Utorak, 10 Kolovoz 2021 11:42

ENDOKRINOLOŠKA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA (kolovoz)

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE

Endokrinološka pedijatrijska ambulanta - Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma,
će raditi 21.08.2021. u prostorijama Endokrinološke ambulante (za odrasle).

Narudžbe će se vršiti na centralno naručivanje na tel. +385 (020) 431-600 / +385 (020) 431-700.
Potrebno donijeti C1 uputnicu.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke