Četvrtak, 23 Srpanj 2020 06:57

Endokrinološka pedijatrijska ambulanta (kolovoz)

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE (kolovoz)

 
Endokrinološka pedijatrijska ambulanta - Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma
će raditi 20. 21. kolovoza 2020. (četvrtak, petak) u popodnevnom terminu od 14:00 - 20:00 u prostoru Endokrinološke ambulante (za odrasle).
 
Narudžbe će se vršiti na centralno naručivanje na tel. 020 431-600 / 020 431-700.
Potrebno donijeti C1 uputnicu.
Prije pregleda upisati se sa uputnicom u pedijatrijskoj ambulanti.
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke