Srijeda, 02 Studeni 2016 12:55

ODJEL ZA RADIOLOGIJU

VODITELJ ODJELA
Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
E-mail: vilmak@bolnica-du.hr
GLAVNI INŽENJER
Jozo Prcela, bacc. med. radiologije
E-mail: radiologija@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
Darko Miović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
Linda Žuljević, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka
Božo Ćurčija, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. neuroradiologije
Mirza Spahić, dr.med., spec. radiologije, subspec. neuroradiologije
Andrej Stipanović, dr. med. specijalist kliničke radiologije
Dijana Arapović Slavić, dr.med., spec.radiologije. subspec. neuroradiologije
Marko Miletić, dr. med. specijalist kliničke radiologije
Iva Bendiš, dr. med. specijalist kliničke radiologije
Đorđijana Macanović, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Marina Biočić, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Katarina Ivandić, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Frano Perić, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Marijana Rešetar, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Ivana Mešin, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Jukić Klara, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
KONTAKT
Administracija: +385 (020) 431-735
E-mail: radiologija@bolnica-du.hr

UKRATKO O ODJELU
Organizacija rada Službe za radiološku dijagnostiku, radom je  bazirana  na osam dijagnostičkih područja, te u potpunosti digitalizirana i povezana preko Zavoda za telemedicinu sa svim važnijim kliničkim zavodima.

DIJAGNOSTIČKA PODRUČJA
- Dvije RTG klasične dijagnostike za radiografiju
- Dijaskopija s nadogradnjom za rad DSA (angiografija), 2017.g.
- Mamografija
- Deznitometrija
- Koronarografija
- MSCT dijagnostika
- MR dijagnostika
- UZV - dojke i abdomena

DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI

- Koronarografija
- Klasična radiografija
- Mamografija
- Deznitometrija
- IVU
- Pasaža jednjaka
- Dijaskopija
- Irigografija
- MSCT angiografija kao i ostale pretrage iz opisa djelatnosti dijagnostike
- MR - sve pretrage iz opisa djelatnosti
- UZV abdomena i dojke /punkcije/

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke