Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

Opis i rezultat projekta

Inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uvjeta liječenja pacijenata u prekograničnom
području – TELE.DOC

Opis i rezultat projekta:

Tele.doc projekt zasniva se na primjeni inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganju u postojeće tehničke i ljudske kapacitete za unapređenje kvaliteta njege bolesnika. Projekat predlaže uvođenje IT alata za umrežavanje traumatoloških odjeljenja u bolnicama i uspostavljanje efikasnog sistema traumatologije koji će ojačati medicinske kapacitete i interdisciplinarni rad medicinskog osoblja, što će u konačnom doprinijeti povećanju kvalitete bolničkog i vanbolničkog liječenja traumatoloških pacijenata.

Rezultat projekta se odnosi na uspostavljanje mreže traumatoloških odjeljenja u bolnicama povezanih putem IT alata koji će osigurati audio-vizualnu komunikaciju, razmjenu medicinskih podataka, savjetovanje medicinskog osoblja, obrazovne aktivnosti i uvođenje pilot projekata u zdravstvene ustanove.

Zahvaljujući sredstvima koja su opredijeljena kroz projekat, tri bolnice učesnice projekta će nabaviti vrijednu medicinsku opremu, kao i odgovarajuću opremu za telemedicinu i odradit će treninge što će omogućiti kvalitetniju njegu i liječenje bolesnika i doprinijet će boljoj koordinaciji i unapređenju kapaciteta stručnjaka za traumatologiju u tri partnerske bolnice. Izvršit će se nabavka ronilačke opreme i čamaca za spašavanje u hitnim situacijama, a sprovest će i niz promotivnih aktivnosti u cilju informiranja građana.

Glavne aktivnosti na projektu i uloga partnera:

  1. ETC trening – Opća bolnica Dubrovnik
  2. Nabava medicinske opreme, 30 komada i setova (svi partneri) i brod za spašavanje unesrećenih na moru (Opština Kotor)
  3. Nabava „IT – tele” opreme i edukacija (Opšta bolnica Kotor)
  4. Studijska posjeta

Obvezni pokazatelj:

  • 1468 pacijenata imaju koristi od opreme u novoopremljenim traumatološkim odjeljenjima (Kotor 400, Mostar 544, Dubrovnik 524)

Opće informacije o projektu:

Projektni partneri (4):

  • Opšta bolnica Kotor – Lead Partner (MNE)
  • Opća bolnica Dubrovnik – PP2 (HR)
  • JU kantonalna bolnica ”Dr Safet Mujić” Mostar PP3 (BiH)
  • Opština Kotor– PP4 (MNE)

Trajanje projekta: 01.03.2020. – 28.02.2022. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: € 1 116 029.99
EU financiranje: € 948 625.48 (85%)
Vlastito učešće partnera: € 167 404.51 (15%)

Cilj projekta: Poboljšanje zdravstvenih usluga u programskom području s naglaskom na liječenje trauma

Specifični cilj: Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravlja i socijalne zaštite u prekograničnom području

   Prioritetna osa (PO):  Jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog
zdravlja i socijalne zaštite

 

Za više informacija:
https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/tele-doc/
https://instagram.com/tele.doc?igshid=1fi0e6eg23tds
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteledocproject%2F

 

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Opća bolnica Dubrovnik and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.