Subota, 26 Studeni 2016 14:40

Odjel za opće pravne i kadrovske poslove

Voditelj odjela
Nives Pezer, dipl. iur.
nivesp@bolnica-du.hr
+385 (0)20 431-510


Odjel za opće pravne i kadrovske poslove Opće bolnice Dubrovnik obavlja poslove izrade normativnih akata i ugovora, izrade prijedloga općih akata OB Dubrovnik, prati propise i brine o njihovoj primjeni, vodi poslove uredskog poslovanja, te administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava.
U odjelu su objedinjeni svi administrativni poslovi u vezi s prijemom i organizacijom ljudskih potencijala, pravima i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, vođenje propisane kadrovske evidencije iz područja radnih odnosa, poslovi protokola, vođenja urudžbenog zapisnika, prijam i otpremu pošte bolnice te poslovi arhiva.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke