ORL ambulanta23.10.2020 13:479.11.2020. 13:05AK158897466
Fizikalna medicina07.10.2020 8:369.11.2020. 13:10MĆ163896516
Fizikalna medicina28.07.2020 14:69.11.2020. 13:10DĐ163072984
Psihijatrijska ambulanta14.09.2020 9:569.11.2020. 13:10JJ100327503
Neurološka ambulanta09.09.2020 10:389.11.2020. 13:20SČ100465466
Hematološka ambulanta19.10.2020 15:39.11.2020. 13:20AB100584967
ORL ambulanta27.10.2020 12:429.11.2020. 13:20IM264461201
Fizikalna medicina08.05.2020 9:499.11.2020. 13:30SB161878146
Fizikalna medicina04.06.2020 9:579.11.2020. 13:30IP163936538
Ginekološka ambulanta22.10.2020 9:319.11.2020. 13:30BJ156043978
Endoskopija - kolonoskopija26.08.2020 14:109.11.2020. 13:30IH163993787
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:329.11.2020. 13:30MP100499530
Magnetska rezonanca13.10.2020 10:89.11.2020. 13:30RD162666643
ORL ambulanta28.10.2020 9:129.11.2020. 13:35MG100594432
Neurološka ambulanta09.09.2020 11:359.11.2020. 13:40AO100370771
Hematološka ambulanta20.10.2020 14:289.11.2020. 13:40VB100496733
Fizikalna medicina20.10.2020 9:379.11.2020. 13:50AM162809187
Fizikalna medicina05.05.2020 11:169.11.2020. 13:50NŠ163401444
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:00AR100568151
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:00ŽB100596693
Mamografija nacionalni program20.10.2020 11:289.11.2020. 14:00MN100571679
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:00KM100569499
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:00IČ100251478
ORL ambulanta28.10.2020 9:389.11.2020. 14:00MG154837992
Ginekološka ambulanta23.10.2020 12:299.11.2020. 14:00JK100208869
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:15VV100085639
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:15MG100275812
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:15BB154587947
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:15SM100597297
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:559.11.2020. 14:15MB100596689
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:569.11.2020. 14:30VD100601903
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:30IV100603473
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:30AM100607175
Mamografija nacionalni program26.10.2020 11:479.11.2020. 14:30JR100381902
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:569.11.2020. 14:30MĐ100012366
Dermatološka ambulanta08.09.2020 14:429.11.2020. 14:30BM162963351
Dermatološka ambulanta22.10.2020 16:459.11.2020. 14:30JO156066318
Fizikalna medicina26.10.2020 13:529.11.2020. 14:40ZŠ100464970
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:45AN100606105
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:45AR100361414
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:45VG160701964
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:45LB157755806
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 14:45LP100599768
Dermatološka ambulanta22.10.2020 16:589.11.2020. 14:50NR101307773
Dermatološka ambulanta09.09.2020 16:409.11.2020. 14:50IM100285167
Mamografija nacionalni program23.09.2020 8:589.11.2020. 15:00JN100603454
Fizikalna medicina13.03.2020 14:09.11.2020. 15:00AO100370771
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:00RM100399680
Fizikalna medicina09.10.2020 10:89.11.2020. 15:00IM140116819
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:00LK100454649
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:00JĆ100335538
Dermatološka ambulanta22.10.2020 14:569.11.2020. 15:10IĐ100224979
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:15AP100127182
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:15AŽ100487077
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:15JČ100259558
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:15ZR100352082
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:09.11.2020. 15:15GG155954829
Fizikalna medicina08.05.2020 9:209.11.2020. 15:20JB167742048
Dermatološka ambulanta23.10.2020 8:469.11.2020. 15:30AZ262786690
Dermatološka ambulanta15.10.2020 7:489.11.2020. 15:30MB100519651
Fizikalna medicina18.06.2020 9:149.11.2020. 15:40MR100942793
Fizikalna medicina19.10.2020 17:539.11.2020. 15:40AP140945993
Dermatološka ambulanta22.10.2020 15:109.11.2020. 15:50BJ129373280
Fizikalna medicina21.08.2020 13:09.11.2020. 16:00MC100437579
Fizikalna medicina01.06.2020 16:149.11.2020. 16:00PO261038883
Dermatološka ambulanta22.10.2020 10:129.11.2020. 16:10DG101192332
Fizikalna medicina24.09.2020 10:29.11.2020. 16:20TD100327908
Fizikalna medicina08.09.2020 13:159.11.2020. 16:20EB100602545
Dermatološka ambulanta23.10.2020 12:119.11.2020. 16:30LS261219682
Fizikalna medicina27.10.2020 17:49.11.2020. 16:40BK167873383
Dermatološka ambulanta23.10.2020 13:469.11.2020. 16:50AB161227707
Fizikalna medicina28.05.2020 12:539.11.2020. 17:00DJ163774862
Fizikalna medicina12.10.2020 13:119.11.2020. 17:00ŽO100455717
Dermatološka ambulanta23.10.2020 15:279.11.2020. 17:10MG264635794
Fizikalna medicina05.05.2020 12:259.11.2020. 17:20AB163789979
Fizikalna medicina27.10.2020 13:49.11.2020. 17:20IO163177568
Dermatološka ambulanta13.10.2020 10:589.11.2020. 17:30IB100720963
Dermatološka ambulanta23.10.2020 16:249.11.2020. 17:30ZM100432277
Pedijatrijski holter kardiološki23.10.2020 8:5210.11.2020. 7:30LB163786086
CT08.09.2020 7:5210.11.2020. 7:35ŽB262212958
CT09.10.2020 7:4510.11.2020. 7:55RB100556942
Magnetska rezonanca28.01.2020 12:1410.11.2020. 8:00IR100289850
Holter kardiološki16.06.2020 8:2810.11.2020. 8:00NP100543508
Holter kardiološki18.08.2020 12:4210.11.2020. 8:00NP100285114
Holter tlaka22.10.2020 10:1310.11.2020. 8:00OD100527008
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 8:310.11.2020. 8:00MK163312763
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 14:4310.11.2020. 8:00ŽK101247899
Onkološka dnevna bolnica11.08.2020 18:3110.11.2020. 8:00ZM101277886
Onkološka dnevna bolnica13.10.2020 12:1310.11.2020. 8:00JS100454403
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 9:1510.11.2020. 8:00IK152709881
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 10:2910.11.2020. 8:00MM100156260
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 9:1010.11.2020. 8:00NP100467833
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 13:3010.11.2020. 8:00NK100434485
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 9:3810.11.2020. 8:00JČ100152874
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.08.2020 9:1110.11.2020. 8:00LM267661643
Ultrazvuk radiološki09.10.2019 11:3610.11.2020. 8:00IL100356456
RTG mamografija28.11.2019 8:5010.11.2020. 8:00FK100400936
RTG mamografija04.12.2019 8:5110.11.2020. 8:15LV100500519
Holter tlaka26.10.2020 8:810.11.2020. 8:15AP146061365
Holter kardiološki16.06.2020 13:4010.11.2020. 8:15NZ137066812
Holter kardiološki17.06.2020 8:2110.11.2020. 8:15KK100380711
CT08.10.2020 8:1610.11.2020. 8:15JC100429421
Ultrazvuk radiološki25.06.2020 9:5610.11.2020. 8:20HV100169046
RTG mamografija05.12.2019 14:2010.11.2020. 8:30DL100481203
Urološka ambulanta28.07.2020 9:4910.11.2020. 8:30ŽP100993209
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:4610.11.2020. 8:30AM100435337
Ginekološka ambulanta30.09.2020 9:4410.11.2020. 8:30BD100356780
Holter kardiološki17.06.2020 9:810.11.2020. 8:30MJ101135371
Neuropedijatrijska ambulanta12.10.2020 14:310.11.2020. 8:30PR263002243
Holter tlaka27.10.2020 9:3810.11.2020. 8:30MB100428955
CT21.10.2020 12:510.11.2020. 8:35AP101292165
Ultrazvuk radiološki25.06.2020 10:4010.11.2020. 8:40KB100021793
RTG mamografija18.11.2019 10:3110.11.2020. 8:45MT100266090
Doppler karotida17.06.2020 11:5610.11.2020. 8:45DG100347565
Magnetska rezonanca13.01.2020 10:1310.11.2020. 8:45DP100714761
CT05.10.2020 12:2410.11.2020. 8:55GR100051600
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:4910.11.2020. 9:00RC101049017
EKG22.10.2020 11:5410.11.2020. 9:00GG100076752
Psihijatrijska ambulanta07.07.2020 9:5310.11.2020. 9:00SB100057455
Psihijatrijska ambulanta16.06.2020 10:4510.11.2020. 9:00MO100476391
EEG laboratorij05.06.2020 11:2210.11.2020. 9:00NV101060893
Neuropedijatrijska ambulanta13.10.2020 12:3010.11.2020. 9:00PP265694210
Neurološka ambulanta17.07.2020 8:2710.11.2020. 9:00IP153926199
Neurološka ambulanta04.08.2020 9:2410.11.2020. 9:00RR101085920
Onkološka ambulanta10.08.2020 10:4710.11.2020. 9:00BP261194274
Vaskularna kirurgija12.05.2020 9:4410.11.2020. 9:00ZD100190970
ORL ambulanta27.10.2020 12:1510.11.2020. 9:00HM265813912
Traumatološka ambulanta27.10.2020 10:5110.11.2020. 9:00JJ260965651
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:4610.11.2020. 9:00JG268098014
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:4410.11.2020. 9:00MR
Urološka ambulanta23.06.2020 11:210.11.2020. 9:00TR100201325
RTG mamografija09.01.2020 9:4010.11.2020. 9:00JĐ100126235
Ultrazvuk radiološki25.06.2020 10:5610.11.2020. 9:00MP101329350
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.08.2020 8:5710.11.2020. 9:00ĐB267360646
Traumatološka ambulanta28.10.2020 9:2410.11.2020. 9:10MR100446633
EKG22.10.2020 11:5610.11.2020. 9:10MG100076748
Urološka ambulanta02.07.2020 12:2410.11.2020. 9:15PB100064852
RTG mamografija06.02.2020 14:3510.11.2020. 9:15NK100525459
Ultrazvuk radiološki04.08.2020 8:3410.11.2020. 9:20MM100508872
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:4810.11.2020. 9:20AV267988254
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:4710.11.2020. 9:20MB
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:1010.11.2020. 9:20LR263767810
Onkološka ambulanta31.07.2020 14:3310.11.2020. 9:20KK101115413
Vaskularna kirurgija15.10.2020 11:5710.11.2020. 9:20IM101213381
Neurološka ambulanta01.09.2020 11:910.11.2020. 9:20NM100197728
Psihijatrijska ambulanta16.09.2020 12:2310.11.2020. 9:20IB101095896
Neurološka ambulanta04.08.2020 10:3510.11.2020. 9:20EV100056137
Psihijatrijska ambulanta07.07.2020 10:1310.11.2020. 9:20AF100242375
EEG laboratorij12.05.2020 10:2010.11.2020. 9:30DB101330674
Neuropedijatrijska ambulanta14.10.2020 12:5910.11.2020. 9:30MM268109437
Magnetska rezonanca26.11.2019 11:810.11.2020. 9:30VV100618857
Ortopedska ambulanta28.10.2020 8:4810.11.2020. 9:30NĆ100421731
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:5210.11.2020. 9:30RĐ111514928
Urološka ambulanta17.08.2020 9:4710.11.2020. 9:30MV101385239
Doppler karotida17.06.2020 12:4910.11.2020. 9:30JG100512832
ORL ambulanta27.10.2020 12:2410.11.2020. 9:30SS262998396
RTG mamografija20.02.2020 13:3710.11.2020. 9:30SM100553365
CT10.03.2020 11:5510.11.2020. 9:35IG156052905
Ortopedska ambulanta28.10.2020 9:010.11.2020. 9:40GH111983729
Neurološka ambulanta02.09.2020 13:2910.11.2020. 9:40MS100360219
Psihijatrijska ambulanta09.07.2020 9:3010.11.2020. 9:40MP100358857
Onkološka ambulanta11.08.2020 18:1310.11.2020. 9:40JR100417127
Vaskularna kirurgija23.10.2020 10:2310.11.2020. 9:40DČ100813810
Ultrazvuk radiološki14.07.2020 9:410.11.2020. 9:40MB100354197
RTG mamografija05.03.2020 9:1710.11.2020. 9:45AK100153618
Urološka ambulanta08.09.2020 10:3610.11.2020. 9:45AB100290360
Audiometrija27.10.2020 14:2910.11.2020. 9:45OP100284883
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 9:1010.11.2020. 9:50NK100338208
Ortopedska ambulanta28.10.2020 9:810.11.2020. 9:50MZ265041527
CT23.10.2020 8:910.11.2020. 9:55NH100012563
Ortopedska ambulanta28.10.2020 9:5610.11.2020. 10:00KĆ100894164
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:5410.11.2020. 10:00LL100309505
Psihijatrijska ambulanta14.10.2020 10:1310.11.2020. 10:00MM100461374
EEG laboratorij24.06.2020 9:2110.11.2020. 10:00DK100049469
Hematološka ambulanta09.06.2020 12:4310.11.2020. 10:00JK100538164
Neurološka ambulanta28.08.2020 11:1510.11.2020. 10:00GH111983729
Neurološka ambulanta02.09.2020 14:010.11.2020. 10:00SP100785169
Vaskularna kirurgija01.10.2020 8:1510.11.2020. 10:00LP100597757
Onkološka ambulanta11.08.2020 18:3210.11.2020. 10:00ZM101277886
Vaskularna kirurgija02.09.2020 14:4010.11.2020. 10:00IR100224216
Urološka ambulanta08.09.2020 15:1610.11.2020. 10:00IM265187080
Pulmološka ambulanta04.03.2020 12:5410.11.2020. 10:00ID100333300
UZV srca18.11.2019 9:5510.11.2020. 10:00JL100958662
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.11.2019 9:5210.11.2020. 10:00SD100749779
RTG mamografija12.03.2020 12:2810.11.2020. 10:00AJ158505751
Gastroenterološka ambulanta13.02.2020 9:2610.11.2020. 10:00AA100256962
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.09.2020 9:710.11.2020. 10:00TS268065484
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.10.2020 10:2110.11.2020. 10:00NP167318853
ORL ambulanta26.10.2020 8:4410.11.2020. 10:10IB100219883
Denzitometrija20.08.2020 12:3210.11.2020. 10:10AČ101128097
Ortopedska ambulanta28.10.2020 13:2910.11.2020. 10:10ZS100012915
Magnetska rezonanca13.01.2020 10:1310.11.2020. 10:15DP100714761
Urološka ambulanta09.09.2020 11:3910.11.2020. 10:15IB101201072
Doppler karotida18.06.2020 8:2410.11.2020. 10:15RH100439838
RTG mamografija05.05.2020 10:610.11.2020. 10:15VE102212321
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju28.10.2020 13:3110.11.2020. 10:20MM100505986
Gastroenterološka ambulanta21.02.2020 11:5810.11.2020. 10:20ND100238625
Kardiološka ambulanta15.10.2020 11:3110.11.2020. 10:20EJ100766410
Pulmološka ambulanta18.06.2020 13:5310.11.2020. 10:20RU101076688
Ortopedska ambulanta28.10.2020 11:410.11.2020. 10:20GP153567557
Onkološka ambulanta13.10.2020 14:5710.11.2020. 10:20SV100548566
Vaskularna kirurgija28.10.2020 9:3410.11.2020. 10:20DČ100162405
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 10:2210.11.2020. 10:20DV163122768
Neurološka ambulanta03.09.2020 9:810.11.2020. 10:20II100751709
Neurološka ambulanta01.09.2020 11:3410.11.2020. 10:20ĐV101074022
Hematološka ambulanta08.09.2020 9:5710.11.2020. 10:20NK100223896
ORL ambulanta23.10.2020 10:4410.11.2020. 10:25IT100779569
Urološka ambulanta09.09.2020 14:1310.11.2020. 10:30IP100257443
Denzitometrija16.09.2020 7:4310.11.2020. 10:30JS100804351
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.09.2020 9:610.11.2020. 10:30LŠ262739006
RTG mamografija18.05.2020 10:5210.11.2020. 10:30AM100000517
UZV srca11.11.2019 7:3710.11.2020. 10:30IJ100822595
EEG laboratorij02.07.2020 10:5410.11.2020. 10:30JM100734836
Ultrazvuk dojke11.11.2019 7:5610.11.2020. 10:30VS100806381
Neurološka ambulanta03.09.2020 14:2210.11.2020. 10:40LP100132102
Neurološka ambulanta01.09.2020 11:5710.11.2020. 10:40KV100481400
Hematološka ambulanta08.09.2020 10:310.11.2020. 10:40SŠ260969781
Onkološka ambulanta13.10.2020 15:5010.11.2020. 10:40RL100242144
Vaskularna kirurgija28.10.2020 8:2110.11.2020. 10:40DM101220543
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.11.2019 13:2910.11.2020. 10:40LP100296567
Gastroenterološka ambulanta24.02.2020 13:4610.11.2020. 10:40IA100093146
Pulmološka ambulanta09.03.2020 10:4910.11.2020. 10:40LP100059358
Kardiološka ambulanta13.02.2020 11:410.11.2020. 10:40MT100196132
ORL ambulanta27.10.2020 14:3010.11.2020. 10:40OP100284883
RTG mamografija02.12.2019 11:5010.11.2020. 10:45EV101326002
Denzitometrija08.10.2020 8:010.11.2020. 10:50SK101070871
CT21.05.2020 11:5910.11.2020. 10:50VC100068662
ORL ambulanta22.10.2020 9:210.11.2020. 10:55MD100361289
Pulmološka ambulanta09.03.2020 11:3010.11.2020. 11:00RU261294092
Kardiološka ambulanta13.02.2020 12:610.11.2020. 11:00IK100532803
RTG mamografija28.10.2020 14:2510.11.2020. 11:00NC154579081
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju29.01.2020 11:110.11.2020. 11:00VC100301001
UZV srca11.11.2019 7:5110.11.2020. 11:00RM120424699
Ambulanta za rehabilitaciju djece08.09.2020 11:1510.11.2020. 11:00TV267882776
Gastroenterološka ambulanta24.02.2020 14:1510.11.2020. 11:00MD100199226
Magnetska rezonanca13.07.2020 9:4410.11.2020. 11:00NS100165838
Onkološka ambulanta20.10.2020 15:2010.11.2020. 11:00EK101309676
Vaskularna kirurgija11.09.2020 8:2910.11.2020. 11:00VN100153143
Hematološka ambulanta08.09.2020 10:810.11.2020. 11:00JM100262929
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 13:2210.11.2020. 11:00FJ100180329
Denzitometrija08.10.2020 11:5010.11.2020. 11:10AM100279181
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.09.2020 10:5810.11.2020. 11:15RP265715664
Gastroenterološka ambulanta24.02.2020 18:1710.11.2020. 11:20AV101395293
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju14.11.2019 11:1410.11.2020. 11:20SJ100889897
Kardiološka ambulanta14.02.2020 8:2310.11.2020. 11:20NM100041980
Pulmološka ambulanta09.03.2020 12:710.11.2020. 11:20ZM100461942
Hematološka ambulanta08.09.2020 11:2610.11.2020. 11:20ZZ100274250
CT27.10.2020 10:510.11.2020. 11:25AČ100009582
Ultrazvuk dojke03.08.2020 10:210.11.2020. 11:30BR100013985
Ginekološka ambulanta08.09.2020 14:3010.11.2020. 11:30MR163373854
Neurološka ambulanta04.09.2020 8:5510.11.2020. 11:30NŠ100432614
EEG laboratorij10.07.2020 12:810.11.2020. 11:30AR100048598
Neurološka ambulanta01.09.2020 12:1510.11.2020. 11:30HČ100051808
Onkološka ambulanta05.05.2020 15:2410.11.2020. 11:30NS100127106
Doppler karotida18.06.2020 11:4610.11.2020. 11:30LM100340750
Urološka ambulanta09.09.2020 14:2510.11.2020. 11:30MD101084532
Denzitometrija16.10.2020 9:2910.11.2020. 11:30SD101053462
UZV srca11.11.2019 8:510.11.2020. 11:30MB100408325
Ambulanta za rehabilitaciju djece08.09.2020 11:2110.11.2020. 11:30IV267882780
Gastroenterološka ambulanta25.02.2020 8:3710.11.2020. 11:40AM100319926
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju15.11.2019 7:5910.11.2020. 11:40LK101115606
Kardiološka ambulanta14.02.2020 9:5910.11.2020. 11:40IŠ100041143
ORL ambulanta27.10.2020 18:2410.11.2020. 11:40VD155823451
Pulmološka ambulanta14.07.2020 13:610.11.2020. 11:40AA160048006
Hematološka ambulanta11.09.2020 8:5810.11.2020. 11:40SO100154404
Magnetska rezonanca21.01.2020 9:910.11.2020. 11:45AF100819716
Urološka ambulanta10.09.2020 9:1910.11.2020. 11:45DM100553581
Onkološka ambulanta08.07.2020 16:1810.11.2020. 11:50MB100354197
Hematološka ambulanta07.07.2020 9:4910.11.2020. 12:00ŠS100513455
Neurološka ambulanta04.09.2020 9:810.11.2020. 12:00ZV136857151
Kabinet za kliničku psihologiju21.10.2020 10:2310.11.2020. 12:00DV163122768
Ginekološka ambulanta06.10.2020 12:5310.11.2020. 12:00MV101348431
Ultrazvuk dojke11.11.2019 8:010.11.2020. 12:00NM100436585
Fizikalna medicina20.08.2020 11:5810.11.2020. 12:00IM153824285
Urološka ambulanta10.09.2020 9:3710.11.2020. 12:00PA101072990
Kardiološka ambulanta13.10.2020 15:3710.11.2020. 12:00BG100418962
Pulmološka ambulanta10.03.2020 8:1910.11.2020. 12:00MR100076983
UZV srca11.11.2019 8:5010.11.2020. 12:00IV100377571
Gastroenterološka ambulanta25.02.2020 10:2610.11.2020. 12:00KM100828170
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.09.2020 11:310.11.2020. 12:00EČ261887774
ORL ambulanta28.10.2020 10:5810.11.2020. 12:10MŠ100291284
Onkološka ambulanta13.07.2020 15:5010.11.2020. 12:10PG101116110
Doppler karotida18.06.2020 13:2710.11.2020. 12:15MD100109502
Urološka ambulanta10.09.2020 10:4810.11.2020. 12:15PŠ100028451
Fizikalna medicina20.08.2020 11:5910.11.2020. 12:20ZM136178342
Pulmološka ambulanta10.03.2020 11:4710.11.2020. 12:20JB122297156
Gastroenterološka ambulanta26.02.2020 10:3710.11.2020. 12:20EM100513845
Neurološka ambulanta03.09.2020 12:2110.11.2020. 12:20CA101068418
Neurološka ambulanta04.09.2020 11:4110.11.2020. 12:20IK100853877
Hematološka ambulanta27.07.2020 13:3510.11.2020. 12:20MP101797327
Onkološka ambulanta07.08.2020 11:4810.11.2020. 12:30ZK100020723
Ultrazvuk dojke11.11.2019 8:110.11.2020. 12:30MV101100294
Ginekološka ambulanta27.10.2020 13:4510.11.2020. 12:30BH100254491
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.09.2020 9:3510.11.2020. 12:30LR167657406
UZV srca11.11.2019 8:3110.11.2020. 12:30BJ100782164
Urološka ambulanta10.09.2020 11:1210.11.2020. 12:30AP100370216
Fizikalna medicina28.01.2020 14:510.11.2020. 12:30VH154005550
Pulmološka ambulanta10.03.2020 12:810.11.2020. 12:40KK100498072
Kardiološka ambulanta18.02.2020 12:4110.11.2020. 12:40MT100145778
Gastroenterološka ambulanta26.02.2020 14:310.11.2020. 12:40KM100087940
Neurološka ambulanta04.09.2020 7:4310.11.2020. 12:40NB100802270
Hematološka ambulanta15.09.2020 11:2310.11.2020. 12:40FJ162993512
Neurološka ambulanta07.09.2020 10:1010.11.2020. 12:40MU101173139
Urološka ambulanta10.09.2020 12:1810.11.2020. 12:45GM100052774
Fizikalna medicina23.10.2020 12:2110.11.2020. 12:50ĆH100375946
Onkološka ambulanta07.08.2020 12:5310.11.2020. 12:50MM101052233
Neurološka ambulanta07.09.2020 12:5010.11.2020. 13:00SK156466968
Neurološka ambulanta02.10.2020 19:2810.11.2020. 13:00JĆ100785525
Hematološka ambulanta15.09.2020 11:5910.11.2020. 13:00JŠ100353019
Ultrazvuk dojke11.11.2019 8:1010.11.2020. 13:00KM100351332
Fizikalna medicina14.09.2020 14:510.11.2020. 13:00PD167382963
Pulmološka ambulanta10.03.2020 12:1210.11.2020. 13:00ĐB100106156
Doppler karotida19.06.2020 11:2110.11.2020. 13:00AT100714403
Kardiološka ambulanta18.02.2020 13:2710.11.2020. 13:00SJ100484119
Gastroenterološka ambulanta27.02.2020 9:5410.11.2020. 13:00NV101395096
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.09.2020 9:3510.11.2020. 13:00DR263714792
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju19.11.2019 14:510.11.2020. 13:00EN100561489
Fizikalna medicina06.07.2020 14:410.11.2020. 13:10IK162729950
Onkološka ambulanta10.08.2020 16:810.11.2020. 13:10AK103916466
Hematološka ambulanta16.09.2020 9:1310.11.2020. 13:20DR100281925
Neurološka ambulanta07.09.2020 13:2610.11.2020. 13:20KB101302999
Neurološka ambulanta07.09.2020 12:4310.11.2020. 13:20AŠ100101367
Pulmološka ambulanta10.03.2020 12:2610.11.2020. 13:20PL138411591
Kardiološka ambulanta19.02.2020 8:510.11.2020. 13:20JT100108928
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju20.11.2019 8:4310.11.2020. 13:20SK100747185
Gastroenterološka ambulanta27.02.2020 13:110.11.2020. 13:20MR123894564
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.10.2020 12:1410.11.2020. 13:30ML264532384
Fizikalna medicina16.10.2020 9:1210.11.2020. 13:30EV267733042
Ultrazvuk dojke11.11.2019 8:1010.11.2020. 13:30NK100593203
Magnetska rezonanca13.10.2020 9:3710.11.2020. 13:30MS100406333
Neurološka ambulanta07.09.2020 14:1710.11.2020. 13:40KB100224790
Hematološka ambulanta24.09.2020 12:4610.11.2020. 13:40DB100001464
Neurološka ambulanta08.09.2020 10:010.11.2020. 13:40AČ158285106
Fizikalna medicina18.05.2020 16:1510.11.2020. 13:40MZ167801070
Kardiološka ambulanta19.02.2020 14:410.11.2020. 13:40KA100316118
Pulmološka ambulanta10.03.2020 12:4310.11.2020. 13:40MV160750746
Gastroenterološka ambulanta27.02.2020 13:4310.11.2020. 13:40GK138315352
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju20.11.2019 9:5410.11.2020. 13:40MŠ100248514
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.06.2020 14:1310.11.2020. 14:00MS160397554
ORL ambulanta28.10.2020 14:5910.11.2020. 14:00MB155327185
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:00VP100171902
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:00JB100471511
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:00RM100342206
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:00JH100455702
Ultrazvuk dojke11.09.2019 9:5210.11.2020. 14:00MC100245539
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:15ET100173720
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:15MG100217270
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:15JT100358170
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:15GM100360420
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:15NK100578375
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:30DI100589544
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:30SJ100484119
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:010.11.2020. 14:30RG100444213
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:30ML100486257
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:30JB100349650
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.08.2020 9:5610.11.2020. 14:30AR266675258
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta15.10.2020 11:110.11.2020. 14:30IV162844880
Dermatološka ambulanta23.10.2020 16:2510.11.2020. 14:30AM160264848
Dermatološka ambulanta01.10.2020 16:1910.11.2020. 14:30VM100058472
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:45DM100471422
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:45KŽ100459160
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:45NS100298031
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 14:45NT100463807
Dermatološka ambulanta23.10.2020 17:3110.11.2020. 14:50MD100018346
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:00SJ100452375
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:00AP100394266
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:00JJ100519079
Kardiološka pedijatrijska ambulanta18.08.2020 14:2610.11.2020. 15:00TŠ161614429
Dermatološka ambulanta22.10.2020 15:3110.11.2020. 15:10NŽ158403034
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:15MB161678158
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:15TM100349326
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:15MČ100396686
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:15SG100217340
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:610.11.2020. 15:15SA100218211
Kardiološka pedijatrijska ambulanta18.08.2020 14:3010.11.2020. 15:30MB160937722
Dermatološka ambulanta23.10.2020 17:3710.11.2020. 15:30MS100089699
Dermatološka ambulanta23.10.2020 17:2710.11.2020. 15:50DJ261612252
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.08.2020 9:5410.11.2020. 16:00MD265430777
Dermatološka ambulanta16.09.2020 8:5310.11.2020. 16:10SK164030700
Dermatološka ambulanta26.10.2020 9:4810.11.2020. 16:30AS267131989
Kardiološka pedijatrijska ambulanta20.08.2020 10:710.11.2020. 16:30PC261155644
Dermatološka ambulanta26.10.2020 13:510.11.2020. 16:50IS100079738
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.07.2020 12:2110.11.2020. 17:00MD264332606
Dermatološka ambulanta26.10.2020 15:610.11.2020. 17:10ZM124161060
Dermatološka ambulanta27.10.2020 13:010.11.2020. 17:30IP100332266
CT22.09.2020 11:5311.11.2020. 7:35AG100086459
Magnetska rezonanca27.02.2020 8:4811.11.2020. 8:00DL100040681
Holter kardiološki13.01.2020 11:211.11.2020. 8:00KJ100166304
Holter kardiološki17.06.2020 11:511.11.2020. 8:00IU123704897
Holter tlaka18.06.2020 10:3811.11.2020. 8:00NČ100168809
Onkološka ambulanta16.09.2020 16:811.11.2020. 8:00ĐS100243528
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 8:3711.11.2020. 8:00FB100213121
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 8:2711.11.2020. 8:00FE100823023
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 8:5211.11.2020. 8:00MN100959938
Onkološka dnevna bolnica13.08.2020 10:2111.11.2020. 8:00KB101131966
Fizikalna medicina18.07.2019 13:3311.11.2020. 8:00KK100522308
Onkološka dnevna bolnica12.08.2020 9:2411.11.2020. 8:00AB100652630
Ambulanta za rehabilitaciju djece08.10.2020 12:5411.11.2020. 8:001M268238314
Ultrazvuk radiološki25.06.2020 12:5811.11.2020. 8:00SL100219205
RTG mamografija11.11.2019 10:5911.11.2020. 8:00KĐ100041887
Onkološka ambulanta28.10.2020 15:4511.11.2020. 8:10JK100360399
Holter tlaka28.10.2020 14:2311.11.2020. 8:15ST100185739
Holter kardiološki17.06.2020 12:2511.11.2020. 8:15DS100544741
Holter kardiološki17.06.2020 11:1611.11.2020. 8:15NL100098202
CT16.10.2020 10:1211.11.2020. 8:15ĐV100452568
RTG mamografija11.11.2019 12:5611.11.2020. 8:15JS100533252
Ultrazvuk radiološki10.02.2020 7:3611.11.2020. 8:20ST155022255
Fizikalna medicina05.06.2020 9:5411.11.2020. 8:20KR100435784
RTG mamografija10.12.2019 7:4811.11.2020. 8:30DV100435182
Anesteziološka ambulanta07.10.2020 9:4811.11.2020. 8:30MT100609646
Ultrazvuk dojke11.11.2019 8:2011.11.2020. 8:30IŠ100083276
Ginekološka ambulanta23.09.2020 14:3711.11.2020. 8:30MP100333673
Holter kardiološki17.06.2020 14:1911.11.2020. 8:30AK100283635
Holter tlaka27.10.2020 9:5311.11.2020. 8:30JL100339225
Ultrazvuk radiološki25.06.2020 17:4811.11.2020. 8:40PV123275521
Fizikalna medicina08.10.2020 12:2211.11.2020. 8:40MD100428175
Doppler karotida11.03.2020 9:2411.11.2020. 8:45AP100054361
RTG mamografija25.11.2019 10:3811.11.2020. 8:45SŠ100035609
Magnetska rezonanca03.02.2020 8:3311.11.2020. 8:45JD154606010
CT16.10.2020 14:311.11.2020. 8:55KM143435308
Ginekološka ambulanta16.10.2020 13:4011.11.2020. 9:00MB101079381
Ultrazvuk dojke11.11.2019 8:4211.11.2020. 9:00BS100521723
Neurološka ambulanta10.06.2020 10:111.11.2020. 9:00MM100425772
EEG laboratorij08.10.2020 11:2411.11.2020. 9:00AG100965523
Neuropedijatrijska ambulanta27.10.2020 14:1911.11.2020. 9:00AŠ167645239
Psihijatrijska ambulanta19.06.2020 10:3911.11.2020. 9:00SB100770796
Onkološka ambulanta14.10.2020 13:3811.11.2020. 9:00AG100965523
RTG mamografija27.11.2019 7:3411.11.2020. 9:00OS100548443
Ambulanta za rehabilitaciju djece26.08.2020 9:411.11.2020. 9:00PP267741096
Ultrazvuk radiološki26.06.2020 10:1511.11.2020. 9:00HT100326897
ORL ambulanta22.10.2020 10:5111.11.2020. 9:00LC161851977
Fizikalna medicina16.10.2020 13:1011.11.2020. 9:00KV100197520
Urološka ambulanta11.05.2020 9:5511.11.2020. 9:00MH100453265
Psihijatrijska ambulanta12.10.2020 10:3711.11.2020. 9:10MĆ167654971
CT27.10.2020 13:2711.11.2020. 9:15LP100456626
Urološka ambulanta21.05.2020 9:611.11.2020. 9:15SS100198995
RTG mamografija23.01.2020 9:4811.11.2020. 9:15VK100116026
Ultrazvuk radiološki04.08.2020 11:1511.11.2020. 9:20NH100329069
Fizikalna medicina27.10.2020 12:1011.11.2020. 9:20IR100489497
Psihijatrijska ambulanta04.09.2020 10:411.11.2020. 9:20RŽ100109485
Neurološka ambulanta08.07.2020 12:1711.11.2020. 9:20LP100248054
Onkološka ambulanta15.10.2020 10:3811.11.2020. 9:20JV100403678
Psihijatrijska ambulanta28.10.2020 10:4611.11.2020. 9:30JA100143926
EEG laboratorij09.06.2020 9:4311.11.2020. 9:30ZU101140861
Ultrazvuk dojke11.11.2019 11:1811.11.2020. 9:30AK100217285
Ginekološka ambulanta12.10.2020 15:5711.11.2020. 9:30VM100829484
Magnetska rezonanca31.08.2020 13:4411.11.2020. 9:30TS100351703
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 8:4311.11.2020. 9:30SJ100889897
Urološka ambulanta10.08.2020 10:5111.11.2020. 9:30MN100822453
ORL ambulanta22.10.2020 13:5111.11.2020. 9:30HG143609852
Doppler karotida23.06.2020 11:1511.11.2020. 9:30IM138034063
RTG mamografija21.05.2020 11:1911.11.2020. 9:35NŽ100582227
CT29.05.2020 14:3111.11.2020. 9:35AB100015801
Neurološka ambulanta03.06.2020 10:2911.11.2020. 9:40AB100545646
Psihijatrijska ambulanta02.10.2020 12:1311.11.2020. 9:40DG100960842
Onkološka ambulanta28.10.2020 10:1211.11.2020. 9:40NP100130854
Ultrazvuk radiološki04.08.2020 11:1611.11.2020. 9:40NH100329069
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 8:5011.11.2020. 9:45AP101306099
Urološka ambulanta12.08.2020 10:4111.11.2020. 9:45JK100730636
RTG mamografija09.06.2020 14:4411.11.2020. 9:50KP100176477
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 10:4111.11.2020. 9:50BK100120522
Psihijatrijska ambulanta24.08.2020 12:4411.11.2020. 9:55LG160494823
Neuropedijatrijska ambulanta15.10.2020 10:4311.11.2020. 10:00LV267748411
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 10:3811.11.2020. 10:00KO100560654
EEG laboratorij10.06.2020 10:1911.11.2020. 10:00AR100118291
Neurološka ambulanta01.09.2020 14:4011.11.2020. 10:00IM100127835
Dijabetološka ambulanta10.02.2020 8:911.11.2020. 10:00ML113924033
Ergometrija13.07.2020 14:011.11.2020. 10:00SR101114218
Ultrazvuk dojke11.11.2019 11:4011.11.2020. 10:00JT100109856
Ginekološka ambulanta13.10.2020 15:4911.11.2020. 10:00MC100251425
Doppler perifernih krvnih žila18.11.2019 9:3011.11.2020. 10:00IP100727231
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.09.2020 12:2811.11.2020. 10:00MČ267394759
Gastroenterološka ambulanta17.01.2020 11:511.11.2020. 10:00ID100028818
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 12:3111.11.2020. 10:00KL100536454
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 8:411.11.2020. 10:00MK163312763
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 9:4511.11.2020. 10:00AC101119685
Urološka ambulanta08.09.2020 11:5211.11.2020. 10:00NS159556200
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 8:5311.11.2020. 10:00AV100503617
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 13:3611.11.2020. 10:00SH100269606
Kemoterapija19.08.2020 9:1511.11.2020. 10:00AB263467436
Kardiološka ambulanta13.11.2019 11:4011.11.2020. 10:00FP100545218
Pulmološka ambulanta20.11.2019 12:411.11.2020. 10:00DK101238739
RTG mamografija10.06.2020 8:3711.11.2020. 10:05DM100487698
ORL ambulanta23.10.2020 10:1011.11.2020. 10:10SR100338867
Denzitometrija09.10.2020 8:2611.11.2020. 10:10KP100417733
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 8:5411.11.2020. 10:15MP100499530
Urološka ambulanta08.09.2020 13:2911.11.2020. 10:15MČ100307763
Doppler karotida23.06.2020 12:1711.11.2020. 10:15TŠ100367343
Magnetska rezonanca04.02.2020 9:4011.11.2020. 10:15MB101187266
Dijabetološka ambulanta10.02.2020 13:3511.11.2020. 10:20DS141655963
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 11:5311.11.2020. 10:20TŠ100579797
Neurološka ambulanta02.09.2020 13:811.11.2020. 10:20MŠ100479733
Pulmološka ambulanta11.03.2020 10:5711.11.2020. 10:20RB101381679
Kemoterapija14.08.2020 14:711.11.2020. 10:20LB101112599
Kardiološka ambulanta08.05.2020 7:1811.11.2020. 10:20MA100002922
RTG mamografija12.06.2020 9:1511.11.2020. 10:20ZŠ100550322
Gastroenterološka ambulanta26.02.2020 9:411.11.2020. 10:20KT101221433
ORL ambulanta21.10.2020 10:1611.11.2020. 10:25MP157472864
Denzitometrija16.10.2020 10:4211.11.2020. 10:30DB100361842
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 8:5611.11.2020. 10:30MV101100294
Urološka ambulanta09.09.2020 19:3311.11.2020. 10:30IK100942717
Doppler perifernih krvnih žila15.10.2020 8:511.11.2020. 10:30LO101116036
Neuropedijatrijska ambulanta15.10.2020 14:5711.11.2020. 10:30PP268152559
EEG laboratorij15.10.2020 8:4011.11.2020. 10:30VB101060639
Ergometrija07.09.2020 9:3811.11.2020. 10:30ŽS100297993
Ginekološka ambulanta14.10.2020 10:5311.11.2020. 10:30SA100044701
Ultrazvuk dojke11.11.2019 14:1011.11.2020. 10:30LK100488179
CT14.10.2020 13:1711.11.2020. 10:35FJ162993512
RTG mamografija17.06.2020 12:511.11.2020. 10:35KS100519789
Gastroenterološka ambulanta08.08.2019 14:4711.11.2020. 10:40JC132907982
ORL ambulanta20.10.2020 11:3211.11.2020. 10:40RB101243701
Pulmološka ambulanta11.03.2020 11:4311.11.2020. 10:40LT100024904
Kardiološka ambulanta24.02.2020 10:3011.11.2020. 10:40PM100153923
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 10:1511.11.2020. 10:40LB160422031
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 11:2911.11.2020. 10:40NM100138915
Neurološka ambulanta03.09.2020 10:5911.11.2020. 10:40VT100336273
Dijabetološka ambulanta10.02.2020 13:5411.11.2020. 10:40ŽB100127939
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 9:4111.11.2020. 10:45KŠ100432648
Urološka ambulanta10.09.2020 7:5711.11.2020. 10:45PP100052257
Denzitometrija16.10.2020 11:3011.11.2020. 10:50VB100250910
CT01.06.2020 11:3111.11.2020. 10:50PK100365510
ORL ambulanta21.10.2020 12:1411.11.2020. 10:55KR100366434
Pulmološka ambulanta11.03.2020 12:1211.11.2020. 11:00BV101058711
Kardiološka ambulanta25.02.2020 8:411.11.2020. 11:00AO158202480
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.11.2019 10:2511.11.2020. 11:00MP100964629
Urološka ambulanta14.09.2020 10:1511.11.2020. 11:00SM100769152
Fizikalna medicina22.09.2020 9:2911.11.2020. 11:00NP157745442
Gastroenterološka ambulanta27.02.2020 10:2611.11.2020. 11:00TM155864092
Doppler perifernih krvnih žila18.11.2019 12:4411.11.2020. 11:00MD101106382
Ergometrija02.10.2020 10:5711.11.2020. 11:00PA101127099
Magnetska rezonanca21.07.2020 12:811.11.2020. 11:00IP100530991
Dijabetološka ambulanta10.02.2020 14:1611.11.2020. 11:00KL100199118
Psihijatrijska ambulanta14.10.2020 10:3911.11.2020. 11:00MŽ100826225
Neuropedijatrijska ambulanta16.10.2020 17:1911.11.2020. 11:00BK163201719
Psihijatrijska ambulanta15.10.2020 9:4211.11.2020. 11:10RK159793640
Denzitometrija19.10.2020 13:2811.11.2020. 11:10MK100141703
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.11.2019 7:5411.11.2020. 11:15KP100248073
Urološka ambulanta29.07.2020 8:3211.11.2020. 11:15MP101322550
Pulmološka ambulanta11.03.2020 12:4211.11.2020. 11:20IN100664140
Kardiološka ambulanta25.02.2020 9:4511.11.2020. 11:20PĐ100448428
Gastroenterološka ambulanta27.02.2020 11:4811.11.2020. 11:20FJ100105548
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 14:411.11.2020. 11:20TO161276724
Dijabetološka ambulanta21.08.2019 13:5911.11.2020. 11:20BT149823798
CT27.10.2020 11:511.11.2020. 11:25VV153447876
Ergometrija01.10.2020 10:4111.11.2020. 11:30SM100371816
Ginekološka ambulanta14.10.2020 10:2611.11.2020. 11:30AR100361132
Ultrazvuk dojke08.07.2019 7:2511.11.2020. 11:30RČ100217317
EEG laboratorij19.10.2020 11:811.11.2020. 11:30IM101125637
Neurološka ambulanta07.09.2020 9:411.11.2020. 11:30MD100251247
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.09.2020 11:5911.11.2020. 11:30LB267958534
Doppler perifernih krvnih žila08.01.2020 8:2911.11.2020. 11:30ZI100793117
RTG mamografija23.10.2020 11:5211.11.2020. 11:30KL100224004
Doppler karotida23.06.2020 12:1811.11.2020. 11:30LM100476067
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.11.2019 8:311.11.2020. 11:30RĐ111514928
Fizikalna medicina16.10.2020 9:2711.11.2020. 11:40DH100022594
Pulmološka ambulanta11.03.2020 12:5611.11.2020. 11:40TR100425325
ORL ambulanta23.10.2020 8:1211.11.2020. 11:40ŽR100328910
Kardiološka ambulanta25.02.2020 10:5311.11.2020. 11:40VŠ100103664
Gastroenterološka ambulanta02.03.2020 10:5911.11.2020. 11:40NM100513313
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 14:1211.11.2020. 11:40SV100022452
Dijabetološka ambulanta11.03.2020 9:2211.11.2020. 11:40DK100075805
Magnetska rezonanca29.01.2020 13:5011.11.2020. 11:45IK100114706
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.11.2019 8:511.11.2020. 11:45IM100001731
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.11.2019 11:4711.11.2020. 12:00JM100008442
Urološka ambulanta14.09.2020 12:3711.11.2020. 12:00IB101112565
Kardiološka ambulanta25.02.2020 10:5711.11.2020. 12:00IS100469011
Pulmološka ambulanta11.03.2020 13:4111.11.2020. 12:00JM100358486
Gastroenterološka ambulanta02.03.2020 11:2711.11.2020. 12:00BB157200652
Ginekološka ambulanta19.10.2020 14:1011.11.2020. 12:00SB100127303
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3011.11.2020. 12:00JR154579113
Ergometrija05.10.2020 11:3211.11.2020. 12:00IR100014339
Dijabetološka ambulanta12.02.2020 10:1111.11.2020. 12:00KB100168048
EEG laboratorij16.10.2020 10:211.11.2020. 12:00DC100478862
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 8:3511.11.2020. 12:00VB140212456
Neurološka ambulanta26.06.2020 10:1511.11.2020. 12:00MP155438859
ORL ambulanta23.10.2020 14:5811.11.2020. 12:10RP263154789
Urološka ambulanta22.09.2020 8:1111.11.2020. 12:15MB100355941
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.11.2019 12:4611.11.2020. 12:15NA100437032
Pulmološka ambulanta11.03.2020 13:4611.11.2020. 12:20MM101333378
Kardiološka ambulanta25.02.2020 11:1011.11.2020. 12:20JS100096600
Gastroenterološka ambulanta02.03.2020 12:5211.11.2020. 12:20AR100481557
Neurološka ambulanta09.09.2020 8:411.11.2020. 12:20VN101100472
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 7:3711.11.2020. 12:20NM162424166
Dijabetološka ambulanta12.02.2020 11:211.11.2020. 12:20NS100826687
EEG laboratorij16.10.2020 12:3711.11.2020. 12:30MČ160333030
Ginekološka ambulanta19.10.2020 15:1011.11.2020. 12:30AO160675995
Ergometrija06.10.2020 8:111.11.2020. 12:30DM100451080
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3111.11.2020. 12:30RG100507357
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.09.2020 9:2611.11.2020. 12:30MŠ267915738
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 10:3211.11.2020. 12:30MC100245539
Urološka ambulanta14.09.2020 13:1311.11.2020. 12:30PŠ100578483
Kardiološka ambulanta25.02.2020 12:4611.11.2020. 12:40DD101317287
Pulmološka ambulanta11.03.2020 14:1411.11.2020. 12:40AG101134142
Gastroenterološka ambulanta02.03.2020 14:2611.11.2020. 12:40MB100359107
Neurološka ambulanta09.09.2020 12:5711.11.2020. 12:40KK101305635
Dijabetološka ambulanta12.02.2020 12:1211.11.2020. 12:40JC101108745
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2018 10:2711.11.2020. 12:45TN101128665
Urološka ambulanta15.09.2020 8:5711.11.2020. 12:45RV161854914
ORL ambulanta21.10.2020 14:2711.11.2020. 12:50MP100257157
Pulmološka ambulanta11.03.2020 14:3711.11.2020. 13:00ID100026262
Kardiološka ambulanta26.02.2020 11:1811.11.2020. 13:00AB100026559
Gastroenterološka ambulanta03.03.2020 9:4911.11.2020. 13:00MH100520621
Dijabetološka ambulanta12.02.2020 12:3911.11.2020. 13:00SK100199029
Neurološka ambulanta09.09.2020 14:2411.11.2020. 13:00SĐ100063252
EEG laboratorij19.10.2020 11:5511.11.2020. 13:00JS101169465
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3111.11.2020. 13:00MB100335754
Ergometrija09.10.2020 10:5611.11.2020. 13:00DZ100012188
Ginekološka ambulanta28.10.2020 13:411.11.2020. 13:00VO100925187
ORL ambulanta22.10.2020 9:2711.11.2020. 13:05PU101130760
ORL ambulanta22.10.2020 11:2011.11.2020. 13:20JŠ101070443
Pulmološka ambulanta12.03.2020 7:4711.11.2020. 13:20AD163583854
Kardiološka ambulanta26.02.2020 11:3111.11.2020. 13:20RŠ100231401
Gastroenterološka ambulanta03.03.2020 9:5711.11.2020. 13:20DŠ100761123
Neurološka ambulanta09.09.2020 14:5311.11.2020. 13:20MV100569639
Dijabetološka ambulanta13.02.2020 11:611.11.2020. 13:20AK100532979
EEG laboratorij20.10.2020 11:4611.11.2020. 13:30TS101161385
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3211.11.2020. 13:30NB100339348
Ergometrija12.10.2020 10:711.11.2020. 13:30VP100967835
Ginekološka ambulanta20.10.2020 10:711.11.2020. 13:30AM100433773
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.10.2020 12:1311.11.2020. 13:30LT267913962
ORL ambulanta23.10.2020 10:3411.11.2020. 13:35IH162465074
Pulmološka ambulanta12.03.2020 11:4211.11.2020. 13:40JB101108035
Kardiološka ambulanta26.02.2020 12:111.11.2020. 13:40JM100193814
Gastroenterološka ambulanta03.03.2020 14:3711.11.2020. 13:40DI100274231
Neurološka ambulanta09.09.2020 17:511.11.2020. 13:40FL100419481
Dijabetološka ambulanta13.02.2020 12:5211.11.2020. 13:40MA153360769
Urološka ambulanta15.10.2020 10:511.11.2020. 13:45FK100529606
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:611.11.2020. 14:00AJ100173858
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:00DĆ100247003
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:611.11.2020. 14:00AK100217285
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:00MT100506274
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:00MM100505473
ORL ambulanta26.10.2020 12:211.11.2020. 14:00MB100359639
EEG laboratorij26.10.2020 9:4311.11.2020. 14:00TL263021517
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3211.11.2020. 14:00MB100080943
Ginekološka ambulanta20.10.2020 9:311.11.2020. 14:00LV101107323
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:15ML100481504
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:15MŠ100476090
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:15BJ100498655
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:30NM100362643
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:30MV100411240
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:30MB100467956
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:30KB100396173
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:30OV100467208
Kardiološka pedijatrijska ambulanta20.08.2020 10:1111.11.2020. 14:30IG160683642
Dermatološka ambulanta27.10.2020 14:4111.11.2020. 14:30VL101212557
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:45LB100220406
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:45SĆ100150685
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:45VS100551301
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 14:45DP100544900
Dermatološka ambulanta27.10.2020 15:1111.11.2020. 14:50TM100137461
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 15:00AO100248694
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1311.11.2020. 15:00MV100492143
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1211.11.2020. 15:00IB100499723
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1311.11.2020. 15:00LC100499687
Kardiološka pedijatrijska ambulanta21.08.2020 8:5711.11.2020. 15:00FM262025868
Dermatološka ambulanta27.10.2020 16:711.11.2020. 15:10VR100385591
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1311.11.2020. 15:15ŽD163814367
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1311.11.2020. 15:15DP100453388
Kardiološka pedijatrijska ambulanta21.08.2020 11:2011.11.2020. 15:30EO267740878
Dermatološka ambulanta28.10.2020 8:311.11.2020. 15:30NM101077690
Dermatološka ambulanta28.10.2020 8:2811.11.2020. 15:50ZM100595356
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.08.2020 10:3211.11.2020. 16:00MG267634557
Dermatološka ambulanta23.10.2020 15:4811.11.2020. 16:10AČ161617404
Dermatološka ambulanta28.10.2020 8:2911.11.2020. 16:30LB101129930
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.08.2020 10:3911.11.2020. 16:30MM265414065
Dermatološka ambulanta28.10.2020 10:611.11.2020. 16:50SŠ100713763
Dermatološka ambulanta28.10.2020 12:511.11.2020. 17:10JL155260852
Kardiološka pedijatrijska ambulanta02.07.2020 9:3911.11.2020. 17:10IG264347604
Dermatološka ambulanta28.10.2020 12:3011.11.2020. 17:30AP100483093
CT28.09.2020 10:312.11.2020. 7:35HM100464519
Holter kardiološki14.07.2020 12:2512.11.2020. 8:00AM100161642
Holter kardiološki18.06.2020 8:812.11.2020. 8:00MS101076512
Magnetska rezonanca16.03.2020 14:4812.11.2020. 8:00DS101307909
Holter tlaka02.10.2020 9:4812.11.2020. 8:00LG100511393
Spirometrija - pulmološka dijagnostika06.10.2020 12:2512.11.2020. 8:00RK120907084
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 18:1512.11.2020. 8:00ZB139905310
Onkološka dnevna bolnica20.08.2020 10:2512.11.2020. 8:00JR100468827
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 15:5812.11.2020. 8:00AM100182293
Onkološka dnevna bolnica15.10.2020 9:4312.11.2020. 8:00VS101212398
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 9:3412.11.2020. 8:00PM100086815
Onkološka dnevna bolnica22.10.2020 8:2812.11.2020. 8:00SD101124747
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.10.2020 10:1712.11.2020. 8:00LV267748411
Ultrazvuk radiološki26.06.2020 9:612.11.2020. 8:00MM267373205
RTG mamografija14.11.2019 12:1612.11.2020. 8:00NM100045057
RTG mamografija14.11.2019 13:2712.11.2020. 8:15MK100141703
Holter kardiološki15.07.2020 12:4212.11.2020. 8:15MV101063883
Holter kardiološki08.07.2020 9:3312.11.2020. 8:15TB100595873
CT06.10.2020 12:3512.11.2020. 8:15RK120907084
Ultrazvuk radiološki26.06.2020 10:2812.11.2020. 8:20LM100472524
RTG mamografija20.11.2019 11:3712.11.2020. 8:30SP100177507
Urološka ambulanta13.10.2020 11:5212.11.2020. 8:30VŽ100674843
Ginekološka ambulanta13.10.2020 15:512.11.2020. 8:30IB100538041
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3712.11.2020. 8:30ML100481504
Holter kardiološki19.06.2020 9:3012.11.2020. 8:30RB100321044
Fizikalna medicina14.07.2020 12:2912.11.2020. 8:40JM100193829
Ultrazvuk radiološki30.06.2020 10:1212.11.2020. 8:40AV267556621
RTG mamografija18.06.2020 9:212.11.2020. 8:45AŠ100332124
Doppler karotida23.06.2020 12:4312.11.2020. 8:45BO100391562
Magnetska rezonanca18.03.2020 14:2912.11.2020. 8:45IS100372922
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:3912.11.2020. 9:00JD100230598
CT19.10.2020 11:1712.11.2020. 9:00AK
Ginekološka ambulanta28.10.2020 13:1212.11.2020. 9:00MĆ262504744
Psihijatrijska ambulanta20.08.2020 13:3912.11.2020. 9:00IK100381122
Neurološka ambulanta19.08.2020 13:612.11.2020. 9:00MD100109502
ORL ambulanta26.10.2020 14:1412.11.2020. 9:00IR163381268
Urološka ambulanta22.09.2020 9:4712.11.2020. 9:00AL100547498
Fizikalna medicina02.09.2020 13:812.11.2020. 9:00LK100537679
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:5012.11.2020. 9:00LT268062846
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:4912.11.2020. 9:00EM267893593
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:4012.11.2020. 9:00OV100467208
RTG mamografija17.06.2020 8:2412.11.2020. 9:00MK100509781
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta05.10.2020 12:1912.11.2020. 9:00NB163314755
Ultrazvuk radiološki29.06.2020 13:5512.11.2020. 9:00VŠ100061720
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.09.2020 9:1012.11.2020. 9:00AV267731915
RTG mamografija30.06.2020 13:2012.11.2020. 9:15KB100085431
Urološka ambulanta21.07.2020 14:4712.11.2020. 9:15KT100470212
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:4112.11.2020. 9:15DV100537999
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:5212.11.2020. 9:20MB267981488
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:5112.11.2020. 9:20MM
Ultrazvuk radiološki04.08.2020 13:5812.11.2020. 9:20VC100029712
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 9:3312.11.2020. 9:20DZ100261013
Neurološka ambulanta31.08.2020 11:4712.11.2020. 9:20DA100335773
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:4712.11.2020. 9:30MP100196522
Ginekološka ambulanta15.10.2020 10:5012.11.2020. 9:30IB100478896
Magnetska rezonanca06.05.2020 10:112.11.2020. 9:30KK100455473
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta18.09.2020 11:2812.11.2020. 9:30TZ162844607
RTG mamografija01.07.2020 12:3512.11.2020. 9:30KB140530843
Urološka ambulanta14.09.2020 12:612.11.2020. 9:30VI129365025
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:4112.11.2020. 9:30JG161599703
Doppler karotida23.06.2020 12:5412.11.2020. 9:30MA100387672
ORL ambulanta26.10.2020 13:4612.11.2020. 9:30MS100146687
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 18:2112.11.2020. 9:40ŽL
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 13:4312.11.2020. 9:40KŠ268214410
Fizikalna medicina24.09.2020 13:2512.11.2020. 9:40MG100058167
Ultrazvuk radiološki14.07.2020 10:2512.11.2020. 9:40LP100483534
Neurološka ambulanta02.09.2020 9:2412.11.2020. 9:40KB101070960
RTG mamografija02.07.2020 7:4512.11.2020. 9:45SM100550430
Plastična kirurgija i kirurgija dojke07.01.2020 11:4212.11.2020. 9:45TP100023520
Urološka ambulanta14.09.2020 13:2912.11.2020. 9:45LP100312115
RTG klasične pretrage27.07.2020 13:112.11.2020. 10:00PB100585448
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:312.11.2020. 10:00ŽV
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 9:4512.11.2020. 10:00IŠ100083276
Urološka ambulanta14.09.2020 17:3312.11.2020. 10:00NM101084566
Fizikalna medicina22.09.2020 13:2512.11.2020. 10:00PČ101117265
Ambulanta za kontrolu pacemakera10.03.2020 11:5412.11.2020. 10:00LM100294058
Kemoterapija13.08.2020 9:1412.11.2020. 10:00MZ100382845
Imunološko - alergološka dijagnostika14.09.2020 10:5112.11.2020. 10:00AB100015801
UZV srca12.11.2019 7:3712.11.2020. 10:00ZJ135052794
RTG mamografija15.05.2020 9:1512.11.2020. 10:00NG100458995
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.09.2020 14:3512.11.2020. 10:00MV167466084
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.09.2020 8:4712.11.2020. 10:00JK267941987
Hematološka ambulanta06.07.2020 11:912.11.2020. 10:00BT149823798
Neurološka ambulanta13.08.2020 12:2112.11.2020. 10:00KK129828677
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 11:1112.11.2020. 10:00MT100739076
CT25.09.2020 12:4612.11.2020. 10:00TD100312596
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:5012.11.2020. 10:00KK100314376
Ginekološka ambulanta22.09.2020 12:5012.11.2020. 10:00LM100073512
ORL ambulanta21.10.2020 11:3812.11.2020. 10:10IP265285841
Denzitometrija08.10.2020 11:5512.11.2020. 10:10JK100988518
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.11.2019 9:4212.11.2020. 10:15LS100401116
Urološka ambulanta15.09.2020 9:3612.11.2020. 10:15MK262570719
Doppler karotida23.06.2020 13:1312.11.2020. 10:15KB100287040
RTG mamografija08.07.2020 9:2612.11.2020. 10:15LV100799169
Magnetska rezonanca07.02.2020 10:312.11.2020. 10:15MČ100037681
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 11:912.11.2020. 10:20SJ100889897
Hematološka ambulanta16.07.2020 9:3312.11.2020. 10:20SJ100056531
Imunološko - alergološka dijagnostika13.10.2020 13:3812.11.2020. 10:20MS100225657
UZV srca11.11.2019 8:1812.11.2020. 10:30MB100157911
RTG mamografija09.07.2020 11:512.11.2020. 10:30AŽ100179058
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.08.2020 12:812.11.2020. 10:30VM160670392
Urološka ambulanta15.09.2020 11:4712.11.2020. 10:30AS100201306
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.06.2020 12:1412.11.2020. 10:30MV155672137
Denzitometrija16.10.2020 10:5512.11.2020. 10:30IM100007035
Endoskopija - kolonoskopija25.05.2020 12:2412.11.2020. 10:30MJ100109184
Ultrazvuk dojke12.11.2019 7:5012.11.2020. 10:30HM160344695
Ergometrija14.10.2020 10:912.11.2020. 10:30JP130314825
CT12.03.2020 8:2412.11.2020. 10:35ZK100838712
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 11:3312.11.2020. 10:40AB100600981
Hematološka ambulanta07.09.2020 13:4612.11.2020. 10:40DB100516820
Neurološka ambulanta03.09.2020 17:4812.11.2020. 10:40VS100114091
Imunološko - alergološka dijagnostika13.10.2020 12:2812.11.2020. 10:40ŠL125435206
RTG mamografija14.07.2020 9:3112.11.2020. 10:45KP101092444
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 10:3412.11.2020. 10:45AČ101128326
Denzitometrija19.10.2020 8:3312.11.2020. 10:50MČ101173374
CT01.06.2020 12:4912.11.2020. 10:50NB135810484
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 11:5112.11.2020. 11:00GK100063816
Magnetska rezonanca05.02.2020 11:5612.11.2020. 11:00VB100642756
Hematološka ambulanta21.10.2020 11:3112.11.2020. 11:00MM100358965
Fizikalna medicina27.12.2019 13:4512.11.2020. 11:00MS100415012
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 12:4712.11.2020. 11:00ME100265980
UZV srca23.10.2020 9:1812.11.2020. 11:00MN100959938
Imunološko - alergološka dijagnostika14.10.2020 9:3812.11.2020. 11:00AV154854460
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.10.2020 11:1812.11.2020. 11:00OK267664506
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.09.2020 8:812.11.2020. 11:00MJ161308675
Denzitometrija26.10.2020 13:3912.11.2020. 11:10MA101110395
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.10.2020 14:2612.11.2020. 11:15VB100206148
Fizikalna medicina25.10.2019 8:3612.11.2020. 11:20MM100534918
Imunološko - alergološka dijagnostika15.10.2020 9:3612.11.2020. 11:20NĐ100317671
Hematološka ambulanta22.09.2020 12:4212.11.2020. 11:20PO160715377
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 12:4712.11.2020. 11:20MJ100087936
Ultrazvuk dojke25.10.2019 7:5612.11.2020. 11:30JK100225318
Neurološka ambulanta04.09.2020 9:2212.11.2020. 11:30SV100203548
Onkološka ambulanta19.11.2019 13:012.11.2020. 11:30MM100719118
RTG mamografija23.10.2020 12:912.11.2020. 11:30SM100079687
UZV srca12.11.2019 8:3212.11.2020. 11:30MB100553473
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.09.2020 12:2212.11.2020. 11:30NB163096835
Ambulanta za rehabilitaciju djece08.10.2020 9:1412.11.2020. 11:30JU267922656
Endoskopija - gastroskopija03.09.2020 12:1012.11.2020. 11:30ŽL100091614
Urološka ambulanta15.09.2020 12:3012.11.2020. 11:30MM101302753
Doppler karotida23.06.2020 14:812.11.2020. 11:30KK101309074
ORL ambulanta27.10.2020 15:1212.11.2020. 11:40MM267508388
Imunološko - alergološka dijagnostika15.10.2020 11:2312.11.2020. 11:40AĆ100207818
Hematološka ambulanta26.10.2020 8:4012.11.2020. 11:40IB100219883
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 13:3312.11.2020. 11:40MH100240720
Urološka ambulanta16.09.2020 16:3612.11.2020. 11:45IL101092590
Onkološka ambulanta05.05.2020 15:3812.11.2020. 11:50JJ100809329
Hematološka ambulanta26.10.2020 12:5712.11.2020. 12:00MB100221673
Neurološka ambulanta09.09.2020 9:612.11.2020. 12:00ĐČ101128383
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 14:1712.11.2020. 12:00BK100013453
Endoskopija - kolonoskopija21.07.2020 12:2712.11.2020. 12:00MJ100842937
Ginekološka ambulanta15.10.2020 10:3012.11.2020. 12:00NB101325184
Ultrazvuk dojke12.11.2019 8:1012.11.2020. 12:00SF100601509
Urološka ambulanta17.09.2020 8:1812.11.2020. 12:00VU100711682
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.09.2020 14:212.11.2020. 12:00NB100346355
Fizikalna medicina18.06.2020 10:3312.11.2020. 12:00SB100440085
Imunološko - alergološka dijagnostika19.10.2020 10:4012.11.2020. 12:00AZ100476480
UZV srca12.11.2019 8:5812.11.2020. 12:00NĐ101310063
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.10.2020 12:1612.11.2020. 12:00MM167887415
ORL ambulanta28.10.2020 17:4212.11.2020. 12:10JM100063286
Onkološka ambulanta14.07.2020 10:1212.11.2020. 12:10LP100483534
Doppler karotida24.06.2020 12:4112.11.2020. 12:15JR101194377
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.10.2020 10:4012.11.2020. 12:15AĆ100489711
Urološka ambulanta17.09.2020 9:2312.11.2020. 12:15VN100138830
Fizikalna medicina21.09.2020 14:3112.11.2020. 12:20JK100538164
Imunološko - alergološka dijagnostika20.10.2020 9:4412.11.2020. 12:20NL100518028
Hematološka ambulanta27.10.2020 7:3912.11.2020. 12:20DB100059004
Neurološka ambulanta09.09.2020 19:512.11.2020. 12:20MJ100938831
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.11.2019 14:5012.11.2020. 12:20AČ101128398
Ultrazvuk dojke12.11.2019 8:1112.11.2020. 12:30DĆ100247003
Onkološka ambulanta14.10.2020 14:212.11.2020. 12:30IH100460889
UZV srca12.11.2019 11:1312.11.2020. 12:30TŠ100275691
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.07.2020 9:1112.11.2020. 12:30PT163859704
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.10.2020 14:612.11.2020. 12:30TP264805032
Urološka ambulanta17.09.2020 9:4712.11.2020. 12:30MB100000146
Fizikalna medicina26.10.2020 13:2012.11.2020. 12:40MV100169898
Imunološko - alergološka dijagnostika26.10.2020 11:1512.11.2020. 12:40KC101121278
Neurološka ambulanta23.09.2020 12:1912.11.2020. 12:40US100130252
Hematološka ambulanta27.10.2020 11:2912.11.2020. 12:40TR157817439
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk18.11.2019 12:2512.11.2020. 12:40PZ157119322
Urološka ambulanta17.09.2020 11:1912.11.2020. 12:45NV100858401
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 11:2812.11.2020. 12:45IB101087594
Onkološka ambulanta14.10.2020 16:512.11.2020. 12:50NK100271970
Neurološka ambulanta10.09.2020 8:1912.11.2020. 13:00ET100282270
Hematološka ambulanta11.05.2020 14:1812.11.2020. 13:00SK100218993
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk27.11.2019 11:3912.11.2020. 13:00NG100102399
Ultrazvuk dojke12.11.2019 8:1112.11.2020. 13:00DT100552282
Fizikalna medicina30.06.2020 9:2812.11.2020. 13:00MT162810250
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 12:2112.11.2020. 13:00DĆ100368055
Urološka ambulanta23.10.2020 10:3612.11.2020. 13:00HŽ100368093
Imunološko - alergološka dijagnostika27.10.2020 13:4612.11.2020. 13:00TH100042476
UZV srca12.11.2019 12:312.11.2020. 13:00SK100472740
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.07.2020 13:1912.11.2020. 13:00MK262849601
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.10.2020 9:2912.11.2020. 13:15MG101111247
Fizikalna medicina16.10.2020 13:3012.11.2020. 13:20MS100548509
Imunološko - alergološka dijagnostika27.10.2020 13:5212.11.2020. 13:20TD100633032
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk23.01.2020 12:1312.11.2020. 13:20MC100087014
Neurološka ambulanta10.09.2020 8:3012.11.2020. 13:20SS156514478
Magnetska rezonanca27.10.2020 9:4112.11.2020. 13:30MO100511887
Endoskopija - kolonoskopija22.07.2020 8:1512.11.2020. 13:30AR100371055
Ultrazvuk dojke12.11.2019 8:1112.11.2020. 13:30ML100102524
UZV srca13.11.2019 8:1512.11.2020. 13:30SV148302478
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.06.2020 14:2012.11.2020. 13:30PB162371814
Imunološko - alergološka dijagnostika28.10.2020 11:912.11.2020. 13:40MJ100150774
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk23.01.2020 12:2012.11.2020. 13:40PI100472596
Neurološka ambulanta10.09.2020 9:3612.11.2020. 13:40MČ100050320
Ultrazvuk dojke12.11.2019 8:1112.11.2020. 14:00IF162817633
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta16.06.2020 14:1812.11.2020. 14:00DK261078384
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:00VP101313867
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:00SJ101313918
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:00VB100677015
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:00MC101311593
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:15LS128888478
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:15JJ101314136
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:15MR101314719
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:15OŽ101320361
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1512.11.2020. 14:15KŠ100075078
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:30AM101061336
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:30AT101045014
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:30BB101055859
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:30KM101119986
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:30KF101062052
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta24.08.2020 11:1312.11.2020. 14:30GV261689848
Ultrazvuk dojke17.12.2019 7:3212.11.2020. 14:30SB100133755
Dermatološka ambulanta28.10.2020 16:5112.11.2020. 14:30MA266423197
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:45DK101059404
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:45MI101046031
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:45ND101045103
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:45MM101064947
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 14:45NP101057249
Dermatološka ambulanta28.10.2020 16:5312.11.2020. 14:50AA263088109
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:00LK100234228
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:00FK100391149
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:00PG101046120
Dermatološka ambulanta26.10.2020 13:1012.11.2020. 15:10IS158364326
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1912.11.2020. 15:15LZ101089393
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:15PK101123363
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:15LG101074342
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:15LG101135456
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1812.11.2020. 15:15MB101074751
Dermatološka ambulanta28.10.2020 8:1912.11.2020. 16:30GK265553306
CT01.10.2020 12:313.11.2020. 7:35MN100311511
Magnetska rezonanca19.08.2019 13:4413.11.2020. 8:00KM100007798
Holter kardiološki19.06.2020 10:3513.11.2020. 8:00VJ266079695
Naručivanje - operacija katarakte10.12.2019 14:713.11.2020. 8:00TP101365094
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 13:2713.11.2020. 8:00MV167444242
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 9:1713.11.2020. 8:00NB100082390
Onkološka dnevna bolnica20.08.2020 11:3613.11.2020. 8:00NH101238847
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 9:1613.11.2020. 8:00JR100844399
Ultrazvuk radiološki13.05.2020 9:4013.11.2020. 8:00IK100242977
RTG mamografija14.11.2019 13:4813.11.2020. 8:00LR100525980
RTG mamografija13.05.2020 9:4213.11.2020. 8:15MJ100269485
Holter kardiološki19.06.2020 11:1813.11.2020. 8:15RV100163263
CT12.10.2020 14:3613.11.2020. 8:15BM101205747
Ultrazvuk radiološki30.06.2020 10:4613.11.2020. 8:20SB100304646
Fizikalna medicina05.10.2020 15:5613.11.2020. 8:20AB100247535
RTG mamografija16.07.2020 12:5913.11.2020. 8:30SZ100267192
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:3413.11.2020. 8:30AČ100272042
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta23.10.2020 10:3513.11.2020. 8:30MP262704145
Ultrazvuk radiološki30.06.2020 12:5513.11.2020. 8:40KV100512226
RTG mamografija16.07.2020 13:313.11.2020. 8:45AB100098683
Audiometrija28.10.2020 10:5413.11.2020. 8:45RM100055798
Magnetska rezonanca28.01.2020 13:3913.11.2020. 8:45MČ100178539
CT06.10.2020 14:1413.11.2020. 8:55LD101106560
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:3513.11.2020. 9:00AM101055280
EMNG07.09.2020 10:3413.11.2020. 9:00RP265352165
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta29.09.2020 14:3613.11.2020. 9:00AO266569401
Naručivanje - operacija katarakte19.10.2020 13:4813.11.2020. 9:00NP136716571
Neurološka ambulanta08.05.2020 9:2513.11.2020. 9:00MA100187059
RTG mamografija22.07.2020 14:713.11.2020. 9:00PS100467848
Ultrazvuk radiološki17.12.2019 14:2513.11.2020. 9:00FK101309553
Fizikalna medicina11.09.2020 11:4213.11.2020. 9:00IF100505011
ORL ambulanta21.10.2020 10:113.11.2020. 9:00MM158071029
RTG mamografija23.07.2020 12:2013.11.2020. 9:15KP101274468
Ultrazvuk radiološki18.06.2019 9:5813.11.2020. 9:20MM158205216
Neurološka ambulanta10.07.2020 13:1113.11.2020. 9:20MM101302753
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta14.10.2020 11:5013.11.2020. 9:30IR163381268
Magnetska rezonanca18.12.2019 8:913.11.2020. 9:30ZD100628430
EMNG26.10.2020 10:2713.11.2020. 9:30ŽJ100871254
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:3613.11.2020. 9:30VS100517265
Doppler perifernih krvnih žila21.11.2019 9:5713.11.2020. 9:30VG100462226
RTG mamografija17.08.2020 8:5913.11.2020. 9:30ST100268716
Doppler karotida15.05.2020 12:2713.11.2020. 9:30EP101157086
ORL ambulanta28.10.2020 20:913.11.2020. 9:30MD100942064
CT01.06.2020 13:1413.11.2020. 9:35KT100580606
Neurološka ambulanta10.08.2020 10:4813.11.2020. 9:40BK100445118
Fizikalna medicina06.10.2020 12:3713.11.2020. 9:40VH100577729
Ultrazvuk radiološki26.10.2020 10:2913.11.2020. 9:40MJ154700855
RTG mamografija19.08.2020 13:813.11.2020. 9:45DŠ101105670
Doppler perifernih krvnih žila21.11.2019 11:4613.11.2020. 10:00PB100069942
RTG mamografija18.08.2020 11:4913.11.2020. 10:00NK100579585
Fizikalna medicina04.06.2020 9:3213.11.2020. 10:00MS100150295
Psihijatrijska ambulanta09.10.2020 11:713.11.2020. 10:00SV100800626
Naručivanje - operacija katarakte21.10.2020 13:813.11.2020. 10:00LS101071348
Neurološka ambulanta15.05.2020 12:2713.11.2020. 10:00EP101157086
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta16.10.2020 14:4013.11.2020. 10:00MS161032147
Nefrološka ambulanta07.10.2020 10:1013.11.2020. 10:00ĐD100482837
Ergometrija13.11.2019 10:2913.11.2020. 10:00JB100247249
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:3913.11.2020. 10:00VR100347118
EMNG09.09.2020 12:4313.11.2020. 10:00MV100457450
Psihijatrijska ambulanta14.10.2020 11:1413.11.2020. 10:10MK162896559
ORL ambulanta20.10.2020 12:4913.11.2020. 10:10SS155443713
Anesteziološka ambulanta16.10.2020 13:913.11.2020. 10:10DF101315897
RTG mamografija20.08.2020 11:5513.11.2020. 10:15MB100131208
Magnetska rezonanca23.06.2020 14:913.11.2020. 10:15KK101309074
Psihijatrijska ambulanta09.10.2020 12:113.11.2020. 10:20ZB100752285
Neurološka ambulanta10.08.2020 11:913.11.2020. 10:20JB100231045
Nefrološka ambulanta15.11.2019 11:3613.11.2020. 10:20JV101302429
ORL ambulanta20.10.2020 13:3213.11.2020. 10:25NI100525463
Doppler perifernih krvnih žila21.11.2019 12:1813.11.2020. 10:30MB100080943
RTG mamografija31.08.2020 10:1913.11.2020. 10:30ZH101302626
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta21.10.2020 10:2313.11.2020. 10:30EM160948573
Ergometrija13.11.2019 13:3413.11.2020. 10:30NR100461088
Ultrazvuk dojke06.10.2020 7:4013.11.2020. 10:30NT100792458
CT16.10.2020 8:4413.11.2020. 10:35SJ101144328
Nefrološka ambulanta15.11.2019 13:513.11.2020. 10:40NB101121511
Neurološka ambulanta10.08.2020 11:1513.11.2020. 10:40BM101205747
Psihijatrijska ambulanta16.10.2020 10:2913.11.2020. 10:40VM100883864
ORL ambulanta20.10.2020 13:5413.11.2020. 10:40RB262833910
RTG mamografija11.09.2020 10:1513.11.2020. 10:45DM100234247
CT02.06.2020 9:5613.11.2020. 10:50PD100533587
ORL ambulanta27.10.2020 9:2113.11.2020. 10:55BB100042349
Fizikalna medicina01.06.2020 12:3813.11.2020. 11:00NN100065009
Doppler perifernih krvnih žila21.11.2019 15:013.11.2020. 11:00ZŠ100096371
Magnetska rezonanca15.07.2020 10:5613.11.2020. 11:00HA100112184
Psihijatrijska ambulanta16.10.2020 10:4313.11.2020. 11:00IŽ114823759
Naručivanje - operacija katarakte29.09.2020 13:413.11.2020. 11:00AV100525266
Nefrološka ambulanta15.11.2019 13:3013.11.2020. 11:00ĐG100358518
Nefrološka ambulanta06.03.2020 11:3713.11.2020. 11:20JD101080741
EMNG29.01.2020 10:813.11.2020. 11:30BK100251730
Ultrazvuk dojke12.09.2019 10:3413.11.2020. 11:30OV100467208
Doppler perifernih krvnih žila22.11.2019 12:113.11.2020. 11:30LT100567971
Fizikalna medicina08.10.2020 11:4213.11.2020. 11:40AM100209250
Nefrološka ambulanta06.03.2020 11:5113.11.2020. 11:40AT100598083
Nefrološka pedijatrijska ambulanta03.07.2020 13:4313.11.2020. 12:00MM264539593
Nefrološka ambulanta13.03.2020 12:4513.11.2020. 12:00MK100258085
Naručivanje - operacija katarakte15.07.2020 13:1713.11.2020. 12:00DN100652734
Neurološka ambulanta11.08.2020 9:5313.11.2020. 12:00BK156450181
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:5613.11.2020. 12:00SL100078941
Fizikalna medicina29.09.2020 9:5313.11.2020. 12:00NL128168106
Doppler perifernih krvnih žila22.11.2019 12:1713.11.2020. 12:00SD100282853
Nefrološka ambulanta08.05.2020 12:3713.11.2020. 12:20DB101109565
Nefrološka pedijatrijska ambulanta11.09.2020 14:113.11.2020. 12:30TM263267096
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:5613.11.2020. 12:30DC138301653
EMNG17.06.2020 7:4313.11.2020. 12:30VM101056147
Nefrološka ambulanta12.05.2020 10:5413.11.2020. 12:40MN100593684
Fizikalna medicina05.10.2020 15:1913.11.2020. 12:40VS167322616
ORL ambulanta27.10.2020 12:2113.11.2020. 12:50MB100120556
Fizikalna medicina02.10.2020 12:813.11.2020. 13:00PM163842894
Nefrološka pedijatrijska ambulanta16.10.2020 11:3613.11.2020. 13:00KP163900823
Nefrološka ambulanta25.10.2019 13:2613.11.2020. 13:00LA100414419
Ultrazvuk dojke13.09.2019 11:3113.11.2020. 13:00KM153659533
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:5713.11.2020. 13:30MZ100366256
EMNG11.08.2020 12:1313.11.2020. 13:30MA100312045
Nefrološka pedijatrijska ambulanta16.10.2020 12:4213.11.2020. 13:30NB268159255
Nefrološka ambulanta17.05.2019 10:2513.11.2020. 13:40JK145297838
Ortopedska ambulanta27.10.2020 14:5613.11.2020. 14:00DS100195007
Ultrazvuk dojke13.11.2019 7:5713.11.2020. 14:00AB100127888
Ortopedska ambulanta28.10.2020 7:3613.11.2020. 14:10AP140945993
Ortopedska ambulanta28.10.2020 7:4013.11.2020. 14:20BM100032271
Dermatološka ambulanta28.10.2020 10:113.11.2020. 14:50DS100934241
CT30.09.2020 11:1616.11.2020. 7:35MB100080943
CT13.10.2020 9:5916.11.2020. 7:55ZŠ100800683
Holter kardiološki23.06.2020 9:1216.11.2020. 8:00BG100587872
Holter kardiološki13.01.2020 12:1116.11.2020. 8:00AR100377745
Magnetska rezonanca26.11.2019 13:716.11.2020. 8:00TŠ265748783
Naručivanje - operacija katarakte10.12.2019 13:4516.11.2020. 8:00MG100679473
Onkološka dnevna bolnica11.05.2020 16:2816.11.2020. 8:00BM100773589
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 9:5616.11.2020. 8:00LI101386364
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 10:4516.11.2020. 8:00AČ100483233
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 10:1116.11.2020. 8:00LT101238917
Onkološka dnevna bolnica19.10.2020 13:016.11.2020. 8:00LT101238917
RTG mamografija10.12.2019 8:416.11.2020. 8:00AD100295573
Ultrazvuk radiološki02.12.2019 12:5516.11.2020. 8:00AR100555145
RTG mamografija17.01.2020 11:2416.11.2020. 8:15OM100527370
Holter kardiološki27.12.2019 8:2316.11.2020. 8:15MK159733929
Holter kardiološki24.06.2020 8:3016.11.2020. 8:15AT100469204
CT05.03.2020 9:2016.11.2020. 8:15LV100246289
Ultrazvuk radiološki02.09.2020 15:2216.11.2020. 8:20ZS100342352
RTG mamografija31.01.2020 8:5516.11.2020. 8:30EP100170887
Anesteziološka ambulanta09.09.2020 13:4216.11.2020. 8:30AV159658326
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3216.11.2020. 8:30PP100226778
Holter kardiološki24.06.2020 8:3016.11.2020. 8:30RT100468899
CT23.10.2020 9:616.11.2020. 8:35TB100227808
Ginekološka ambulanta15.05.2020 9:4516.11.2020. 8:40VM100113888
Ultrazvuk radiološki17.03.2020 10:3716.11.2020. 8:40AG101316999
RTG mamografija27.02.2020 8:5416.11.2020. 8:45KS100336502
Magnetska rezonanca31.08.2020 9:4016.11.2020. 8:45RP163916637
CT20.10.2020 14:1916.11.2020. 8:55MD156121511
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3216.11.2020. 9:00KT100011616
Neurološka ambulanta14.08.2020 10:5416.11.2020. 9:00NV100781753
Naručivanje - operacija katarakte08.01.2020 12:5016.11.2020. 9:00MK101037032
Onkološka ambulanta16.09.2020 13:2016.11.2020. 9:00RD101205484
RTG mamografija28.02.2020 9:4316.11.2020. 9:00NV100444139
Ultrazvuk radiološki01.07.2020 12:016.11.2020. 9:00IB100505736
Traumatološka ambulanta27.10.2020 10:416.11.2020. 9:00GG101312500
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:716.11.2020. 9:00ML100020117
ORL ambulanta28.10.2020 16:5016.11.2020. 9:00RK100463012
Traumatološka ambulanta27.10.2020 10:2716.11.2020. 9:10DŠ100795240
Psihijatrijska ambulanta19.06.2020 10:2816.11.2020. 9:10DB100337163
Ginekološka ambulanta13.10.2020 14:3516.11.2020. 9:10TS156883874
CT02.09.2020 11:3316.11.2020. 9:15MS100689409
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida09.10.2020 11:616.11.2020. 9:15JD100458143
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:716.11.2020. 9:15TB100227367
Urološka ambulanta26.10.2020 9:2916.11.2020. 9:15VK161543464
RTG mamografija05.03.2020 9:016.11.2020. 9:15CO100438331
Ultrazvuk radiološki14.07.2020 9:516.11.2020. 9:20JT100329603
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:4816.11.2020. 9:20DL100046360
Neurološka ambulanta10.09.2020 10:716.11.2020. 9:20DR100054709
Onkološka ambulanta23.10.2020 11:5016.11.2020. 9:20MT150497645
Psihijatrijska ambulanta19.06.2020 10:5616.11.2020. 9:30TK100081778
EEG laboratorij04.06.2020 13:5816.11.2020. 9:30MO100390210
Psihijatrijska ambulanta16.10.2020 17:2216.11.2020. 9:30MB101130525
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3216.11.2020. 9:30KP101092444
Magnetska rezonanca26.11.2019 13:5316.11.2020. 9:30ŽŽ101320658
Urološka ambulanta19.10.2020 10:3216.11.2020. 9:30TA100414300
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1016.11.2020. 9:30NS100578642
Doppler karotida25.06.2020 13:3516.11.2020. 9:30BK100421712
RTG mamografija25.05.2020 11:1516.11.2020. 9:30JM100047265
Ultrazvuk radiološki30.07.2020 9:5316.11.2020. 9:40ST101310487
Ginekološka ambulanta20.10.2020 11:1416.11.2020. 9:40BO265497509
Neurološka ambulanta10.09.2020 10:3116.11.2020. 9:40MU101123397
Neurokirurška ambulanta27.08.2020 10:3116.11.2020. 9:45JB100833976
RTG mamografija04.05.2020 11:916.11.2020. 9:45MŠ100752618
Urološka ambulanta19.10.2020 10:2916.11.2020. 9:45MB100335684
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1116.11.2020. 9:45SD101282079
Psihijatrijska ambulanta19.06.2020 11:916.11.2020. 9:50PA101108834
CT15.10.2020 8:3316.11.2020. 9:55ĐT100028108
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3316.11.2020. 10:00KP100027330
Neurološka ambulanta11.09.2020 9:316.11.2020. 10:00VS100071821
Naručivanje - operacija katarakte03.01.2020 13:1016.11.2020. 10:00MO101244381
Hematološka ambulanta09.09.2020 13:3916.11.2020. 10:00TR100201325
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 10:1016.11.2020. 10:00DČ100470246
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 9:416.11.2020. 10:00MB100034475
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 8:5816.11.2020. 10:00ZI163357890
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.09.2020 12:2816.11.2020. 10:00MB101074751
Kardiološka ambulanta18.12.2019 13:016.11.2020. 10:00JD101281992
Pulmološka ambulanta25.05.2020 11:816.11.2020. 10:00KM153630959
Kemoterapija01.06.2020 11:3916.11.2020. 10:00AB101327439
RTG mamografija26.05.2020 12:4316.11.2020. 10:00KA100316118
Ultrazvuk radiološki23.09.2020 8:5516.11.2020. 10:00LS101116464
ORL ambulanta23.10.2020 10:2616.11.2020. 10:10TV100506522
Denzitometrija17.02.2020 9:3716.11.2020. 10:10ML100180507
Psihijatrijska ambulanta03.07.2020 10:2816.11.2020. 10:10ŠO100799243
Ginekološka ambulanta23.10.2020 11:916.11.2020. 10:10SV101079235
Magnetska rezonanca29.01.2020 10:1916.11.2020. 10:15LP100296567
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.10.2020 8:1416.11.2020. 10:15AJ100173858
RTG mamografija28.05.2020 13:816.11.2020. 10:15AB100048225
Kemoterapija24.08.2020 10:1816.11.2020. 10:20PB101321177
Kardiološka ambulanta19.12.2019 10:1816.11.2020. 10:20ZŠ100096371
Pulmološka ambulanta14.09.2020 13:216.11.2020. 10:20NN160666820
Neurološka ambulanta02.07.2020 11:5216.11.2020. 10:20MH153870630
Hematološka ambulanta11.05.2020 9:4316.11.2020. 10:20MM158372365
Psihijatrijska ambulanta06.07.2020 10:916.11.2020. 10:30BH100114299
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3316.11.2020. 10:30DP100137156
Neurokirurška ambulanta20.10.2020 10:3516.11.2020. 10:30NP100266245
Endoskopija - kolonoskopija02.09.2020 13:3916.11.2020. 10:30AA101100650
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.08.2020 9:1216.11.2020. 10:30MM153338758
Urološka ambulanta26.10.2020 11:2116.11.2020. 10:30DP100220251
RTG mamografija17.06.2020 8:3616.11.2020. 10:30VP156576251
CT14.10.2020 11:3316.11.2020. 10:35MČ100258812
Ginekološka ambulanta21.10.2020 8:116.11.2020. 10:40AS100172972
Neurološka ambulanta11.09.2020 9:1516.11.2020. 10:40MN262939704
Kardiološka ambulanta19.12.2019 11:1416.11.2020. 10:40AD100371939
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 10:116.11.2020. 10:45VS100517265
RTG mamografija25.06.2020 8:1016.11.2020. 10:45OR100134128
Psihijatrijska ambulanta14.08.2020 10:5516.11.2020. 10:50NV100781753
CT15.05.2020 13:2416.11.2020. 10:50JS100506857
EKG27.10.2020 11:1616.11.2020. 11:00NM101318957
Magnetska rezonanca29.01.2020 10:3216.11.2020. 11:00MB101103621
Hematološka ambulanta09.10.2020 9:1816.11.2020. 11:00AK100283014
Naručivanje - operacija katarakte03.01.2020 13:916.11.2020. 11:00IM101244254
Kardiološka ambulanta19.12.2019 12:216.11.2020. 11:00IB100132884
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.10.2020 9:5016.11.2020. 11:15SK140144369
Kardiološka ambulanta19.12.2019 12:1116.11.2020. 11:20JV100403678
Pulmološka ambulanta16.09.2020 11:3216.11.2020. 11:20KR100447487
Psihijatrijska ambulanta07.09.2020 13:5316.11.2020. 11:20DĐ157849244
Neurološka ambulanta11.09.2020 13:3916.11.2020. 11:30IM101103744
Onkološka ambulanta17.08.2020 17:4216.11.2020. 11:30NB156310612
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3316.11.2020. 11:30ŠŽ100471390
Ginekološka ambulanta26.10.2020 9:1616.11.2020. 11:30MP158430154
Hematološka ambulanta22.10.2020 9:4816.11.2020. 11:40MK100225888
Kardiološka ambulanta20.12.2019 12:016.11.2020. 11:40NM101044105
Magnetska rezonanca27.07.2020 10:3016.11.2020. 11:45DK167508331
Onkološka ambulanta29.09.2020 13:2016.11.2020. 11:50AJ101042344
Naručivanje - operacija katarakte09.01.2020 13:1816.11.2020. 12:00JP100438806
Ginekološka ambulanta26.10.2020 11:1316.11.2020. 12:00MG101041280
Endoskopija - kolonoskopija04.09.2020 13:5316.11.2020. 12:00SS100230511
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3316.11.2020. 12:00FB100299557
Kardiološka ambulanta20.12.2019 12:416.11.2020. 12:00MM100023677
Plastična kirurgija i kirurgija dojke14.10.2020 11:1816.11.2020. 12:00LM101063243
Kardiološka ambulanta23.12.2019 11:3816.11.2020. 12:20PS101107874
Neurološka ambulanta16.09.2020 13:4016.11.2020. 12:20DD100428423
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 17:2616.11.2020. 12:20LZ161505654
Ginekološka ambulanta26.10.2020 11:1416.11.2020. 12:30ZM101021002
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3416.11.2020. 12:30OD100337515
Fizikalna medicina14.10.2020 11:5716.11.2020. 12:30PI100545839
Fizikalna medicina23.01.2020 13:5416.11.2020. 12:30IB100214806
Kardiološka ambulanta23.12.2019 12:2216.11.2020. 12:40LK100256182
Neurološka ambulanta14.09.2020 11:5316.11.2020. 12:40ŽC100164083
Psihijatrijska ambulanta10.09.2020 14:316.11.2020. 12:50IV100135446
Fizikalna medicina05.10.2020 17:3316.11.2020. 12:50MC100156523
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.10.2020 10:1016.11.2020. 13:00BR100232857
Doppler karotida29.06.2020 12:3516.11.2020. 13:00SĆ100281766
Neurološka ambulanta15.09.2020 12:1416.11.2020. 13:00MŠ100787023
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:3516.11.2020. 13:00EK100448841
Psihijatrijska ambulanta11.09.2020 11:5216.11.2020. 13:10VF100080854
Fizikalna medicina15.05.2020 13:3816.11.2020. 13:10NM167317728
Fizikalna medicina15.10.2020 10:1816.11.2020. 13:10MG143036033
Neurološka ambulanta15.09.2020 11:716.11.2020. 13:20GĆ154514814
Ultrazvuk dojke18.11.2019 7:5316.11.2020. 13:30IK100138578
Endoskopija - kolonoskopija16.09.2020 12:1516.11.2020. 13:30MK101211987
Magnetska rezonanca15.10.2020 12:1016.11.2020. 13:30JS101189366
Fizikalna medicina11.05.2020 13:4816.11.2020. 13:30LT163608251
Fizikalna medicina13.10.2020 10:2716.11.2020. 13:30RR100178596
Fizikalna medicina23.07.2020 13:2616.11.2020. 13:50MP167413844
Fizikalna medicina11.05.2020 15:1216.11.2020. 13:50LO161194406
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1916.11.2020. 14:00MG101111618
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1916.11.2020. 14:00KB101075618
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1916.11.2020. 14:00JD101093921
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:15SP261864845
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1916.11.2020. 14:15ZB101092711
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:1916.11.2020. 14:15MM101068189
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:30MK101077633
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:30MK101075162
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:30PK101057925
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:30KO101078720
Fizikalna medicina15.10.2020 12:1016.11.2020. 14:40IP100267563
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:45AM261054298
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:45KB101089162
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:45MM101090683
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:45MV100526635
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 14:45MP101045936
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 15:00SV101090274
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 15:00NŠ101087861
Fizikalna medicina16.10.2020 11:2216.11.2020. 15:00NK263144067
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 15:00MZ101103227
Fizikalna medicina12.05.2020 10:2316.11.2020. 15:00EP167526310
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 15:15JP101106289
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 15:15MB100294965
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:2216.11.2020. 15:15BA101099668
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3316.11.2020. 15:15LS101093989
Fizikalna medicina22.10.2020 11:3216.11.2020. 15:20MĆ162780541
Fizikalna medicina09.10.2020 8:2716.11.2020. 15:20JC100089735
Fizikalna medicina22.10.2020 11:3316.11.2020. 15:40ĐĆ167422519
Fizikalna medicina24.01.2020 11:1016.11.2020. 15:40LB101071136
Fizikalna medicina23.10.2020 9:1316.11.2020. 16:00MS162312537
Fizikalna medicina15.05.2020 12:1716.11.2020. 16:00FP167487744
Fizikalna medicina12.10.2020 16:3716.11.2020. 16:20IR100116952
Fizikalna medicina26.10.2020 16:816.11.2020. 16:40NA100231115
Fizikalna medicina11.05.2020 16:3116.11.2020. 16:40MB163648903
Fizikalna medicina28.10.2020 8:5116.11.2020. 17:00TM100385233
Fizikalna medicina08.10.2020 13:3316.11.2020. 17:00RV100067236
Fizikalna medicina20.01.2020 9:3816.11.2020. 17:20KĐ100098236
Fizikalna medicina26.10.2020 16:2616.11.2020. 17:40MB129666573
CT22.05.2020 13:1717.11.2020. 7:35KK100455473
CT16.10.2020 8:5117.11.2020. 7:55RM100450260
Holter kardiološki25.06.2020 14:2317.11.2020. 8:00MM138848030
Magnetska rezonanca29.01.2020 12:117.11.2020. 8:00JM100719156
Holter kardiološki24.06.2020 12:4517.11.2020. 8:00DP100191165
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:2817.11.2020. 8:00JR100468827
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 13:5717.11.2020. 8:00NH100433665
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:1217.11.2020. 8:00TŽ101211883
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 13:1917.11.2020. 8:00SA100291710
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 9:1017.11.2020. 8:00DP100341246
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 14:3117.11.2020. 8:00DC100343632
Onkološka dnevna bolnica18.09.2020 12:1317.11.2020. 8:00KK
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:917.11.2020. 8:00PZ101073700
Onkološka dnevna bolnica20.10.2020 11:2317.11.2020. 8:00PV100525317
Onkološka dnevna bolnica28.08.2020 9:5217.11.2020. 8:00RB100556942
RTG mamografija24.02.2020 10:1017.11.2020. 8:00MP100514345
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.09.2020 9:117.11.2020. 8:00IV266488115
Ultrazvuk radiološki01.07.2020 13:817.11.2020. 8:00AK100087495
RTG mamografija27.11.2019 9:1717.11.2020. 8:15MO100550587
Holter kardiološki29.06.2020 8:5617.11.2020. 8:15TĆ100540132
Holter kardiološki26.06.2020 9:917.11.2020. 8:15KB100239411
CT21.10.2020 10:517.11.2020. 8:15ŽB100430463
Ultrazvuk radiološki02.07.2020 10:1817.11.2020. 8:20MS100584079
RTG mamografija22.05.2020 8:5817.11.2020. 8:30DT100178613
Urološka ambulanta27.10.2020 10:1817.11.2020. 8:30BC100049331
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:1817.11.2020. 8:30SJ100398269
Holter kardiološki03.07.2020 9:817.11.2020. 8:30AS100089311
Neuropedijatrijska ambulanta19.10.2020 11:1917.11.2020. 8:30FŠ268149900
Ultrazvuk radiološki07.07.2020 18:217.11.2020. 8:40IK144283616
RTG mamografija13.10.2020 8:1017.11.2020. 8:45LS100123207
Doppler karotida03.10.2019 10:5117.11.2020. 8:45BČ100104821
Magnetska rezonanca13.10.2020 12:4017.11.2020. 8:45ŽM100196664
CT23.10.2020 12:917.11.2020. 8:55AO101058177
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:1817.11.2020. 9:00JZ100283194
Ginekološka ambulanta29.09.2020 9:5117.11.2020. 9:00MK100880357
EMNG27.02.2020 11:1417.11.2020. 9:00DD100086425
Psihijatrijska ambulanta13.08.2020 10:4517.11.2020. 9:00PM100538499
EEG laboratorij18.06.2020 9:2817.11.2020. 9:00DR100485403
Psihijatrijska ambulanta13.08.2020 10:3517.11.2020. 9:00SG100379243
Neuropedijatrijska ambulanta19.10.2020 11:2117.11.2020. 9:00EŠ268149648
Neurološka ambulanta12.05.2020 10:3617.11.2020. 9:00ĐV101082964
Onkološka ambulanta18.09.2020 10:4517.11.2020. 9:00RB100556942
Vaskularna kirurgija19.11.2019 10:5417.11.2020. 9:00BČ100355161
Onkološka ambulanta27.10.2020 13:2017.11.2020. 9:00SB100288250
Onkološka ambulanta27.10.2020 13:3917.11.2020. 9:00NK100434485
ORL ambulanta26.10.2020 10:317.11.2020. 9:00JP100434358
Urološka ambulanta26.11.2019 9:4917.11.2020. 9:00AŠ100231933
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:2017.11.2020. 9:00IB267988199
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:2217.11.2020. 9:00MN
RTG mamografija29.09.2020 10:1617.11.2020. 9:00MB100381993
Ultrazvuk radiološki08.07.2020 7:1917.11.2020. 9:00SM154661545
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.09.2020 15:1617.11.2020. 9:00MG268152224
RTG mamografija18.09.2020 11:1817.11.2020. 9:15SD125815531
Urološka ambulanta13.05.2020 13:2217.11.2020. 9:15GM101196142
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:2717.11.2020. 9:20MM
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3017.11.2020. 9:20MB268018213
Ultrazvuk radiološki31.08.2020 10:2017.11.2020. 9:20VK100103749
Onkološka ambulanta19.10.2020 10:5617.11.2020. 9:20MŽ100603882
Neurološka ambulanta12.05.2020 10:1017.11.2020. 9:20DV
Psihijatrijska ambulanta15.09.2020 11:1517.11.2020. 9:20ZM100239977
Neuropedijatrijska ambulanta22.10.2020 8:1417.11.2020. 9:30JT267627624
Magnetska rezonanca18.12.2019 13:617.11.2020. 9:30MG101385031
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:1817.11.2020. 9:30IB101096165
Ortopedska ambulanta28.10.2020 10:4017.11.2020. 9:30VB100178401
RTG mamografija02.10.2020 8:4217.11.2020. 9:30MM100581888
Urološka ambulanta13.07.2020 11:1517.11.2020. 9:30IP101181337
Doppler karotida29.06.2020 13:917.11.2020. 9:30NM100443802
ORL ambulanta26.10.2020 10:5617.11.2020. 9:30DC101130563
CT25.05.2020 13:3417.11.2020. 9:35LT100484320
Ortopedska ambulanta28.10.2020 14:317.11.2020. 9:40ST100522666
Neurološka ambulanta25.08.2020 10:1417.11.2020. 9:40MJ100933671
Psihijatrijska ambulanta17.09.2020 10:2317.11.2020. 9:40TŠ100441308
Onkološka ambulanta20.10.2020 14:4317.11.2020. 9:40DC100343632
Ultrazvuk radiološki11.09.2020 7:4517.11.2020. 9:40FJ162993512
RTG mamografija05.10.2020 10:5217.11.2020. 9:45IG130303938
Urološka ambulanta17.09.2020 15:3717.11.2020. 9:45IĐ100362075
Ortopedska ambulanta28.10.2020 16:1717.11.2020. 9:50MĐ100086745
CT23.10.2020 13:4017.11.2020. 9:55SG100183431
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:1817.11.2020. 10:00AR100130816
EMNG31.08.2020 10:4017.11.2020. 10:00RŠ100553577
Onkološka ambulanta18.09.2020 12:1317.11.2020. 10:00KK
Vaskularna kirurgija22.11.2019 12:317.11.2020. 10:00LT100567971
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 10:4717.11.2020. 10:00AB100048579
Hematološka ambulanta23.07.2020 14:4417.11.2020. 10:00IG100020475
EEG laboratorij24.07.2020 13:3717.11.2020. 10:00MB155826672
Neurološka ambulanta09.09.2020 11:5017.11.2020. 10:00MK100715098
Neurološka ambulanta12.05.2020 12:1617.11.2020. 10:00MM106805865
Neuropedijatrijska ambulanta29.09.2020 10:4417.11.2020. 10:00DT264509498
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:4617.11.2020. 10:00ZR159414228
Urološka ambulanta03.03.2020 12:1017.11.2020. 10:00NM100555910
Pulmološka ambulanta10.03.2020 12:4917.11.2020. 10:00SG101146080
Kemoterapija01.09.2020 8:4317.11.2020. 10:00AB101327439
Kardiološka ambulanta10.12.2019 10:1317.11.2020. 10:00LB100233253
UZV srca18.11.2019 9:2417.11.2020. 10:00AC100959798
RTG mamografija30.09.2020 9:217.11.2020. 10:00KC100594678
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju22.09.2020 11:1617.11.2020. 10:00MJ100087936
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.07.2020 12:4617.11.2020. 10:00MS262796522
Gastroenterološka ambulanta28.02.2020 14:3817.11.2020. 10:00NM100428739
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.09.2020 10:917.11.2020. 10:00LB268000719
ORL ambulanta21.10.2020 11:1017.11.2020. 10:10TŠ101039787
Doppler karotida30.06.2020 9:2617.11.2020. 10:15SB100508266
Urološka ambulanta18.09.2020 8:1617.11.2020. 10:15ND100275738
RTG mamografija02.10.2020 11:1817.11.2020. 10:15NĐ100575703
Magnetska rezonanca27.11.2019 10:617.11.2020. 10:15MV100034795
Hematološka ambulanta10.09.2020 14:1317.11.2020. 10:20AŠ101177517
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 9:4517.11.2020. 10:20MŽ101117956
Neurološka ambulanta11.08.2020 13:3317.11.2020. 10:20AK100351281
Neurološka ambulanta09.09.2020 13:4217.11.2020. 10:20JK100137796
Onkološka ambulanta22.10.2020 11:3117.11.2020. 10:20MŠ100108345
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju21.09.2020 13:817.11.2020. 10:20KD101124696
Gastroenterološka ambulanta09.10.2019 10:1417.11.2020. 10:20MK100044025
Pulmološka ambulanta06.08.2020 11:1917.11.2020. 10:20IK100324227
Kardiološka ambulanta10.12.2019 12:3817.11.2020. 10:20MV100260689
ORL ambulanta21.10.2020 13:2917.11.2020. 10:25VL101212557
Urološka ambulanta18.09.2020 9:3217.11.2020. 10:30PA100730246
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.10.2020 13:2317.11.2020. 10:30LM267291090
RTG mamografija05.10.2020 9:5217.11.2020. 10:30MP100230174
UZV srca18.11.2019 9:3017.11.2020. 10:30NS100607512
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:1917.11.2020. 10:30FM101326040
CT15.10.2020 14:2117.11.2020. 10:35FG100060775
Onkološka ambulanta26.10.2020 13:2017.11.2020. 10:40SA100291710
Hematološka ambulanta24.09.2020 13:4917.11.2020. 10:40MŠ100477366
Neurološka ambulanta16.10.2020 14:017.11.2020. 10:40KP100734681
Neurološka ambulanta09.09.2020 14:4017.11.2020. 10:40MK100004971
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju28.09.2020 12:3817.11.2020. 10:40ŽT101201566
Gastroenterološka ambulanta02.03.2020 12:717.11.2020. 10:40AM100887886
Kardiološka ambulanta18.02.2020 10:1117.11.2020. 10:40KK100897436
ORL ambulanta21.10.2020 9:5317.11.2020. 10:40UM264483359
Pulmološka ambulanta11.03.2020 11:2617.11.2020. 10:40MB101073927
RTG mamografija05.10.2020 12:5117.11.2020. 10:45JK100158568
CT03.06.2020 9:1217.11.2020. 10:50BB100837061
ORL ambulanta23.10.2020 13:1517.11.2020. 10:55JP100565922
Pulmološka ambulanta11.03.2020 11:2917.11.2020. 11:00DN100357134
Kardiološka ambulanta17.12.2019 8:2617.11.2020. 11:00NS100506842
UZV srca18.11.2019 9:5117.11.2020. 11:00MZ157293775
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju29.09.2020 11:4917.11.2020. 11:00IT101202390
Gastroenterološka ambulanta04.03.2020 9:2217.11.2020. 11:00BČ100483229
Ambulanta za rehabilitaciju djece01.09.2020 12:317.11.2020. 11:00LV267773272
Magnetska rezonanca09.06.2020 11:2417.11.2020. 11:00MS101243010
Hematološka ambulanta08.09.2020 12:417.11.2020. 11:00MV100457465
Internistička ambulanta27.10.2020 11:1717.11.2020. 11:00NM101318957
Vaskularna kirurgija26.11.2019 10:5317.11.2020. 11:00MZ153592153
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta28.09.2020 9:3517.11.2020. 11:15MR161818392
Gastroenterološka ambulanta05.03.2020 13:2317.11.2020. 11:20RZ100328681
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju19.08.2020 13:1817.11.2020. 11:20NM100526029
Pulmološka ambulanta11.03.2020 11:5117.11.2020. 11:20MH100417926
Hematološka ambulanta17.09.2020 12:3917.11.2020. 11:20ER100472420
Neurološka ambulanta03.09.2020 13:2017.11.2020. 11:30ŽD100404248
Neurološka ambulanta08.09.2020 13:5217.11.2020. 11:30KS101100186
Onkološka ambulanta03.12.2019 11:5217.11.2020. 11:30JK100745723
EMNG28.07.2020 13:2517.11.2020. 11:30KK100017992
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:2017.11.2020. 11:30SR100475088
Doppler karotida17.12.2019 10:2717.11.2020. 11:30AV100408293
Urološka ambulanta18.09.2020 11:217.11.2020. 11:30JD153445579
UZV srca11.11.2019 7:3117.11.2020. 11:30PZ155997860
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.09.2020 9:4417.11.2020. 11:30EO267740878
Gastroenterološka ambulanta06.03.2020 9:317.11.2020. 11:40MB100234919
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju29.09.2020 12:1417.11.2020. 11:40BŠ100746967
Pulmološka ambulanta11.03.2020 17:3517.11.2020. 11:40NB110416513
ORL ambulanta26.10.2020 11:3417.11.2020. 11:40VB100585946
Hematološka ambulanta25.09.2020 10:4017.11.2020. 11:40MK100480652
Urološka ambulanta19.09.2020 10:3617.11.2020. 11:45PM101113474
Onkološka ambulanta11.12.2019 13:4317.11.2020. 11:50AG101316999
Neurološka ambulanta09.09.2020 16:2717.11.2020. 12:00NB100368233
Hematološka ambulanta29.09.2020 8:3817.11.2020. 12:00ID101766632
Neurološka ambulanta10.09.2020 9:5517.11.2020. 12:00MS100792956
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:2017.11.2020. 12:00ND100141898
Urološka ambulanta18.09.2020 13:817.11.2020. 12:00BĐ100780219
Fizikalna medicina20.08.2020 14:1517.11.2020. 12:00JV100369443
Pulmološka ambulanta12.03.2020 13:417.11.2020. 12:00IP119135098
UZV srca18.11.2019 10:2417.11.2020. 12:00ZP101190586
Gastroenterološka ambulanta21.08.2019 8:5117.11.2020. 12:00MJ154735557
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.10.2020 9:1617.11.2020. 12:00AN268014704
ORL ambulanta26.10.2020 11:4317.11.2020. 12:10LN100140230
Onkološka ambulanta18.05.2020 11:2017.11.2020. 12:10MC101120903
Doppler karotida01.07.2020 9:1117.11.2020. 12:15NĐ101310063
Urološka ambulanta22.09.2020 9:4017.11.2020. 12:15JŠ100465146
Fizikalna medicina15.05.2020 9:5517.11.2020. 12:20PB101095909
Kardiološka ambulanta21.02.2020 7:5717.11.2020. 12:20AG159329361
Pulmološka ambulanta12.03.2020 14:1317.11.2020. 12:20IA151177524
Gastroenterološka ambulanta19.06.2019 10:5017.11.2020. 12:20FD101280551
Neurološka ambulanta10.09.2020 11:1417.11.2020. 12:20SM156102248
Neurološka ambulanta10.09.2020 15:5417.11.2020. 12:20DN100840697
Hematološka ambulanta17.08.2020 10:3517.11.2020. 12:20LR100044557
Onkološka ambulanta18.05.2020 15:817.11.2020. 12:30AB100141826
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:2017.11.2020. 12:30KP101045705
EMNG01.09.2020 12:4917.11.2020. 12:30MP100439486
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.10.2020 15:317.11.2020. 12:30MR267456095
UZV srca18.11.2019 11:1917.11.2020. 12:30IK157219916
Fizikalna medicina24.09.2020 9:317.11.2020. 12:30AV100576453
Urološka ambulanta22.09.2020 9:4117.11.2020. 12:30MK100465610
Pulmološka ambulanta13.03.2020 12:2517.11.2020. 12:40ES261070158
Gastroenterološka ambulanta10.03.2020 14:1717.11.2020. 12:40ŽK101245040
Hematološka ambulanta06.10.2020 10:3317.11.2020. 12:40NŠ100107031
Neurološka ambulanta14.09.2020 8:417.11.2020. 12:40MM100453547
Urološka ambulanta22.09.2020 12:817.11.2020. 12:45ZO155022378
Fizikalna medicina07.10.2020 10:1817.11.2020. 12:50JŠ261136169
ORL ambulanta23.10.2020 13:3017.11.2020. 12:50PČ100449888
Onkološka ambulanta19.05.2020 14:917.11.2020. 12:50PD100349843
Hematološka ambulanta06.10.2020 17:1517.11.2020. 13:00NL163931518
Neurološka ambulanta11.09.2020 8:3917.11.2020. 13:00ZP100494332
Neurološka ambulanta11.09.2020 12:5917.11.2020. 13:00AM100580945
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:2217.11.2020. 13:00EB100059856
Doppler karotida01.07.2020 9:2817.11.2020. 13:00TB100309844
Kardiološka ambulanta24.02.2020 13:2517.11.2020. 13:00SB101278155
Pulmološka ambulanta10.09.2019 14:017.11.2020. 13:00MP168065813
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.08.2020 12:5117.11.2020. 13:00ST262307479
Gastroenterološka ambulanta11.03.2020 8:1017.11.2020. 13:00SG158817133
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju06.10.2020 11:517.11.2020. 13:00ZL100236135
ORL ambulanta23.10.2020 13:4917.11.2020. 13:05AB161227707
Onkološka ambulanta19.05.2020 14:1217.11.2020. 13:10LS101116464
Neurološka ambulanta15.09.2020 12:1017.11.2020. 13:20SV100763469
Hematološka ambulanta07.10.2020 10:4717.11.2020. 13:20MĐ100113765
Neurološka ambulanta11.09.2020 11:5017.11.2020. 13:20MM100073762
Pulmološka ambulanta16.09.2019 12:2417.11.2020. 13:20NG100501521
ORL ambulanta21.10.2020 14:3517.11.2020. 13:20BP101075209
Kardiološka ambulanta24.02.2020 14:1617.11.2020. 13:20JĆ100457501
Fizikalna medicina19.05.2020 14:2117.11.2020. 13:20LĐ163935614
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju06.10.2020 11:2317.11.2020. 13:20AT100196113
Gastroenterološka ambulanta12.03.2020 9:117.11.2020. 13:20LB100432173
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.07.2020 13:4917.11.2020. 13:30IB162793115
Onkološka ambulanta20.05.2020 13:717.11.2020. 13:30DK101049799
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:2217.11.2020. 13:30ML100070147
EMNG27.02.2020 13:117.11.2020. 13:30BS100072035
ORL ambulanta21.10.2020 14:3617.11.2020. 13:35LP262510842
Pulmološka ambulanta17.09.2019 13:4017.11.2020. 13:40JR100126108
Fizikalna medicina26.05.2020 13:2517.11.2020. 13:40PG163669200
Gastroenterološka ambulanta04.03.2020 10:5117.11.2020. 13:40EB100561934
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju06.10.2020 13:1517.11.2020. 13:40ĐM100572357
Hematološka ambulanta08.10.2020 14:317.11.2020. 13:40FB101226006
Neurološka ambulanta15.09.2020 13:717.11.2020. 13:40EN100561489
Neurološka ambulanta11.09.2020 13:2117.11.2020. 13:40LR101081631
Ultrazvuk dojke18.11.2019 8:2217.11.2020. 14:00NK100327240
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.10.2020 13:4617.11.2020. 14:00MM264360103
Fizikalna medicina18.05.2020 14:1217.11.2020. 14:00PK163785213
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:00KJ100166304
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:00KR101094027
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:00MB101120744
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:00KM101114595
ORL ambulanta26.10.2020 12:3317.11.2020. 14:00MF100308564
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:15MU101098284
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:15LĐ101119647
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:15PM101117903
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:15LK101097568
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:15AV101098710
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:30LU101130690
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:30PS101126495
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3317.11.2020. 14:30MP101126739
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 9:3117.11.2020. 14:30NŽ265620594
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta22.10.2020 12:3317.11.2020. 14:30IŠ161373567
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 14:45KT100438793
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 14:45AR101302700
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 14:45VB101318571
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 14:45JF101311038
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:00AL101326290
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:00AG100292460
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:00IP100046498
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:00VC100029712
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.08.2020 8:2917.11.2020. 15:00IO162656928
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:15MM101316274
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:15EV101326002
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:15CM101315670
Mamografija nacionalni program23.09.2020 9:3617.11.2020. 15:15RK158822036
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 9:2917.11.2020. 15:30MB163417421
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.08.2020 11:717.11.2020. 16:00NG161688297
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 9:2817.11.2020. 16:30ĐB261531407
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.06.2020 16:2917.11.2020. 17:00EM264781506
Onkološka dnevna bolnica26.10.2020 10:1418.11.2020. 8:00AV100758231
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 11:1618.11.2020. 8:00JP101103477
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 10:3318.11.2020. 8:00TL163988723
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 13:3218.11.2020. 8:00IJ100365686
Onkološka dnevna bolnica21.10.2020 13:3618.11.2020. 8:00MJ100062521
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 13:5318.11.2020. 10:00VM100605624
CT29.09.2020 12:619.11.2020. 7:35MP100049365
Holter kardiološki29.06.2020 8:819.11.2020. 8:00KM101076762
Magnetska rezonanca04.03.2020 9:5619.11.2020. 8:00BM100266461
Holter kardiološki21.01.2020 13:5719.11.2020. 8:00MĐ101042170
Onkološka dnevna bolnica19.08.2020 11:1319.11.2020. 8:00IR100580983
Onkološka dnevna bolnica18.08.2020 15:1319.11.2020. 8:00IJ145708067
Fizikalna medicina24.06.2020 8:4919.11.2020. 8:00ES100588866
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.10.2020 9:619.11.2020. 8:00ML267557333
Ultrazvuk radiološki08.07.2020 10:5019.11.2020. 8:00KP100044650
RTG mamografija25.11.2019 8:2519.11.2020. 8:00NK100426342
RTG mamografija25.11.2019 14:3619.11.2020. 8:15HP100335720
Holter kardiološki29.06.2020 11:5919.11.2020. 8:15ZL100584685
Holter kardiološki30.06.2020 10:1119.11.2020. 8:15AV267556621
CT05.10.2020 13:3719.11.2020. 8:15AŠ101332030
Ultrazvuk radiološki02.07.2020 7:2219.11.2020. 8:20BP100065367
Fizikalna medicina18.08.2020 12:4519.11.2020. 8:20PĐ100576152
RTG mamografija28.11.2019 10:1919.11.2020. 8:30EV101334535
Ultrazvuk dojke19.11.2019 11:4219.11.2020. 8:30AK100138667
Ginekološka ambulanta22.10.2020 14:2619.11.2020. 8:30JR157530259
Holter kardiološki05.06.2020 12:3219.11.2020. 8:30NČ100155760
Ultrazvuk radiološki08.07.2020 11:1119.11.2020. 8:40DM120552351
RTG mamografija02.12.2019 11:3719.11.2020. 8:45VG100122228
Doppler karotida18.05.2020 10:419.11.2020. 8:45ZK100842087
Magnetska rezonanca29.06.2020 13:1819.11.2020. 8:45JS136356274
EMNG08.09.2020 9:3819.11.2020. 9:00IM100728920
Ultrazvuk dojke20.11.2019 7:3219.11.2020. 9:00KĆ148415090
CT23.09.2020 11:4819.11.2020. 9:00MV100109432
Psihijatrijska ambulanta26.06.2020 9:3619.11.2020. 9:00ŽL100556139
Neurološka ambulanta08.09.2020 11:5019.11.2020. 9:00NS159556200
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 11:2019.11.2020. 9:00LV100468051
Urološka ambulanta20.10.2020 17:319.11.2020. 9:00JS101068155
Fizikalna medicina29.07.2020 9:919.11.2020. 9:00LP100296567
RTG klasične pretrage15.10.2020 8:2219.11.2020. 9:00MF127688554
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1119.11.2020. 9:00ZO100387668
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3219.11.2020. 9:00ŽG
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3419.11.2020. 9:00TM267983997
RTG mamografija28.11.2019 9:4519.11.2020. 9:00AB100503566
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.09.2020 10:4019.11.2020. 9:00NS267316935
Ultrazvuk radiološki09.07.2020 9:4219.11.2020. 9:00MK101135206
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta16.07.2020 13:4619.11.2020. 9:00VD264640555
RTG mamografija04.12.2019 10:5019.11.2020. 9:15AR100173472
Urološka ambulanta21.10.2020 9:3919.11.2020. 9:15ŽR100312007
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1219.11.2020. 9:15IM
Fizikalna medicina17.09.2020 9:1019.11.2020. 9:20PK100093413
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3519.11.2020. 9:20AČ267988771
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3619.11.2020. 9:20AR268087377
Ultrazvuk radiološki27.07.2020 13:219.11.2020. 9:20PB100585448
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 13:1319.11.2020. 9:20DO101388271
Neurološka ambulanta10.09.2020 10:4019.11.2020. 9:20BV100521653
Ultrazvuk dojke20.11.2019 7:3219.11.2020. 9:30KH100556529
Magnetska rezonanca29.07.2020 7:3619.11.2020. 9:30BD101093885
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta16.06.2020 12:919.11.2020. 9:30NA160532247
RTG mamografija20.11.2019 12:2919.11.2020. 9:30NI101042950
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1219.11.2020. 9:30MS100283758
Doppler karotida30.09.2020 8:1619.11.2020. 9:30MV100558313
ORL ambulanta27.10.2020 12:1519.11.2020. 9:30AT101280208
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3819.11.2020. 9:40ML267995806
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3719.11.2020. 9:40FM268123771
Ultrazvuk radiološki18.09.2020 10:4519.11.2020. 9:40FP100144356
CT22.10.2020 7:5019.11.2020. 9:40NP161860181
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 10:1819.11.2020. 9:40DJ100143714
Neurološka ambulanta10.09.2020 11:2519.11.2020. 9:40MA101057889
RTG mamografija05.12.2019 13:5519.11.2020. 9:45AR100216516
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1319.11.2020. 9:45KŠ100682948
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.03.2020 11:619.11.2020. 10:00BJ101256991
Fizikalna medicina18.09.2020 9:5019.11.2020. 10:00IŠ125930885
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:3919.11.2020. 10:00ŽP
Ambulanta za kontrolu pacemakera22.01.2020 14:1019.11.2020. 10:00AM101393371
Kemoterapija03.06.2020 13:5319.11.2020. 10:00AZ118859728
RTG mamografija11.12.2019 9:5319.11.2020. 10:00NŠ100037215
Imunološko - alergološka dijagnostika06.10.2020 12:2719.11.2020. 10:00RK120907084
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.10.2020 10:119.11.2020. 10:00AČ267988771
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.10.2020 9:3219.11.2020. 10:00MB266490723
Hematološka ambulanta09.06.2020 9:3019.11.2020. 10:00MP100257458
CT29.06.2020 10:019.11.2020. 10:00VP100216681
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:2819.11.2020. 10:00AV101304853
Ergometrija20.12.2019 10:419.11.2020. 10:00MS100499935
EMNG08.09.2020 8:3419.11.2020. 10:00JZ100004204
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.05.2020 11:2519.11.2020. 10:00MV101100294
ORL ambulanta27.10.2020 12:1419.11.2020. 10:10MA101286508
Denzitometrija26.02.2020 11:5919.11.2020. 10:10DK100223078
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.10.2020 11:3419.11.2020. 10:15TM100883775
Doppler karotida01.07.2020 10:4119.11.2020. 10:15MB100220497
RTG mamografija05.10.2020 14:2919.11.2020. 10:15VP101276074
Magnetska rezonanca24.02.2020 13:2919.11.2020. 10:15LM100327950
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk28.05.2020 8:3919.11.2020. 10:20MI100964991
Hematološka ambulanta20.07.2020 11:4419.11.2020. 10:20ĐP100049435
Neurološka ambulanta12.09.2020 8:3919.11.2020. 10:20GK107513699
Imunološko - alergološka dijagnostika21.10.2020 9:3319.11.2020. 10:20PU101130760
Ambulanta za kontrolu pacemakera08.06.2020 11:4719.11.2020. 10:20PT100545612
Kemoterapija26.08.2020 9:3619.11.2020. 10:20MM101279562
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.10.2020 9:1919.11.2020. 10:30MJ100324138
RTG mamografija09.07.2020 12:4319.11.2020. 10:30JM104113930
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.07.2020 13:1319.11.2020. 10:30LM263276729
Ergometrija23.12.2019 13:5219.11.2020. 10:30IM100555573
Endoskopija - kolonoskopija29.07.2020 8:5619.11.2020. 10:30NN100994052
Ultrazvuk dojke20.11.2019 7:3319.11.2020. 10:30ŽD100359200
CT16.10.2020 10:5719.11.2020. 10:35IP100257443
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 12:5719.11.2020. 10:40SS100050655
Neurološka ambulanta14.09.2020 11:419.11.2020. 10:40VK100238894
Kemoterapija26.08.2020 10:3319.11.2020. 10:40ĐĐ101099579
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.10.2020 10:2119.11.2020. 10:45AI100266442
RTG mamografija16.03.2020 12:819.11.2020. 10:45AP100825087
CT04.06.2020 14:1419.11.2020. 10:50PG101080332
Ergometrija20.10.2020 12:4819.11.2020. 11:00PR100483356
Magnetska rezonanca28.01.2020 8:4719.11.2020. 11:00MB100069603
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 13:4319.11.2020. 11:00NT100222309
Hematološka ambulanta13.07.2020 11:819.11.2020. 11:00MC101120903
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.10.2020 11:5319.11.2020. 11:00LB264765275
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.09.2020 11:1619.11.2020. 11:00MG267894074
Fizikalna medicina21.07.2020 11:4919.11.2020. 11:00KK100314376
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.10.2020 12:919.11.2020. 11:00SK101306101
Kemoterapija27.08.2020 11:2519.11.2020. 11:00TK100241790
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.10.2020 12:4019.11.2020. 11:15IK100288693
Fizikalna medicina16.10.2020 8:5919.11.2020. 11:20ID100516106
Hematološka ambulanta26.10.2020 8:3819.11.2020. 11:20MP100502002
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 14:2819.11.2020. 11:20AS100009440
EMNG24.08.2020 9:1719.11.2020. 11:30SV100523467
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:419.11.2020. 11:30LG101047561
Neurološka ambulanta14.09.2020 15:4119.11.2020. 11:30NM128732673
Doppler karotida02.07.2020 9:3919.11.2020. 11:30JŠ154860499
Ambulanta za rehabilitaciju djece22.09.2020 10:3219.11.2020. 11:30RP267635485
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.08.2020 10:819.11.2020. 11:30MŠ163826479
Endoskopija - gastroskopija14.10.2020 10:5919.11.2020. 11:30NL100302508
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk23.01.2020 11:5919.11.2020. 11:40FS158983513
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk30.01.2020 13:1519.11.2020. 12:00PI100172099
Endoskopija - kolonoskopija31.07.2020 8:3019.11.2020. 12:00VM100442645
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:419.11.2020. 12:00NČ100006639
Neurološka ambulanta15.09.2020 9:019.11.2020. 12:00ZM101199823
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta02.10.2020 15:2719.11.2020. 12:00VP267615283
UZV srca19.11.2019 8:2419.11.2020. 12:00MR100013631
Fizikalna medicina15.10.2020 11:3219.11.2020. 12:00MB267588333
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 10:4919.11.2020. 12:00JB101019509
Fizikalna medicina21.05.2020 7:3719.11.2020. 12:00JK100360399
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 11:3719.11.2020. 12:15AM159471513
Doppler karotida17.12.2019 7:5819.11.2020. 12:15DL100126184
Fizikalna medicina15.10.2020 11:4219.11.2020. 12:20LŠ267947030
Neurološka ambulanta15.09.2020 9:5219.11.2020. 12:20PŠ101110431
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk05.02.2020 13:819.11.2020. 12:20ZP100454850
EMNG12.08.2020 9:1719.11.2020. 12:30ŽP100088953
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:519.11.2020. 12:30IA101311606
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 13:1519.11.2020. 12:30SD100846592
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.06.2020 10:3519.11.2020. 12:30MĐ260932000
Fizikalna medicina03.06.2020 10:2319.11.2020. 12:40NA101124164
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk27.05.2020 14:2619.11.2020. 12:40HD159461126
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.10.2020 13:4519.11.2020. 12:45TG100213403
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.11.2019 9:2519.11.2020. 13:00LG101047561
Fizikalna medicina26.06.2020 10:1919.11.2020. 13:00AG167290722
Doppler karotida03.07.2020 9:4619.11.2020. 13:00LG100383097
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.07.2020 11:5819.11.2020. 13:00KP163091548
Endoskopija - gastroskopija15.10.2020 11:4419.11.2020. 13:00MS100669353
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk27.05.2020 14:2819.11.2020. 13:00AM159864643
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:619.11.2020. 13:00LM101101485
Neurološka ambulanta15.09.2020 11:619.11.2020. 13:00NP101125054
Neurološka ambulanta15.09.2020 12:2819.11.2020. 13:20JA155007251
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.11.2019 13:2019.11.2020. 13:20LS100606228
Fizikalna medicina07.07.2020 13:819.11.2020. 13:20MM162520297
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.06.2020 11:3619.11.2020. 13:30LK160998033
EMNG01.09.2020 10:719.11.2020. 13:30LP100284934
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:619.11.2020. 13:30JJ100516515
Endoskopija - kolonoskopija04.08.2020 8:1019.11.2020. 13:30ID155786646
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk28.08.2020 8:3319.11.2020. 13:40BK100123601
Neurološka ambulanta16.09.2020 12:2619.11.2020. 13:40NI100407543
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:619.11.2020. 14:00RD101068225
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.07.2020 11:5919.11.2020. 14:00AP168244832
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:00EP167991706
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:00JK100334417
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:00MA100224362
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:00MJ100226481
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:00IH100254487
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:15BŠ100248209
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:15VR100403875
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:15AS100162119
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:15ZB163580262
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:15SB100372852
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:30SB100165039
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:30OM100450523
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:30ZP100217410
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:30KN100277128
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:30VĐ100543885
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.08.2020 7:4819.11.2020. 14:30MB264965460
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:45NS100230259
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:45RS100118696
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:45SC100076150
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:45KB101326074
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 14:45NS163572810
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:00MŠ100083670
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:00SD100238199
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:00DM100279266
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:00JB100157930
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:00IF100505011
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3519.11.2020. 15:15SP100202643
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:15KP101100788
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3519.11.2020. 15:15BB100386937
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3419.11.2020. 15:15DP154948000
Ultrazvuk vrata (ORL)26.10.2020 13:5619.11.2020. 15:30ZR100578106
Magnetska rezonanca26.10.2020 12:3319.11.2020. 18:00IL100305220
CT21.09.2020 13:4420.11.2020. 7:35IK100361005
Magnetska rezonanca23.06.2020 8:1520.11.2020. 8:00LR100040677
Naručivanje - operacija katarakte08.01.2020 13:2120.11.2020. 8:00MD100674966
RTG mamografija20.11.2019 10:620.11.2020. 8:00TB100067147
Ultrazvuk radiološki21.05.2020 14:920.11.2020. 8:00BK100119336
Onkološka dnevna bolnica23.10.2020 11:4120.11.2020. 8:00TT100112254
RTG mamografija26.11.2019 13:2420.11.2020. 8:15KA100473791
Holter kardiološki30.06.2020 11:4820.11.2020. 8:15MT154977273
CT27.10.2020 8:3520.11.2020. 8:15AV100873922
Ultrazvuk radiološki09.07.2020 10:1420.11.2020. 8:20AB152194375
RTG mamografija13.01.2020 14:4020.11.2020. 8:30SV100745314
RTG klasične pretrage27.10.2020 12:3020.11.2020. 8:30LK100187769
Ultrazvuk dojke20.11.2019 7:3020.11.2020. 8:30JD100192731
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta27.10.2020 8:1820.11.2020. 8:30MB163055024
CT09.10.2020 8:3220.11.2020. 8:35DK161005188
Fizikalna medicina18.06.2020 8:320.11.2020. 8:40MM100446563
Ultrazvuk radiološki23.06.2020 10:2120.11.2020. 8:40NB100444459
RTG mamografija04.05.2020 9:1320.11.2020. 8:45NČ101051288
Doppler karotida20.05.2020 9:5020.11.2020. 8:45HL160077724
Magnetska rezonanca03.09.2020 12:5420.11.2020. 8:45MS146271990
EMNG26.08.2020 9:1520.11.2020. 9:00KV100580038
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:720.11.2020. 9:00VT100350550
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta13.10.2020 12:2320.11.2020. 9:00MM261344478
Neurološka ambulanta12.06.2020 9:4820.11.2020. 9:00VP154045085
Psihijatrijska ambulanta18.09.2020 12:2520.11.2020. 9:00MM100208746
Naručivanje - operacija katarakte30.12.2019 13:720.11.2020. 9:00PC100201749
Fizikalna medicina18.06.2020 7:4320.11.2020. 9:00PM100446493
RTG mamografija20.11.2019 9:4120.11.2020. 9:00MĆ100710025
Ultrazvuk radiološki26.05.2020 11:4220.11.2020. 9:00BO100600905
RTG mamografija16.12.2019 14:3020.11.2020. 9:15DD101074056
Ultrazvuk radiološki27.05.2020 10:3020.11.2020. 9:20SB100390583
Fizikalna medicina16.06.2020 9:4820.11.2020. 9:20SD101053462
Neurološka ambulanta12.06.2020 11:5420.11.2020. 9:20BL100184942
Psihijatrijska ambulanta23.09.2020 10:4120.11.2020. 9:20AM100326825
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta21.10.2020 12:920.11.2020. 9:30PA263554996
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:720.11.2020. 9:30VR101049619
EMNG25.08.2020 13:5120.11.2020. 9:30SG100959957
Magnetska rezonanca10.07.2020 14:4720.11.2020. 9:30MP100230102
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.11.2019 8:1020.11.2020. 9:30DT100552282
Doppler perifernih krvnih žila22.11.2019 12:3520.11.2020. 9:30KT100282872
RTG mamografija20.12.2019 10:120.11.2020. 9:30EG153411979
CT28.08.2020 9:2520.11.2020. 9:35MR161165135
Psihijatrijska ambulanta30.09.2020 10:1520.11.2020. 9:40LB101055435
Neurološka ambulanta08.05.2020 12:2420.11.2020. 9:40IL101057304
Ultrazvuk radiološki28.09.2020 10:4820.11.2020. 9:40NB100485687
RTG mamografija21.05.2020 11:5620.11.2020. 9:45NS100446525
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.11.2019 8:2020.11.2020. 9:45AB100127888
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.11.2019 8:2620.11.2020. 10:00ML100070147
Fizikalna medicina11.09.2020 9:1220.11.2020. 10:00IV102056903
Kemoterapija28.08.2020 13:720.11.2020. 10:00MP101110126
Doppler perifernih krvnih žila25.11.2019 8:5420.11.2020. 10:00FP101393189
RTG mamografija30.01.2020 11:2320.11.2020. 10:00NV100827539
Neurološka ambulanta15.05.2020 10:3920.11.2020. 10:00PK100142538
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 11:4120.11.2020. 10:00JP100497394
Naručivanje - operacija katarakte09.01.2020 10:1320.11.2020. 10:00PB100484918
Nefrološka ambulanta22.11.2019 12:3520.11.2020. 10:00ML100388399
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta23.10.2020 8:3220.11.2020. 10:00LĆ263608679
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:720.11.2020. 10:00FR100240400
EMNG28.08.2020 10:1820.11.2020. 10:00AM100720037
ORL ambulanta23.10.2020 13:1220.11.2020. 10:10AZ100476480
Doppler karotida16.07.2020 9:1820.11.2020. 10:15ZJ100551602
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.10.2019 9:1720.11.2020. 10:15FB100299557
RTG mamografija29.05.2020 11:5920.11.2020. 10:15NR154605775
Magnetska rezonanca23.06.2020 8:1520.11.2020. 10:15LR100040677
Nefrološka ambulanta26.11.2019 13:5820.11.2020. 10:20SB100770781
Neurološka ambulanta15.05.2020 11:1220.11.2020. 10:20MM100891600
ORL ambulanta23.10.2020 8:2520.11.2020. 10:25ĐP100225341
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.11.2019 8:1120.11.2020. 10:30MB100335754
RTG mamografija02.06.2020 8:4620.11.2020. 10:30AH100390189
Doppler perifernih krvnih žila25.11.2019 11:1020.11.2020. 10:30SP143879292
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta05.10.2020 10:920.11.2020. 10:30LĆ266288697
Ultrazvuk dojke20.11.2019 8:720.11.2020. 10:30SŠ100524662
CT20.10.2020 13:1420.11.2020. 10:35ŽK153276114
Nefrološka ambulanta29.11.2019 10:5620.11.2020. 10:40VM100170800
Neurološka ambulanta19.06.2020 11:2220.11.2020. 10:40AT100714403
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 12:2020.11.2020. 10:40DC101130563
ORL ambulanta26.10.2020 13:5820.11.2020. 10:40AT100504297
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.11.2019 8:2320.11.2020. 10:45JD100192731
RTG mamografija03.06.2020 8:3720.11.2020. 10:45JV101115644
Audiometrija28.10.2020 11:1920.11.2020. 10:45BK100841549
CT05.06.2020 11:3620.11.2020. 10:50SR101131203
Magnetska rezonanca06.08.2020 7:1320.11.2020. 11:00SM161177995
Nefrološka ambulanta29.11.2019 11:1420.11.2020. 11:00LM100484212
Naručivanje - operacija katarakte17.10.2019 13:1520.11.2020. 11:00DM154043869
Doppler perifernih krvnih žila25.11.2019 11:4320.11.2020. 11:00MK100507728
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.11.2019 9:720.11.2020. 11:00FM101326040
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.11.2019 9:1620.11.2020. 11:15KP101045705
Fizikalna medicina15.10.2020 14:2120.11.2020. 11:20MB100440850
Nefrološka ambulanta15.05.2020 11:1720.11.2020. 11:20DM100266457
Onkološka ambulanta20.05.2020 15:4820.11.2020. 11:30GŽ101205713
Neurološka ambulanta29.05.2020 9:3720.11.2020. 11:30AE100898044
EMNG31.08.2020 13:520.11.2020. 11:30ČB100467689
Ergometrija21.11.2019 11:4120.11.2020. 11:30BB100072641
Ultrazvuk dojke20.11.2019 9:3920.11.2020. 11:30MĆ100710025
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.11.2019 14:820.11.2020. 11:30AK100217285
Doppler karotida07.10.2020 11:1320.11.2020. 11:30ST100425448
Doppler perifernih krvnih žila25.11.2019 14:020.11.2020. 11:30JA100006817
Fizikalna medicina19.10.2020 14:720.11.2020. 11:40MP100312416
Psihijatrijska ambulanta02.10.2020 11:3020.11.2020. 11:40BH100060582
Nefrološka ambulanta16.08.2019 13:5220.11.2020. 11:40NC100473560
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.12.2019 8:3720.11.2020. 11:45AV101304853
Onkološka ambulanta15.10.2020 12:2320.11.2020. 11:50RC100045875
Nefrološka ambulanta13.09.2019 12:4820.11.2020. 12:00VG100394069
Nefrološka pedijatrijska ambulanta23.10.2020 12:1320.11.2020. 12:00LL263468059
Naručivanje - operacija katarakte22.01.2020 10:5420.11.2020. 12:00MP101016881
Neurološka ambulanta29.05.2020 13:720.11.2020. 12:00TS101161385
Ultrazvuk dojke20.11.2019 11:3620.11.2020. 12:00SP100177507
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.11.2019 11:1520.11.2020. 12:00NV100444139
Fizikalna medicina29.09.2020 10:3720.11.2020. 12:00MM100433415
Doppler perifernih krvnih žila25.11.2019 15:520.11.2020. 12:00NR100800005
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.03.2020 9:1520.11.2020. 12:15IK100138578
Doppler karotida07.07.2020 9:5720.11.2020. 12:15MP155391204
Fizikalna medicina30.09.2020 12:2220.11.2020. 12:20KL100478364
Neurološka ambulanta23.06.2020 11:2720.11.2020. 12:20IP155048314
Nefrološka ambulanta30.09.2019 8:2320.11.2020. 12:20SM100435252
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.10.2020 12:1820.11.2020. 12:30GČ161907209
Ultrazvuk dojke21.11.2019 7:2920.11.2020. 12:30NG100530262
EMNG25.09.2020 11:4120.11.2020. 12:30IP100529042
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.11.2019 9:4220.11.2020. 12:30MĆ100710025
Fizikalna medicina23.10.2020 14:620.11.2020. 12:40MT140684340
Nefrološka ambulanta18.10.2019 10:3920.11.2020. 12:40ĐB264540313
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.11.2019 11:3820.11.2020. 12:45SP100177507
Doppler karotida20.05.2020 12:2720.11.2020. 13:00MK100270084
Nefrološka pedijatrijska ambulanta22.10.2020 13:5120.11.2020. 13:00KP167816628
Nefrološka ambulanta26.04.2019 11:1520.11.2020. 13:00ZS100123387
Ultrazvuk dojke21.11.2019 7:3020.11.2020. 13:00NN101088342
Nefrološka ambulanta26.04.2019 13:3820.11.2020. 13:20GR100334243
Neurološka ambulanta20.05.2020 12:2620.11.2020. 13:20MK100270084
Nefrološka pedijatrijska ambulanta23.10.2020 14:620.11.2020. 13:30JO267606706
Ultrazvuk dojke21.11.2019 7:3120.11.2020. 13:30MP101126739
EMNG18.09.2020 11:5720.11.2020. 13:30LF101076508
Nefrološka ambulanta03.05.2019 13:5520.11.2020. 13:40KD156368741
Ultrazvuk dojke21.11.2019 7:2820.11.2020. 14:00PK100324871
Dermatološka ambulanta22.10.2020 16:920.11.2020. 14:30MK158216866
CT23.09.2020 8:2823.11.2020. 7:35NL100553806
CT16.10.2020 11:823.11.2020. 7:55JD100103202
Magnetska rezonanca30.01.2020 10:4723.11.2020. 8:00MT100307049
Holter kardiološki01.07.2020 8:4023.11.2020. 8:00KR100358560
Holter kardiološki02.07.2020 8:4223.11.2020. 8:00JT100211430
Naručivanje - operacija katarakte09.01.2020 13:4323.11.2020. 8:00IR100474677
Onkološka dnevna bolnica27.04.2020 12:3823.11.2020. 8:00MV100430779
RTG klasične pretrage06.08.2020 13:5923.11.2020. 8:00NV101132752
Onkološka dnevna bolnica27.04.2020 14:623.11.2020. 8:00ZV100793051
RTG mamografija04.06.2020 12:323.11.2020. 8:00SM100435318
Ultrazvuk radiološki09.07.2020 10:4723.11.2020. 8:00LG100383097
RTG mamografija19.06.2020 10:5723.11.2020. 8:15DM100183427
RTG klasične pretrage20.10.2020 9:2423.11.2020. 8:15MG160157980
Holter kardiološki03.07.2020 11:3823.11.2020. 8:15IŠ100083276
Holter kardiološki02.07.2020 9:4223.11.2020. 8:15IF157674717
CT08.06.2020 11:1923.11.2020. 8:15AŠ154518910
Ultrazvuk radiološki09.07.2020 10:5523.11.2020. 8:20IS100482146
RTG mamografija14.07.2020 8:5523.11.2020. 8:30KM100030665
Urološka ambulanta17.08.2020 9:1523.11.2020. 8:30HK100392838
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1523.11.2020. 8:30NR100020598
Ginekološka ambulanta26.10.2020 9:3523.11.2020. 8:30LV100089129
Holter kardiološki03.07.2020 14:4923.11.2020. 8:30MP100369956
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida12.10.2020 9:2923.11.2020. 8:30KP100772260
CT09.09.2020 11:2623.11.2020. 8:35IF101318232
Ultrazvuk radiološki10.07.2020 7:5923.11.2020. 8:40DZ100012154
RTG mamografija14.07.2020 15:2723.11.2020. 8:45NB100099520
Doppler karotida08.07.2020 7:2923.11.2020. 8:45LT267738202
Magnetska rezonanca30.01.2020 10:4723.11.2020. 8:45MT100307049
Audiometrija28.10.2020 12:2023.11.2020. 8:45NČ156633964
CT12.10.2020 12:5523.11.2020. 8:55MŠ101348291
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1523.11.2020. 9:00GO131145705
Ginekološka ambulanta28.10.2020 8:4223.11.2020. 9:00AK100337144
Onkološka ambulanta07.10.2020 13:5523.11.2020. 9:00ND100275742
Neurološka ambulanta20.07.2020 10:2823.11.2020. 9:00GJ101148759
Naručivanje - operacija katarakte09.07.2020 11:2023.11.2020. 9:00JJ160205240
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1423.11.2020. 9:00MB100080943
RTG mamografija30.01.2020 11:3823.11.2020. 9:00MM100485140
Ultrazvuk radiološki10.07.2020 11:1223.11.2020. 9:00PP100494756
Psihijatrijska ambulanta19.06.2020 13:023.11.2020. 9:10IB154496598
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida21.01.2020 10:623.11.2020. 9:15KV100578943
CT07.09.2020 15:2623.11.2020. 9:15NB101041558
RTG mamografija15.07.2020 8:1023.11.2020. 9:15MB101107234
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1523.11.2020. 9:15DK167508331
Urološka ambulanta26.10.2020 9:5123.11.2020. 9:15AB101123537
Ultrazvuk radiološki26.05.2020 12:323.11.2020. 9:20KK100455473
RTG mamografija02.12.2019 11:4823.11.2020. 9:30MD101309040
Urološka ambulanta26.10.2020 9:3523.11.2020. 9:30HT100237699
Doppler karotida14.07.2020 14:5323.11.2020. 9:30AĐ100319413
Ginekološka ambulanta28.10.2020 10:4523.11.2020. 9:30ND156083549
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1523.11.2020. 9:30GJ131926235
Magnetska rezonanca19.12.2019 11:3323.11.2020. 9:30LC159300772
Psihijatrijska ambulanta20.07.2020 9:5923.11.2020. 9:30ZR100563095
Neurološka ambulanta16.09.2020 10:4323.11.2020. 9:40NL100371252
Ultrazvuk radiološki26.05.2020 12:423.11.2020. 9:40NK100455469
RTG mamografija02.09.2020 10:5623.11.2020. 9:45NĐ100225801
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:1723.11.2020. 9:45LM101101485
Psihijatrijska ambulanta20.07.2020 11:323.11.2020. 9:50IM101054511
CT19.10.2020 14:3123.11.2020. 9:55BB100602193
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1623.11.2020. 10:00PK100197412
Naručivanje - operacija katarakte14.07.2020 12:1423.11.2020. 10:00DT100644625
Neurološka ambulanta16.09.2020 14:4123.11.2020. 10:00MS100225657
Hematološka ambulanta05.10.2020 12:4023.11.2020. 10:00IJ101257006
Urološka ambulanta26.10.2020 10:2923.11.2020. 10:00MA100319432
Pulmološka ambulanta10.06.2020 9:3823.11.2020. 10:00VC100068662
Kardiološka ambulanta23.12.2019 13:2723.11.2020. 10:00NG101308767
RTG mamografija25.08.2020 10:3523.11.2020. 10:00PM100435892
ORL ambulanta21.10.2020 11:2423.11.2020. 10:10LP100132102
Psihijatrijska ambulanta20.07.2020 12:3123.11.2020. 10:10VS100551301
CT12.10.2020 12:5623.11.2020. 10:15MŠ101364293
Magnetska rezonanca05.03.2020 12:123.11.2020. 10:15MR100399500
Doppler karotida15.07.2020 10:5523.11.2020. 10:15HA100112184
Urološka ambulanta27.10.2020 9:1723.11.2020. 10:15IR100059606
RTG mamografija03.09.2020 11:4623.11.2020. 10:15DK100223078
Kardiološka ambulanta27.12.2019 8:2823.11.2020. 10:20JL100551000
Pulmološka ambulanta21.09.2020 11:123.11.2020. 10:20NK100577733
Neurološka ambulanta16.09.2020 12:5623.11.2020. 10:20NK100805650
Hematološka ambulanta21.05.2020 14:1123.11.2020. 10:20BK100119336
ORL ambulanta22.10.2020 11:2723.11.2020. 10:25AO100799440
Denzitometrija30.09.2020 9:2023.11.2020. 10:30AH100390189
RTG mamografija03.12.2019 14:2223.11.2020. 10:30ZL100584685
Psihijatrijska ambulanta25.08.2020 9:1723.11.2020. 10:30LĐ100192040
Endoskopija - kolonoskopija09.09.2020 11:4223.11.2020. 10:30IO100728314
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1623.11.2020. 10:30MĆ100250198
CT21.10.2020 8:5923.11.2020. 10:35MT100151217
Neurološka ambulanta17.09.2020 9:5123.11.2020. 10:40AI267936232
Hematološka ambulanta22.10.2020 13:2423.11.2020. 10:40MG100178933
ORL ambulanta22.10.2020 13:5223.11.2020. 10:40CL100501019
Pulmološka ambulanta19.10.2020 10:3723.11.2020. 10:40PR100223186
Kardiološka ambulanta30.12.2019 11:723.11.2020. 10:40AK100350118
RTG mamografija29.09.2020 8:4923.11.2020. 10:45RM101128970
Psihijatrijska ambulanta14.09.2020 10:2323.11.2020. 10:50KG100002477
CT05.06.2020 13:4623.11.2020. 10:50PB100113712
Magnetska rezonanca30.01.2020 14:1223.11.2020. 11:00MK100734427
Hematološka ambulanta08.10.2020 13:3823.11.2020. 11:00MS100335580
Kardiološka ambulanta30.12.2019 11:5723.11.2020. 11:00NŠ100432614
Pulmološka ambulanta19.10.2020 10:4023.11.2020. 11:00MŽ100826225
Psihijatrijska ambulanta23.06.2020 10:2123.11.2020. 11:10NB100444459
Hematološka ambulanta26.10.2020 14:1323.11.2020. 11:20MV100112822
Kardiološka ambulanta30.12.2019 12:1823.11.2020. 11:20VP100359357
CT27.08.2020 12:4323.11.2020. 11:25RM101120405
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1723.11.2020. 11:30DŠ100220105
Psihijatrijska ambulanta03.08.2020 11:4323.11.2020. 11:30NK101073062
Neurološka ambulanta17.09.2020 10:1623.11.2020. 11:30DS158983655
Onkološka ambulanta10.08.2020 16:2223.11.2020. 11:30KM100161657
Doppler karotida13.07.2020 9:123.11.2020. 11:30CĆ100534782
Endoskopija - gastroskopija14.10.2020 11:2423.11.2020. 11:30AJ100127799
Kardiološka ambulanta30.12.2019 12:5123.11.2020. 11:40RV100258723
Hematološka ambulanta16.10.2020 14:1223.11.2020. 11:40IG135389557
Onkološka ambulanta24.09.2020 11:723.11.2020. 11:50IJ100390121
Naručivanje - operacija katarakte29.07.2020 13:223.11.2020. 12:00IP127350666
Ginekološka ambulanta26.10.2020 12:5823.11.2020. 12:00JG264974101
Endoskopija - kolonoskopija22.09.2020 10:5223.11.2020. 12:00KG100160150
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1723.11.2020. 12:00NM101067782
Kardiološka ambulanta02.01.2020 12:523.11.2020. 12:00DL100207752
Onkološka ambulanta06.10.2020 11:5623.11.2020. 12:10MI100452229
Doppler karotida15.07.2020 11:5823.11.2020. 12:15MK101113794
Kardiološka ambulanta03.01.2020 8:123.11.2020. 12:20DV100435182
Psihijatrijska ambulanta08.10.2020 18:2623.11.2020. 12:20MO100804949
Onkološka ambulanta14.10.2020 15:223.11.2020. 12:30SR100844859
Ultrazvuk dojke07.07.2020 12:4423.11.2020. 12:30IJ100235052
Fizikalna medicina10.03.2020 13:3423.11.2020. 12:30FE100196344
Kardiološka ambulanta03.01.2020 12:2923.11.2020. 12:40NŠ100795522
Neurološka ambulanta17.09.2020 11:3723.11.2020. 12:40JS100446436
Psihijatrijska ambulanta15.09.2020 10:1623.11.2020. 12:50PJ101074643
ORL ambulanta26.10.2020 11:2723.11.2020. 12:50EB263366817
Doppler karotida15.07.2020 12:1123.11.2020. 13:00MG100324142
Endoskopija - gastroskopija27.10.2020 14:223.11.2020. 13:00MB100203266
Neurološka ambulanta18.09.2020 11:5423.11.2020. 13:00IV100836839
Ginekološka ambulanta26.10.2020 13:1723.11.2020. 13:00ID100087264
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1823.11.2020. 13:00MD154606167
Psihijatrijska ambulanta15.09.2020 11:3023.11.2020. 13:10NS101106486
Fizikalna medicina23.06.2020 13:1323.11.2020. 13:10NG163762464
ORL ambulanta27.10.2020 9:3323.11.2020. 13:20MM261742960
Neurološka ambulanta18.09.2020 12:4023.11.2020. 13:20HZ106456883
Ultrazvuk dojke26.11.2019 8:1923.11.2020. 13:30AM100004740
Endoskopija - kolonoskopija22.09.2020 12:2923.11.2020. 13:30VM100056283
Fizikalna medicina26.05.2020 9:4423.11.2020. 13:30KJ262788288
Fizikalna medicina18.05.2020 15:5523.11.2020. 13:30MN168019627
Neurološka ambulanta21.09.2020 8:4023.11.2020. 13:40VK155062856
Fizikalna medicina19.10.2020 16:5723.11.2020. 13:50AŠ123110376
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:00CC158568162
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:00AP100125063
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:00JR100508904
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:00MK100266620
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:00RM100101297
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:15TV100144939
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:15DR100372049
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:15OD262033958
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:15ED156474278
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:15SD125815531
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:30TV162514288
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:30SF100164717
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:30SK100041800
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:30NŠ100314624
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:30IČ100019503
Dermatološka ambulanta12.10.2020 17:5523.11.2020. 14:30JK158058619
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:45RS100153374
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:45SA100050871
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:45KJ100524484
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:45AŠ100376840
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 14:45FS158983513
Dermatološka ambulanta16.10.2020 8:3623.11.2020. 14:50MT100360581
Fizikalna medicina22.10.2020 14:4823.11.2020. 15:00MM162913105
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3823.11.2020. 15:00VM100037376
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 15:00ĐV100227314
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 15:00IO100059220
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 15:00MM100279251
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3723.11.2020. 15:00MK100275278
Dermatološka ambulanta16.10.2020 10:4823.11.2020. 15:10MR157728902
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3823.11.2020. 15:15LK100272076
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3823.11.2020. 15:15NS100160875
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3823.11.2020. 15:15BM100255269
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:3823.11.2020. 15:15IZ100289598
Fizikalna medicina08.05.2020 11:3323.11.2020. 15:20LJ162642078
Dermatološka ambulanta19.10.2020 10:4423.11.2020. 15:30IJ100365686
Dermatološka ambulanta21.10.2020 14:5723.11.2020. 15:50JM100358486
Fizikalna medicina15.05.2020 12:4223.11.2020. 16:00EG167712031
Dermatološka ambulanta21.10.2020 15:923.11.2020. 16:10AB101123537
Dermatološka ambulanta21.10.2020 15:5523.11.2020. 16:30MK100225750
Dermatološka ambulanta26.10.2020 14:3723.11.2020. 16:50JB157710098
Fizikalna medicina26.10.2020 16:3523.11.2020. 17:00DŠ265365909
Dermatološka ambulanta26.10.2020 15:323.11.2020. 17:10MK161278025
Dermatološka ambulanta26.10.2020 15:4823.11.2020. 17:30MJ100466303
Dermatološka ambulanta26.10.2020 16:3323.11.2020. 17:50NB100363336
Dermatološka ambulanta27.10.2020 14:1323.11.2020. 18:10AH120626077
Dermatološka ambulanta27.10.2020 14:5723.11.2020. 18:30IK101073151
CT12.10.2020 10:3224.11.2020. 7:35TI100773752
CT26.10.2020 9:4924.11.2020. 7:55IB100492232
Holter kardiološki06.07.2020 12:5224.11.2020. 8:00SA100538569
Magnetska rezonanca08.06.2020 7:4524.11.2020. 8:00LP100316156
Holter kardiološki06.07.2020 9:3924.11.2020. 8:00BO100600905
Onkološka dnevna bolnica15.10.2020 11:5324.11.2020. 8:00JG100718603
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 11:124.11.2020. 8:00JV100872144
Onkološka dnevna bolnica27.10.2020 10:5024.11.2020. 8:00AO100115013
Ultrazvuk radiološki10.07.2020 11:4924.11.2020. 8:00AL101081218
RTG mamografija01.10.2020 14:1724.11.2020. 8:00MK100315073
RTG mamografija06.10.2020 8:4124.11.2020. 8:15MC100437579
Holter kardiološki08.07.2020 10:4024.11.2020. 8:15FH101252984
Holter kardiološki07.07.2020 7:4924.11.2020. 8:15DB100519628
CT15.09.2020 11:5724.11.2020. 8:15NĐ100598651
Ultrazvuk radiološki22.07.2020 13:3824.11.2020. 8:20IJ110413063
RTG mamografija07.10.2020 9:4424.11.2020. 8:30AŠ100266226
Ultrazvuk dojke04.08.2020 7:2624.11.2020. 8:30DŠ100101386
Holter kardiološki08.07.2020 13:1924.11.2020. 8:30ĐD100531129
Neuropedijatrijska ambulanta26.10.2020 12:5124.11.2020. 8:30FA267814004
CT23.10.2020 11:5324.11.2020. 8:35NB100480243
Ultrazvuk radiološki26.06.2020 10:124.11.2020. 8:40AM143550933
RTG mamografija07.10.2020 9:4424.11.2020. 8:45KL100266211
Doppler karotida16.07.2020 11:4524.11.2020. 8:45IS100461497
Magnetska rezonanca06.07.2020 12:3224.11.2020. 8:45MB100595233
CT28.10.2020 9:024.11.2020. 8:55NI100294838
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3124.11.2020. 9:00TŠ100103679
EMNG03.09.2020 9:5124.11.2020. 9:00AO153994348
Neurološka ambulanta14.09.2020 13:1424.11.2020. 9:00JV100819472
Neuropedijatrijska ambulanta26.10.2020 16:5224.11.2020. 9:00DK262286059
Psihijatrijska ambulanta23.07.2020 13:024.11.2020. 9:00HČ100133632
Psihijatrijska ambulanta17.09.2020 12:2324.11.2020. 9:00ŽC100414156
Neurološka ambulanta30.06.2020 9:924.11.2020. 9:00MI100266419
Onkološka ambulanta13.10.2020 16:1724.11.2020. 9:00MČ100258812
Vaskularna kirurgija13.12.2019 14:024.11.2020. 9:00JA100006817
Vaskularna kirurgija16.09.2020 10:4224.11.2020. 9:00MŽ101384921
Traumatološka ambulanta28.10.2020 9:1824.11.2020. 9:00MB100039175
Urološka ambulanta27.10.2020 9:5724.11.2020. 9:00BS101067566
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:5224.11.2020. 9:00MP
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:2924.11.2020. 9:00FB268179226
RTG mamografija06.10.2020 12:1924.11.2020. 9:00RM137009264
Ultrazvuk radiološki13.07.2020 9:3524.11.2020. 9:00VS100408700
Traumatološka ambulanta28.10.2020 10:5424.11.2020. 9:10DL100598702
RTG mamografija08.10.2020 12:124.11.2020. 9:15MP100542694
Ultrazvuk radiološki21.07.2020 11:2524.11.2020. 9:20MO100013294
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:5424.11.2020. 9:20MP268022974
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 9:5824.11.2020. 9:20MG267940866
Traumatološka ambulanta28.10.2020 11:124.11.2020. 9:20DŠ100376817
Vaskularna kirurgija21.05.2020 8:2924.11.2020. 9:20MK100270084
Neurološka ambulanta15.09.2020 11:524.11.2020. 9:20SV100084486
Neurološka ambulanta17.08.2020 13:1124.11.2020. 9:20ĐD100007410
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 13:4224.11.2020. 9:20JŽ100501589
Neuropedijatrijska ambulanta27.10.2020 11:4624.11.2020. 9:30KA267888830
Magnetska rezonanca08.06.2020 8:424.11.2020. 9:30NO139902852
Ginekološka ambulanta26.10.2020 12:4924.11.2020. 9:30SA100291710
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3124.11.2020. 9:30NM100045057
Doppler karotida16.07.2020 12:2024.11.2020. 9:30VD100330560
RTG mamografija05.10.2020 14:3624.11.2020. 9:30LČ101127898
CT08.06.2020 10:1124.11.2020. 9:35IS100381207
Neurološka ambulanta19.05.2020 10:2724.11.2020. 9:40DK100601335
Neurološka ambulanta15.09.2020 11:1124.11.2020. 9:40MK100119340
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 10:4224.11.2020. 9:40RŠ100975338
Ultrazvuk radiološki01.10.2020 14:224.11.2020. 9:40AR160395863
RTG mamografija07.10.2020 12:324.11.2020. 9:45MG100595286
Urološka ambulanta27.10.2020 10:3024.11.2020. 9:45IK152709881
CT01.09.2020 11:5824.11.2020. 9:55IP119135098
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3224.11.2020. 10:00PK101083318
EMNG26.10.2020 10:1824.11.2020. 10:00DV160816920
Neuropedijatrijska ambulanta28.10.2020 12:5924.11.2020. 10:00ES268093615
Hematološka ambulanta28.07.2020 12:424.11.2020. 10:00MT100037639
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 10:4024.11.2020. 10:00KR100048719
EEG laboratorij17.09.2020 10:3024.11.2020. 10:00OV101145612
Neurološka ambulanta15.09.2020 13:224.11.2020. 10:00CĆ100534782
Neurološka ambulanta15.09.2020 14:4924.11.2020. 10:00ND100761443
Onkološka ambulanta04.03.2020 9:1524.11.2020. 10:00IK100138578
Vaskularna kirurgija16.09.2020 13:4624.11.2020. 10:00RD156185965
Pulmološka ambulanta19.09.2019 9:1024.11.2020. 10:00MJ101218715
Kemoterapija01.09.2020 10:524.11.2020. 10:00DK101064788
UZV srca25.11.2019 9:024.11.2020. 10:00NV100356668
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju27.10.2020 8:3624.11.2020. 10:00MR100524817
RTG mamografija07.10.2020 7:3824.11.2020. 10:00AK158531939
Gastroenterološka ambulanta20.02.2020 11:4724.11.2020. 10:00VC100691449
ORL ambulanta21.10.2020 12:1924.11.2020. 10:10AG100529818
Doppler karotida24.01.2020 12:5524.11.2020. 10:15HB100268612
RTG mamografija08.10.2020 11:2524.11.2020. 10:15MM100306002
Magnetska rezonanca05.03.2020 11:024.11.2020. 10:15ST100336926
Onkološka ambulanta21.05.2020 12:1724.11.2020. 10:20SĆ158223515
Neurološka ambulanta16.09.2020 9:1824.11.2020. 10:20IT100769275
Neurološka ambulanta04.09.2020 10:4924.11.2020. 10:20AŽ100090438
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 11:2724.11.2020. 10:20MM100512118
Hematološka ambulanta01.09.2020 13:3024.11.2020. 10:20IP154582043
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju27.10.2020 10:2724.11.2020. 10:20DK158020999
Gastroenterološka ambulanta11.03.2020 13:824.11.2020. 10:20LV101237976
Pulmološka ambulanta20.09.2019 9:4624.11.2020. 10:20VV100135412
Kemoterapija01.09.2020 12:5324.11.2020. 10:20CV100907070
ORL ambulanta21.10.2020 9:2624.11.2020. 10:25MB265195096
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta06.08.2020 9:1824.11.2020. 10:30BO263675069
RTG mamografija09.10.2020 8:4524.11.2020. 10:30DT100377957
UZV srca25.11.2019 9:3824.11.2020. 10:30MB100603609
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3224.11.2020. 10:30TB100067147
CT23.09.2020 12:1724.11.2020. 10:35VS101065466
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 8:4424.11.2020. 10:40DS100359304
Hematološka ambulanta08.09.2020 10:5924.11.2020. 10:40AP100028004
Neurološka ambulanta15.09.2020 19:724.11.2020. 10:40KĆ100609862
Neurološka ambulanta16.09.2020 10:2724.11.2020. 10:40IŠ100179537
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju08.10.2020 10:2924.11.2020. 10:40PL148787557
Gastroenterološka ambulanta16.03.2020 11:5424.11.2020. 10:40IM100453674
ORL ambulanta21.10.2020 10:1024.11.2020. 10:40AM100889740
Pulmološka ambulanta20.09.2019 10:824.11.2020. 10:40KD100500561
RTG mamografija07.10.2020 13:4524.11.2020. 10:45DL100008438
CT08.06.2020 10:1624.11.2020. 10:50LM101116002
ORL ambulanta22.10.2020 8:5924.11.2020. 10:55MB100239765
Pulmološka ambulanta20.09.2019 13:2224.11.2020. 11:00IR101077277
UZV srca25.11.2019 9:3824.11.2020. 11:00LP100599768
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju25.09.2020 8:5224.11.2020. 11:00JG100559400
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.07.2020 18:1624.11.2020. 11:00EP267228701
Gastroenterološka ambulanta17.03.2020 9:124.11.2020. 11:00AD100406935
Magnetska rezonanca06.07.2020 12:3224.11.2020. 11:00MB100595233
Hematološka ambulanta18.09.2020 14:624.11.2020. 11:00ŽP136729910
Psihijatrijska ambulanta27.10.2020 10:2024.11.2020. 11:00ŽM100339615
Vaskularna kirurgija17.09.2020 10:2724.11.2020. 11:00LB101071136
Hematološka ambulanta22.09.2020 10:5424.11.2020. 11:20MŠ100552422
Gastroenterološka ambulanta18.03.2020 7:5424.11.2020. 11:20KK163986712
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.10.2019 9:2524.11.2020. 11:20NB101057145
Pulmološka ambulanta03.12.2019 12:2924.11.2020. 11:20MČ100500222
Doppler karotida16.07.2020 13:2724.11.2020. 11:30JB100898152
UZV srca25.11.2019 9:4624.11.2020. 11:30JV100855125
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.10.2020 12:3724.11.2020. 11:30TM264514371
EMNG03.08.2020 12:5324.11.2020. 11:30AČ101118530
Ginekološka ambulanta20.10.2020 13:1724.11.2020. 11:30MR101055740
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3324.11.2020. 11:30AS100009440
Hematološka ambulanta12.10.2020 12:1024.11.2020. 11:40VP100181971
Gastroenterološka ambulanta04.05.2020 12:4824.11.2020. 11:40BT100236934
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju21.10.2020 10:824.11.2020. 11:40AM100462870
ORL ambulanta20.10.2020 14:2724.11.2020. 11:40AR100549244
Pulmološka ambulanta16.03.2020 15:1224.11.2020. 11:40KB100239411
Pulmološka ambulanta23.07.2019 11:1924.11.2020. 12:00VF101128913
UZV srca25.11.2019 11:5924.11.2020. 12:00MA100499333
Gastroenterološka ambulanta04.05.2020 13:4924.11.2020. 12:00SK119984237
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta06.10.2020 17:724.11.2020. 12:00MZ263366855
Neurološka ambulanta17.09.2020 13:2624.11.2020. 12:00JN100508459
Neurološka ambulanta17.09.2020 9:3724.11.2020. 12:00AR100280452
Hematološka ambulanta23.09.2020 11:5424.11.2020. 12:00VG101116248
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3324.11.2020. 12:00DO100324867
Doppler karotida08.01.2020 9:4624.11.2020. 12:15NR100526565
Pulmološka ambulanta26.09.2019 9:5224.11.2020. 12:20PD100516727
Gastroenterološka ambulanta05.05.2020 13:1424.11.2020. 12:20MT101223707
Neurološka ambulanta17.09.2020 10:524.11.2020. 12:20JK139631221
Hematološka ambulanta14.10.2020 13:1124.11.2020. 12:20KT100194494
Neurološka ambulanta17.09.2020 14:4724.11.2020. 12:20JB100119641
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3324.11.2020. 12:30ST100268716
EMNG26.10.2020 12:1224.11.2020. 12:30MD100251247
UZV srca25.11.2019 12:3924.11.2020. 12:30SK100234213
Fizikalna medicina27.08.2020 9:5324.11.2020. 12:30NC100251393
Pulmološka ambulanta24.09.2019 12:4024.11.2020. 12:40GT100286659
Gastroenterološka ambulanta08.05.2020 7:4224.11.2020. 12:40AK266162131
Neurološka ambulanta17.09.2020 12:1224.11.2020. 12:40AR100117950
Hematološka ambulanta06.08.2020 19:2024.11.2020. 12:40DE139032429
Neurološka ambulanta18.09.2020 9:724.11.2020. 12:40JK100579180
Urološka ambulanta27.10.2020 11:1324.11.2020. 12:45MP100333442
Fizikalna medicina29.01.2020 10:2324.11.2020. 12:50IN100163259
ORL ambulanta23.10.2020 11:1824.11.2020. 12:50SK100553261
Doppler karotida17.07.2020 11:5824.11.2020. 13:00KM125212011
Pulmološka ambulanta11.10.2019 9:5824.11.2020. 13:00KĐ100041887
Gastroenterološka ambulanta11.05.2020 9:3524.11.2020. 13:00DČ100933826
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju21.10.2020 10:2724.11.2020. 13:00FJ100105548
Neurološka ambulanta18.09.2020 10:5224.11.2020. 13:00IM100714507
Hematološka ambulanta20.10.2020 11:1624.11.2020. 13:00MR264308590
Neurološka ambulanta18.09.2020 9:1524.11.2020. 13:00TM100100049
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3424.11.2020. 13:00KP100139951
ORL ambulanta28.10.2020 14:024.11.2020. 13:05MM101255353
Fizikalna medicina23.07.2020 11:3024.11.2020. 13:10SP163491543
Pulmološka ambulanta05.05.2020 13:5424.11.2020. 13:20PF100438596
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju17.01.2020 7:4024.11.2020. 13:20IK100623463
Gastroenterološka ambulanta11.05.2020 11:1524.11.2020. 13:20MK100606340
Neurološka ambulanta21.09.2020 8:3124.11.2020. 13:20MJ100106599
Neurološka ambulanta21.09.2020 9:1624.11.2020. 13:20AT100824695
Hematološka ambulanta20.10.2020 20:1624.11.2020. 13:20MM100764541
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3724.11.2020. 13:30AR101070119
EMNG17.09.2020 10:4024.11.2020. 13:30MR101101517
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.10.2020 8:1624.11.2020. 13:30GB163141317
Gastroenterološka ambulanta12.05.2020 9:324.11.2020. 13:40RM100277734
Pulmološka ambulanta15.10.2019 13:4724.11.2020. 13:40DD158024811
Neurološka ambulanta21.09.2020 9:4124.11.2020. 13:40IM100001731
Hematološka ambulanta23.10.2020 9:2924.11.2020. 13:40BP162426942
Neurološka ambulanta25.06.2020 14:3224.11.2020. 13:40SB100165039
Fizikalna medicina24.08.2020 13:4724.11.2020. 13:50NG100335608
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:00NS100025724
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:00AD100229927
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:00DM100488342
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:00RK161705229
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.10.2020 8:1624.11.2020. 14:00IB161672638
Ultrazvuk dojke25.11.2019 7:3724.11.2020. 14:00MK100425965
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:15VM167978408
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:15LL100338034
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:15ŽJ100278179
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:15MK100232950
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:15NM163932889
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:30HA168022311
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:30SG100076220
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:30DR100054709
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:30SP100156222
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:30SŽ100541319
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 10:1824.11.2020. 14:30VB265323655
Dermatološka ambulanta01.09.2020 13:3524.11.2020. 14:30PF100061148
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:45SB100275901
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:45JM100121588
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:45ML100278978
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:45KK100522308
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 14:45SL155486702
Dermatološka ambulanta26.10.2020 15:2024.11.2020. 14:50MV156398300
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:00SM100385248
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:00MN100106419
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:00IR100266298
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:00NI100100208
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:00AŽ100465856
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.07.2020 14:4424.11.2020. 15:00AS262927452
Dermatološka ambulanta30.09.2020 9:724.11.2020. 15:10NM158791032
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4224.11.2020. 15:15ZG100087175
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:15LD100156769
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4124.11.2020. 15:15BM100145570
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4224.11.2020. 15:15MJ100524732
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4224.11.2020. 15:15EŠ156415094
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.07.2020 14:4324.11.2020. 15:30AS261493951
Dermatološka ambulanta27.10.2020 12:3024.11.2020. 15:30LL101102303
Dermatološka ambulanta27.10.2020 15:5024.11.2020. 15:50MB159223099
Kardiološka pedijatrijska ambulanta18.06.2020 14:2324.11.2020. 16:00NĐ163512431
Dermatološka ambulanta27.10.2020 16:3324.11.2020. 16:10VM100411753
Dermatološka ambulanta27.10.2020 16:4024.11.2020. 16:30VS100100123
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 12:724.11.2020. 16:30ND261895402
Dermatološka ambulanta27.10.2020 17:2724.11.2020. 16:50MB100269540
Kardiološka pedijatrijska ambulanta03.07.2020 9:1624.11.2020. 17:00VM267597845
Dermatološka ambulanta27.10.2020 17:3824.11.2020. 17:10IM157042458
Dermatološka ambulanta28.10.2020 14:4524.11.2020. 17:30KM100551829
Dermatološka ambulanta28.10.2020 15:324.11.2020. 17:50KT100363266
Dermatološka ambulanta28.10.2020 15:724.11.2020. 18:10LB101092745
Dermatološka ambulanta28.10.2020 14:4824.11.2020. 18:30MM101255353
CT07.10.2020 13:3225.11.2020. 7:35KT100187699
Magnetska rezonanca11.08.2020 12:525.11.2020. 8:00BK134950111
Holter kardiološki09.07.2020 9:2725.11.2020. 8:00MP100181666
Holter kardiološki10.07.2020 9:2525.11.2020. 8:00JT100020348
Onkološka dnevna bolnica29.07.2020 10:2825.11.2020. 8:00NP100130854
Onkološka dnevna bolnica28.10.2020 13:5225.11.2020. 8:00ŽG100424558
Ultrazvuk radiološki13.07.2020 12:3725.11.2020. 8:00AL100609557
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.10.2020 12:125.11.2020. 8:00ŽL268211204
RTG mamografija07.10.2020 8:1425.11.2020. 8:00MŠ100243918
RTG mamografija17.01.2020 9:4325.11.2020. 8:15PŠ100132371
Holter kardiološki26.10.2020 13:2925.11.2020. 8:15VL100344819
Holter kardiološki13.07.2020 14:125.11.2020. 8:15SR101114218
Ultrazvuk radiološki10.09.2020 12:3425.11.2020. 8:20LK159858742
RTG mamografija08.10.2020 14:3825.11.2020. 8:30AP138664133
Holter kardiološki14.07.2020 8:4525.11.2020. 8:30NC100275174
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3125.11.2020. 8:30AŠ100332124
Ginekološka ambulanta19.10.2020 10:3625.11.2020. 8:30GM100320417
Ultrazvuk radiološki13.07.2020 15:2525.11.2020. 8:40NZ101113120
RTG mamografija09.10.2020 11:5325.11.2020. 8:45IS101079127
Doppler karotida17.07.2020 13:2725.11.2020. 8:45VS100014752
Magnetska rezonanca12.05.2020 9:3725.11.2020. 8:45MČ100191485
CT03.09.2020 12:4925.11.2020. 8:55KK100357172
Ginekološka ambulanta21.10.2020 10:1925.11.2020. 9:00MD139877379
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3225.11.2020. 9:00SJ100245308
EMNG09.09.2020 10:5725.11.2020. 9:00IK101266289
Neuropedijatrijska ambulanta07.10.2020 9:4325.11.2020. 9:00MM261032901
Neurološka ambulanta13.05.2020 9:3125.11.2020. 9:00MO100192407
EEG laboratorij28.02.2020 10:1625.11.2020. 9:00ŠM100010938
Onkološka ambulanta20.07.2020 13:2025.11.2020. 9:00LB100016496
Onkološka ambulanta22.07.2020 15:3625.11.2020. 9:00RĐ100448339
Urološka ambulanta20.05.2020 9:5925.11.2020. 9:00BD101310006
RTG mamografija02.12.2019 11:4725.11.2020. 9:00RB100268684
Ultrazvuk radiološki14.07.2020 8:1725.11.2020. 9:00IG100365455
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.09.2020 10:1025.11.2020. 9:00JK267800466
Psihijatrijska ambulanta19.10.2020 8:1225.11.2020. 9:10NČ163231477
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida14.09.2020 10:4725.11.2020. 9:15LČ100173665
RTG mamografija04.12.2019 8:425.11.2020. 9:15NK101044139
Urološka ambulanta03.06.2020 10:2725.11.2020. 9:15ZR100808960
Ultrazvuk radiološki05.10.2020 14:3125.11.2020. 9:20GA100512419
Neurološka ambulanta20.11.2019 12:2925.11.2020. 9:20DP163370281
Onkološka ambulanta28.10.2020 10:2825.11.2020. 9:20ML101240209
EEG laboratorij09.10.2020 8:3025.11.2020. 9:30DK161005188
Magnetska rezonanca10.02.2020 9:625.11.2020. 9:30NB100042368
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3225.11.2020. 9:30MS101067231
RTG mamografija02.01.2020 9:4225.11.2020. 9:30IP100165306
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 8:4925.11.2020. 9:30PK100197412
Urološka ambulanta13.05.2020 10:525.11.2020. 9:30AM100809263
CT17.12.2019 12:5025.11.2020. 9:35ĐS100425170
Neurološka ambulanta20.05.2020 9:4825.11.2020. 9:40PV101118193
Onkološka ambulanta28.10.2020 13:4225.11.2020. 9:40MM100665685
Ultrazvuk radiološki10.07.2020 9:5725.11.2020. 9:40NK100494845
RTG mamografija07.10.2020 9:825.11.2020. 9:45PU101130760
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 8:5125.11.2020. 9:45MĆ100250198
Urološka ambulanta17.02.2020 12:1225.11.2020. 9:45LD101277693
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 13:2425.11.2020. 9:55AL163177182
EEG laboratorij12.10.2020 13:1825.11.2020. 10:00PT100545612
Psihijatrijska ambulanta28.10.2020 10:1125.11.2020. 10:00JŠ153927252
Neurološka ambulanta27.05.2020 9:3425.11.2020. 10:00MR100551918
Neuropedijatrijska ambulanta25.09.2020 12:3425.11.2020. 10:00EM268158079
Ginekološka ambulanta09.10.2020 16:5725.11.2020. 10:00AD129840021
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3325.11.2020. 10:00SŠ100035609
EMNG27.08.2020 9:1125.11.2020. 10:00JK100843352
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 8:5125.11.2020. 10:00DŠ100220105
Urološka ambulanta20.05.2020 9:4825.11.2020. 10:00ŠK100858416
Pulmološka ambulanta13.03.2020 9:225.11.2020. 10:00TA100031979
Kardiološka ambulanta26.02.2020 12:1725.11.2020. 10:00AC100395832
RTG mamografija02.09.2020 10:4025.11.2020. 10:00DP101331418
Denzitometrija22.05.2020 10:3425.11.2020. 10:10RD100811509
Urološka ambulanta02.07.2020 11:1425.11.2020. 10:15IJ100822595
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 10:1125.11.2020. 10:15TB100067147
Doppler karotida13.07.2020 14:2225.11.2020. 10:15VT101393691
RTG mamografija09.10.2020 11:925.11.2020. 10:15EŠ101319599
Magnetska rezonanca12.05.2020 9:3825.11.2020. 10:15MČ100191485
Neurološka ambulanta13.05.2020 12:1225.11.2020. 10:20MD100565123
Psihijatrijska ambulanta28.10.2020 10:3225.11.2020. 10:20IC100803885
Kardiološka ambulanta26.02.2020 12:1925.11.2020. 10:20MM100716005
Pulmološka ambulanta19.09.2019 14:2325.11.2020. 10:20DF100745225
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.05.2020 12:925.11.2020. 10:30LV100468051
Denzitometrija02.10.2020 13:5025.11.2020. 10:30DF101315897
Urološka ambulanta16.09.2020 9:2925.11.2020. 10:30MM100806593
RTG mamografija12.10.2020 8:925.11.2020. 10:30MV101302058
EEG laboratorij13.10.2020 9:4025.11.2020. 10:30MS100406333
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3325.11.2020. 10:30MT100271909
Ginekološka ambulanta28.10.2020 12:1225.11.2020. 10:30LP101111020
CT27.10.2020 11:325.11.2020. 10:35SM100316584
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 12:2025.11.2020. 10:40NĐ162705737
Kardiološka ambulanta27.02.2020 9:5325.11.2020. 10:40NV101395096
Pulmološka ambulanta18.09.2019 12:5725.11.2020. 10:40DF100486007
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.06.2020 10:4625.11.2020. 10:45SB100390583
Urološka ambulanta17.09.2020 8:5925.11.2020. 10:45IŠ100108256
RTG mamografija05.12.2019 13:4225.11.2020. 10:45MĆ101301492
CT08.06.2020 12:5825.11.2020. 10:50MM100558690
ORL ambulanta22.10.2020 10:1325.11.2020. 10:55AŽ100970252
Pulmološka ambulanta18.09.2019 13:3325.11.2020. 11:00RV100038622
Kardiološka ambulanta27.02.2020 10:5025.11.2020. 11:00DV100142063
Urološka ambulanta17.09.2020 14:425.11.2020. 11:00NF100745206
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.06.2020 13:1725.11.2020. 11:00MG101137679
Magnetska rezonanca04.03.2020 10:3825.11.2020. 11:00NL100023889
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 12:625.11.2020. 11:10AL161108579
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.06.2020 8:4525.11.2020. 11:15SI100370517
Pulmološka ambulanta18.09.2019 13:5625.11.2020. 11:20MM100570064
Kardiološka ambulanta27.02.2020 10:5525.11.2020. 11:20RM100828607
Doppler karotida20.07.2020 13:1525.11.2020. 11:30NL100303031
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.06.2020 10:4225.11.2020. 11:30MŠ100442344
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.09.2020 13:3025.11.2020. 11:30TB267739268
EEG laboratorij21.10.2020 9:1225.11.2020. 11:30ŠP157695832
Neurološka ambulanta24.06.2020 9:2225.11.2020. 11:30DK100049469
Onkološka ambulanta18.05.2020 15:2625.11.2020. 11:30NK100494845
EMNG09.09.2020 12:925.11.2020. 11:30AN101066464
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3325.11.2020. 11:30JS100533252
Pulmološka ambulanta19.09.2019 12:3025.11.2020. 11:40MS100144638
Kardiološka ambulanta28.02.2020 12:1025.11.2020. 11:40FS158983513
ORL ambulanta22.10.2020 10:1125.11.2020. 11:40MŽ100970267
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 10:1325.11.2020. 11:45SŠ100035609
Magnetska rezonanca02.10.2020 9:4225.11.2020. 11:45MJ100390969
Onkološka ambulanta21.05.2020 10:5625.11.2020. 11:50FT100615918
EEG laboratorij22.10.2020 11:5325.11.2020. 12:00GG100076752
Neurološka ambulanta22.07.2020 13:625.11.2020. 12:00VB100578676
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3325.11.2020. 12:00NK100311579
Urološka ambulanta21.09.2020 8:4425.11.2020. 12:00AD100232058
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.06.2020 13:2625.11.2020. 12:00DP100041497
Pulmološka ambulanta17.01.2020 14:1625.11.2020. 12:00MV101070250
Kardiološka ambulanta28.02.2020 13:325.11.2020. 12:00ŽC100164083
Onkološka ambulanta22.05.2020 9:2925.11.2020. 12:10DT100539139
Doppler karotida21.07.2020 10:2625.11.2020. 12:15MB101054761
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.06.2020 7:3525.11.2020. 12:15MR100052844
Urološka ambulanta01.10.2020 12:5225.11.2020. 12:15MN100918998
Pulmološka ambulanta20.09.2019 9:4625.11.2020. 12:20AM100154705
Kardiološka ambulanta26.07.2019 8:5825.11.2020. 12:20MO100031038
Neurološka ambulanta26.08.2020 9:2725.11.2020. 12:20KZ100750734
Onkološka ambulanta22.05.2020 10:625.11.2020. 12:30RD100811509
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3325.11.2020. 12:30IV100468691
EMNG11.09.2020 11:3925.11.2020. 12:30MM101084585
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.06.2020 8:1625.11.2020. 12:30AP100825087
Urološka ambulanta22.09.2020 10:1125.11.2020. 12:30SM100005274
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.09.2020 13:3425.11.2020. 12:30MB267739253
Kardiološka ambulanta03.03.2020 8:4325.11.2020. 12:40PK100520458
Pulmološka ambulanta25.09.2019 11:5125.11.2020. 12:40TĆ100584007
Neurološka ambulanta10.09.2020 10:925.11.2020. 12:40TK100081778
Plastična kirurgija i kirurgija dojke27.11.2019 10:3425.11.2020. 12:45JS100533252
Urološka ambulanta25.09.2020 14:5025.11.2020. 12:45BS101285586
Onkološka ambulanta22.05.2020 11:3625.11.2020. 12:50KK100455473
Neurološka ambulanta10.09.2020 11:1725.11.2020. 13:00NS100311070
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3425.11.2020. 13:00SR101097534
Urološka ambulanta28.10.2020 10:4025.11.2020. 13:00MO100390210
Pulmološka ambulanta25.09.2019 11:2725.11.2020. 13:00IŠ100443874
Kardiološka ambulanta03.03.2020 12:5625.11.2020. 13:00JB100454511
Doppler karotida21.07.2020 11:1325.11.2020. 13:00SM100833694
Onkološka ambulanta22.05.2020 11:4025.11.2020. 13:10NK100455469
Neurološka ambulanta11.09.2020 12:5625.11.2020. 13:20VB100082691
Pulmološka ambulanta06.11.2019 11:4825.11.2020. 13:20PO100285805
Kardiološka ambulanta03.03.2020 13:3325.11.2020. 13:20AS156350202
Onkološka ambulanta23.07.2020 11:4825.11.2020. 13:30NM158791032
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:3625.11.2020. 13:30KL100087584
Ginekološka ambulanta22.10.2020 15:725.11.2020. 13:30GK100046604
EMNG16.09.2020 9:3225.11.2020. 13:30LM100471282
Neurološka ambulanta11.09.2020 13:2225.11.2020. 13:40ML100237186
Pulmološka ambulanta06.05.2020 10:2925.11.2020. 13:40GH111983729
Kardiološka ambulanta05.03.2020 9:2225.11.2020. 13:40LV100246289
Urološka ambulanta21.10.2020 11:1325.11.2020. 13:45MB101134176
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:00SG154000668
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:00DP159118522
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:00AM100088883
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:00MM100088686
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:00TM100259238
Ultrazvuk dojke26.11.2019 7:4025.11.2020. 14:00TP100453462
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:15DD100333156
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:15MM100050829
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:15MM100107188
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:15DČ100271788
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:15ML140676852
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:30MM100390704
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:30AP100062818
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:30JB100315571
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:30MP100406437
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:30DT100566206
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.08.2020 12:925.11.2020. 14:30VM160670392
Dermatološka ambulanta08.10.2020 14:3925.11.2020. 14:30AP138664133
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:45MZ100304699
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:45SK100147219
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:45NP100102454
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:45EZ100047373
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4625.11.2020. 14:45RV100259100
Dermatološka ambulanta26.10.2020 15:5725.11.2020. 14:50IL100263452
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:00MB100264412
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:00RP100312420
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:00AČ261898411
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:00ZM100545788
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.08.2020 14:025.11.2020. 15:00PC261038099
Dermatološka ambulanta28.10.2020 16:325.11.2020. 15:10MK100338138
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:15SŠ100520710
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:15RC100261899
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:15ZĐ100256799
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:15NA100048530
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:4725.11.2020. 15:15DK100022876
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.08.2020 13:5825.11.2020. 15:30AC162376444
Dermatološka ambulanta28.10.2020 17:1825.11.2020. 15:30AO100358503
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.08.2020 13:925.11.2020. 16:00MR161818392
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.08.2020 12:925.11.2020. 16:30DM261298076
Kardiološka pedijatrijska ambulanta08.07.2020 7:5025.11.2020. 17:10MM265662693
CT13.10.2020 13:3126.11.2020. 7:35OV100819010
CT21.10.2020 13:3526.11.2020. 7:55IM100728916
Holter kardiološki14.07.2020 12:2926.11.2020. 8:00JN100375876
Magnetska rezonanca29.06.2020 13:4926.11.2020. 8:00OR100134128
Holter kardiološki13.07.2020 7:4626.11.2020. 8:00MV101078326
Ultrazvuk radiološki26.05.2020 9:3526.11.2020. 8:00RS100499583
RTG mamografija12.10.2020 10:3026.11.2020. 8:00MČ100050299
RTG mamografija09.10.2020 12:2326.11.2020. 8:15NŠ100145814
Holter kardiološki15.07.2020 7:5526.11.2020. 8:15IB100581248
Holter kardiološki14.07.2020 13:2826.11.2020. 8:15DČ100424971
CT14.10.2020 9:1226.11.2020. 8:15MR100351883
Ultrazvuk radiološki17.08.2020 8:4626.11.2020. 8:20KM100161657
Fizikalna medicina08.09.2020 8:5526.11.2020. 8:20MM138848030
Urološka ambulanta07.07.2020 11:026.11.2020. 8:30PF100061148
RTG mamografija18.06.2020 9:5526.11.2020. 8:30ML100412501
Anesteziološka ambulanta01.10.2020 11:4026.11.2020. 8:30MB101134551
Ginekološka ambulanta27.10.2020 11:1726.11.2020. 8:30LM100212212
Ultrazvuk dojke27.11.2019 7:2726.11.2020. 8:30SL100254345
Holter kardiološki15.07.2020 10:2526.11.2020. 8:30SĐ100055849
Ultrazvuk radiološki17.08.2020 8:726.11.2020. 8:40MŠ100201823
RTG mamografija13.10.2020 9:3226.11.2020. 8:45MM100185245
Urološka ambulanta29.09.2020 11:1426.11.2020. 8:45IW100193405
Doppler karotida28.05.2020 9:4026.11.2020. 8:45JM100921339
Magnetska rezonanca13.05.2020 7:5726.11.2020. 8:45JM100546729
Ultrazvuk dojke27.11.2019 7:2726.11.2020. 9:00PB100441064
CT06.10.2020 11:4726.11.2020. 9:00ŽR101206590
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 10:5326.11.2020. 9:00IČ100842458
Psihijatrijska ambulanta26.05.2020 13:5026.11.2020. 9:00SK100199029
Neurološka ambulanta09.07.2020 10:1726.11.2020. 9:00AB152194375
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 10:426.11.2020. 9:00MĐ268137269
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 10:326.11.2020. 9:00PM268204517
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2026.11.2020. 9:00VT100350550
Fizikalna medicina21.09.2020 13:3126.11.2020. 9:00RĆ100517570
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:2126.11.2020. 9:00VV100075167
Urološka ambulanta25.06.2020 12:5926.11.2020. 9:00SL100219205
RTG mamografija09.12.2019 8:5126.11.2020. 9:00AR101057817
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.10.2020 9:726.11.2020. 9:00MK265388240
Ultrazvuk radiološki06.12.2019 10:5726.11.2020. 9:00VZ158596115
Traumatološka ambulanta27.10.2020 11:3226.11.2020. 9:10TB101065165
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2026.11.2020. 9:15JS100227244
Urološka ambulanta30.07.2020 9:5326.11.2020. 9:15ST101310487
RTG mamografija02.01.2020 9:4426.11.2020. 9:15KR100447487
Ultrazvuk radiološki06.08.2020 13:5726.11.2020. 9:20NV101132752
Ultrazvuk radiološki06.08.2020 14:626.11.2020. 9:20NV101132752
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 11:126.11.2020. 9:20LM268129323
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 10:626.11.2020. 9:201S
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 10:5426.11.2020. 9:20JČ100842405
Neurološka ambulanta17.09.2020 8:2226.11.2020. 9:20NB101087965
Psihijatrijska ambulanta18.06.2020 10:5926.11.2020. 9:20LB100555107
Ultrazvuk dojke27.11.2019 7:3126.11.2020. 9:30JM100047265
Magnetska rezonanca24.06.2020 14:3926.11.2020. 9:30SU101076546
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2126.11.2020. 9:30NP100761833
Urološka ambulanta26.08.2020 10:2026.11.2020. 9:30IZ100382741
RTG mamografija08.10.2020 10:226.11.2020. 9:30JR100116100
Ultrazvuk radiološki27.10.2020 12:2926.11.2020. 9:40LK100187769
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 13:826.11.2020. 9:40MC
Ultrazvuk lokomotornog sustava28.10.2020 11:5726.11.2020. 9:40ĐB267988767
Fizikalna medicina02.10.2020 12:2026.11.2020. 9:40NO100228098
Neurološka ambulanta28.05.2020 9:4826.11.2020. 9:40JM100921339
Psihijatrijska ambulanta07.10.2020 12:5026.11.2020. 9:40SB101316700
Urološka ambulanta28.09.2020 13:726.11.2020. 9:45GK100453956
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2126.11.2020. 9:45RB100034136
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.07.2020 14:4726.11.2020. 9:45LZ264788895
RTG mamografija12.10.2020 8:3926.11.2020. 9:45DŠ100077750
RTG mamografija13.10.2020 9:3426.11.2020. 10:00AM100185264
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.10.2020 13:5026.11.2020. 10:00ZL100311329
Ultrazvuk lokomotornog sustava27.10.2020 12:2826.11.2020. 10:00ŠP267924347
Urološka ambulanta28.09.2020 15:2526.11.2020. 10:00VR100008090
Fizikalna medicina09.10.2020 10:2726.11.2020. 10:00MB100004473
Ambulanta za kontrolu pacemakera11.02.2020 11:626.11.2020. 10:00NO100371233
Neurološka ambulanta10.09.2020 14:2726.11.2020. 10:00KŠ100172934
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 11:226.11.2020. 10:00MG100044951
Hematološka ambulanta24.06.2020 13:2426.11.2020. 10:00LJ100289189
Onkološka ambulanta29.05.2020 12:4726.11.2020. 10:00KM100274528
Ergometrija02.12.2019 9:226.11.2020. 10:00AV100272254
Ultrazvuk dojke27.11.2019 7:3126.11.2020. 10:00MS100052488
CT09.06.2020 11:1326.11.2020. 10:00LO100892384
Magnetska rezonanca09.07.2020 11:5026.11.2020. 10:15NS100330202
Urološka ambulanta23.09.2020 7:5926.11.2020. 10:15MD101093917
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 8:2826.11.2020. 10:15MM101085475
RTG mamografija14.10.2020 15:1926.11.2020. 10:15KP100597193
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.10.2020 9:3426.11.2020. 10:15MB265444033
Hematološka ambulanta03.09.2020 13:1026.11.2020. 10:20PŽ100437808
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 11:826.11.2020. 10:20GK136237695
ORL ambulanta28.10.2020 9:2426.11.2020. 10:25JK101197225
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 9:5526.11.2020. 10:30IK100524836
Urološka ambulanta29.09.2020 8:5026.11.2020. 10:30VM100602935
RTG mamografija13.10.2020 10:4926.11.2020. 10:30MC100280895
Ultrazvuk dojke27.11.2019 7:3226.11.2020. 10:30IN101065358
CT28.10.2020 10:4426.11.2020. 10:35JP100771243
Psihijatrijska ambulanta22.10.2020 12:4126.11.2020. 10:40HH100267012
ORL ambulanta26.10.2020 10:126.11.2020. 10:40JZ100538450
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.12.2019 12:5626.11.2020. 10:45AD100465023
Urološka ambulanta20.10.2020 10:4926.11.2020. 10:45ST100268716
RTG mamografija02.07.2020 12:3526.11.2020. 10:45NT101224103
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.08.2020 11:5626.11.2020. 10:45LT266634104
CT09.06.2020 14:826.11.2020. 10:50VS100014752
Magnetska rezonanca11.08.2020 9:1326.11.2020. 11:00DL100565551
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 10:1726.11.2020. 11:00ZK101178036
Fizikalna medicina13.10.2020 13:1426.11.2020. 11:00NP100524357
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 13:626.11.2020. 11:15IM100867881
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta01.10.2020 8:2826.11.2020. 11:15BB262184520
Urološka ambulanta29.09.2020 7:4226.11.2020. 11:30ĐP100225341
Ultrazvuk dojke27.11.2019 8:226.11.2020. 11:30JĐ100442166
Neurološka ambulanta18.09.2020 8:4926.11.2020. 11:30EB100059856
Onkološka ambulanta03.06.2020 13:1926.11.2020. 11:30MK100819364
Fizikalna medicina20.10.2020 10:426.11.2020. 11:40JŠ101070443
Urološka ambulanta29.09.2020 9:4326.11.2020. 11:45DB100351084
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.10.2020 14:526.11.2020. 12:00SM100789373
Urološka ambulanta29.09.2020 12:2626.11.2020. 12:00SB100854786
Fizikalna medicina21.09.2020 15:5826.11.2020. 12:00ĐK100176458
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.10.2020 14:1926.11.2020. 12:00LG263231945
Ultrazvuk dojke27.11.2019 8:226.11.2020. 12:00RB100034136
Onkološka ambulanta12.08.2020 17:826.11.2020. 12:10JG100031004
Urološka ambulanta29.09.2020 12:4626.11.2020. 12:15VP101312939
Doppler karotida22.07.2020 9:4426.11.2020. 12:15LG100236084
Fizikalna medicina26.10.2020 13:4526.11.2020. 12:20IP100529042
Urološka ambulanta29.09.2020 13:5826.11.2020. 12:30ED100228312
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.10.2020 12:5626.11.2020. 12:30DZ160091452
Onkološka ambulanta18.08.2020 13:3526.11.2020. 12:30NŠ100475783
Ultrazvuk dojke27.11.2019 8:326.11.2020. 12:30DK167508331
Fizikalna medicina02.07.2020 13:1926.11.2020. 12:40AM162687468
Urološka ambulanta29.09.2020 13:526.11.2020. 12:45DP100369068
ORL ambulanta23.10.2020 10:5526.11.2020. 12:50BN100498068
Onkološka ambulanta25.09.2020 12:926.11.2020. 12:50MP100049365
Audiometrija27.10.2020 12:2126.11.2020. 13:00AM267009685
Ultrazvuk dojke27.11.2019 8:426.11.2020. 13:00LS101106984
Doppler karotida22.07.2020 12:1826.11.2020. 13:00AF100447190
Fizikalna medicina02.07.2020 13:2026.11.2020. 13:00RM261163128
Urološka ambulanta21.10.2020 10:3526.11.2020. 13:00VZ158596115
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.05.2020 13:1226.11.2020. 13:00IĐ262101250
Onkološka ambulanta18.08.2020 10:2426.11.2020. 13:10ML100469191
ORL ambulanta23.10.2020 14:3226.11.2020. 13:20VN100153143
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.10.2020 16:4726.11.2020. 13:30AV262740175
Ultrazvuk dojke27.11.2019 8:526.11.2020. 13:30SS100521206
Magnetska rezonanca18.06.2020 13:2326.11.2020. 13:30ĐB100048846
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:2426.11.2020. 14:00AR156209044
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta18.06.2020 15:2526.11.2020. 14:00AM167448847
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:00NJ100371337
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:00AG100016689
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:00MB156308837
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:00VO100503123
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:00MM100270718
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:15SŽ100096136
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:15NG100431052
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:15RM100518899
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:15EB100015322
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:30LK100338176
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:30JJ136929843
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:30VT100330293
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:30DL100020174
Dermatološka ambulanta02.10.2020 14:4126.11.2020. 14:30DG100960912
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:45AL100320027
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:45IV100392310
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:45SW100153798
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:45SK100518901
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 14:45MŠ100005363
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:00LM100071732
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:00DŠ100413073
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:00AM100433218
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:00DC100044237
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:00TP103137129
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5126.11.2020. 15:15DP156189101
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:15MV100081091
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:15NT100288142
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:15NM100224786
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5026.11.2020. 15:15DŠ100432667
Ultrazvuk vrata (ORL)27.10.2020 11:1026.11.2020. 15:30LS100496485
Ultrazvuk vrata (ORL)27.10.2020 11:1226.11.2020. 15:45PP100282995
CT09.10.2020 9:3027.11.2020. 7:35MJ100547055
CT26.10.2020 10:4327.11.2020. 7:55KF123246689
Magnetska rezonanca31.01.2020 10:127.11.2020. 8:00ZK157018756
Naručivanje - operacija katarakte29.07.2020 11:827.11.2020. 8:00NM101318957
Holter tlaka27.10.2020 10:1027.11.2020. 8:00ŽV100475976
RTG mamografija02.12.2019 10:2027.11.2020. 8:00LM100554344
Ultrazvuk radiološki27.11.2019 9:3427.11.2020. 8:00VC100233925
RTG mamografija09.10.2020 14:1227.11.2020. 8:15DB152509287
Ultrazvuk radiološki19.12.2019 8:5827.11.2020. 8:20SS100050655
Fizikalna medicina28.09.2020 16:3327.11.2020. 8:20TM100077816
RTG mamografija09.10.2020 14:1327.11.2020. 8:30AT128817375
Ultrazvuk dojke28.11.2019 7:3327.11.2020. 8:30LJ100441721
Ultrazvuk radiološki15.07.2020 11:1027.11.2020. 8:40AB101075143
RTG mamografija12.10.2020 14:3027.11.2020. 8:45AČ100091332
Doppler karotida27.05.2020 9:4227.11.2020. 8:45RN100233198
Magnetska rezonanca08.05.2020 10:1927.11.2020. 8:45KO100067274
EMNG08.09.2020 9:5227.11.2020. 9:00BM100926931
Ultrazvuk dojke28.11.2019 7:3627.11.2020. 9:00ZA100320718
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 10:4427.11.2020. 9:00EČ100104840
Naručivanje - operacija katarakte06.07.2020 13:5327.11.2020. 9:00LB101215049
Neurološka ambulanta15.05.2020 10:2127.11.2020. 9:00KV265090968
Fizikalna medicina29.09.2020 12:1727.11.2020. 9:00MK100453640
RTG mamografija13.08.2020 9:4527.11.2020. 9:00NR101120814
Ultrazvuk radiološki14.07.2020 11:3827.11.2020. 9:00AB101044976
RTG mamografija13.10.2020 12:5927.11.2020. 9:15AP101107643
Ultrazvuk radiološki29.09.2020 8:727.11.2020. 9:20JM100809780
Fizikalna medicina25.09.2020 11:4627.11.2020. 9:20ST100575099
RTG mamografija13.10.2020 13:2227.11.2020. 9:30DK100469331
Ultrazvuk dojke28.11.2019 7:3727.11.2020. 9:30OS100548443
Magnetska rezonanca13.07.2020 10:727.11.2020. 9:30ĐK157150737
CT10.06.2020 9:4527.11.2020. 9:35IB100360312
Psihijatrijska ambulanta21.10.2020 10:3827.11.2020. 9:40JM100873299
Neurološka ambulanta24.01.2020 12:5527.11.2020. 9:40HB100268612
Ultrazvuk radiološki29.09.2020 8:727.11.2020. 9:40JM100809780
RTG mamografija13.10.2020 14:1527.11.2020. 9:45MK100101032
RTG mamografija08.06.2020 13:427.11.2020. 10:00BL100109786
Fizikalna medicina25.09.2020 9:4327.11.2020. 10:00JŠ154860499
Psihijatrijska ambulanta30.09.2020 11:5827.11.2020. 10:00KM101051038
Naručivanje - operacija katarakte07.07.2020 13:1127.11.2020. 10:00DU101140626
Neurološka ambulanta11.08.2020 10:2027.11.2020. 10:00IN100994160
Nefrološka ambulanta08.11.2019 13:2227.11.2020. 10:00BP146205441
Ultrazvuk dojke28.11.2019 7:3827.11.2020. 10:00AM101309996
Ergometrija02.09.2020 8:1627.11.2020. 10:00IM100437846
EMNG23.09.2020 11:1727.11.2020. 10:00RD100908100
ORL ambulanta14.10.2020 8:427.11.2020. 10:10AM267009685
RTG mamografija15.10.2020 7:4227.11.2020. 10:15VM100564303
Magnetska rezonanca31.01.2020 11:227.11.2020. 10:15ZS100712943
Nefrološka ambulanta15.05.2020 11:3427.11.2020. 10:20DR100653003
Psihijatrijska ambulanta23.10.2020 10:5127.11.2020. 10:20IV101387080
Neurološka ambulanta08.05.2020 11:5227.11.2020. 10:20NB100042368
ORL ambulanta12.10.2020 12:3527.11.2020. 10:25KB100021793
RTG mamografija15.10.2020 9:3227.11.2020. 10:30AL100360187
Ultrazvuk dojke28.11.2019 7:3927.11.2020. 10:30AŽ101072346
CT27.10.2020 12:4727.11.2020. 10:35SP100960397
Neurološka ambulanta13.07.2020 9:4427.11.2020. 10:40MO101387019
Nefrološka ambulanta26.05.2020 11:4127.11.2020. 10:40BO100600905
RTG mamografija13.10.2020 14:327.11.2020. 10:45AP100350851
CT15.06.2020 11:627.11.2020. 10:50NR100138027
Magnetska rezonanca21.07.2020 8:1627.11.2020. 11:00MB133196293
Nefrološka ambulanta26.05.2020 12:1027.11.2020. 11:00BK101122365
Naručivanje - operacija katarakte07.07.2020 13:1727.11.2020. 11:00PA100861859
Fizikalna medicina14.10.2020 8:2327.11.2020. 11:00ČČ100032055
Fizikalna medicina14.10.2020 8:2427.11.2020. 11:20VČ100032074
Nefrološka ambulanta27.05.2020 13:5927.11.2020. 11:20KM100082028
Neurološka ambulanta11.08.2020 12:327.11.2020. 11:30TŠ153874811
EMNG26.08.2020 9:5527.11.2020. 11:30SG100859382
Ultrazvuk dojke28.11.2019 8:827.11.2020. 11:30VC100300997
Doppler karotida13.07.2020 9:4227.11.2020. 11:30ZO101386928
Fizikalna medicina14.10.2020 8:2427.11.2020. 11:40MČ155110099
Nefrološka ambulanta29.05.2020 10:4927.11.2020. 11:40AŠ100535723
Nefrološka pedijatrijska ambulanta26.10.2020 10:2227.11.2020. 12:00DF262544300
Nefrološka ambulanta29.05.2020 11:4827.11.2020. 12:00KV265090968
Neurološka ambulanta12.08.2020 12:2827.11.2020. 12:00AM265063778
Naručivanje - operacija katarakte03.08.2020 13:1127.11.2020. 12:00BB100837748
Ultrazvuk dojke28.11.2019 8:1127.11.2020. 12:00MM100059822
Fizikalna medicina03.08.2020 11:3827.11.2020. 12:00DS100205830
Doppler karotida17.07.2020 10:5127.11.2020. 12:15NČ100006639
Fizikalna medicina27.06.2019 12:2927.11.2020. 12:20NB101057145
Neurološka ambulanta10.03.2020 13:5227.11.2020. 12:20TS101147801
Nefrološka ambulanta23.08.2019 11:1527.11.2020. 12:20NM100570115
Nefrološka pedijatrijska ambulanta22.10.2020 8:1727.11.2020. 12:30IŠ265831944
Ultrazvuk dojke28.11.2019 8:1127.11.2020. 12:30DM101049534
EMNG25.09.2020 13:3327.11.2020. 12:30ĐČ101128383
Nefrološka ambulanta23.08.2019 13:427.11.2020. 12:40MM100570079
Neurološka ambulanta14.08.2020 8:4627.11.2020. 12:40PB100064852
Neurološka ambulanta17.07.2020 10:5427.11.2020. 13:00NČ100006639
Ultrazvuk dojke28.11.2019 8:1227.11.2020. 13:00DL261916589
Fizikalna medicina26.10.2020 16:4727.11.2020. 13:00VS100011480
Doppler karotida09.01.2020 10:827.11.2020. 13:00MM100605268
Neurološka ambulanta17.08.2020 10:227.11.2020. 13:20TS101387235
Nefrološka ambulanta27.09.2019 10:2727.11.2020. 13:20FH100470231
EMNG19.10.2020 10:1927.11.2020. 13:30MM100452784
Nefrološka ambulanta18.10.2019 12:3527.11.2020. 13:40DS100521193
Ultrazvuk dojke28.11.2019 17:2227.11.2020. 14:00SŽ100487170
Dermatološka ambulanta02.10.2020 14:3627.11.2020. 15:10AM155931497
CT30.09.2020 8:2630.11.2020. 7:35AG100230579
Holter kardiološki16.07.2020 11:130.11.2020. 8:00MB100251853
Magnetska rezonanca06.07.2020 14:530.11.2020. 8:00NB100138741
Holter kardiološki23.01.2020 10:5030.11.2020. 8:00ZA100522670
Naručivanje - operacija katarakte16.07.2020 13:1230.11.2020. 8:00AD100896809
Holter tlaka16.07.2020 12:5930.11.2020. 8:00MC100261742
RTG mamografija03.02.2020 9:2430.11.2020. 8:00JS100446436
Ultrazvuk radiološki16.07.2020 9:3130.11.2020. 8:00PJ100056527
RTG mamografija27.07.2020 13:3830.11.2020. 8:15DF101315897
Holter kardiološki16.07.2020 12:5830.11.2020. 8:15MC100261742
Holter kardiološki16.07.2020 12:430.11.2020. 8:15MB100086389
CT12.10.2020 8:2330.11.2020. 8:15DP100341246
Ultrazvuk radiološki03.06.2020 9:030.11.2020. 8:20NK100335222
RTG mamografija21.10.2019 9:2130.11.2020. 8:30MM100229185
Urološka ambulanta10.08.2020 11:830.11.2020. 8:30ZK100109771
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:2930.11.2020. 8:30NT100485333
Holter kardiološki04.09.2020 11:1830.11.2020. 8:30VS100517265
Ultrazvuk radiološki12.06.2020 9:4630.11.2020. 8:40PF100061148
RTG mamografija16.10.2020 9:830.11.2020. 8:45MV115730981
Doppler karotida22.07.2020 14:4630.11.2020. 8:45
Magnetska rezonanca23.06.2020 11:2330.11.2020. 8:45MS100354888
CT20.10.2020 9:3330.11.2020. 8:55SŠ100559491
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3030.11.2020. 9:00MV100437155
Neurološka ambulanta16.07.2020 12:2230.11.2020. 9:00VD100330560
EEG laboratorij17.06.2020 9:2230.11.2020. 9:00KP100205385
Naručivanje - operacija katarakte20.07.2020 10:5330.11.2020. 9:00IP153650648
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2230.11.2020. 9:00IS100136726
RTG mamografija08.10.2020 11:5030.11.2020. 9:00ZB167367669
Ultrazvuk radiološki12.06.2020 9:4730.11.2020. 9:00PF100061148
Psihijatrijska ambulanta01.06.2020 8:2030.11.2020. 9:10TB100503636
CT22.09.2020 13:630.11.2020. 9:15JV100096066
RTG mamografija12.10.2020 12:3830.11.2020. 9:15DJ153751464
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2330.11.2020. 9:15ŽD100359200
Ultrazvuk radiološki27.07.2020 9:430.11.2020. 9:20SK100242962
Neurološka ambulanta17.08.2020 12:3230.11.2020. 9:20RR100167444
EEG laboratorij20.05.2020 11:5530.11.2020. 9:30ZR156376935
Psihijatrijska ambulanta16.09.2020 13:3430.11.2020. 9:30PD100176316
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3030.11.2020. 9:30HP100335720
Magnetska rezonanca07.01.2020 7:4030.11.2020. 9:30KR100217425
RTG mamografija09.10.2020 10:2930.11.2020. 9:30IB101051714
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2330.11.2020. 9:30AI100498195
Ultrazvuk radiološki31.08.2020 8:130.11.2020. 9:40NP127637850
Neurološka ambulanta21.09.2020 11:2530.11.2020. 9:40SH100229734
RTG mamografija19.10.2020 13:430.11.2020. 9:45TM100168993
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.01.2020 9:2430.11.2020. 9:45GK136782372
Psihijatrijska ambulanta25.08.2020 11:4530.11.2020. 9:50FB139044969
Psihijatrijska ambulanta26.10.2020 11:2630.11.2020. 9:50VM100602935
Naručivanje - operacija katarakte21.07.2020 13:1930.11.2020. 10:00SK139883104
Hematološka ambulanta13.07.2020 11:3630.11.2020. 10:00JŠ100312914
Neurološka ambulanta22.09.2020 13:3630.11.2020. 10:00AB100304881
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:2830.11.2020. 10:00LS100499988
RTG klasične pretrage03.06.2020 9:130.11.2020. 10:00NK100335222
Pulmološka ambulanta25.05.2020 11:5730.11.2020. 10:00AB100589597
Kardiološka ambulanta28.12.2018 9:5230.11.2020. 10:00PR100545580
RTG mamografija15.10.2020 8:5230.11.2020. 10:00PP100273360
Denzitometrija22.10.2020 12:1430.11.2020. 10:10MN100959938
Psihijatrijska ambulanta17.09.2020 10:2230.11.2020. 10:10MČ100333527
Magnetska rezonanca23.06.2020 11:2430.11.2020. 10:15MS100354888
Doppler karotida23.07.2020 10:330.11.2020. 10:15MB100439931
RTG mamografija19.10.2020 13:5230.11.2020. 10:15IM100511406
Kardiološka ambulanta07.01.2020 9:2430.11.2020. 10:20LM100294058
Pulmološka ambulanta01.06.2020 10:3730.11.2020. 10:20AB101073448
Hematološka ambulanta31.08.2020 11:5530.11.2020. 10:20BT100073832
Neurološka ambulanta23.09.2020 9:2430.11.2020. 10:20RG100755699
Psihijatrijska ambulanta25.08.2020 11:4630.11.2020. 10:30JS100797069
Endoskopija - kolonoskopija22.09.2020 10:5830.11.2020. 10:30MO100476391
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3430.11.2020. 10:30KM100362234
RTG mamografija25.10.2019 9:4230.11.2020. 10:30AM100433773
CT26.10.2020 13:4930.11.2020. 10:35IP101233371
Hematološka ambulanta03.09.2020 13:130.11.2020. 10:40IK100455365
Neurološka ambulanta23.09.2020 11:830.11.2020. 10:40IZ101301312
Kardiološka ambulanta10.07.2020 9:5230.11.2020. 10:40SA267086157
Pulmološka ambulanta01.06.2020 12:3030.11.2020. 10:40AB263707624
RTG mamografija16.10.2020 10:3130.11.2020. 10:45AZ100476480
Psihijatrijska ambulanta21.09.2020 11:3930.11.2020. 10:50NP101134871
CT15.06.2020 11:1330.11.2020. 10:50IP155079634
Magnetska rezonanca31.01.2020 13:4630.11.2020. 11:00MM
Hematološka ambulanta21.09.2020 10:1330.11.2020. 11:00VK100169385
Naručivanje - operacija katarakte24.07.2020 11:2330.11.2020. 11:00AK100542251
Kardiološka ambulanta08.01.2020 10:2530.11.2020. 11:00MS101132381
Pulmološka ambulanta08.06.2020 10:3530.11.2020. 11:00SJ100466356
Psihijatrijska ambulanta21.09.2020 11:5430.11.2020. 11:10IM101081843
Hematološka ambulanta01.10.2020 13:330.11.2020. 11:20IL100263452
Pulmološka ambulanta08.06.2020 11:1230.11.2020. 11:20AŠ154518910
Kardiološka ambulanta08.01.2020 12:3730.11.2020. 11:20PS100171866
Endoskopija - gastroskopija14.10.2020 13:4530.11.2020. 11:30BD101093885
Neurološka ambulanta23.09.2020 18:1130.11.2020. 11:30MV100576383
Psihijatrijska ambulanta21.09.2020 12:530.11.2020. 11:30IK155021420
Onkološka ambulanta31.08.2020 9:5630.11.2020. 11:30MK100926787
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3030.11.2020. 11:30SĐ100299580
Kardiološka ambulanta09.01.2020 7:4230.11.2020. 11:40MM100199086
Pulmološka ambulanta20.07.2020 12:4730.11.2020. 11:40TŠ100522505
Onkološka ambulanta28.10.2020 15:530.11.2020. 11:50MB100224767
Naručivanje - operacija katarakte29.07.2020 7:3130.11.2020. 12:00EB101358528
Neurološka ambulanta24.09.2020 11:4830.11.2020. 12:00IM157042458
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3530.11.2020. 12:00LB100428565
Endoskopija - kolonoskopija22.09.2020 11:3130.11.2020. 12:00MT100760500
Kardiološka ambulanta09.01.2020 9:4630.11.2020. 12:00ŽC100765465
Pulmološka ambulanta27.10.2020 9:4730.11.2020. 12:00MJ100150774
Kardiološka ambulanta09.01.2020 10:2130.11.2020. 12:20MŽ100124116
Neurološka ambulanta25.09.2020 8:5630.11.2020. 12:20JP100526531
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3530.11.2020. 12:30ID101052248
Fizikalna medicina13.02.2020 10:130.11.2020. 12:30TP100606675
Kardiološka ambulanta24.09.2020 12:330.11.2020. 12:40MP158464939
Neurološka ambulanta25.09.2020 10:330.11.2020. 12:40VZ100822063
Psihijatrijska ambulanta25.09.2020 10:2530.11.2020. 12:50JK100201683
Neurološka ambulanta23.07.2020 8:1630.11.2020. 13:00NS100433684
Ultrazvuk dojke02.12.2019 7:3630.11.2020. 13:00JV108380611
Endoskopija - gastroskopija19.10.2020 12:930.11.2020. 13:00AM100060690
Fizikalna medicina16.07.2020 12:3330.11.2020. 13:10ST167614370
Fizikalna medicina23.07.2020 11:4530.11.2020. 13:10GG164036945
Psihijatrijska ambulanta25.09.2020 10:3930.11.2020. 13:10ZR100140601
Neurološka ambulanta25.09.2020 12:1430.11.2020. 13:20AD100807958
Endoskopija - kolonoskopija15.09.2020 13:2530.11.2020. 13:30AG100058754
Ultrazvuk dojke02.12.2019 9:3830.11.2020. 13:30MS100544879
Fizikalna medicina21.05.2020 13:2330.11.2020. 13:30AV167809095
Neurološka ambulanta25.09.2020 12:3330.11.2020. 13:40PV100770103
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:00DJ167277265
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:00SM100043582
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:00EZ100158178
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:00MM100025245
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:00AV100195420
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:15MP100162320
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:15AM100110065
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:15TK118802194
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:15MP100186474
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:30ZG100908172
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:30IM100472793
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:30MM100299788
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:30AK100316353
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:30NS100784029
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:45AK100298510
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:45AJ100163831
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:45AB100169830
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:45JK100526669
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 14:45JS100526654
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:00RB109323618
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:00MR100026934
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:00JG100305324
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:00KB100284525
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5430.11.2020. 15:15RZ100053096
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:15BP100500824
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:15VŠ100006836
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:15LP100525548
Mamografija nacionalni program23.09.2020 10:5330.11.2020. 15:15SR156335270
CT27.07.2020 12:111.12.2020. 7:35LK101063313
CT21.10.2020 10:491.12.2020. 7:55IJ100365686
Holter kardiološki27.01.2020 9:11.12.2020. 8:00BČ100215151
Holter kardiološki17.07.2020 12:221.12.2020. 8:00MM100227174
Magnetska rezonanca31.01.2020 14:281.12.2020. 8:00NC100827384
Ultrazvuk radiološki12.12.2019 8:461.12.2020. 8:00BF101309233
RTG mamografija02.12.2019 15:131.12.2020. 8:00ZŽ100294132
RTG mamografija11.11.2019 13:231.12.2020. 8:15MC100019452
Holter kardiološki20.07.2020 10:501.12.2020. 8:15AK154042235
Holter kardiološki21.07.2020 9:131.12.2020. 8:15LV101051362
Ultrazvuk radiološki07.02.2020 11:581.12.2020. 8:20DP100375823
RTG mamografija04.12.2019 10:571.12.2020. 8:30MM101042310
Holter kardiološki06.06.2019 8:161.12.2020. 8:30JM100353555
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:61.12.2020. 8:30MK100315073
Spirometrija - pulmološka dijagnostika23.10.2020 7:591.12.2020. 8:40KK100455473
Ultrazvuk radiološki01.06.2020 12:201.12.2020. 8:40EČ100102257
RTG mamografija04.12.2019 8:211.12.2020. 8:45MM100170266
Doppler karotida10.02.2020 10:11.12.2020. 8:45MO100031038
Magnetska rezonanca03.02.2020 9:341.12.2020. 8:45KN100955634
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:101.12.2020. 9:00AI100498195
Vaskularna kirurgija22.09.2020 10:271.12.2020. 9:00NK100332694
Onkološka ambulanta28.09.2020 11:511.12.2020. 9:00AE100432629
Psihijatrijska ambulanta04.06.2020 10:181.12.2020. 9:00IČ100826545
EEG laboratorij26.05.2020 9:101.12.2020. 9:00FG119600773
Neurološka ambulanta01.09.2020 9:231.12.2020. 9:00AT100469083
Neurološka ambulanta26.05.2020 10:201.12.2020. 9:00NC100473560
Urološka ambulanta27.05.2020 11:441.12.2020. 9:00JC101384917
RTG mamografija05.12.2019 8:391.12.2020. 9:00SK100466430
Ultrazvuk radiološki17.07.2020 7:461.12.2020. 9:00IH100009614
RTG mamografija06.12.2019 10:61.12.2020. 9:15AM100455647
Urološka ambulanta30.09.2020 10:401.12.2020. 9:15AE100822970
Ultrazvuk radiološki07.08.2020 13:51.12.2020. 9:20NU101122581
Psihijatrijska ambulanta05.12.2019 12:261.12.2020. 9:20NM100302781
Neurološka ambulanta11.09.2020 9:501.12.2020. 9:20SM100833694
Neurološka ambulanta21.09.2020 13:441.12.2020. 9:20LK100187769
Onkološka ambulanta20.10.2020 16:561.12.2020. 9:20DR100372710
EEG laboratorij18.06.2020 10:171.12.2020. 9:30PG101059762
Ultrazvuk dojke02.12.2019 11:451.12.2020. 9:30RB100268684
Magnetska rezonanca03.02.2020 9:401.12.2020. 9:30EČ100190627
RTG mamografija09.12.2019 10:401.12.2020. 9:30JK100360399
Urološka ambulanta10.09.2020 10:261.12.2020. 9:30SM100283565
Doppler karotida27.07.2020 8:551.12.2020. 9:30NK101052182
CT15.06.2020 11:251.12.2020. 9:35SS155443713
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 10:271.12.2020. 9:40RG100528063
Neurološka ambulanta09.07.2020 11:61.12.2020. 9:40LS129825973
Psihijatrijska ambulanta10.07.2020 12:521.12.2020. 9:40MJ100833251
Ultrazvuk radiološki03.09.2020 13:331.12.2020. 9:40VA100085041
RTG mamografija11.12.2019 10:241.12.2020. 9:45PM100200948
Urološka ambulanta30.09.2020 11:311.12.2020. 9:45AŠ138005854
Urološka ambulanta30.09.2020 8:461.12.2020. 10:00BŠ100940570
Pulmološka ambulanta17.02.2020 12:261.12.2020. 10:00RR100016960
Kardiološka ambulanta26.02.2020 13:261.12.2020. 10:00VP100023681
Kemoterapija08.09.2020 11:441.12.2020. 10:00JS100454403
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju02.12.2019 13:451.12.2020. 10:00AM159471886
UZV srca02.12.2019 7:521.12.2020. 10:00AŠ100332124
RTG mamografija11.12.2019 10:291.12.2020. 10:00KM100448413
Neurološka ambulanta17.09.2020 11:461.12.2020. 10:00DP100220251
EEG laboratorij04.08.2020 12:171.12.2020. 10:00OP100390403
Hematološka ambulanta05.06.2020 12:381.12.2020. 10:00AB100026559
Neurološka ambulanta22.09.2020 9:441.12.2020. 10:00ZM100545788
Vaskularna kirurgija25.09.2020 10:301.12.2020. 10:00DČ100286199
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:131.12.2020. 10:00IP100165306
Denzitometrija09.03.2020 10:181.12.2020. 10:10BB100330081
Urološka ambulanta28.07.2020 9:01.12.2020. 10:15IK101041971
Doppler karotida20.07.2020 12:01.12.2020. 10:15MU100899199
RTG mamografija11.12.2019 11:71.12.2020. 10:15AA100296938
Magnetska rezonanca19.02.2020 10:401.12.2020. 10:15PH159780992
Neurološka ambulanta22.09.2020 17:211.12.2020. 10:20SV100364067
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju03.12.2019 9:591.12.2020. 10:20SV100340638
Kardiološka ambulanta27.02.2020 11:561.12.2020. 10:20AO100769082
Pulmološka ambulanta28.05.2019 15:271.12.2020. 10:20KK100455473
Urološka ambulanta30.09.2020 18:191.12.2020. 10:30JN100327946
UZV srca02.12.2019 7:591.12.2020. 10:30SĐ100299580
RTG mamografija11.12.2019 11:101.12.2020. 10:30RM101120405
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.10.2020 14:301.12.2020. 10:30ML266812178
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:151.12.2020. 10:30AM100435905
Neurološka ambulanta23.09.2020 12:421.12.2020. 10:40LP101109334
Neurološka ambulanta23.09.2020 9:541.12.2020. 10:40PM100110991
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju03.12.2019 13:131.12.2020. 10:40MV100365277
Kardiološka ambulanta02.03.2020 11:161.12.2020. 10:40BK100377209
Pulmološka ambulanta07.11.2019 13:581.12.2020. 10:40IK100176424
RTG mamografija11.12.2019 11:131.12.2020. 10:45NG100178384
CT15.06.2020 11:391.12.2020. 10:50ZŠ153784812
Magnetska rezonanca04.02.2020 7:511.12.2020. 11:00KV100766139
Vaskularna kirurgija23.09.2020 14:321.12.2020. 11:00NM100525976
UZV srca02.12.2019 8:541.12.2020. 11:00MK101175173
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju03.12.2019 13:241.12.2020. 11:00KB100069548
Pulmološka ambulanta06.05.2020 12:121.12.2020. 11:00MB161344690
Kardiološka ambulanta04.03.2020 11:31.12.2020. 11:00VŠ100124807
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.10.2020 10:531.12.2020. 11:15LB163783630
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.12.2019 10:71.12.2020. 11:20AG100529818
Kardiološka ambulanta04.03.2020 11:401.12.2020. 11:20NK100575629
Pulmološka ambulanta17.09.2020 11:201.12.2020. 11:20ZŠ100550322
Psihijatrijska ambulanta04.06.2020 10:201.12.2020. 11:20JV101090293
Neurološka ambulanta20.07.2020 12:31.12.2020. 11:30MU100899199
Neurološka ambulanta23.09.2020 17:261.12.2020. 11:30ĐB100562665
Onkološka ambulanta03.12.2019 11:321.12.2020. 11:30MB100449036
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:171.12.2020. 11:30AD100598933
Doppler karotida21.10.2020 10:171.12.2020. 11:30MŠ100534547
Urološka ambulanta02.10.2020 8:181.12.2020. 11:30MM265690078
UZV srca02.12.2019 9:11.12.2020. 11:30AV100272254
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju04.12.2019 11:491.12.2020. 11:40JL100253012
Kardiološka ambulanta05.03.2020 13:241.12.2020. 11:40RZ100328681
Pulmološka ambulanta12.05.2020 9:341.12.2020. 11:40IB100523274
Urološka ambulanta01.10.2020 11:111.12.2020. 11:45OB123444971
Onkološka ambulanta04.12.2019 12:351.12.2020. 11:50VP119288150
Neurološka ambulanta23.09.2020 17:301.12.2020. 12:00DH262003477
Neurološka ambulanta25.09.2020 9:191.12.2020. 12:00MJ100375560
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:181.12.2020. 12:00DM100488342
Urološka ambulanta01.10.2020 10:421.12.2020. 12:00ĐV100283122
Kardiološka ambulanta06.03.2020 10:11.12.2020. 12:00AR100390333
Pulmološka ambulanta01.07.2019 8:111.12.2020. 12:00TČ101127845
UZV srca11.12.2019 9:311.12.2020. 12:00ZR100270883
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.10.2020 18:201.12.2020. 12:00ED267162103
Onkološka ambulanta22.05.2020 12:51.12.2020. 12:10SK100580697
Urološka ambulanta01.10.2020 13:491.12.2020. 12:15PB100324424
Kardiološka ambulanta06.03.2020 10:321.12.2020. 12:20AB101308080
Pulmološka ambulanta24.09.2019 13:421.12.2020. 12:20ŠM168144200
Neurološka ambulanta30.07.2020 10:591.12.2020. 12:20PP101087147
Neurološka ambulanta24.09.2020 11:381.12.2020. 12:20JK100370536
Onkološka ambulanta02.06.2020 10:161.12.2020. 12:30RP156511793
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:201.12.2020. 12:30KS101103034
Urološka ambulanta02.10.2020 9:351.12.2020. 12:30AK100036518
UZV srca02.12.2019 9:151.12.2020. 12:30ZJ100551602
Pulmološka ambulanta12.05.2020 11:441.12.2020. 12:40AJ101100491
Kardiološka ambulanta06.03.2020 10:421.12.2020. 12:40PM101045334
Neurološka ambulanta24.09.2020 15:231.12.2020. 12:40BT100354356
Neurološka ambulanta25.09.2020 13:181.12.2020. 12:40DS101178182
Urološka ambulanta02.10.2020 9:11.12.2020. 12:45AP154035745
Onkološka ambulanta01.09.2020 10:381.12.2020. 12:50MS100689409
Neurološka ambulanta28.09.2020 8:231.12.2020. 13:00IS100196861
Neurološka ambulanta25.09.2020 9:421.12.2020. 13:00FČ100226335
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:221.12.2020. 13:00NČ101051288
Pulmološka ambulanta06.10.2020 12:281.12.2020. 13:00RK120907084
Kardiološka ambulanta06.03.2020 12:211.12.2020. 13:00KH100252620
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju09.12.2019 8:471.12.2020. 13:00GK100391204
Fizikalna medicina22.05.2020 9:421.12.2020. 13:10DM261866381
Onkološka ambulanta01.09.2020 11:471.12.2020. 13:10IP119135098
Neurološka ambulanta28.09.2020 8:421.12.2020. 13:20NS144870699
Neurološka ambulanta25.09.2020 13:211.12.2020. 13:20PK100599433
Kardiološka ambulanta09.03.2020 8:421.12.2020. 13:20FF100061152
Pulmološka ambulanta24.09.2019 14:131.12.2020. 13:20JB100360454
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju09.12.2019 9:11.12.2020. 13:20MB100392753
Onkološka ambulanta02.09.2020 11:281.12.2020. 13:30DD100451358
Ultrazvuk dojke02.12.2019 12:231.12.2020. 13:30MP100295145
Neurološka ambulanta28.09.2020 9:291.12.2020. 13:40MC101273898
Neurološka ambulanta25.09.2020 18:61.12.2020. 13:40SK153849238
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju09.12.2019 10:591.12.2020. 13:40GŽ100403485
Kardiološka ambulanta09.03.2020 12:291.12.2020. 13:40MS100040323
Pulmološka ambulanta29.11.2019 11:431.12.2020. 13:40AĆ267056013
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:281.12.2020. 14:00LJ100211801
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:281.12.2020. 14:00AČ100190275
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:00NK100028678
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:00ML100423846
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:281.12.2020. 14:00MB100169417
Ultrazvuk dojke28.11.2019 7:291.12.2020. 14:00KA100473791
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:15AR100289831
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:15DP100089538
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:15NK100519115
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:15SM100504009
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:15MA100538696
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:30ID157382723
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:30DH100535742
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:30JP100526531
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:30LB100371002
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:291.12.2020. 14:30MI101389706
Kardiološka pedijatrijska ambulanta28.09.2020 8:411.12.2020. 14:30ĐS261932542
Dermatološka ambulanta03.09.2020 9:121.12.2020. 14:30MF123376850
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:45MK100418411
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:45FP100216696
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:45MP100296444
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:45ML100307829
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 14:45MK100539571
Dermatološka ambulanta28.10.2020 15:131.12.2020. 14:50VH100024514
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 15:00KZ100239869
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 15:00DČ100104003
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 15:00SL100236807
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 15:00BN101120509
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 15:00SB100473787
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 13:71.12.2020. 15:00LO262607849
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:301.12.2020. 15:15KO101245271
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:311.12.2020. 15:15BR100013985
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:311.12.2020. 15:15VŠ100157998
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:311.12.2020. 15:15BM100264639
Mamografija nacionalni program26.10.2020 8:311.12.2020. 15:15VV100455632
Kardiološka pedijatrijska ambulanta25.08.2020 13:61.12.2020. 15:30LO167694701
Dermatološka ambulanta28.10.2020 15:441.12.2020. 15:30MM101043516
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.08.2020 14:241.12.2020. 16:00MM262242540
Dermatološka ambulanta28.10.2020 14:571.12.2020. 16:10BS100052280
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.08.2020 14:231.12.2020. 16:30IM162890013
Kardiološka pedijatrijska ambulanta13.07.2020 16:141.12.2020. 17:00SJ263754221
RTG klasične pretrage27.10.2020 10:152.12.2020. 7:30IK100353964
CT09.09.2020 12:122.12.2020. 7:35VM154606133
Holter kardiološki22.07.2020 11:162.12.2020. 8:00ND100083416
Holter kardiološki23.07.2020 8:312.12.2020. 8:00KB100154279
Magnetska rezonanca17.02.2020 9:202.12.2020. 8:00