Utorak, 29 Studeni 2016 18:46

ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU I DERMATOVENEROLOGIJU

VODITELJ ODJELA
Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije
stjepand@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Mihaela Lubina, bacc. med. techn.
mihaelal@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije
Prim. dr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. specijalist infektologije, subspec. pedijatrijske infektologije
Mihaela Bender, dr. med. specijalist infektologije
Tomislav Vlahinić, dr. med. specijalist dermatologije i venerologije
Ivana Vrandečić, dr. med. specijalizant infektologije
Anđela Mišerda Kovačić, dr. med. specijalizant infektologije
Hrvoje Brajčić, dr. med. specijalizant dermatologije i venerologije

Ivan Vukšić, dr. med. specijalist dermatologije i venerologije
Ljiljana Rakić Jerković, dr. med. specijalist dermatologije i venerologije
KONTAKT
Odjel +385 (020) 431-658
Ambulanta +385 (020) 431-731
Ambulanta za kožne bolesti + 385 (020) 431-661

 

ODJELI I SLUŽBE
SLUŽBA
INTERNISTIČKIH
DJELATNOST
ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU
ODJEL ZA PULMOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU
ODJEL ZA ONKOLOGIJU
ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU SLUŽBA
KIRURŠKIH
DJELATNOSTI
ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU
ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM
ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
ODJEL ZA UROLOGIJU
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE
ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU
SAMOSTALNE
USTROJSTVENE
JEDINICE
ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB
ODJEL ZA RADIOLOGIJU
ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
ODJEL ZA PEDIJATRIJU
ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I I INTENZIVNU MEDICINU
ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
BOLNIČKA LJEKARNA
ODJEL ZA KARDIOLOGIJU
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU I DERMATOVENEROLOGIJU
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
RAVNATELJSTVO

NEMEDICINSKE
DJELATNOSTI

ODJEL ZA KVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJATETIKE
ODJEL ZA NABAVU I EU FONDOVE I PROJEKTE
ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA INFORMATIKU

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke