POTREBNI DOKUMENTI

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje, pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdravstvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu dopunskog osiguranja (ako ste ga ugovorili). Također je preporučljivo sa sobom donijeti prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje laboratorijske nalaze, RTG snimke i sl., kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici (naravno, ako postoje). Pacijent koji nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama.

VODIČ ZA PACIJENTE - POVRATAK

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke