Utorak, 13 Rujan 2016 14:29

ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

VODITELJ ODJELA
Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
E-mail: marijob@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Neda Violić, bacc. med. techn.
E-mail: nedavi@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Izv. prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Jakiša Lojpur, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Neđo Hadžibulić, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Đivo Brailo, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Marko Golubović, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Dr. sc. Nenad Šešić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije i ortopedije
Ivan Benčić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Gor Asatryan, dr. med. specijalist opće kirurgije
Matej Miloš, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Nikola Vujnović, dr. med. specijalist ortopedije i traumatologije
Marko Moretti, dr. med. specijalizant ortopedije i traumatologije
KONTAKT
Odjel: +385 (020) 431-618
Ambulanta: +385 (020) 431-619

UKRATKO O ODJELU
Organizacija rada na odjelu  podjeljena je na ortopedsku i traumatološku patologiju. Najčešći operacijski zahvati koji se izvode u okviru ortopedske domene su TEP-koljena i kuka, dok traumatološki dio skrbi obuhvaća traume lokomotornog sustava.
Ambulantni rad pruža usluge pregleda i kontrole pacijenata te postavljanje i izmjenu ortoza, longeta i gipsa. Ambulanta je opremljena kvalitetnim UZV uređajem, na kome se vrše pregledi lokomotornog sustava i pregled kukova novorođenčadi i male djece.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke