Srijeda, 22 Prosinac 2021 10:13

ENDOKRINOLOŠKA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA (prosinac)

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE

Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma,
će raditi 28.12.2021. u prostorijama Endokrinološke ambulante (ambulanta za odrasle).

Narudžbe će se vršiti na centralno naručivanje na tel:
+385 (020) 431-500
+385 (020) 431-600
+385 (020) 431-700

Potrebno donijeti C1 uputnicu.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke