Srijeda, 16 Studeni 2022 12:24

ENDOKRINOLOŠKA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA - STUDENI

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE

Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma,
će raditi 18.11.2022. u prostorijama pedijatrijske ambulante.

Narudžbe će se vršiti na kontakt broj Odjela za pedijatriju:
Odjel +385 (020) 431-648
Ambulanta  +385 (020) 431-824

Potrebno donijeti C1 uputnicu.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke