Utorak, 13 Rujan 2016 14:14

ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE

VODITELJ ODJELA
Izv. prof. prim. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. plastične kirurgije
E-mail: markom@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA  
Tatjana Knego, bacc. med. techn.
E-mail: tatjanak@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Izv. prof. prim. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. plastične kirurgije
Robert Selmani, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. plastične kirurgije
Ana Jelavić Čokljat, dr. med. specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
Maja Maglić, dr. med. specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
Damjan Ilić, dr. med. specijalizant plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
Slavko Radan, dr. med. specijalizant plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
KONTAKT
Odjel: +385 (020) 431-857

UKRATKO O ODJELU
U okviru Službe za  kirurške djelatnosti, plastično rekonstrucijska kirurgija je relativno mlada grana, s početkom razvoja 2000.godine. Preseljenjem tadašnjeg Kirurško-traumatološkog odjela u objekt D, u siječnju 2003. godine, prostorno se razdvajaju kirurške specijalnosti pa se, među ostalima, postupno formira i Odsjek plastične kirurgije i kirurgije dojke . Reorganizacijom kirurških službi, u lipnju 2014.godine, Odsjek prerasta u Odjel opće i plastične kirurgije s pet liječnika općih i/ili užih specijalista i specijalizanata, te kvalitetno educiranim medicinskim sestrama.
Današnji odjel ima 11 bolesničkih kreveta s pratećim radnim prostorima  na površini  oko 300  m2, a od 01.srpnja, 2017. god. s novim nazivom  Odjel za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke. Godišnje se na odjelu izvrši 600-700 bolničkih operacijskih zahvata iz različitih područja plastično-rekonstrukcijske i estetske kirurgije, i to pretežno elektivnih. Ambulanta za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke  godišnje pruža oko 7000 usluga (pregledi, konzultacije, prevoji, ambulanti zahvati). 
U sklopu odjela  više od 15 godina formiran je Onkološki multidisciplinarni tim s pridruženim specijalistima odgovarajućih struka i redovitim tjednim sastankom . Liječnici odjela sudjeluju  u  stručnom, znanstvenom i nastavnom radu u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu. Organiziranjem te sudjelovanjem na  domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima, predstavlja važan dio naše djelatnosti u pogledu razvoja struke. Odjel je nositelj organizacije šest domaćih i međunarodnih kongresa, tri međunarodna simpozija i više od 10 tečajeva i radionica.

DIJAGNOSTIČKI, TERAPIJSKI I OPERACIJSKI POSTUPCI

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke