Utorak, 13 Rujan 2016 13:42

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

VODITELJ ODJELA
Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
E-mail: margaretap@bolnica-du.hr
E-mail: fizmed@bolnica-du.hr
GLAVNI FIZIOTERAPEUT
Anka Kirola, bacc. fizioterapije
E-mail: anam@bolnica-du.hr
E-mail: fizmed@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Ranka Popovac Škoda, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Anamarija Cvitanović Brljević, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Mirna Kalombo Mbuyi, dr. med. specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
KONTAKT ZA NARUDŽBE
UTORAK - SRIJEDA - ČETVRTAK - PETAK
12:00 - 14:00

Administracija: +385 (020) 431-776
E-mail: fizmed@bolnica-du.hr

PRIORITETNI TERMINI: TERMINI ZA DJECU, STANJA KANON PRIJELOMA I OPERACIJA TE AKUTNE NEUROLOŠKE BOLESTI.

UKRATKO O ODJELU
Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je organiziran u više radilišta prema specifičnostima provođenja rehabilitacije.
Nalazi se u prizemlju objekta E.
Na Odjelu su specijalističke ambulante u kojima rade specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine.
Provodi se UZV dijagnostika lokomotornog sustava.
Neurorazvojna ambulanta radi tri puta tjedno. U neurorazvojnoj ambulanti preglede i procjenu neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjima provode fizijatrice educirane u Vojta dijagnostici i Bobath konceptu. Neurorazvojnu terapiju provode tri više fizioterapeutice, educirane u provođenju NRT po Bobath konceptu.
U suradnji s ginekološkim odjelom provodi se  tečaj  priprema trudnica za porod, a na odjelu se educira rodilje "baby handlingu".
Provodi se kineziterapija skolioza po Schroth metodi u dvorani posebno opremljenoj za kineziterapiju skolioza.
Kardiološka rehabilitacija provodi se pod nadzorom educiranih fizioterapeuta u suradnji s Odjelom za kardiologiju.
Za rehabilitaciju pacijenata s inkontinencijom uz medicinske vježbe i edukaciju bolesnika koristimo i stolicu za magnetnu stimulaciju mišića zdjeličnog dna.
Neurološka rehabilitacija provodi se individualnom medicinskom  gimnastikom, a velika nam je pomoć sprava za vježbanje " Thera Vital".
Fizioterapeuti rade u dvije smjene, izmjenjujući se s radom na ostalim bolničkim odjelima, gdje provode kineziterapiju ležećih bolesnika, posebno ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i kirurških bolesnika.
Odjel je opremljen dvoranom za kineziterapiju, aparatima za elektroterapiju, terapijskim ultrazvukom, laserom, magnetom, udarnim valom, stolom za trakciju kralježnice, stolom za rehabilitaciju šake i Thera Vitalom.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke