Ponedjeljak, 15 Studeni 2021 12:15

POTPISAN UGOVOR O PROJEKTIRANJU – POBREŽJE

Opća bolnica Dubrovnik s firmom Domusplus projektiranje d.o.o. je potpisala UGOVOR O PROJEKTIRANJU STAMBENO-POSLOVNIH I VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA, te dogovorila projektni zadatak čime je za jedan veliki korak bliže ka realizaciji projekta na Pobrežju.

Ovim ugovorom, koji će u potpunosti biti financiran od strane Grada Dubrovnika, Izvršitelj se obvezuje za Opću bolnicu Dubrovnik izraditi projektnu dokumentaciju sukladno projektnom zadatku i Obrascu o projektiranju koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Projektna dokumentacija se sastoji od urbanističkog rješenja koji uključuje prijedlog parcelacije, prijedlog prometnog rješenja sa organizacijom natkrivenih i nenatkrivenih parkirališnih mjesta, oblikovanje javnog prostora unutar novoplaniranog naselja (parkovi, šetnice, meeting point-ovi te ostali prostori za okupljanje i druženje), iskaz svih kvantifikacijskih pokazatelja za svaku novoplaniranu građevinsku česticu, te idejnog rješenja (projektiranje 16 višestambenih / stambeno-poslovnih građevina u skladu sa Projektnim zadatkom) koje uključuje nacrte višestambenih / stambeno-poslovnih građevina u odgovarajućem mjerilu (tlocrti, presjeci, pročelja), katalog stanova, vizualizacije građevina sa vizualizacijama cijelog naselja, „Book“ kao finalni proizvod koji sadrži već navedene dijelove + CD.

Svi zainteresirani zaposlenici koji su se prijavili za projekt uskoro će biti više informirani putem maila.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke