Petak, 13 Siječanj 2017 12:21

ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJETETIKE

VODITELJ ODJELA
Marina Matković, mag. nutr.
Tel: +385 (020) 431-671
E-mail: marinam@bolnica-du.hr

UKRATKO O ODJELU
Odjel bolničke prehrane i dijetetike sastoji se od:
- centralne kuhinje
- dijetalne kuhinje i prostora za slastice
- odvojenih prostora za obradu peradi, ribe, mesa i povrća
- ekonomskog bloka, skladišta, prostora za rashladne komore
- kancelarija
- bolničkog restorana
- prostora za prihvat nečistog posuđa/strojno pranje
- distribucije hrane
- distribucije otpada (sakupljanje otpadnog ulja za biodizel)

Na Odjelu prehrane i dijetetike zaposlen je 31 djelatnik (Voditelj odjela, dijetetičar, voditelj kuhinje, kuhari, servirke, pomoćni radnici, ekonom/skladištar i administrator).
Prehrana bolesnika je najvažnija zadaća zaposlenika Odjela bolničke prehrane i dijetetike te zahtjeva osposobljene  i stručne kadrove koji rade na izradi planova i pripremi bolničke prehrane. Zahtjevi i potrebe za dijetalnom prehranom su sve veći i sastavni su dio liječenja bolesnika te ublažavanja njihovih tegoba. Svakom bolesniku u bolnici određuje se dijeta sukladno njenoj namjeni. Kroz karakteristiku dijete data je uputa za vrstom, količinom, načinom pripreme i brojem serviranja određene hrane.


Prehrana bolesnika određena je Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama („Narodne novine“,broj 59/15) koja u svim bolnicama na području  Republike Hrvatske osigurava:
- jednoznačno označavanje broja i vrste dijeta
- jednoobraznu primjenu dijeta kod određenih bolesti
- ujednačenu kvalitetu prehrane
- sustavni razvoj i kontrolu bolničke prehrane
- temelj za informatizaciju bolničke prehrane


Za svaku dijetu navedeni su sljedeći podaci:
- redni broj dijete
- naziv dijete
- energetska vrijednost (kJ/kcal)
- udio makronutrijenata (proteina, masti i ugljikohidrata)
- dnevni broj obroka
- namjena dijete
- karakteristike dijete


Prema svom sastavu i mogućnosti korištenja koriste se:
- osnovne dijete
- prijelazne dijete
- dijabetičke dijete
- dijagnostičke dijete
- preporuke za prehranu dojenčadi


Bolesnicima kojima zbog zdravstvenog stanja nije moguće na ovaj način odrediti dijetu, određuje se individualna dijeta kombinacijom postojećih, a kriterij za odabir bazične dijete je najstroža dijeta koja ulazi u kombinaciju. Uveden je modul „Dijetetičar" koji nam omogućava:
- unos i održavanje podataka namirnica (jestivi dio brutto/netto, voda, energetska vrijednost u kJ i kcal, bjelančevine, masti, ugljikohidrati, alkohol, minerali, vitamini...)
- unos i održavanje podataka receptura sa izračunom vrijednosti po prehrambenim elementima
- unos i održavanje podataka dijeta (granične vrijednosti po prehrambenim elementima, raspored predviđenih obroka za dijetu
- unos i održavanje podataka jelovnika (unos jelovnika za razdoblje )


Dodatne aktivnosti:
- Putem Odjela za prehranu i dijetetiku osim prehrane bolesnika i bolničkog osoblja brinemo i za prehranu dijaliziranih bolesnika, dobrovoljnih darivatelja krvi, prehranu djece iz „Udruge dva skalina „ koja djeluje u krugu bolnice. Također organiziramo prehranu za liječnike specijaliste iz cijele Hrvatske koji su na ispomoći u našoj ustanovi. Organiziramo razne prezentacije, domjenke i stručne seminare.
- HACCP strategija i pristup problemu higijene i zdravstvene ispravnosti namirnica. Uspješno uvođenje Haccp-a moguće je samo uz dobru organizaciju, zadovoljavajuće uvjete, sustavno provođenje odgovarajućih mjera i odgovorno ponašanje (zaštita namirnica od biološke, kemijske i fizičke kontaminacije ).
- Edukacija, rad s pacijentima uz izdavanje pisanih uputa

Zbog promjene stila života kao i velikog napretka u tehnologiji nameće se potreba za stjecanjem novih znanja, vještina kao i za uvođenjem modernih tehnologija u svakodnevni rad.
Nacionalna strategija zdravstva usmjerava nas na podizanje atmosfere kvalitetnog obavljanja poslova i postupanja s pacijentima.

NAŠ KRAJNJI CILJ JE LIJEPO SERVIRANO TOPLO JELO SA TOČNO PROPISANOM PREHRANOM ZA SVE BOLESNIKE!
„NEKA HRANA BUDE VAŠ LIJEK, A LIJEK VAŠA HRANA!“

PREHRAMBENE SMJERNICE
ULOGA PREHRANE U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
DIJETOTERAPIJA KOD BOLESTI BUBREGA
DIJETOTERAPIJA KOD BOLESTI JETRE
DJETOTERAPIJA KOD ŠEĆERNIH BOLESTI
DIJETOTERAPIJA KOD ULKUSA
DIJETOTERAPIJA KOD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA
DIJETOTERAPIJA KOD DIVERTIKULOZE CRIJEVA

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke