Utorak, 13 Rujan 2016 13:42

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

VODITELJ ODJELA
Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
margaretap@bolnica-du.hr
GLAVNI FIZIOTERAPEUT
Anka Kirola, bacc. fizioterapije
anam@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Ranka Popovac Škoda, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Anamarija Cvitanović Brljević, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Mirna Rozić, dr. med. specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
KONTAKT
Administracija +385 (020) 431-776

UKRATKO O ODJELU
Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je organiziran u više radilišta prema specifičnostima provođenja rehabilitacije.
Nalazi se u prizemlju objekta E.
Na Odjelu su specijalističke ambulante u kojima rade specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine.
Provodi se UZV dijagnostika lokomotornog sustava.
Neurorazvojna ambulanta radi tri puta tjedno. U neurorazvojnoj ambulanti preglede i procjenu neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjima provode fizijatrice educirane u Vojta dijagnostici i Bobath konceptu. Neurorazvojnu terapiju provode tri više fizioterapeutice, educirane u provođenju NRT po Bobath konceptu.
U suradnji s ginekološkim odjelom provodi se  tečaj  priprema trudnica za porod, a na odjelu se educira rodilje "baby handlingu".
Provodi se kineziterapija skolioza po Schroth metodi u dvorani posebno opremljenoj za kineziterapiju skolioza.
Kardiološka rehabilitacija provodi se pod nadzorom educiranih fizioterapeuta u suradnji s Odjelom za kardiologiju.
Za rehabilitaciju pacijenata s inkontinencijom uz medicinske vježbe i edukaciju bolesnika koristimo i stolicu za magnetnu stimulaciju mišića zdjeličnog dna.
Neurološka rehabilitacija provodi se individualnom medicinskom  gimnastikom, a velika nam je pomoć sprava za vježbanje " Thera Vital".
Fizioterapeuti rade u dvije smjene, izmjenjujući se s radom na ostalim bolničkim odjelima, gdje provode kineziterapiju ležećih bolesnika, posebno ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i kirurških bolesnika.
Odjel je opremljen dvoranom za kineziterapiju, aparatima za elektroterapiju, terapijskim ultrazvukom, laserom, magnetom, udarnim valom, stolom za trakciju kralježnice, stolom za rehabilitaciju šake i Thera Vitalom.

 

ODJELI I SLUŽBE
SLUŽBA
INTERNISTIČKIH
DJELATNOST
ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU
ODJEL ZA PULMOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU
ODJEL ZA ONKOLOGIJU
ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU SLUŽBA
KIRURŠKIH
DJELATNOSTI
ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU
ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM
ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
ODJEL ZA UROLOGIJU
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE
ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU
SAMOSTALNE
USTROJSTVENE
JEDINICE
ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB
ODJEL ZA RADIOLOGIJU
ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
ODJEL ZA PEDIJATRIJU
ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I I INTENZIVNU MEDICINU
ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
BOLNIČKA LJEKARNA
ODJEL ZA KARDIOLOGIJU
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU I DERMATOVENEROLOGIJU
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
RAVNATELJSTVO

NEMEDICINSKE
DJELATNOSTI

ODJEL ZA KVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJATETIKE
ODJEL ZA NABAVU I EU FONDOVE I PROJEKTE
ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA INFORMATIKU
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke