Petak, 27 Srpanj 2018 11:18

Svim djelatnicima OB Dubrovnik: Poziv na prezentaciju filma "Lica puna nade"

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Dr.Roka Mišetića 2 , 20 000 Dubrovnik , Hrvatska
tel: 091-457-00-33  fax: 020/ 426-149, t
el: 01 45 00 830; fax: 01 46 55 465  
žiro račun: Zagrebačka banka 236 0000 – 1101 464 267

 

 

SVIM DJELATNICIMA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK
PREDAVANJE  i  FILM  u suorganizaciji HLK – HLZ –HKLD – HKDMS/MT

U ponedjeljak 30. 07. 2018. u 13 sati u Plavoj sali

 

doc. dr. sc. Rok Čivljak,  Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”; MF Sveučilišta u Zagrebu 

doc. dr. sc. Marta Čivljak,  Hrvatsko katoličko sveučilište


"LICA PUNA NADE"

 

Film prikazuje probleme školovanja djece i studenata u Beninu kao i mogućnosti humanitarne pomoći misijskim zemljama. 

U prezentaciji će se prikazati mogućnosti uključivanja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i drugog zdravstvenog osoblja iz Hrvatske u humanitarni rad u misijskim i sveučilišnim bolnicama u Beninu.

Pozivamo sve zaposlenike OB Dubrovnik na prezentaciju filma i uključivanje u humanitarnu akciju. 

 

Za liječnike će se ovaj skup i bodovati prema Pravilniku HLK.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke