Ispiši ovu stranicu
Petak, 01 Listopad 2021 06:46

PROTOKOL ZA ULAZ ZAPOSLENIKA I DRUGIH OSOBA U PROSTORE OPĆE BOLNICE DUBROVNIK

Sukladno Odluci  o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS - Cov-2, koju je donio Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021.godine („Narodne Novine“ br. 105/21), i primjenjuje se od 04. listopada 2021.godine, te  uputama
a)Ministarstva zdravstva KLASA: 500-01/20-07/106, URBROJ: 534-03-3-1/5-21-48 od 29. rujna 2021.godine  „Upute  u vezi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenta“, te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. rujna 2021.godine „Upute u vezi digitalne COVID potvrde ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju u sustavu zdravstva za pacijente
b) Ministarstva zdravstva KLASA: 500-01/20-07/106, URBROJ: 534-03-3-1/5-21-47 od 29. rujna 2021.godine  „Upute u vezi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS- CoV-2“, te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. rujna 2021.godine „Upute u vezi digitalne COVID potvrde ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju za zaposlenike u sustavu zdravstva“ , koje su sastavni dio ovog dokumenta,  utvrđuje se

PROTOKOL ZA ULAZ  ZAPOSLENIKA I DRUGIH OSOBA U PROSTORE OPĆE BOLNICE DUBROVNIK

a) ZA PACIJENTE

 1. Prilikom prijema pacijenta obvezno je zatražiti predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (dokazi navedeni u uputama koje su sastavni dio ovog dokumenta) – za provedbu se zadužuje i odgovoran je Odjel za centralno naručivanje i bolničku administraciju
 2. Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo POSTUPANJE  S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE od 15. srpnja 2020. je i dalje na snazi.
   

b) ZA ZAPOSLENIKE

 1. Uvodi se obvezno testiranje zaposlenika u Općoj bolnici Dubrovnik - za provedbu se zadužuju i odgovorni su voditelji ustrojstvenih jedinica
 2. Testiranje je obvezno i za sve pružatelje usluga i osoba koji dolaze na posao najmanje dva puta u 7 dana, te na pružatelje usluga i osoba koje su angažirane za određene poslove ili dolaze u prostore zdravstvene ustanove, trgovačkog društva. Navedeno se odnosi i na pružatelje  usluga i osoba koji dolaze u prostore Opće bolnice Dubrovnik po drugoj osnovi - za provedbu se zadužuje i odgovoran je Odjel za centralno naručivanje i bolničku administraciju.
 3. Ako zaposlenik ne posjeduje valjanu EU digitalnu COVID potvrdu temeljem preboljenja ili cijepljenja ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, obvezan je pristupiti i odazvati se testiranju izvan radnog vremena, te valjanu potvrdu uvijek predočiti na zahtjev poslodavca ili na zahtjev za to ovlaštene osobe, prema sljedećem rasporedu poslodavca:

PONEDJELJAK, SRIJEDA , PETAK od 05:30 – 07:15 sati
SUBOTA – OD 07:00 - 07:30 sati – samo za djelatnike koji rade u turnusu
na punktu za testiranje na COVID-19 OBD, na parkingu Opće bolnice Dubrovnik (Drive-in)

Djelatnik Odjela za centralno naručivanje i bolničku administraciju voditi će evidenciju o testiranim radnicima te istu dostaviti na e-mail uprava@bolnica-du.hr, prije početka radnog vremena

*Napomena: odgovorne osobe – voditelji ustrojstvenih jedinica obavezno moraju voditi evidencijuo testiranju zaposlenika, obzirom da COVID potvrda dobivena brzim antigenskim testom vrijedi 48 sati od vremena uzimanja uzorka. Sukadno roku važenja potvrde je potrebno upućivati zaposlenike na testiranje.

Testiranje je obvezno i za osobe koje se zbog kontraindikacije ne smiju cijepiti o čemu potvrdu izdaje izabrani liječnik.

Testiranje je obvezno i za zaposlenike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja, preboljenja, odnosno testiranja, prije dolaska na posao, a koji imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19 ili pozitivnu epidemiološku povijest bolesti.

U slučaju da zaposlenik odbije testiranje, odnosno predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, zaposlenik neće moći boraviti u prostorima Opće bolnice Dubrovnik.
 

 1. Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, odnosi se i na
 • Sve pružatelje usluga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost Odjel centralno naručivanje i bolničku administraciju
 • Ostale osobe koje je Opća bolnica Dubrovnik angažirala za određene poslove (koji se odvijaju u ustanovi ili za potrebe funkcioniranje ustanove) – za provedbu se zadužuje i odgovoran je Odjel centralno naručivanje i bolničku administraciju
 • Osobe koje su obvezi doći u zdravstvenu ustanovu po drugoj osnovi (npr. osobe na radu i na školovanju/usavršavanju) - za provedbu se zadužuje i odgovoran je Odjel centralno naručivanje i bolničku administraciju

Ovaj Protokol ažurirati će se u skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje će se donositi za vrijeme važenja Odluke.