Utorak, 13 Rujan 2016 12:29

Odjel za ortopediju, traumatologiju i neurokirurgiju

__________________________________________________________________________________

Voditelj  odjela 
Jakiša Lojpur, dr.med., spec.opće kirurgije i traumatologije
jakisal@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Neda Violić, bacc. sestrinstva

Djelatnici

Stacionarni dio odjela raspolaže s 21 bolesnički krevet. Organizacija rada na odjelu  podjeljena je na ortopedsku i traumatološku patologiju. Najčešći operacijski zahvati koji se izvode u okviru ortopedske domene su TEP-koljena i kuka, dok traumatološki dio skrbi obuhvaća traume lokomotornog sustava.
Ambulantni rad pruža usluge pregleda i kontrole pacijenata te postavljanje i izmjenu ortoza, longeta i gipsa. Ambulanta je opremljena kvalitetnim UZV uređajem, na kome se vrše pregledi lokomotornog sustava i pregled kukova novorođenčadi i male djece.

Kontakt: Odjel +385(0) 20 431618
             Ambulanta +385(0) 20 431619

__________________________________________________________________________________

          

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke