Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Lipanj 2020 – Provedba aktivnosti u svezi nabave usluge koordinatora II zaštite na radu nad radovima rekonstrukcije Dnevne bolnice u Metkoviću

Dana 09. 06. 2020. godine, sukladno internom Pravilniku o jednostavnoj nabavi, upućen je poziv na dostavu ponude za uslugu koordinatora II zaštite na radu nad radovima rekonstrukcije Dnevne bolnice u Metkoviću prema 3 gospodarska subjekta: GRAF d.o.o., PROTECT & ECO d.o.o. i TEHNOEKSPERT d.o.o.

U roku određenom za dostavu ponuda, zaprimljene su ponude sva 3 pozvana ponuditelja, te je pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno da je valjana ponuda samo tvrtke TEHNOEKSPERT d.o.o., koja je o odabrana Odlukom o odabiru od 26. 06. 2020. godine.

Dana 02. 07. 2020. godine sklopljen je Ugovor o jednostavnoj nabavi, a vrijednost sklopljenog Ugovora za uslugu koordinatora II zaštite na radu iznosi 90.000,00 kuna s PDV-om, a ugovorni rok izvršenja usluge je 15 mjeseci od uvođenja Izvođača u posao.