Srijeda, 29 Siječanj 2020 08:46

Nastupna predavanja Snježane Busančić, dipl.med.techn., univ.mag.admin.sanit. i Anite Miljas, mag.med.techn.

Dana, 22.siječnja 2020. Snježana Busančić, dipl.med.techn., univ.mag.admin.sanit. i Anita Miljas, mag.med.techn. održale su nastupna predavanja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje predavača za znanstvenu granu sestrinstvo. Nastupna predavanja na temu “Sigurnost kirurškog pacijenta u operacijskoj dvorani” Snježane Busančić i „Zdravstvena njega kardioloških bolesnika” Anite Miljas održana su pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: dr.sc.Sonja Kalauz, dipl.med.techn predsjednica te članovi Sanja Zoranić, mag.soc.geron. i Vedrana Iveta, dipl.med.techn.

Na predavanjima koja su održana u okviru redovite nastave studija Sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku nazočili su studenti i gosti

Uz iskrene čestitke našim djelatnicama želimo puno uspjeha u radu sa studentima i promicanju sestrinske znanosti.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke