Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Izvještaj o napretku projekta

Srpanj – studeni 2020 – Provedba aktivnosti vezano za nabavu medicinske opreme za potrebe projekta TELE.DOC

U srpnja 2020. godine pokrenut je postupak javne nabave medicinske opreme za potrebe projekta TELE.DOC podijeljene u 11 grupa.
Otvaranje ponuda održano je 07. kolovoza 2020. godine.
Pregledom i analizom ponuda za 9 grupa su donesene Odluke o odabiru, dok je za 2 grupe donesena Odluka o poništenju, te je ponovljen postupak javne nabave za iste.
U rujnu 2020. ponovljen je postupak javne nabave za 2 poništene grupe.
Početkom studenog 2020. godine ugovorene su i preostale dvije grupe.
Tijekom mjeseca studenog 2020. godine izvršena je isporuka opreme za svih 11 grupa, a ukupna ugovorena vrijednost za svih 11 grupa iznosi 1.227.076,87 kuna s PDV-om.

Podaci o grupama nabavljene opreme su sljedeći:

 

GRUPA 1:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za laparaskopiju I,
za intraabdominalne traume
Ugovorni dobavljač: OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb, Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 155.000,00 kn
Datum sklapanja ugovora: 07. 10. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 11. 11. 2020. godine

 

GRUPA 2:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za laparaskopiju II,
za intraabdominalne traume
Ugovorni dobavljač: SALUS-MED d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 83.350,00 kn
Datum sklapanja ugovora: 15. 09. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 10. 11. 2020. godine

 

GRUPA 3:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za laparatomiju I,
za intraabdominalne traume
Ugovorni dobavljač: B. BRAUN ADRIA d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 48.737,50 kn
Datum sklapanja ugovora: 15. 09. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 12. 11. 2020. godine

 

GRUPA 4:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za krvne žile vrata
Ugovorni dobavljač: PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 68.576,25 kn
Datum sklapanja ugovora: 06. 11. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 24. 11. 2020. godine

 

GRUPA 5:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za šaku
Ugovorni dobavljač: PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 94.137,50 kn
Datum sklapanja ugovora: 17. 10. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 24. 11. 2020. godine

 

GRUPA 6:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za plastičnu kirurgiju,
za male zahvate u traumi
Ugovorni dobavljač: B. BRAUN ADRIA d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 33.737,50 kn
Datum sklapanja ugovora: 15. 09. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 12. 11. 2020. godine

 

GRUPA 7:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za hitne intervencije na
području na području grla i nosa
Ugovorni dobavljač: KARL STORZ CROATIA d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 41.506,70 kn
Datum sklapanja ugovora: 15. 09. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 10. 11. 2020. godine

 

GRUPA 8:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za hitne neurokiruške intervencije
Ugovorni dobavljač: B. BRAUN ADRIA d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 99.997,61 kn
Datum sklapanja ugovora: 15. 09. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 12. 11. 2020. godine

 

GRUPA 9:
Naziv grupe: Set kirurških instrumenata za hitne vaskularne intervencije
Ugovorni dobavljač: PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 48.972,50kn
Datum sklapanja ugovora: 17. 10. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 24. 11. 2020. godine

 

GRUPA 10:
Naziv grupe: Mini bušilica za kirurgiju šake
Ugovorni dobavljač: DOCTUM d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 282.996,73 kn
Datum sklapanja ugovora: 05. 11. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 16. 11. 2020. godine

 

GRUPA 11:
Naziv grupe: Bušilica za neurokirurgiju (kraniotom)
Ugovorni dobavljač: B. BRAUN ADRIA d.o.o.
Ukupna ugovorena vrijednost s PDV-om: 271.963,98 kn
Datum sklapanja ugovora: 15. 09. 2020. godine
Datum primopredaje opreme: 12. 11. 2020. godine