Srijeda, 15 Srpanj 2020 11:00

Preuzimanje nalaza - COVID-19

Nalazi PCR dijagnostike COVID-19 koji su obrađeni u Zagrebu mogu se preuzeti radnim danom
12:00 - 14:00 u prostorijama infektološke ambulante.

Nalazi PCR dijagnostike COVID-19 koji su obrađeni u Općoj bolnici Dubrovnik mogu se preuzeti radnim danom
10:00 - 12:00 na šalteru hematološko-biokemijskog laboratorija.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke