Utorak, 05 Rujan 2023 13:08

ENDOKRINOLOŠKA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA - 09.09.2023.

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE

Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma,
će raditi 09.09.2023. u prostorijama pedijatrijske ambulante.

Narudžbe će se vršiti na kontakt broj Odjela za pedijatriju:
Odjel +385 (020) 431-648
Ambulanta  +385 (020) 431-824

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke