Četvrtak, 04 Veljača 2021 08:05

STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU NA EDUKACIJI U OPĆOJ BOLNICI DUBROVNIK

Opća bolnica Dubrovnik u vrijeme pandemije i otežanih uvjeta rada nastavlja svoju suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Naša Ustanova neometano nastavlja svoju djelatnost nastavne baze spomenutog fakulteta.
U sklopu izvrsne suradnje prošlog je tjedna, skupina studenata 5. godine na Odjelu oftalmologijie polazila edukaciju stjecanja vještina oftalmolmološkog pregleda u sklopu nastavnog kolegija oftalmologije.
Uprava Opće bolnice Dubrovnik osigurala je studentima smještaj i prehranu.
Voditeljica nastave bila je Doc. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, prim. dr. med.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke