Subota, 26 Studeni 2016 18:13

ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

VODITELJ ODJELA
Dr. sc. Antonija Perović, specijalist med. biokemije i lab. med.
antonijak@bolnica-du.hr
GLAVNI MED. LAB. INŽENJER
Senka Toplak, mag. med. lab. dijag.
senkat@bolnica-du.hr
SPECIJALISTI MEDICINSKE BIOKEMIJE
Dr. sc. Antonija Perović, specijalist med. biokemije i lab. med.
Ojdana Đurović, specijalist med. biokemije i lab. med.
Diana Ljubimir, specijalist med. biokemije i lab. med.
Marina Njire Bratičević, specijalist med. biokemije i lab. med.
Maja Kuštro, specijalist med. biokemije i lab. med.
Ana Stanić, specijalist med. biokemije i lab. med.
Nikolina Čolan, specijalizant med. biokemije i lab. med.
KONTAKT
Administracija +385 (020) 431-639
Biokemija +385 (020) 431-637
Hematologija +385 (020) 431-640

INFORMACIJE: radnim danom od 10:00 do 14:00 na telefon +385 (020) 431-639.
PRIJEM PACIJENATA:
radnim danom od 07:30 do 09:30.
PREUZIMANJE NALAZA:
radnim danom od 10:00 do 12:00.
PRIJEM HITNIH UZORAKA:
od 00:00 do 24:00.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE
INFORMACIJE ZA MEDICINSKO OSOBLJE
KATALOG PRETRAGA
POPIS MJERNIH POSTUPAKA UZ ISKAZANU MJERNU NESIGURNOST

 

UKRATKO O ODJELU
Odjel za laboratorijsku dijagnostiku organizacijska je jedinica Opće bolnice Dubrovnik sa osnovnom djelatnošću medicinsko laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije i imunologije te analitičke toksikologije.
Laboratorijski program obuhvaća širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju suvremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse. Informatizacija putem bolničkog (BIS) i laboratorijskog (LIS) informatičkog sustava unapređuje organizaciju laboratorijskog rada. Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u nacionalnom i međunarodnom programu kontrole kvalitete rada. Odjel za laboratorijsku dijagnostiku kroz dugogodišnji rad razvija sustav upravljanja kvalitetom sukladno odredbama norme HRN EN ISO 15189.
Uz temeljni stručni rad, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku sudjeluje u edukaciji svih profila laboratorijskog osoblja što uključuje laboratorijske tehničare, prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistre medicinske biokemije i specijalizante medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

 

ODJELI I SLUŽBE
SLUŽBA
INTERNISTIČKIH
DJELATNOST
ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU
ODJEL ZA PULMOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU
ODJEL ZA ONKOLOGIJU
ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU SLUŽBA
KIRURŠKIH
DJELATNOSTI
ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU
ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM
ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
ODJEL ZA UROLOGIJU
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE
ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU
SAMOSTALNE
USTROJSTVENE
JEDINICE
ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB
ODJEL ZA RADIOLOGIJU
ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
ODJEL ZA PEDIJATRIJU
ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I I INTENZIVNU MEDICINU
ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
BOLNIČKA LJEKARNA
ODJEL ZA KARDIOLOGIJU
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU I DERMATOVENEROLOGIJU
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
RAVNATELJSTVO

NEMEDICINSKE
DJELATNOSTI

ODJEL ZA KVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJATETIKE
ODJEL ZA NABAVU I EU FONDOVE I PROJEKTE
ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA INFORMATIKU
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke