Subota, 26 Studeni 2016 14:41

Odjel nabave

Samostalni referent za nabavu
Luce Pećar, dipl. oec.
Tel: +385 (0)20 431-740
Fax: +385 (0)20 426-146
e-mail: nabava@bolnica-du.hr

Samostalni referent za nabavu
Karmen Beletić, mag. oec.
Tel: +385 (0)20 431-780
Fax: +385 (0)20 426-146
e-mail: nabava@bolnica-du.hr

Voditelj Centralnog skladišta
Marko Lipotić
Tel: +385 (0)20 431-678
Fax: +385 (0)20 426-146
e-mail: skladište@bolnica-du.hr
 

Zadatak Odjela nabave je provođenje postupaka nabave roba, radova i usluga sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima, naručivanje potrebnih roba, radova i usluga, izrada planova nabave i svih kasnijih izmjena istog, praćenje novčanih i dijela materijalnih donacija (osim donacija lijekova i medicinskog potrošnog materijala), te praćenje realizacije planova decentraliziranih sredstava.
 
Kroz Odjel nabave i Centralno skladište se vrši redovita opskrba bolnice tehničkim materijalom, rezervnim dijelovima, posteljnim rubljem i radnom odjećom, gorivom, medicinskim plinovima, potrošnim uredskim materijalom, sredstvima i priborom za čišćenje i održavanje, a kroz navedeni Odjel i skladište se zaprima i medicinska i nemedicinska oprema.

Nabava obuhvaća sljedeće poslovne procese:
1.    Evidenciju: vođenje podataka o nabavi, cijenama, zalihama, potrošnji, dobavljačima.
2.    Istraživanje: analizu potreba krajnjih korisnika, analizu tržišta, analizu troškova, razvijanje alternativnih materijala i izvora nabave.
3.    Nabavljanje: terminiranje nabavki, provođenje postupaka nabave sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, zaključivanje ugovora o nabavi, ispostavljanje narudžbi, praćenje tijeka isporuke, kontrola prijema materijala koji se zaprima kroz Centralno skladište.
4.    Rukovođenje materijalima: održavanje minimalnih (optimalnih) zaliha, doprema, skladištenje, davanje materijala na uporabu.
Kao dinamičan proces i važan segment poslovnog odlučivanja, Nabava osim ulaganja novčanih sredstava, traži vrijeme, stručnost, te konstantnu edukaciju i usavršavanje u području javne nabave.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke