Subota, 26 Studeni 2016 15:39

ODJEL ZA KVALITETU I BOLNIČKE INFEKCIJE

VODITELJ ODJELA
Niko Car, mag. med. techn.
E-mail: nikoc@bolnica-du.hr
DJELATNICI
Niko Car, mag. med. techn. kontrola bolničkih infekcija
Marija Milić, univ. mag. admin. sanit. viši stručni savjetnik za kvalitetu
Suzana Carević, mag. med. techn. viši stručni savjetnik za kvalitetu
Nine Senjo, bacc. med. techn. sestra za kontrolu bolničkih infekcija
Glorija Šitum, mag. med. techn. viši stručni savjetnik za edukaciju
Katarina Pozniak, med. techn. vanjski pacijenti
Ana Jupek, med. techn. vanjski pacijenti
KONTAKT
Tel: +385 (020) 431-532

UKRATKO O ODJELU
Odjel za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente kao ustrojstvena jedinica OB Dubrovnik obavlja poslove edukacije zaposlenika, poslove stalnog poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u bolnici, sigurnosti i prava pacijenta, rješavanje prigovora i pritužbi pacijenata te prevenciju i kontrolu sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi. Osim navedenih poslova u Odjelu medicinske sestre obavljaju administrativne poslove u vezi vanjskih pacijenta (pacijenti koje u OB Dubrovnik upućuju vanjske suradne ustanove, pacijenti trećih zemalja, pacijenti bez osiguranja i EU zdravstvene kartice).

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke