Odjelni liječnici
Nikolina  Kristić Cvitanović, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijska medicine
Margareta  Pitlović Bačić, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine
Specijalizantica
Anamarija Cvitanović, dr.med.                  

Bacc.fizioterapije
Milka Seferović
Helena Sagrestano
Višnja Škulić
Tina Katica Kurtović
Zrinka Marija Oreč
Katarina Vukorep
Silvana Kandić
Lucija Bušković
Marija Musladin
Anka Kirola

Katija Banović
Zdenka Protić
Đina Bjelokosić


Fizoterapeuti
Šemsa Avdić
Marija Klokoč
Branka Aletić
Marija Kljunak
Rosanda Špaleta
Sanja Ljutić Knego
Marina Čorić
Pero Runje

Administrator
Marina Dobrašin

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke