Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Prosinac 2021 – STANJE EU PROJEKTA Dnevne bolnice i jednodnevna kirurgija DB Metković

Stanje projekta na dan 17. 12. 2021. je slijedeće:

Imamo 2 projektna elementa:
A.    EP 1. Adaptacija i opremanje DB Dubrovnik
B.    EP 2. Rekonstrukcija postojeće građevine za  DB Metković

EP 2. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE ZA  DB METKOVIĆ

  1. Radovi rekonstrukcije (promjena namjene i dogradnja) postojeće građevine javne i društvene namjene zgrade Općinskog suda u zdravstvenu ustanovu – Dnevnu bolnicu Metković
  • 8/2020 su započeli radovi rekonstrukcije
  • ugovreni rok gradnje je 22. 12. 2021.
  • radovi se odvijaju sukladno ugovorenom terminskom planu i u roku
  • po završetku gradnje i po obavijesti izvoditelja radova, sačinjava se povjerenstvo za pregleda radova, saziva se tehnički pregled građevine, te po uspješno obavljenom tehničkom pregledu izdaje se Uporabna dozvola za građevinu
  • ugovorena vrijednost radova je 16.804.302,48 Kn s PDV-om
  • radi nepredviđenih radova do danas je sklopljeno ukupno 6 aneksa osonovnom ugovoru
  • na današnji dan pretpostavljamo da će okonačni obračun svih radova u manjoj mjeri biti premašen u odnosu na ugovoreni iznosi (pretpostavljamo oko 90.000,00 Kn s PDV-om)