Utorak, 13 Rujan 2016 11:42

Fizikalna medicina i rehabilitacija 

_________________________________________________________________________________

Voditelj  odjela 

Margareta Pitlović Bačić, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine

Glavni fizioterapeut 
Mirsad  Džanović, bacc. fizioterapije

Djelatnici

Odjel fizikalne i rehabilitacijske medicine  nalazi se u prizemlju objekta E. Na odjelu rade  tri specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, organizirani radom u tri opće ambulante, jedna specijalizantica, te četrnaest bacc. fizioterapije i osam srednjih fizioterapeuta.
Neurorazvojna ambulanta -  radi dva puta tjedno (utorak i četvrtak)
Ambulanta za  UZV dijagnostiku muskuloskeletnog sustava - radi dva puta tjedno (utorak i petak)
EMNG dijagnostika - ponedjeljkom (puno radno vrijeme), petkom - od 13 sati
Tri  viša fizioterapeuta, isključivo provode neurorazvojnu terapiju, ostali fizioterapeuti rade ambulantno na odjelu u dvije smjene, izmjenjujući se s radom  na  ostalim bolničkim  odjelima, gdje provode kineziterapiju ležećih bolesnika, posebno ortopedskih, traumatoloških, neuroloških i neurokirurških.
U suradnji s Ginekološkim odjelom provodi se i Tečaj  priprema trudnica za porod, a terapeut na odjelu educira rodilje "baby handlingu". Imamo dobru suradnju s raznim udrugama našeg grada, koje brinu za građane sa posebnim potrebama. Odjel je opremljen  dvoranom za kineziterapiju, aparatima za elektroterapiju( TENS,  DDS, IFS , ES ) , UZV-om, Laserom, Magnetom, Udarnim valom, stolom za trakciju kralješnice, a nedavno  je donirana sprava „TerraVital“ koja je  izvrsna pomoć u kineziterapiji, posebno neuroloških bolesnika.

 

 

Kontakt: +385(0) 20 431776

___________________________________________________________________________________

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke