Utorak, 13 Rujan 2016 11:47

Ginekologija i opstetricija

_________________________________________________________________________________

v.d.Voditelj odjela

Ilija Krmek, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

ilijak@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Sabina Dilberović, mag. med. techn.

Djelatnici

Odjel za ginekologiju i opstetriciju nalazi se na prvom katu objekta "A". Stacionarni dio odjela raspolaže sa 48 kreveta , organizacijski je podijeljen na dva dijela: dio za rodilje i dio za ginekološke pacijentice zajedno sa patologijom trudnoće. Rađaonski trakt se sastoji od dvije rađaonice i operacijskom dvoranom uz popratne prostorije. Ambulantni dio odjela raspolaže s dvije ambulante u kojima se obavljaju pregledi pacijentica redovnim radom kroz pet radnih dana, dok je druga ambulanta namijenjena za hitne slučajeve. Ambulante su opremljene sa kvalitetnim UZV uređajima. U sklopu odjela nalazi se  ginekološka operacijska dvorana. 

Kontakt:  Ginekologija + 385(0) 20 431629
               Rodilište + 385(0) 20 431627

               Rađaonica + 385(0) 20 431628
               Administracija + 385(0) 20 431607


__________________________________________________________________________________

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke