Ponedjeljak, 17 Veljača 2020 10:32

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE

VODITELJ ODJELA
Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
davorg@bolnica-du.hr
SAVJETNICA ZA MULTIDISCIPLINARNU, INTERSEKTORSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Silva Capurso, dipl. nov.
silvac@bolnica-du.hr
KONTAKT
Telefon za narudžbe +385 (020) 431-582
Svakim radnim danom 07:00 – 15:00

 

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOG
Maja Hatvalić Capurso, mag. psihologije, kognitivno-bihevioralni terapeut
majah@bolnica-du.hr

Petra Kvartuč, mag. psihologije
petrak@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
08:00 - 20:00

POSTUPCI U OKVIRU PSIHOLOŠKE OBRADE ILI TRETMANA DJECE/ADOLESCENATA I NJIHOVIH RODITELJA/SKRBNIKA:
- Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob
- Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dob – WISC-IV-HR
- Psihodijagnostika poremećaja iz spektra autizma – opservacijski protokol ADOS-2
- Psihološko savjetovanje djeteta/adolescenta
- Psihološko savjetovanje roditelja/skrbnika
- Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
- Psihološki tretman kompleksne traume
- Tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
- Individualna psihoterapija po principu kognitivno-bihevioralne terapije
- Grupna psihoterapija

 

LOGOPEDIJA

LOGOPED
Iva Maria Demarin Hrnkaš, mag. logoped.
ivamd@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

LOGOPEDSKE DJELATNOSTI:
- Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece dojenačke dobi
- Procjena usvojenosti predvještina čitanja i pisanja
- Procjena vještina čitanja i pisanja
- Procjena jezično-govornog statusa odraslih osoba
- Terapija djece dojenačke dobi s komunikacijskim teškoćama
- Terapija djece s jezično-govornim odstupanjima dojenačkog i predškolskog uzrasta

 

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

EDUKACIJSKI REHABILITATOR
Marina Vučković Matić, mag. rehab. educ.
marinavuc@bolnica-du.hr

Hana Sinanović Miljić, mag. rehab. educ.
hanas@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

POSTUPCI KOJI SE OBAVLJAJU U OKVIRU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKE OBRADE ILI TRETMANA:
- Inicijalna edukacijsko- rehabilitacijska obrada – dojenačka i predškolska dob djeteta
- Inicijalna edukacijsko rehabilitacijska obrada – školska dob djeteta
- Kontrolna edukacijsko rehabilitacijska obrada
- Rana terapijska stimulacija
- Terapijska stimulacija i rehabilitacija
- Kognitivna strategija učenja djece s teškoćama u učenju
- Edukacijsko rehabilitacijsko savjetovanje roditelja/staratelja

INDIVIDUALNI PROGRAMI EDUKACIJSKOG REHABILITATORA, OVISNO O POTREBAMA DJETETA:
- vježbe koncentracije i pažnje
- vježbe grafomotorike i fine motorike ruku
- vježbe okulomotorne koordinacije
- vježbe za razvoj vizualne, auditivne percepcije
- vježbe za razvoj pamćenja
- razvoj vještina čitanja i pisanja
- razvoj komunikacije -vještina  stvaranja  pojmova,  gramatički  ispravan  govor, bogaćenje rječnika
- razvoj spoznaje - razlikovanje  odnosa  među  predmetima,  pojam  količine, razumijevanje apstraktnih pojmova
- poticanje usvajanja matematičkih pojmova
- razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanja

 

RADNA TERAPIJA

RADNA TERAPIJA
Gabrijela Mustapić, bacc. occup. th, bacc. physioth., SI terapeut
gabrijelam@bolnica-du.hr

Mihaela Runje, mag. educ. art. orator.
mihaelap@bolnica-du.hr

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE: provodi se u posebno opremljenoj sobi koja nudi djetetu određene podražaje u sigurnom i zanimljivom okruženju. Djetetu se u zaštićenom okviru daje mogućnost osjećaja osjetilnih iskustava i njihovo zajedničko povezivanje. Dijete je ono koje bira aktivnost, a terapeut ga u tome prati. Terapija se odvija kroz igru jer je igra djeci osnovna aktivnost i potiče interakciju.

RADNA TERAPIJA: cilj radne terapije je omogućiti djeci sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života kao što su: samozbrinjavanja (hranjenje, osobna higijena oblačenje...), produktivnost, provođenje slobodnog vremena. Radni terapeut provodi i vježbe za finu i grubu motoriku te grafomotoriku, kao i vježbe za koncentraciju i pamćenje.

RADNOTERAPIJSKA PROCJENA I ANALIZA: izvođenje aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena, radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života.

NEUROFEEDBACK TRENING: neinvazivna metoda, vrsta biofeedback-a, kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga.

 

ODJELI I SLUŽBE
SLUŽBA
INTERNISTIČKIH
DJELATNOST
ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU
ODJEL ZA PULMOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU
ODJEL ZA ONKOLOGIJU
ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU SLUŽBA
KIRURŠKIH
DJELATNOSTI
ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU
ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM
ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
ODJEL ZA UROLOGIJU
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE
ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU
SAMOSTALNE
USTROJSTVENE
JEDINICE
ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB
ODJEL ZA RADIOLOGIJU
ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
ODJEL ZA PEDIJATRIJU
ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I I INTENZIVNU MEDICINU
ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
BOLNIČKA LJEKARNA
ODJEL ZA KARDIOLOGIJU
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU I DERMATOVENEROLOGIJU
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
RAVNATELJSTVO

NEMEDICINSKE
DJELATNOSTI

ODJEL ZA KVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJATETIKE
ODJEL ZA NABAVU I EU FONDOVE I PROJEKTE
ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA INFORMATIKU
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke