Ponedjeljak, 30 Svibanj 2022 15:20

OBAVIJEST - PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O POSEBNIM SIGURNOSNIM MJERAMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU

Ovim putem Vas obavještavamo da je dana 25. svibnja 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj: 52/2022, objavljena Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti, koja je stupila na snagu prvog dana nakon objave te je ista dostupna putem poveznice:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_58_839.html

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke