Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Srpanj 2022. – Nabava medicinske opreme

Srpanj 2022 – STANJE EU PROJEKTA Dnevne bolnice i jednodnevna kirurgija OB Dubrovnik
Stanje projekta na dan 31. 07. 2022. je slijedeće:

A. EP 1. ADAPTACIJA I OPREMANJE DB DUBROVNIK

 • Radovi uređenja oftalmološke operacijske sale i dermatologije
  radovi uređenja prostora uspješno dovršeni 4/2021
 •  Medicinska oprema i namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama – 29 grupa
  Red. br. Naziv grupeOsnovicaPDVVrijednost zaprimljene ponude s PDV-omUgovorni dobavljačDatum potpisa ugovoraKrajnji datum isporukeNapomenaPOTRAŽIVANO PO ZNS:
  1G1 – Operacijski stolovi za potrebe jednodnevne kirurgije s potrebnim dodacima i nastavcima1.535.500,00 kn383.875,00 kn1.919.375,00 knDOGAN SEPTEM27.08.2021.25.11.2021.
  Oprema isporučena 05.11.2021.
  ZNS 11
  2G2 – Kirurška stolica s držačem za ruke za operatera – 2 kom
  30.600,00 kn
  7.650,00 kn38.250,00 knRETINA ORL CENTAR ZAGREB01.09.2021.30.11.2021.Oprema isporučena 14.10.2021.ZNS 11
  3
  G3 – Lampe i stativi, ugradbena i pokretna oprema za prostor dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije
  254.151,09 kn63.537,77 kn317.688,86 knDRÄGER MEDICAL CROATIA15.09.2021.14.12.2021.Oprema isporučena 03.12.2021.ZNS 11
  4
  G4 – Aspiracijske pumpe za primjenu u jednodnevnoj kirurgiji i dnevnoj bolnici
  77.825,00 kn311.300,00 kn389.125,00 knINEL – MEDICINSKA TEHNIKA22.04.2022.21.07.2022.Oprema isporučena 24.06.2022.ZNS 14
  5
  G5 – Monitori vitalnih funkcija i sustav centralnog monitoringa
  770.600,00 kn192.650,00 kn963.250,00 knDRÄGER MEDICAL CROATIA15.09.2021.14.12.2021.Oprema isporučena 03.10.2021ZNS 10
  6G6 – Oprema za davanje terapije (infuzomati i perfuzori)178.784,00 kn44.696,00 kn223.480,00 knB.BRAUN ADRIA02.09.2021.01.12.2021.
  Oprema isporučena 26.11.2021.
  ZNS 11
  7G7 – Oprema za praćenje parametara rada srca654.900,00 kn163.725,00 kn818.625,00 knSCHILLER22.09.2021.21.12.2021.
  Oprema isporučena 25.11.2021.
  ZNS 11
  8
  G8 – Pokretni RTG uređaj C-luk s digitalnim ravnim detektorom
  577.200,00 kn144.300,00 kn721.500,00 knSIEMENS HEALTHCARE22.09.2021.21.12.2021.Oprema isporučena 26.11.2021.ZNS 11
  9
  G9 – UZV uređaj za pedijatriju
  567.000,00 kn141.750,00 kn708.750,00 knMEDICOM27.09.2021.26.12.2021.Oprema isporučena 26.11.2021.ZNS 11
  10
  G10 – UZV uređaj za kardiologiju
  549.880,00 kn137.470,00 kn687.350,00 knMEDICOM27.09.2021.26.12.2021.Oprema isporučena 26.11.2021.ZNS 11
  11G11 – UZV uređaj za kirurgiju54.780,00 kn13.695,00 kn68.475,00 knMEDICOM27.09.2021.26.12.2021.
  Oprema isporučena 26.11.2021.
  ZNS 11
  12
  G12 – Endoskopski stup za abdominalne laparaskopske zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima
  534.933,27 kn133.733,32 kn668.666,59 knKARL STORZ CROATIA21.04.2022.20.07.2022.Oprema isporučena 15.07.2022.ZNS 14
  13
  14G14 – Endoskopski stup za ginekološke zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima385.000,00 kn96.250,00 kn481.250,00 knSALUS-MED18.10.2021.16.01.2022.
  Oprema isporučena 08.12.2021.
  ZNS 11
  15G15 – Mobilni endoskopski stup s endoskopima (stroboskop)252.862,00 kn63.215,50 kn316.077,50 knMT.F28.10.2021.26.01.2021.Oprema isporučena 29.12.2021.ZNS 12
  16G16 – Video stup s videobronhoskopom za primjenu u pulmološkoj dnevnoj bolnici599.276,00 kn149.819,00 kn749.095,00 knENDOPHARM12.11.2021.10.02.2021.Oprema isporučena 09.02.2022.ZNS 12
  17G17 – Video stup s fleksibilnim gastroskopom i kolonoskopom za primjenu u gastroenterološkoj dnevnoj bolnici719.693,20 kn179.923,30 kn899.616,50 knENDOPHARM12.11.2021.10.02.2021.Oprema isporučena 08.02.2022.ZNS 12
  18G18 – Uređaj za polisomnografiju prilagođen pedijatrijskim pacijentima za primjenu u pulmologiji148.000,00 kn37.000,00 kn185.000,00 knPOLIMEDIKA26.10.2021.24.01.2022.Oprema isporučena 24.11.2021.ZNS 11
  19G19 – Oprema za sterilizaciju i denzifekciju325.925,00 kn81.481,25 kn407.406,25 knALFAMEDIC07.11.2021.02.02.2022.Oprema isporučena 02.02.2022.ZNS 12
  20G20 – Razna medicinska oprema za potrebe dnevne bolnice89.989,00 kn22.497,25 kn112.486,25 knMEDIA12.11.2021.10.02.2021.Oprema isporučena 10.02.2022.ZNS 12
  21G21 – Aparat za krio i termoterapiju s pripadajućim manžetama69.515,00 kn
  17.378,75 kn
  86.893,75 knAGMAR22.11.2021.20.02.2021.Oprema isporučena 14.02.2022.ZNS 12
  22G22 – Aparat za terapiju hilt laserom69.600,00 kn
  17.400,00 kn
  87.000,00 knAGMAR22.11.2021.20.02.2021.Oprema isporučena 14.02.2022.ZNS 12
  23G23 – Stroj za provođenje Bobath terapije14.950,00 kn3.737,50 kn18.687,50 knAGMAR22.11.2021.20.02.2021.Oprema isporučena 14.02.2022.ZNS 12
  24G24 – Mobilno pomagalo za pasivnu rehabilizaciju ramena90.400,00 kn22.600,00 kn113.000,00 knAGMAR20.04.202219.07.2022Uspješno izvršena primopredaja opreme 10.05.2022ZNS 13
  25G25 – Inkubator/agitator za poolove trombocita83.950,00 kn20.987,50 kn104.937,50 knMEDIVA15.11.2021.13.02.2022Oprema isporučena 25.11.2021.ZNS 11
  26
  G26 – Centrifuga za doze pune krvi (12 doza)
  242.620,00 kn60.655,00 kn303.275,00 knSIMON22.11.2021.20.02.2021.
  Oprema isporučena 18.02.2022.
  ZNS 12
  27G27 – Uređaj za suho otapanje i grijanje svježe smrznute plazme, krvi i ostalih preparata47.900,00 kn11.975,00 kn59.875,00 knMEDIVA15.11.2021.14.02.2022

  Oprema isporučena 25.11.2021.
  ZNS 11
  28G28 – Pokretni RTG uređaj592.000,00 kn148.000,00 kn740.000,00 knICEBERT INTERNATIONAL TRADING25.10.2021.23.01.2022Oprema isporučena 21.01.2022.ZNS 12
  29
  G29 – Monoplanarni angiografski RTG uređaj za kardiološke intervencije i intervencije na perifernim krvnim žilama
  3.589.800,00 kn897.450,00 kn4.487.250,00 knSIEMENS HEALTHCARE08.11.2021.07.04.2022Čeka se isporuka i primopredaja robeZNS 13
  NABAVA MEDICINSKE OPREME I NAMJEŠTAJA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE PO GRUPAMA (UKUPNO 29 GRUPA)
  • Medicinska oprema i namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama – 16 grupa
   Red. br. Naziv grupeOsnovicaPDVVrijednost zaprimljene ponude s PDV-omUgovorni dobavljačDatum potpisa ugovoraKrajnji datum isporukeNapomenaPOTRAŽIVANO PO ZNS:
   1G1 – Instrumentarij za oftalmološke OP zahvate u jednodnevnoj kirurgiji53.985,00 kn13.496,25 kn67.481,25 knMEDIC24.12.2021.24.03.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 16.03.2022.ZNS 13
   2G2 – Operacijski mikroskop za očnu kirurgiju prednjeg i stražnjeg segmenta oka
   655.800,00 kn
   163.950,00 kn819.750,00 knCARL ZEISS20.01.2022.20.04.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 03.03.2022.ZNS 13
   3G3 – Uređaj za operacije mrene (fakoemulzifikaciju) s pripadajućim dodacima623.500,00 kn155.875,00 kn779.375,00 knMEDIC26.12.2021.24.03.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 16.03.2022.ZNS 13
   4G4 – Radiofrekventni uređaj za neurokirurške operacije276.000,00 kn69.000,00 kn345.000,00 knPHARMACIA LABORATORIJ04.02.2022.05.05.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022.ZNS 13
   5
   6G6 – Histeroskop sa instrumentima200.000,00 kn50.000,00 kn250.000,00 knOLYMPUS CZECH GROUP24.01.2022.24.04.2022
   Uspješno izvršena primmpredaja opreme 01.03.2022.
   ZNS 13
   7G7 – Fleksibilni uretero-renoskop127.760,00 kn31.940,00 kn159.700,00 knSALUS-MED10.01.2022.10.04.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 17.03.2022.ZNS 13
   8G8 – Baterijska pila za kosti151.900,00 kn37.975,00 kn189.875,00 knPHARMACIA LABORATORIJ04.02.2022.04.02.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022.ZNS 13
   9G9 – Bušilica za kirurgiju velikih kostiju187.990,00 kn46.997,50 kn234.987,50 knB.BRAUN ADRIA13.01.2022.13.04.2022Oprema isporučena Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022.ZNS 13
   10G10 – Generator za operacije hemoroida36.000,00 kn9.000,00 kn45.000,00 knB.BRAUN ADRIA13.01.2022.13.04.2022Oprema isporučena Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022.ZNS 13
   11G11 – Elektrokirurška platforma za klasične i endoskopske kirurške zahvate199.371,20 kn49.842,80 kn249.214,00 knSANYKO27.05.2022.25.08.2022.Uspješno izvršena primmpredaja opreme 27.07.2022.ZNS 14
   12
   13G13 – Visokofrekventni uređaj za operacije i mokraćnog mjehura s pripadajućim elementima 160.000,00 kn40.000,00 kn200.000,00 knOLYMPUS24.01.2022.24.04.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 01.03.2022.ZNS 13
   14G14 – Izvor hladnog svjetla – 2 kom25.362,68 kn6.340,67 kn31.703,35 knKARL STORZ CROATIA25.01.2021.25.04.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 15.03.2022.ZNS 13
   15G15 – Kontejneri za sterilizaciju s poklopcima i filterima95.997,50 kn23.999,38 kn119.996,88 knB.BRAUN ADRIA13.01.2022.13.04.2022Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022.ZNS 13
   16G16 – Instrumenti za laparaskopsku kirurgiju150.000,00 kn37.500,00 kn187.500,00 knOLYMPUS CZECH GROUP01.02.2022.02.05.2022Oprema
   Uspješno izvršena primmpredaja opreme 01.03.2022.
   ZNS 13
   NABAVA MEDICINSKE OPREME I NAMJEŠTAJA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE PO GRUPAMA (UKUPNO 16 GRUPA)
   • Opća med. oprema i namještaj
   Red. br. Naziv grupe OsnovicaPDVVrijednost zaprimljene ponude s PDV-omUgovorni dobavljačDatum potpisa ugovoraKrajnji datum isporukeNapomenaPOTRAŽIVANO PO ZNS:
   1Opća medicinska oprema i namještaj2.644.022,36 kn661.005,59 kn3.305.027,95 knPANON TRADE09.03.202207.07.2022.Oprema isporučena 07.07.2022.ZNS 14
   NABAVA OPĆE MEDICINSKE OPREME I NAMJEŠTAJA 
   • 5. Nemedicinski namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije
    – javni natječaj će se objaviti krajem siječnja 2022. godine


   ZAKLJUČAK:
   – svi elementi projekta za OB Dubrovnik se odvijaju u skladu s vremenskim rasporedom provedbe elementa projekta sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekte
   – svi financijski pokazatelji se ostvaruju unutar okvira analize troškova sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekte