Utorak, 13 Rujan 2016 11:47

Ginekologija i opstetricija

v.d. Voditelj odjela
Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
zorant@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Sabina Dilberović, mag. med. techn.
sabinad@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
Mr. sc. Željko Bačić, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije
Mislav Bender, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Maro Ivanković, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Ilija Krmek, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Mladen Miović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. ginekološke onkologije

Specijalizanti
Petra Kojan, specijalizant ginekologije i opstetricije
Sanja Načinović
specijalizant ginekologije i opstetricije
Marija Pelinspecijalizant ginekologije i opstetricije
Ana Stjepovićspecijalizant ginekologije i opstetricije

 

Vodič za pacijente - TEČAJ ZA TRUDNICE OBD


Odjel za ginekologiju i opstetriciju nalazi se na prvom katu objekta "A". Stacionarni dio odjela raspolaže sa 48 kreveta, organizacijski je podijeljen na dva dijela: dio za rodilje i dio za ginekološke pacijentice zajedno sa patologijom trudnoće. Rađaonski trakt se sastoji od dvije rađaonice i operacijskom dvoranom uz popratne prostorije. Ambulantni dio odjela raspolaže s dvije ambulante u kojima se obavljaju pregledi pacijentica redovnim radom kroz pet radnih dana, dok je druga ambulanta namijenjena za hitne slučajeve. Ambulante su opremljene sa kvalitetnim UZV uređajima. U sklopu odjela nalazi se  ginekološka operacijska dvorana.
 

Ginekologija + 385(0) 20 431-629
Rodilište + 385(0) 20 431-627
Rađaonica + 385(0) 20 431-628
Administracija + 385(0) 20 431-607

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke