Četvrtak, 12 Siječanj 2017 19:06

TIJELA ZDRAVSTVENE USTANOVE

UPRAVNO VIJEĆE
Upravno vijeće upravlja i nadzire rad Opće Bolnice Dubrovnik.

Želimir Bosnić, mr. pharm. spec. – Predsjednik
Ivica Stojanović, dr. med. – Član, predstavnik osnivača
Maro Vodopić, dr. med. – Član, predstavnik osnivača
Ivan Kozina – Član, predstavnik onsivača
Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med. – Član, predstavnik radnika imenovan od Stručnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik
Ivan Večerin, dipl. med. techn. – Član, predstavnik radnika, imenovan od Radničkog vijeća Opće bolnice Dubrovnik
Sibila Žabica, dipl.oec. – Član, predstavnica Vlade Republike Hrvatske

UPRAVNO VIJEĆE

 

STRUČNO VIJEĆE
Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga voditelji ustrojstvenih jedinica OB Dubrovnik, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OB, predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OB 
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OB-a 
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OB 
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OB-u 
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OB
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti 
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OB s financijskim mogućnostima 
 • predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OB razmatra potrebu stručnog usavršavanja te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje 
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove. 

 

 • Prof. dr. sc. prim. Marko Margaritoni, dr. med. – predsjednik stručnog vijeća
 • Niko Car, mag. med. techn.
 • Prim. Mario Wokaunn, dr. med.
 • Kristina Muhoberac, dipl. med. techn.
 • Stjepan Đuričić, dr. med.
 • Niko Car, mag. med. techn.
 • Nives Pezer, dipl. iur.
 • Pavo Perić, dipl. oec.
 • Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn.
 • Zenan Karamehmedović, dr. med.
 • Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr.med.
 • Mario Ilić, dr. med.
 • Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med.
 • Zvonimir Curić, dr. med.
 • Ivica Stojanović, dr. med.
 • Igor Hozić, dr. med.
 • Bernarda Hajdić, dr. med.
 • Jakiša Lopur, dr. med.
 • Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med.
 • Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med.
 • Katarina Doršner, dr. med.
 • Marija Doršner, dr. med.
 • Zoran Tešanović, dr. med.
 • Prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med.
 • Jerko Ferri Certić, dr. med.
 • Stjepan Đuričić, dr. med.
 • Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
 • Dr. sc. Igor Borić, dr. med.
 • Ana Ivanišin Barač, dr. med.
 • Mare Ramadan, mag. pharm.
 • Prof. dr. sc. prim. Velimir Lupret, dr. med.
 • Margareta Pitlović Bačić, dr. med.
 • Robert Selmani, dr.med.
 • Marina Matković, mag. nutr.
 • Dolores Martinović, dr. med.

 STRUČNO VIJEĆE

 

VODITELJI ODJELA

SLUŽBA INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI
PROČELNIK SLUŽBE - Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije
ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije
ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
ODJEL ZA ONKOLOGIJU Zvonimir Curić, specijalist onkologije i radioterapije
ODJEL ZA PULMOLOGIJU Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. pulmologije

SLUŽBA INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI

 

SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI
PROČELNIK SLUŽBE - Ivica Stojanović, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. abdominalne (digestivne) kirugije
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM Gl. sestra: Stella Ledinić, bacc. med. techn.
ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU Ivica Stojanović, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. abdominalne (digestivne) kirugije
ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU Robert Selmani, dr. med. specijalist opće i plastične kirurgije
ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU Prof. dr. sc. Velimir Lupret, dr. med. specijalist neurokirurgije
ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU Izv. prof. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. za stražnji segment oka
ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU Katarina Doršner, dr. med. specijalist otorinolaringologije, subspec. fonijatrije
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I
KIRURGIJU DOJKE
Izv. prof. prim. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. plastične kirurgije
ODJEL ZA UROLOGIJU Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med. specijalist urologije, subspec. urološke onkologije

SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI

 

SAMOSTALNE USTROJSTVENE JEDINICE
ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU
I INTENZIVNU MEDICINU
Marija Doršner, dr. med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, subspec. intenzivne medicine
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU, DERMATOVENEROLOGIJU Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije
ODJEL ZA KARDIOLOGIJU Ferri-Certić Jerko, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU Marina Njire Bratičević, mag. med. biochem. spec. med. biokemije i lab. medicine
ODJEL ZA NEUROLOGIJU Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. specijalist neurologije, subspec. neuroimunologije
ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB Prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspec. intenzivne medicine
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU Dr. sc. Igor Borić, dr. med. specijalist patologije i sudske medicine
ODJEL ZA PEDIJATRIJU Dijana Grizelj Kalčić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec pedijatrijske kardiologije
ODJEL ZA PSIHIJATRIJU Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
ODJEL ZA RADIOLOGIJU Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU Dolores Martinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM Marko Marinović, dr. med. specijalist hitne medicine
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG
ZDRAVLJA DJECE
Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
BOLNIČKA LJEKARNA Mare Ramadan, mag. pharm.

SAMOSTALNE USTROJSTVENE JEDINICE

 

NEMEDICINSKE DJELATNOSTI
ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJATETIKE Marina Matković, mag. nutr.
ODJEL ZA CENTRALNO NARUČIVANJE
I BOLNIČKU ADMINISTRACIJU
Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn.
ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE Ivana Čupić, dipl. oec.
ODJEL ZA NABAVU I EU FONDOVE I PROJEKTE Viši stručni savjetnik za nabavu i EU fondove i projekte:
Luce Pećar, dipl. oec.
ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE  
ODJEL ZA INFORMATIKU  
ODJEL ZA KAVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE
BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE
Niko Car, mag. med. techn.
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE Nives Pezer, dipl. iur.

NEMEDICINSKE DJELATNOSTI

 

ETIČKO POVJERENSTVO
Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OB na načelima medicinske etike i deontologije.


Etičko povjerenstvo OB  Dubrovnik obavlja slijedeće poslove:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OB,
 • odobrava znanstvena istraživanja u OB 
 • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OB.
 • Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.
   

Upravno vijeće Opće bolnice Dubrovnik na svojoj 40. sjednici održanoj elektronskim putem dana 27. rujna 2021. pod točkom 2. dnevnog reda donijelo je ODLUKU o imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva Opće bolnice Dubrovnik:

Dr. sc. Igor Borić, dr. med.
Ilija Jurković, dr. med.
– predsjednik etičkog povjerenstva
– zamjenik predsjednika
Neda Violić, bacc. med. techn.
Tomislava Sukurica, bacc. med. techn.
– član povjerenstva
– zamjenik člana povjerenstva
Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med.
Zvonimir Curić, dr. med.
– član povjerenstva
– zamjenik člana povjerenstva
Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med.
Miljenko Mratinović, dr. med.
– član povjerenstva
– zamjenik člana povjerenstva
Jakiša Lojpur, dr. med.
Damir Čokljat, dr. med.
– član povjerenstva
– zamjenik člana povjerenstva
don Marijan Slukan
Imam Salkan ef. Herić
– član povjerenstva
– zamjenik člana povjerenstva
Nives Pezer, dipl. iur.
Pavo Perić, dipl. oec.
– član povjerenstva
– zamjenik člana povjerenstva 

Zadaće Etičkog povjerenstva određene su Zakonom o zdravstvenoj zašititi RH, Statutom Opće bolnice Dubrovnik te Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva.

ETIČKO POVJERENSTVO

 

POVJERENSTVO ZA KVALITETU
Povjerenstvo za kvalitetu OB jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Predsjednik povjerenstva Stjepan Duričić, dr. med. Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju
Član povjerenstva prim. Mario Wokaunn, dr. med. OHBP
Član povjerenstva Zenan Karamehmedović, dr. med. Služba internistističkih djelatnosti
Član povjerenstva lvica Stojanović, dr. med. Služba kirurških djelatnosti
Član povjerenstva Dijana Grizelj Kalčić, dr. med. Odjel za pedijatriju
Član povjerenstva Zoran Tešanović, dr. med. Odjel za ginekologiju i opstetriciju
Član povjerenstva Jerko Ferri Certić, dr. med. Odjel za kardiologiju
Član povjerenstva Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. Odjel za neurologiju
Član povjerenstva Marija Doršner, dr. med. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
Član povjerenstva prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med. Odjel za palijativnu skrb
Član povjerenstva Bernarda Hajdić, dr. med. Odjel za psihijatriju
Član povjerenstva doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. Odjel za radiologiju
Član povjerenstva Marina Njire Bratičević, mag. med. biochem. spec. med. biokemije i lab. medicine Odjel za laboratorijsku dijagnostiku
Član povjerenstva dr. sc. lgor Borić, dr. med. Odjel za patologiju i citologiju
Član povjerenstva Dolores Martinović, dr. med. Odjel za transfuzijsku medicinu
Član povjerenstva Margareta Pitlović Bačić, dr. med. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Član povjerenstva Mare Ramadan, mag. pharm. Bolnička ljekarna
Član povjerenstva   Odjel za nabavu
Član povjerenstva Kristijan Rašica, mag. ing. comp. Odjel za informatiku
Član povjerenstva Nine Senjo, bacc. med. techn. Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
Član povjerenstva Marija Milić, univ. mag. admin. sanit. Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
Član povjerenstva Suzana Carević, bacc. med. techn. Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
Član povjerenstva Niko Car, mag. med. techn. Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
Član povjerenstva Glorija Šitum, mag. med. techn. Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente
Član povjerenstva Zdravko Cvitanović, dipl. med. techn. Odjel za centralno naručivanje i bolničku administraciju
Član povjerenstva Nives Pezer, dipl. iur. Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
Član povjerenstva Pavo Perić, dipl. oec. Odjel za ekonomsko-financijske poslove
Član povjerenstva   Odjel za uslužne i tehničke poslove
Član povjerenstva Marina Matković, mag. nutr. Odjel bolničke kuhinje

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

 

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE
Povjerenstvo za lijekove OB je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OB Dubrovnik. 

 1. Zvonimir Curić, dr. med. specijalist onkologije - predsjednik povjerenstva
  (zamjena: Stjepan Đuričić, dr. med. specijalist infektologije)
 2. Mare Ramadan, mag. pharm.
  (zamjena: Anamarija Tegletija, mag. pharm.)
 3. Prim. mr. Ljiljana Betica Radić, dr. med. specijalist infektologije
  (zamjena: Antonela Salvia Miloš, dr. med. specijalist infektologije)
 4. Andrijana Bogoje Raspopović, dr. med. specijalist neurologije
  (zamjena: Dolores Matinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine)
 5. Mario Krželj, dr. med. specijalist opće kirurgije)
  (zamjena: Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med. specijalist hematologije)
 6. Prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. specijalist pedijatrije
  (zamjena: Diana Grizelj Kalčić, dr. med. specijalist pedijatrije)
 7. Ilenia Romić, dr. med. specijalist hematologije
  (zamjena: Mario Nalbani, dr. med. specijalist onkologije)
 8. Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. specijalist pulmologije
  (zamjena: Ivana Dujmović, dr. med. specijalist pulmologije)

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

 • Dr. sc. Velibor Puzović, dr. med. - predsjednik
 • Alen Tahirović, bacc. med. tehn. -član
 • Mario Krželj, dr. med. - član
 • Stjepan Đuričić, dr. med. - član
 • Ivo Bratičević - član

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

 

POVJERENSTVO ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

 • Stjepan Đuričić, dr. med. - predsjednik
 • Marija Doršner, dr. med. - član
 • Igor Hozić, dr. med. - član
 • Marija Krilanović, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Miljenko Ljubić, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Mato Lakić, dr. med. (ZZJZ) - član
 • Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. - član
 • Kristina Muhoberac, dipl. med. techn. - član
 • Nine Senjo, bacc. med. techn. - član
 • Prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. - član
 • Niko Car, mag. med. techn. - član

POVJERENSTVO ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke