Subota, 26 Studeni 2016 15:40

ODJEL ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA PRAVNE POSLOVE
Nives Pezer, dipl. iur.
Tel: +385 (020) 431-510
E-mail: nivesp@bolnica-du.hr
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
Daria Vujević, mag. iur.
Tel: +385 (020) 431-867
E-mail: dariav@bolnica-du.hr
PISARNICA
Tel: +385 (020) 431-679
E-mail: pisarnica@bolnica-du.hr

UKRATKO O ODJELU
Obavlja i uređuje poslove iz područja  uredskog poslovanja, opće i pravne poslove, vodi stručne i administrativne poslove za potrebe upravnih tijela Bolnice i za potrebe raznih povjerenstava, te poslove arhiviranja. Sudjeluje u izradi općih i normativnih akata, odluka vezanih uz radno-pravne odnose, kao i ugovora,  prati propise i brine o njihovoj primjeni. U djelokrugu rada je sastavljanje žalbi, prigovora, odgovora na tužbe, ovršnih prijedloga i ostalih podnesaka, dopisa i pismena za sud i nadležna tijela, izrada odluka vezanih za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, izdavanje medicinske dokumentacije.


 

ODSJEK ZA KADROVSKE POSLOVE

VODITELJ ODSJEKA ZA KADROVSKE POSLOVE
Kristijana Radić
Tel: +385 (020) 431-749
E-mail: radick@bolnica-du.hr
VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE
Gordana Hezonja
Tel: +385 (020) 431-746
E-mail: kadrovska@bolnica-du.hr
KADROVSKI REFERENT
Jadranka Jano
Tel: +385 (020) 431-746
E-mail: kadrovska@bolnica-du.hr

UKRATKO O ODSJEKU
Vodi kadrovsku evidenciju svih zaposlenih osoba, obavlja sve poslove  vezane za zasnivanje, prestanak i promjenu radnog odnosa, prijave radnika, promjene i odjave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,  izrađuje plan godišnjeg odmora,  unošenje kadrovskih podataka u sustav centralnog obračuna plaća, vođenje dokumentacije za izdavanje smart kartica za medicinske djelatnike, izdavanje uputnica za liječničke preglede za procjenu radne sposobnosti radnika.
U odsjeku su objedinjeni svi administrativni poslovi u vezi s prijemom i organizacijom ljudskih potencijala, rješavanje zahtjeva radnika, izdavanje potvrda iz radnog odnosa, vođenje zakonski propisanih kadrovskih evidencija.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke