Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Siječanj-lipanj 2020 – Provedba aktivnosti u svezi nabave radova rekonstrukcije Dnevne bolnice u Metkoviću

U siječnju 2020. godine provedeno je prethodno savjetovanje za nabavu radova rekonstrukcije Dnevne bolnice u Metkoviću, a nakon provedene ex-ante kontrole od strane SAFU-a, dana 28. 02. 2020. godine u EOJN-u objavljen je postupak javne nabave. Otvaranje ponuda održano je 07. travnja 2020. godine, te je u roku predviđenom za dostavu ponuda zaprimljeno 10 ponuda.
Pregledom i analizom zaprimljenih ponuda, 8 ponuda ocjenjeno je valjanim, te je Odlukom o odabiru od 29. 05. 2020. godine, odabrana ponuda tvrtke M-P BETON d.o.o. kao ekonomski najpovoljnija ponuda.
Istekom roka mirovanja, stvoreni su uvjeti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi, te su ugovor u Metkoviću dana 25. 06. 2020. godine potpisali ravnatelj OB Dubrovnik, doc. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med. i član Uprave tvrtke M-P BETON d.o.o., Josip Mešin.
Vrijednost sklopljenog Ugovora za izvođenje radova rekonstrukcije Dnevne bolnice u Metkoviću iznosi 16.197.730,04 kuna s PDV-om, a ugovorni rok izvođenja radova je 15 mjeseci od uvođenja u posao.