Utorak, 13 Rujan 2016 12:26

Oftalmologija i optometrija

Voditelj odjela
Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrijesubspec. za stražnji segment oka
antonelag@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Suzana Jović, bacc. med. techn.
suzanaj@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Doc. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrijesubspec. za stražnji segment oka
Helena Kaštelan, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. glaukomatologije
Ivan Boras, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. za stražnji segment oka
Tomislav Ljubičić, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije

Jakov Ivanišin, dr. med. specijalizant oftalmologije i optometrije
Domagoj Vlašićdr. med. specijalizant oftalmologije i optometrije
Lucija Vojvodić, dr. med. 
specijalizant oftalmologije i optometrije


Očni odjel u Dubrovniku prvi put se spominje 29. prosinca 1925. godine, odjel je osnovala  dr.med. Katica Šupe nakon završenog studija medicine i specijalizacije u Pragu. Do 1991. godine odjel je bio smješten u prostorima "stare bolnice" na Boninovu  s kapacitetom od 35 kreveta, a poliklinički dio obavljao se  u prostorijama Doma zdravlja.

Danas je Odjel za oftalmologiju i optometriju organiziran u dva segmenta: stacionarni i ambulantni.
U stacionarnom dijelu odjel raspolaže s 10 bolesničkih kreveta.

Operacijski program obuhvaća; operacija mrene, operacije glaukoma, korektivni zahvati na vjeđi, aplikacija Botoxa kod blefarospazma, operacija pterigija i suznih putova, zahvati nakon ozljede oka i intravitrealna aplikacija lijekova kod bolesti žute pjege i dijabetesa. Operacija mrene obavlja se u lokalnoj anesteziji, ultrazvučnom tehnikom koristeći najmoderniju aparaturu. Operirani pacijenti mogu biti isti dan otpušteni kući, ukoliko je moguće organizirati dolazak na kontrolni pregled sutradan ujutro.

Iako je oftalmologija kirurška grana, ambulantni pogon predstavlja važan segment rada i obavlja se općoj  i hitnoj ambulante,  te u tri subspecijalističke ambulante: za glaukom, retinu i strabizam. 
Dijagnostička djelatnost obuhvaća: funkcionalno ispitivanje vida (perimetriju), ultrazvuk oka , fluoresceinsku angiografiju i optičku koherentnu tomografiju OCT. 
U ambulanti za laser koriste se dva tipa lasera argon laser i Nd Yag laser. 

Odjel +385(0) 20 431-647
Ambulanta +385(0) 20 431-770

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke