Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

EUROPEAN TRAUMA COURSE

U Općoj bolnici Dubrovnik se u periodu od 05 studenog 2021 do 23.01 2022. god održavao ETC (European Trauma Course) tečaj u izvedbi Hrvatskog liječničkog zbora,  a u okviru projekta TELE.DOC – “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju ozljedama za poboljšanu skrb pacijenata u prekograničnom području” koji se financira iz bespovratnih sredstava temeljem potpisanog Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava broj: HR-BA-ME316 u okviru 2. poziva prekoqraničnoq programa suradnje Interreg IPA – Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 -2020, Klasa: 404-04/20-01/13 Urbroj: 191-1-1/2-20-08.

ETC tečaj se održavao u tri termina i to:

1. Kantonalna bolnica“Dr. Safet Mujić Mostar – 05.11.2021. – 07.11.2021. – 12 sudionika

2. Opšta bolnica Kotor – 03.12.2021. – 05.12.2021 – 12 sudionika

3. Opća bolnica Dubrovnik – 21.01.2022. – 23.01.2022. – 12 sudionika

ETC je inovativni 2,5-dnevni tečaj za životnu podršku za liječnike i druge zdravstvene djelatnike koji su uključeni u akutnu njegu pacijenata sa velikim traumama. To je zajednički program ERC-a, Europskog društva za anesteziologiju (ESA), Europskog društva za traumu i hitnu kirurgiju (ESTES) i Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM).

Tečaj pruža najsuvremeniju obuku o traumi sa jakim fokusom na timski rad i netehničke vještine na kojem kandidati provode 85%  vremena vježbajući u radionicama zasnovanim na simulacijama standardnih velikih trauma u okruženju u hitnoj službi.

Nakon završetka tečaja, sudionici su polagali ispit, gdje su dobili Certifikate o položenom European Trauma Course tečaju.
Opće informacije o projektu:

Projektni partneri:
– Opšta bolnica Kotor – Lead Partner (MNE)
– Opća bolnica Dubrovnik – PP2 (HR)
– JU kantonalna bolnica ”Dr Safet Mujić” Mostar PP3 (BiH)
– Opština Kotor– PP4 (MNE)

Trajanje projekta: 01.03.2020. – 31.05.2022.
Ukupna vrijednost projekta: € 1 116 029.99
EU financiranje: € 948 625.48 (85%)
Vlastito učešće partnera: € 167 404.51 (15%)

Za više informacija:
https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/tele-doc/
https://instagram.com/tele.doc?igshid=1fi0e6eg23tds
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteledocproject%2F