Utorak, 13 Rujan 2016 12:29

Odjel za ortopediju i traumatologiju

Voditelj odjela
Jakiša Lojpur, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
jakisal@bolnica-du.hr

Glavna sestra
Neda Violić, bacc. med. techn.
nedavi@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Jakiša Lojpur, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Doc. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije

Neđo Hadžibulić, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Đivo Brailo, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Milenko Pasković, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Gor Asatryan, dr. med. specijalist opće kirurgije

Specijalizanti
Marko Golubović, dr. med. specijalizant ortopedije i traumatologije
Matej Miloš, dr. med. specijalizant ortopedije i traumatologije
Nikola Vujnović, dr. med. specijalizant ortopedije i traumatologije


Gostujući liječnici
Kazimir Mileusnić, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Ivan Benčić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Prof. dr. sc. Slavko Davila, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Prim. Ivan Kirin, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Doc. dr. sc. Dinko Vidović, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije


Stacionarni dio odjela raspolaže s 21 bolesnički krevet. Organizacija rada na odjelu  podjeljena je na ortopedsku i traumatološku patologiju. Najčešći operacijski zahvati koji se izvode u okviru ortopedske domene su TEP-koljena i kuka, dok traumatološki dio skrbi obuhvaća traume lokomotornog sustava.
Ambulantni rad pruža usluge pregleda i kontrole pacijenata te postavljanje i izmjenu ortoza, longeta i gipsa. Ambulanta je opremljena kvalitetnim UZV uređajem, na kome se vrše pregledi lokomotornog sustava i pregled kukova novorođenčadi i male djece.


Odjel +385 (0)20 431-618
Ambulanta +385 (0)20 431-619

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke