Utorak, 13 Rujan 2016 14:04

CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM

GLAVNA SESTRA
Stella Ledinić, bacc. med. techn.
E-mail: stella@bolnica-du.hr
KONTAKT
Sterilizacija: +385 (020) 431-695

UKRATKO O ODJELU
Operacijski blok sastoji se od deset operacijskih sala u kojima se provodi svakodnevni program svih operativnih struka naše ustanove. Operacijski zahvati izvode se u pojedinim salama prema vrsti djelatnosti i specifičnostima pojedinih operacija.
Centralna sterilizacija je opremljena modernim uređajima i sterilizatorima ( dezinfektor, plazma sterilizacija), bitno je znati da centralna sterilizacija opskrbljuje operacijsku salu i odjele cijele bolnice sa sterilnim setovima i materijalom u skladu sa svim pravilima sterilnosti i zakonskim regulama.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke