Petak, 04 Ožujak 2022 13:37

ETIČKE DVOJBE U PALIJATIVNOJ SKRBI

O važnosti palijative, posebno uloge medicinskih sestara, timova i volontera u toj grani medicine razgovaralo se u Dubrovniku na međunarodnom skupu medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, koji je održan 10. – 13. veljače 2022. u Studentskom domu.

Na skupu su sudjelovale sestre, liječnici, volonteri i svi oni koji na posredan ili neposredan način sudjeluju u palijativnoj skrbi u palijativnim timovima i na odjelima palijativne skrbi, a glavna tema skupa bila je vezana uz odlučivanje oko etičkih dilema u palijativnoj skrbi.

Na nizu panela kroz dvodnevni rad svi oni dijelili su iskustva o donošenju odluka, kada bolesnika otpustiti kući iz bolnice i osigurati skrb u kući ili ga ostaviti na bolničkom liječenju. Kada i na koji način uključiti volontere, duhovnike u rad s umirućim i s članovima obitelji. Kako donositi odluke o daljnjim postupcima liječenja, o informiranosti pacijenata i obitelji…

Dubrovčani su pokazali visoku razinu profesionalnosti u organizaciji ovog skupa, a sama suradnja palijativnog odjela dubrovačke bolnice na čelu s doktorom Srećkom Ljubičićem i glavnom sestrom Katom Šutalo s palijativnim timom dubrovačkog doma zdravlja kojeg koordinira sestra Maja Bender, primjer su dobre prakse kada bolnički tim otpušta bolesnika kući i preuzima ga dalje u skrb mobilni palijativni tim.

Portal zdravlja.hr.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke