Ispiši ovu stranicu
Petak, 07 Lipanj 2019 10:32

UNICEF - Projekt - "Glas za svako dijete"

Opća bolnica Dubrovnik i Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih uključeni u projekt Regionalnog centra UNICEF-a „Glas za svako dijete“

Regionalni centar UNICEF-a za Jugoistočnu Europu i središnju Aziju pokrenuo je u Hrvatskoj projekt „Glas za svako dijete“ koji će po završetku besplatno podijeliti s ostatkom svijeta. Na inicijativu ravnatelja Opće bolnice Dubrovnik doc.prim.dr.sc. Marija Bekića u projektu će sudjelovati i Opća bolnica Dubrovnik.

Naime, procjenjuje se kako je u svijetu 5 milijuna djece s teškoćama u razvoju, a milijun ih ima teškoće vezane uz komunikaciju. Potpomognuta komunikacija počinje se primjenjivati najčešće kada djeca krenu u školu, što je prekasno, ali i preskupo za sustav. Riječ je o tehnologiji koja se koristi kod poteškoća u komunikaciji i/ili kognitivnih oštećenja, pri rehabilitaciji kod stečenih oštećenja mozga ili kod degenerativnih poremećaja.

AT (asistivne tehnologije) gotovo su nepoznate u zemljama Jugoistočne Europe i središnje Azije, pa je stoga Hrvatska kao najnaprednija država izabrana za provedbu projekta, a set simbola za potpomognutu komunikaciju bit će u konačnici dostupan svim zemljama bez ikakve naknade. Među 20-ak stručnih timova koji će sudjelovati u kreiranju simbola je i Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice u Dubrovniku. Uz voditelja Poliklinke psihijatra dr. Davora Grileca i savjetnicu za multidisciplinarnu, intersektorsku i međunarodnu suradnju Poliklinike Silvu Capurso, projekt će realizirati stručni tim Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih koji će voditi logopedinja Iva Maria Demarin.

Riječ je o višegodišnjem projektu koji u svojoj prvoj fazi predviđa biranje simbola, treninge za stručnjake o tome kako procijeniti što djetetu treba da bi po završetku treninga dobili aplikaciju na korištenje. Projekt se zasniva na open code principu, prototip će se prilagoditi Republici Hrvatskoj, a bit će uvedeni i prilagođeni skupovi simbola kako bi se omogućila prilagodba za druge jezike.