Utorak, 12 Travanj 2022 15:47

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19, KLASA:030-01/22-01/04, URBROJ: 534-07-1-1/5-22-3 objavljene u Narodnim Novinama br. 44/22, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2 uvodi se:

Provođenje testiranja prilikom prijema pacijenata kod kojih se planira hospitalizacija, provođenje dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Testiranje je potrebno provesti i kod drugih pacijenata kojima je potrebna medicinska skrb, ako se procijeni da postoji visoki rizik od širenja infekcije virusom SARS-CoV-2.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju obvezne su predočiti osobe u pratnji pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezni predočiti pacijenti kada dolaze u zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći, radi pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19, kao i prilikom korištenja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Pacijenti koji dolaze zbog planirane hospitalizacije ili zbog planiranog dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generira aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili im se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, kod kojih bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, zaprimaju se, izoliraju, testiraju te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena skrb u izolaciji.

Dokaz o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 iz stavka 2. ove točke vrijedi najduže 4 mjeseca od dana završetka primarnog cijepljenja, dana primitka jedne doze cjepiva nakon preboljenja ili preboljenja te najduže 9 mjeseci od dana primitka docijepne doze.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke